О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАР ГИГИЕНАСИ(uz) • 1. Болалар ва ўсмирлар гигиенасининг асосий вазифасини кўрсатинг:
 • 2. БЎГ ўсиб келаётган организмга таъсир қиладиган қайси омилларни ўрганади?
 • 3. БЎГ фани бошқа гигиеник фанлардан нима билан фарқ қилади?
 • 4. БЎГ шифокорининг асосий вазифасига биринчи навбатда қайси касалликларни олдини олиш киради?
 • 5. Болалар организмига ташқи муҳит таъсирини ўрганиш усулларини кўрсатинг.
 • 6. Сан-эпид хизматни ташкиллаштириш мезонига нима кирмайди?
 • 7. ДСЭНМ БЎГ ишини ташкиллаштиришнинг асосий йўналишини кўрсатинг.
 • 8. Биологик тизим ишончлилигининг асосий мезонларини кўрсатинг.
 • 9. Акселерациянинг энг эхтимолли теориясини кўрсатинг:
 • 10. Сиз саломатлик ҳолатининг қандай кўрсаткичларини биласиз
 • 11. Патологик зарарланиш тушунчасига таъриф беринг
 • 12. Тез- тез касалланувчилар бу...
 • 13. Кўкрак ёшига мос келувчи давр
 • 14. Саломатлик индексини ҳисоблаш учун қандай маълумотлар зарур?
 • 15. Нечта саломатлик гуруҳларни биласиз?
 • 16. Бола тиббий картаси ҳисоб шаклини кўрсатинг:
 • 17. Болалалар ва ўсмирлар саломатлигини аниқловчи асосий омиллар- булар:
 • 18. Жисмоний ривожланишини баҳоловчи жадвал нима
 • 19. Бола ҳаётиниг биринчи ойи давомида тиббий кўриклар ўтказиш давомийлиги қанча
 • 20. Бола ҳаётиниг биринчи йилида тиббий кўриклар даврийлигини кўрсатинг
 • 21. Янги туғилганлик давридан кейин қайси давр бошланади
 • 22. Ўзбекистонда болалар ва ўсмирлар орасида қайси касалликлар кўп учрайди
 • 23. Жисмоний ривожланганликнинг қайси кўрсаткичлари соматометрик кўрсаткичларга таллуқли
 • 24. Физиометрик кўрсаткичларни аниқлаш учун қандай асбоблар зарур
 • 25. Нима учун шкала регрессия усули энг яхши усул ҳисобланади
 • 26. Болалар ва ўсмирлар чуқурлаштирилган тиббий кўриги вақтида қайси қиска мутахассислар иштирок этади?
 • 27. Ўрта мактабда чуқурлаштирилган тиббий кўрик бир йилда неча марта
 • 28. Ревматизм ноактив даврида миопиянинг паст босқичи билан касалланган болалар ни қайси саломатлик гуруҳига киритасиз
 • 29. Бола организмининг орган ва системалари ташқи мухит билан мос келса, бу бола ҳолати қандай ҳолат ҳисобланади?
 • 30. Узоқ вақт касаланувчи болаларда касалланиш неча кун давом этади
 • 31. 10-17 ёшли ўғил болаларда ЎТС тана узунлигига нисбатан қанчага кўпаяди
 • 32. Баҳоловчи жадваллар бўйича жисмоний ривожланганликни баҳолаш усулларини кўрсатинг
 • 33. Болаларнинг биологик ривожланганлик даражаси қандай ўрнатилади?
 • 34. Инсон ҳаётининг умри давомидаги ўзгаришлар кенг номни олди....
 • 35. Ўқувчиларнинг чуқурлаштирилган тиббий кўрик дастурига қайси кузатишлари киритилади
 • 36. Организм морфофункционал ривожланишининг босқичларини аниқ якунлашга кетган вақт, ҳамда у ёки бу фаолиятиги тайёргарлик учун эришилган давр бу...
 • 37. Индекслар усули деб нимага айтилади
 • 38. Болалар ва ўсмирлар фаолияти турларини кўрсатинг
 • 39. Болалар ва ўсмирлар жисмоний ривожланганлиги баҳоловчи асосий усулларни кўрсатинг
 • 40. Соғлом бола таърифини кўрсатинг
 • 41. Янги туғилган вақтга нисбатан ҳаётининг биринчи йили охирида тана узунлиги қуйидагича узаяди
 • 42. Организм пластик жараёнларининг характерловчи ҳолатнинг йиғинди кўрсаткичи бўлиб нима ҳисобланади
 • 43. Ўсиш ва ривожланиш акселерацияси қайси ёшда энг яққол ривожланган ёшни кўрсатинг
 • 44. Саломатлик индекси деб нимага айтилади?
 • 45. Қаршилик кўрсаткичларини айтинг
 • 46. Болалар саломатлиги ва жисмоний ривожланиш ҳолатини ким назорат қилади?
 • 47. Акселерация нима?
 • 48. Болаларда акселерациясини ҳосил бўлганини қандай биласиз?
 • 49. Ўсиш саломатликнинг мустахкамлашнинг ривожлантирувчи омили бўлган фаолиятини аниқланг
 • 50. Болаларни саломатлик гуруҳларига ажратиш негизида нима ётади?
 • 51. Касалланиш нима?
 • 52. Скрининг тести бўйича болалар саломатлик ҳолати қандай баҳоланади?
 • 53. Янги туғилган болалар орасида юқори касалланиш ва ўлим нима билан боғлиқ?
 • 54. Янги туғилганлар орасида касалланиш ва ўлимнинг олдини олиш учун биринчи навбатда қандай тадбирлар зарур?
 • 55. Болани мактабга етуклигини аниқлашда керак бўлмайдиган кўрсаткичларни кўрсатинг
 • 56. Болалар морфофункционал ҳолатини баҳоловчи кўрсаткичларни кўрсатинг
 • 57. Одам ҳаёти циклининг босқичларини кўрсатинг:
 • 58. Болалар жисмоний ривожланишини баҳолаш усулларини кўрсатинг:
 • 59. Жисмоний ривожланишга қайси омиллар таъсир кўрсатади
 • 60. Ўсиш ва ривожланишнинг ижтимоий омилларни кўрсатинг
 • 61. БЖССТ томонидан саломатликка берилган таърифини кўрсатинг
 • 62. Организмга мақсадга мувофиқ таъсирини бошқариб бўладиган кўрсаткичларни кўрсатинг.
 • 63. Илк ривожланиш вақтида жадаллаштирилган таълим бериш жараёни бола организмининг ривожланишига қандай салбий таъсир кўрсатади?
 • 64. Ўзбекистон Республикасида "Давлат санитария назоратини" белгиловчи қонуний ҳужжатни кўрсатинг.
 • 65. Болалар муассасаси ер участкаси кўкаламзорлаштириш майдони камида неча фоизни ташкил қилиши керак.
 • 66. Агар болалар муассасаси ер участкасида кўкаламзорлаштириш зонаси 40% бўлса, етарлими
 • 67. Гормоник равишдаги жисмоний ривожланиш даражаси деб, кандай жисомний ривожланишга айтилади
 • 68. Болалар саломатлигини бахолашнинг энг тезкор аниклашда кайси усулдан фойдаланилади:
 • 69. Агар бола сурункали гепатитнинг субкомпенсация боскичида булса, кайси саломатлик гурухига киради:
 • 70. Умумий бюжетдан огоҳлантирувчи санитария назорати ажратилган фоизни кўрсатинг
 • 71. Болалар муассаси ер майдони лойиҳалаштириш ва қуришда асосий мезон бўлиб нима ҳисобланади
 • 72. Мактаб интернати биносига рухсат этилган қаватларни кўрсатинг
 • 73. Канализация курилмаси қайси планда тушунтирилади
 • 74. Ёзги соғломлаштириш оромгоҳлари ошхона комплексига кирмайдиган хоналар таркибини кўрсатинг
 • 75. Ёзги соғломлаштириш оромгоҳлари тиббий пункти таркибига қайси хоналар кирмайди
 • 76. Ўқув - тарбия муассасалари типик лойиҳа вариантларини ишлаб чиқаришда нима асос қилиб олинади
 • 77. Болалар муассасасини қуриш учун ер майдонинин қандай жойлашуви қулай ҳисобланади
 • 78. Болалар муасассасининг ер майдонидан транспорт магистралигача бўлган масофа қанч а бўлиши керак?
 • 79. Болалар муасасасидан қизил чизиқгача бўлган масофа қанча бўлиши керак?
 • 80. Болалар муассасасида қайси хоналар деразасининг ориентацияси шимолга қаратиб кўришга рухсат берилади?
 • 81. Болалалар муассасасида асосий хоналарнинг деразалари ориентациясини жануб томонга қаратиб қуришга йўл қўйса бўладими?
 • 82. Болалар муассасаси билан аҳоли яшайдиган жойгача бўлган масофа оралиғи қанча бўлиши керак
 • 83. МБМ нинг ётоқхонасида 1 болага мўлжаланган майдон меъёри қанча
 • 84. Гигиеник нуқтаи назардан мактабнинг энг қулай сиғими қандай бўлиши керак
 • 85. Жарима солиш хақида қарор тузилганда қайси ҳисобга олиш формаси тўлдирилади?
 • 86. Аҳоли пунктида болалар муассасасини жойлаштиришнинг энг асосий гигиеник мезонини кўрсатинг
 • 87. Умумтаълим мактаблари лойиҳасида қандай асосий хоналар кўзда тутилган?
 • 88. Мактаб биноларини қуришнинг қайси режалари энг қулай (оптимал) ҳисобланади?
 • 89. Мактабда овқатланиш жойини ва аҳоли овқатланиш заллари билан биргаликда қўшиш мумкинми?
 • 90. Мактаб биносининг қайси тузилиши кенг тарқалган?
 • 91. Мактаб кутубхонасида битта болага қанча майдон тўғри келади?
 • 92. Умумтаълим мактабларида СанМваҚ 01.02.2000 бўйича мос келадиган ўринлар сонини кўрсатинг
 • 93. Гуруҳ ячейкадаги буфет-мойканинг майдони қанча бўлиши керак?
 • 94. МБМ дан очик сузиш бассейни чуқурлиги қанча бўлиши керак
 • 95. Замонавий услубда қурилган 1440 ўринли касбий мактабнинг ер майдони қанча бўлиши керак?
 • 96. Микрорайондаги (МТМ) мактабдан ташкари муассасалари лар хизмат кўрсатиш радиусини кўрсатинг
 • 97. Ёш ўлкашунослар тўгарак машғулотлари лабораториясининг асосий хоналари ўлчамининг майдонини кўрсатинг
 • 98. Хореграфия зали полининг материал қандай бўлиши керак?
 • 99. Мусика хореография тўгарагидаги шовқин даражаси қанча бўлиши керак?
 • 100. Мойли краска билан ишлайдиган расм хонасининг ёритилганлик даражаси қандай бўлиши керак?
 • 101. Чуқурлик коээфициенти деб нимага айтилади?
 • 102. Соя тушиши коэффициенти деб нимага айтилади
 • 103. Болалар муасассасалари қуриш учун ер майдонинг рельефи қандай бўлиши керак?
 • 104. Сунъий ёритилганликка баҳо берилаётган вақтда лойиҳада қайси талаблар кўрилиши керак?
 • 105. Бош режада болалар муассасалари қурилаётган вақтда нималарга эътибор қаратилади?
 • 106. СанМваҚ 0241-07 бўйича гуруҳ ячейкасини хоналарининг таркибини кўрсатинг (кичик боғча гуруҳи мисолида)
 • 107. Болалар муасасасининг биноси қандай турларга бўлинади?
 • 108. МБМ лойиҳасини тўлиқ экспертиза қилиш учун лойиҳада қандай элементлар бўлиши керак?
 • 109. Ҳаракат фаоллиги бу .........
 • 110. Куннинг қайси вақтида ўқувчиларда юқори қўзғалувчанлик кузатилади?
 • 111.Текширилувчи гуруҳ ўқувчиларининг дарс вақтида ишлаш ва ишламаслиги қайси усулда кузатилади?
 • 112. Динамик ҳаракатга эга бўлган дарсни гигиеник баҳолаш усулини кўрсатинг
 • 113. 6-7 ёшли болаларнинг ақлий иш қобилиятини қайси тест ёрдамида кузатилади?
 • 114. Китобдаги ҳарфлар жамламаси зичлиги бу......
 • 115. Дурадгорлик устахонасида иш верстаги деразага нисбатан параллел жойлаштирилган, шу тўғрими?
 • 116. Верстакларни қандай баландликдан жойлаштирилганда, у оптимал ҳисобланади?
 • 117. "СЛО" ...... бу нима?
 • 118. Қандай кийимларда "СЛО" 3,0-3,5 меъёрий кўрсаткичга тўғри келади?
 • 119. Қандай кийимларда "СЛО" си 0,5 меъёрий кўрсаткичга тўғри келади?
 • 120.Организмнинг ишлаш қобилияти ва функционал ҳолатини тиклашда дам олишнинг қайси тури самарали ҳисобланади?
 • 121. Кўпчилик соғлом болаларда кунлик биоритм қандай тебранади?
 • 122. Уйга вазифани тайёрлаш учун куннинг қайси вақтини танлаган маъқул?
 • 123.Агар ўқувчилар иккинчи сменада ўқишса уйги вазифани қачон тайёрлагани маъқул?
 • 124. Қайси омиллар мактаб ўқувчиларни чарчашига олиб келади?
 • 125. Гиперкинезия терминига гигиеник таъриф беринг?
 • 126. Кинезофилия терминига изоҳ беринг?
 • 127. Гипокинезия терминига таъриф беринг?
 • 128. Жисмоний тарбия дарсининг умумий зичлиги нормада қанчани ташкил этади?
 • 129. Жисмоний тарбия дарсининг мотор зичлиги нормада қанча бўлиши керак?
 • 130. Чиниқтиришнинг асосий мезонига нима кирмайди:
 • 131. Тренировка бу.....
 • 132. Жисмоний тарбия дарсининг кириш қисми давомийлиги қанча?
 • 133. Жисмоний тарбия дарсининг тайёрлов қисмини давомийлиги қанча?
 • 134. Жисмоний тарбия дарсининг асосий қисмини давомийлиги қанча:
 • 135. Жисмоний тарбия дарсининг хулоса қисмини давомийлиги қанча:
 • 136. Жисмоний тарбиянинг 2- гуруҳига кирадиган болалар:
 • 137. Профессограмма бу......
 • 138. Жисмоний тарбия дарсининг мотор зичлиги деб нимага айтилади:
 • 139. Ўзбекистон Республикасида ўсмирларни касбга йўналтиришнинг асосий мезони нима?
 • 140. Касбга йўналтиришнинг мақсадли тиббий кўриги бу.....
 • 141. Психофизиологик усуллар бўйича касбга лаёқатлиликни аниқлашда қайси усуллардан фойдаланилади?
 • 142. Меҳнат таълим дастурига қайси қонунлар киритилган?
 • 143. Касб танлашда алтернатив ёндошиши хулоса вариантини кўрсатинг:
 • 144. Агар иш жойида ноқулай микроиқлим, газланганлик, ҳавонинг чангланганлиги, токсик моддалар билан алоқада бўлса, қандай касалликлари бор ўсмирлар ишга қўйилмайди?
 • 145. Агар болалигида гипертонияси бор ўсмирга юқори ҳароратли иш тавсия этилса у ишлаши мумкинми?
 • 146. Касбий мактабларни 3- курс талабалари билан ҳафтасига неча соат амалий машғулот ўтказилиши керак?
 • 147. 14-15 ёшли ўсмирлар 75 дб даражадаги шовқинли хоналарда неча соат давомида ишлашлари керак?
 • 148.14-15 ёшли ўсмирлар 95 дб даражадаги шовқинли хоналарда неча соат давомида ишлашлари керак?
 • 149. Дурадгорлик устахонасидаги энг мақбул ҳароратни кўрсатинг?
 • 150. Сузишни ўрганувчи болалар бассейнида сувнинг ҳарорати қанча бўлиши керак?
 • 151. МБМ хонасининг ҳиди қандай баҳоланади?
 • 152. МБМ ўйин ва гуруҳ хоналар деразаларининг оптимал ориентацияси қандай?
 • 153. МБМ асосий хоналарида люминисцент чироқларининг электр қуввати кучи қанча бўлиши керак? ( Вт.м.кв)
 • 154. Болалар чўмилиш жойларида сувдан намуна олиш вақти ва сонини кўрсатинг:
 • 155. Болалар муассасалари майдонларида тупроқда биринчи навбатда қандай кўрсаткичлар текширилади?
 • 156. МБМ ухлаш хоналарида шовқиннинг рухсат этилган даражаси?
 • 157. Ишчи юзасида комбинациялашган системали ёритилган умумий ёритилганлик даражаси қанча:
 • 158. Сертификат нима:
 • 159. Қандай ҳолатларда махсулотларга ветеринария хизматидан рухсат олинади?
 • 160. Ошхона анжомларида маҳсулотларни ташишга рухсат бериладими?
 • 161. МБМ ошхона идишларини зарарсизлантириш қандай ташкиллаштирилади?
 • 162. Карантин вақтида идишларни зарарсизлантирувчи воситаларга қанча вақт ботириб қўйиш мумкин?
 • 163. Вирусли гепатитда идиш товоқларни зарасизлантириш учун хлорамининг қайси концентрацияли эритмасидан фойдаланилади?
 • 164. Ёритилганликни текшириш далолатномаси ҳисоб формасини кўрсатинг:
 • 165. БМларни текшириш тизимида болалар ва ўсмирлар врачидан ташқари кимлар иштирок этади?
 • 166. Кичик тезликдаги ҳаво ҳаракатини қайси асбоб ёрдамида аниқлаймиз?
 • 167. Бактериологик текшириш учун олинган сув намунасининг миқдори нимага боғлиқ?
 • 168. МБМ майдонининг қаеридан бактериологик текшириш учун тупроқ намунаси олинади?
 • 169. Куннинг қайси вақтида сунъий ёритилганлик аниқланади?
 • 170. Ёзги соғломлаштириш масканларида(ЁСМ) болалар рационида оқсилнинг кунлик миқдорини кўрсатинг?
 • 171. 317-ҳисоб шакли бу-...
 • 172. Соғломлаштириш масканида кунлик овқат рационининг умумий қуввати қанча бўлиши керак?
 • 173. Мактабнинг спорт залидаги ҳарорат қанча бўлиши керак?
 • 174. Болалар муассасасида нон турадиган шкафлар нима билан артилиши керак?
 • 175. Болалар организмидаги сунъий рахит профилактикасида ишлатиладиган:
 • 176. Болаларни тиббий курик картаси:
 • 177. Болалар муасассаларидаги ҳаво таркибида чангнинг миқдори қанча бўлиши керак?
 • 178. Нурли истишда иситиш юзалари:
 • 179. Жамаот санитария инспекторларинниг ҳисобот шаклларини кўрсатинг:
 • 180. Ичимлик сувини текшириш баёномасини ҳисобот шаклини кўрсатинг:
 • 181. Бола организмининг функционал ҳолатини аниқлаш асосий усулларини кўрсатинг:
 • 182. Кегел нима?
 • 183. Катта синфлар китобининг петити 12 қаторга тенг бўлса, сиз бу китобдан фойдаланишга рухсат берасизми?
 • 184. Жиҳозларни танлашда қайси кўрсаткич инобатга олинмайди?
 • 185. Жиҳозларга қандай талаблар қўйилади?
 • 186. Машғулот жараёнида ўқувчилар иш қобилиятининг динамикаси нимага боғлиқ?
 • 187. Организм эхтиёжининг қониқиши ёки қониқмаслигининг субъектив баҳоси бу-...
 • 188. Кетма-кет дарсларни ташкиллаштириш мумкинми?
 • 189. Мактабларни 5 кунлик қилиб ташкиллаштириш мумкинми?
 • 190. Жисмоний тарбия дарсининг мотор зичлиги дегандда нима тушунилади?
 • 191. Чиниқтириш бу-
 • 192. Қайси синама асосида болаларнинг чиниққанлик даражаси аниқланади?
 • 193. Болаларни чиниқтиришда қайси воситалардан фойдаланилмайди?
 • 194. Касб танлашда энг асосан нимага эътибор қаратилади?
 • 195. Катта синфларда меҳнат таълими дарси қаерларда ташкил қилинади?
 • 196. Касб танлашда касбий врачлик маслаҳатини ўтказишнинг мақсади бўлиб -
 • 197. Касбга ажратишда врачнинг асосий вазифалари6
 • 198. Ўсмирлар врачининг асосий иш вазифаларига нима киради?
 • 199. Меҳнат саломатлик ҳолатини мустаҳкамловчи омил хисобланадими?
 • 200. Касбий мактабнинг 1-курсида ҳафтасига неча соат амалий машғулот ўтказилиши керак?
 • 201. Касбий мактабнинг 2-курсида ҳафтасига неча соат амалий машғулот ўтказилиши керак?
 • 202. Мактаб спорт залидаги чанг заррачаларининг миқдорини кўрсатинг
 • 203. Объектнинг санитария паспорти нима?
 • 204. Шаҳар ва туман ДСЭНМида ЖСН олиб бориш учун врач иш вақтини қанча % сарфлайди?
 • 205. ЁСМ ишининг самарадорлик кўрсаткичи қайси кўрсаткичлар билан аниқланади?
 • 206. Ёритилганликни аниқлашда қайси кўрсаткичлар асосий ҳисобланади?
 • 207. Болалалар муассасалари хоналари ҳавосини бактериологик текшириш нималарни ўз ичига олади?
 • 208. Конвекцион иссиқлик ... таъсир қилади:
 • 209. Мактаб ўқувчиси эшитиш тизимининг меъёрий ривожланишида силжиш бор. Ушбу ўкувчи қайси касбий гуруҳларни танлаши мумкин?
 • 210. Соғлом ўсмирлар ҳамма ишлаб чиқариш корхоналарида ишлаши мумкинми?
 • 211. 6 ёшли ўқувчи болаларни ўқитиш даврида кунинг биринчи ярмида қандай фанлар ўқитилиши керак?
 • 212. Мактаб врачига 9- синф ўқувчининг онаси мурожаат қилди. У ўғлининг ҳар куни 1,5-2 соат шахмат ўйнашидан хавотирланаяпти. Сизнинг тавсиянингиз:
 • 213. Мактаб ўқув жавдалини тузиш қайси гигиеник талабларга асосланган?
 • 214. Партанинг асосий кўрсаткичлар:
 • 215. Агар ўқувчининг боши 62 градус бурчак эгилган бўлса, у тўғри ўтирибдими?
 • 216. Кийимларга гигиеник баҳо беришда нималар ҳисобга олинади?
 • 217. Нотўғри танланган мактаб жихозлари ўқувчи организмига қандай таъсир қилади?
 • 218. Вақт бюджети деганда нима тушунилади?
 • 219. Гигиеник кунлик тартиб асосий принциплариги нима кирмайди?
 • 220. Турли ёшдаги болаларнинг уйқуга бўлган физиологик эхтиёжи нимага боғлик?
 • 221. 1-синф ўқувчилари кундузги уйқуси нима учун зарур?
 • 222. Ўқув машғулотлари қайси ёшдан бошланади ва қанча давом этади?
 • 223. Ўқувчининг абстракт фикрлаш қобилиятини нима аниқлайди?
 • 224. Ўз ҳохишига кўра ўйнаш ва дам олиш нимани таъминлайди?
 • 225. Қайси фаолиятлар ўқувчида чарчашни тарқатишда самаралироқ?
 • 226. Яққол чарчашда физиологик стимуляторлардан фойдаланиш мумкинми?
 • 227. Мактабда ўқув жараёнини ташкиллаштиришда Давлат санитария назорати қандай шароитларда ўтади?
 • 228. Ўсмирларни касбга танлашга қаршилиги нималар билан белгиланади?
 • 229. Психофизиологик усул бўйича касб танлашнинг асоси нимадан иборат?
 • 230. Ўсмирлар иссиқ цехларда ишлаши натижасида қандай асоратлар бўлиши мумкин?
 • 231. Асаб тизими касалликларида қандай касб ишлаб чикариш омиллари таъсир тақиқланади:
 • 232. Инсон олий нерв фаолиятининг типологик индивидуаллиги назариясининг асоси нимада:
 • 233. Психик хусусиятлар наслдан наслга бериладими?
 • 234. Врачнинг касбий маслаҳати соҳасида зарар қилмаслик қонуни қандай тушунилади?
 • 235. Тиббий кўрсатмаларга асосан касбга ажратишнинг асоси қуйидагилар хисобланади:
 • 236. Ҳар хил касалликлари бўлган кишиларга врач касбий маслаҳатининг асосий қонун қоидаси нима ҳисобланади?
 • 237. Ўқувчиларни касб танлашини ва меҳнат таълимини шаклантиришни назорат қилишда БЎГ врачи вазифасига нима кирмайди?
 • 238. Касбий мактабларни ўқув устахонасида нима учун маҳаллий ёритгичдан фойдаланиш ман қилинади?
 • 239. БЎГ бўлимининг қандай кундалик санитар назорат турларини биласиз?
 • 240. МБМда ёруғлик гигиеник меъёри ва қоидаларини узлуксиз амалга оширишдан мақсад нима:
 • 241. Болалар боғчаси овқатланиш блоки текширилганда эрталабки нонуштага творог, по-флотски макаронлари, пастеризацияланган сут берилиши тавсия этилганлиги аниқланди:
 • 242. Болалар жамоаси саломатлик ҳолатини баҳолашда нимадан фойдаланилади?
 • 243. Мактаб ёшидаги болалар учун ёзги соғломлаштириш масканларининг турларини кўрсатинг:
 • 244. Соғломлаштириш масканларида қайси маълумотлар асосида ёзги дам олиш мавсуми учун план-топшириқ тузилади?
 • 245. Соғломлаштириш санаторияларида тиббиёт ходимларининг штатини кўрсатинг:
 • 246. Д витамининнг асосий манбаини кўрсатинг:
 • 247. Қиш мавсумида қачон камфорт иссиқлик содир бўлади?
 • 248. Агар хонага соатига 12-16 м.куб ҳаво киритилса ва бир бола учун шу миқдорга тенг бўлса, бу ҳаво таркиби нимага тенг бўлади:
 • 249. Ухлаш хонасида дераза фрамугаси ва форточкаси ёпилади-
 • 250. Биринчи синфда биринчи ярим йиллик дарс давомийлиги қанча бўлиши керак?
 • 251. БЎГ объектларида болаларни нимаси ўрганилади?
 • 252. Болаларни ўсиш ва ривожланишининг асосий қонуниятларини кўрсатинг:
 • 253. Болалар ва ўсмирлар гигиенаси фанида профилактик чора-тадбирлар нима асосида ишлаб чиқарилади?
 • 254. Болалар ва ўсмирлар жисмоний ривожланишининг морфофункционал белгилари қайси кўрсатгичлар асосида баҳоланади?
 • 255. Ёзги соғломлаштириш муассасаларида болаларни чўмилтиришда қандай ҳароратли сувдан бошлаш керак?
 • 256. Чиниқтиришнинг асосий мезонига нима кирмайди?
 • 257. Кичик гуруҳ кун тартибида ... кўрсатилган:
 • 258. Ёғочдан тайёрланган болалар ўйинчоғида намлик меъёрини кўрсатинг:
 • 259. Кийимларнинг иссиқлик сақлаш хусусиятини баҳолаш учун қайси кўрсатгичлардан фойдаланиш керак?
 • 260. МБМни лойиҳалаштиришнинг асосий мезонларига инобатга олинмайдиган мезонларни кўрсатинг:
 • 261. Қандай вазиятларда ортостатистик синама яхши хисобланади?
 • 262. Болаларнинг мактабга етуклиги қайси тиббий кўрсатгичлар бўйича хулоса берилади?
 • 263. Жисмоний тарбия машғулотининг функционал эгрилигини аниқлаш нимага асосланади?
 • 264. МБМ гуруҳ хонасида битти болага қанча майдон бўлиши керак?
 • 265. Умумтаълим мактаб дастурида 1-синф учун уй вазифасини бажариш давомийлилиги қанча вақтга кўрсатилган?
 • 266. Умумталим мактаб дастурида 2-синф учун уй вазифасини бажариш давомийлилиги қанча вақтга кўрсатилган?
 • 267. Болалар ва ўсмирлар муассасаларида сувнинг сифатига баҳо бериш учун қайси кўрсатгичлардан фойдаланилади?
 • 268. Ҳаво ҳароратини хонада бир текис тарқалишини аниқлаш учун қандай текшириш ўтказиш керак?
 • 269. 7-синф ўқувчилари учун уй вазифасини тайёрлаш вақтини кўрсатинг:
 • 270. 8-10-синф ўқувчилари учун уй вазифасини тайёрлаш вақтини кўрсатинг:
 • 271. Кийимларнинг гигиеник тавсифи қуйидагиларга ... боғлиқ:
 • 272. Биотепломер асбобининг асосий қисмларини кўрсатинг:
 • 273. Иссиқлик оқимининг ўртача қийматини аниқлаш учун хонанинг нечта нуқтасида ўлчов олиб борилади?
 • 274. Биотепломер датчикларини ўрнатадиган нуқталарни кўрсатинг:
 • 275. Мактабда мактаб жиҳозлари маркировкасига эҳтиёж қандай аниқланади?
 • 276. Болалар организмини ишлаш қобилияти ва функционал ҳолатини қайта тиклаш учун энг самарали дам олиш тури нима?
 • 277. МБМда ёшига мос келадиган ўқув машғулотларининг давомийлилигини кўрсатинг:
 • 278. Ўқув жараёнида ўқувчилар ишлаш қобилияти давомийлилиги нимага боғлиқ?
 • 279. Юқори синф ўқувчиларининг ишлаш қобилияти қачон пасаяди?
 • 280. Илк чарчашни олдини олишда қандай физиологик стимуляторларни қўллаш мумкин?
 • 281.Сиз қандай яққол чарчаш белгиларини биласиз?
 • 282. 10-11-синфда умумжамо фойдали ишлар умумий давомийлиги қанча:
 • 283. 3-4-синфларда телекўрсатувларни кўриш давомийлиги қанча?
 • 284. 5-синфда уйга вазифа дарсларини тайёрлашнинг давомийлилиги қанча?
 • 285. Мактабда 1 сменада қайси синфлар шуғулланиши керак?
 • 286. МБМларида дераза токчасининг баландлиги нима учун аниқланади?
 • 287. 6-синф ўқувчиларининг уй вазифасини тайёрлаш вақт давомийлиги:
 • 288. Уй вазифасини бажаришдан олдин ишлаш қобилиятини энг юқори даражасини таъминлайдиган дам олиш тури қанай?
 • 289. 8-9 синфларда умумий фойдали меҳнат дарсининг давомийлилиги қанча?
 • 290. Кичик синф ўқувчилари учун телекўрсатувлар кўришнинг давомийлилиги қанча?
 • 291. Катта синфларда меҳнат дарсини ўқув кунининг қайси дарсида ўтиш қулай?
 • 292. Бошланғич мактабларда танафуслар кетма-кетлик давомийлилигининг энг қулай вақтини кўрсатинг:
 • 293. Ўрта ва катта синф ўқувчилари учун танафуслар кетма-кетлиги ва давомийлилигининг энг қулай вариантини кўрсатинг:
 • 294. Меҳнат дарси вақтида ўқувчилар амалий иши қанча фоизни ташкил этиши керак?
 • 295. Юқори синф ўқувчиларида меҳнат таълими дарслари қаерларда ўтказилади?
 • 296. Келтирилган қайси омиллардан бири болаларнинг ишлаш қобилиятига таъсир кўрсатмайди:
 • 297. 14 ёшли мактаб ўқувчилари учун меҳнат дарсида юкламанинг оғирлиги қанча бўлиши керак:
 • 298. 15-16 ёшли мактаб ўқувчилари учун меҳнат дарсида юкламаниннг оғирлиги қанча бўлиши керак?
 • 299. Бошланғич синфларда ҳафталик ўқув юкламасининг меъёрини кўрсатинг:
 • 300. 5-7 синф ўқувчилари учун ҳафталик ўқув юкламасининг меъёрини кўрсатинг:
 • 301. Юқори синф ўқувчилари учун ҳафталик ўқув юкламасининг меъёрини кўрсатинг:
 • 302. Дарснинг рационал фойдаланиш вақтини умумий давомийлилик вақтига ... дейилади:
 • 303. Дарс вақтида болаларнинг ишлаш қобилиятини ўзгаришининг физиологик кетма-кетлиги қандай?
 • 304. 6 ёшли болаларни ўқитишда куннинг биринчи ярмида қайси фанларни қўйиш керак?
 • 305. Мактаб ўқувчилари толиқишнинг асосий омилларини кўрсатинг:
 • 306. Мактаб ўқувчилари чарчашининг асосий омилларини кўрсатинг:
 • 307. Дарснинг биринчи қисмига нима дейилади?
 • 308. Дарснинг иккинчи қисмига нима дейилади?
 • 309. Дарснинг учинчи қисмига нима дейилади?
 • 310. Дарснинг хулоса қисми нимага ажартилади?
 • 311. 7-10 ёшли болаларнинг кечки уйқусини оптимал давомийлигини кўрсатинг:
 • 312. Лойиҳалаштириш босқичида сунъий ёритилганликка қандай гигиеник талабалар қўйилади:
 • 313. Болалар муассасаларининг бош режаси қандай маълумотларни ўз таркибида сақлайди?
 • 314. Мактабдан ташқари муассаларнинг (МТМ) турларини кўрсатинг:
 • 315. МТМларда тўгаракларга ёзиш бошланади:
 • 316. МТМлар биносининг биринчи қаватида .... жойлаштирилиши керак:
 • 317. Умумий барча гуруҳ болаларини кузата оладиган, шунипгдек, "ишлаяпти" ва " ишламаяпти" вазифаларини баҳолайдиган усулни кўрсатинг:
 • 318. Динамик характердаги дарсларни гигиеник кузатиш усулларини кўрсатинг:
 • 319. МБМлар гуруҳ хонасининг деворини бўяш учун.... ишлатилди-
 • 320. Касбий мактабларни ва ишлаб чиқариш корхонларини бир бирига қулай қилиб жойлаштириш манбаи бўлиб ҳисобланади:
 • 321. Касбий мактабларнинг ўқув ишлаб чиқариш корхоналарининг етарлилиги ... аниқланади:
 • 322. Болалар ва ўсмирлар муассасаларини шовқин ва чангдан ҳимоя қиладиган кўкаламзорлаштириладиган майдон қуйидагича кўзда тутилади:
 • 323. 2,0-2,5 СЛО бирлигига қайси кийимлар тўғри келади?
 • 324. Болалар ва ўсмирларнинг кунлик темирга эхтиёжини кўрсатинг:
 • 325. Мактаб жиҳозларига қайси талабалар қуйилади?
 • 326. Ўқувчилар ишлаш қобилиятининг дарс давомида динамикаси нимага боғлиқ?
 • 327. Бошланғич синф ўқувчиларида қачон ишлаш қобилиятининг пасайиши кузатилади?
 • 328. Қайси болалар жисмоний тарбиянинг 1-гуруҳига киради?
 • 329. Жисмоний тарбия дарсининг мотор зичлиги деб нимага айтилади?
 • 330. МБМлардаги жисмоний тарбия дарслари қайси таркибий қисмлардан ташкил топган?
 • 331. Умумтаълим мактабларида жисмоний тарбия дарслари қайси таркибий қисмлардан ташкил топган?
 • 332. Мактабгача тарбия муассасалари учун гигиеник оптимал шароит бўлиб... ҳисобланади:
 • 333. Ўсмирларнинг индивидуал шахсий хусусиятларига мос келмайдиган ишларнинг сабаби нима бўлиши мумкин?
 • 334. Касбга йўналтириш режасида мақсадли тиббий кўриклар бу...
 • 335. Ўқувчиларнинг ишлаш қобилиятига техник ўқув воситалари қандай таъсир кўрсатади?
 • 336. Болаларни диққат эътибори қайси усуллар ёрдамида баҳоланади:
 • 337. 6-10 ёшли болаларнинг ухлаш учун қулай вақтини кўрсатинг:
 • 338. 11-14 ёшли болаларнинг ухлаш учун қулай вақтини кўрсатинг:
 • 339. Мактаб врачи 3-чи синф ўқувчисига тавсия беради, дарсдан ташқари эркин вақтининг 3-3,5 соатини очиқ ҳавода ўтказиш керак, 2,5 соатни ўзини қизиқишларига сарфлаши лозим. Врачнинг тавсияси гигиеник талабларга мос келадими?
 • 340.7-синф мактаб ўқувчиси стадионда дам олиш ва теннис ўйнаш учун кунига 3-4 соат вақтини ажратади, бу вақт кун тартибининг гигиеник талабларига мос келадими?
 • 341. Мактаб врачига 9 синф ўқувчининг онаси мурожаат қилди, унинг шикояти қуйидагича, ўғли ҳар куни 1-1,5 соат шахмат ўйини билан шуғулланади. Врач сифатида сизнинг тавсиянгиз:
 • 342. 1-2 синф ўқувчиларинниг 1 соат дарс давомида диафильмларни кўришга ажратилган вақти қанча бўлиши керак?
 • 343. Мактаб дарс жадвалини тузиш нимага асосланган?
 • 344. Мактаб жихозларининг нечта гуруҳидан фойдаланиш лозим?
 • 345. Мактаб жихозлари нимага асосланиб гуруҳларга ажратилади?
 • 346. Мактаб ўқувчисининг бўйи 135 см бўлса, партанинг ранги ва ҳарфли маркировкаси қанақа бўлиши керак?
 • 347. 162 см бўйли мактаб ўқувчиси яшил рангли маркировкадаги партада ўтирибди, бола тўғри ўтирибдими, йўқми?
 • 348. Болаларни ишлаш қобилиятини аниқлаш усулларини аниқланг:
 • 349. Санитария ва эпидемияга карши чора тадбирларни бузганлиги хакидаги протокол формаси тўлдирилади?
 • 350.Умумий белгиларга нисбатини, ишлаяпти белгиларга нисбатининг ифодалайдиган кўрсатишни қайси сўз мазмунида акс эттирилганлигини кўрсатинг:
 • 351. Дарснинг динамик характерини гигиеник баҳолаш усули кўрсатинг:
 • 352. Анфимов жадвали ёрдамида ишлаш қобилиятини аниқлаш кўрсаткичларини кўрсатинг:
 • 353. Хронорефлексометр ёрдамида қайчи кўрсаткичлар аниқланади?
 • 354. Кўзнинг электр кўзғалувчанлигининг ошиши нима тўғрисида маълумот беради:
 • 355. Мактаб парталарининг оптимал дистанциясини кўрсатинг:
 • 356. Мактаб жихозларини гуруҳларга ажратишда бўй кўрсаткичнинг аниқлашда қандай интервалдан фойдаланилади:
 • 357. Болаларни мактаб жихозларига ўтказишда қайси кўрсаткичлар инобатга олинади?
 • 358. Ўтириш дистанцияси - бу..
 • 359. Физика ва кимё лабораторияси майдони қанча бўлиши керак?
 • 360. Ҳожатхонада қизлар учун 1 та унитаз нечта қизга мўлжалланган бўлиши керак?
 • 361. Мактаб ошхонасининг кириш эшиги олдида 1 та қўл ювиш крани нечта ўқувчига мўлжалланган?
 • 362. Кўкрак соҳасининг эгилиши 64 градусни ташкил қилган бўлса, ўқувчи тўғри ўтирибдими:
 • 363. Ўқувчи бошини чапга буриб ўтирибди, кўз билан дафтар орасидаги масофа 40 см, ўқувчи тўғри ўтирибдими?
 • 364. Ўқувчи тўғри ўтирибди, кўз билан дафтар орасидаги масофа 35 смни ташкил қилади:
 • 365. Мактаб ўқувчиси партада катта дифференция билан ўтирибди, қадди қоматида қандай ўзгаришлар кузатилган?
 • 366. Партанинг асосий параметрлар нима ҳисобланади?
 • 367. Кегель нима...
 • 368. Ўрта мактаб ёшидаги ўқувчилар дарсликларидаги қаторлар узунлиги қанча бўлиши керак:
 • 369. Жамлама зичлиги нима билан аниқланади?
 • 370. Босма жамламасида қайси кўрсаткич инобатга олинмайди?
 • 371.Бошнинг эгилиш бурчаги 62 градусни ташкил килади, партада ўқувчи тўғри ўтирибдими:
 • 372.Тўғри ўтириш учун тана корпусининг рухсат этилган эгилиш бурчагини кўрсатинг:
 • 373. Партада тўғри ўтириш давомида тизза бўғим эгилиш бурчагини кўрсатинг:
 • 374. Дарсликларни гигиеник экспертиза қилиш мезонига нима кирмайди?
 • 375. Дурадгорлик устахонасида верстак деразага параллел жойлашган бўлса, тўғри жойлашганми:
 • 376. Кийимларнинг иссиқлик саўлаш хоссасини хисоблаш формуласини қайси усулда аниқлаш керак?
 • 377. Кийимларни гигиеник баҳолашда нима хисобга олинади?
 • 378. Кичик боғча ёшидаги болалар кийимларини иситиш учун қандай материаллар ишлатилади:
 • 379. Кийимларнинг 3 - қавати сифатида қайси материалларни ишлатиш мумкин?
 • 380. Ўқувчилар тўғри ўтириш учун столнинг бурчаги ва гавда орасида масофа қанча бўлиши керак:
 • 381. Физиологик рационал ўтириш ҳолатини ушлаб туриш учун қандай шароит лозим?
 • 382. Жиҳозларни танлашда қайси кўрсаткичлар ҳисобга олинмайди?
 • 383. Ўқувчилар столи ишчи юзасининг юзаси қандай бўлиши керак:
 • 384. Мактаб жихозларининг юза қатламида ранг қайтариш даражаси қанча % ни ташкил қилиши керак:
 • 385. 5-7 синфларида ёзги ишлаб чиқариш амалиёти дарсларининг давомийлилиги нечта кун бўлиши керак:
 • 386.8-9 синфларда ёзги ишлаб чиқариш амалиёт дарсларининг давомийлиги қанча бўлиши керак:
 • 387. 2-4 синфларда ҳафтасига умумжамо фойдали мехнат таълим дарсларининг давомийлилиги қанча?
 • 388. 5-7 синфларда ҳафтасига УФМ таълим дарсларининг давомийлилиги қанча?
 • 389. 5-синф ўқувчилари учун қишлоқ хўжалик ишларини бажариш давомийлилиги қанчалигини кўрсатинг:
 • 390. 9-синф ўқувчилари учун қишлоқ хўжалик ишларини бажариш давомийлилиги қанчалигини кўрсатинг:
 • 391. Ўсмирларнинг қайси касбий фаолияти 3 касбий гуруҳга киради?
 • 392. Ўсмирларнинг қайси касбий фаолияти 4 касбий гуруҳга киради:
 • 393. Ўсмирларнинг қайси касбий фаолияти 1 касбий гуруҳга киради:
 • 394. Ўсмирларнинг қайси касбий фаолияти 2- касбий гуруҳга киради:
 • 395. Ўсмирни танланган касб зид хусусиятлар нима билан баҳоланади:
 • 396. Ўсмирларни касбга яроқлигини ҳал қилишда қайси қонуний ҳужжатдан фойдаланилади:
 • 397. Касбга йуналтиришда мақсадли тиббий кўриклар бу...
 • 398. Касбга йуналтириш режасида мақсадли тиббий кўриклар бу...
 • 399. Врачлик-касбий маслахтининг мақсади бу....
 • 400. Психофизиологик кўрсаткичлар бўйича ўсмирларини касбга яроқлилигини аниқлаш учун қайси усуллардан фойдаланилади?
 • 401. Касбга йўналтиришнинг иктисодий аспектини кўрсатинг:
 • 402. Мактабда ўсмирларни касбга йўналтиришда ким назорат қилади?
 • 403. Қайси орган ва тизим касалликларида ҳавонинг доимий ифлосланиши ва намланишини, ноқулай микроиклим, токсик ва зазарлантирувчи моддалар билан боғлиқ ишлаб чиқариш ман қилинади ?
 • 404. Касб танлашда врачнинг асосий вазифалари бўлиб...
 • 405. Бирламчи касбий маслаҳатни олиб бориш қайси синфдан бошланади:
 • 406. Касб танлашда альтернатив ёндошиш усули хулосаси варианти бўлиб ....
 • 407.Тиббий кўрсатмага кўра касб танлашнинг асоси бўлиб ҳисобланди ....
 • 408.Турли хил касалликларда врач касбий маслаҳатининг асосий мезони бўлиб нима ҳисобланади:
 • 409. Ичимлик сувида фторнинг миқдорини кўрсатинг:
 • 410. Ичимлик сувининг таркибида фторнинг миқдори 0,5мг/л кам бўлса, бола организмида қандай ўзгаришлари келиб чиқади?
 • 411. Ичимлик сувининг таркибида фторнинг миқдори 1,2 мг/лдан кўп бўлса, болалар организмида қандай ўзгаришлар келиб чиқади:
 • 412. 1-3 ёшли болалар организмида аскорбин кислотасининг кунлик эхтиёжини кўрсатинг:
 • 413. 3-7 ёшли болаларда кунлик гўштнинг меъёрини кўрсатинг:
 • 414. А,1Б,1В микроиклим районларида мактабгача болалар муасассаларини лойиҳалаштиришнинг хусусиятларига киради-
 • 415.Ўқиш жараёнини ўрганишининг асосий усули бўлиб нима ҳисобланади
 • 416. Жисмоний тарбиянинг нечта гуруҳини биласиз?
 • 417. МБМнинг тайёрлов гуруҳидаги жисмоний тарбия машғулотларининг давомийлилиги қанча:
 • 418. Жисмоний тарбиянинг асосий мезонларига нима кирмайди?
 • 419. Гипокинезия деб нимага айтилади?
 • 420. Грипп билан касаллангандан кейин қанча вақтдан сўнг жисмоний тарбия билан шуғулланиш лозим?
 • 421. Пневмония билан касаллангандан кейин қанча вақтдан сўнг жисмоний тарбия билан шуғулланиш мумкин?
 • 422. ЎРК (ОРЗ) билан касаллангандан кейин қанча вақтдан сўнг жисмоний тарбия билан шуғулланиш лозим?
 • 423. Сурункали тонзиллит касаллиги билан касалланган болалар қайси жисмоний тарбия гуруҳида шуғулланиши лозим?
 • 424. Гепатит билан касаллангандан кейин қанча вақтдан кейин жисмоний тарбия дарси билан шуғулланиш лозим:
 • 425. Жисмоний ривожланиши орқада қолган болалар қайси жисмоний тарбия гуруҳида шуғулланиши лозим?
 • 426. Мартин-Кушелевский синамаси қайси ёшдан қўлланилади?
 • 427. Ревматизмнинг фаол бўлмаган даражаси билан касалланган болалар қайси жисмоний тарбия гуруҳида шуғулланиши лозим?
 • 428. Жисмоний тарбиянинг умумий зичлигининг меъёрини кўрсатинг:
 • 429. Жисмоний тарбия дарсининг физиологик эгрилигини тузишда қайси кўрсаткичлар иштирок этмайди?
 • 430. Физиологик юкламага организмнинг энг асосий маълумот берувчи кўрсаткичини кўрсатинг:
 • 431. 5-6 ёшли болаларда пульс сонини қайси нисбати тайёргарлик самарасини беради?
 • 432. Мактаб ўқувчиларида пульс сонини қайси нисбати тайёргарлик самарасини беради?
 • 433. Мактабгача тарбия муассасаларида чиниқтирувчи чора-тадбирларни ўз ичига оладиган энг қулай ва самарали усул бўлиб... ҳисобланади:
 • 434. Чиниқтиришнинг асосий мезонига нима кирмайди?
 • 435. Чиниққан болаларда совуқлик синамасидан кейин тери ҳароратининг тикланиш вақтини кўрсатинг:
 • 436. Жисмоний тарбия дарсининг кириш қисмини давомийлилигини кўрсатинг:
 • 437. Жисмоний тарбия дарсининг хулоса қисмининг давомийлилиниги кўрсатинг:
 • 438. Шахсий фойдаланиш учун ва боланинг лаби тегадиган ўйинчоқларни сотиш учун қўйиладиган гигиеник талабларни кўрсатинг:
 • 439. Жисмоний тарбиянинг 3 гуруҳида қайси болалар шуғулланади ...
 • 440. 7-8 ёшли болалар учун қайси спорт турлари билан шуғунланиш тавсия этилади?
 • 441. Ортиқча ҳаракат организмда қандай ўзгаришларни келтириб чиқаради ?
 • 442. Боланинг қайси саломатлик гуруҳига киришини аниқланг. Врач назорати давомида И.Ивановада мутахассислар ёрдамида қуйидагилар аниқланди: букрисимон қади-қомат, жисмоний ва рухий ривожланиш, ёшига ва гармониклигига мос келади. Йил давомида текшириш натижасида уч маратоба ОРВИ касаллигини ўтказган:
 • 443. Юрак қон-томир тизими функционал ҳолати қайси синама ёрдамида баҳоланади ?
 • 444. Сифат курсатгич реакцияси 0,27 нисбатда бўлганда Мартин Кушелевский синамаси қандай баҳоланади:
 • 445. Сифат курсатгич реакцияси 1,21 нисбатда бўлганда Мартин Кушелевский синамаси қандай баҳоланади:
 • 446. Мактабгача тарбия ёшидаги болалар билан жисмоний тарбия машғулотларини олиб бориш учун мусика залдаги меъёрий ҳароратини кўрсатинг:
 • 447. Мактабгача болалар муассасалари стол ва стуллари қуйидагича ....маркировка қилинади:
 • 448. Мактаб спорт залининг ечиниш хонасининг майдони қанча?
 • 449. Мартин-Кушелевский синамасидан кейин меъёрда пульс сони дастлабки ҳолатга келиши учун неча % ошиши мумкин?
 • 450. Катта синф ўқувчилари учун эрталабки бадан тарбиянинг давомийлиги қанча?
 • 451. Кичик синф ўқувчилари учун эрталабки бадан тарбиянинг давомийлиги қанча?
 • 452. Касбий мактабларда ишлаб чиқариш таълим жараёнида ишлаб чиқариш гимнастикасининг давомийлилиги қанча?
 • 453. Касбий мактабларда ишлаб чиқариш гимнастика машғулотларини олиб боришнинг асосий мақсадининг хулосаси нима?
 • 454. Ўйинчоқлардан ажралиб чиқадиган кимёвий моддалар рухсат этилган меъёрий миқдордан ошмаслиги керак:
 • 455. Синфда ўқувчиларни тўғри ўтиришини таъминлаш учун нимани инобатга олиш керак?
 • 456. Болалар кийимларни ишлаб чиқариш учун қуйидаги хусусиятларга эга материалларни танлаш керак:
 • 457.Ўйинчоқларни ишлаб чиқаришда санитария эпидемиологик назоратни ўтказиш вақтида босқичларни кўрсатинг:
 • 458. Чарчашни олдини олишга қаратилаган гигиеник чора-тадбирларга қуйидагилар киради:
 • 459. Дарсларни ташкиллаштиришни ўрганишнинг асосий усуллари бўлиб:
 • 460. Сешанба кунида 1- синф ўқувчилари учун энг қулай дарс жадвалини кўрсатинг:
 • 461. 5 кунлик ўқув ҳафтасида енгиллаштирилган дарс жадвали хафтанинг қайси кунига тўғри келиши керак?
 • 462. Мактаб ўқувчиларининг ўқув фаолиятини рационал ташкиллаштиришнинг асосий биоритмологик мезонлари бўлиб.... ҳисобланади:
 • 463.Мактабгача тарбия ёшидаги болалар орасида жимоний тарбия машғулотларини гигиеник жиҳатдан самарали ўтказиш учун қуйидаги кўрсаткичлар бўлиши керак:
 • 464. Мактаб ўқувчилари орасида жимоний тарбия машғулотларини гигиеник жиҳатдан самарали ўтказиш учун қуйидаги кўрсаткичлар бўлиши керак:
 • 465. Тайёрлов гуруҳида жисмоний тарбия машғулотлари ташкиллаштирилади:
 • 466. Мактабгача тарбия ёшидаги болаларнинг кунлик ҳаракат фаоллиги қайси вақтларда тўлдирилади:
 • 467. Болалар боғчасидаги жисмоний тарбия машғулотларининг энг кўп соғломлаштирувчи самарадорлиги таъминлайди:
 • 468. Мактабда жисмоний тарбия машғулотларини тиббий назорати ўз таркибига олади:
 • 469. Бола организмининг таълим ва тарбия жараёни муҳити билан ўзаро боғлиқлик хусусиятларни тўлиқ тушунтиришнинг баҳолайдиган белгилар, шунингдек болалар ва ўсмирлар меҳнат фаолияти жараёнинг асосий орган ва тизимларнинг функционал ҳолатини тушунтирувчи назариянинг яратувчиси :
 • 470. Меҳнат таълими дастури кўрсатилган материаллар, меҳнат таълим дарсида мактаб ўқувчиларининг ишлашини таъминлашда биринчи навбатда ҳисобга олишни таъминлайдиган кўрсаткичларга:
 • 471. Ўсмирларнинг касбга яроқлилиги - ...
 • 472. Йиғилувчилик касби ва чилангарлик мутахасисслигини танлаган ўқувчиларни касбга яроқлилик фаолиятини шакллантиришда қайси спорт турлари тавсия этилади?
 • 473. Биринчи синф ўқувчиларинниг босқичма-босқич кун тартибини ташкиллаштириш мезонлари бўлиб:
 • 474. Иссиқ цехларда ўсмир организмидаги терморегуляциянинг хусусиятлари деганда нима тушунилади?
 • 475. Ишлаб чиқариш шовқининг таъсирига ўсмир организми жавоб реакциясининг хусусиятлари бўлиб... ҳисобланади:
 • 476. Кимёвий моддаларнинг носпецифик таъсирини камайтиришга қаратилган ўсмирлар организмига ноқулай таъсирини кўрсатинг:
 • 477. Жисмоний юкламага организмнинг жавоб реакциясининг сабабларига:
 • 478. Бола қайси саломатлик гуруҳига киришини аниқланг.И.Иванов мутахассислар иштирокида врач томонидан текширилганда морфофункционал силжишлар ва сурункали касалликлар аниқланмади, жисмоний ва рухий ривожланиш ёшига мос келади. Йил давомида текширилганда, 3 марта ОРВИ, парагрипп ва ўткир катарал ангина билан касалланганлиги аниқланди:
 • 479. Боланинг қайси саломатлик гуруҳига киришини аниқланг. И.Волковани мутахассисилари иштирокида врач кўриги давомида қуйидаги ташхис қўйилди: сурункали гастритнинг қўзғалиш даражаси. Жисмоний ривожланиши ёшига мос келади, тана вазнинг етишмаслиги оқибатида дисгормоник ривожланиш даражаси. Психик ривожланиш ёшига мос келади, гармоник. Йил давомида текширилганда 3 маратоба ОРВИ ва парагрипп билан касалланган:
 • 480. Ўсмирлар организмига таъсир қиладиган касбий ишлаб чиқариш омилларининг гигиеник меъёрларига нима киради ?
 • 481. Ўсмирларни касбга ўргатиш жараёнида касбга мослашишини енгиллаштиридиган даволаш соғломлаштирувчи чора-тадбирларни кўрсатинг:
 • 482. Касбий мактаб касбий таълимни ташкиллаштиришнинг оптимал вариантини курсатинг:
 • 483. Болалар жамоасида овқатланишни илмий асосда ўрганишда танланган муассасалар шаҳар ва туманлар .... бир хил бўлиши керак:
 • 484. Болалар ва ўсмирлар муассасаларида тайёр махсулотларни витаминизациялаштириш кандай амалга оширилиши керак ?
 • 485. Болалар муассасаларида овқатланиш рационига тўлиқ маълумот олинмаган вазиятларда болаларни овқатланиш тартибига баҳо берадиган асосий кўрсаткичларни кўрсатинг:
 • 486. Ёзги соғломлаштириш муассасалаарининг санитар техник иншоатларини капитал таъмирлаш учун қуйидаги қонуний ҳужжатлар тўлдирилиши керак:
 • 487. Мактабгача тарбия муассасаларидаги болалар касалликларини камайтириш мақсадида тавсия этилган чора-тадбирлар қуйидаги тартибда тўлдирилиши керак:
 • 488. Болалар муассасасини рейдли текшириш олиб борилади:
 • 489. Ёзги соғломлаштириш масканларини жорий санитария назорати олиб боришда асосий кўриладиган масала бўлиб ҳисобланади:
 • 490. Соғлом турмуш тарзи - бу
 • 491. Биологик ёш- бу,
 • 492. Ёш даврийлиги - бу вақт оралиғи,
 • 493. Болалар ва ўсмирларни шахсий ривожланишини ўрганиш усуллари - бу
 • 494. Жисмоний ривожланишнинг стандартларини ҳисоблаб чиқариш учун бир хилстатистик йиғиндилар қайси кўрсаткичлар асосида ажратилади?
 • 495. Болалар ва ўсмирларнинг жисмоний ривожланишини ўрганишнинг генерализациялашган ўрганиш усули - бу
 • 496. Илк болалик даврида болаларни онтогенетек хусусиятларини тушунтирадиган П.К.Анохиннинг сиситематогенетик мезонини тушунтириб беринг:
 • 497. Ривожлашнинг асосий йўналишлари:
 • 498. Болалар ва ўсмирлар гигиенаси қабул қилган тушунча бўйича, саломатлик ҳолати бу....
 • 499. Болалар ва ўсмирларнинг психогигиенаси бўйича қабул қилган тушунча бўйича рухий саломатлик бу....
 • 500. Патологик зарарланиш тушунчасига таъриф беринг:

Назад к списку