О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

ПульмонологияПУЛЬМОНОЛОГИЯ

Билет 1

 1. Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг.
 2. Кўкрак қафасидаги оғриқларнинг диагностик алгоритми
 3. Саркаидоз касаллигининг 1 босқич критерийлари.
 4. Сурункали обструктив ўпка касаллигининг базис давоси.
 5. Бемор 28 ёш. Яқинда оғир ОРВИ ўтқазган. Уйда даволанган. Қолдиқ белгилари сифатида йўтал қолган, нафас сиқиш хуружлари билан, айниқса эрталаб, ўткир хидларга кучаювчи. Анамнезида овқат аллергияси. Объектив: икки томондан везикуляр нафас фонида тарқоқ қуруқ хииллашлар эшитилади. Сизнинг ташхисингиз

Билет 2

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Хансирашнинг диагностик алгоритми.
 3. Плевра бўшлиғида сероз ва экссудат суюқлиги йиғилиши билан кечадиган касалликларни сананг.
 4. Бронхиал астмани даволашда қўлланиладиган яллиғланишга қарши препаратлар.
 5. Бемор 46 ёш, 18 йил мобайнида тамаки чекади, оғир зотилжам билан касал, цефазолин билан даволанмоқда. Даволанишни 3 кунида ўнг курак тагида ва ўнг қовурға ости сохасида ўткир оғриқлар пайдо бўлган, чапга иррадиация билан. Тана температураси юқори гектик, титраш, терлаш, юрак тез уруши, юзининг ўнг тарафи қизариши кузатилмоқда. Оғриқлар чуқур нафасда кучаяди. Беморда қандай асорат ривожланган. Сизнинг тактикангиз.

Билет 3

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг. Бронх-ўпка хасталикларида физикал текширувлар (перкуссия, аускультация).
 2. Сурункали обструктив бронхит касаллигининг бронхоэктатик касаллиги билан қиёсий ташхислаш.
 3. Бронхиал астма касаллигининг 1поғонаси даволаш принциплари.
 4. Упканинг сурункали обструктив касаллигини базис давоси деганда нимани тушунасиз
 5. Бемор 64 ёш, 40 йил мобайнида тамаки чекади. Эрталаблари қийин ажралувчи балғамли йўтал қийнайди, доим балғам ташлайди. Тез-тез шамоллайди. Яқинда нафас сиқиш хуружлари билан хансираш қўшилган.

Билет 4

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган? уткир зотилжам касаллигининг таснифига замонавий ёндошув.
 2. Бронхиал астма касаллигининг 2 поғонасининг диагностик критерийлари.
 3. Сурункали обструктив бронхит касаллигининг трахея экспиратор стенози билан қиёсий ташхиси.
 4. Антихолинергик дори воситаларининг обструктив касалликларда ишлатиш принципларини айтиб беринг.
 5. Бемор 60 ёш, кечаси уйқу бермайдиган доимий қийновчи йўталга шикоят қилади. Кўкрак қафасининг юқори қисмида кучли оғриқлар безовта қилади. Суяк ва бўғимларда оғриқлар, гўштли овқатларга иштахасизлик, дармонсизлик кузатилади. 16 ёшидан тамаки чекади. Объектив: 1 даражали кахексия, бўйин ва ўмров усти лимфа тугунлари катталашган, кўпроқ ўнгдан. Балғам "малинали желе" рангида. Ўпкада дағал нафас фонида нам хириллашлар эшитилади. Қорин юмшоқ, Ўнг биқин сохасида оғриқ бор. Тахминий диагноз. Қиёсий ташхис, даволаш.

Билет 5

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Обструктив синдромнинг патогенези (обструкциянинг қайтар ва қайтмас компонентлари ).
 3. Гудпасчер синдромининг клиник белгилари.
 4. Шифохонадан ташқари зотилжамнинг антибактериал терапия принциплари.
 5. Бемор 22 ёш. Тез-тез шамоллаш кузатилади, қийин даволанади, асорат сифатида қийин ажралувчи балғам билан йўтал қолади. Хамрох касалликлари панкреатит, коньюктивит. Тахминий диагноз, қиёсий ташхис, даволаш.

Билет 6

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Йўталнинг диагностик алгоритми .
 3. Обструктив ва нообструктив бронхитнинг клиник-функционал фарқи.
 4. Ўткир ўпка-юрак етишмовчилиги ва унинг асоратларини диагностика принциплари ва даволаш.
 5. Куп йиллардан бери кандли диабет билан огрийдиган 67 ёшли бемор (бошка касалликлари йук), кечаги кундан тана хароратини 39,6 кутарилиши ва умумий холсизлик ва бош огриши безовна кила бошлаган. Бугундан у аёлда йутал ва йутал пайтида чап кукрак кафасида огрик сеза бошлаган. Текширув пайтида бемор бироз холсиз , эс хуши меёрида. Перкуссияда кукрак кафаси пастки кисмларида аник сусайган нафас ва аускультацияда бронхиал нафас эшитилади. Юрак уриш сони 96 та минутига. НОС - 26 та. Кандай ташхисни гумон килаяпсиз

Билет 7

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг
 2. Экзоген аллергик альвеолитнинг патогенези, клиникаси ва диагностикаси.
 3. Сурункали обструктив ўпка касаллигининг таснифи.
 4. Сурункали ўпка-юрак етишмовчилиги ва унинг асоратларини диагностика принциплари ва даволаш.
 5. 15 ёшли успирин киз онаси билан врач кабулига келган. Онасининг гапи буйича кизини охирги 6-ой давомида кучли йутал безовна килади. Оиласининг бошка аъзолари соглом. Бемор озмаган. Болалик пайтида бир неча йил давомида экзема безовта килган. Охирги 2 хафта давомида бемор эрталаб кукрак кафасидаги сикувчи огрик билан уйгониб кетган. Курик пайтида нафас олиши ва кукрак кафаси харакати меёрида, териси жуда курук. Экзема белгилари йук. Бурун шиллик кавати шишган. Аускультацияда везикуляр нафас, жадаллаштирилган нафасда иккала томондан таркок курук хуштакли хириллашлар эшитилади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет 8

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 2. Вентиляцияни яширин бузилишларини ташхислаш.
 3. Ўткир зотилжам атипик кечишининг клиник вариантлари.
 4. Экссудат ва транссудатлар пайдо бўлиш сабаблари ва уларнинг диагностикаси.
 5. 40- ёшли аёл унг кукрак кафасида огрик, тана хароратини 37,2-37,6 С кутарилиши, сабабсиз холсизлик, иштаха сусайиши, тана вазнини камайиши, кам микдордаги шиллик балгам билан йуталга, хансирашга шикоят килади. Анамнезидан: юкоридаги холатлар беморни бир ойлардан бери безовта кила бошлаган ва купайиб борган. Йигирма йилдан бери кунига ярим кути сигарета чекади. Отаси упка ракидан улган. Объектив: териси рангпар, лимфа тугунлари катталашган, кукрак кафаси цилиндрик шаклда. Перкутор: упка товуши, дагал нафас, хириллашлар йук. НОС минутига 18 та. Юрак тонлари аник, ритмик, ЮУС минутига 88 та, А/Б 110/60 мм.см.уст.. Ташхис куйинг.

Билет 9

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Ташқи нафас функциясининг обструктив ўзгаришлари белгилари.
 3. Плевритларнинг диагностик алгоритми.
 4. Аллергенларнинг таснифи. Специфик и носпецифик аллергик синамалар.
 5. 27 ёшли аёл кабулга келган. Шиллик-йирингли балгам билан йуталга, кукрак кафасидаги огрикка, тана хароратини кутарилишига, чарчашга шикоят килади. 3 хафтадан бери огрийди. Тана харорати кутарилганда аспирин кабул килган, алтейка илдиз дамламасини кабул килган, фойдаси булмаган. Объектив: бемор озгин, териси нам. Упкада унгдан курак остидан кискарган перкутор товуш, шу жойда нафас сусайган, хириллашлар йук. НОС минутига 20 та. ЮУС минутига 105 та. А/Б 110/70 мм.см.уст. Шифокор беморга 3 мартали балгам анализи топширишни тавсия килди. Балгам анализда туберкулез микобактерияси аникланди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет 10

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Ташқи нафас фаолиятининг реструктив ўзгаришларининг белгилари ва уларнинг пайдо бўлиш сабаблари.
 3. Бирламчи ва иккиламчи ўпка эмфиземаси патогенези.
 4. Анафилактический шок, клиникаси, давоси.
 5. 56 ёшли эркак бемор, купрок эрталаб ажралувчи яшил рангдаги балгам ажралиши билан кузатиладиган йуталга, жисмоний харакатда хансирашга. Анамнезидан: йигирма йилдан бери кунига 1 пачкадан сигарета чекади. Объектив: тери копламлари одатдаги рангда, кукрак кафаси цилиндрик. Перкуссияда: упка товуши. Аускультатив: везикуляр нафас, жадаллаштирилган нафасда якка курук хириллашлар эшитилади. ОФВ1 - 67%. Упка рентгеноскопиясида: сурункали бронхит. УСОК огирлик даражаси кандай критерияларга асосан куйилади.

Билет 11

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Пульмонологияда ишлатиладиган қўзғатувчи ва дилятацион синамалар.
 3. Бирламчи ўпка эмфиземасининг клиник-диагностик белгилари.
 4. Ўпка абсцессининг консерватив даволаш усуллари.
 5. 48 ёшли эркак беморга поликлиникада шикояти, анамнези, объектив курик ва ФВД текширувга асосан УСОК 2 боскич ташхиси куйилган. Кандай дорилар УСОКни даволашни рационал алгоритмига тугри келади.

Билет 12

 1. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қандай орган?
 2. Бронхиал астманинг пайдо бўлишининг сабабчи ва қўзғатувчи факторлари.
 3. Ўпканинг ўткир йирингли процессларининг таснифи.
 4. Балғам кўчирувчи дори воситаларининг гурухлари. Асосий вакилларини айтинг.
 5. Беморга поликлиникада шикояти, анамнези, объектив белгиларга асосан упканинг сурункали обструктив касаллигига гумон пайдо булган. Бронхиал астма касаллиги билан таккослама ташхислаш учун кандай лаборатор текширув утказиш лозим.

Билет 13

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Трахеобронхиал дарахтининг адренергик регуляторлари, уларнинг трансформацияланиш хусусиятлари.
 3. Брохиал астмани истерия билан қиёсий ташхислаш. Дифференциальная диагностика БА от истерии.
 4. Пульмонологияда ишлатиладиган мукорегуляторлар ва уларнинг асосий вакиллари.
 5. 23 ёшли эркак шифокорга умумий холсизлик, бош огриши, тана хароратини 37,5˚С кутарилиши ва курук йуталга шикоят билан мурожат килган. Икки кундан бери касал, касалликни совук котиш билан боглайди. Объектив: тана харорати 37,2˚С. Умумий холати коникари. Периферик лимфа тугунлари катталашмаган. Упкада тиник перкутор товуш. Дагал нафас, таркок курук хижилловчи ва хуштакли товуш эшитилади. НОС - минутига 16 та. Юрак тонлари аник, ритмик, ЮУС - минутига 72 та, А/Б - 120/80 мм.см.уст. сизнинг ташхисингиз.

Билет 14

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Селектив и носелектив адреномиметиклар, уларнинг таъсир этиш нуқталари.
 3. Шегрен синдромининг клиникаси ва диагностикаси.
 4. Бронхиал астмада гормонал терапии принциплари.
 5. 50 ёшли бемор аёл шифохонага бош огриши, тана хароратини кутарилиши, унг кукрак кафасидаги кескин санчувчи огрикка, хансирашга, занг рангидаги балгам билан йутал шикояти билан келтирилган. Касаллик совук котишдан кейин уткир бошланган. Касалликнинг иккинчи куни. Объектив: тана харорати 39,4˚С. Умумий ахволи огир, юзи гиперемик, лабларида учук тошган, НОС минутига - 28 та. При курикда унг кукрак кафаси нафас олишда оркада колмокда, пайпаслашда унгдан овоз титраши бироз кучайган, перкуссияда унг упка пастки кисмида тумтоклашган товуш, аускультатив унг томон пастки кисмида сусайган везикуляр нафас фонида крепитация эшитилади. Юрак тонлари сусайган. Пульс минутига 110 та. А/Б 110/80 мм.см.уст.. сизнинг ташхисингиз.

Билет 15

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Ўпка-юрак таснифи.
 3. Сурункали обструктив ўпка касаллигининг патогенези.
 4. Стафилакокк зотилжами терапияси хусусиятлари.
 5. 30ёшли бемор аёл бош огришига карши аспирин кабул килгандан кейин пайдо булган нафас сикиши хуружига, хансирашга, бурундан кийин нафас олиши ва йуталга шикоят килади.Объектив: умумий ахволи коникарли. Кукрак кафаси оддий шаклда, иккала кисми нафас актида бир хил иштирок этади. Перкутор оддий упка товуши, упка чегаралари меъёрида. Дагал нафас, нафас чикариш чузилган, жадаллаштирилган нафасда якка курук хуштакли хириллашлар бор. ПСВ - 80%. Юрак тонлари тиник, ритмик, ЮУС минутига 80 та. А/Б 120/80. Ташхис куйинг.

Билет 16

 1. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Зотилжамнинг динамикадаги клиник-физикал ўзгаришлари.
 3. Сурункали обструктив ўпка касаллигини қиёсий ташхислаш. (эмфизематоз ва бронхитик турлари).
 4. Бронхиал астма IV поғонасини даволаш.
 5. 48 ёшли автобус хайдовчиси, узок йулдан келди. Авваллари чекан. Йулда унинг чап оёги шишиб, харакатланиши кийин булди. Кеча унда бирдан уткир хансираш хуружи пайдо булди ва бироз йутал пайдо булди. Текширувда: чап оёги шишган, НОС минутига 23 та. ЮУС минутига 110 та, тана харорати 37,9 С. Рентгенографияда чапдан тиркишсимон ателектаз ва худди шу томонлан плевра суюклигини йигилиши куринади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет 17

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Бронхиал астмада бронх йўллари шиллиқ қаватининг яллиғланиш хусусиятлари.
 3. Астматик статуснинг I, II, III босқичлари клинико-диагностик критерийлари.
 4. Метилксантинлар билан даволаш принциплари.
 5. 38 ёшли аёл. Хуштакли товуш билан эшитиладиган нафас олишни кийинлашишига, кийин ажралувчи окимтир балгам билан йуталга, нафас сикиш хуружлари кунига 5-6 маротабагача ва асосан кечаси кузатилади. Нафас сикиш хуружлари чанг билан ва хар хил хидларга кузатилади. Объектив: умумий ахволи огир, бемор кулига тиралган холатда утирибди. Нафас олиши тезлашган, дистанцион хириллашлар эшитилади. Нафас чикариш кийинлашган, НОС минутига 30 та. Нафас олишда ёрдамчи мушаклар иштирок этади. Перкуттор: упка устида кутисом товуш , аускультатив: дагал нафас, нафас чикариш чузилган, таркок курук хуштакли хириллашлар эшитилади. ЮУС минутига 120 та., А/Б 110/70 мм.см.уст. ПСВ - 35%. Сизнинг ташхисингиз.

Билет 18

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Ўпка саркоидози патогенези.
 3. Атипик зотилжамлар (қўзғатувчи характерига қараб), клиникаси, диагностикаси, даволаш принциплари.
 4. Астматик статуснинг I босқичида шошилинч чоралар.
 5. 32 ёшли эркак, яшил рангли ажралиши билан йуталга, холсизликка, терлашга шикоят килади. Анамнезидан: 10 йилдан бери кунига ярим пачка сигарета чеккан. Холатини ёмонлашишини бир хафта олдин булиб утган уткир респиратор вирусли инфекция билан боглайди. Объектив: упка товуши, дагал нафас, хириллашлар йук. Шишлар йук. ОФВ1 меъёрнинг 86%. Сизнинг ташхисингиз.

Билет 19

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Ўпка ўткир йирингли процессларининг этиологияси, патогенези, патоморфологияси.
 3. Бронхиал астма III поғонаси клиник-функционал критерийлари.
 4. Бронхиал астма касаллигининг 1поғонаси даволаш принциплари
 5. 46 ёшли эркак, озгина жисмоний харакатдаги хансирашга, балгам билан йуталга шикоят килади, балгам ок тиник рангда. Анамнезидан: йигирма беш йилдан купрок вакт давомида кунига бир пачка сигарета чекади. 15 йилдан бери йуталади, йутал совукда купаяди, хансирашга 10 йилдан ортган. Кунига 1-3 таб. Эуфиллин ичади. Объектив: диффуз цианоз, кукрак кафаси эмфизематоз. Перкуттор: кутисимон товуш, нафас сусайган, курук хириллашлар бор. Шишлар йук. ОФВ1 меъёрнинг 60%. Сизнинг ташхисингиз.

Билет 20

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Зотилжамни туберкулезнинг инфильтратив тури билан қиёсий ташхислаш.
 3. Бронхиал астманинг 1 поғонаси диагностик критерийлари.
 4. Сурункали ўпка-юракнинг патогенетик терапияси.
 5. Шифокор 50 ёшли огир ахволдаги беморга чакирилди. Бир неча маротаба кусган. Тушакдан турмайди, овкат емайди, факат суюклик истеъмол килади. Хуши карахт холатда, тинч холатда хансираш, йирингли балгам билан йуталади, тана харорати 39˚С. Деярли бир хафтадан бери огрийди, тана харорати 38˚С кутарилган, балгамли йутал, ёнбошдаги огриклар безовта килади. Охирги икки кун ичида бемор ахволи огирлашган. Шифокорларга мурожат килмаган, даволанмаган. Ахволи огир. НОС минутига 40 та., ЮУС минутига 140 та. Унг томон пастки кисмида сусайган перкутор товуш, сусайган нафас, майда пуфакли нам хириллашлар эшитилади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет 21

 1. "Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Овқат аллергиясининг клиникаси ва диагностикаси.
 3. Глюкокортикоид терапиянинг рационал принциплари.
 4. Пикфлоуметриянинг бронхиал астма мониторингидаги ўрни (зонал ёндашув)
 5. Кабулда 32 ёшли эркак шиллик -йирингли балгам билан йуталга, чукур нафасда чап кукрак кафасидаги огрикка, тана хароратини 38 ˚С гача кутарилишига, холсизликка, терлашга шикоят килади. Бир хафта олдин юкори тана харорати булган, бурун битган, йутал булган. Турт кундан кейин ахволи яхшиланган. Ишлашни давом эттирган. Кечадан яна ахволи кайтадан ёмонлашган. Куп йилдан бери кунига 1 пачкадан сигарета чекади. Объектив: умумий ахволи коникарли, тана харорати 38,1 С, НОС минутига 20 та, ЮУС минутига - 100 та. Чапдан курак пастидан чегараланган жойда кискарган перкутор товуш, сусайган нафас ва майда пуфакли нам хириллашлар эшитилади. Ташхис куйинг.

Билет 22

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Фибробронхоскопияга кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.
 3. Дифференциальная диагностика бронхиальной астма билан юрак астмасини қиёсий ташхислаш.
 4. Ўпка саркаидозини даволаш.
 5. 48 ёшли автобус хайдовчиси, узок йулдан келди. Авваллари чеккан. Йулда унинг чап оёги шишиб, харакатланиши кийин булди. Кеча унда бирдан уткир хансираш хуружи пайдо булди ва бироз йутал пайдо булди. Текширувда: чап оёги шишган, НОС минутига 23 та. ЮУС минутига 110 та, тана харорати 37,9 С. Рентгенографияда чапдан тиркишсимон ателектаз ва худди шу томонлан плевра суюклигини йигилиши куринади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет 23

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 2. Бронхиал астмада бронхлар гиперреактивлигининг ривожланиши.
 3. Идеопатик фиброзланувчи альвеолитнинг клиникаси, диагностикаси.
 4. Атипик зотилжамларнинг даволаш принциплари.
 5. 40 ёшли эркак бир йил аввал камокда булган. Камокда эканлигида унда кон туфлаш кузатилган, поликлиникада курикдан кейин беморга бронхиал астма ташхиси куйилган. Кандай текширув ташхисни тасдиклайди.

Билет 24

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Нозокомиал зотилжамлар диагностик критерийлари ва даволаш.
 3. Ўпка гемосидерози клиникаси, диагностикаси.
 4. Сурункали обструктив ўпка касаллигида диспансер гурухлар ва ундаги текширув хажми.
 5. 32 ёшли беморга бронхиал астма III погона ташхис куйилган яллигланишга карши таъсир килувчи, узок вакт ишлатса буладиган дори воситасини айтинг?

Билет 25

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Тамаки чекиш - сурункали обструктив ўпка касаллигининг ривожланиш предиктори.
 3. Бронхиал астма билан сурункали обструктив ўпка касаллигини қиёсий ташхислаш.
 4. Иммунокорректорлар, уларнинг гурухлари, асосий вакиллари.
 5. 56 ёшли бемор эрталаблари ажралувчи яшил рангли балгамли йуталга, жисмоний зурикишда хансирашга шикоят килади. Анамнезидан: йигирма йилдан купрок вакт давомида кунига бир пачкадан купрок сигарета чекади. Объектив: териси оддий рангда, кукрак кафаси цилиндрик. Перкуттор: упка товуши, аускультатив: везикуляр нафас, жадаллаштирилган нафасда якка курук хуштакли хириллашлар эшитилади. ОФВ1 - 67%. Рентгеноскопик сурункали бронхит расми. Кандай белгиларга асосан УСОК нинг огирлик даражаси куйилади.

Билет 26

 1. Согликни саклашни ислох килиш деганда нимани тушунасиз
 2. Бронхиал астма касаллигини даволашда кулланиладиган базис дори воситаларини айтинг
 3. Бронхоэктаз касаллигининг клиникасини айтиб беринг
 4. Нафас аъзоларида учрайдиган уткир респиратор вирус касалликлари хакида тушунча беринг
 5. 25 ёшли бемор йигит грипп дан кейин йутал ва тана хароратини кутарилиши кузатилади. Аускультатив упкада икки томондан пастки булакларида нам хириллашлар эшитилади. Кушимча кандай текширувлар аник ташхис куйишга ёрдам беради.

Билет 27

 1. Президент И.А. Каримовнинг "Миллий истиклол гояси" асаридаги асосий гояни билишнинг ахамияти нимада
 2. Упканинг сурункали обструктив касаллиги ривожланиш патогенезини айтиб беринг
 3. Спонтан пневмоторакс касаллигини келиб чикиш сабаблари
 4. Бронхиал астмада бронхлар гиперреактивлигининг аниклашнинг энг оддий усулларин айтинг.
 5. Беморда май ойида бурун битиши, бурундан суюклик ажралиши, йутал, нафас сикиши безовта килади. Аждодларида бувисида бронхиал астма касаллиги булган, бемор объектив курикда холати адекват, териси тоза бурун шиллик каватлари шишган. Упкада аускульатив одий везикуляр нафас. Кандай текширув усули ташхис куйишга ёрдам беради.

Билет 28

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Бронхиал астманинг 1 поғонаси диагностик критерийлари.
 3. Плевра бўшлиғида сероз ва экссудат суюқлиги йиғилиши билан кечадиган касалликларни сананг.
 4. Обструктив ва нообструктив бронхитнинг клиник-функционал фарқи.
 5. Беморда май ойида бурун битиши, бурундан суюклик ажралиши, йутал, нафас сикиши безовта килади. Аждодларида бувисида бронхиал астма касаллиги булган, бемор объектив курикда холати адекват, териси тоза бурун шиллик каватлари шишган. Упкада аускультатив оддий везикуляр нафас. Патогенетик даво муолажасини айтинг.

Билет 29

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Вентиляцияни яширин бузилишларини ташхислаш.
 3. Шегрен синдромининг клиникаси ва диагностикаси.
 4. Бронхиал астмада гормонал терапия принциплари.
 5. 40- ёшли эркак унг кукрак афасида огрик, тана хароратини 37,2-37,6 С кутарилиши, сабабсиз холсизлик, иштаха сусайиши, тана вазнини камайиши, кам микдордаги шиллик балгам билан йуталга, хансирашга шикоят килади. Анамнезидан: юкоридаги холатлар беморни бир ойлардан бери безовта кила бошлаган ва купайиб борган. Йигирма йилдан бери кунига ярим кути сигарета чекади. Отаси упка ракидан улган. Объектив: териси рангпар, лимфа тугунлари катталашган, кукрак кафаси цилиндрик шаклда. Перкутор: упка товуши, дагал нафас, хириллашлар йук. НОС минутига 18 та. Юрак тонлари аник, ритмик, ЮУС минутига 88 та, А/Б 110/60 мм.см.уст.. Ташхис куйинг.

Билет 30

 1. Иктисодни ривожлантиришда "Узбек модели" деганда нимани тушунасиз
 2. Зотилжамни замонавий ташхислашдаги кулайликлар нимадан иборат
 3. Аллергик касалликларни даволашда ишлатиладиган асосий дорилар
 4. Упка касалликларини текширишда пикфлоуметрия текшириш
 5. Кабулда 40 ёшли аёл шиллик -йирингли балгам билан йуталга, чукур нафасда чап кукрак кафасидаги огрикка, тана хароратини 38 ˚С гача кутарилишига, холсизликка, терлашга шикоят килади. Бир хафта олдин юкори тана харорати булган, бурун битган, йутал булган. Турт кундан кейин ахволи яхшиланган. Ишлашни давом эттирган. Кечадан яна ахволи кайтадан ёмонлашган. Объектив: умумий ахволи коникарли, тана харорати 38,1 С, НОС минутига 20 та, ЮУС минутига - 100 та. Чапдан курак пастидан чегараланган жойда кискарган перкутор товуш, сусайган нафас вам айда пуфакли нам хириллашлар эшитилади. Ташхис куйинг.

Билет 31

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Сурункали обструктив ўпка касаллигида диспансер гурухлар ва ундаги текширув хажми.
 3. Бронхиал астма касаллигининг III поғонаси даволаш принциплари.
 4. Пневмотороксда шошилинч ёрдам принциплари
 5. 55 ёшли аёл шифохонага нафас сикиши, йутал, балгам кийин ажралиши, томогидаги огриклар, холсизлика шикоят килиб келган. Анамнезидан беморда касаллик совук сув истемол килгандан кейин бошланган. Бемор уйида амбулатор шароитда цефазолин, амброксол олган ахволи яхшиланмаган. Объектив курикда упкада перкутор икки томондан сусайган перкутор товуш, аускультатив икки томондан сусайган везикуляр нафас эшитилади. Рентгеноскопияда икки томонлама зотилжам белгилари аникланди. Антибактериал терапия учун кандай дори ишлатилади.

Билет 32

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Нозокомиал зотилжамлар диагностик критерийлари ва даволаш.
 3. Ўпка гемосидерози клиникаси, диагностикаси.
 4. Шифохонадан ташкари зотилжамни даволашни узига хос принциплари
 5. Шифохонага 51 ёшли эркак йирингли балгам билан йуталга, чукур нафасда чап кукрак кафасидаги огрикка, тана хароратини 38 ˚С гача кутарилишига, холсизликка, терлашга шикоят килади. Бир хафта олдин юкори тана харорати булган, бурун битган, йутал булган. Турт кундан кейин ахволи яхшиланган. Ишлашни давом эттирган. Кечадан яна ахволи кайтадан ёмонлашган. Куп йилдан бери кунига 1 пачкадан сигарета чекади. Объектив: умумий ахволи коникарли, тана харорати 38,1 С, НОС минутига 20 та, ЮУС минутига - 100 та. Чапдан курак пастидан чегараланган жойда кискарган перкутор товуш, сусайган нафас вам айда пуфакли нам хириллашлар эшитилади. Ташхис куйинг.

Билет 33

 1. Истиклол, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. ХОБЛ ни туберкулезнинг инфильтратив тури билан қиёсий ташхислаш.
 3. Бронхиал астманинг поғонавий диагностик критерийлари.
 4. Сурункали ўпка-юракнинг патогенетик терапияси.
 5. Поликлиника 44 ёшли бемор мурожат килди. Бир неча маротаба кусган. Иштахаси пасайган, факат суюклик истемол килади. Хуши узида, жисмоний харакатда хансираш, йирингли балгам билан йуталади, тана харорати 39˚С. Деярли бир хафтадан бери огрийди, тана харорати 38˚С кутарилган, балгамли йутал, ёнбошдаги огриклар безовта килади. Охирги икки кун ичида бемор ахволи огирлашган. Шифокорларга мурожат килмаган, даволанмаган. НОС минутига 24 та., ЮУС минутига 98 та. Унг томон пастки кисмида сусайган перкуттор товуш, сусайган нафас, майда пуфакли нам хириллашлар эшитилади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет 34

 1. Маънавий - маърифий тушунчаларнинг жамият, ва ёш авлодни тарбиялашдаги ахамияти нималардан иборат?
 2. Бронхоэктаз касаллигида бронх йўллари шиллиқ қаватининг яллиғланиш хусусиятлари.
 3. Астматик статуснинг I, II, III босқичлари клинико-диагностик критерийлари.
 4. Антихолинэргик дори воситаларнинг ишлатиш принциплари.
 5. 40 ёшли аёл. Нафас сикиш хуружлари кунига 4-5 маротабагача ва асосан кечаси кузатиладиган хуштакли товуш билан эшитиладиган нафас олишни кийинлашишига, кийин ажралувчи окимтир балгам билан йуталга. Нафас сикиш хуружлари чанг билан ва хар хил хидларга кузатилади. Объектив: умумий ахволи огир, бемор кулига тиралган холатда утирибди. Нафас олиши тезлашган, дистанцион хариллашлар эшитилади. Нафас чикариш кийинлашган, НОС минутига 30 та. Нафас олишда ёрдамчи мушаклар иштирок этади. Перкуттор: упка устида кутисом товуш , аускультатив: дагал нафас, нафас чикариш чузилган, таркок курук хуштакли хириллашлар эшитилади. ЮУС минутига 100 та., А/Б 110/70 мм.см.уст. ПСВ - 55%. Сизнинг ташхисингиз.

Билет 35

 1. Орол денгизи экологик катастрофаси туфайли давлат микёсида олиб борилаётган ишлар кулами хакида тушунча беринг
 2. Бронхлар яллигланишида иммунитетни ахамиятини айтиб беринг
 3. Упка-юрак етшмовчилигини даволашни асосий принципларини айтинг
 4. АСИТ терапияни утказиш конунларини айтиб беринг
 5. Бемор 28 ёш. Яқинда оғир ОРВИ ўтқазган. Уйда даволанган. Қолдиқ белгилари сифатида йўтал қолган, нафас сиқиш хуружлари билан, айниқса эрталаб, ўткир хидларга кучаювчи. Анамнезида овқат аллергияси. Объектив: икки томондан везикуляр нафас фонида тарқоқ қуруқ хириллашлар эшитилади. Тахминий диагноз. Ташхислаш ва даволаш тактикаси?

Билет 36

 1. Мустакиллик учун курашган аждодларимиз хакида айтиб беринг
 2. Ўпка саркоидози патогенези.
 3. Атипик зотилжамлар (қўзғатувчи характерига қараб), клиникаси, диагностикаси, даволаш принциплари.
 4. Астматик статуснинг I босқичида шошилинч чоралар.
 5. 38 ёшли аёл, кукимтир рангли балгам ажралиши билан йуталга, холсизликка, терлашга шикоят килади. Анамнезидан: Холатини ёмонлашишини бир хафта олдин булиб утган уткир респиратор вирусли инфекция билан боглайди. Объектив: упка товуши, дагал нафас, хириллашлар йук. Шишлар йук. ОФВ1 меъёрнинг 86%. Сизнинг ташхисингиз. Даволаш асослари.

Билет 37

 1. Диний экстремистик окимнинг жамият ривожланишига киладиган асосий тахдидлари нималардан иборат
 2. Интерстициал зотилжамни даволаш принципини айтинг
 3. Упка касалликларини даволашда гормонларнинг урни хакида гапириб беринг
 4. Тромбоэмболия касаллигини консерватив давоси нима.
 5. Бемор 46 ёш, 18 йил мобайнида тамаки чекади, оғир зотилжам билан касал, цефазолин билан даволанмоқда. Даволанишни 3 кунида ўнг курак тагида ва ўнг қовурға ости сохасида ўткир оғриқлар пайдо бўлган, чапга иррадиация билан. Тана температураси юқори гектик, титраш, терлаш, юрак тез уруши, юзининг ўнг тарафи қизариши кузатилмоқда. Оғриқлар чуқур нафасда кучаяди. Беморда қандай асорат ривожланган. Сизнинг тактикангиз.

Билет 38

 1. Жамият ривожланишида соглом турмуш тарзи тушунчаси кандай ахамиятга эга
 2. Узбекистонда пульмонологик касалликлар таркалганлик даражаси, статистик курсаткичлари хакида гапириб беринг
 3. Пневмосклероз касаллигини келиб чикиш сабаблари хакида айтиб беринг
 4. Пульмонологик касалликларни дориларсиз даволаш деганда нимани тушунасиз
 5. Бемор 64 ёш, 40 йил мобайнида тамаки чекади. Эрталаблари қийин ажралувчи балғамли йўтал қийнайди, доим балғам ташлайди. Тез-тез шамоллайди. Яқинда нафас сиқиш хуружлари билан хансираш қўшилган.Тахминий диагноз, қиёсий ташхис, даволаш.

Билет 39

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Обструктив синдромнинг патогенези (обструкциянинг қайтар ва қайтмас компонентлари).
 3. Гудпасчер синдромининг клиник белгилари.
 4. Шифохонадан ташқари зотилжамнинг антибактериал терапия принциплари.
 5. Бемор 60 ёш, кечаси уйқу бермайдиган доимий қийновчи йўталга шикоят қилади. Кўкрак қафасининг юқори қисмида кучли оғриқлар безовта қилади. Суяк ва бўғимларда оғриқлар, гўштли овқатларга иштахасизлик, дармонсизлик кузатилади. 16 ёшидан тамаки чекади. Объектив: 1 даражали кахексия, бўйин ва ўмров усти лимфа тугунлари катталашган, кўпроқ ўнгдан. Балғам "малинали желе" рангида. Ўпкада дағал нафас фонида нам хириллашлар эшитилади. Қорин юмшоқ, Ўнг биқин сохасида оғриқ бор. Тахминий диагноз. Қиёсий ташхис, даволаш.

Билет 40

 1. Куппартиявийлик деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Ўпка-юрак касалликларини таснифи.
 3. Сурункали обструктив ўпка касаллигининг патогенези.
 4. Атипик зотилжами терапияси хусусиятлари.
 5. Бемор 22 ёш. Тез-тез шамоллаш кузатилади, қийин даволанади, асорат сифатида қийин ажралувчи балғам билан йўтал қолади. Хамрох касалликлари панкреатит, коньюктивит.Тахминий диагноз, қиёсий ташхис, даволаш.

Билет 41

 1. Согликни саклашни боскичма боскич ислох килиш деганда нимани тушунасиз
 2. Ингаляцион гормонал терапияни ишлатишни афзалликлари нималардан иборат
 3. Иммун танкислик зотилжамини даволашни узига хос принциплари нималардан иборат
 4. Пульмонологик касалликларда антимикотик дориларни ишлатиш асосий принциплари нима
 5. 32 ёшли бемор аёл. Яқинда оғир ОРВИ ўтқазган. Қолдиқ белгилари сифатида йўтал қолган, нафас сиқиш хуружлари билан, айниқса эрталаб, ўткир хидларга кучаювчи. Анамнезида овқат аллергияси. Объектив: икки томондан везикуляр нафас фонида тарқоқ қуруқ хириллашлар эшитилади. Ташхислаш ва даволаш тактикаси?

Билет 42

 1. ОИВ/ОИТС касаллигини таркалишига карши давлат микёсида олиб борилаётган ишлар кулами хакида тушунча беринг
 2. Профпатология тушунчаси нима, кандай касалликлар киради
 3. Зотилжамни янги классификациясининг асосий мохияти нимадан иборат
 4. Антибиотиклар классификациясига таъриф беринг
 5. 50 ёшли эркак, 20 йил мобайнида тамаки чекади, 5 кундан бери тана харорати кутарилиши, йутал, кукимтир балгам ажралиши туфайли уйида, цефтриаксон билан даволанмоқда. Даволанишни 3 кунида ўнг курак тагида ва ўнг қовурға ости сохасида ўткир оғриқлар пайдо бўлган, чапга иррадиация билан. Тана температураси юқори гектик, титраш, терлаш, юрак тез уруши, юзининг ўнг тарафи қизариши кузатилмоқда. Оғриқлар чуқур нафасда кучаяди. Беморда қандай асорат ривожланган. Сизнинг тактикангиз.

Билет 43

 1. Узбекистон республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари нималардан иборат
 2. Иммунитет тушунчасига кенгайтирилган таъриф беринг
 3. Балғам кўчирувчи дори воситаларининг гурухлари. Асосий вакилларини айтинг.
 4. Инфекцион токсик шокни даволаш принципи нима
 5. Бемор 55 ёш, 30 йил мобайнида тамаки чекади. Эрталаблари қийин ажралувчи балғамли йўтал қийнайди, доим балғам ташлайди. Тез-тез шамоллайди. Яқинда нафас сиқиш хуружлари пайдо булган беморда астма касаллиги билан ташхислаш алгоритмини айтинг.

Билет 44

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Бронхиал астма касаллиги патогенези.
 3. Экзоген аллергик альвеолит касаллигини даволаш принциплари.
 4. Шифохонадан ташқари зотилжамнинг антибактериал терапия принциплари.
 5. Бемор 40 ёш. Тез-тез шамоллаш кузатилади, қийин даволанади, асорат сифатида қийин ажралувчи балғам билан йўтал қолади. Хамрох касалликлари панкреатит, коньюктивит. Тахминий диагноз, қиёсий ташхис, даволаш.

Билет 45

 1. Президент И.А.Каримовнинг Ўзбекистон тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларга карши курашишдаги урни мохиятини айтиб беринг
 2. Сурункали бронхит патогенези, клиникаси ва диагностикаси.
 3. Сурункали обструктив ўпка касаллигининг таснифи.
 4. Сурункали ўпка-юрак етишмовчилиги ва унинг асоратларини диагностика принциплари ва даволаш.
 5. 20 ёшли успирин киз поликлиникага аллерголог врач кабулига келган. Онасининг гапи буйича кизини охирги 6-ой давомида кучли йутал безовна килади. Оиласининг бошка аъзолари соглом. Бемор озмаган. Болалик пайтида бир неча йил давомида экзема безоавта килган. Охирги 2 хафта давомида бемор эрталаб кукрак кафасидаги сикувчи огрик билан уйгониб кетаган. Курик пайтида нафас олиши ва кукрак кафаси харакати меъёрида, териси жуда курук. Экзема белгилари йук. Бурун шиллик кафати шишган. Аускультацияда везикуляр нафас, жадаллаштирилган нафасда иккала томондан таркок курук хуштакли хириллашлар эшитилади. Сизнинг ташхисингиз.

Билет 46

 1. Узбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатлари иктисодига таъсирини ижобий хусусиятларини айтиб беринг.
 2. Ташқи нафас функциясининг рестриктив ўзгаришлари белгилари.
 3. Плевритларнинг диагностик алгоритми.
 4. Аллергенларнинг таснифи. Специфик и носпецифик аллергик синамалар.
 5. 30 ёшли аёл кабулга келган. Шиллик-йирингли балгам билан йуталга, кукрак кафасидаги огрикка, тана хароратини кутарилишига, чарчашга шикоят килади. 3 хафтадан бери огрийди. Тана харорати кутарилганда аспирин кабул килган, алтейка илдиз дамламасини кабул килган, фойдаси булмаган. Объектив: бемор озгин, териси нам. Упкада унгдан курак остидан кискарган перкуттор товуш, шу жойда нафас сусайган, хириллашлар йук. НОС минутига 20 та. ЮУС минутига 90 та. А/Б 110/70 мм.см.уст. Шифокор беморга 3 мартали балгам анализи топширишни тавсия килди. Балгам анализда туберкулез микобактерияси аникланди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет 47

 1. Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмунидан келиб чиккан холда асарнинг жамият ривожланишига таъсирини тушунтириб беринг.
 2. Хансираш алгоритмини айтиб беринг
 3. Пневмоканиоз кандай касаллик.
 4. Сурункали обструктив ўпка касаллигининг базис давоси.
 5. 35 ёшли аёл поликлиникага мурожат килди. Яқинда оғир ОРВИ ўтқазган. Уйда даволанган. Қолдиқ белгилари сифатида йўтал қолган, нафас сиқиш хуружлари билан, айниқса эрталаб, ўткир хидларга кучаювчи. Анамнезида овқат аллергияси. Объектив: икки томондан везикуляр нафас фонида тарқоқ қуруқ хириллашлар эшитилади. Шифокор беморга антибактериал терапия буюрди. Айтингчи шифокорнинг тактикаси тугри булганми.

Билет 48

 1. Президент И.А.Каримоавнинг "Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" тушунчасининг ахамияти нимада?
 2. Дори аллергияси нима, клиникаси ва диагностикаси.
 3. Глюкокортикоид терапиянинг рационал принциплари.
 4. Пикфлоуметриянинг бронхиал астма мониторингидаги ўрни (зонал ёндашув)
 5. Бемор 60 ёш, кечаси уйқу бермайдиган доимий қийновчи йўталга шикоят қилади. Кўкрак қафасининг юқори қисмида кучли оғриқлар безовта қилади. Суяк ва бўғимларда оғриқлар, гўштли овқатларга иштахасизлик, дармонсизлик кузатилади. 16 ёшидан тамаки чекади. Объектив: 1 даражали кахексия, бўйин ва ўмровусти лимфа тугунлари катталашган, кўпроқ ўнгдан. Балғам "малинали желе" рангида. Ўпкада дағал нафас фонида нам хириллашлар эшитилади. Қорин юмшоқ, Ўнг биқин сохасида оғриқ бор. Тахминий диагноз. Қиёсий ташхис, даволаш.

Билет 49

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. уткир зотилжам касаллигининг таснифига замонавий ёндошув.
 3. Сурункали обструктив бронхит касаллигининг трахея экспиратор стенози билан қиёсий ташхиси.
 4. Хомиладорларда бронхиал астма касаллигини даволаш хсусиятлари нима
 5. Бемор 55 ёш, кечаси кучайувчи йўталга шикоят қилади. Кўкрак қафасининг юқори қисмида кучли оғриқлар безовта қилади. Суяк ва бўғимларда оғриқлар, гўштли овқатларга иштахасизлик, дармонсизлик кузатилади. 16 ёшидан тамаки чекади. Объектив: 1 даражали кахексия, бўйин ва ўмровусти лимфа тугунлари катталашган, кўпроқ ўнгдан. Балғам "малинали желе" рангида. Ўпкада дағал нафас фонида нам хириллашлар эшитилади. Қорин юмшоқ, Ўнг биқин сохасида оғриқ бор. Тахминий диагноз. Қиёсий ташхис, даволаш.

Билет 50

 1. Давлатимизнинг экологияни яхшилаш максадида олиб бораётган ишлари кулами хакида тушунча беринг.
 2. Пневмоцистали зотилжамни даволаш алгоритмини айтиб беринг Зотилжамни янги классификациясининг асосий мохияти нмадан иборат
 3. Антимикотиклар классификациясига тариф беринг
 4. Бемор 55 ёш, 22 йил мобайнида тамаки чекади, оғир зотилжам билан касал, цефазолин билан даволанмоқда. Даволанишни 3 кунида ўнг курак тагида ва ўнг қовурға ости сохасида ўткир оғриқлар пайдо бўлган, чапга иррадиация билан. Тана температураси юқори гектик, титраш, терлаш, юрак тез уруши, юзининг ўнг тарафи қизариши кузатилмоқда. Оғриқлар чуқур нафасда кучаяди. Беморда қандай асорат ривожланган. Сизнинг тактикангиз.

Назад к списку