О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ(uz) • 1. Цитоплазматик мембрананинг вазифаларини санаб беринг:
 • 2. Спорани қайси усул билан аниқлаш мумкин:
 • 3. Кислотага чидамли бактериялар қайси усул билан аниқланади:
 • 4. Бактериялар капсуласи қандай усулда аниқланади:
 • 5. Микроб ҳужайра деворининг вазифалари:
 • 6.Прокариотларнинг эукариотлардан фарқи:
 • 7. "Протопластлар" нима:
 • 8. "Сферопластлар"нима:
 • 9. Санаб ўтилган олимларнинг қайси бири дунёда тан олинган микроорганизмлар таснифининг муаллифи:
 • 10. Ҳужайра девори бўлмаган микроорганизмни кўрсатинг:
 • 11. Бактериянинг қайси органеллалари ҳужайра бўлинишида иштирок этади:
 • 12. Бактериянинг спорасини аниқлаш усули:
 • 13. Иммерсион микроскопда кўриш қоидалари кўриб чиқилади:
 • 14. Сапрофит коккни кўрсатинг:
 • 15. Қайси касаллик қўзғатувчиси спора ҳосил қилмайди:
 • 16. Бактерияларнинг ҳаракатланиш тезлиги нимага боғлиқ:
 • 17. Микроскопияда иммерсион мой нима учун ишлатилади:
 • 18. "Таксономия" термини нимани англатади:
 • 19. "Штамм" тушунчаси англатади:
 • 20. Пептидогликан (муреин кислота) бактериянинг қайси структура элементига киради:
 • 21. Лизоцим бактериянинг қайси органоидларига бактерицид таъсир қилади:
 • 22. Нейссер бўйича бўяшда қўлланилади:
 • 23. Вируснинг ДНК ва РНК полимераза ферменти қаерда жойлашган:
 • 24. Анаэроблардан фарқли ўлароқ аэроблар қуйида келтирилган қайси ферментни синтезлайди:
 • 25. Микроскопик замбуруғлар қайси микроорганизмларга киради:
 • 26. Облигат паразитлардан қайсилари ҳужайра ичида ривожланади:
 • 27. Вируслар қуйидаги гуруҳга мансуб:
 • 28. Вируснинг хўжайин ҳужайрасида кўпайиш усули қандай аталади:
 • 29. Вирус репродукцияси қаерда юз беради:
 • 30. Келтирилган қўзғатувчилардан қайсилари ривожланган капсула тутади:
 • 31. Қуйида келтирилган қайси қўзғатувчи заҳарли комплекс таркибида протектив антиген тутади:
 • 32. Вирусологияда ҳужайра культураси деб нимага айтилади:
 • 33. Каталаза ферменти ёрдамида бактериялар нимани парчалайди:
 • 34. Бактериофагия ҳодисасини қуйидаги олимлар томонидан ўрганилган:
 • 35. Трансформация рўй беради:
 • 36. Универсал озиқ муҳитларга нималар киради:
 • 37. Қуйидаги ферментларнинг қайси бири агрессинларга киради:
 • 38. Қайси микроорганизм қуритишга чидамли:
 • 39. Физиологияси бўйича клостридиялар бошқа микроорганизмлардан қандай фарқ қилади:
 • 40. Вирусологияда қўлланиладиган озиқ муҳитлар:
 • 41. Сувда эрувчи пигментлар синтез қилувчи микроорганизмларни кўрсатинг:
 • 42. Анаэроб микроорганизм экиладиган муҳитни кўрсатинг:
 • 43. Бактерияларнинг ҳаёт фаолиятида пигментларнинг роли:
 • 44. Қайси бактериялар ауксотроф бактериялар дейилади:
 • 45. Ташқи муҳитдан озиқ моддаларни бактерия ҳужайрасига ташувчилар:
 • 46. Бактерияларни Н2S ҳосил қилиш хусусиятини аниқлашда ишлатилади:
 • 47. Аммиак, индол, мочевина, водород сульфид қандай моддалар парчаланишининг охирги маҳсулоти хисобланади:
 • 48. Бактерия эндотоксинининг кимёвий табиати:
 • 49. Ҳаводаги микроблар сони қайси усуллар билан текширилади:
 • 50. 1000 дан паст ҳароратда стерилизация қилиш усулларини кўрсатинг:
 • 51. Интерферон нимадан иборат:
 • 52. Бактерияларга пенициллиннинг таъсир қилиш механизми:
 • 53. "Гнотобиология" фани нимани ўрганади:
 • 54. Цитоплазматик мембрана вазифасини бузувчи антибиотикни кўрсатинг:
 • 55. Кўпгина стафилококк штаммлари пенициллинга чидамли, бу нимага боғлиқ:
 • 56. Асосан тупроқ орқали тарқалувчи касалликларни кўрсатинг:
 • 57. Оғиз бўшлиғи облигат микрофлораси таркибига кирувчи микроорганизмлар:
 • 58. "Дисбактериоз" термини нимани билдиради:
 • 59. Тупроқ орқали тарқалувчи касалликни кўрсатинг:
 • 60. Қайси бактерицид модда учун пептидогликан "нишон" бўлиб ҳисобланади:
 • 61. Жарроҳлик бўлинмаларида ҳавони ультрабинафша нурлатиш қайси мақсадда қўлланилади:
 • 62. Агглютинацияга учратувчи зардобни олиш учун қуйидагилар эмланади:
 • 63. Микроорганизмлар инвазивлиги нимани билдиради:
 • 64. Силнинг махсус профилактикаси учун қайси вакцина қўлланилади:
 • 65. Райт реакциясининг Хеддельсон реакциясидан фарқи:
 • 66. Гемагглютинация феномени ёрдамида нима ўрганилган:
 • 67. Организмдаги қайси ҳужайралар, антителогенезда уч ҳужайрали кооперацияларда қатнашишади:
 • 68. Қуйидаги ҳужайралардан қайси бири биринчи бўлиб антиген билан таъсирлашади (контактда бўлади):
 • 69. В-лимфоцитларни пролиферацияси ва дифференциациясини тезлаштирувчи лимфоцит:
 • 70. "Инфекциянинг трансмиссив йўл билан юқиши" деганда нима тушунилади:
 • 71. Қуйида кўрсатилган серологик реакциялар ўтказишда қайси бирида гемолитик система ишлатилади:
 • 72. Микроб антигенлари асосан қаерда жойлашган:
 • 73. Стафилококкли инфекцияда кучсиз постинфекцион иммунитет ҳосил бўлиш сабаби:
 • 74. Антителолар валентлиги ниманинг миқдорини кўрсатади:
 • 75. Иммунологик антиген қайта киритилганда тез ва кучли жавоб бериш қобилияти:
 • 76. Нотўлиқ антителолар қайси реакция ёрдамида аниқланади:
 • 77. Соғайиш даврида касаллик яна қайтарилди, инфекциянинг бу шакли нима деб аталади:
 • 78. Иммунизация жараёнида ҳимоя антителолар синфи қуйидаги кетма-кетлик асосида ажралиб чиқади:
 • 79. IgM молекуласи ўзида нима тутади:
 • 80. Иммун зардобларида фагоцитозни стумулловчи омил қандай номланади:
 • 81. Вируслар ўлчами аниқланади:
 • 82. Микроорганизмларнинг табиатда салбий ролини кўрсатинг:
 • 83. Л. Пастер қандай янгилик очган:
 • 84. Микроорганизмлар киприкчалари бажарадиган вазифа:
 • 85. Вирусларга хос хусусият ва белгилар:
 • 86. Вирусларнинг ҳужайра ичига кириш йўли:
 • 87. Кислотага чидамли микроб:
 • 88. Бактериянинг киритмаларига киради:
 • 89. Паст ҳароратга сезгир микроб:
 • 90. Р.Кох томонидан очилган микроорганизмни кўрсатинг:
 • 91. Қайси бактерия одам ва ҳайвон организмида капсула ҳосил қилади:
 • 92. Қуйида келтирилган қайси кимёвий модда бактериянинг пептидогликан қаватига таъсир кўрсатади:
 • 93. Қуйида келтирилган қайси бактерия облигат ҳужайра ичи паразити ҳисобланади:
 • 94. Хламидияларда ривожланишнинг қайси шакли учрайди:
 • 95. Келтирилган қайси бирикма вируслар суперкапсидида учрайди:
 • 96. Қайси бўяш усули оддийга киради:
 • 97. Бактериянинг ҳужайра деворига лизоцим ва айрим антибиотиклар таъсир этганда қандай шаклга айланади:
 • 98. Кислотага чидамли микроорганизмлар қайси усулда бўялади:
 • 99. Кўрсатилган қайси микроорганизм спора ҳосил қилади:
 • 100. Грам усулида бўялганда микроорганизм қандай рангга бўялади:
 • 101. Граммманфий бактериялар ҳужайра деворининг кимёвий таркиби:
 • 102. Одам учун патоген бўлган эукариотни кўрсатинг:
 • 103. Қандай микроорганизмлар стафилококкларга киради:
 • 104. Бактериялар ҳаракати қандай препаратда ўрганилади:
 • 105. Вирусларни қайси усулларда ўстириш мумкин:
 • 106. Бактериялар ферментлари қуйидагиларни парчалаши билан аниқланади:
 • 107. Зардобли муҳитларни стерилизация қилиш учун ишлатилади:
 • 108. Бациллалар спораси ҳалок бўлади:
 • 109. Суюқ озиқ муҳитларда бактерияларнинг ўсиш фазаси:
 • 110. Патогенлик ферменти:
 • 111. Дезинфекцияловчи моддаларга киради:
 • 112.Генотипик ўзгарувчанликнинг юзага келиши кузатилади:
 • 113.Вирусларни ўстириш усуллари:
 • 114. Оксидловчи дезинфекцияловчи моддаларга нима киради:
 • 115. Дифференциал-диагностик муҳитларга киради:
 • 116. Микроорганизм протеолитик фаоллиги қайси тестлар орқали аниқланади:
 • 117. Углерод манбасига қараб бактерияларнинг озиқланиш типлари:
 • 118. Сахаролитик ферментлар таъсирида углеводларнинг парчаланишидан ҳосил бўлувчи охирги маҳсулот:
 • 119. Нафас олиши бўйича қатъий анаэробларга кирувчи микроорганизмлар:
 • 120. Нафас олиши бўйича микроаэрофилларга кирувчи микроорганизмлар:
 • 121. Генерацияси (бўлиниш вақти) узоқроқ давом этадиган микроорганизмларни кўрсатинг:
 • 122. Экзотоксинларга хос бўлган хусусиятлар:
 • 123. Эндотоксинлар учун хос бўлган хусусиятлар:
 • 124. Экзотоксин ишлаб чиқарувчи бактерияни кўрсатинг:
 • 125. Анаэроб микроорганизм соф культурасини ажратиб олиш усулларидан қайси бири биологик усулга киради:
 • 126. Анаэроб микроорганизмларни ажратиб олиш учун қандай озиқ муҳит ишлатилади:
 • 127. Сув учун санитар-кўрсаткич бактерия:
 • 128. Ҳаво учун санитар-кўрсаткич микроб:
 • 129. Ҳаводаги микроблар сони:
 • 130. Тупроқни санитар-бактериологик жиҳатдан тозалигини аниқлаймиз:
 • 131. Ёш болаларда ичак меъёрий микрофлорасини бузилиши қуйидаги асоратга олиб келади:
 • 132. Сувдаги микроблар сони аниқланади:
 • 133. Нафас олиш тизимининг меъёрий флорасини ташкил қилувчи микроб:
 • 134. Ичак колонизацион резистентлигини таъминловчи микроб:
 • 135.Қуйидаги микроорганизмлардан қайсиси одам учун патоген эмас:
 • 136. Интерферонни ким биринчи ўрганган:
 • 137. Вирусларга қарши препаратни кўрсатинг:
 • 138. Ажратиб олинган культурани антибиотикларга сезгирлигини аниқлаш усулини кўрсатинг:
 • 139. Антибиотикларни биринчи бўлиб олган олимни кўрсатинг:
 • 140. Полиенли гуруҳга мансуб антибиотикни кўрсатинг:
 • 141. Бактериялар вирулентлиги асосланган:
 • 142. Экзотоксинлар - бу...
 • 143. Эндотоксинлар - бу...
 • 144. Антитоксик иммунитет қачон ҳосил бўлади:
 • 145. Турга хос иммунитет бу нима?
 • 146. Тўлиқ антигенларга нималар киради:
 • 147. Гаптенларга нималар киради:
 • 148. Микроб антигенларига киради:
 • 149. Преципитация реакцияси қўлланилади:
 • 150. Нотўлиқ антитело:
 • 151. Тез юзага келадиган аллергик реакцияларга киради:
 • 152. Аллергия ўзида мужассамлаштиради:
 • 153. Л. Пастер томонидан олинган вакцинани кўрсатинг:
 • 154. Қайси олим иммунитетнинг ҳужайравий назарияси асосчилари ҳисобланади:
 • 155. Фаол махсус профилактика учун қўлланилувчи препарат:
 • 156. Қўзғатувчиси жароҳат орқали организмга тушувчи касалликлар:
 • 157. Бактерияларнинг қандай ферментлари микроорганизмлар инвазион хусусиятини ошириб беради:
 • 158. Секин юзага чиқувчи юқори сезувчанликда қайси медиатор иштирок этади:
 • 159. Зоонозларга кирувчи касаллик:
 • 160. Табиий орттирилган фаол иммунитетга нима хос:
 • 161. Сунъий орттирилган пассив иммунитетга нима хос:
 • 162. Преципитация реакцияси учун нима хос:
 • 163. Пассив гемагглютинация реакция учун нима хос:
 • 164. Туғма иммунтанқисликка нималар хос:
 • 165. Вакцинация учун анатоксин қўлланилувчи касалликларни кўрсатинг:
 • 166. Иммунитетнинг марказий аъзосини кўрсатинг:
 • 167. Антиген билан таъсирлашишдан олдинги Т-лимфоцитлар субпопуляциясини айтинг:
 • 168. Микробиологияда Пастернинг асосий хизматлари:
 • 169. Суртмани фиксациялашдан мақсад:
 • 170. Циль-Нильсен усули бўйича бўяшда қўлланилади:
 • 171. Спирохеталар зотига (авлодига) кирувчи микроорганизмни кўрсатинг:
 • 172. Қайси микроорганизмлар грамманфий:
 • 173. Граммусбат микроблар:
 • 174. Ҳужайра девори бўлмаган бактерияларни кўрсатинг:
 • 175. Жуфт бўлиб жойлашадиган коккни кўрсатинг:
 • 176. Бактериофагларнинг амалиётда қўлланилиши:
 • 177. Ультрабинафша нурлар:
 • 178. Антибиотиклар билан даволаганда кўпинча келиб чиқувчи асорат:
 • 179. Қуйидаги усулларнинг қайси бири аэроб микроорганизмлар соф культурасини ажратиб олишда қўлланилади:
 • 180. Бактерияларнинг протеолитик ферментлари қандай аниқланади:
 • 181. Патогенлик ферментларига нима киради:
 • 182. Катта ёшдаги одамлар оғиз бўшлиғи микроорганизми:
 • 183. Тупроқда узоқ вақт (йиллаб) яшай олувчи микробни кўрсатинг:
 • 184. Тери меъёрий флорасини ташкил қилувчи микроб:
 • 185. Оғиз бўшлиғи меъёрий флорасини ташкил қилувчи микроблар:
 • 186. Қанака рекомбинация тури бор:
 • 187. Йўғон ичак меъёрий флораси таркибида учровчи анаэроб:
 • 188. Ҳужайра девори пептидогликанини синтезини сусайтирувчи антибиотикни кўрсатинг:
 • 189. Антибиотикларнинг салбий таъсирлари:
 • 190. Анатоксинлар:
 • 191. Келтирилган антигенлардан қайси бири бирламчи аутоантиген (туғма) ҳисобланади:
 • 192. Ҳаво-томчи йўли орқали юқувчи касаллик:
 • 193. Сийдик-таносил трактига танлаб таъсир кўрсатувчи микроб:
 • 194. Антитела таркибига қайси таркибий қисмлар кирмайди:
 • 195. Комплементни боғлаш реакциясини қўйиш учун керакли компонент:
 • 196. Прокариотларга мансуб микроорганизмни кўрсатинг:
 • 197. Ҳақиқий (чин) ядро тутувчи микроорганизмларни кўрсатинг:
 • 198. Эукариотлар ядросини характерлайдиган асосий белгини кўрсатинг:
 • 199. Бактерияларга хос бўлган, уларнинг бир турини бошқаларидан ажратадиган хусусиятини кўрсатинг:
 • 200. Диплококкларга қандай патоген тур киради:
 • 201. Клостридияларга мансуб патоген микроорганизмни айтинг:
 • 202. Микроорганизмларни тирик суртма ҳолатда ўрганиш учун қўлланиладиган усулни кўрсатинг:
 • 203. Суртма тайёрлашнинг босқичларидан бирини кўрсатинг:
 • 204. Мураккаб бўяш усулларида қандай модда қўлланилади:
 • 205. Қайси 3 та бўёқ Романовский-Гимза буёги таркибига киради:
 • 206. Прокариот ҳужайраларга хос асосий структурани айтинг:
 • 207. Нуклеоидни аниқловчи усулни санаб ўтинг:
 • 208. Бактерия ҳужайрасининг қўшимча ҳосиласини кўрсатинг:
 • 209. Ҳужайра деворидаги пептидогликаннинг вазифасини айтинг:
 • 210. Бактерия капсуласининг турларини айтинг:
 • 211. Микрокапсула ҳосил қилувчи бактерияни айтинг:
 • 212. Бактерия цитоплазмаси таркибига кирувчи органеллани кўрсатинг:
 • 213. Мезосомаларнинг вазифасини айтинг:
 • 214. Хивчинларнинг жойлашиши бўйича бактерияларни турини кўрсатинг:
 • 215. Сизга маълум бўлган моғор замбуруғлари вакилини кўрсатинг:
 • 216. Бўялган суртмада спирохеталарни ўрганиш усули:
 • 217. Риккетсиялар бўялиш усулини кўрсатинг:
 • 218. Ҳужайрага озиқ моддалар кириш механизмини айтинг:
 • 219. Электив муҳитга мисол:
 • 220. Озиқ муҳитлар учун асосий талаблардан бири:
 • 221. Озиқ муҳитлар консистенциясига кўра қанақа тури бор:
 • 222. Озиқ муҳитлар таркиби ва қўлланилиши бўйича қайси тури бор:
 • 223. Дифференциал диагностик озиқ муҳитга мисол келтиринг:
 • 224. Суюқ озиқ муҳитда бактерия культураси ўсишининг намоён бўлиши:
 • 225. Микробиологик амалиётда аҳамиятга эга 2 та синф ферментларни кўрсатинг:
 • 226. Одам организмида меъёрий микрофлора жойлашган аъзо ва тўқималарни кўрсатинг:
 • 227. Анаэроб шароитини яратиш учун қўлланиладиган усулни кўрсатинг:
 • 228. Антибиотикларнинг келиб чиқишига кўра турини кўрсатинг:
 • 229. Ҳайвонлардан олинувчи антибиотикларга мисол келтиринг:
 • 230. Антибиотиклар ишлаб чиқарувчи микроорганизмлар гуруҳини кўрсатинг:
 • 231. Актиномицетлардан олинувчи антибиотикларга мисол келтиринг:
 • 232. Бактериялардан олинган антибиотикларга мисол келтиринг:
 • 233. Таъсир қилиш механизми бўйича антибиотиклар гуруҳини кўрсатинг:
 • 234. Юқори температурадан фойдаланиладиган стерилизация усулини кўрсатинг:
 • 235. 1000 С дан паст ҳароратда стерилизациялаш усулини кўрсатинг:
 • 236. Кимёвий вакциналар:
 • 237. Плазмидаларга тегишли омилларни кўрсатинг:
 • 238. Макроорганизм ва микроорганизм ўртасидаги симбиоз шаклларидан бирини кўрсатинг:
 • 239. Патоген бактерия характеристикасига кўра вирулентлик бирлигини кўрсатинг:
 • 240. Касалликнинг даврларини кўрсатинг:
 • 241. Қўзғатувчи қонга тушгач қандай ҳолатни вужудга келтиради:
 • 242. Инфекция манбаига кўра қандай турлари мавжуд:
 • 243. Анафилактик шокнинг асосий белгиларини кўрсатинг:
 • 244. Аллергик реакцияларининг асосий медиаторини кўрсатинг:
 • 245. Суст гипертаъсирчанлик реакциясига мисол келтиринг:
 • 246. Организмнинг асосий номахсус ҳимоя омилларини кўрсатинг:
 • 247. Прецепитация реакциясининг турлари:
 • 248. Тамғаланган антиген ёки антителолар ёрдамида амалга ошадиган реакция турлари:
 • 249. Вируслар ўлчами аниқланади:
 • 250. Прион гуруҳига кирувчи микроорганизмларнинг ўзига хослиги:
 • 251. Вирусларнинг ҳужайрадан чиқиш йўллари:
 • 252. Аллергик реакцияларнинг юзага чиқишида қайси иммуноглобулин катта аҳамиятга эга?
 • 253. Йирингли ҳосил қилувчи кокклар келтириб чиқарувчи сепсисни бактериологик диагностикаси учун қўлланилади:
 • 254. Пневмококклар бу...
 • 255. Менингококклар бу...
 • 256. Менингококклар нафас олиши бўйича қайси турга киради:
 • 257. Сўзакда касаллик манбаи:
 • 258. Менингококклар қайдай озуқа муҳитида яхши ўсади:
 • 259. Кўк яшил йиринг ҳосил қилувчи таёқча қайси авлодга киради:
 • 260. Бўғманинг махсус профилактикаси учун қайси препарат қўлланилади:
 • 261. Гонококкларга хос бўлган белгилар:
 • 262. Бўғма қўзғатувчисининг морфотинкториал хусусияти:
 • 263. Стафилококкнинг қайси токсини тери "импетиго" сини чақириши мумкин:
 • 264. Келтирилган касалликлардан қайси бирининг қўзғатувчиси менингококклар бўлиши мумкин:
 • 265. Бўғма касаллигида микроскопик текшириш учун суртма қайси усулда бўялади:
 • 266. Цитоплазмасида волютин доначасини тутувчи микроорганизмни кўрсатинг:
 • 267. Стрептококкларнинг суюқ озиқ муҳитларда ўсиш хусусиятлари:
 • 268. Менингококкли инфекцияни ким биринчи таърифлаган:
 • 269. Плазмакоагулаза ферментини аниқлашда нимадан фойдаланилади:
 • 270. Стафилококклар учун электив муҳит:
 • 271. Дифтерия қўзғатувчисининг токсигенлиги кўпроқ қайси усулда аниқланади
 • 272. Сил қўзғатувчисининг морфотинкториал хусусияти:
 • 273. Сил қўзғатувчисини ўстиришда қандай ўстириш омиллари ишлатилади:
 • 274. Паратиф В қўзғатувчисининг культурал хусусияти:
 • 275. Энтеробактерияларнинг ҳамма вакиллари қайси углеводни кислота ва газ ҳосил қилиб парчалайди:
 • 276. Протей культурасининг ўзига хос ўсиши:
 • 277. Клебсиеллалар қайси оилага киради:
 • 278. Қайси озиқ-овқатлар кўпроқ сальмонеллез сабабчиси бўлиши мумкин:
 • 279. Шигеллалар бошқа энтеробактериялардан қандай морфологик хусусияти билан фарқланади:
 • 280. Қорин тифида беморнинг ҳарорати юқори бўлганда текшириш учун қандай материал олинади:
 • 281. Қайси аъзоларда сальмонеллалар кўпайиш учун қулай шароит бор:
 • 282. Шигеллалар биохимик хусусияти билан фарқланади. Қайси шигелла лактозани кечикиб парчалайди:
 • 283. Тиф - паратиф касалликларининг учинчи ҳафтасида диагностика учун текширилувчи материал:
 • 284. Тиф сальмонелласини биринчи бўлиб топган ва соф культурасини ажратиб олган олимларни кўрсатинг:
 • 285. Сальмонеллаларнинг бирламчи локализацияси (бирламчи кўпайиши)
 • 286. Вабо вибрионини ўстириш учун қайси электив муҳит қўлланилади:
 • 287. О1 қон зардоби билан агглютинацияга учрамайдиган вибрионлар қандай номланади:
 • 288. Қоқшолдаги асосий симптомлар:
 • 289. Қоқшол қўзғатувчисининг морфологик кўриниши:
 • 290. Қоқшолга шубҳа қилинган беморга тезкор терапия учун қайси препарат юборилади:
 • 291. Қоқшолнинг махсус профилактикаси учун қайси вакцина ишлатилади:
 • 292. Видал реакцияси қўлланилади:
 • 293. Куйдирги профилактикасида қўлланилади:
 • 294. Пенициллин қўшилган озиқли муҳитда куйдирги қўзғатувчиси қандай морфологик шаклга киради:
 • 295. Куйдирги касаллиги диагностикасида қайси серологик реакция қўлланилади:
 • 296. Туляремия профилактикасида қўлланилади:
 • 297. Туляремиянинг патогенлик омилига киради:
 • 298. Бруцеллез қўзгатувчиси морфологияси:
 • 299. Бруцеллез диагностикасида кўпинча қайси серологик реакция ишлатилади:
 • 300. Вабо қўзғатувчиси суюқ озиқ муҳитларда қандай ўсади:
 • 301. Бруцеллаларнинг қайси тури одамларда кўпроқ касаллик келтириб чиқаради:
 • 302. Бруцеллалар организмда қайси ҳужайраларда кўпайиши мумкин:
 • 303. Аёлларда бруцеллёз учун қайси симптом кўпроқ хос:
 • 304. Сил микобактериялари учун хос хусусиятлар:
 • 305. Сил касаллигида қандай иммунитет шаклланади:
 • 306. Иккиламчи заҳмда характерли симптомлар:
 • 307. Келтирилган қўзғатувчиларнинг қайси бири таносил касаллик келтириб чиқаради:
 • 308. Қуйида берилган муҳитлардан қайси бири гемокультурада қўлланилади:
 • 309. Бриль касаллиги диагностикасида қўлланиладиган асосий усулни кўрсатинг:
 • 310. Эпидемик паротит вируси табиий шароитда кимлар учун патоген:
 • 311. Қизамиқ кўпроқ учрайди:
 • 312. Гриппни даволашда қайси кимётерапевтик препаратлар ишлатилади:
 • 313. Грипп вирусининг пандемия ва эпидемия кўринишида тарқалиши нимага боғлиқ:
 • 314. Қайси вирус плацента орқали ўтиши мумкин:
 • 315. Полиомиелит вируси қайси оилага киради:
 • 316. Полиомиелит вируси қайси авлодга киради:
 • 317. Сувчечак вируси қайси оилага киради:
 • 318. Қизамиқ вируси қайси авлодга мансуб:
 • 319. Герпес вируси қандай касаллик келтириб чиқаради:
 • 320. Легионеллёзлар билан касалланиш йўллари:
 • 321. Қизамиқда дезинфекция ўтказилмаслиги сабаби:
 • 322. Узоқ вақт персистенцияланувчи вирусни кўрсатинг:
 • 323. Гриппда самарали ҳисобланган вакцинани кўрсатинг:
 • 324. Қуйидаги оқсилларнинг қайси бири А гриппи ташқи қобиқ гликопротеидлари таркибига киради:
 • 325. Грипп профилактикасида самарали чора тадбирлар нима ҳисобланади:
 • 326. Гепатит В вирусини суперкапсид антигенини кўрсатинг:
 • 327. Қуйидаги оилалардан қайси бири патоген коккларга тегишли:
 • 328. Қандай белги билан коккларни бир-биридан ажратиш мумкин:
 • 329. Стафилококклар турини кўрсатинг:
 • 330. Стафилококклар қандай пигмент ишлаб чиқаради:
 • 331. Патоген кокклар нопатоген кокклардан қандай хусусияти билан фарқланади:
 • 332. Cтафилококкнинг патогенлик омилларини айтинг:
 • 333. Стафилококклар ишлаб чиқарувчи асосий агрессив ферментларини айтинг:
 • 334. Стафилококклар юқадиган асосий йўлларни айтинг:
 • 335. Стафилококкларнинг лаборатория диагностикасидаги асосий текшириш усулини айтинг:
 • 336. Стафилококк инфекциясини даволаш учун қўлланиладиган махсус препаратни айтинг:
 • 337. Стрептококкларнинг суртмада жойлашиш шаклини айтинг:
 • 338. Стрептококклар қандай озиқ муҳитларда яхши ўсади:
 • 339. Қонли агарда ўсиши бўйича стрептококклар турларини айтинг:
 • 340. Стрептококклар экзотоксинининг турини айтинг:
 • 341. Этиологияси стрептококк бўлган йирингсиз касалликларни кўрсатинг:
 • 342. Гонококкларга характерли морфологик белгини айтинг:
 • 343. Гонококкларнинг асосий культурал хоссаси:
 • 344. Сўзакда бактериоскопик текшириш усулини айтинг:
 • 345. Чақалоқларда бленорея профилактикаси учун қўлланиладиган препаратни айтинг:
 • 346. Менингококклар асосий морфологик характеристикасини айтинг:
 • 347. Менингококкларнинг асосий культурал хусусиятини айтинг:
 • 348. Менингококк инфекциясида менингококк локализация қиладиган аъзоларни айтинг:
 • 349. Дифтерия коринебактериялари биоварларини айтинг:
 • 350. Дифтерия қўзғатувчисининг 2 та асосий экзотоксинини айтинг:
 • 351. Дифтерия профилактикасида қўлланиладиган вакциналарни айтинг:
 • 352. Дифтериянинг ажратиб олишда қўланиладиган озиқмуҳит:
 • 353. Кукйутал қўзғатувчисининг Грам усулида бўялиши ва морфологик хусусиятини кўрсатинг:
 • 354. Кукйутал профилактикасида қўлланиладиган вакцинали препаратни айтинг
 • 355. Одам учун сил қўзғатувчисининг асосий патоген турини айтинг:
 • 356. Манту синамаси қандай холларда қўлланилади:
 • 357. Суртмадаги мохов микобактериясининг жойлашишини кўрсатинг
 • 358. Мохов инфекция тарқалишини асосий йўлини айтинг:
 • 359. Мохов касаллигининг клиник шаклини айтинг:
 • 360. Энтеробактериялар оиласига мансуб бўлган асосий авлодни айтинг:
 • 361. Эндо муҳитда ичак таёқчаларининг ўсишини таърифлаб беринг:
 • 362. Ичак касалликларидан сўнг ишлатиладиган биопрепаратларни айтинг:
 • 363. Қорин тифининг асосий морфологик тавсифини айтинг:
 • 364. Қорин тифи таёқчаларининг антигенини кўрсатинг:
 • 365. Қорин тифи салмонеллаларининг бирламчи кўпайиши қаерда рўй беради:
 • 366. Тиф-паратиф касалликларида текшириладиган материал:
 • 367. Шигеллаларнинг 2 та антигенини айтинг:
 • 368. Ичбуруғ патогенезининг характерли асосларини айтинг:
 • 369. Клебсиеллаларни асосий морфологик хусусиятларини айтинг:
 • 370. Клебсиеллаларда аниқланадиган антигенни айтинг:
 • 371. Клебсиеллалар чақирадиган касалликлар диагностикасида текшириш учун олинадиган материални кўрсатинг:
 • 372. Вабо вибриони биоварини кўрсатинг:
 • 373. Вабо вибрионини ўстириш учун ишлатиладиган асосий озиқ муҳитни кўрсатинг:
 • 374. Вабо вибриони серотипларини кўрсатинг:
 • 375. Вабода ривожланувчи асосий патофизиологик ўзгаришларни кўрсатинг:
 • 376. Куйдирги бациллаларининг морфологик белгиларини айтинг:
 • 377. Тоун таёқчасининг морфологик хусусиятини кўрсатинг:
 • 378. Туляремия бактериясининг морфологик белгиларини кўрсатинг:
 • 379. Туляремия касаллигининг асосий 3 клиник шаклини келтиринг:
 • 380. Бруцеллаларнинг културал хусусиятини таърифланг:
 • 381. Бруцеллезнинг юқиш йўлини айтинг:
 • 382. Бруцеллез касаллигининг лаборатор диагностикасида қўлланиладиган серологик реакцияларни айтинг:
 • 383. Қоқшол қўзғатувчисининг морфологик белгиларини санаб ўтинг:
 • 384. Қоқшол экзотоксини қандай 2 фракциядан иборат:
 • 385. Анаэроб инфекциянинг қўзғатувчисини айтинг:
 • 386. Клостридия ботулинумнинг культурал хусусиятини айтинг:
 • 387. Ботулизм қўзғатувчиси экзотоксинининг хусусиятини айтинг:
 • 388. Клостридия ботулинум билан заҳарланишнинг сабабчиси бўладиган озиқ маҳсулотни айтинг:
 • 389. Одамлар учун патоген бўлган риккетсиялар авлодини айтинг:
 • 390. Тошмали тифнинг патогенезини характерловчи кўрсаткичларни айтинг:
 • 391. Спирохеталар ўзаро фарқ қилувчи морфологик хусусиятларини айтинг:
 • 392. Трепонема паллидумнинг микроскоп остида кўринишини характерланг:
 • 393. Заҳмнинг юқиш йўлини айтинг:
 • 394. Бирламчи заҳмнинг асосий клиник белгиларини айтинг:
 • 395. Иккиламчи заҳмда кузатиладиган патоморфологик ўзгаришларни айтинг:
 • 396. Вирусларнинг ҳаёт шаклларини айтинг:
 • 397. Парагрипп вирусининг морфологик хусусиятини кўрсатинг:
 • 398. Озиқ овқатдан заҳарланиш қўзғатувчисини кўрсатинг:
 • 399. Қандай касалликларнинг юқишида тупроқ асосий ўринни тутади:
 • 400. Грипп вирусининг асосий АГ кўрсатинг:
 • 401. Қизамиқ вирусининг асосий морфологик хусусияти:
 • 402. Аденовирусларнинг асосий морфологик хусусиятлари:
 • 403. Энтеровирусларнинг асосий морфологик хусусиятлари:
 • 404. Полиомиелит вирусининг эпидемиологияси ва патогенезидаги асосий хусусиятлар:
 • 405. Гепатит А нинг эпидемиологияси ва патогенизидаги асосий хусусияти:
 • 406. Гепатит В вирусининг хусусияти:
 • 407. Гепатит Д (дельта) вирусининг асосий хусусиятини кўрсатинг:
 • 408. Гепатит С вирусининг асосий хусусиятлари:
 • 409. ОИТВ нинг асосий хусусиятлари:
 • 410. ОИТВ патогенезидаги асосий хусусият:
 • 411. Спора ҳосил қилмайдиган анаэроб бактериялардан қайси бири йирингли касалликларга сабаб бўлиши мумкин?
 • 412. Сийдик, томоқдан ва бурундан олинган суюқликдаги стафилококклар миқдорини аниқлашда қандай усуллар қўлланилади?
 • 413. Келтирилган стафилококкларнинг қайси токсинлари дерматонекротик хусусиятга эга?
 • 414. S. aureus ни S. epidermidis дан фарқлашда асосан қандай тест қўлланилади?
 • 415. Тухум сариғи қўшилган тузли агарда стафилакоккларнинг қандай хусусиятлари аниқланади?
 • 416. Қонли агарда стафилакоккларнинг қандай хусусиятлари аниқланади?
 • 417. Қуйидаги микроорганизмлардан қайси бири облигат анаэроб:
 • 418. Қуйидаги микроорганизмлардан қайси бири ҳужайра ичи облигат паразитлари:
 • 419. Қуйидаги лаборатория диагностика усулларидан қайси бири менингитни аниқлашда ишлатилмайди:
 • 420. Энтеробактерия оиласи вакилларининг қайси авлоди ҳаракатчан эмас:
 • 421. Ҳайвонларда куйдирги касаллигининг кўпроқ қандай клиник шакллари учрайди:
 • 422. Келтирилган хусусиятлардан қайси бири куйдирги қўзғатувчисига хос:
 • 423. Одамда касаллик қўзғатмайдиган бруцелла турини аниқланг:
 • 424. Бруцеллезга характерли бўлмаган юқиш йўли:
 • 425. Бруцеллез диагностикасида ишлатилмайдиган усулни топинг:
 • 426. Ичак инфекцияларига кирадиган инфекциялар:
 • 427. Асколи реакцияси орқали қайси касаллик қўзғатувчилари аниқланади:
 • 428. Сўзак қўзғатувчиси морфотинкториал хусусиятига хос:
 • 429. Нейротроп вирусли инфекция:
 • 430. Ўткир респиратор вирусли инфекцияларда тезкор диагностика ҳисобланади:
 • 431. Тиф ва паратиф касалликларининг лаборатория диагностикаси учун нималар олинади:
 • 432. Ботулизм касаллигининг клиник симптомларига киради:
 • 433. Дизентериянинг клиник шаклига хос бўлган вариантни аниқланг:
 • 434. C. difteriaнинг сапрофит дифтериоидлардан фақлашда қўлланилади:
 • 435. Актиномицетларни ўстиришда қуйидаги муҳитлар қўлланилади:
 • 436. Кўкйўталнинг махсус профилактикасида қўлланиладиган биопрепаратни кўрсатинг:
 • 437. Сил таёқчаси қандай озиқ муҳитга эқилади:
 • 438."Стерил" терминининг маъноси нима?
 • 439. Боғлов материалларини стерилизация сифати қандай аниқланади (жарроҳлик бўлимида)?
 • 440. Ичбуруғ учун қайси озиқ муҳит дифференциал диагностик муҳит ҳисобланади?
 • 441. Йирингдан олинган материал қандай муҳитларга экилади?
 • 442. ОИТС нинг клиник кечишидаги характерли симптомлар:
 • 443. Гепатит А клиник кечишидаги характерли симптомлар:
 • 444. Грипп вируси А, В, С типларини очган муаллифларни кўрсатинг:
 • 445. Полиомиелит диагностикасида касалдан қандай материал олинади:
 • 446. Қизамиқ профилактикаси учун нималар қўлланилади:
 • 447. Чин чечакни лаборатория диагностикасида нималар аниқланади:
 • 448. Беморларга грипп ташҳисини қўйиш учун қандай текширув ашёси олинади?
 • 449. Беморларга грипп ташҳисини қўйиш учун қандай текширув усуллари қўлланилади?
 • 450. Ўлатга қарши қандай вакцина қилинади?
 • 451. Силда аллергик синамани қилишда қайси усул қўлланилади?
 • 452. Силда аллергик синамани қўйишда қандай аллерген қўлланилади?
 • 453. Грипп касаллигида беморга нима учун антибиотик тавсия қилинади?
 • 454. Қутиришга қарши вакцина қаерга юборилади?
 • 455. Қутуриш касаллигида қандай материал олиб текширилади:
 • 456. Тепки касаллигида вирусологик текшириш учун қандай материал олинади?
 • 457. Кариесни қайси микроорганизимлар келтириб чиқаради?
 • 458. Нима учун микроорганизимлар тишда кариес келтириб чиқаради?
 • 459. Полиомиелит вируси қаерни зарарлайди?
 • 460. Куйганлар бўлимида сепсисни қандай бактерия келтириб чиқариши мумкин?
 • 461. Вабо вибрионининг морфологик характерли хусусияти:
 • 462. TORCH-инфекция таркибига кирувчи патоген содда жониворни кўрсатинг:
 • 463. Одам организмида касаллик келтириб чиқарувчи содда жониворни кўрсатинг:
 • 464. Бактериофаг рецепторлари бактерия ҳужайрасининг қайси тузилишидаги рецепторлар билан боғланиб адсорбцияланади:
 • 465. Қандай микроорганизмларда фаглар адсорбцияси кузатилмайди:
 • 466. Сувли ва нам жойларда кўпайиб, ташқи муҳит микрофлорасини кўпайишига олиб келувчи патоген ва шартли патоген микроорганизмни айтинг:
 • 467. Полиенли антибиотиклар замбуруғларнинг қайси тузилмасига таъсир қилади:
 • 468. Ҳаво микрофлораси таркибида спора ҳосил қилувчи бактерияларнинг топилиши ҳавонинг қандай ифлосланганлигини билдиради:
 • 469. Ҳаёт давомида орттирилган иммунтанқисликни келтириб чиқарувчи вирус:
 • 470. Қутириш вирусининг табиий манбаси:
 • 471. Эпидемик қайталама тифда иситманинг келиб чиқиши нимага боғлиқ:
 • 472. Гемагглютинацияни тормозлаш реакциясида гемагглютинацияни нима тормозлайди:
 • 473. Гепатит С вирусини қайси оқсил антигенига нисбатан ҳосил бўлган антитело ҳозирги вақтда ИФА усусли ёрдамида аниқланмоқда:
 • 474. Келтирилган микроорганизмларнинг қайси бири овқатдан заҳарланишни келтириб чиқаради:
 • 475. Қутириш касаллигини тез аниқлаш усуллари:
 • 476. TORCH-инфекцияларни аниқлашда кенг қўлланиладиган серологик реакция:
 • 477. Гепатит Д вирусининг ташқи қобиғи вазифасини қайси гепатит вирусининг суперкапсиди бажаради:
 • 478. Замбуруғлар ўсадиган озиқ муҳитни кўрсатинг:
 • 479. Бриль-Ценссер касаллигини келтириб чиқарадиган инфекция:
 • 480. Анафилактик реакцияда қайси ҳужайралар аллергенлар таъсирида фаоллашади ва иммуноглобулин Е ишлаб чиқарилиши ошади:
 • 481. Мохов касаллигини ўрганишга катта ҳисса қўшган Ўзбекистонлик олимларни айтинг:
 • 482. Лейшманиоз қўзғатувчисини биринчи бўлиб очган Ўзбекистонлик олимни кўрсатинг:
 • 483. Меъёрда стерил бўладиган одам организми аъзосини айтинг:
 • 484. Аёллар генитал трактининг асосий флорасини кўрсатинг:
 • 485. Беталактам гуруҳига кирувчи антибиотикни кўрсатинг:
 • 486. Сапроноз инфекцияларга кирувчи инфекцияни кўрсатинг:
 • 487. Пандемик тарқалган инфекцияни кўрсатинг:
 • 488. Фекал стрептококк қайси серологик гуруҳга киради:
 • 489. Сил қўзғатувчисини ўстиришда қандай ўстириш омиллари ишлатилади:
 • 490. Совуқ стерилизация турини айтинг:
 • 491. Заҳмга текшириш шарт бўлган шахслар гуруҳини кўрсатинг:
 • 492. Бактериялар таксономик гуруҳларини кўрсатинг:
 • 493. Организм сенсибилизацияси ошганда стрептококклар келтириб чиқарадиган сурункали касалликни кўрсатинг:
 • 494. Генетика ўрганадиган соҳа:
 • 495. Куйдирги қўзғатувчисининг желатинани парчалаши қандай намоён бўлади:
 • 496. Қандай фаглар "вирулент" деб аталади:
 • 497. Бактерия капсуласининг хусусияти:
 • 498. Микроб ҳужайраси қандай антигенлар тутади:
 • 499. Суртмани фиксация қилиш усулларини кўрсатинг:
 • 500. C. difteriaни ўстириш учун ишлатилмайдиган муҳитни аниқланг:

Назад к списку