О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

ГИГИЕНА ТРУДА(uz) • 1. Меҳнат гигиенасининг асосий вазифалари:
 • 2. Меҳнат гигиенаси фани асосий усуллари:
 • 3. Ишлаб чиқариш омиллари қандай гуруҳларга бўлинади:
 • 4. Гигиена ва меҳнатни муҳофазалаш соҳасида қонунчилик хужжатлари қайсиларга бўлинади:
 • 5. ДСЭНМда санитар врачларнинг хуқуқ ва бурчларини белгиловчи қонунчилиқ хужжатини кўрсатинг:
 • 6. Зарарли меҳнат шароитларини компенсация қилиш йўли:
 • 7. ДСЭНМ меҳнат гигиенаси бўлими иш режаси қайси асосий бўлимлардан иборат:
 • 8. Кўйида келтирилган қайси ишлар ташкилий услубийга киради:
 • 9. Мукаммал санитария текширув далолатномаси қандай қисмлардан иборат:
 • 10. Асос бўлувчи қонунчилиқ хужжатларига қайсилар киради:
 • 11. Меъёрий қонуний хужжатларга кўйидагилар киради:
 • 12. Йўриқ услубий хужжатларига қуйидагилар киради:
 • 13. Бир масала бўйича турли муассасалар томонидан тасдиқланадиган қонун-қоидалар мавжуд бўлса, меҳнат гигиенаси врачи қайсиларидан энг аввал фойдаланади:
 • 14. Кўрсатилган хужжатлардан қайсилари асос бўлувчи қонунчилиқ хужжатларигатегишли:
 • 15. Меҳнат гигиенаси бўйича ДСЭНМ врачлари штати кандай белгиланади:
 • 16. ДСЭНМ врачи ёрдамчи штатлари сони кандай белгиланади:
 • 17. ДСЭНМ ҳисоб-китоб хужжатлари турлари қайси хужжатда келтирилган:
 • 18. Меҳнат гигиенаси ва мухофазаси бўйича асос бўлувчи ва меъёрий хжжатлар қандай характерга эга:
 • 19. Ишловчилар меҳнати муҳофазаси ва иш шароитлари учун жавобгар шахс:
 • 20. Меҳнат ҳақидаги қонунлар бажарилиши устидан бош назоратчи конституцияси бўйича кимга юклатилади:
 • 21. Ишлаб чиқариш объектларида ўтказувчи сан. текширув турлари:
 • 22. Мукаммал сан. текширувлари неча маротаба ўтказилади:
 • 23. "Режа-топшириқ" ни тузиш учун меҳнат гигиена врачига қандай маълумотлар керак:
 • 24. Эскизда ишлаб чиқариш омилларни текшириш нуқталарини ким белгилайди:
 • 25. Районда умумий ишчилар сони 60 минг бўлса, ДСЭНМ меҳнат гигиенаси бўлимида қанча врач бўлиши керак:
 • 26. Агар ишчилар сони маъмурий ҳудудда 42 минг бўлса, ДСЭНМ врач ёрдамчилар сони тўғри танланганми:
 • 27. Таъсир воситаси ўтказиш қарорини бажариш кетма-кетлигини кўрсатинг:
 • 28. Пахта тозалаш заводи ёнидаги аҳолидан чангланиш кўп бўлиши тўғрисида аҳолидан шикоят тушди. Меҳнат гигиена врачи ушбу ҳолатда кайдай чорани биринчи амалга ошириш керак:
 • 29. ВИЙ бўйича касалланишгна қаратилган таклифлар ишлаб чиқариш корхоналарида бажарилмаса, қандай чора тадбирлар кўриш лозим:
 • 30. Кўрсатилган қайси ҳолларда шифокор маълумотларни прокуратурага топширади:
 • 31. Тунги соатларда завод вентиляция орқали атмосферага тозаланмаган ҳаво чиқарилиши маълум бўлди, меҳнат гигиена врачи қандай чора қўллаши керак:
 • 32. Саломатликка таъсир этувчи асосий омилларга киради:
 • 33. Кўйида келтирилган қайси омиллар касалланишга кўпрок таъсир этади:
 • 34. Касалланиш тахлили кўпроқ тиббий ёрдамга мурожатининг қайси тури бўйича ўтказилади:
 • 35. Тиббий ёрдамга мурожатлар билан боғлиқ касалланиш таҳлилида асосий расмий хужжат нима:
 • 36. Касалланиш тўғрисидаги 16-ВН ҳисоботига маълумотлар қайси манбалар асосида киритилади:
 • 37. Меҳнат гигиенаси врачи қайси муддатлар оралиғида касалланишлар таҳлилини ўтказади:
 • 38. Кўйида келтирилган қайси кўрсаткичлар воситасида касалланиш ҳақидаги маълумотлар ҳаққонийлиги аниқланади:
 • 39. Қайси маълумотлар бўйича кўпроқ касалланишни чуқур таҳлили ўтказилади:
 • 40. Касалланишни чуқур таҳлил қилишда кўпроқ ўтказилади:
 • 41. Кимларни касалланишида оилавий, ижтимоий ахволи кўпрок таъсир кўрсатиши мумкин:
 • 42. Инфрақизил нурланиш (нурли иссиқлик) таъсирида қайси кўз касалликлари вужудга келади:
 • 43. Куёш "уриши" ҳолатида тана ҳарорати кандай ўзгаради:
 • 44. Ўсимлик чанги таъсирида қайси эффект етакчи ҳисобланади:
 • 45. Минералли чанг таъсирида қайси эффект етакчи ҳисобланади:
 • 46. Фиброген аэрозоллари таъсирини ҳавфлилиги нима билан белгиланади:
 • 47. Чанг организмга таъсири оқибатида кандай оғир касаллик келиб чиқади:
 • 48. Қайси аъзо фиброген чангга кўпроқ таъсирчан:
 • 49. УБ нурланиш таъсирида кўзда вужудга келувчи ўткир касалликлар:
 • 50. Ишловчилар касалланишига қайси омиллар етакчи уринни эгаллайди:
 • 51. ВМҚЙ билан боғлиқ касалланиш даражаси кандай баҳоланади:
 • 52. Дастлабки тиббий қўрикдан кимлар ўтишлари шарт:
 • 53. Даврий тиббий қўрикдан кимлар ўтишлари шарт:
 • 54. Сурункали касб касаллиги диагнозини куйиш ҳуқуқига эга муассасалар:
 • 55. Ўткир ва сурункали касб касалликларини сабабини аниқлаш муддатларини кўрсатинг:
 • 56. Касб касакллиги якуний диагнозини қўйишда нималар ҳисобга олинади:
 • 57. Сурункали касб касаллиги ва касбий заҳарланиш сабаблари қайси муддатларда аниқланиши керак:
 • 58. Кимёвий терморегуляция нима:
 • 59. Физик теморегуляция нима:
 • 60. Совитувчи микроиқлим таъсирида ишчиларда қайси касб касалликлари вужудга келиши мумкин:
 • 61. УВ нурланишнинг етарли бўлмаганида қандай касаллик келиб чиқади:
 • 62. Маҳаллий тебраниш таъсирида тебранишни сезиш кандай ўзгаради:
 • 63. Капилляроскопия воситаси кўрсатади:
 • 64. Инфратофуш қаерга кўпроқ таъсир кўрсатади:
 • 65. Ишлаб чиқариш ҳавосидаги кимёвий моддалар миқдорини аниқлаш қайси ҳолларда ўтказилади:
 • 66. Олисдаги таъсирларга нималар киради:
 • 67. Қайси қичиштирувчи газлар бир зумдаги ўлимни чақиради:
 • 68. Кўрғошин ўзок вақт таъсирида кандай касаллик келиб чикиши мумкин:
 • 69. Симоб ўзок вақт таъсирида кандай касаллик келиб чикиши мумкин:
 • 70. Углерод оксидини заҳарли таъсири остида нима ётади:
 • 71. Ўткир заҳарланишда органиқ эритувчилар кўпроқ қандай таъсир кўрсатади:
 • 72. Кўйида келтирилган моддалардан қайсилари материал кумуляция хусусиятларига эга:
 • 73. Охирги 2 йил мобайнида ВИЙ бўйича ВН-16 формадаги ҳисобот тахлили касалланиш кўп эмаслигини кўрсатди. Меҳнат гигиенаси врачи қандай чора куради:
 • 74. ВН-16 формасига қандай кўрсаткичлар киритилади ва бунда нима ўтказилади:
 • 75. Тез ёрдам шифокори заҳарланиш келиб чиқиш шароитини аниқламасдан, қурғошиндан касбий заҳарланиш ташхисини қўйган, ДСЭНМга шошилинч хабарнома 1 суткадан сўнг жўнатилган. Вазиятга баҳо беринг:
 • 76. Даврий тиббий кўрикларни ташкил этишда ДСЭНМ меҳнат гигиена врачининг иши:
 • 77. Касбий заҳарланиш ва касалланиш сабабларини аниқлашда қайси хужжат расмийлаштирилади, нима асосида:
 • 78. Термик цех ишловчиси тиббий пунктга чарчаш, чанқаш, оёқларда титрашлар, иссиб кетиш шикоятлари билан мурожат қилди:
 • 79. Даврий тиббий қўрикдан дарахт кесувчиларда оёк томирларида спазма, акрационоз, товон ва панжа териси ҳароратлари пасайиши аниқланди. Бу ҳолат қандай баҳолайсиз:
 • 80. "Чанг касалликлари" келиб чикишига қайси омиллар кўпроқ таъсир кўрсатади:
 • 81. Радио электрон ишлаб чиқариш корхонасида даврий тиббий қўрик ўтказилганда бир қанча ишчиларда уйку бўзилганлиги, гипотония, брадикардия, куриш қобилиятини пасайиши, кўзатилади. Бу нимадан далолат беради ва нима чора қилиш лозим:
 • 82. Электр пайвандлаш ишлари олиб борилишида, ишчи куйдагиларга шикоят қилди: кўзда кескин оғриқ, кўз ёшланиши, ёруғликдан қўрқиш, қизариш. Бу кандай касаллик ва унинг сабаблари:
 • 83. Қандай вазиятларда ёруғликка чанқоқлик ҳосил бўлиш эҳтимоли бор ва унинг сабаблари:
 • 84. Ишлаб чиқариш шовқинни меъёрлаш принциплари:
 • 85. Шовқин билан курашишда энг радикал чора-тадбир:
 • 86. ОСН да қурилиш устидан нечта босқич мавжуд:
 • 87. Меҳнат гигиенаси врачи ер танлаш ва лойиҳа экспертизаси натижаси бўйича кандай хужжат расмийлаштиради:
 • 88. Меҳнат гигиенаси врачи қурилиш устидан назорат ва тайёр объектларни ишга қабул қилишда қандай хужжатлар расмийлаштиради:
 • 89. Корхона лойиҳалаш ва қурилиш устидан огоҳлантирувчи сан назорати ўтказишда асосан кандай хужжатлардан фойдаланилади:
 • 90. Янги технологик жараён ва техникани тадбик этишда ОСН ўтказишда кўйида келтирилган қайси хужжатлардан фойдаланилади:
 • 91. Янги техника ва технологиялар бўйича ОСНнинг босқичлари:
 • 92. ОСНнинг ишлаб чиқариш объекти қурилиш босқичида муддалар:
 • 93. ОСН да қурилаётган объектни топширишдан аввал назорат муддатлари:
 • 94. СҲМ нинг нечта синфлари бор:
 • 95. Ишлаб чиқариш микроиқлими характерланади:
 • 96. Ишлаб чиқариш микроиқлими куйида келтирилган қайси хужжат бўйича баҳоланади:
 • 97. Инфрақизил нурланишни баҳолашда нималар ҳисобга олинади:
 • 98. Илиқ даврида ҳаво харорати нечага тенг бўлиши керак:
 • 99. Совуқ даврида ҳаво харорати нечага тенг бўлиши керак:
 • 100. Врач қурилиш лойихасини кўриб чиқишда микроиқлимни куйидагилардан қайси бири билан солиштиради:
 • 101. ЭММ дан ҳимояланиш экранлари:
 • 102. ЭММ экран турлари:
 • 103. ЭММ таъсиридан аҳолини химоялаш асоси:
 • 104. Ультрабинафша нурланишга қайси тўлқин ўзунлигидаги электромагнит тўлқинлари киради:
 • 105. Корхоналарда рухсат этилган шовқин жадаллигининг даражаси дБА ларда:
 • 106. Инфратовуш - ҳаво мухитидаги механик тебранишлар, қайси частоталарда:
 • 107. Инфратовуш нима билан характерланади:
 • 108. Кўйидаги келтирилган чора тадбирларни қайси бири тадбик этилганда кимёвий моддаларни ишловчига таъсири йўқолади:
 • 109. Аэрация нима учун тадбиқ этилади:
 • 110. Вентиляция унумдорлиги нима:
 • 111. Лойиҳалаштирилган маҳаллий олиб кетувчи вентиляция самарадорлиги кандай аниқланилади:
 • 112. Маҳаллий ҳаво олиб кетувчи вентиляциянинг қайси бири энг самарали:
 • 113. Ҳаво мувозанати нима:
 • 114. Иш хоналарида умумий ҳаво олиб келувчи вентиляция воситасидан нима мақсадда фойдаланилади:
 • 115. Ишлаб чиқариш ёритилганлигининг турлари:
 • 116. Ёритилганлик нима:
 • 117. Ишлаб чиқаришда ёритилганликни баҳолашда санитар врач қайси меъёрий хужжатдан фойдаланади:
 • 118. Биргаликдаги ёритилганлик даражаси қайси кўрсаткичда баҳоланади:
 • 119. Маҳаллий ёритилганлик нима:
 • 120. Комбициялашган сунъий ёритилганлик нима:
 • 121. Ёруглик окимини йўналтириш бўйича ёритгичлар қандай тавсифланади:
 • 122. Қайси хужжатда ёритилганлик меъёрлари кўрсатилган:
 • 123. Ёритилиш лойиҳаларини сан экспертизасида лойиҳаланган ёритилганлик миқдорини ҳисоблашда энг кўп қўлланиладиган усул:
 • 124. Лойиҳада фавкулотда фойдаланиладиган ёритилганликни қайси усул билан ҳисобланади:
 • 125. Комбинациялашган ёритилганликда умумий ёритилганлик ёритгичларига тўғри келадиган қисмни кўрсатинг:
 • 126. Бош режа нима:
 • 127. Ситуацион режа нима:
 • 128. Ишлаб чиқариш объектларига ер майдонини ажратишда ДСЭНМнинг қайси мутаҳассислари иштирок этади:
 • 129. Шамол гули ҳисобга олиниб, ишлаб чиқариш объекти ва турар жойлар кандай жойлаштирилиши керак:
 • 130. Ишлаб чиқариш корхоналарида сув қайси мақсадларда фойдаланилади:
 • 131. Ёруғликка чанқоқликни олдини олиш мақсадида қандай хоналар ташкиллаштирилади:
 • 132. Душ сеткалари ва кул ювиш жумраклари сони кандай белгиланилади:
 • 133. Сменалар сонидан қаътий назар маиший хоналарда қайси ёритилганлик бўлиши керак:
 • 134. Ишлаб чиқариш корхона қурилишида ер ажратишда хайъат таркибида ДСЭНМ врачи қандай вазифаларни бажаради:
 • 135. Ишлаб чиқариш корхонаси бош режасини санитар экспертиза қилишда меҳнат гигигена врачи қандай вазифаларни бажаради:
 • 136. Меҳнат гигиенада ОСН объектларини кўрсатинг:
 • 137. ОСН нинг 2-чи босқичини кўрсатинг:
 • 138. ОСНнинг 3-чи босқичини кўрсатинг:
 • 139. ОСНнинг 4-чи босқичини кўрсатинг:
 • 140. Меҳнат гигиенаси врачи ишлаб чиқариш объекти учун ер танлашда кандай масалаларни ҳал этади:
 • 141. Меҳнат гигиенаси врачи ишлаб чиқариш объектини қурилиши устидан назорат ўтказишда кандай масалаларни ҳал этади:
 • 142. Ишчи лойихасининг қайси кисмларини меҳнат гигиенаси врачи кўриб чиқади:
 • 143. Тайёр объектларни кабўл қилишда ишчи комиссиясида меҳнат гигиена врачининг асосий вазифаси:
 • 144. Давлат кабул комиссияси кандай вазифаларни адо этади:
 • 145. Янги техника ва технология жорий этилишида ОСН ни биринчи боскичи:
 • 146. Янги техника ва технология жорий этилишида ОСН ни иккинчи боскичи:
 • 147. Янги техника ва технология жорий этилишида ОСН ни учинчи боскичи:
 • 148. СХМ катталиги нималарга боғлиқ:
 • 149. Ишлаб чиқаришда микроиқлимни меъёрлашда нималар кўзда тутилади:
 • 150. Ишлаб чиқариш корхоналарида микроиқлимга гигиеник баҳо бериш учун биринчи навбатда нима қилиш керак:
 • 151. Чанг хусусиятларидан қайси бири уни меъёрлашда етакчи ҳисобланилади:
 • 152. Ишлаб чиқариш вентиляциясининг гигиеник нуқтаи назардан қўлланилиши:
 • 153. Вентиляция лойихаси сан.экспертизасида вентиляция унумдорлиги қандай баҳоланади:
 • 154. Меҳнат гигиенаси врачининг вентиляция лойихасини сан.экспертиза қилишда асосий вазифаси нима:
 • 155. Зарарли газлар ва буғлар билан курашишда кандай вентиляция тизимларидан фойдаланиш лозим:
 • 156. Ёруглик манбалари ва ёритгичларни танлаш нималарга боғлиқ:
 • 157. Ёритиш арматуралари нима мақсадда фойдаланилади:
 • 158. Лойҳаланаётган ёритилганликни ҳисоблаганда нима сабабдан захира коэффициенти киритилади:
 • 159. Нима учун табиий ёритилганликни албатта лойихалаштириш зарур:
 • 160. Ишлаб чиқариш объектларини жойлаштиришда СХМ катталиги нимага боғлиқ:
 • 161. Маиший хоналар таркиби нималарга боғлиқ:
 • 162. Гардероб хоналарида кийимларни саклаш шкафлар сони нимага боғлиқ:
 • 163. Пахта тозалаш заводларини қуришда атроф-муҳитни муҳофазалаш бўйича асосий чора тадбирлар қайсилар:
 • 164. Селитеб зона чегарасида муассасалар қуриш мумкинми ва қандай:
 • 165. Ишчи комиссияси текширилганда вентиляция самарасиз ишламоқда ва етралича бўлмаган ёритилганлик. ДСЭНМнинг бош врачи ишлаб чиқариш объектини қабул қилишда Давлат комиссиясида қандай йўл тутиши керак:
 • 166. Ишчи комиссияси текширилганда чанг миқдори ва ҳаво ҳарорати 50 С меъёридан кўп. Меҳнат гигиенаси врачи шу ҳолатда кайдномага кул куйиш кераклиги ёки йўқми, агар колган ҳамма врачлар қўл қўядиган бўлса:
 • 167. Машинасозлик заводида бош режаси экспертизасида кўйидагилар топилди: чикиндиларни сақлаш жойларида ва эвакуацион цехларда навбатчилик ёритилганлик йўқ. Юқорида кайд этилганлар лойиҳани тасдиқламасликка асос бўладими:
 • 168. Меҳнат гигиенаси врачи қурилаётган объектни топширишдан олдин объект лойиҳага тўғри келмаса ва қурилиш графиклари бўзилган бўлса врач кандай қарорга келади, кандай муддатларда текширади:
 • 169. Давлат комиссияси қабул қилаётган объект қайдномасига қўл қўймасликка ҳаққи борми:
 • 170. Қурилиш лойихасида цехда рухсат этилган микроиқлимни таъминлаб берувчи вентиляция тизими лойихалаштирилган. Бу тўғрими ва нима учун:
 • 171. Кимёвий моддаларни меъёрлаш боскичлар кетма-кетлигини кўрсатинг:
 • 172. Кимёвий бирикмалар ҳавфлилигини белгиловчи энг асосий кўрсаткичларни кўрсатинг:
 • 173. Кимёвий моддалар ҳавфлилик даражасига кўра нечта синфга бўлинади:
 • 174. Биологик омилни ташки мухитга таъсирини олдини олиш чоралари:
 • 175. Вентиляция устидан ОСН ўтказишдаги меҳнат гигиенаси врачининг иш мазмуни кетма-кетлигини кўрсатинг:
 • 176. Ҳаво физик ва кимёвий таркибни яхшилаш чоралари орасида вентиляцияни ахамиятига кўра тўғри кетма-кетлигини кўрсатинг:
 • 177. Сунъий ёритилганликни гигиеник меъёрлаштиришда нималар ҳисобга олинади:
 • 178. Агар бош ва ситуацион режада айрим камчилиқлар бўлса, врач қурилиш лойҳаси бўйича кандай хулоса беради:
 • 179. Дастлабки ва даврий тиббий кўриклар ким томонидан олиб борилади:
 • 180. Касб касаллиги диагнози куйиш учун иш шароитлари ҳақидаги гигиеник тавсифномани ким тузади:
 • 181. Инфрақизил нурланиш манбаси мавжуд бўлган жойларда ҳаво ҳарорати ва нисбий намлиги қайси асбобда ўлчанади:
 • 182. Актинометр билан қайси ионлаштирилмаган нурланиш ўлчанади:
 • 183. Касб каслликлари ҳодисалар сони ҳисоблаб топилганда қайси ишчилар сонига қараб олинади:
 • 184. Кун давомида нисбий намлик кўрсаткичларини қайси асбоб ёрдамида ёзиб борилади:
 • 185. Ҳаво ҳарорати қайси бирликда ўлчанади:
 • 186. Паст ҳаво ҳаракати тезлиги қайси асбобларда ўлчанади:
 • 187. Юқори ҳаво ҳаракати тезлиги қайси асбоболарда ўлчанади:
 • 188. Организмдан ҳамма йўллар билан ажралиб чикаётган иссиқлик жами қайси асбобда аниқланади:
 • 189. Нурланиш йўли билан ажралиб чиқаётган иссиқликни қайси асбоб ёрдамида ўлчанади:
 • 190. Ишлаб чиқариш шароитида органимдан иссиқликни тер буғланиш йўли билан чикишни қайси оддий усулда аниқланади:
 • 191. Тери ҳарорати қайси асбобда ўлчанади:
 • 192. Иссиқлик таъсирига жавоб рефлекси вақтини қайси асбобда ўлчанади:
 • 193. Комфорт микрошароитида иссиқлик ажралиши асосий йўллари қандай:
 • 194. Ҳаво ҳарорати юқори бўлган шароитда иссиқлик асосан қайси йўллар билан организмдан чикади:
 • 195. Ҳаво ҳарорати паст бўлган шароитда иссиқлик асосан қайси йўллар билан организмдан чиқади:
 • 196. Нурланиш йўли билан организмдан иссиқлик чиқишига асосан нима таъсир кўрсатади:
 • 197. Танадан иссиқлик нурланиш йўли билан чикиши ташки муҳит ҳаво ҳароратига боғлиқми:
 • 198. Чанг келиб чикиши бўйича кандай тавсифланади:
 • 199. Қайси холатларда ҳаво чангланганлиги аниқланади:
 • 200. Амалиётда ҳаводаги чангни миқдорий баҳолашда қайси усул фойдаланади:
 • 201. Кўйидаги келтирилган қайси саноатда чанг омили етакчи ҳисобланади:
 • 202. Кўйида келтирилган қайси ШХВ нафас йўлларини чангдан ҳимоялаш учун фойдаланилади:
 • 203. Кўйидаги келтирилган қайси жараёнларда дезинтеграция аэрозолларининг катта миқдори ҳосил бўлади:
 • 204. Аэрозолларнини ўпка сатхидан ушланиб колиши қайси хусусият етакчи ҳисобланади:
 • 205. Пахта тозалаш заводи чанги қайси турдаги чангларга киритилади:
 • 206. Чанг дисперслигини аниқлашда фильтрни қайси модда буғида тиниқлаштирилади:
 • 207. ЭММ даражаси устидан назоратнинг асосий усули:
 • 208. Юқори частотали ЭММ электр майдон кучланганлиги қайси асбоб ёрдамида ўлчанади:
 • 209. Лазер ишлатилганда қандай омиллар вужудга келади:
 • 210. Лазер билан ишлаганда тиббий-профилактик чора-тадбирларини кўрсатинг:
 • 211. Ультробинафша шурланишининг энг юқори даражалари қайси ишларни бажаришда вужудга келади:
 • 212. Ёруғлик чанқоқлигида қайси чорани амалга ошириш лозим:
 • 213. Тебраниш частоталар ўлчов бирлиги
 • 214. Децибелларда (дБ) нима ўлчанади:
 • 215. Товуш баландилиги ўлчов бирлиги:
 • 216. Инсон қулоғи қайси тебранишдаги ҳаво тўлқинларини товуш сифатида эшитади:
 • 217. Спектр таркиби бўйича шовқин кандай тавсифланади:
 • 218. Шовқин таъсир этиш вақти бўйича кандай тавсифланади:
 • 219. Эшитиш хиссиёти қайси асбобда аниқланилади:
 • 220. Касб касаллиги сифатида ишловчи организмига тебранишни узатилишига қараб қандай тавсифланади:
 • 221. Умумий тебраниш қандай таснифланади:
 • 222. Тебраниш кандай кўрсаткичлар билан тавсифланади:
 • 223. Тебраниш амплитудаси нима:
 • 224. Тебраниш частотаси нима:
 • 225. Қаттиқ жисмларнинг тебранишлар частотаси қайси бирликларда ўлчанади:
 • 226. Тебраниш вибротезлиги бирлиги:
 • 227. Тебранишни сезиш хусусияти қайси асбобда аниқланилади:
 • 228. Ультратовуш интенсивлиги қайси бирликда ифодаланади:
 • 229. Таъсир этиш вақти бўйича инфратовуш бўлинади:
 • 230. Ҳаводаги кимёвий моддалар кам миқдорда бўлса, ҳаво намунаси қайси усулда олинади:
 • 231. Симобни кандай агрегат ҳолати энг ҳавфли:
 • 232. Ишлаб чиқаришда кандай шароитда углерод оксиди кўпроқ хосил бўлади:
 • 233. Иш жойи ҳавоси зонасида кимёвий моддани миқдорини назорат қилиш даврийлиги нимага боғлиқ:
 • 234. Модданинг кумулятив хусусияти бу:
 • 235. Кумуляция бўлинади:
 • 236. Кумуляция хусусиятининг яқоллик даражаси кандай кўрсаткич бўйича баҳоланади:
 • 237. Иш жойи ҳавосидаги 3 ва 4 синфига мансуб бўлган кимёвий моддалар устидан олиб бориладиган назорат муддати:
 • 238. Ишлаб чиқариш объектларида санитар кимёвий текширувлар ким томонидан режалаштирилади:
 • 239. Ишлаб чиқариш хоналар ҳавосида кимёвий моддалар миқдорини тахлил қилиш қайдномасида хулосани ким тузади:
 • 240. Биологик омилга тегишли бўлган объектларни кўрсатинг:
 • 241. Зооантропонозлар қайси корхоналарда кўпроқ учрайди:
 • 242. Қайси турдаги маиший хоналар микробиологик саноатида бўлиши керак:
 • 243. Пестицидлар - бу:
 • 244. Тайёргарлик ишлари қаерларда ўтказилади:
 • 245. Пестицидларни қўллашнинг асосий боскичига нималар киради:
 • 246. Пестицидларни қўллашнинг якунловчи боскичи - бу:
 • 247. Пестицидлар билан ишлаётганлар учун қайси босқич ўта ҳавфли:
 • 248. Пестицидлар қўлланишда етакчи омил:
 • 249. Пестицидлар таъсир этиш ҳавфи кимларга кўпроқ:
 • 250. Пестицидларнинг ишлаб чиқариш таснифида нималар ҳисобга олинади:
 • 251. Ўта турғун моддалар ташқи муҳитда сақланиш муддати нечига тенг (йилларда):
 • 252. ШХВлар пестицидларни қўллашда қайси босқичларда ишлатилиши керак:
 • 253. Энтомографлар нима:
 • 254. Пестицидларни қўлланиш меъёр ва талабларини бажарилиши устидан жавобгар шахс ким:
 • 255. Ишловчиларни ШҲВ билан ким таъминлайди:
 • 256. ШҲВ ва махсус кийимлар қаерда зарасизлантирилиши ва сакланиши керак:
 • 257. Заҳарли газ ва буғлар таъсиридан нафас органларини ҳимояланиш учун нималар фойдаланилади:
 • 258. Противогазлар қайси омилни олдини олишда фойдаланилади:
 • 259. Противогазларнинг қандай турлари мавжуд:
 • 260. Ишлаб чиқариш шовқинидан қўлланиладиган ШХВ ни кўрсатинг:
 • 261. Респираторлар қайси омил таъсирини олдини олишда қўлланилади:
 • 262. ЭММ тасиридан кўзни ҳимоялашда қандай кўзойнаклар фойдаланилади:
 • 263. Ишлаб чиқаришда соғломлаштириш чора тадбирлари ичида ШХВ дан фойдаланиш энг радикали бўлиб ҳисобланадими:
 • 264. Иш бажаришдаги энергия сарфи одатда қайси усулда аниқланади:
 • 265. Меҳнат турлари бўлинади:
 • 266. Қайси орган ва системаларда жисмоний ишда кўпроқ зўриқиш кўзатилади:
 • 267. Ақлий меҳнатда қайси орган ва системаларда ўзгаришлар кўпроқ кузатилади:
 • 268. Чарчаш диагностикаси усуллари:
 • 269. Ҳавони ҳаракатга келтирувчи куч бўйича вентиляция кандай турлари мавжуд:
 • 270. Таъсир этиш жойига қараб вентиляция кандай тизимлари мавжуд:
 • 271. Меҳнат гигиенаси врачининг ишлаб чиариш вентиляцияга гигиеник баҳо беришдаги асосий вазифаси нима:
 • 272. Вентиляция самарадорлиги нима:
 • 273. Цехда 2-3 ҳавфлилиқ синфига кирувчи кимёвий модда етакчи омил ҳисобланади, ҳаво рециркуляциясини қўллаш мумкинми:
 • 274. Ишлаб чиқаришда юқори аниқликдаги ишларни бажаришда мақсадга мувофиқ сунъий ёритилганлик тизими:
 • 275. Пахта ғўзапоясини қўл ёрдамида тозалаш қандай иш холатида бажарилади:
 • 276. Қайси усулда пахтани пестицидлар билан ишлов беришда атроф-мухит кўпроқ ифлосланади:
 • 277. Объектларда контрол сан текширувлар сони нималарга боғлиқ:
 • 278. Ишлаб чиқаришда микроиқлим кўрсаткичларини ўлчаш учун кандай асбоблар керак:
 • 279. Қайси ишлаб чиқариш корхоналарида исситувчи микроиқлим таъсир этиши мумкин:
 • 280. Қайси корхоналарда совитувчи микроиқлим таъсир этиш эҳтимоллиги бор:
 • 281. Берилган чоралар ўртасида ортиқча иссиқлик билан курашишда энг самарадор вентиляция тизимини кўрсатинг:
 • 282. Тортиш усули билан ҳаво чангланганлигини аниқлаш учун кандай асбоблар керак:
 • 283. Қайси чора тадбирлар чангга қарши курашда энг самарадор:
 • 284. Лазердан фойдаланилганда ҳосил бўлувчи махсус омилларга нима киради:
 • 285. Лазердан фойдаланишда ҳосил бўлувчи носпецефик омилларга нима киради:
 • 286. Ортиқча УБ нурланишлар таъсир этганда энг самарадор чоралар қайсилар:
 • 287. Ишлаб чиқариш шовқинига тўлиқ тавсифнома бериш учун кандай асбоблар керак:
 • 288. Кўрсатилган омиллардан қайси бири тебранишни организмга таъсирини кучайтиради:
 • 289. Совитувчи микроиқлим тебранишни ишловчига таъсир этишини қандай:
 • 290. Курашиш чоралардан қайсилар ультра товуш таъсирини олдини олишда юқори самара беради:
 • 291. Ультратовуш билан ишлашда тиббий профилактик чораларга нималар киради:
 • 292. Кўйидаги келтирилган қайси чоралар инфратовушга қарши самарадор:
 • 293. Исситувчи микроиқлим таъсирида организмда кандай ўзгаришлар содир бўлади:
 • 294. Пестицидлар билан касбий заҳарланишни олдини олишда келтирилган чоралардан энг радикали:
 • 295. Қишлоқ ҳўжалигида биоусулнинг қайси чоралари қўлланилади:
 • 296. Аҳолини ва ташқи муҳитни муҳофазалаш чоралари:
 • 297. Қишлоқ ҳўжалигида пестицидларни қўлланиши устидан назоратни ким амалга оширади:
 • 298. ШХВ лар қандай асосий гигиеник талабларга жавоб бериши керак:
 • 299. Юз ва кўзларни ҳимояловчи воситаларни кўрсатинг:
 • 300. Физиологик текширувларнинг асосий мақсади бу:
 • 301. Физиологик текширувларни ўтказиш учун тажриба гуруҳ тузишда қайси маълумотлар ҳисобга олинади:
 • 302. Физиологик текширувлар қайси минимал даврлар ва қачон ўтказилади:
 • 303. Меҳнат оғирлиги бўйича кандай категорияларга бўлинади:
 • 304. Меҳнат кескинлиги бўйича меҳнат кандай категорияларга бўлинади:
 • 305. Рационал меҳнат ва дам олиш тартибини ташкил этишда нималар кўзда тутилади:
 • 306. Меҳнат ва дам олиш тартибининг қандай турланади:
 • 307. Ишлаб чиқаришда вентиляция нима мақсадларда фойдаланилади:
 • 308. Кўйида келтирилган ишларни бажаришда бошка маълумотлар қатори меҳнат гигиена варчи албатта вентиляция самарадорлигига ҳам баҳо бериш керак:
 • 309. Механиқа цехида гигиеник меъёрлардан юқори кўрсаткичларга эга бўлган омилларга чангланиш ва кимёвий омиллар аниқланади. Кандай вентиляция тури зарур:
 • 310. Ишловчилар томонидан иш жойлари сунъий ёритилганлик тизимида ёритилганлик пастлигига шикоят қилди, бунда ДСЭНМ врачи нима қилиши керак:
 • 311. Келтирилган қайси вазиятларда меҳнат гигиена врачи ишлаб чиқариш ёритилганлигига гигиеник баҳо беради:
 • 312. Қайси холларда врач ишлаб чиқариш ёритилганлигига гигиеник баҳо берилади:
 • 313. Ер ҳайдашда меҳанизаторларига қайси омиллар комплекси таъсир этиши мумкин:
 • 314. Берилган чоралар ўртасида меҳанизаторлар ишчи зонаси ҳавосидаги чанг миқдорини камайтиришнинг энг самарадорини кўрсатинг:
 • 315. Пахта тозалаш заводида чанг етакчи омил бўлган технологик жараён босқичларини кўрсатинг:
 • 316. Пахта тозалаш заводларида асосий цехларида биринчи навбатда ўтказилиши лозим бўлган соғломлаштириш чора тадбирларни кўрсатинг:
 • 317. Пахта тозалаш заводлари қайси цехларда чанг микдори энг кўп бўлади:
 • 318. Келтирилган чоралар ўртасида пахта тозалаш заводлари асосий цехларида чанг билан курашишда юқори самарадорини кўрсатинг:
 • 319. Момиқ ва тола тозалаш цехларида манфий ҳаво мувозанати мавжуд, бунга сабаб нима ва қандай патология кўпроқ келиб чиқиши мумкин:
 • 320. Гўза ягоналашда қайси гурух мушакларда кўпрок зурикиш кўзатилади:
 • 321. Сув тозалаш ишларида ишлаётганларга қайси ШҲВ берилиши керак ва ҳар доим улардан фойдаланиш зарурми:
 • 322. Гўза усиш даврида пахтани ҳимоялаш мақсадида қайси пестицидлар кўпрок қўлланилади:
 • 323. Пахтачилиқда меҳнат шароитлари бошқа қишлоқ хўжалик тармоқларидан келтирилган қайси хусусиятлари билан ажралиб туради:
 • 324. Меҳанизаторларга доимий таъсир этувчи омиллар қайсилар:
 • 325. Объектда контроль сан. текшируви ўтказишда меҳнат гигиенаси врачини харакатларининг тўғри кетма-кетлигини кўрсатинг:
 • 326. Объектни (участкани) ёпишдаги меҳнат гигиенаси врачи фаолияти кетма кетлигини кўрсатинг:
 • 327. Цемент заводи олдида яшаётган аҳоли томонидан чангланганликка шикоят тушганда, сабабини аниқлашда биринчи навбатда нима қилиш керак:
 • 328. Жарима ўз вақтида тўланмаганлик ҳолатида меҳнат гигиенаси врачи кандай иш тутади:
 • 329. Қайси холатда врач ишлаб чиқариш объектини ёпиш ҳақида қарорни чиқаради:
 • 330. Аграр ташқи ҳаво ҳарорати +60С бўлса, микроиқлим кўрсаткичларини тўғри баҳоланг, йилнинг илиқ даври учун меъёрлари билан солиштиринг, сабаби нима:
 • 331. Аграр ташқи ҳаво ҳарорати +140С бўлса, микроиқлим кўрсаткичларини тўғри баҳоланг, йилнинг совуқ даври учун меъёрлари билан солиштиринг, сабаби нима:
 • 332. Нокулай микроиқлим билан курашишда энг самарадор тадбирлар:
 • 333. Кўрсатилган профилактик чора-тадбирлардан қайсилари инфрақизил нурланиш таъсирини камайтирувчи энг самарадор чоралар қайси:
 • 334. Қайси чоралар совитувчи микроиқлим билан курашишда юқори самара беради:
 • 335. Ишчи зона ҳавосида чанг миқдорига гигиеник баҳо беришда босқичларининг тўғри кетма-кетлигини кўрсатинг:
 • 336. ЭММ зарарли таъсири билан курашишда энг рационал чоралар кетма-кетлигини кўрсатинг:
 • 337. Шовқинни спектрал таркибини ўлчаганда ҳамма октава йўллари мавжуд. Бу кандай шовқин турига киради ва кандай баҳоланади:
 • 338. Ишлаб чиқариш шовқини РЭДдан 5 дБА га ошганда, ДСЭНМ врачи нима иш қилиши керак:
 • 339. Меҳнат фаолиятининг қайси хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, шовқин меъёрланади ва қайси РЭД кўрсаткичлари билан солиштирилади:
 • 340. Ишлаб чиқариш тебранишига тўлиқ гигиеник баҳо бериш учун нималарни билиш керак ва қандай меъёрлар билан солиштирилади:
 • 341. Ишлаб чиқариш тебраниши билан курашишда кўрсатилган чораларнинг энг рационал кетма-кетликни кўрсатинг:
 • 342. Инфратовушни илмий техника ривожланиш оқибати деб ҳисоблаш мумкинми ва нима учун:
 • 343. Инфратовуш самардорлигини ҳисобга олган ҳолда профилактик чораларидан самаралисини кўрсатинг:
 • 344. Ишчи зона ҳавосида кимёвий омилга гигиеник баҳо беришда босқичлар тўғри кетма-кетлигини кўрсатинг:
 • 345. Заҳарли таъсирни кучайтирадиган йўл-йўлакай ҳосил бўлувчи омиллар:
 • 346. Пардозлаш цехда олдиндан кўзда тутилмаган эритувчи қўлланилган, аммо унинг заҳарлилиги маълум. ДСЭНМ билан уни қўллаш мумкинлиги ҳақида келишиш керакми:
 • 347. Лабораторияда металлик симоб тўкилди, пол тахтали, деворлар охак билан бўялган. Нима қилиш керак:
 • 348. Келтирилган соғломлаштириш чоралардан қайси бири кимёвий омилни йўқотиш учун энг самарали:
 • 349. Атроф-муҳитга микробиологик корхоналар ҳавф туғдирадими ва нима учун:
 • 350. Пестицидлар билвосита таъсирига кимлар учрайди ва нима учун:
 • 351. Пахтачилиқда қўлланиладиган пестицидларни ишлатишда уларнинг салбий таъсирини кучайтирувчи йўл-йўлакай ҳосил бўлувчи омилларга нималар киради:
 • 352. Пестицидларнинг гигиеник таснифида қандай асосий кўрасаткичлар ҳисобга олинади:
 • 353. Ўсимликларни ҳимоялашда микробиологик препаратларни қўллашдаги афзалликлар:
 • 354. Қайси касбларда паст атмосфера босими мавжуд ва буни олдини олишда нима тавсия қилиш керак:
 • 355. Қайси вазиятлардаги ишларда ШХВ дан доимо фойдаланиб борилади:
 • 356. Жисмоний иш кандай ва нечта гурухларга бўлинади:
 • 357. Чарчаш муаммолари ўз ичига олади:
 • 358. Кўйида келтирилган қайси масалаларни ҳал этишда, меҳнат гигиена врачи ишлаб чиқаришдаги вентиляция унумдорлигига ва самарадорлигига баҳо беради:
 • 359. Кандай ҳолларда вентиляция устидан жорий санитария назорати ўтказилади:
 • 360. Ёритилганлик меъёрини танлаш асосан нимага боғлиқ:
 • 361. Кўриш ишларини разрядини танлаш нима билан аниқланади:
 • 362. Санитария текширувида бажарилаётган иш юқори аниқликдаги иш турига киритилиб, рангли сатҳларни кўриш билан боғлиқ. Қандай ёруғлик манбаи ва ёритиш тизими энг рационалдир:
 • 363. Пахтачилиқда пестицидлар қўллашдаги гигиеник ўзига хосликлар мавжуд:
 • 364. Саломатлик холати қандай кўрсаткичлар билан ифодаланади:
 • 365. 16-ВН шаклдаги ҳисоботга киритилади:
 • 366. Ишлаб чиқариш хоналари ҳаосида кимёвий омилни аниқлаш муддатлари нима билан белгиланади:
 • 367. Ҳаво намунасини олишнинг аспирацион усул мохияти:
 • 368. Ишлаб чиқариш шароитида қандай энг кўп сабабларга кўра заҳарли моддалар ошқозон ичак йўли орқали организмга кириши мумкин:
 • 369. Қайси корхоналарда қурғошин етакчи ишлаб чиариш омили бўлиши мумкин:
 • 370. Қичиштирувчи газларга келтирилган бирикмалардан қайсиларини киритиш мумкин:
 • 371. Металли симоб ишлатилаётган хоналарга кандай талаблар қўйилади:
 • 372. Металли симоб қайси вазиятларда ишлатишга рухсат этилади:
 • 373. Ҳавога 2 ҳавфли синфга кирувчи моддалар ажратилаётган бўлса, неча маротаба назорат ўтказилади:
 • 374. Касб билан заҳарланишнинг олдини олишда келтирилган қайси чоралар энг самарадор ҳисобланади:
 • 375. Биологик зарарли омиллар асосий турларини айтинг:
 • 376. Биологик омилга қарши асосий ҳавфсизлик чоралари нималарни таъминлаш керак:
 • 377. Пестицидлар қўлланишдаги ишларнинг босқичларни кўрсатинг:
 • 378. Пестицидларни кандай таснифлари мавжуд:
 • 379. Ишловчилар касалланишини камайтиришга қаратилган энг самарадор чораларини кўрсатинг:
 • 380. Даврий тиббий қўриклар ўтказилишидан мақсад:
 • 381. Дастлабки тиббий қўрикларни ўтказишдан мақсад:
 • 382. Даврий тиббий қўриклар якунида меҳнат гигиена врачининг бажарадиган иш мазмуни:
 • 383. №300 бўйруқда нималар меъёрлаштирилган:
 • 384. Касбий касаллиниш кўпроқ нималарни аниқлайди:
 • 385. Кўрсатилганлардан қайсилари касб касалланишига энг кўп сабаб бўла олади:
 • 386. Касб касаллиги ва касбдан заҳарланиш ҳодисалар сабабларини аниқлашда кимлар иштирок этади:
 • 387. Янги касб касалланишларни олдини олиш асосий чораларига киради:
 • 388. Организм иссиқлик холатини характерловчи кўрсаткичлар қайсилар:
 • 389. Конвекция йўли билан организмдан иссиқлик ажралиши қандай хосил бўлади:
 • 390. Нурланиш йўли орқали иссиқлик қандай организмдан чиқади:
 • 391. Қайси вазиятда врач ишлаб чиқариш объектни тўхтатиш тўғрисида қарор чиқаради:
 • 392. Агар ташқи ҳаво ҳарорати +60С бўлса, меъёрнинг илиқ даври микроиқлим кўрсатгичлари билан баҳолаш тўғрими:
 • 393. Агар ташқи ҳаво ҳарорати +140С бўлса, меъёрнинг совуқ даври учун микроиқлим кўрсатгичлари билан баҳолаш тўғрими:
 • 394. Нокулай метеомил билан курашишда юқори самарадор тадбирлар қайсилар:
 • 395. Толиқиш муаммолари куйидагиларни ўз ичига олади:
 • 396. Куйида келтирилган қайси ишларни амалга оширишда меҳнат гигиена врачи вентиляция самарадорлигига, унумдорлигига баҳо беради:
 • 397. Қайси вазиятларда вентиляция устидан жорий санитария назорати ўтказилади:
 • 398. Ёритилганлик меъёрини танлаш асосан нима боғлиқ:
 • 399. Кўриш ишларининг разрядини аниқлаш нима билан белгиланади:
 • 400. Санитария текширувида иш юқори аниқликдаги меҳнат турига киради, рангли сатҳларни ажратиш билан боғлиқ. Қандай ёруғлик манбаиси ва ёритиш тизими энг рационалдир:
 • 401. Ёруғлик нима:
 • 402. Ишлаб чиқариш ёритилганлик турлари:
 • 403. Табиий ёритилганлик афзалликлари нимада:
 • 404. Ёритилганлик қайси асбоб билан ўлчанади:
 • 405. Объектив люксметр иши нимага асосланган:
 • 406. Ишлаб чиқаришда ёритилганликга баҳо беришда санитар врач қандай меъёрий хужжатдан фойдаланади:
 • 407. Аралаш ёритилганлик қайси бирликларда меъёрланади:
 • 408. Сунъий ёритилганлик қайси бирликларда меъёрланади:
 • 409. Табиий ёритилганлик қайси бирликларда меъёрланади:
 • 410. Аралаш ёритилганлик қайси кўрсаткичларда меъёрланади:
 • 411. Равшанлик нима:
 • 412. ТЁК нима:
 • 413. Бир томонлама ёнидан табиий ёритилганликда ТЁК қандай қийматларда меъёрланади:
 • 414. Бир томонлама ёнидан табиий ёритилганликда ТЁК қандай қийматлар ҳисобга олинади:
 • 415. Ишчи ёритилганлигида қайси фон тури ёритилганликни меъёрлашда ҳисобга олинади:
 • 416. Акс эттириш коэффициенти қандай бўлганда фон оч ҳисобланади:
 • 417. Объектнинг фон билан контрасти орасидаги фарқи бўлади:
 • 418. Объект контрасти билан фон орасидаги фарқ катта ҳисобланади қачонки:
 • 419. Объект контрасти билан фон орасидаги фарқ ўртача ҳисобланади қачонки:
 • 420. Объект контрасти билан фон орасидаги фарқ кичик ҳисобланади қачонки:
 • 421. Ёруғлик манбаси ва ёритгичларни танлаш нима билан аниқланади:
 • 422. Ёритиш арматураларининг ахамияти нимада:
 • 423. Ёруғлик оқимининг тарқалиши бўйича қандай таснифланади:
 • 424. Чўғланма чироқлар учун келтирилган қайси камчиликлар хос:
 • 425. Газоразрядли чироқларнинг афзалликларини кўрсатинг:
 • 426. Ёритилганлик сунъий бўлганда гигиеник меъёрлашда куйдагилар ҳисобга олинади:
 • 427. Аниқ кўриш турғунлиги коэффициентига тушунча беринг:
 • 428. Кўриш анализаторининг ўтказувчи қобилияти нима, унинг бирлиги:
 • 429. Қачон фавқулотдаги ёритилганлик назарда тутилади:
 • 430. Ишчи юзаси нима:
 • 431. Таъсир этиш усули бўйича қандай вентиляция турлари мавжуд:
 • 432. Вентиляция унумдорлигини аниқлаш учун қандай аппаратура керак бўлади:
 • 433. Вентиляция қайси профилактик чора-тадбирларга тегишли:
 • 434. Таъсир этиш жойига қараб вентиляция қандай тизимлари мавжуд:
 • 435. Умумалмаштирувчи вентиляцияни назорат қилиш муддатлари:
 • 436. Санитар тарғибот ишларини олиб боришнинг минимал муддати:
 • 437. Физиология текширувларни ўтказишнинг асосий мақсади:
 • 438. Меҳнат гигиена врачи қурилишда ишчи лойихасининг қайси қисмларини кўриб чиқади:
 • 439. Меҳнат гигиена врачи қурилиш устидан назоратда ва эксплуатацияга топшириш вақтида қандай хужжат тузади:
 • 440. ОСН да янги техника ва технологиялар бўйича нечта босқич бор:
 • 441. Меҳнат гигиенаси бўйича келтирилган қайси ишлар ташкилий-услубийга қарашли:
 • 442. Ҳаво ҳарорати ва нисбий намлик, инфрақизил нурланиш манбаси бўлган жойларда қайси асбобда ўлчанади:
 • 443. Қайси ионлашмаган нурланиш тури актинометр билан ўлчанади:
 • 444. Вазиятли режа нима:
 • 445. Келтирилган профилактик чоралар ичида иш жойларида инфракизил нурланиш таъсирини камайтирувчи энг самародор тадбирлари қайсилар:
 • 446. Чарчаш муаммоси ўз ичига куйдагиларни олади:
 • 447. Рационал меҳнат қилиш ва дам олиш тартибида нималар меъёрлаштиради:
 • 448. Меҳнат гигиена вазифаларини кўрсатинг:
 • 449. Жарима солиш бўйича меҳнат гигиена врачининг харакат босқичлари:
 • 450. Актинометр билан иссиқлик нурланиш жадаллиги қайси бирликларда ўлчанади ва қайси сан. меъёрлар асосида баҳоланади:
 • 451. Маиший хоналарга нималар киритилади:
 • 452. Бош режа ва вазиятли режада камчиликлар топилса, қурилиш лойихаси бўйича врач қандай хлоса беради:
 • 453. Ишчи зонаси ҳавосида кимёвий омилни гигиеник баҳолашда олиб бориладиган босқичлар тўғри кетма-кетлигини кўрсатинг:
 • 454. Кириш ва қайта инструктаж ўтишда қандай саволлар ёритилади:
 • 455. Ишловчилар курс гигиеник ўқитишни ўтказиш мақсади:
 • 456. Меҳнат кескинлигини характерловчи асосий кўрсаткичлар қандай:
 • 457. СҲМ нинг ўлчами нимага боғлиқ:
 • 458. "Доимий иш жойи"га таъриф беринг:
 • 459. Иссиқлик таъсирига рефлектор реакциясини аниқлаш учун керак бўлган асбоб:
 • 460. Қайси чоралар исситувчи микроиқлим билан курашишда энг самардор:
 • 461. Санитар-ҳимоя минтақаси (СҲМ) - бу масофа:
 • 462. Маиший хона таркиби нимага боғлиқ бўлади:
 • 463. Ечиниш хоналарда кийимларни сақлаш учун мўлжалланган индивидуал шкафлар сони нимага боғлиқ:
 • 464. Маҳаллий тебраниш таъсир этганда қурилиш вақтида қандай хоналар ташкил этилиши керак:
 • 465. Кун давомида нисбий намликни ўлчаб борадиган асбоб:
 • 466. Ҳаво хароратини ўлчаш бирлиги:
 • 467. Қайси асбоб ёрдамида кичик ҳаво харакат тезликлари ўлчанади:
 • 468. Келтирилган асбобларнинг қайси бирида катта ҳаво харакат тезликлари ўлчанади:
 • 469. Ҳамма йўллар билан иссиқликни беришни ўлчайдиган асбоб:
 • 470. Нурланиш йўли билан организмдан чиқаётган иссиқликни қайси асбоб билан ўлчанади:
 • 471. Ишлаб чиқариш шароитларида тер бўғланиш йўли билан организмдан иссиқлик чиқишини аниқловчи энг оддий усул:
 • 472. Тери ҳароратини ўлчайдиган асбоб:
 • 473. Меҳнат гигиенаси врачи касалланишни таҳлил қиладиган муддатлар:
 • 474. ВМҚЙ бўйича касалланиш кўрсаткичлари ҳаққоний бўлиши учун нима аниқланилади:
 • 475. Касалланишни чуқур таҳлилини ўтказиш учун нима керак бўлади:
 • 476. Касалланиш таҳлилини қанчалик тез вақт оралиғида ўтказилиб турилади:
 • 477. Ким касалланишига оилавий-маиший шароитлар кўпроқ таъсир кўрсатади:
 • 478. Заҳарли буғ ва газлар таъсир этганда нафас йўлларини ҳимоялаш учун ШҲВ:
 • 479. Противогазлар қайси зарарли омил билан курашишда ишлатилади:
 • 480. Противогаз турлари:
 • 481. Ишлаб чиқариш шовқинидан ҳимояловчи ШҲВ:
 • 482. Қайси омил билан курашишда респираторлар ишлатилади:
 • 483. ЭММ таъсиридан кўзойнаклар:
 • 484. Соғломлаштириш чора-тадбилар ичида ишлаб чиқаришда ШҲВларни қўллаш энг самарадор чора бўлиб хизмат қила оладими:
 • 485. Меҳнат жараёнида энергия сарфланишни аниқлаш усули:
 • 486. Меҳнат таснифи:
 • 487. Пестицидларнинг ишлаб чиқаришдаги таснифида нималар ҳисобга олинади:
 • 488. Кақйси пестицидлар ўта турғун моддаларга киритилади, муддати (йилларда):
 • 489. Пестицидлар билан ишлашда қайси босқич ишларида ШХВлар ишлатилиши шарт:
 • 490. Энтомофаглар - бу:
 • 491. Пестицидлардан фойдаланиш қоида ва талабларнинг бажарилишига ким жавобгар:
 • 492. Ишловчиларни ШҲВ билан ким таъминлайди:
 • 493. Қаерда ШҲВ ва махсус кийимлар сақланиши ва зарарсизлантирилиши лозим:
 • 494. Толиқиш диагностик услублари:
 • 495. Таъсир жойига кўра вентиляция турлари:
 • 496. Таъсир жойига кўра вентиляция тизимлари:
 • 497. Меҳнат гигиена врачининг ишлаб чиқариш вентиляциясига гигиеник баҳо беришда унинг асосий вазифаси:
 • 498. Вентиляция самарадорлиги - бу:
 • 499. Агар 2 ва 3 ҳавфлилик синфига таалуқли моддалар мавжуд бўлган ва етакчи омил кимёвий омил бўлса, цехда ҳаво рециркуляциясини қўллаш мумкинми:
 • 500. Жамоали шартномалар ким билан келишилади:

Назад к списку