О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Ўсмирлар врачи • Ревматоидли артритни даволашда буюриладиган препаратлар комбинациясини танланг:
 • Реактив артритни даволашда кўллаш мумкин бўлмаган препаратлар комбинациясини танланг:
 • Юрак ревматик касаллигининг аортал копкок етишмовчилиги нуксонида кузатиладиган аускултатив белгини топинг:
 • Юрак ревматик касаллигининг аорта бошланиши торайиши нуксонида кузатиладиган аускульатив белгини топинг:
 • Юрак ревматик касаллигида митрал копкок етишмовчилиги нуксонида кузатиладиган аускултатив белгини топинг:
 • Юрак ревматик касаллигининг митрал тешик стенози нуксонида кузатиладиган аускултатив белгини топинг:
 • Юрак ревматик касаллигининг уч табакали копкокча етишмовчилиги нуксонида кузатиладиган аускултатив белгисини топинг:
 • Учокли зотилжамга хос рентгенологик белгини аникланг:
 • Эксудатив плевритга хос рентгенологик белгини топинг:
 • Бронхоэктатик касалликка хос рентгенологик белгини топинг:
 • Ўпка абцессига хос рентгенологик белгини топинг:
 • Крупоз зотилжамга хос рентгенологик белгини топинг:
 • Артериал гипертензияга хос аускултатив белгиларни топинг:
 • Кичик кон айланиш доирасидаги гипертензияга хос аускултатив белгиларни топинг:
 • Митрал копкок етишмовчилигига хос аускултатив белгини топинг:
 • Обструктив ГКМПнинг аускултатив белгиларини топинг:
 • Аорта бошланишининг торайишига хос аускултатив белгиларни топинг:
 • Гипотиреозга хос белгиларни топинг:
 • Тиреотоксикозга хос белгиларни топинг:
 • Индометацинга хос ножўя таьсирни топинг:
 • Линкомицин, гентомицинга хос ножўя таьсирни топинг:
 • Каптоприлга хос ножўя таьсирни топинг:
 • Геморрагик васкулитнинг ўзига хос белгиларни аникланг:
 • Портал гипертензиянинг ўзига хос синдромларни аникланг:
 • Холестатик синдромнинг ўзига хос синдромларни аникланг:
 • Жигар касалликларида цитологик синдромга хос белгиларни аникланг:
 • Сурункали пиелонефритга АКБнинг кўтарилишидан ташкари кайси симптомлар хослигини аникланг:
 • Бронхообструктив синдромда перкуссияга хос белгини аникланг:
 • Тиреотоксикозга АКБ кўтарилишидан ташкари кайси симптом хослигини аникланг:
 • Волтереннинг ножўя таьсирини аникланг:
 • Эналаприлнинг ножўя таьсирини аникланг:
 • Рейтер касаллигида кайси бўгинлар зарарланади:
 • Ревматоидли артритда кайси бўгинлар зарарланади:
 • Остеоартрозда кайси бўгинлар зарарланади:
 • Бехтерев касаллигида кайси бўгинлар зарарланади:
 • Ревматоидли артритга хос клиник симптомларни топинг:
 • Ревматоидли артритга хос характерли белгини аникланг:
 • Митрал стенозга хос ўзгаришларни аникланг:
 • Сурункали бронхитнинг ремиссия боскичи кандай характерланади:
 • Митрал копкок етишмовчилига хос кўринишни аникланг:
 • Аорта бошланиши торайишига(стеноз устья аорты) хос ўзгаришларни аникланг:
 • Аортал етишмовчиликка хос ўзгаришларни аникланг:
 • Юрак чикариши кўпайишини даволашда кўлланиладиган препаратларни аникланг:
 • Катта кон айланиш доирасида кон димланишини олдини олишда ишлатиладиган препаратларни аникланг:
 • Юрак иши камайишини даволашда ишлатиладиган препаратларни аникланг:
 • Ритм бузилишини даволашда ишлатиладиган препаратларни аникланг:
 • WPW-синдромда ЭКГнинг мезонларини аникланг:
 • Сийдик чикариш йўллари касалликлари профилактикасида хаёт тарзининг ўзгариши ва гигиена коидаларига риоя килиш алохида ўрин тутади. Куйидаги маслахатлардан кай бири сийдик чикариш йўллари касалликлари профилактикасида ахамиятга эга эмас:
 • Табиатдаги хужайралар ва вируслар хакидаги маълумот ДНК сифатида сакланади. ОИВда у РНКда сакланади. Вирус РНКни ДНКга ўтказиш учун ферментдан фойдаланади. Шундан сўнг хужайра ёт ДНКни ўзиникидек кабул килади. Ана шу фермент номини аниклангини аникланг:
 • Митрал регургитация шовкини билан кечадиган пролапсда эндокардит профилактикаси тавсия этилади. Ўткинчи ишемик бузулишли беморлар хар куни кабул килишлари шарт бўлган дорини аникланг:
 • Темир танкислиги камконлиги ривожланишида хавф омиллари муайян ахамият касб этади. Темир танкислиги камконлигига хос бўлмаган хавф омилини аникланг:
 • Темир танкислиги камконлиги ривожланишида хавф омиллари муайян ахамият касб этади. Темир танкислиги камконлигига хос бўлмаган хавф омилини аникланг:
 • Темир танкислиги камконлиги латент кечишига хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Темир танкислиги камконлигига хос бўлмаган синдромни аникланг:
 • Камконлик клиникасида сидеропеник ва "гемик" гепоксия симптомлари фаркланади. Темир танкислиги камконлигига хос бўлмаган сидеропеник синдромни аникланг:
 • Темир танкислиги камконлигини даволашда темир моддасига бой махсулотларнинг таомномада бўлиши жуда мухим хисобланади. Организмга махсулотлардаги темир моддаси кандай кимёвий кўринишда тушишини аникланг:
 • Ўзбекистон Республикаси Кон куйиш ва гематология илмий текшириш институти ходимлари ферротерапия тамойилларини ишлаб чикканлар. Ушбу тамоилларга кирмайдиган даволаш усулини аникланг:
 • Ўзбекистон Республикаси Кон куйиш ва гематология илмий текшириш институти ходимлари ферротерапия тамойилларини ишлаб чикканлар. Ушбу тамоилларга кирмайдиган даволаш усулини аникланг:
 • Темир препаратларига бўлган карши кўрсатмани аникланг:
 • Темир препаратларига бўлган карши кўрсатмани аникланг:
 • Огир даражадаги темир танкислиги камконлиги билан огриган беморлар стационарда даволанишлари лозим. Госпитализация учун асос бўлиши мумкин бўлган гемоглабин микдорини аникланг:
 • Темир танкислиги камконлиги профилактикаси бирламчи (барвакт аниклаш ва темир танкислигини бартараф этиш) иккиламчи (ТТК рецидивини олдини олиш)дан иборат. Ахолининг кайси гурухи тахлика гурухига кирмаслигини аникланг:
 • Темир танкислиги камконлигига хос бўлмаган хавф омилини аникланг:
 • ОИТС инфекциясининг олдини олиш борасида Узбекистан Республикасининг Конуни ва Согликни саклаш вазирлигининг махсус дастури, хамда бир катор буйруклари чикарилган. Куйида келтирилган буйрукларнин кайси бири ОИТС инфекциясининг профилактикаси тўгрисида эмас:
 • Тиббий муассасаларда кон куйишда ОИТС инфекциясининг профилактика усуллари ишлаб чикилган. Куйида келтирилган усуллардан кайси бири ОИТС профилактикасига кирмайди:
 • Тиббий муассасаларда кон куйишда ОИТС инфекциясини профилактика килиш усуллари ишлаб чикилган. Куйида келтирилган усуллардан кайси бири ОИТС профилактикасига кирмайди:
 • ОИТС инфекцияси жинсий йўл билан юкишининг профилактика усуллари ишлаб чикилган. Куйида келтирилган усуллардан кайси бири ОИТС профилактикасига кирмайди:
 • ОИТС инфекцияси инъекцияли гиёхванд моддалар оркали юкишининг профилактикаси бир канча тамойилларга эга. Куйида келтирилган усуллардан кайси бири ОИТС профилактикасига кирмайди:
 • "ОИВ инфекцияси профилактикаси учун мухим амаллар дастурлари" мавжуд. Куйида келтирилган усуллардан кайси бири ОИТС профилактикасига кирмайди:
 • "ОИВ" инфекцияси профилактикаси учун мухим амаллар дастурлари" мавжуд. Куйида келтирилган усуллардан кайси бири ОИТС профилактикасига кирмайди:
 • "ОИВ инфекцияси профилактикаси учун мухим амаллар дастурлари" мавжуд. Куйида келтирилган усуллардан кайси бири ОИТС профилактикасига кирмайди:
 • Янги инфекция хакидаги энг биринчи маълумотлар АКШнинг Касалликларни назорат этиш маркази томонидан кайд этилган. ОИТС/ОИВ кайси йилдан бошлаб кайд этила бошлаганини аникланг:
 • Янги инфекция хакидаги энг биринчи маълумотлар АКШнинг Касалликларни назорат этиш маркази томонидан кайд этилган. ОИВ билан зарарланган кўпчилик беморларда иммунитет бузилиши аникланган. ОИВда иммунитет бузилишининг турини аникланг:
 • 1982 йил олимлар ОИТС сабабчиси иммун тизими хужайраларини шикастловчи вирус эканлигини аникладилар. ОИТС билан огриган бир неча киши аникланган. Ушбу гурухга кирмайдиган шахсларни аникланг:
 • ОИТС/ОИВ инфекциясини замонавий усуллар билан даволашдан кутиладиган натижани аникланг:
 • ОИВ кайси вирус турига киришини аникланг:
 • Табиатдаги хужайралар ва вируслар хакидаги маълумот ДНК сифатида сакланади. ОИВда у РНКда сакланади. Вирус РНКни ДНКга ўтказиш учун ферментдан фойдаланади. Шундан сўнг хужайра ёт ДНКни ўзиникидек кабул килади. Шундай ўтказиш вактини аникланг:
 • ОИТС белгилари бошланганга кадар ўртача 2-3 йил, 12 соат ёки ундан хам кўпрок вакт кетади. Касаллик ривожланиши учун бир канча омиллар сабаб бўлади. Куйида келтирилган омилларда кайси бири касаллик кечишига таъсир этмайди:
 • Кўпчилик беморларда ОИВ билан зарарланганда якин орада инфекциянинг ўткир даври бошланади: конда вирус микдори кескин кўпаяди (виремия), лимфоцитларда кандай ўзгаришлар кузатилишини аникланг:
 • Кўпчилик беморларда ОИВ билан зарарланганда якин орада инфекциянинг ўткир даври бошланади: конда вирус микдори кескин кўпаяди (вирусемия), лимфоцитларда кандай ўзгаришлар кузатилишини аникланг:
 • Эпидемиологик нуктаи назардан ОИВ инфекцияси ўта хавфли инфекциялар туркумига киради ва антропоноз касаллик хисобланади. Куйида келтирилган биологик суюкликлардан кай бири юкумлилик даражасига кўра энг хавфли эканлигини аникланг:
 • Эпидемиологик нуктаи назардан ОИВ инфекцияси ўта хавфли инфекциялар туркумига киради ва антропоноз касаллик хисобланади. Куйида келтирилган биологик суюкликлардан кай бири юкумлилик даражасига кўра энг хавфли эканлигини аникланг:
 • Эпидемиологик нуктаи назардан ОИВ инфекцияси ўта хавфли инфекциялар туркумига киради ва антропоноз касаллик хисобланади. Куйида келтирилган биологик суюкликлардан кай бири юкумлилик даражасига кўра энг хавфли эканлигини аникланг:
 • Одатдаги зарарсизлантирувчи суюкликлар вирусни ташки мухитда нобуд килади. Улардан кай бирига ОИВ бардошли эканини аникланг:
 • Одатдаги зарарсизлантирувчи суюкликлар вирусни ташки мухитда нобуд килади. Улардан кай бирига ОИВ бардошли эканини аникланг:
 • ОИВ/ОИТСни аниклаш учун лаборатор диагностика усуллари кенг кўлланилади. Куйидаги таъриф кайси текширув усулига мос келишини аникланг: конда ёки плазмада антителоларни аниклаш учун кўлланилади (баъзан антиген Р 24 хамкорлигида):
 • ОИВ/ОИТСни аниклаш учун лаборатор диагностика усуллари кенг кўлланилади. Куйидаги таъриф кайси текширув усулига мос келишини аникланг: сўлак, кон, зардоб ва кон плазмасида ОИВга карши антителоларни аниклаш учун кўлланилади. Уни бажариш учун ИФАга нисбатан камрок вакт кетади. Ушбу тест махсус асбоб-анжомлар билан жихозланмаган лабораторияда хам бажарилиши мумкин:
 • ОИВ/ОИТСни аниклаш учун лаборатор диагностика усуллари кенг кўлланилади. Куйидаги таъриф кайси текширув усулига мос келишини аникланг: ОИВнинг турли оксилларига карши махсус антителоларни алохида-алохида аниклайди.
 • ОИВ/ОИТСни аниклаш учун лаборатор тасхишлар усуллари кенг кўлланилади. Куйидаги таъриф кайси текширув усулига мос келишини аникланг: юкори сезувчан реакция, ОИВнинг вирусга карши ДНКсини конда аниклаш учун кўлланилади ("вирусли юклама" аникланади):
 • ОИВ/ОИТСни аниклаш учун лаборатор тасхишлар усуллари кенг кўлланилади. Куйидаги таъриф кайси текширув усулига мос келишини аникланг: имун статусни аниклашнинг носпецифик усули хисобланади. Т-хелперлар (СД4)нинг пасайиши Т хужайрали иммунитетнинг асосий кўрсаткичларидан бири бўлиб, ОИВнинг симптомсиз боскичида пайдо бўлиб, касаллик давомида сакланиб колади.
 • Антиретровирус терапия бир неча максадни кўзда тутади.Куйидаги таъриф кандай максадга мос келишини аникланг: хаёт сифатини яхшилаш ва умрни узайтириш:
 • Антиретровирус терапия бир неча максадни кўзда тутади. Куйидаги таъриф кандай максадга мос келишини аникланг: оппортуник инфекциянинг олдини олиш учун иммунитетни сон ва сифат жихатидан тиклаш:
 • Антиретровирус терапия бир неча максадни кўзда тутади.Куйидаги таъриф кандай максадга мос келишини аникланг: касалликнинг кучайиб кетиши ва дориларга тобелигини олдини олиш максадида вируснинг вирусли юкламасини энг узок муддатга максимал даражада камайтириш:
 • Антиретровирус терапия бир неча максадни кўзда тутади.Куйидаги таъриф кандай максадга мос келишини аникланг: ОИВнинг яна юкишини камайтириш:
 • Ўсмирларда сийдик чикариш йўллари инфекциясини келтириб чикарувчи хавфли омилни аникланг:
 • Ўсмирларда сийдик чикариш йўллари инфекциясини келтириб чикарувчи бир неча хавфли омиллар мавжуд. Куйидаги омиллардан кай бири сийдик чикариш йўллари инфекциясини келтириб чикармаслигини аникланг:
 • Куйи сийдик чикариш йўллари касалликлари симптомлари одатда бехосдан бошланади. Сийдик чикариш йўллари касаллигига хос бўлмаган симптомни аникланг:
 • Буйрак инфекцияси симптомлари одатда бутун организмга таъсир этади ва бир неча симптомлардан иборат бўлади. Буйрак инфекциясига хос бўлмаган симптомни аникланг:
 • Сийдик чикариш йўллари касалликлари симптомлари кўпчилик касалликлар билан ўхшаш. Ўсмирлардаги гижжа касалликлари симптомларини аникланг:
 • Сийдик чикариш йўллари касалликлари симптомлари кўпчилик касалликлар билан ўхшаш. Ўсмирлардаги вагинитнинг симптомларини аникланг:
 • Сийдик чикариш йўллари касалликлари симптомлари кўпчилик касалликлар билан ўхшаш. Ўсмирлардаги интерстициал цистит(ковук девори яллигланиши) симптомларини аникланг:
 • Сийдик чикариш йўллари касалликлари симптомлари кўпчилик касалликлар билан ўхшаш. Ўсмирлардаги таносил касалликлари симптомларини аникланг:
 • Сийдик чикариш йўллари касалликлари симптомлари кўпчилик касалликлар билан ўхшаш. Ўсмирлардаги буйрак тош касаллиги симптомларини аникланг:
 • Сийдик чикариш йўллари касалликлари профилактикасида хаёт тарзининг ўзгариши ва гигиена коидаларига риоя килиш алохида ўрин тутади. Куйидаги маслахатлардан кай бири сийдик чикариш йўллари касалликлари профилактикасида ахамиятга эга эмас:
 • Яра касаллигини киска курслар (3 ойгача) билан даволашда протон насоси ингибитори хавфсизлиги жуда юыори хисобланади, шунга карамай баъзи беморларда бир катор ножўя таъсирлар намоён бўлади. Куйидагилардан кай бири протон насоси ингибиторининг ножўя тасири эмаслигини аникланг:
 • Яра касаллигини киска курслар (3 ойгача) билан даволашда протон насоси ингибитори хавфсизлиги жуда юкори хисобланади, шунга карамай баъзи беморларда бир катор ножўя таъсирлар намоён бўлади. Куйидагилардан кай бири протон насоси ингибиторининг ножўя тасири эмаслигини аникланг:
 • Яра касаллигида кўлланилмайдиган препаратни топинг
 • Ушбу таъриф яра касаллигини даволашда Певзнер пархезининг кай бирига тўгри келишини аникланг: овкат суюк ёки аталасимон холатда кунига 5-6 маротаба берилади.
 • Ушбу таъриф яра касаллигини даволашда Певзнер пархезининг кай бирига тўгри келишини аникланг: овкат рациони яхшилаб майдаланган гўшт ва балик махсулотлари хисобига кенгайтирилади, касаллик яхши кечганда 3-4 хафтага буюрилади, овкат кунига 5-6 маротаба истеъмол килинади
 • Ушбу таъриф яра касаллигини даволашда Певзнер пархезининг кай бирига тўгри келишини аникланг: овкат рациони ок нон, гўшт, куш гўшти, бўлакли балик, яхши пиширилган бўткалар хисобига кенгайтирилади. Ошкозон ширасини кўпайтирувчи махсулотлар мумкин эмас. Овкат кунига 5-6 маротаба кабул килинади
 • Яра касаллигида буюрилмайдиган даволаш усулини аникланг:
 • Яра касаллигига хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Яра касаллигига хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Яра касаллигида огрик бир неча сабаблар туфайли содир бўлади. Яра касаллигида огрикка сабаб бўлмайдиган омилни аникланг:
 • Яра касаллигини келтириб чикарувчи этиологик омиллар беморнинг ёши, жинси, яранинг жойлашганлигига караб хилма-хил. Ёшларда яра касаллигини келтириб чикарувчи асосий омиллардан бирини аникланг:
 • Яра касаллигини келтириб чикарувчи ирсий бўлмаган омилни аникланг:
 • Яра касаллигини келтириб чикарувчи ирсий бўлмаган омилни аникланг:
 • Аортал копкоклар етишмовчилигига хос бўлмаган симптомни аникланг:
 • Аортал копкоклар етишмовчилигига хос бўлмаган симптомни аникланг:
 • Аортал копкоклар етишмовчилигига хос бўлмаган симптомни аникланг:
 • Ўткир пиелонефритга хос таккослама ташхис клиник симптомини аникланг:
 • Митрал стенознинг сўнгги боскичларига хос пулсни аникланг:
 • Яра касаллигини даволаш тамойилларига мос келмайдиган даволаш усулини аникланг:
 • Яра касаллигининг фармакотерапиясига хос бўлмаган тамойилни аникланг:
 • Яра касаллигининг фармакотерапиясига хос бўлмаган тамойилни аникланг:
 • Митрал копкоклар етишмовчилигига хос асоратни аникланг:
 • Митрал копкоклар етишмовчилигига хос кам учрайдиган асоратни аникланг:
 • Камконлик анемиясида кандай препаратлар тавсия этилади:
 • Ревматоид артритга хос белгиларни аникланг:
 • Ташки нафас фаолиятини аниклаш(ФВД)да ўпка вентиляциясининг обструктив турдаги бузилиши куйидагилардан кай бирига тўгри келишини аникланг:
 • Ташки нафас фаолиятини аниклаш(ФВД)да ўпка вентиляциясининг рестриктив турдаги бузилиши куйидагилардан кай бирига тўгри келишини аникланг:
 • Бронхиал астманинг ўртача огирликдаги хуружида 15 ёшли ўсмир учун тўгри келадиган эуфиллин дозасини аникланг:
 • 16 ёшли соглом ўсмир юраги нисбий товуш бўгилиши чап томон чегарасини аникланг:
 • Ўткир пневмония диагнозини тасдикловчи усулни аникланг:
 • 12 бармок ичак ярасига хос белгини аникланг:
 • Куйидаги симптомлардан кай бири ўткир пиелонефритга гумон уйготишини аникланг:
 • Куйидагилардан кай бири бронхиал астмага хос эмаслигини аникланг:
 • Куйидагилардан кай бири бронхиал астмага хос эмаслигини аникланг:
 • Куйидагилардан кай бири бронхиал астмага хос эмаслигини аникланг:
 • Куйидагилардан кай бири бронхиал астмага хос эмаслигини аникланг:
 • Куйидагилардан кай бири бронхиал астмага хос эмаслигини аникланг:
 • Определите, какому заболеванию соответствуют следующие симптомы: возникает после нервно-психического потрясения, частое собачье дыхание, нет дистанционных хрипов, приступы быстро проходят после отвлекания, легочное дыхание:
 • Куйидаги симптомлар кайси касалликка хос эканлигини аникланг: бўгилиш хуружи билан кечиши мумкин, симптомлар хуружи йилига 5 маротабадан ортмайди, кўпинча болаларда учрайди:
 • Куйидаги симптомлар кайси касалликка хос эканлигини аникланг: балгамли йўтал, кон туфлаш, бронхоскопияда букриликлар, балгам тахлилида Кох таёкчалари аникланади.
 • Куйидаги симптомлар кайси касалликка хос эканлигини аникланг: трахея деворлари мембраноз кисмининг пролапси натижасидир, шу сабаб нафас чикариш ёки йўталда трахея ва йирик бронхлар ичи кисман ёки бутунлай ёпилиб колади. У тугма ёки орттирилган бўлиши мумкин. Хуружсимон йўтал бўгилиш, цианоз, хушдан кетиш хос. Йўтал хуружи жисмоний юклама,кулиш, вирусли инфекция туфайли содир бўлади, пневматахометрия асосида диагноз кўйилади.
 • Бронхиал астмада кўлланиладиган энг самарали дори воситасинин аникланг:
 • Бронхиал астма клиникаси кенг намоён бўлганида беморлар кўкрак сикилиши, тўлик нафас ололмасликка шикоят киладилар. Нафас чикариш кандай симптом билан кечишини аникланг:
 • Бронхиал астма клиникаси кенг намоён бўлганида касалликнинг объектив белгилари кузатилади. Касалликка хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Бронхиал астма клиникаси кенг намоён бўлганида касалликнинг объектив белгилари кузатилади. Касалликка хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Бронхиал астма клиникаси кенг намоён бўлганида касалликнинг объектив белгилари кузатилади. Касалликка хос бўлмаган аускултатив белгини аникланг:
 • Бронхиал астма клиникаси кенг намоён бўлганида касалликнинг объектив белгилари кузатилади. Касалликка хос бўлмаган юрак-кон томир касаллиги белгисини аникланг:
 • Регресс бу хуружнинг оркага кайтиши. Регресс вактида ривожланадиган ва беморга енгиллик берадиган белгини аникланг:
 • Даволашдан самара бўлмаганда астматик статусга ўтиш учун керак бўладиган вактни аникланг:
 • Бронхиал астманинг 4-боскичида тавсия этилмайдиган препаратлар гурухини аникланг:
 • Бронхиал астманинг 2-боскичида тавсия этилмайдиган препаратлар гурухини аникланг:
 • Бронхиал астма ривожланишининг асосий патогенетик механизмини аникланг:
 • Диффуз токсик бўкокка хос бўлмаган симптомни аникланг:
 • Тиреотоксик бўкокда юрак-кон томир тизими симптомлари бўлади. Тиреотоксик бўкокка хос бўлмаган юрак-кон томир тизими симптомларини аникланг:
 • Тиреотоксик бўкокда юрак-кон томир тизими симптомлари бўлади. Тиреотоксик бўкокка хос бўлмаган юрак-кон томир тизими симптомларини аникланг:
 • Тиреотоксик бўкокда катаболик синдром кузатилади. Тиреотоксик бўкокка хос бўлмаган симптомни аникланг:
 • Тиреотоксик бўкокда катаболик синдром кузатилади. Тиреотоксик бўкокка хос бўлмаган симптомни аникланг:
 • Тиреотоксик бўкокда кўз симптомлари кузатилади. Тиреотоксик бўкокка хос бўлмаган симптомни аникланг:
 • Тиреотоксик бўкок ривожланишида ахамиятга эга бўлмайдиган омилни аникланг:
 • Эндемик бўкок ривожланишида ахамиятга эга бўлмайдиган омилни аникланг:
 • Эндемик бўкок ривожланишида ахамиятга эга бўлмайдиган омилни аникланг:
 • Ушбу таъриф кайси касалликка мос келишинин аникланг: йод етишмаслиги туфайли калконсимон безнинг катталашиши
 • Баъзи географик зоналарда атроф мухитда йод етишмаслиги туфайли келиб чикадиган бўкок турини аникланг:
 • Эндемик зонадан ташкарида яшайдиган шахсларда бўладиган бўкок турини аникланг:
 • Калконсимон безда гормон хосил килишнинг тугма дефекти эндемик бўкок вариантларидан бири хисобланади. Ушбу бўкок турини аникланг:
 • Сув ва озик-овкатлар оркали организмга тушадиган йод танкислиги билан боглик бўкок турини аникланг:
 • Ошкозон-ичак касалликлари ва ичаклардан йод сўрилишининг бузилиши, баъзи дори воситалари(кордарон, нитратлар, сульфаниламидлар, баъзи антибиотиклар)кабул килганда калконсимон без йодни ушлаб кола олмаслиги туфайли оркали организмга тушадиган йод танкислиги билан боглик бўкок турини аникланг:
 • Жахон согликни саклаш ташкилоти (1992) классификациясига кўра куйидаги таърифга мос келувчи калконсимон безнинг катталашиш даражасини аникланг: бўкок аникланмайди, калконсимон без пайпаслаганда аникланмайди, бўлакларининг ўлчамлари бемор бош бармогининг дистал фалангаси ўлчамларига тенг:
 • Жахон согликни саклаш ташкилоти (1992) классификациясига кўра куйидаги таърифга мос келувчи калконсимон безнинг катталашиш даражасини аникланг: калконсимон без пайпаслаганда аникланади, бўлакларининг ўлчамлари бемор бош бармогининг дистал фалангаси ўлчамларидан катта, лекин кўринмайди
 • Жахон согликни саклаш ташкилоти (1992) классификациясига кўра куйидаги таърифга мос келувчи калконсимон безнинг катталашиш даражасини аникланг: калконсимон без пайпасланади ва кўринади
 • Калконсимон без фаолияти бузилмаслиги, клиник картина бўлмаслиги билан характерланувчи, организмниниг физиологик холати хисобланувчи бўкок турини аникланг:
 • Пубертат ва препубертат даврида кузатиладиган, бўкок эндемик ўчоклари билан боглик бўлмаган, калконсимон безнинг вактинчалик, кайтувчи гиперпластик катталашуви хисобланувчи бўкок турини аникланг:
 • Ўсаётган организмнинг трийодтиронин ва тироксинга бўлган ортиб бораётган эхтиёжи, улар синтезининг яширин дефекти ва оилавий мойиллик натижасида келиб чикувчи бўкок турини аникланг:
 • Калконсимон без эутиреоз фонида II-III даража катталашган нотоксик бўкокнинг энг кўп учрайдиган варианти. Патогенезида ноорганик йоднинг органик йодга айланиш темпининг нисбий етишмовчилиги рол ўйнайдиган ва унинг без тўкимасида таркалиши дефекти натижасида гиперплазия содир бўладиган, касаллик механизми бошланишига йод дефицити эмас, трийодтиронин ва тироксин синтези дефекти туртки бўладиган бўкок турини аникланг:
 • Пубертат даври калконсимон без катталашишига туртки бўлади. Бунинг сабабини аникланг :
 • Бўкокка хос бўлмаган симптомни аникланг:
 • Ўсмирлардаги эутиреоид бўкокка хос бўлмаган асоратни аникланг:
 • Гипофиз олдинги бўлагининг калконсимон без ишини стимулловчи гормонини аникланг:
 • Тиреоидит гормонлар синтезида триоицитлар ролини аникланг:
 • Хлорид кислотаси меъёрда ишлаб чикариладиган сурункали гастрит асосан эркакларда аёлларга нисбатан кўпрок учрайди, бундай сурункали гастритга хос бўлмаган рентгенологик симптомни аникланг:
 • Анъанавий сурункали гастрит клиникасига хос бўлмаган симптомни аникланг:
 • Овкат пассажининг ичак бўйлаб тезлашиши баъзан дисбактериоз чакирувчи ичбурукка олиб келиши мумкин. Бундай беморларга хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Куйидаги таъриф кайси гастритга хос эканлигини аникланг: касалликнинг асосида ошкозоннинг асосан антрал кисмини ўз ичига олган яккол яллигланиш-чандикланиш жараёни ётади. Шунинг учун ошкозон деворлари каттиклашган, ригид кувурга ўхшаб колади. Клиникаси: кўнгил айниши, кекириш, иштаханинг пасайиши, корин тепасида огриклар, тана вазнининг камайиши.
 • Куйидаги таъриф кайси гастритга хос эканлигини аникланг: одатда таркалган атрофик гастрит фонида пайдо бўлади. Камдан кам холларда бундай гастрит кон кетишига сабаб бўлиши мумкин
 • Куйидаги таъриф кайси гастритга хос эканлигини аникланг: ёшларда учрайди, кориндаги огриклар овкат егандан сўнг дархол ёки 2-3 соатдан сўнг пайдо бўлади, огриклар хеч качон тунги ва фаслларга боглик бўлмайди, диспепсия: жигилдон кайнаши, нордон кекириш, баъзан кўнгил айнаши ва кусиш бўлади
 • Куйидаги таъриф кайси гастритга хос эканлигини аникланг: ўрта ёки кекса ёшдагиларда учрайди, ошкозонда огирлик ва тўлиб кетиш хисси, ошкозон диспепсияси (иштаханинг пасайиши, огизда аччик таъм, гаво ёки овкатли кекириш, кўнгил айнаши, енгиллик бермайдиган кусиш), ичак диспепсияси (ичбуруг, йўгон ичак бўйлаб огриклар, корин дам бўлиши) хос:
 • Калконсимон без тўкимасида 3 хил хужайра фаркланади - А, В, С. Без паренхимасининг асосий массасини тиреоид гормонлар ишлаб чикарувчи триоцитлар (фолликуляр ёки А хужайралар) ташкил этади. В хужайралар триоцитралдан йирикрок бўлади. Кайси ёшдада биринчи бор В хужайралар пайдо бўлишини аникланг:
 • Митрал копкоклар пролапсининг медикаментозли даволаш вегетатив бузилишлар, нейродистрофия ва инфекцион эндокардитни бартараф килишга каратилган. Митрал копкоклар пролапсининг аускултатив шакли айникса фаол давога мухтож. Уларга бир неча гурух дори лар тавсия этилиши мумкин. Митрал копкоклар пролапсини даволаш учун самарасиз усулни аникланг:
 • Сурункали вирусли гепатитга мос келадиган таърифни аникланг:
 • Сурункали гепатит ривожланадиган вирус ва иммун тизимининг ўзаро муносабатига мос келадиган жавобини аникланг:
 • Тери сариклиги, саргимтирлиги, кичишиши, гиперпигментацияси ва ксантелазмлар сурункали гепатитнинг кайси турида кузатилишини аникланг:
 • I - тартиб ритм бошловчисини аникланг:
 • 12 б.и. яраси деформациясини кўрсатувчи текширув усулини кўрсатинг :
 • Куйидаги текширув усулларидан кай бири оркали ошкозоннинг базал ва стимулланганидан кейинги шираси микдорини ўлчаш мумкинлигини аникланг:
 • Куйидаги текширув усулларидан кай бири оркали 12 б. и. Ва ошкозон ярасини хам текшириш, хам даволаш мумкинлигини аникланг:
 • Н2-гистамин рецептори блокаторлари гурухига кирувчи препаратни аникланг:
 • Холинолитиклар гурухига кирувчи дори гурухини аникланг:
 • Антацидлар ва ўраб олувчилар гурухига кирувчи дориларни аникланг:
 • Трофика ва и регенерациани яхшиловчи дори гурухини аникланг:
 • Яра касаллигини даволашда ишлатилиши мумкин бўлган транквилизаторлар гурухига кирувчи дориларни аникланг:
 • Гастритда кузатиладиган огрикка хос таърифни аникланг:
 • Тиреотоксик миокардиодистрофияга хос бўлмаган клиник белгини аникланг:
 • Артериал гипертензияда шикастланадиган нишон органлар гурухига кирмайдиган аъзони аникланг:
 • Хозирги кунда миокардит келиб чикишида энг кўп ахамиятга эга бўлган инфекцияни аникланг:
 • Тиреотоксик миокардиодистрофияга хос симптомни аникланг:
 • Гепатитдаги диспротеинемияга хос белгиларни аникланг:
 • Жильбер синдромини сурункали гепатитдан фаркловчи белгини аникланг:
 • Буйрак касаллиги билан боглик артериал гипертензияда тавсия этиладиган дори гурухини аникланг:
 • Гипертония касаллигида хавфли гурух омилини аникланг:
 • Гепатитга хос бўлган белгини аникланг:
 • Куйидаги дори гурухларидан кай бири гастрин рецепторлари блокаторларига тўгри келишини аникланг: улар гастрин рецепторларини блоклагани учун кислота-пепсин ишлаб чикариш анча камаяди. Суткалик дозаси 1,2 г.ни ташкил этади, ножўя таъсирлари кузатилмаган
 • Куйидаги дори гурухларидан кай бири калций антогонистларига киришини аникланг: улар "обкладочний" хужайралари мембранаси калций каналларини блоклаб водород ионлари ишлаб чикаришни камайтиради
 • Куйидаги дори гурухларидан кай бири Н+ , К + -АТФаза ферменти протон насоси механизми оркали HCI секрециясини тормозлайди:
 • Куйидаги дори гурухларидан кай бири антацид ва антипептик препаратларга киради:
 • Куйидаги дори гурухларидан кай бири яра сатхини мустахкам парда билан коплаб ошкозон шираси тажовузидан саклайди. Ярани механик химоя килишдан ташкари улар пепсинни ўзига тортиб олади, эндоген простогландинларни кўпайтиради, репаратив жараённи рагбатлантиради.НРга нисбатан кучли антибактериал таъсирга эга
 • Куйидаги дори гурухларидан кай бири НРга нисбатан денолнинг кучини ошириш учун уни маълум препаратлар гурухи билан бирга тавсия этадилар. Ушбу гурух дориларни аникланг:
 • Яра касаллигини даволашда гастродуоденал тизим нейрогуморал бошкарувнинг турли звеноларига таъсир этувчи дори воситалари буюрилади.Куйидаги дори гурухларидан кай бири тавсия этилмаслигини аникланг:
 • Сурункали вирусли гепатит билан огриган ўсмирларни текшириш умумий клиник, функционал ва махсус инструментал текширув усуллари оркали бажарилади. Жигар етишмовчилиги кичик синдромига хос бўлмаган клиник белгини аникланг:
 • Сурункали вирусли гепатит билан огриган ўсмирларни текшириш умумий клиник, функционал ва махсус инструментал текширув усуллари оркали бажарилади. Кичик жигар етишмовчилиги синдромига хос бўлмаган клиник белгини аникланг:
 • Сурункали вирусли гепатит билан огриган ўсмирларни текшириш умумий клиник, функционал ва махсус инструментал текширув усуллари оркали бажарилади. Портал гипертензия синдромига хос бўлмаган клиник белгини аникланг:
 • Сурункали вирусли гепатит билан огриган ўсмирларни текшириш умумий клиник, функционал ва махсус инструментал текширув усуллари оркали бажарилади. Холезтаз синдромига хос бўлмаган клиник белгини аникланг:
 • Ўсмирлардаги вирусли гепатитга хос бўлмаган объектив белгини аникланг:
 • Ўсмирлардаги вирусли гепатитга хос бўлмаган объектив белгини аникланг:
 • Куйидаги дорилардан кай бири "протон насоси" блокатори гурухига киришини аникланг:
 • Цирроздан фаркли ўларок сурункали гепатитга хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Юракнинг ўтказувчанлик тизими бир неча ўтказиш йўлларидан иборат. Куйидаги таъриф юрак ўтказувчанлик тизимининг кайси звеносига мос келишини аникланг: ўнг бўлмача деворининг субэпикардиал кисмида, юкори кавак вена бошланишининг шундоккина ёнида жойлашган. Автоматизми минутига 60-100 импулс
 • Юракнинг ўтказувчанлик тизими бир неча ўтказиш йўлларидан иборат. Куйидаги таъриф юрак ўтказувчанлик тизимининг кайси звеносига мос келишини аникланг: икки шохга бўлинади: биринчиси чап бўлмачага (Бахман тутами), иккинчиси пастга ва олдинга бўлмачалараро тўсик бўйлаб тушади ва атриовентрикуляр тугуннинг юкори кисмига етади
 • Юракнинг ўтказувчанлик тизими бир неча ўтказиш йўлларидан иборат. Куйидаги таъриф юрак ўтказувчанлик тизимининг кайси звеносига мос келишини аникланг: икки шохга бўлинади: бўлмачалараро тўсикнинг ўнг тарафида уч трикуспидал копкок тавакалари бириктирилган жой тепасида, коронар синус бошланган жойнинг ёнида жойлашган. Автоматизми минутига 40-60 импулс
 • Юракнинг ўтказувчанлик тизими бир неча ўтказиш йўлларидан иборат. Куйидаги таъриф юрак ўтказувчанлик тизимининг кайси звеносига мос келишини аникланг: АВ тугуннинг пастидан бошланади, пастки кисмида иккига- чап ва ўнгга бўлиниб, коринчалараро тўсикнинг тегишли томонларидан ўтади. Ўтказиш тизимининг автоматизми минутига камида 40 та импулс
 • Юракнинг ўтказувчанлик тизими бир неча ўтказиш йўлларидан иборат. Куйидаги таъриф юрак ўтказувчанлик тизимининг кайси звеносига мос келишини аникланг: икки шохга бўлинади: Гис тутамининг ўнг ва чап оёкчалари иккала коринчада анастомозлар оркали богланади. Импулс ўтказиш техлиги энг юкори секундига 4000 мм. бунда юрак ритми жуда кам бўлади, минутига 20 та уради
 • Юракнинг ўтказувчанлик тизими бир неча асосий ва кўшимча ўтказиш йўлларидан иборат. Куйидаги таъриф юрак ўтказувчанлик тизими кўшимча ўтказиш йўлининг кайси звеносига мос келишини аникланг: (чап, ўнг) атриовентрикуляр халка сохасида жойлашган, импулсларни бўлмачалардан коринчаларга ва аксинча ўтказиши мумкин (яширин WPW):
 • Юракнинг ўтказувчанлик тизими бир неча асосий ва кўшимча ўтказиш йўлларидан иборат. Куйидаги таъриф юрак ўтказувчанлик тизими кўшимча ўтказиш йўлининг кайси звеносига мос келишини аникланг: бўлмачаларни АВ тугуннинг дистал кисми билан бирлаштиради.
 • Юракнинг ўтказувчанлик тизими бир неча асосий ва кўшимча ўтказиш йўлларидан иборат. Куйидаги таъриф юрак ўтказувчанлик тизими кўшимча ўтказиш йўлининг кайси звеносига мос келишини аникланг: Гис тутами коринчалар юкори кисмини боглайди. АВ-тугунга нисбатан кўшимча йўлларда импульс таркалиши тезрок ва коринчалар бир бўлагининг фаоллашуви барвакт содир бўлади.
 • Бир минутда синоатриал тугун чикарадиган импульслар меъёрини аникланг:
 • Бир минутда атриовентрикуляр тугун чикарадиган импульслар меъёрини аникланг:
 • Бир минутда Пуркине толалари чикарадиган импульслар меъёрини аникланг:
 • Юрак ритмининг бузилиши бир неча сабабларга туфайли содир бўлиши мумкин. Куйида келтирилган омиллардан кай бири юрак ритми бузилишига сабаб бўла олмаслигин аникланг:
 • Куйидаги таъриф кайси аритмияга мос келишини аникланг: миокард ўтказиш тизимининг исталган кисмида кўзгалиш ўчоклари пайдо бўлиши мумкин. ушбу кўзголиш участкаларидан чиккан импулс меъёрдаги диастолик пауза тугагунига кадар юракнинг навбатдан ташкари кискаришига сабаб бўлиши мумкин
 • ЭКГда коринчалар экстрасистолиясига хос бир неча белгилар характерли. Коринчалар экстрасистолиясига хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Беморлар кўпинча экстрасистолияни хис этадилар ва унга шикоят киладилар. Куйидагилардан коринчалар экстрасистолиясига хос бўлмаган шикоятни аникланг:
 • Беморлар кўпинча экстрасистолияни хис этадилар ва унга шикоят киладилар. Куйидагилардан коринчалар экстрасистолиясига хос бўлмаган шикоятни аникланг:
 • Пайдо бўлиш жойига караб бир неча хил экстрасистола фаркланади. Куйидаги таъриф кайси экстрасистолага тўгри келишини аникланг: атриовентрикуляр тугунда кўшимча импульс пайдо бўлади, ЭКГда юрак комплекси барвакт пайдо бўлади Р тиш манфий бўлади, ёки кайд этилмайди, Р тиш холатининг ўзгариши бўлмачалар ва коринчалар кўзголиши тезлигига боглик. Диастолик пауза узаяди
 • Пайдо бўлиш жойига караб бир неча хил экстрасистола фаркланади. Куйидаги таъриф кайси экстрасистолага тўгри келишини аникланг: III стандарт тармок ва ўнг томон кўкрак тармокларида баланд R тиш, I стандарт тармокда баланд S тиш, - чап томон кщкрак тармоыларида кенг ва чукур S тиш кайд этилади
 • Пайдо бўлиш жойига караб бир неча хил экстрасистола фаркланади. Куйидаги таъриф кайси экстрасистолага тўгри келишини аникланг: экстрасистолик комплекс I тармок ва чап томон кўкрак тармокларида баланд R тиш, III стандарт тармок ва ўнг томон кўкрак тармокларида чукур S тиш билан анмоён бўлади
 • Пайдо бўлиш жойига караб бир неча хил экстрасистола фаркланади. Куйидаги таъриф кайси экстрасистолага тўгри келишини аникланг: унчалик катта бўлмаган миокард кўзгалувчанлигида бир неча эктопик ўчоклар пайдо бўлиши мумкин. ЭКГда юракнинг турли бўлимларидан келаётган ва турли шаклга эга бўлган юрак комплекслари пайдо бўлади
 • Мерцал аритмия бир неча гурух мушакларнинг хар хил вактда кўзгалиши билан намоён бўлади, шунинг учун миокард кискариши координацияси тўхтайди. Атриовентрикуляр тугуннинг ўтказувчанлик кобилиятига кўра мерцал аритмиянинг 3 хил тури фаркланади. Тахисистолик мерцал аритмияга хос юрак кискариши сонини аникланг
 • Мерцал аритмия бир неча гурух мушакларнинг хар хил вактда кўзгалиши билан намоён бўлади, шунинг учун миокард кискариши координацияси тўхтайди. Атриовентрикуляр тугуннинг ўтказувчанлик кобилиятига кўра мерцал аритмиянинг 3 хил тури фаркланади. Нормосистолик мерцал аритмияга хос юрак кискариши сонини аникланг:
 • Мерцал аритмия бир неча гурух мушакларнинг хар хил вактда кўзгалиши билан намоён бўлади, шунинг учун миокард кискариши координацияси тўхтайди. Атриовентрикуляр тугуннинг ўтказувчанлик кобилиятига кўра мерцал аритмиянинг 3 хил тури фаркланади. Брадисистолик мерцал аритмияга хос юрак кискариши сонини аникланг:
 • Коринчалар эрта кўзгалиши синдроми (WPW) кўшимча ўтказиш йўллари борлиги учун содир бўлади. Бу тугма аномалиядир. WPW миндромининг бир катор белгилари маълум. WPWга хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Коринчалар эрта кўзгалиши синдроми (WPW) кўшимча ўтказиш йўллари борлиги учун содир бўлади. Бу тугма аномалиядир. WPW миндромининг бир катор белгилари маълум. WPWга хос бўлмаган белгини аникланг:
 • WPW миндромининг бир катор белгилари маълум. WPWга хос бўлмаган белгини аникланг:
 • WPW миндромининг бир катор белгилари маълум. WPWга хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Митрал копкоклар пролапси тугма ёки орттирилган бўлиши мумкин. Тавакалар прлапси изоляцияланган фенмен ёки асосий касалликнинг асорати ёки хамрох синдром бўлиши мумкин. куйидаги касалликлардан кай бири пролапсга олиб келмаслигини аникланг:
 • Митрал копкоклар пролапси полиэтиологик синдром. У кўшувчи тўкиманинг ирсий касалликлари, кичик ривожланиш аномалиялари билан биргаликда кечиши копкоклар пролапси генезида копкоклар аппаратининг структуравий нотўкислигини кўрсатади. Куйидагилардан кай бири пролапсга сабаб бўла олмаслигини аникланг:
 • Митрал копкоклар пролапси - вегетатив дистониянинг кўшувчи тўкима бузилиши билан ёки уларсиз намоён бўлишидир. Митрал копкоклар пролапси билан огриган беморларни комплекс даволаш мухим. Митрал копкоклар пролапсини самарасиз даволаш усулини аникланг:
 • Нефротик синдромга хос бўлмаган белгиларни аникланг:
 • Ўткир пиелонефритнинг бактериал этиологияли эканлигини аникловчи усулни топинг:
 • Дори воситаларининг акс таъсирига кирмайдиган симптомни аникланг:
 • Ревматик кардитга хос бўлмаган кўшимча симптомни аникланг:
 • Миокардитлар этиологиясидаги мухим омилни аникланг:
 • Тиреотоксик миокардиодистрофияга хос бўлмаган симптомларни аникланг:
 • Яра касаллиги дигностикасида мухим ахамиятга эга текширув усулини аникланг:
 • Сурункали гастритга хос бўлмаган симптомни топинг:
 • Кайси препаратлар гистаминнинг Н-2-рецепторини куршаб олишини (блоклашини) аникланг:
 • Кайси препаратлар протон насосини блокловчи препаратлар гурухига киради:
 • Яра касаллигида фиброгастродуоденоскопияда кандай холат аникланади:
 • Яра касаллигида рентгеноскопияда кандай холат аникланади:
 • Яра касаллигида РН-метрия билан кандай холат аникланади:
 • Яра касаллигида электрогастрография билан кандай холат аникланади:
 • Яра касаллигида реография билан кандай холат аникланади:
 • Холинолитиклар гурухига кирувчи препаратларни аникланг:
 • Антацидлар ва камраб олувчи (обволакивающие) гурухига кирувчи препаратларни аникланг:
 • Озикланиш (трофика) ва кайта тикланиш(регенерация) гурухига кирувчи препаратларни аникланг:
 • Н 2-гистамин блокаторлар гурухига кирувчи препаратларни аникланг:
 • Транквилизаторлар гурухига кирувчи препаратларни аникланг:
 • 12 бармокли ичак яра касаллигида кайси текширув усули мухим эмас:
 • Шифокорнинг 12 бармокли ичак яра касалидаги нотўгри ўаракатини аникланг:
 • НЦДга хос бўлган аритмияни аникланг:
 • Кайси касалликда мерцал аритмия бўлиши мумкин:
 • Тўлик компенсатор пауза кай бир экстрасистолия учун хос эканлигини аникланг:
 • 1-тартиб ритм бошловчисини аникланг:
 • 2-тартиб ритм бошловчисини аникланг:
 • 3-тартиб ритм бошловчисини аникланг:
 • Тиреотоксик миокардиодистрофияга хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Артериал гипертонияда нишон органларга кирмайдиган органларни аникланг:
 • Мерцател аритмиянинг ЭКГдаги кўриниши аникланг:
 • Феохромоцитомада АКБ кўтарилиши механизмини кўрсатинг:
 • Буйрак касалликларида АКБи кўтарилиши механизмини кўрсатинг:
 • Иценго-Кушенго касаллигида АКБи кўтарилиши механизмини кўрсатинг:
 • Тиреотоксикозда АКБи кўтарилиши механизмини кўрсатинг:
 • Метаболик синдромда АКБи кўтарилиши механизмини кўрсатинг:
 • Буйрак касаллигига боглик артериал гипертензияда кайси препаратни кўллаш максадга мовфик эканлигини аникланг:
 • Ўсмирлар гипертония касаллигига хос белгиларни аникланг:
 • Феохромоцитомага хос белгиларни аникланг:
 • НЦДга хос белгиларни аникланг:
 • Гипертиреозга хос белгиларни аникланг:
 • Ревматик артритга хос клиник симптомни топинг:
 • Ошкозон ва 12 бармокли ичакда яранинг ўлчамларини кайси усул билан аникланади:
 • Ошкозон ва 12 бармокли ичак деворида кон айланишини кайси усул билан аникланади:
 • Ошкозон шираси кислотаси кайси усул билан аникланади:
 • Яра дефектининг ўлчами ва чукурлиги аниклаш кайси усул билан аникланади:
 • Холинолитиклар гурухига кирувчи препаратларни аникланг:
 • Н2 -гистамин рецептори блокаторлари гурухига кирувчи препаратларни аникланг:
 • Антацид ва камраб олувчи ( обволакивающие) гурухга кирувчи препаратларни аникланг:
 • Озикланувчи (трофика) ва кайта тикланувчи (регенерация) гурухга кирувчи препаратларни аникланг:
 • Транквилизторлар гурухига кирувчи препаратларни аникланг:
 • Кайси усул билан ўт чикариш йуллари моторикаси аникланишини белгиланг:
 • 12 бармокли ичак яра касаллигида огрикнинг жойлашишини аникланг:
 • Ўсмирлар орасида сурункали гепатитни келтриб чикарувчи асосий этиологик омилни аникланг:
 • Сурункали вирусли гепатитга тўгри таьриф беринг:
 • Сурункали гепатитни келтириб чикарувчи вирус ва иммун тизимининг ўзаро таьсирини аникланг:
 • Тери кичишиши сариклик нимсариклик, гиперпигментация. ксантелизим сурункали гепатитнинг кайси турига тегишли эканини аникланг:
 • Гепатитда диспротеинемиянинг келиб чикишини аникланг:
 • Сурункали актив гепатитга хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Сурункали гепатитда жигар циррозига нисбатан учрамайдиган белгини аникланг:
 • Сурункали гепатитга хос бўлган белгиларни аникланг:
 • Коновалов-Вилсон касаллигига хос белгиларни аникланг:
 • Гемохроматоз касаллигига хос белгиларни аникланг:
 • Жигар циррозига хос белгиларни аникланг:
 • Жигар саратонига хос белгиларни аникланг:
 • Сурункали гепатитда нормал иммун реактивлигида вирус ва иммун тизимнинг ўзаро таьсири кандай бўлишини аникланг:
 • Сурункали гепатитда гипоэргик иммун реактивликда вирус ва иммун тизимининг ўзаро таьсирини аникланг:
 • Сурункали гепатитда гиперэргик иммун реактивликда вирус ва иммун тизимининг ўзаро таьсирини аникланг:
 • Сурункали гепатитда иммун реактивлик йўк холатида вирус ва иммун тизимининг ўзаро таьсирини аникланг:
 • Ўткир зотилжамда компютерли томографияни кайси холларда буюрилади:
 • Ўткир зотилжамга хос хириллашни аникланг:
 • Ўткир зотилжамнинг бошлангич боскичига хос рентгенолгик белгиларни аникланг:
 • Ўткир зотилжамнинг каттиклашиш боскичига хос рентгенологик белгиларини аникланг:
 • Ўткир зотилжамнинг якуний боскичига хос рентгенологик белгиларини аникланг:
 • Ўткир зотилжамнинг сурилиш боскичига хос рентгенологик расм белгиларини аникланг:
 • Узок кечувчи зотилжамнинг бошланиш вактини аникланг:
 • Ўткир зотилжамда терининг ранги касалликнинг кечишига боглик. огир токсик зотилжамда тери рангини аникланг:
 • Ўткир зотилжамда терининг ранги касалликнинг кечишига боглик. Таркок зотилжамда тери рангини аникланг:
 • Ўткир зотилжамда терининг ранги касалликнинг кечишига боглик вирусли зотилжамда тери рангини аникланг:
 • Ўткир зотилжамда терининг ранги касалликнинг кечишига боглик. Жигар зарарланиши билан кечган токсик зотилжамда тери рангини аникланг:
 • Сурункали бронхитнинг ремиссия боскичида дифференциал диагноз учун зарур асосий текширув усулини аникланг:
 • Темир етишмовчилиги камконлигида асосий текширув усулини аникланг:
 • Касалхонадан ташкари зотилжамни келтириб чикарувчини асосий инфекцияни аникланг:
 • Ўткир зотилжамни келтириб чикарувчи энг кўп учрайдиган омилни аникланг:
 • Ревматоид артрит билан огриган беморни комплекс даволашда эришиб бўлмайдиган натижани аникланг:
 • Ревматоид артрит билан огриган касални даволашда кулланилмайдиган препаратлар гурухини аникланг:
 • Ревматоидли артритда бўгинлардаги ўзгариш перифериядан марказга караб таркалади .Ўсмирлар ревматоидли артритида умуртканинг кайси бўгини ўзгаришини аникланг:
 • Ривожланишдан оркада колишни келтириб чикарадиган сийдик чикарув тизими касаллигини аникланг:
 • Ўсмирлар ревматоидли артритига хос клиник кечиш турини аникланг:
 • Жисмоний ривожланишдан оркада колишда мухим бўлмаган текширув усулини аникланг:
 • Хеликобактер пилорига таъсир килувчи препаратни аникланг:
 • Ревматоидли истимада кузатиладиган ўзгаришларни аникланг:
 • Юрак ревматик касаллигида бетта гемолитик стептококкнинг организмдан чикиши кайси холатга богликлигини аникланг:
 • Юрак ревматик касаллигини кўзгатувчисини аникланг:
 • Ўзбёкистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йилдаги № 95 сонли карорига кўра НЦД нинг клиник турларини аникланг:
 • Ўсмирга хос ошкозон секрецияси ўзгаришларни аникланг:
 • Ўсмир кизга хос ошкозон секрецияси ўзгаришларини аникланг:
 • Гипофиз функциясини активлаштириш учун рилизинг омил ишлаб чикарувчи эндокрин безни аникланг:
 • Ўсмирларда билак-кафт бўгин рентгенографияси учун кўрсатмани аникланг:
 • Тана вазни етишмовчилигига олиб келмайдиган касалликни аникланг:
 • Тана вазни етишмовчилигига олиб келмайдиган касалликни аникланг:
 • Тана вазни етишмовчилигига олиб келмайдиган касалликни аникланг:
 • Ўсмирдаги бронхиал астмани кайси касаллик огирлаштиришини аникланг:
 • Ўткир бронхитдаги хириллаш турини аникланг:
 • Ўгил болаларнинг жинсий ривожланиши белгисини топинг:
 • Сулфаниламидлар кандай асорат келтириб чикаришини аникланг:
 • Хаяжонли ва гипервентиляция холатида нафас етишмаслигининг келиб чикиш механизмини аникланг:
 • Чап коринча етишмовчилигида нафас етишмаслигининг келиб чикиш механизмини аникланг:
 • Зотилжамда нафас етишмаслигининг келиб чикиш механизмини аникланг:
 • Бронхиал астмада нафас етишмаслигининг келиб чикиш механизмини аникланг:
 • Сурункали бронхитда нафас етишмаслигининг келиб чикиш механизмини аникланг:
 • Спирометрияда ўпканинг хаётий хажми (ЖЁЛ)ни аниклаш усулини аникланг:
 • Спирометрияда ташки нафас олиш фаолияти параметрига мос келувчи ўпканинг форсирланган хаётий хажми(ФЖЕЛ) кўрсаткичини аникланг:
 • Спирометрияда ташки нафас олиш фаолияти параметрига мос келувчи нафас чикаришнинг форсирланган хажми(ОФВ) кўрсаткичини аникланг:
 • Спирометрияда ФВД га мос келувчи кўрсаткични аникланг:
 • Пикфлоуметрияда ФВД га мос келувчи кўрсаткични аникланг:
 • Куйидаги кўрсаткичлардан кайси бири спирометрия ўтказиш учун карши кўрсатма эканлигини аникланг:
 • Бронхиал астманинг I-погонасида нафас чикаришнинг энг юкори тезлиги симптомлари ва кўрсаткичларини аникланг:
 • Бронхиал астманинг II-погонасида нафас чикаришнинг энг юкори тезлиги симптомлари ва кўрсаткичларини аникланг:
 • Бронхиал астманинг III-погонасида нафас чикаришнинг энг юкори тезлиги симптомлари ва кўрсаткичларини аникланг:
 • Бронхиал астманинг IV -погонасида нафас чикаришнинг энг юкори тезлиги симптомлари ва кўрсаткичларини аникланг:
 • Митрал етишмовчиликни кучайтирадиган, кайта ревматик хуружлар туфайли кучайиб борадиган 2 симптомни аникланг:
 • Функционал систолик шовкиннинг митрал копкоклар етишмовчилигида кузатиладиган систолик шовкиндан 4 та фаркини аникланг:
 • Функционал систолик шовкиннинг митрал копкоклар етишмовчилигида кузатиладиган систолик шовкиндан 2 та фаркини аникланг:
 • Органик характердаги систолик шовкин сабабини аникланг:
 • Функционал характердаги систолик шовкин сабабини аникланг:
 • Митрал стенозга характерли 4та симптомни аникланг:
 • Митрал стенозга характерли 4та симптомни аникланг:
 • Митрал стенозга характерли 4та симптомни аникланг:
 • Митрал стенозга хос ЭКГнинг 2та симптомини аникланг:
 • Митрал стенознинг 3 гурух симптомларини аникланг:
 • Афоник тур митрал стенозга хос 3 та симптомни аникланг:
 • Хозирги кунда яра касаллиги полиэтиологик касаллик хисобланади. яра касаллигини тасдикловчи 3 та ирсий омилни аникланг:
 • Яра касллиги вегетатив асаб тизими дисфункцияси олиб келиши мумкин 4 та симптомни аникланг:
 • Бир катор дори воситалари ошкозон ва 12 б. ичак шиллик пардасида яра хосил килиши мумкинлиги исботланган, улардан 3тасини аникланг:
 • Гастородуоденал яралар пайдо бўлишида кислота-пепсин омилига хлорид кислотасининг ульцирогенезнинг асосий омили сифатида 4 механизмдан иборат таъсирга эга, уларни аникланг:
 • Ульцирогенез шиллик каватнирнг тажовуз ва химоя омилларининг номутаносиблиги натижасидир, 4та химоя омилини аникланг:
 • Ульцирогенез яра пайдо бўлиши шиллик каватнирнг тажовуз ва химоя омилларининг номутаносиблиги натижасидир, 4та химоя омилини аникланг:
 • Ульцирогенез шиллик каватнирнг тажовуз ва химоя омилларининг номутаносиблиги натижасидир, 4та тажовуз омилини аникланг:
 • Ульцирогенез шиллик каватнирнг тажовуз ва химоя омилларининг номутаносиблиги натижасидир, 4та тажовуз омилини аникланг:
 • Яра касаллигида турли асоратлар кузатилади, улардан 4 тасини аникланг:
 • Ўткир тури сурункали кечувчи яранинг бошланиши хисобланади. Муаллифлар ўткир яра билан яра касаллигини фаркловчи 4та мезонни аникланг:
 • Яра касаллиги клиникасида огрик асосий симптом хисобланади. яра касаллигидаги огрикка хос 4 та белгини аникланг:
 • Яра касаллигида одатда огрик бирор бир тадбирдан сўнг тўхтайди, улардан 4тасини аникланг :
 • Яра касаллигида овкат тановвул килишга нисбатан турли огриклар фаркланади, улардан 4 тасини аникланг:
 • Жигилдон кайнаши (зарда) яра касаллигидан бошка кўпгина касалликларда хам кузатилади, мана шундай касалликлардан 4тасини аникланг:
 • Яра касаллигининг базисли (антисекретор) терапияси амалиётдаги врач позициясида биринчи ва иккинчи боскичдан иборат. Биринчи боскич препаратларидан 2 тасини аникланг:
 • Яра касаллигининг базисли (антисекретор) терапияси амалиётдаги врач позициясида биринчи ва иккинчи боскичдан иборат. Иккинчи боскич препаратларидан 2 тасини аникланг:
 • Н2-блокаторлар куйида келтирилган 4та хусусиятга эга. Уларни аникланг:
 • Касалликларнинг Х-халкаро классификациясига кўра бронхиал астманинг 3та клиник турини аникланг:
 • 1995 йилги халкаро консенсусда бронхиал астмани 4 боскичли деб кабул килинди уларни аникланг:
 • 1 -боскич бронхиал астманинг симптомларини аникланг:
 • 2-боскич бронхиал астманинг 4 та симптомини аникланг:
 • 3-боскич бронхиал астманинг 4 та симптомини аникланг:
 • 4-боскич бронхиал астманинг 4 та симптомини аникланг:
 • 1-боскич бронхиал астмани даволашди тавсия этилмайдиган дори 2 та дори гурухларини аникланг:
 • Бронхиал астма клиникасида аура хуруж бошланишининг белгиси хисобланади. Ауранинг 4 та белгисини аникланг:
 • Бронхиал астмани амбулатория шароитида текширишнинг 4 та махсус текширув усулини аникланг:
 • Бронхиал астмада кўлланиладиган ингаляторларнинг 3 та афзаллигини аникланг:
 • Митрал копкоклар етишмовчилигининг 3 та асосий симптомини аникланг:
 • Обструктив бронхит хуружининг 3 та диагностик мезонини аникланг:
 • Глюкокортикоидлар тавсия этиш мумкин бўлмаган 2 касалликни аникланг:
 • ФВД текширувда ўпкада обструктив турдаги вентиляция бузилиши билан кечадиган иккита касалликни аникланг:
 • Ўткир пиелонефритда аникланадиган сийдикнинг 4 хил ўзгаришини топинг:
 • Бронхиал астмага хос 4 та симптомни аникланг:
 • Калконсимон без гормонларининг 3 та физиологик вазифасини аникланг:
 • Ўсмирларда калконсимон без гормонларининг 4 та физиологик вазифасини аникланг:
 • Ўсмирларда калконсимон без гормонларининг 4 та физиологик вазифасини аникланг:
 • Калконсимон без фаолиятини бошкаришда катнашадиган 4 та аъзони аникланг:
 • Организмда йод етишмаслигининг 4 та асоратини аникланг:
 • Ўсмирлар терапевтининг сурункали гепатит билан огриган ўсмирга кўрсатадиган ёрдам усулларидан 4 тасини аникланг::
 • В гепатитнинг циррозга ўтиш белгиларидан 4 тасини аникланг:
 • Вирусли гепатит диагностикасида кўлланиладиган 3та текшириш усулини аникланг:
 • Поликлиника шароитида сурункали вирусли гепатит билан огриган беморларни текшириш усулларидан 3тасини аникланг:
 • Буйрак шишига хос 3та алохида белгини аникланг:
 • Ўткир пиелонефритни келтириб чикарувчи омилларни аникланг:
 • Нефротик синдромнинг 3та асоратини аникланг:
 • Буйрак функцияси бузилишининг 3та характерли симптомини аникланг:
 • Ўткир пиелонефритда шишларнинг жойлашадиган 3 та турнини аникланг:
 • Ўсмирда пиелонефрит хуружини кўзгатувчи омилни аникланг:
 • Буйрак яллигланишининг асосий белгиларини топинг:
 • Киз болаларда кўзатиладиган даволанмаган пиелонефритнинг 3та асоратни аникланг:
 • Ўгил болаларда кўзатиладиган даволанмаган пиелонефритнинг 3та асоратини аникланг:
 • Нефротик синдромга хос 3та характерли белгини аникланг:
 • Сурункали пиелонефритга хос 3та симптомни аникланг:
 • Кайси касалликларда Т-хужайра иммунитети активлашади:
 • ОИВ-ифекциясида кўп учрайдиган 4 та оппортунистик касалликларни аникланг:
 • Аорта копкокчаси етишмовчилигига олиб келувчи 3 та касалликни аникланг:
 • Дозаси кўпайганда брадикардияни келтириб чикарувчи 2та препаратни аникланг:
 • НЦДни аниклашда ги 3та функционал синамани топинг:
 • НЦДда жисмоний зурикишга чидамлиликни текширувчи 3 та функционал синамани аникланг:
 • Пиелонефритни даволашда кўп кўлланадиган 3 та препаратни аникланг:
 • Ревматоидли артритда асосий 4та рентгенологик белги аникланг:
 • Ревматизмни даволашда керакли 3 та группа препаратларни аникланг:
 • Ревматизмда бўгимлардаги 4 та патоморфологик ўзгаришларни кўрсатинг:
 • Яра касаллиги классификацияси асос бўлувчи 4та мезонни аникланг:
 • Ошкозоннинг секретор ва сўрилиш функциясини бузилишига олиб келивчи 2 та омилни аникланг:
 • Сурункали гастритга хос 3 та таьриф белгиланг:
 • 12 бармокли ичак яра касаллигига хос 4 та клиник белгиларни аникланг:
 • 12 бармокли ичак яра касаллигига хос 3 та клиник симптомларни аникланг:
 • 12 бармокли ичак яра касаллигига хос 2 та клиник белгиларни аникланг:
 • Яра касалининг 4та асоратини аникланг:
 • Коринчалар экстросистоласининг 3 та белгисини аникланг:
 • Синусли тахикардия сабаблари:
 • Юракнинг сурункали ревматик касаллиги диагнозида кўлланиладиган 3 та текширув усулларини аникланг:
 • НЦДнинг вагоинсуляр кризга хос 3та симптомни аникланг:
 • НЦДда симпатоадренал кризнинг 3та белгисини аникланг:
 • Копкокчалар шикастланиши билан кечадиган юракнинг сурункали ревматик касаллигини даволашда ишлатиладиган препаратларни аникланг:
 • Яра касаллигига хос 3та асосий омилни аникланг:
 • 12 бармокли ичак яра касаллигига хос 3 белгини аникланг:
 • 12 бармокли ичак яра касалига хос огрик турларининг 3 тасини топинг:
 • Яра касаллигида рентген текширувига хос 3та асосий белгини аникланг:
 • 12 бармокли ичак яра касаллигида поликлиника шароитида кон кетганда кўрсатиладиган 2 асосий ердам усулини кўрсатинг:
 • Яра касаллигини даволашда кўлланиладиган 3 гурух антисекретор дори воситаларини аникланг:
 • Сурункали гастрит клиникасига хос 3та симптомни аникланг:
 • Сурункали гастрит симптомларини кўрсатинг:
 • ЭГДСга карши 3та симптомини аникланг:
 • Сурункали гастритда кабзиятни келтириб чикарувчи 3та омилни аникланг:
 • Сурункали гастритнинг кечишида 3та фазани аникланг:
 • Ошкозон секрециясининг бузилишига олиб келувчи 3 омилни аникланг:
 • Сурункали дуоденитнинг 3та морфологик турсини аникланг:
 • Сурункали гастрит билан касалланган чакирилувчи учун 3та характерли текширув усулини аникланг:
 • Сурункали гепатит диагностикасида кўлланиладиган асосий усулларни аникланг:
 • Сурункали гепатитнинг ремиссия фазасига хос белгиларни аникланг:
 • Силни ўткир зотилжамдан фаркловчи 4 симптомни аникланг:
 • Ўсмир кизларда темир етишмовчилиги камконликни келтириб чикарувчи 4 омилни аникланг:
 • Касалхона ичидаги зотилжамни келтириб чикарувчини асосий инфекцияни аникланг:
 • Ўсмирда жисмоний ривожланиш кечикишини курсатувчи 3 та белгини аникланг:
 • Юрак чўккисидаги функционал шовкин сабабчиси бўлган 2 холатни аникланг:
 • Иккиламчи жинсий белгиларни келиб чикишига боглик бўлмаган 3 гурух гормонларни аникланг:
 • Ўсмирлар нормал физиологиясига хос 3 холатини аникланг:
 • Юрак ревматик касаллигининг янги классификациясини кабул килиш учун асос бўлган ва ревматизмнинг янги классификациясига асос бўлган кардитсиз кечувчи 4 ташхисни аникланг:
 • Юрак ревматик касаллигининг янги классификациясини кабул килиш учун асос бўлган ва ревматизмнинг янги классификациясига асос бўлган кардитсиз кечувчи 4 ташхисни аникланг:
 • Ўткир ревматик иситимада энг кўп учрайдиган 3та симптомни аникланг:
 • Ревматик кардитда кўп учрайдиган 3 та симптомни аникланг:
 • Ревматик иситимада кузатиладиган валвулитга хос 3 та симптомни аникланг:
 • Митрал копкокчалар валвулитида ЭКГга хос 4 та симптомни аникланг:
 • Митрал копкокча валвулитида ЭхоКГга хос 4 та симптомни аникланг:
 • Аортал копкокча валвулитида ЭхоКГга хос 3 та симптомни аникланг:
 • Ревматик полиартритда катта ва ўртача бўгинлар касалланади. Артралгияга хос 4 та белгини аникланг:
 • Ревматик полиартритда катта ва ўрта бўгинлар касалланади. Артритга хос 3 та белгини аникланг:
 • Стрептококкдан кейинги реактив артритга хос 3 та белгини аникланг:
 • Ревматик иситимада тавсия этиладиган даволаш чораларидан 3 тасини аникланг:
 • Пиелонефритга хос лаборатор кўрсаткичлардан 3 тасини аникланг:
 • Тана вазни етишмайдиган ўсмирнинг шикояти ва текширув натижаларида патологик ўзгаришлар мавжуд эмаслигига карамай кайси 3 нафар мутахассислар кўригидан ўтишлари лозим:
 • Ўсмирда тана вазни етишмовчилигини келтириб чикарувчи 2 омилни аникланг:
 • Тана вазни етишмовчилигини келтириб чикарувчи касалликлардан 3 тасини курсатинг:
 • Тана вазни етишмовчилигини келтириб чикарувчи ошкозон-ичак тизими касалликларидан 3 тасини курсатинг:
 • Ўсмирда тана вазни етишмовчилигини келтириб чикарувчи эндокрин тизими касалликларидан 3 тасини аникланг:
 • Ювенил артрити 10 - Халкаро касалликлар классификациясида (ХКК) М08 шифри билан берилган. ХКК - 10 даги ташхис формулировкасидан 4 тасини аникланг:
 • Ювенил артрити 10 - Халкаро касалликлар классификациясида (ХКК) М08 шифри билан берилган. ХКК - 10 даги ташхис формулировкасидан 4 тасини аникланг:
 • Ўсмир ревматоид артрити диагностикасидаги асосий клиник симптомлардан 3 тасини аникланг:
 • Ревматоид омил бажарадиган 2 вазифани аникланг:
 • Серопозитив ревматоидли артритнинг васкулит шаклидаги 4 та тизимли кўринишини аникланг:
 • Серопозитив ревматоидли артритнинг тугун шаклидаги 4 та тизимли кўринишини аникланг:
 • Ювенил ревматоидли артритни келтириб чикарувчи 4 та мухим омилни аникланг:
 • Ревматоидли артритни келтириб чикариши мумкин бўлган 3 та мухим омилни аникланг:
 • Рематоидли артритни келтириб чикариши мумкин бўлган 3 та омилни аникланг:
 • Ревматоид артритнинг бўгинлар зарарланишидан зўрикиш 2 та симптомини аникланг:
 • Артрит ривожланган ревматоидли артритнинг 2 симптомни аникланг:
 • Ревматоид артритда васкулит билан боглик бўлган 4 симптомни аникланг:
 • УРА(ЮРА)нинг катталардаги ревматоидли артритдан 4 фаркини аникланг:
 • УРА(ЮРА) нинг 3 турини аникланг:
 • УРА(ЮРА) га хос 3 типик клиник симптомларни аникланг:
 • УРА (ЮРА)нинг бўгиндан зўрикишги 4 та клиник кўринишини аникланг:
 • Стилл касаллигининг 3 та асосий белгиларини аникланг:
 • Стилл касаллигининг огир кечишидаги 4 асоратини аникланг:
 • Стилл касаллигига хос асосий лаборотор белгиларини аникланг:
 • Стилл касаллигига хос асосий 4 та рентгенологик белгини аникланг:
 • Ревматоид артритнинг диагностик мезонларини турли авторлар ишлаб чиккан. Касалликнинг Россия ревматологлари кабул килган 4 клиник белгисини аникланг:
 • Ревматоидли артритнинг асосий 4 та лаборотор белгиларини аникланг:
 • Ўткир зотилжамга мойиллик яратувчи 4 омилни аникланг:
 • Ўткир зотилжамда бактерияларнинг ўпка тўкимасига киришнинг 3 та йўлини аникланг:
 • Ўткир зотилжамнинг МКБ Х(2005 йил) да кабул килинган 4та турини аникланг:
 • Ўткир зотилжамнинг кўп учрайдиган 4 та асоратини аникланг:
 • Ўткир зотилжамнинг кам учрайдиган 4 асоратини аникланг:
 • Ўткир зотилжамнинг 3 асосий ўпкага хос симптомларни аникланг:
 • Ўткир зотилжамнинг ўпкага хос бўлмаган 3 та асосий симптомларини аникланг:
 • Ўткир зотилжамга хос 4 холатни аникланг:
 • Атипик зотилжамга хос 4 холатни аникланг:
 • Узок кечувчи зотилжамни келтириб чикарувчи 4 омилни аникланг:
 • Узок кечувчи зотилжамни келтириб чикарувчи 4 омилни аникланг:
 • Ўткир зотилжамга хос кон тахлилидаги ўзгаришларни аникланг:
 • Ўткир зотилжамнинг клиник белгиларига ўхшаш 4 гурух касалликларни аникланг:
 • Ўткир зотилжамни даволашнинг 4 та асосий тамоилини аникланг:
 • Ўткир зотилжамни даволашда кўлланиладиган 4 та асосий тамоилни аникланг:
 • Бронхиал дарахтнинг тозаловчи функциясига катнашувчи 3 омилни аникланг:
 • Сурункали бронхитнинг келиб чикишида сурфактантнинг 4 ролини аникланг:
 • Сурункали бронхитнинг келиб чикишида сурфактантнинг 4 ролини аникланг:
 • Сурункали бронхитнинг клиник классификацияга хос 4 та турини аникланг:
 • Клиник классификацияда кўрсатилган касалликнинг кечишига кўра аникланадиган сурункали бронхитнинг турини аникланг:
 • Бронходилататорлар сурукнали обструктив бронхит базисли терапиясининг асосини ташкил этади. Бронходилататорлар 3 гурухга бўлинади, уларни аникланг:
 • Сурункали бронхитда реабилитацион терапиянинг 4 усулини аникланг:
 • Бронхиал астма нафас йўлларининг сурункали Яллигланиши билан кечувчи касаллик ва бронхларда кечадиган 3 хил патологик жараён билан характерланади, уларни белгиланг:
 • Бронхиал астманинг прогрессив кечишидаги 4 омилни аникланг:
 • Ўсмирларда бронхиал астманинг жадаллашишига сабаб бўлувчи 3 омилни аникланг:
 • Экзоген бронхиал астмани келтириб чикарувчи 3 омилни аникланг:
 • Экзоген бронхиал астмани келтириб чикарувчи 3 омилни аникланг:
 • Эндоген бронхиал астмани келтириб чикарувчи 3 омилни аникланг:
 • 17 ёшли киз вакти-вакти билан бурундан кон келиши, хайз кўришининг икки баробар узайиши сабабли текширилмокда. Кайси лаборатор текширув зарурлигини белгиланг:
 • Куйидаги таъриф кайси касалликка мос келишини аникланг: бунда организмдаги темир захираси меъёрий гомеостаз учун етарли эмас, яъни сарфлаш кабул килишдан кўп, НВ (эритроцитларга нисбатан кам даражада)тушиб кетиши билан характерланади:
 • Камконлик клиникасига сидеропеник ва "гемик" гипоксия симптомлари хос. Сидеропатия тўкималарда темир захираларининг ва темирли ферментлар танкислиги билан боглик. Темир танкислиги камконлигида сидеропеник симптомларга хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Камконлик клиникасига сидеропенк ва "гемик" гипоксия симптомлари хос. Сидеропатия тўкималарда темир захираларининг ва темирли ферментлар танкислиги билан боглик. Темир танкислиги камконлигида сидеропеник симптомларга хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Камконлик клиникасига сидеропенк ва "гемик" гипоксия симптомлари хос. Сидеропатия тўкималарда темир захираларининг ва темирли ферментлар танкислиги билан боглик. Темир танкислиги камконлигида сидеропеник симптомларга хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Асосан 40 ёшдан ошган эркакларда учрайди, сабаби цианкоболамин витамини етишмаслиги, ошкозон-ичак, асаб тизими ва кон ишлаб чикарувчи аъзолар касалликлари симптомлари билан кечади, гиперхром анемия,эритроцитлар, тромбоцитлар, ранг кўрсаткичи камайиши кузатилади деган таъриф кайси касалликка мос келишини аникланг:
 • Ранг кўрсаткичи ошади, эритроцитлар ўлчамлари катталашади ва Жолли таначалари, Кебот халкачали бўлиб колади, лейкопения, тромбоцитопения, эркин билирубин микдори ошади иликдаги кон ишлаб чикариш мегалобласт турида. Тилда куйиш хисси, харакатлар координацияси бузилиши, терининг саргимтирлиги, талокнинг бир оз катталашиши, ахилия, А турдаги гастритдифиллоботриоз кузатилади. Ушбу таъриф кайси касалликка мос келишини аникланг:
 • Зардоб темири камаяди, зардобда эркин билирубин кўпаяди, тугма касаллик. Тери кўз пардаси саргимтирлиги, устихон скелет деформацияси, спленомегалия кзатилади. Ушбу таъриф кайси касалликка мос эканлигини аникланг:
 • Ранг кўрсаткичи 0,8 дан паст, зардобда темир ва эркин билирубин кўп, гемолиз эрта бошланиб кеч тугайди, эритроцитлар халкага ўхшаш ўзига хос кўринишга эга, ретикулоцитлар ва сидероцитлар кўпаяди, зардобда темир микдори камаяди. Анизоцитоз, пойкилоцитоз, ЭТЧ ортиши кузатилади. Ушбу таъриф кайси касалликка мос келишини аникланг:
 • Коннинг ўзак хужайралари шикастланиши туфайли содир бўлади, асосан ёшларда, аёллар ва эркакларда кузатилади. Левомицетин, сульфаниламидлар, бутадион, барбитуратлар, антигистамин препаратларига бўлган юкори сезувчанлик туфайли содир бўлади. Баъзи беморларда А, В, С гепатити, ЦМВ, герпес вируси, Эпштейн-Барр вируси билан боглик. НВ 20-30 г/лгача камаяди, ранг кўрсаткичи одатда 1,0, ретикулоцитлар микдори кескин камаяди. Лейкопения, тромбоцитопения ва ЭТЧ ортиши хос. Ушбу касалликни аникланг:
 • ОИВ/ОИТС профилактикасининг бир неча боскичи бор. Куйидаги таърифга мос боскични аникланг: бир одамнинг саломатлигини саклаб колиш учун каратилган
 • ОИВ/ОИТС профилактикасининг бир неча боскичи бор. Куйидаги таърифга мос боскични аникланг: инсон оиласи ва унинг якинларига каратилган, ўзи хавфсизлиги ва ўзига, ўз саломатлигига бўлган тўгри муносабатни мухитни шакллантириш оркали таъсир этилади
 • ОИВ/ОИТС профилактикасининг бир неча боскичи бор. Куйидаги таърифга мос боскични аникланг: ижтимоий-нохуш (тахликали) профилактикага нисбатан жамиятга ёппасига тасир этиш
 • ОИВ юзасида гликопротеин "замбруглари" бор хўжайин хужайрасини енгилгина очиб берувчи молекулали хужайрани учратади ва шунда вирус билан хужайра бири бирига сингиб кетади, вируснинг ирсий моддаси хужайрага тушади. Вакцина ишлаб чикаришга уринишлар мана шу боскичга каратилган. Мана шу молекуланинг тиббий номини аникланг:
 • ОИВ ривожланишининг маълум бир боскичида янгидан пайдо бўлган вирус ДНКси хўжайин-хужайрага киради, у ерда маълум фермент ёрдамида хужайра ДНКси ўрнига ўтиб олади. Шундай йўл билан "штаб квартира"га эга бўлган ОИВ ўз буйрукларига хужайрани бўйсундиради. ОИВда миллиардлаб хужайралар вирус моддасини ташийди. Мана шу фермент номини аникланг:
 • ОИВнинг ирсий дастурига бўйсунган хужайра вируснинг турли бўлакларини ишлаб чикара бошлайди ва хали зарарлашга кодир бўлмаган вируснинг хомаки йигилмаси хосил бўлади. Шундан сўнг вируснинг яна бир ферменти вирус кобиги ичида тартиб ўрнатади ва шундан кейингина у бошка хужайраларни зарарлай олади. Мана шу боскичда вируснинг буткул хосил бўлишига протеаз ферментлари халал бериши мумкин. Куйидаги препаратлардан кай бири протеазларни ингибирлай олмайди:
 • ОИВнинг ирсий дастурига бўйсунган хужайра вируснинг турли бўлакларини ишлаб чикара бошлайди ва хали зарарлашга кодир бўлмаган вируснинг хомаки йигилмаси хосил бўлади. Шундан сўнг вируснинг яна бир ферменти вирус кобиги ичида тартиб ўрнатади ва шундан кейингина у бошка хужайраларни зарарлай олади. Мана шу ферментни аникланг:
 • ОИВ Т-лимфоцитлари, СД-4 рецепторидан ташкари узок муддат яшовчи, ўзида кўп микдорда вирусларни саклаган холда хам ўлмайдиган моноцит ва макрофагларни хам шикастлайди. Уларнинг ролини аникланг:
 • Висмут препаратлари хозирги кунда анъанавий уч томонлама эрадикацион схеманинг бир компоненти сифатида кўлланилади. Яра касаллигини даволашда висмут препаратларига хос бўлмаган хислатни аникланг:
 • Митрал копкоклар етишмовчилиги учун стенозига нисбатан камрок вакт керак бўлади, шунинг учун унинг ёркин шакллари жуда ёшлик вактда хам кузатилиши мумкин. Ревматик этиологияли мерцал аритмия билан кечадиган митрал копкоклар етишмовчилиги декомпенсацияси кайси ёшда юз бериши мумкинлигини аникланг:
 • Митрал копкоклар етишмовчилиги кечишида бир неча даврни ажратиш мумкин. Чап коринча ва чап бўлмача ишининг кучайиши оркали клапанлар танкислигининг компенсацияси содир бўлади. Бу етарлича узок давом этадиган беморлар ўзини яхши хис этадиган ва кон айланиши бузилиши симптомлари даври. Ушбу даврни аникланг:
 • Митрал копкоклар етишмовчилигида бир неча даврни ажратиш мумкин. Хансираш (жисмоний юкламалар ва хотиржамликда), йўтал баъзида кон аралаш балгам ва юрак астмаси хуружига хос симптом пайдо бўлади. Кичик кон айланиш тизимида димланиш тез авжланувчи бўлганлиги сабабли бу давр нисбатан узок давом этмайди. Юракнинг чап бўлмачаси кискариш фаолияти камайиши натижасида пассив (веноз) упка гипертензияси содир бўладиган даврни аникланг:
 • Митрал копкоклар етишмовчилигида бир неча даврни ажратиш мумкин. Жигар катталашиши, шишлар, веноз кон босими ортиши билан характерланадиган ўнг коринча етишмовчилиги содир бўладиган даврни аникланг:
 • Торайган тешик оркали коннинг хайдалиши бир катор компенсатор механизмларнинг ишга тушишига олиб келади, яъни бўлмача бўшлигида босим ошади, чап бўлмачада босим ортиши ва унда систоланинг узайиши юракдаги гемодинамика таъсир этади. Ушбу таъриф юракнинг кайси хил нуксонига тўгри келишини аникланг:
 • Атриовентрикуляр тешик сатхининг борган сари камайиши кейинчалик чап бўлмачада босим ортишига ва бир вактнинг ўзида ўпка веналари ва капиллярларида ретроград тарзда босим ортишига олиб келади. Шунингдек, ўпка артериясида хам босим ортади, унинг ортиши чап бўлмачада босим ортиши билан пропорционал тарзда кечади. Ушбу таъриф юракнинг кайси хил нуксонига тўгри келишини аникланг:
 • Ушбу таъриф юракнинг кайси хил нуксонига тўгри келишини аникланг: кичик кон айланиш тизимида босим дастлаб веноз кон таъсирида бошланишида ошади, кейин артерияда. Бундай ўпка гипертензияси унчалик катта бўлмайди. Юрак нуксонининг ушбу боскичида чап бўлмача гипертрофиясига ўнг коринча гипертофияси кўшилади.
 • Ушбу таъриф юракнинг кайси хил нуксонига тўгри келишини аникланг: чап бўлмача ва ўпка веналарида барорецепторлар таъсирланиши натижасида артериолаларнинг рефлектор сикилиши содир бўлади. Ўпка артериолаларининг сикилиши ўпка артериясида босимнинг анча ортишига олиб келади.
 • Митрал стеноз ривожланишида бир неча даврлар фаркланади. Куйидаги таъриф кайси даврга тўгри келишини аникланг: нуксон тасодифан профилактик тиббий кўрик вактида аникланади. Беморлар хеч кандай шикоят билдирмайдилар, мутлако соглом одамлардек кўринсаларда, текширувлар юрак нуксони борлигини кўрсатади. Кон айланиши бузилишининг яширин белгилари аникланмайди.
 • Митрал стеноз ривожланишида бир неча даврлар фаркланади. Куйидаги таъриф кайси даврга тўгри келишини аникланг: ўпка гипертензияси ва ўнг коринча гиперфункцияси содир бўлади. Шу пайтда хансираш, юрак уриб кетишига шикоятлар пайдо бўлади. Катта жисмоний юкламада ўпка капиллярларида димланиш сабаб кучли хансираш, кон туфлаш, хатто ўпка шиши пайдо бўлиши мумкин.
 • Митрал стеноз ривожланишида бир неча даврлар фаркланади. Куйидаги таъриф кайси даврга тўгри келишини аникланг: ўнг коринча етишмовчилиги сабаб катта кон айланиш тизимидаги бузилиш ўпка артериясидаги кон айланиши бузилишини бир оз камайтиради. Хансираш, кон туфлаш, ўнг ковурга тагида огирлик ва огрик, шишлар, олигурия, асцит каби шикоятлар пайдо бўлади.
 • Митрал стенозга хос бўлмаган эхокардиографик симптомни аникланг:
 • Митрал стенознинг учинчи даврида - ўнг коринча етишмовчилигида юрак ўнг томонга кенгаяди, бўйин веналари бўртиб чикади ва пулсацияланади. Ханжарсимон суяк асосида нафас олиш чўккисида систолик шовкин эшитилади, жигар пулсацияси кузатилади.
 • Митрал стеноз асоратлари хилма хил ва келтириб чикарган сабаблар билан боглик. Юракнинг баъзи бўлимлари дилатацияси ва кичик кон айланиш тизимидаги димланиш асоратларини 2 гурухга ажратиш мумкин. Кичик кон айланиш тизимидаги димланишга хос бўлмаган симптомни аникланг:
 • Митрал стеноз асоратлари хилма хил ва келтириб чикарган сабаблар билан боглик. Юракнинг баъзи бўлимлари дилатацияси ва кичик кон айланиш тизимидаги димланиш асоратларини 2 гурухга ажратиш мумкин. Юракнинг баъзи бўлимлари дилатациясига хос бўлмаган симптомни аникланг:
 • Митрал стеноз гипердиагностикаси одатда аускултация натижалари ва бошка симптомларни нотўгри талкин этиш билан боглик. Масалан чапакли (хлопкваюший) тон яна 3 хил касалликда кузатилиши мумкин, уларни аникланг:
 • Митрал стенознинг баъзи бирларида одатдага охангни фарклаб олиш жуда кийин. Митрал стенознинг кайси 4 холатида диастолик шовкин эшитилмаслигини аникланг:
 • Аорта копкокларининг тўлик ва нисбий етишмовчилиги фаркланади. Копкокларнинг тўлик етишмовчилигида органик шикастланиш, буришиш, кўпинча калций тузлари тўпланиши бўлади. Шулар кузатиладиган 4 та касалликни аникланг:
 • Аорта копкокларининг тўлик ва нисбий етишмовчилиги фаркланади. Копкокларнинг нисбий етишмовчилигида копкоклар ўзгармайди, бирок аорта тешигининг кенгайиши хисобига диастола даврида аортал копкоклар аортани чап коринчадан тўлик ажрата олмайди ва натижада коннинг бир кисми чап коринча бўшлигига кайтиб тушади. Мана шундай холат кузатиладиган яна 4 та касалликни аникланг:
 • Асосий гемодинамик силжишлар ушбу нуксонда диастола пайтида аортал копкоклар тўлик ёпилмаганлигидан коннинг аортадан чап коринчага кайтиб тушиши натижасида содир бўлади. Ушбу таърив юракнинг кайси нуксонига мос келишини аникланг:
 • Юрак копкоклари нуксони кучли бўлганида чап коринчада диастолик босим кўтарилади, чап бўлмача гиперфункцияси содир бўлади. Кейинчалик чап коринча анча кенгайганида ва митрал копкокларнининг нисбий етишмовчилиги содир бўлади, чап бўлмачага бўлган юклама кучаяди ва юракнинг ушбу бўлимлари гипертрофияси ва дилатацияси кучаяди. Ушбу таърифга мос келувчи юрак нуксонини аникланг:
 • Кичик кон айланиш тизимида ривожланган димлама ўпка артериясида босим ортишига, ўнг коринча гиперфункцияси ва гипертрофиясига олиб келади. Кейинчалик ўнг коринча етишмовчилиги веналардаги босим ортиши, жигар катталашиши, шиш ва димланишнинг бошка белгилари пайдо бўлиши мумкин. Ушбу таъриф юрак нуксонининг кайси турига хос эканлигини аникланг:
 • Одатда жисмоний зўрикишда кучаядиган юрак уриши, уйку артериясининг кучайган пулсацияси хисси, стенокардияги ўхшаш огриклар, бош айланиши, хушдан кетишга мойиллик беморларни безоата килади. Ушбу таърифга мос келувчи юрак нуксонини аникланг:
 • Копкоклар етишмовчили кучли ривожланганида тери копламасининг рангпарлиги, уйку артерияларининг синхрон пулсацияси туфайли бош чайкалиши. Характерли симптомлардан бири - уйку артерияларининг "каротидлар ракси", ўмров ости артерияси, бўйинтурук артерияси. Чакка ва елка артериялари пулсацияси. Ушбу таъриф юрак нуксонининг кайси турига хос эканлигини аникланг:
 • Копкоклар етишмовчили кучли ривожланганида кучайган ва кенгайган чўкки турткиси пайдо бўлади. Чап коринчанинг кучли дилатацияси туфайли чўкки турткиси кўпинча 5-ковургалар оралигидан пастга ва чапга ўрта кўлтик ости чизигига силжийди. Бўйинтурук чукурлиги палпациясида аорта ёйининг пулсацияси аникланади. Эпигастрал сохада корин аортасининг пульсацияси аникланади. Ушбу таърифга мос келувчи юрак нуксонини аникланг:
 • Ёпик копкоклар даври бўлмаганлиги учун I тон бўгик: копкок табакалари буришганлиги хисобига II тон сусайган ёки эшитилмайди, аускултатив белги - диастолик шовкин бўлади. Ушбу шовкин куйидаги хусусиятларга эга: II тондан кейин дархол пайдо бўлади, диастола охиригача аста секин ўз интенсивлигини йўкотади, юмшок, пуфловчи характерга эга. Ушбу таърифга мос келувчи юрак нуксонини аникланг:
 • Диастолик шовкин нафас чикариш фазасида горизонтал холатда яхши эшитилади. Бунда шовкин эпицентри Боткин нуктасига тўгри келади, баъзан бир вактнинг ўзида систолик шовкин хам эшитилиши мумкин. Ушбу шовкин тўшнинг ўнг тарафида иккинчи ковургалар оралигида, бўйин томирлари ва бўйинтурук чукурчасига узатилган холда хам эшитилиши мумкин. Ушбу таърифга мос келувчи юрак нуксонини аникланг:
 • Систолик босим ошади, диастолик босим пасаяди пулс босими амплитуси ортади. Пулс юкори ва тезкор у артерия тизимидаги босимнинг тез чикиб тез тушиши билан боглик. Ушбу таърифга мос келувчи юрак нуксонини аникланг:
 • ЭКГда нуксон кучли ривожланганида электр ўки чапга огиши кузатилади. Чап бўлмачанинг ортикча гемодинамик юкламаси унинг гипертрофиясида акс этади (икки чўккили Р тиш I, AVL, V 4-6 тармокларда ва V 1да). Ушбу таърифга мос келувчи юрак нуксонини аникланг:
 • Анчалик регургитацияда диастолик босимнинг кескин (0 гача) пасайиши мумкин, баланд, тезкор пулс, чап коринчанинг анчалик катталашиши, аортанинг кенгайиши ва кучайган пулсацияси, диастолик шовкин давом этади, II тон кескин сусайган ёки мутлако бўлмайди. Ушбу таърифга мос келувчи юрак нуксонини аникланг:
 • Аортал копкоклар етишмовчилигини аниклаш унга хос диастолик шовкинни аниклашдан, шунингдек, уни бошка сабабли диастолик шовкинлардан фарклашдан иборат. Чўккида диастолик шовкин эшитилиши билан кечадиган 3 та касалликни аникланг:
 • Яра касаллиги пайдо бўлишининг невроген концепцияси асосчиси G Bergman (1913) улцирогенезда вегетатив асаб тизимининг функционал бузилиши асосий рол ўйнайди деб хисоблаган. Яра касаллигига хос асаб тизими турини аникланг:
 • Яра касаллиги пайдо бўлишида рухий-асаб омилининг роли хал этувчи эканлигини кортико-висцерал назарияда ўз аксини топган, унга кўра улцирогенезни (яра хосил бўлишини) бошловчи механизм олий асаб тизимидаги силжишлар хисобланади. яра касаллигининг асаб-рухий холат билан боглик сабабини аникланг:
 • Австралиялик олимлар B.Marsall и J.Warren 1984 г. янги бактерия-Helicobacter pilori (НР)ни очдилар. НР асосан ошкозон антрал кисмининг шиллиги тагидаги эндотелиоцитлар сиртида топилади. НРни 12 бармок ичагининг кайси кисмида аникланишини топинг:
 • Замонавий нуктаи назардан яра касаллигининг патогенези ошкозон шираси тажовузкорлиги билан ошкозон ва 12 бармок ичак шиллигининг химоя омиллари ўртасидаги муаозанат бузилиши натижаси деб каралади. 4та тажовуз омилини аникланг:
 • Яра касаллиги билан бирга кечадиган гастрит асосан хеликобактерли гастрит хисобланади. Ошкозон ярасининг шаклланиши НР билан боглик 4 механизм билан боглик, уларни аникланг:
 • Гастродуоденал яралар келиб чикишига сабабчи томирлар омили исботи сифатида 4 омил келтирилади, уларни аникланг:
 • Яра касаллигида турли иммун огишлар кузатилади. Яра сохасидаги зарарланган тўкима вакт ўтиши билан аутоантиген хусусиятига эга бўлади, аутотажовуз манбаасига айланади ва касалликнинг янада ривожланишига сабаб бўлади. Яра касаллигида шиллик каватни химояловчи такчил иммуноглобулинни аникланг
 • Яра касаллиги ривожланишида иштирок этувчи полипептид гормонлар фаолиятини аникланг:
 • Пептид гастроинтестинал гормонлар ролини аниклаш тиббиётнинг энг йирик ютукларидан бири бўлди. Яра касаллиги ривожланишида гастроинтестинал гормонларнинг ролини аникланг:
 • Яра касаллигининг ривожланиши учун бир катор этиологик омиллар йигиндиси ва патогенетик звеноларнинг маълум кетма-кетликда ишга тушиши керак бўлади, натижада гастродуоденал зонада яра хосил бўлади. Яра касаллигида катнашмайдиган механизмни топинг:
 • Яра касаллигининг ривожланиши учун бир катор этиологик омиллар йигиндиси ва патогенетик звеноларнинг маълум кетма-кетликда ишга тушиши керак бўлади, натижада гастродуоденал зонада яра хосил бўлади. Яра касаллигида катнашмайдиган механизмни топинг:
 • Беморларнинг ярмида енгил, учдан бирида жуда кучли огрик билан кечади ва баъзан беморлар мажбурий холатда бўлишга мажбур бўладилар. Баъзан огриклар ўткир корин касалликларини эслатади. Асоратланмаган яра касаллигига хос таккослама ташхис белгисини аникланг:
 • Ушбу таъриф яра касаллигининг кайси белгисига мос келишини аникланг: эпигастрал соха ва тўш оркасида куйиш хисси, беморларнинг 30-80%ида кузатилади, кўпинча огрик эквиваленти хисобланади ва шундай вакт нисбатида намоён бўлади ("кечиккан", "очликдаги", "тунги"), гохида ўсмирларда яра касаллигининг ягона белгиси бўлиши мумкин.
 • Ушбу таъриф яра касаллигининг кайси белгисига мос келишини аникланг: яра касаллигининг ўзига хос белгиларидан хисобланади, беморларда огрик энг кучайган вактда пайдо бўлади, беморга енгиллик беради. Баъзан огрикни колдириш учун беморлар уни сунъий равишда бажарадилар. Унинг пайдо бўлиш механизмида адашган нервнинг ахамияти катта:
 • Ушбу таъриф яра касаллигининг кайси белгисига мос келишини аникланг: яра касаллиги билан огриган беморларнинг ярмида бўлади, хуруж пайтида кучаяди. Улар ичакларнинг вагус таъсирида спастик кискаришлари, ичаклар ишини стимулловчи дагал тола тўкимали пархез, жисмоний фаолликнинг чекланиши, шунингдек баъзи дори воситалари: калций карбонати, алюминий гидрооксида ва б. туфайли пайдо бўлади:
 • Ушбу таъриф яра касаллигининг кайси белгисига мос келишини аникланг: жигилдон кайнаши, нордон мазали кекириш, айникса огриклар авжида:
 • Ушбу таъриф яра касаллигининг кайси асоратига мос келишини аникланг: кон аралаш кусиш, кўмирга ўхшаган ахлат, кон кетиши белгилари билан характерланади.
 • Ушбу таъриф яра касаллигининг кайси белгисига мос келишини аникланг: кўп холларда кучли огрик синдроми билан ўткир, баъзан атипик равишда кечади. Эпигастрал сохада ўткир "ханжарсимон" огриклар, корин девори олдинги мушакларининг зўрикиши, пневмоперитонеум белгилари, кейинчалик перитонит, бемор ахволининг кескин ёмонлашуви кузатилади.
 • Ушбу таъриф яра касаллигининг кайси асоратига мос келишини аникланг: яра касаллиги асоратлари ичида 15% ни ташкил этади, бунда яра ошкозон ости бези бошчаси, ўт йўллари, жигар, жигар дуоденум богламаси, йўгон ичак ва човга таркалиши мумкин. Огрик кучаяди ва доимий бўлади, баъзан жуда кучли бўлиб, овкат ва антацидлар кабул килиш билан боглик бўлмайди. Субфебрил харорат, лейкоцитоз ва ЭЧТ кузатилади.
 • Ушбу таъриф яра касаллигининг кайси асоратига мос келишини аникланг: яра касаллиги асоратлари ичида 6-15% ни ташкил этади, 2 тури бўлади органик (ярадан кейинги чандикли ўзгаришлар) ва функционал (шишлар, спазмлар). Органик туридан фаркли ўларок, функционал тури яра касаллигининг факат хуруж даврида кузатилади. Касаллик клиникаси унинг даражасига боглик:
 • Ушбу таъриф яра касаллигининг кайси асоратига мос келишини аникланг: у камдан кам холларда ярадан хосил бўлади, кўпинча ошкозонда бирламчи пайдо бўлади. Бирламчи ярали тури узок вакт жараённинг ривожланмаслиги, яранинг битиб кетиши ва рецидивлари билан кечади, узок вакт беморда яхши иштаха, коникарли ахвол сакланади.
 • Ушбу таъриф яра касаллигининг кайси асоратига мос келишини аникланг: яра касаллигининг носпецифик белгиси хисобланади, беморлар орасида камида 50% учрайди. Унинг ривожланишида кардиянинг етишмаслиги ошкозоннинг антиперисталтикаси билан биргаликда кечиши, сўлакнинг кўплиги, овкат кайтиши (сркгивание) овкат истеъмол килиш, сут, сода ва антацидлар кабул килиш билан бартараф бўлиши ахамиятли.
 • Протон насослари ингибиторлари ярага карши даво чоралари орасида марказий ўринни эгалллайди. Уларнинг 3та афзаллигини топинг:
 • Н2-блокаторларнинг асосий афзаллиги антисекретор таъсиридан иборат: ошкозон шиллик каватида Н2-гистамин рецепторларини конкурент блоклаш хисобига улар хлорид кислотасини ишлаб чикишни камайтиради. Уларнинг ярага карши юкори самарадорлиги шу билан таъминланади. Улар хлорид кислотасини ишлаб чикишни камайтиришдан ташкари яна 4та хусусиятга эга, уларни аникланг:
 • Бронхлар гиперреактивлиги - бу таъсирловчига нисбатан бронхларнинг юкори реакцияси, бунда бронхлар обструкцияси соглом одамларда бундай реакция чакирмайдиган моддалар (ўткир хид, сигарета тутуни, совук ва х.к.) таъсирида содир бўлади. Келтирилган таъриф куйидаги касалликлардан кай бирининг ривожланишига мос келишини аникланг:
 • Бронхиал астмада бронхлар шиллик каватида яллигланиш жараёни эозинофиллар, 2- тартиб Т-хелперлар ва семиз (тучний) хужайралар хисобига содир бўлади. Семиз (тучний) хужайралар чикарадиган 3 та биологик фаол моддани аникланг:
 • Бронхиал астмада бронхлар шиллик каватида семиз (тучний) хужайралар 2 соат таъсир этиши мумкин бўлган биологик фаол моддаларни чикаради. Шундан сўнг яллигланишнинг оксил медиаторлари (интерлейкинлар) ва липид медиаторлари (лейкотреинлар ва простогландинлар) фаоллашади. Булар бронхларга ўзидан захарли катионли протеин чикарувчи семиз (тучний) хужайраларни тортади ва касалликнинг 3 та патогенетик механизмини таъминловчи аллергик реакциянинг сурункали кечишини таъминлайди. Мана шу механизмлардан 4 тасини аникланг:
 • Бронхиал астманинг иммунобиологик механизми билан боглик иммуноглобулин турини аникланг:
 • Бронхиал астмада макрофаглар оркали аллерген билан контакт В-лимфоцитларга топширик берувчи Е-хелперларни фаоллаштиришга олиб келади, улар ўз навбатида плазматик хужайраларни фаоллаштиради. Улар кандай иммуноглобулин ишлаб чикаришини аникланг:
 • Бронхиал астмада ишлаб чикариладиган иммуноглобулин Е базофиллар ва семиз (тучний) хужайралар сиртига ёпишиб олади. Антигенларнинг ёпишиб олган Е антигенлари билан ўзаро муносабати яллигланиш медиаторлари ажралиб чикишига сабаб бўлади, улардан 3 тасини аникланг:
 • Бронхиал астмада ишлаб чикариладиган биологик фаол моддалар касаллик ривожланишининг 3 та механизмига сабаб бўлади, уларни аникланг:
 • Симпатик асаб тизими фаоллигининг пасайиши бронхиал астмага олиб келади. Бронхоспазм ривожланишини механизмини аникланг:
 • Глюкокортикоидлар етишмаслиги бронхларнинг аллергик яллигланишига ёки яллигланишнинг хуружига олиб келиши мумкин. Глюкокортикоидларнинг 4 та вазифасини аникланг:
 • Бронхиал астма, сурункали обструктив бронхит ва пневмонитларда шиллик шиши ва бронхларда ажралма тикилиб колганлиги туфайли кузатиладиган ташки нафас етишмовчилигининг турини аникланг:
 • Пневмосклероз, ўткир пневмония, ўпка эмфиземасида кузатиладиган ташки нафас етишмовчилигининг турини аникланг:
 • Ўпка-бронх аппаратида обструктив ва рестриктив жараёнлар ўрин олган ташки нафаснинг барча фаолияти ўзгариши билан кечадиган ташки нафас етишмовчилигининг турини аникланг:
 • Куйидаги гемодинамик бузилишларга мос келувчи юрак нуксони турини аникланг: икки тавакали копкоклар тўлик ёпилмаслиги туфайли систола вактида кон коринчадан бўлмачага кайтиб тушади
 • Куйидаги гемодинамик бузилишларга мос келувчи юрак нуксони турини аникланг: торайган чап атриовентрикуляр тешикдан кон ўтиши бўлмача да босимнинг ортишига ва чап бўлмача систоласининг узайишига олиб келади
 • Куйидаги гемодинамик бузилишларга мос келувчи юрак нуксони турини аникланг: диастола вактида копкоклар тўлик ёпилмаслиги туфайли аортадан чап коринчага коннинг кўплаб кайтиши содир бўлади
 • Куйидаги гемодинамик бузилишларга мос келувчи юрак нуксони турини аникланг: чап коринча бўшашига каршилик бўлганида чап коринча систоласи узайиши, унинг ичида босим ортиши чап коринчанинг гипртрофиясига олиб келади
 • Куйидаги гемодинамик бузилишларга мос келувчи юрак нуксони турини аникланг: чап коринчага келаётган кон микдорининг ортиши унинг дилатацияси ва гипертрофиясига олиб келади. Чап бўлмача хам ортикча хажм юкламасини сезади, чунки унга одатдаги ва регургитация кони кўшилиши туфайли кўпайган кон микдори келади, натижада чап коринча девори хам гипертрофияланади
 • Компенсация давридаги митрал копкоклар етишмовчилигига хос белгини аникланг:
 • Митрал копкоклар етишмовчилигида чап коринчанинг кискариш кобилияти камайишини характерловчи белгини топинг:
 • Митрал копкоклар етишмовчилигида чап коринчанинг кискариш кобилияти камайиши кичик кон айланиш тизимида димланиш жараёнинг кучайиб боришини характерловчи белгини топинг:
 • Митрал копкоклар етишмовчилигида ўпкада сурункали димланишни характерловчи белгини топинг:
 • Митрал копкоклар етишмовчилигида ўпкада сурункали димланиш ривожланганлигини характерловчи белгини топинг:
 • Митрал копкоклар етишмовчилигида чап коринчанинг кискариш кобилияти камайганини характерловчи белгини топинг:
 • Чап коринчанинг кучли гипертрофиясида регургитация туфайли юрак букри (одатда чап тарафда) пайдо бўладиган юрак нуксони турини аникланг:
 • кучайган ва кенгайган юрак турткиси чап коринча дилатацияси ва гипертрофияси туфайли ўрта ўмров чизигидан ташкарида бешинчи ковургалар оралигиди пайдо бўладиган юрак нуксони турини аникланг:
 • I тон сусайган ёки аникланмайди, энг характерлиси систолик шовкин эшитилади, ушбу шовкин чап коринчадан чап бўлмачага коннинг нисбатан тор тешикдан кайтиб тушиши хос бўлган юрак нуксони турини аникланг:
 • шовкин эрта бошланади, биринчи тон тебранишлари бошланиши билан ёки дархол ундан сўнг, шовкиннинг эта пайдо бўлишига сабаб регургитация систоланинг бошланиши билан пайдо бўлишида. Систолик шовкин систоланинг бир кисм ёки бутун систолани эгаллайди, шовкиннинг баландлигига караб нуксоннинг огирлигини аниклаш мумкин бўлган юрак нуксони турини аникланг:
 • ЭКГда чап коринча гипертрофияси белгилари аникланади, юракнинг электр ўки меъёрда ёки бир оз чапга огган бўлиши мумкин. Кичик кон айланиш тизимида кучайган гипертензия бўлганида ўнг коринча гипертрофияси 1,2 кўкрак тармокларида R тиш катталашишида намоён бўладиган юрак нуксони турини аникланг:
 • Юракнинг митрал копкоклари етишмовчилигида кузатиладиган кучсиз интенсивликка эга бўлган систолик шовкин, чап коринчанинг бир оз катталашиши, чап бўлмача олдинги-орка ўлчамларининг бир оз катталашиши (5 см гача) ва коринчалараро тўсик кискариши амплитудасининг ортиши билан кечадиган юрак нуксони турини аникланг:
 • Систолик шовкин ўрта даражада амплитудага эга бўлган, чап коринча ва бўлмача сезиларли катталашган, коринчалараро тўсик кискариши амплитудасининг ўртача кўпайиши митрал копкоклар етишмовчилигининг кайси даражасига мос келишини аникланг:
 • Биринчи ва иккинча тонлар билан кўшилиб кетадиган интенсив систолик шовкин, ўпка компонент кучайиши билан кечадиган иккинчи тоннинг бўлиниши, коринчалараро тўсик кискариши амплитудасининг кучли кўпайиши митрал копкоклар етишмовчилигининг кайси даражасига мос келишини аникланг:
 • 16 ёшли ўсмир кўп овкат еб кўйганида корнининг тепасида вакти-вакти билан огрик бўлишига, хуружларда огрик кўллар ва белга узатилишига шикоят билан врачга мурожаат килди. Онасининг гапига кўра ўсмир киз ёгли овкатларни хуш кўради. Дастлабки диагнозни аникланг:
 • Куйидаги таърифга мос келувчи гастрит турини аникланг:ошкозоннинг "обкладочний" хужайралари оксиллари ушбу хужайраларга карши антителолар ишлаб чикарувчи хужайраларнинг шиллик пардада йигилишига олиб келувчи агент ролини ўйнайди. "Обкладочний" хужайраларда содир бўладиган антиген-антитело реакцияси уларнинг барвакт нобуд бўлишига, янгиларининг етила олмаслигига олиб келади. Бу эса ўз навбатида ошкозон шиллик каватининг огир атрофиясигаолиб келади
 • Организмнинг иммун холати меъёрдалигича колади ва ошкозон шиллик кавати хужайраларига карши антителолар ишлаб чикарилмайди. Патогенезида ошкозон шиллик каватининг регенерацияси ва трофикаси бузилиши шиллик ости каватининг томирлари шикастланиши катта ўрин тутади (кандли диабет, гипертония касаллиги). Ушбу таърифга мос келувчи гастрит турини аникланг:
 • Ушбу таърифга мос келувчи гастрит турини аникланг: бу гастрит бошланишининг дастлабки бочкичи. Ошкозон шиллик кавати ушбу боскичда меъёрдаги калинликда ёки бир оз калинлашган бўлади. Эпителийлар ўртача дистрофияланган, баланд цилиндрсимон эпителийлар кубсимонга айланади ёки янада пастрок бўлиб колади. Ошкозон тана кисми ва антрал бўлимининг хужайралари ўзгармайди.
 • Ушбу таърифга мос келувчи гастрит турини аникланг: унинг асосий белгиси ошкозон шиллик каватининг чукур катларида ихтисослашган хужайраларнинг атрофияси хисобланади. Ушбу гастритда ошкозоннинг фундал безлари шикастланишининг характери шундан иборатки, ошкозон танаси ва тубининг пилорик гиперплазияси асосий шарт хисобланади. Баён этилган гасрит эпителий кайта курилмаган гастрит деб хам юритилади
 • Ушбу таърифга мос келувчи гастрит турини аникланг: ошкозон шиллик каватида цилиндрсимон, муцин ишлаб чикарувчи кадахсимон (бокалсимон) хужайралар ва ичаклар эпителийларига хос хужайралар пайдо бшлади. Ушбу ўчокларни ичак метаплазияси ўчоклари деб аталади. Ошкозон атрофияси ушбу жараённинг якуни хисобланади.
 • Ушбу таърифга мос келувчи гастритнинг морфологик турини аникланг: ошкозон шиллик каватининг атрофияси фонида "валик"лар ўзига хос шаклга эга бўлади: улар баланд ва тор бўлиб колади, понасимон кингир-кийшик тиллар билан ўзаро ажралиб туради, шулар фонида якка ёки кўплаб полиплар шаклланган.
 • Ушбу таърифга мос келувчи гастрит турини аникланг: ошкозон шиллик каватининг анчайин калинлашиши ва эпителийсининг анчалик пролиферацияси касалликнинг асосий белгилари хисобланади. гипертрофик гастритнинг алохида тури сифатида Менетрие касаллиги ажратилади ва уни гигант гипертрофик гастрит деб каралади.
 • Куйидаги белгилардан кай бири ўсмирлар эутиреоид бўкогида кузатилмаслигини аникланг:
 • Ушбу таърифга мос келувчи бўкок турини аникланг: ушбу бўкокда доимо озиш, тахикардия (хатто уйкуда хам), кучли терлаш, бармоклар тремори, экзофталм, Т 3, Т 4 гормонлари микдорининг ортиб бориши, тиреоглобулинга карши антителолар ва гипохолестеринемия кузатилади
 • Ушбу таърифга мос келувчи бўкок турини аникланг: калконсимон без бир оз каттиклашган, баъзан тугунсимон, тиреопероксидазага карши антителолар титри ошган. Кўпинча гипотиреоз белгилари кузатилади: уйкучилик, увишиш, тери копламалари курук, айникса тирсакларда ва товонларда, соч тукилади, тирноклар катланади, гипокалцемия, кизларда хайз кўриш бузилади
 • Ушбу таърифга мос келувчи бўкок турини аникланг: калконсимон безда кулоклар ва энсага узатилувчи огриклар бўлади, иситма, камкувватлик, куйилиб келувчи терлаш, ЭЧТ ортиши кузатилади. Хар доим преднизалоннинг ўртача дозасидан огрик колади.
 • Ушбу таърифга мос келувчи бўкок турини аникланг: тиреоид гормонлар такчиллиги туфайли бир катор хужайра ферментларини ишлаб чикариш камайиши, кўплаб аъзоларнинг шикастланишига олиб келади
 • Ушбу таърифга мос келувчи бўкок турини аникланг: катталашган калконсимон без тиреоид гормонларни тургун, патологик равишда ишлаб чикариши билан, шунингдек хаддан зиёд тиреоид гормонлар аъзолар ва тизимларни захарлаши билан характерланади. Касаллик асосида иммун тизимининг тугма танкислиги натижасида ТТГ рецепторларига карши аутоантитело ишлаб чикаришни рагбатлантириш ётади.
 • Ушбу таърифга мос келувчи бўкок турини аникланг: жиззакилик, йиглокилик, аразчилик, кайфиятнинг тез ўзгариши, тажовузга мойиллик рухий-асаб бузилишларидан олдинрок бошланади. Диккат пасаяди. Дарсларни ўзлаштириш пасаяди. Шошколоклик, сергаплик, иштахаси яхши бўлгани холда озиш, дегидратация белгилари бўлмаган холда кўп терлаш, исиб кетиш ва иссикни кўтара олмаслик,бош огриги, юрак уриб кетиши
 • МИБдан бериладиган согломлаштиришга мухтож ўспиринлар рўйхатида НЦД касаллиги хам учрайди. Вегетатив асаб тизимининг функционал холатини кўрсатувчи усулни аникланг:
 • 15 ёшли ўсмир вакти-вакти билан бош огригига, АКБнинг 140/90 мм. см. уст.га кўтарилишига врачга шикоят килди. НЦДнинг гипертония касаллигининг биринчи боскичидан фаркини аникланг:
 • 16 ёшли ўсмирларни тиббий кўрикдан ўтказишда юрак чўккисида систолик шовкин бор бемор аникланди. Анамнезида сурункали касалликларни инкор этади. Енгил атлетика билан фаол шугулланади. Митрал копкоклар пролапсини аниклаш учун зарур текширув усулини аникланг:
 • 16 ёшли ўсмирларни тиббий кўрикдан ўтказишда юрак чўккисида 1-тон сакланган холда ўтказилмайдиган систолик шовкин бор бемор аникланди. ЭхоКГ доплерография билан ўтказилганда касаллик аникланмади, дастлабки диагнозни аникланг:
 • Ревматизм - тизимли яллигланиш касаллиги. Ревматизм касаллигида яллигланиш жараёни каерда бўлишини аникланг:
 • 17 ёшли ўсмир охирги ой давомида секин аста тана вазнини йўкатаётганлигига шикоят килди. Яра касаллигини аниклаш учун ишончли усулни аникланг:
 • Яра касаллиги деганда сурункали, кайталанувчи касаллиги бўлиб, морфологик хусусият билан характерланади. Ушбу морфологик субстратни аникланг:
 • "В" гастрит пайдо бўлишининг асосий механизмини аникланг:
 • Куйидаги таъриф кайси касалликка тўгри келишини аникланг: бу касалликда организмнинг темир захираси нормал гомеостаз учун етарли эмас, яъни темирга бўлган эхтиёж физиологик истеъмолдан юкори ва гемоглобин даражаси (эритроцитларга нисбатан камрок) пасаяди :
 • Камконлик клиникасида сидеропеник симптомлар ва "гемик" симптомлар фаркланади. Сидеропатиянинг пайдо бўлиши тўкималар темир захирасининг танкислиги ва темир сакловчи ферментлар фаоллигининг камайиши билан боглик. Темир танкислиги камконлиги сидеропеник симптомига хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Камконлик клиникасида сидеропеник симптомлар ва "гемик" симптомлар фаркланади. Сидеропатиянинг пайдо бўлиши тўкималар темир захирасининг танкислиги ва темир сакловчи ферментлар фаоллигининг камайиши билан боглик. Темир танкислиги камконлиги сидеропеник симптомига хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Камконлик клиникасида сидеропеник симптомлар ва "гемик" симптомлар фаркланади. Сидеропатиянинг пайдо бўлиши тўкималар темир захирасининг танкислиги ва темир сакловчи ферментлар фаоллигининг камайиши билан боглик. Темир танкислиги камконлиги сидеропеник симптомига хос бўлмаган белгини аникланг:
 • Куйидаги таъриф кайси турдаги камконликка тўгри келишини аникланг: бу касаллик асосан 40 ёшдан ошган эркакларда кузатилади. Бундай камконликнинг сабаби цианкоболамин витамини етишмаслиги, ошкозон ичак йўли, асаб тизими,кон ишлаб чикариш органлари шикастланиши белгилари билан кечади. Гипохром анемия, fi 1,2-1,8 дан юкори бўлиши, эритроцитлар, тромбоцитлар, лейкоцитлар камаяди
 • Куйидаги таъриф кайси камыонликка тўгри келишини аникланг: бу касалликда fi кўпаяди, эритроцитлар Жолли таначалари ва Кебот халкачалари бўлган катта ўлчамларда, лейкопения, тромбоцитопения, эркин билирубин даражаси ортиши, иликда мегалобласт турида кон ишлаб чикаради, тил ачишиши харакат координациясининг бузилиши терининг лимон рангига ўхшаш саргайиши талокнинг бир оз катталашиши характерли. Ахилия, атрофик гастрит дисбиозли ичак касалликлари ва дифиллоботриозкузатилади:
 • Куйидаги таъриф кайси турдаги камконликка тўгри келишини аникланг: зардобда темир микдори камаяди, эркин билирубин микдори ошади тугма касаллик. Тери ва шиллик пардалар саргимтирлиги, устихон деформацияси, спленомегалия тизза бўгинларига кон тўпланиши характерли:
 • Куйидаги таъриф кайси турдаги камконликка тўгри келишини аникланг:fi 0,8дан кам, зардобда темир микдори, эркин билирубин микдори ошади, юкори ва паст мустахкамликка эга эритроцитлар популяциясининг гемолизи эрта бошланиб, кеч тугалланади. Эритроцитлар халкасимон ўзига хос шаклга эга, ретикулоцитлар ва сидероцитлар микдори ортади, кон зардобида темир микдори камаяди. Анизоцитоз, пойкилоцитоз, ЭТЧ ортиши характерли:
 • Куйидаги таъриф кайси турдаги камконликка тўгри келишини аникланг: ўзак хужайра шикастланиши натижасида пайдо бўлади, аёл ва эркаклар орасида бир хил частотада ёшларда кузатилади. Касаллик сабаби левомицетин, сульфаниламиды, бутадион, барбитуратлар, антигистамин препаратларга юкори таъсирчанлик, баъзиларида инфекцион касалликлар: гепатит А, В,С, ЦМВ, герпес вируси, Эпштейн-Барр вируси ва б. касалликларидан кейинги холат. Нв 20-30 г/лгача камаяди, fi 1,0, ретикулоцитлар кескин камаяди. Лейкопения, тромбоцитопения, ЭЧТ тезлашиши характерли:
 • ОИВ/ОИТС профилактикасида бир неча боскич мавжуд. Куйидаги таърифга мос ОИВ профилактикасини аникланг: маълум бир шахс саломатлигини саклашга каратилган тадбирлар:
 • ОИВ/ОИТС профилактикасида бир неча боскич мавжуд. Куйидаги таърифга мос ОИВ профилактикасини аникланг: саломатликни кадрлаш. ўз кадрига етишни шакллантириш оркали ушбу мухитнинг ўзи инсоннинг оиласи ва унинг якинлари (дўстлари ва у билан мулокотда бўлувчилар) га каратилган тадбирлар:
 • ОИВ/ОИТС профилактикасида бир неча боскич мавжуд. Куйидаги таърифга мос ОИВ профилактикасини аникланг: ижтимоий нохуш (хатарли) холатларга нисбитан умумий меъёрлар ўрнатиш оркали жамиятга умумий таъсир этилади.
 • ОИВ вируси сиртига каттик ёпишган гликопротеинли "кўзикоринча"симон молекулалари бор хужайрани учратиди, хўжацин хужайрасини илгак билан очгандек "очади" ва вирус билан хужайра бир бирига сингиб кетади, шу тарика вируснинг ирсий материали хужайрага тушади. ОИВга карши вакцина яратиш мана шу боскичга каратилган. Мана шу молекула кандай белгиланишини аникланг:
 • Табиатда учрайдиган кўпгина хужайралар ва вируслар ирсий информацияси ДНК кўринишида кодланган бўлади. ОИВда у РНК сифатида кодланган. ОИВ ўзининг ирсий информациясини хўжайин хужайра "тилига ўгириш" учун ферментдан фойдаланади.шунда РНК ДНКга айланади. Шундан сўнг хўжайин хужайра вирус ДНКсини "ўзиники" деб кабул килади. Мана шу фермент номини аникланг:
 • ОИВ ривожланишининг маълум бир боскичида вируснинг янги пайдо килинган ДНКси хўжайин хужайра ядросига киради. У ерда маълум бир фермент ёрдамида хужайра ДНКси сафига туриб олади. Шу тарика хужайранинг "штаб-квартира"сини забт этиб буйрук бера бошлайди, хужайра эса унга бўйсунишга мажбур. ОИВда коннинг миллиардлаб хужайралари вируснинг ирсий материалини саклайди. Кўрсатилган фермент номини аникланг:
 • ОИВнинг ирсий дастурига бўйсунган хужайра вируснинг турли компонентларини ишлаб чикара бошлайди,сўнг шу ерда вируснинг дастлабки кўпол "йигилиши" содир бўлади ва янги, етилмаган ва заралашга кодир бўлмаган вирус хўжайин хужайрадан бачкиланади (ажралиб чикади). Шундан сўнг вируснинг яна бир ферменти ишга тушади ва янги вирус кобигининг ичида уни "тартибга солади". Шундан кйин вирус бошка хужайрани зарарлай олади. Мана шу боскичда вируснинг буткул шаклланиши учун протеаза ингибиторлари халал бериши мумкин. Куйидагилардан кай бири протеаза ингибиторларига кирмаслигини аникланг:
 • ОИВнинг ирсий дастурига бўйсунган хужайра вируснинг турли компонентларини ишлаб чикара бошлайди,сўнг шу ерда вируснинг дастлабки кўпол "йигилиши" содир бўлади ва янги, етилмаган ва заралашга кодир бўлмаган вирус хўжайин хужайрадан бачкиланади (ажралиб чикади). Шундан сўнг вируснинг яна бир ферменти ишга тушади ва янги вирус кобигининг ичида уни "тартибга солади". Шундан кйин вирус бошка хужайрани зарарлай олади. Мана шу боскичда вируснинг буткул шаклланиши учун маълум бир фермен халал бериши мумкин, уни аникланг:
 • ОИВ нафакат ВИЧ Т-лимфоцитларни балки СД-4 рецепторлари бор бошка хужараларни хам зарарлайди, шу жумладан узок умр кўрувчи моноцитлар ва макрофаг хужайралар кўп микдордаги вирусларни саклаши ва ўлмаслиги мумкин. уларнинг ролини аникланг:
 • 17ешли ўсмир ўнг ковурга остидаги давомли огрикка шикоят килади. Саргайиш аломатлари йўк. Тана харорати нормал, палпацияда ўт копи сохасида енгил огрик бор. Ташхисни аникланг:
 • Полиурия ва никтурияли 16 ешли беморда кайси тахлилларни ўтказиш зарурлигини аникланг:
 • Буйрак шишига хос бўлган клиник белгиларни аникланг:
 • Юрак шишига хос бўлган клиник белгиларни аникланг:
 • Эндокрин шишига хос бўлган клиник белгиларни аникланг:
 • Жигар циррозидаги шишга хос клиник белгиларни аникланг:
 • Квинке шишига хос клиник белгиларни аникланг:
 • Синусли тахикардияга хос белгиларни аникланг:
 • Бўлмача экстрасистолиясига хос белгиларни аникланг:
 • Атриовентрикуляр экстрасистолияга хос белгиларни аникланг:
 • Коринчалар экстрасистолиясига хос белгини ани кланг:
 • Юрак ритмининг дакикасига бирдан 180-200 маротаба уриши диастолик паузанинг кискариши ва систолик паузага якинлашиши кайси синдромга хослигини аникланг:
 • Тўлик компенсатор пауза, Р(-), QRS деформацияси,Т-тиш QRS га нисбатан дискордантлиги кайси синдромга хос экангилигини аникланг:
 • Коринчалар комплекси мутлако бошкарувсиз, Р-тишча (-), f-тўлкинлар бўлиши кайси синдромга хос экангилигини аникланг:
 • Детурцияланган QRS комплексда делта тўлкин бор, РQ оралик кискарган бўлса кайси синдромга хос экангилигини аникланг:
 • Юрак ритми тезлашган. QRS-ораликлари кисксарган, Р-тишча бўлса кайси синдромга хос экангилигини аникланг:
 • Тиббий кўрикда чакирилувчи ўсмирда АКБнинг 160/90 мм см.уст тенг эканлиги, вакти-вакти билан бош огригига шикоят килиши, пешоб тахлилида ўзгаришлар йўклиги, ЭКГда SТ сегментда носпецифик ўзгаришлар борлиги аникланди АКБ кўтарилиши нимага боглик эканлигини аникланг:
 • Иценго-Кушинго синдромига хос белги ларни аникланг:
 • 17ешли ўсмирнинг шикояти каттик бош огриги, юзи кизариши, кўркув хиссига. АД 150/70 мм см уст.га тенг. Кўз туби текширилганда-кўрув нерви шишган. АКБ авваллари хам кризли кечиши билан ошган. Кайси касалликка хос белгилар эканлигини аникланг:
 • Гормонга тобе бронхиал астма билан огриган ўсмирда АКБ 190/100 мм см уст.га тенг, юзи ойсимон ва семиз. Кайси касалликка хос белгилар эканлигини аникланг:
 • Ўсмирда тиббий кўрик вактида АКБ 150/90 мм см уст.га тенгэканлиги аникланди, вакти-вкти билан бош огриги безовта килади.Пешоб тахлили меъёрда. ЭКГда бир-икки коринчалар экстросистоласи аникланди. ВЭМ- жисмоний эурикишда толерантликнинг бузилганлигини кўрсатди. Кайси касаллик эканлигини аникланг:
 • Ўсмирни 3 ойдан бери АКБ 160/95 мм см уст.га кўтарилиши безовта килади. ЭКГда-SТ сегментнинг носпецифик ўзгариши аритмия, бир-икки экстрасистолия. Тўр парда томирлари ўзгаришсиз. Кайси касаллик эканлигини аникланг:
 • 25ешли чакирилувчи шифокорга тез-тез бош огриги, юрак сохасидаги огрикка шикояти билан келди. АКБ-160/90 мм см уст.га тенг. ЭКГда чап коринча гипертрофияси.Окулист-тўр парда ангиопатияси. Кайси касаллик эканлигини аникланг:
 • Ўсмир АКБ-130|90 мм см уст.га тенг. Шикояти тана вазни ошишига, юрак сохасида ег катламининг кўпайиши. Лаборотор теширувда глюкозага толерантлик бузилиши, гиперлипидемия аникланди. Кайси касаллик эканлигини аникланг:
 • Ўсмирда 3 ойдан бери АКБ 160/95 мм см уст. кўтарилиши кўзатилмокда. ЭКГ-ўзгаришсиз. Кўз туби ўзгаришсиз. Анамнезда онасида гипертоник касаллиги бор. Кайси касаллик эканлигини аникланг:
 • Бронхиал астманинг патогенезида бронхлар реактивлиги ошиши асосий рол ўйнайди. Ушбу холатни келтириб чикарувчи 2 омилни аникланг:
 • Ўткир ревматик иситмада стрептококкли инфекция турли хужайравий ва нохужайравий агентлар, токсинлар оркали тўкималарга бевосита ва билвосита шикастловчи таъсир кўрсатади. Куйида келтирилган кўрсаткичлардан вирулентлик омилини аникланг:
 • Ўткир ревматик иситмада стрептококкли инфекция, айникса Таркалган бўлса тўкималарга бевосита кўп микдорда хужайравий ва хужайрасиз антигенлар ва токсинлар оркали таъсир килади. Ушбу кўрсаткичлардан нейтрофилларнинг фагоцитар активлигини йўкотувчи омилни аникланг:
 • Ўткир ревматик иситмада стрептококкли инфекция, айникса таркалган бўлса тўкималарга бевосита кўп микдорда хужайравий ва хужайрасиз антигенлар ва токсинлар оркали таъсир килади. Ушбу кўрсаткичлардан эндотоксик омилни аникланг:
 • Ўткир ревматик иситмада стрептококкли инфекция тўкималарга бевосита кўп микдорда хужайравий ва хужайрасиз антигенлар ва токсинлар оркали таъсир килади. Ушбу кўрсаткичлардан миокард антигенларига ўхшаш жавоб берувчи омилни аникланг:
 • Ўткир ревматик иситмада стрептококкли инфекция, айникса таркалган бўлса тўкималарга бевосита кўп микдорда хужайравий ва хужайрасиз антигенлар ва токсинлар оркали таъсир килади. Ушбу кўрсаткичлардан стептококк метаболизмида хосил бўлувчи экзоферментни аникланг:
 • Ўткир ревматик иситмада стрептококкли инфекция, айникса Таркалган бўлса тўкималарга бевосита кўп микдорда хужайравий ва хужайрасиз антигенлар ва токсинлар оркали таъсир килади. Ушбу кўрсаткичлардан патогенетик таъсир килувчи стрептококка карши антитела хосил килувчи 3 омилни аникланг:
 • Ўткир ревматик иситмада стрептококкнинг экзоферменти тўкималарни бевосита зарарлайди. Гиалурон кислота деполимеризациясини келтириб чикарувчи ферментни аникланг:
 • Ўткир ревматик иситмада стрептококкнинг экзоферменти тўкималарни бевосита зарарлайди. Кинин тизимини фаоллаштирувчи ферментни аникланг:
 • Ўткир ревматик иситмада генетик маркерларни кузатуви шуни аникладики, юрак ревматик касаллиги бор беморлар аник кон гурухига эга. Шу гурухни аникланг:
 • Юракнинг ревматик касаллигида 2 хил тўкимага антителалар ишлаб чикарилади. Уларни аникланг:
 • Юрак ревматик касаллиги шундай тизимли касалликлар гурухига кирадики унда яллигланиш кимёвий медиаторларда содир этилади. Уларни аникланг:
 • Ревматик иситмада гуморал ва хужайравий иммунологик огиш кайси 4 омил титрининг кутарилишида акс этишини аникланг:
 • Юрак ревматик касаллигининг асосий кўринишларидан бири ревмакардит ва унинг ўзига хос диагностик белгиси бу ашофф-талалаев гранулемаси. Уларнинг жойлашиши мумкин бўлган 4 жойни аникланг:
 • Ревматоидли артрит ривожланишининг патогенетик турини аникланг:
 • Ревматоидли артритда асосан периферик бўгинлар касалланади. Улардаги ўзгаришларни аникланг:
 • Бошланишидан гуморал (ревматоид омили мавжуд) ва хужайра иммунитетининг бузилиши, бевосита иммунитет билан боглик, ўз-ўзидан кучайиб борувчи характерга эга, бошланишидан синовиоцитларнинг тўхтовсиз пролиферацияси билан кечувчи касалликни аникланг:
 • Ревматоидли артритнинг келиб чикиши иммун-яллигланиш реакциялар билан боглик. Бу касалликда бириктирувчи тўкимага нисбатан пайдо бўладиган 4 та агрессив компонентни аникланг:
 • Ревматоидли артритда бўгинлар зарарланишининг асосий механизми синовиал мембрана хужайраларида кўп микдорда синтез килинувчи "Яллигланишга карши" цитокинларнинг ортикча ишлаб чикарилиши билан боглик бўлиб, улар бўгин компонентларига турлича патологик таъсир этади. Улардан 4 тасини аникланг:
 • Бу касаллик ювенил ревматоидли артритнинг шундай турики, у 16 ешгача бўлган болаларда учрайди, унда серонеготив сурункали полиартрит тизимли Яллигланиш билан кечади. Бу тариф кайси касалликка хослигини аникланг:
 • Ўпка респиратор бўлимларининг зарарланиши алвеолалар ичида экссудат тўпланиши билан кечадиган, носпецифик инфекция туфайли содир бўладиган ўпканинг ўткир инфекцион касаллиги бронх-ўпка тизимининг кайси касаллиги эканлигини аникланг:
 • Ўткир зотилжам клинико-патогенетик ва эпидемиологик белгиларга асосланиб касалхона ичи ва касалхонадан ташкари зўрикишги зотилжамга бўлинади. Ўткир касалхона ичи зотилжамининг бошланиш вактини аникланг:
 • Сурфактантнинг 3 фаолиятини аникланг:
 • Ўткир зотилжам патогенезида махаллий бронхопулмонал химоя тизими фаолияти бузилиши мухим ахамиятга эга. Махаллий бронхопулмонал химоя тизими айрим омилларининг нормал функцияси туфайли амалга оширилади. Шулардан 4 тасини аникланг:
 • Ўткир зотилжам патогенезида махаллий бронхопулмонал химоя тизими фаолияти бузилиши мухим ахамиятга эга. Махаллий бронхопулмонал химоя тизими айрим омилларнинг нормал функцияси туфайли амалга оширилади. Шулардан 4 тасини аникланг:
 • Ўпканинг маълум бир кисмига микроб тушиши билан яллигланиш реакцияси боскичи бошланади. Бу 1-2 кун давом этиши мумкин бўлган кизариш(гиперемия) ва шиш: кенгайган ва говаклашган майда томирлардан сероз суюклик ажралиб чикиши ва алвеоладан алвеолага ўтиб ўпканинг бирор бўлимини ёки кўпрок кисмини эгаллаши ўткир зотилжам ривожланишининг кайси боскичига хос эканлигини аникланг:
 • Ўткир зотилжам ривожланишининг маълум бир боскичида 2 жараён: 1) нейтрофилларнинг кон томирлардан алвеолалар ичига чикиши; 2)фибринлар ажралиши ривожланади. Ивиган фибрин ўпканинг ушбу кисмини хавосиз, огир тўкимага айлантиради, унинг ранги кизил бўлишига, кон томирлардан фибрин билан бирга эритроцитлар хам чикишига сабаб бўлади. Бу таъриф ўткир зотилжам ривожланишининг кайси боскичига тўгри келишини аникланг:
 • Ўткир зотилжамнинг маълум бир ривожланиш боскичида лейкоцитар инфилтрацияси содир бўлади, фибрин ажралиб чикмайди ва ўпка кул ранг бўлиб колади. Бу тариф ўткир зотилжамнинг кайси боскичига тўгри келишини аникланг:
 • Ўткир зотилжамнинг маълум бир ривожланиш боскичида хосил бўлган патологик субстратлар сурилади. Бу тариф ўткир зотилжамнинг кайси боскичига тўгри келишини аникланг:
 • Бронхларнинг сурункали яллигланиш касаллиги йил давомида 3 ойдан кўп вакт ичида мунтазам йутал, балгам кўчиши билан кечиб, 2 ва ундан кўп йиллар кузатилса кайси касаллик таърифига мос келишини аникланг:
 • Сурункали бронхитни даволашда антихолинергик препаратлар (атровент)нинг таъсир механизмини аникланг:
 • Сурункали бронхитни даволашда бетта рецептор агонистлари (беротек, астмопент, интал) нинг механизмини аникланг:
 • Сурункали бронхитни даволашда метилксантинлар (эуфиллин, теофедрин, теотарт)нинг таъсир механизмини аникланг:
 • Сурункали бронхитни даволашда муколитиклар(лазолван, бромгексин, амброксол)нинг механизмини аникланг:
 • Сурункали бронхитни даволашда антибактериал препаратлар таъсир механизмини аникланг:
 • Касаллик бронхларнинг сурункали давомли аллергик яллигланиши, гиперреактивлиги ва бронх деворларининг шиши, шилимшик модда гиперсекрецияси, бронхлар сикилиши, таркалган бронхиал обструкцияси натижасида даврий нафас сикиши ёки бўгилиш приступлари билан характерланади. Келтирилган тариф кайси касалликка хос эканлигини аникланг:

Назад к списку