О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

ИммунологияИммунология

Билет № 1

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун
 2. Иммунология фани ва унинг вазифалари.
 3. Тимус(айрисимон без)нинг пептидлари ва уларнинг норма ва патологиядаги роли.
 4. ОИВ-инфекциясининг диагностикаси, олдини олиши ва даволаш усуллари.
 5. 60 ёшли киши бел огриги, кучсизлик ҳамда 39 даража иситма шикояти билан бўлимга кабул килинди. Охирги ойлар давомида 8кг.га озиб кетди. Иммуноэлектрофорез ўтказилиши жараёнида моноклональная гаммапатия аникланди.#Куйида келтирилган мулоҳазалардан кайси бири тўгри. А. Моноклональ иммуноглобулин IgM синфга тегишли. Б. 10-12 % плазмага оид ҳужайралар суяк кўмигини текшириш пайтида аникланади. В. Беморнингсийдик таркибида эркин моноклональ каппа занжирлари етарлича кўпайтирилади. Г. Бошка синф иммуноглобулинлари поликнонал ошиши кузатилади.

Билет № 2

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Иммунология тариҳи. Замонавий иммунологиянинг интилиш йуллари ва вазифалари.
 3. Суяк кўмигининг гуморадл факторлари.
 4. Антиэритроцитар антителолар (изоиммун, гетероиммун ва аутоиммун) ва уларнинг одам патологиясидаги роли.
 5. Муковисцидоза ташхиси 17 ёшли беморда бронхоэктазалар мавжуд бўлган пайтнинг ўзида куйидаги ҳолатларда асосланган ҳолда кўйилиши мумкин. #А. Декстрокардия.Б. Кайталанувчи кичитки ут. В. Ахлат таркибида нейтрал ёғнинг мавжудлиги.Г. Артериал гипертония.Д. Зардобда А иммуноглобулин даражасининг пасайиши.Е. Сурункали полипоз риносинусит.

Билет № 3

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Организмнинг физиологик ҳимоя системалари.
 3. Интерлейкин, колонияларни ститмулловчи факторлар, интерферонлар: уларнинг келиб чикиши, рецепцияси ва иммунобиологик фаоллиги.
 4. Иммун ва аутоиммун гемолитик анемиялар.
 5. Бовул қилишда қийинчилик шикояти даъвоси бор сурункали обструктив бронхит билан касалланган 74 ёшли беморни даволаш жараёнида қуйида келтирилган доридан ташқари бошқа барча дорилардан ишлатилиши мумкин:# А. Атровент. Б. Сальбутамол. В. Фенотерол.Г. Теопек.Д. Дитек.

Билет № 4

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Иммунитет таърифи.
 3. Иммун жавобининг ешга нисбатан узгаришлари.
 4. Гемолитик анемияларнинг классификацияси ва лаборатор диагностикаси (тўғри ва ноътўғри Кумбс синови ва бошқалар).
 5. Беморчи азалий ичкиликбозлик, иккала упкасида куплаган идровчи бушликли пневмония аникланди. Пенцилин Билан даволаш самарасиз бронхоальвеоляр суюклигида стафилококк аникланди, метицилинга чидамли.# Бу холатда кайси бир антибиотик оптималь хисобланади.

Билет № 5

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Иммун система тўғрисида тушунча.
 3. Болалар иммун системасининг тузилиши ва фаолияти.
 4. Антилейкоцитар антителолар ва уларнинг патологияда роли (қон қуйишда асоратлар, лейкопения, гўдаклар нейтропенияси).
 5. 19 ёшли бемор махаллий шифокорга нафас олишининг кийинлашиши, юз, буйин сохасида шиш шикояти Билан келди. Тишни экстракциясидан кейин 5 соат утгач шиш ривожланди беморга 2 мл тавегил мушак орасига килишни буюрилган лекин шиш усишни давом эттирди, нафас кисиши йутал овознинг касайиши кучайган. # Анамнездаги кайси бир ташхис куйишда ахамиятга эга.

Билет № 6

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Иммун системасининг аъзо ва хўжайралари.
 3. Қариш ва иммунитет.
 4. Одам тромбоцитларнинг антигенлари.
 5. Кейинчалик суралганда бемор 8-10 йилдан биён хар хил жойлашишдаги шишлар бу шишлар психоэмоционал зурайишлар ёки жарохат ва кичитки ут ва кичима Билан кечмайди # Бу беморда биринчи навбатда кандай беморлик булиши мумкин.

Билет № 7

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 2. Иммун системасининг функционал тузилиши.
 3. Иммун системасини лаборатор текширув усуллари.
 4. Антитромбоцитар антителолар ва тромбоцитопения патогенезида уларнинг роли.
 5. Шахар шифохонасининг пульмонология булимига 35 ёшдаги бемор холсизлик Билан, йутал куп микдордаги саргиш-яшил рангдаги балгам (100-150 мл суткасига) ҳамда бурундан кўп микдорда йиринг ажралиши. Тана температураси - 38,7. Бемор ўзини 2 йилдан бери ўзини бемор деб ҳисоблайди, йилига 4-5 марта бронхит кучайиши кузатилади, зўрайиш огир кечади, узок муддат антибактериал терапияни талаб этади. Сурункали бронхитнинг беморлик аломатларини заифлашиши тургунсиз, продуктив йўтал, нафас етишмовчилиги сакланади. Йилига 6 мартагача сурункали гайморит зўрайиши кузатилади. 3 марта ўткир пневмония ўтказган. Беморхонага ётган пайтдаги ташхиси: Зўрайиш давридаги сурункали бронхит. Сурункали гайморит, зўрайиши.#Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет № 8

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 2. Иммун системасининг филогенез ва онтогенези.
 3. Аллергия тўғрисида замонавий тасаввури; "аллергия" тушунчасининг таърифи, аллергия ва иммунитетнинг ўзаро муносабати.
 4. Коллагенозларнинг иммунологияси.
 5. 20 ёшдаги бемор аксириш ҳодисаси билан (10 дан 30 мартагача кетма-кет), кўп микдордаги сувсимон ажралма ажралишига, гиперемияга олиб келиши - бурун канотчалари териси ва юкорилаб, бурундан нафас олишининг қийинлашиши, бурин, танглай, кўз қичиши, кўздан ёш келиши. Бу аломатлар ёз фаслида пайдо бўлади ва тонг пайти айни авжига чиқади. Беморда енгил чарчаш, иштаха йўқолиши ва ғазабланиш аломатлари кузатилади. #Сизнинг тахминий ташхисингиз? Сиз беморга қайдай аллергологик текширишларни буюрасиз. Бу клиник ҳолатда қандай гурух препаратларини бериш керак? Кайси холатда махаллий спрей туридаги гармонол терапия буюрасиз. Беморда ўзига хос иммунотерапия ўтказиш мумкинми.

Билет № 9

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Антигенлар, уларнинг турлари, тўла антигенлар, гаптен ва полугаптенлар.
 3. Аллергенлар ва уларнинг классификацияси.
 4. Бириктирувчи тўқима касалликларининг диагностикасида иммуноллогик текширувлврнинг муҳимлиги.
 5. 53 ёшли бемор диффуз перетолит, гангреноз-перфоратив аппендицит операцияси ўтказган. Операциядан кейинги даврдаги асорати чап томонида пастки бўлак пневмонияси. Иммунограммада лейкоцитлар, лимфопения, CD3+хужайра, CD4+хужайра, CD8+хужайра кўрсаткичларининг ИРИ пасайиши. #Иммунологик натижаси кандай? Кўрсатилган ҳолатда қандай иммунокоррекция антибиотик терапия билан қўлланилиши мумкин? Бундай клиник холатда қайси кириш схемаси бўйича "Имунофан" белгиланади. Терапия тугаши билан қайта иммунологик текшириш қанчалик тез вақт мобайнида амалга оширилиши мумкин? Т-иммуностимуляторларни қўллашда қандай қарши кўрсатмаларни биласиз?

Билет № 10

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Антигенлик ва иммуногенлик.
 3. Аллергик реакцияларнинг классификацияси ва патогенези.
 4. Тери касалликларнинг иммунологияси.
 5. 43 ёшли П. бемор "03" рақами билан ўткир зардобсимон синдром ташхиси билан аллергологик бўлимга ётқизилди. Келган пайтида артралгия, нафас қисиши, тана хароратининг кўтарилиши, тери қичиши, бурун битиши, балғам билан йўтал, чап қулоғидан йиринг ажралиши безовта қиларди. Анамнез бўйича: бир ой олдин ўткир йирингли отит ва ангина билан 7 кун давомида даволанган, самара бермаган, бир ой давомида субсубфебрилитет, кўп терлаш сақланган. Охирги 5 суткада бўлимга ўта оғир аҳволда келтирилган, бўғим териларида гемморагик тошмалар, лимфоденит, herpes. Labialis яна беморда ярали пенкратик стоматит, чап тарафлама уткир урта отит, отомикоз, бурин ва халкум шиллик каватининг замбуругли жарохатланиши, васкулит, артралгия, лихорадка халксизлик. Кон анализида: лейкоцитоз, гиперглобулинемия,трансаминаза ва канд микдорининг конда купайиши, СОЭ ва С-реакцивоксилнинг юкори булиши, протеинурия.# Сизнинг тахминий ташхисингиз? Бемор кайси булимда даволашкурсини утиши керак эди. Беморда кукрак кафаси рентгенограммасида нима аниклаш мумкин.Бу патологияда иммунограммада кандай узгариш булиши мумкин.бундай клиник холатда утказиладиган терапия кулами кандай?

Билет № 11

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Организм ҳимоясининг специфик ва носпецифик факторлари.
 3. Тез кечувчи аллергик реакциялар.
 4. Эндокрин системасининг аутоиммун касалликлари, классификацияси ва клиник кўринишлари.
 5. 60 ёшли киши бел огриги, кучсизлик ҳамда 39 даража иситма шикояти билан бўлимга кабул килинди. Охирги ойлар давомида 8кг.га озиб кетди. Иммуноэлектрофорез ўтказилиши жараёнида моноклональная гаммапатия аникланди.#Куйида келтирилган мулоҳазалардан кайси бири тўгри. А. Моноклональ иммуноглобулин IgM синфга тегишли. Б. 10-12 % плазмага оид ҳужайралар суяк кўмигини текшириш пайтида аникланади. В. Беморнингсийдик таркибида эркин моноклональ каппа занжирлари етарлича кўпайтирилади. Г. Бошка синф иммуноглобулинлари поликнонал ошиши кузатилади.

Билет № 12

 1. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қандай орган?
 2. Яллиғланиш ва унинг иммун жавобидаги роли.
 3. Аллергик яллиғланиш.
 4. Асаб касалликларининг иммунологияси.
 5. Муковисцидоза ташхиси 17 ёшли беморда бронхоэктазалар мавжуд бўлган пайтнинг ўзида куйидаги ҳолатларда асосланган ҳолда кўйилиши мумкин. #А. Декстрокардия.Б. Кайталанувчи кичитки ут. В. Ахлат таркибида нейтрал ёғнинг мавжудлиги.Г. Артериал гипертония.Д. Зардобда А иммуноглобулин даражасининг пасайиши.Е. Сурункали полипоз риносинусит.

Билет № 13

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Фагоцитар системаси.
 3. Секин кечувчи аллергик реакциялар (Т-алоқадор), клиник куринишлари, касалликлар патогенези, цитокинлар роли.
 4. Марказий асаб системасининг демиелинизацияловчи касалликлари.
 5. Бовул қилишда қийинчилик шикояти даъвоси бор сурункали обструктив бронхит билан касалланган 74 ёшли беморни даволаш жараёнида қуйида келтирилган доридан ташқари бошқа барча дорилардан ишлатилиши мумкин:# А. Атровент. Б. Сальбутамол. В. Фенотерол.Г. Теопек.Д. Дитек.

Билет № 14

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Фагоцитар системасининг хўжайралари.
 3. Аллергия шаклланишидаги генетик факторларнинг роли.
 4. Ўсма касалликларда иммун системасининг таърифи.
 5. Беморчи азалий ичкиликбозлик, иккала упкасида куплаган идровчи бушликли пневмония аникланди. Пенцилин Билан даволаш самарасиз бронхоальвеоляр суюклигида стафилококк аникланди, метицилинга чидамли.# Бу холатда кайси бир антибиотик оптималь хисобланади.

Билет № 15

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Фагоцитознинг босқичлари. Комплемент системаси.
 3. Аллергик касалликларнинг ва иммунитет тансиқлигининг генетик аспектлари.
 4. Иммун системанинг ўсмаларга қарши қатнашиши.
 5. 19 ёшли бемор махаллий шифокорга нафас олишининг кийинлашиши, юз, буйин сохасида шиш шикояти Билан келди. Тишни экстракциясидан кейин 5 соат утгач шиш ривожланди беморга 2 мл тавегил мушак орасига килишни буюрилган лекин шиш усишни давом эттирди, нафас кисиши йутал овознинг касайиши кучайган. # Анамнездаги кайси бир ташхис куйишда ахамиятга эга.

Билет № 16

 1. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Комплемент системасининг компонентлари ва уларнинг функциялари.
 3. Аллергик касалликларининг диагностика принциплари.
 4. Ўсма антигенлари.
 5. Кейинчалик суралганда бемор 8-10 йилдан биён хар хил жойлашишдаги шишлар бу шишлар психоэмоционал зурайишлар ёки жарохат ва кичитки ут ва кичима Билан кечмайди # Бу беморда биринчи навбатда кандай беморлик булиши мумкин.

Билет № 17

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Комплемент фаоллаштиришининг альтернатив ва классик йуллари; комплемент системасининг бошқарилиши.
 3. Аллергик касалликларнинг специфик диагностикаси.
 4. нкологик касалликларнинг лаборатор иммунодиагностикаси.
 5. Шахар шифохонасининг пульмонология булимига 35 ёшдаги бемор холсизлик Билан, йутал куп микдордаги саргиш-яшил рангдаги балгам (100-150 мл суткасига) ҳамда бурундан кўп микдорда йиринг ажралиши. Тана температураси - 38,7. Бемор ўзини 2 йилдан бери ўзини бемор деб ҳисоблайди, йилига 4-5 марта бронхит кучайиши кузатилади, зўрайиш огир кечади, узок муддат антибактериал терапияни талаб этади. Сурункали бронхитнинг беморлик аломатларини заифлашиши тургунсиз, продуктив йўтал, нафас етишмовчилиги сакланади. Йилига 6 мартагача сурункали гайморит зўрайиши кузатилади. 3 марта ўткир пневмония ўтказган. Беморхонага ётган пайтдаги ташхиси: Зўрайиш давридаги сурункали бронхит. Сурункали гайморит, зўрайиши.#Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет № 18

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. С-реактив оқсил ва ўткир фазанинг бошқа оқсиллари.
 3. Аллергия диагностикасидаги аллергоанамнезининг аҳамияти.
 4. Лимфопролифератив касалликлар.
 5. 20 ёшдаги бемор аксириш ҳодисаси билан (10 дан 30 мартагача кетма-кет), кўп микдордаги сувсимон ажралма ажралишига, гиперемияга олиб келиши - бурун канотчалари териси ва юкорилаб, бурундан нафас олишининг қийинлашиши, бурин, танглай, кўз қичиши, кўздан ёш келиши. Бу аломатлар ёз фаслида пайдо бўлади ва тонг пайти айни авжига чиқади. Беморда енгил чарчаш, иштаха йўқолиши ва ғазабланиш аломатлари кузатилади. #Сизнинг тахминий ташхисингиз? Сиз беморга қайдай аллергологик текширишларни буюрасиз. Бу клиник ҳолатда қандай гурух препаратларини бериш керак? Кайси холатда махаллий спрей туридаги гармонол терапия буюрасиз. Беморда ўзига хос иммунотерапия ўтказиш мумкинми.

Билет № 19

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. Иммунокомпетент хўжайралар ва уларнинг иммун жавобидаги роли.
 3. Гўдак ва чақалоқлардаги аллергологик анамнезининг ҳусусиятлари.
 4. Моноклонал гаммапатиялар.
 5. 53 ёшли бемор диффуз перетолит, гангреноз-перфоратив аппендицит операцияси ўтказган. Операциядан кейинги даврдаги асорати чап томонида пастки бўлак пневмонияси. Иммунограммада лейкоцитлар, лимфопения, CD3+хужайра, CD4+хужайра, CD8+хужайра кўрсаткичларининг ИРИ пасайиши. #Иммунологик натижаси кандай? Кўрсатилган ҳолатда қандай иммунокоррекция антибиотик терапия билан қўлланилиши мумкин? Бундай клиник холатда қайси кириш схемаси бўйича "Имунофан" белгиланади. Терапия тугаши билан қайта иммунологик текшириш қанчалик тез вақт мобайнида амалга оширилиши мумкин? Т-иммуностимуляторларни қўллашда қандай қарши кўрсатмаларни биласиз?

Билет № 20

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Иммуноглобулинлар. Классификация, тузилиши ва функциялари.
 3. Ноъинфекцион ва инфекцион аллергенли тери аллергик синамалари (томчили, тест-укол, скарификацион, тери ичига).
 4. Трансплантацион иммунитет фани, Ҳалкаро классификация.
 5. 43 ёшли П. бемор "03" рақами билан ўткир зардобсимон синдром ташхиси билан аллергологик бўлимга ётқизилди. Келган пайтида артралгия, нафас қисиши, тана хароратининг кўтарилиши, тери қичиши, бурун битиши, балғам билан йўтал, чап қулоғидан йиринг ажралиши безовта қиларди. Анамнез бўйича: бир ой олдин ўткир йирингли отит ва ангина билан 7 кун давомида даволанган, самара бермаган, бир ой давомида субсубфебрилитет, кўп терлаш сақланган. Охирги 5 суткада бўлимга ўта оғир аҳволда келтирилган, бўғим териларида гемморагик тошмалар, лимфоденит, herpes. Labialis яна беморда ярали пенкратик стоматит, чап тарафлама уткир урта отит, отомикоз, бурин ва халкум шиллик каватининг замбуругли жарохатланиши, васкулит, артралгия, лихорадка халксизлик. Кон анализида: лейкоцитоз, гиперглобулинемия,трансаминаза ва канд микдорининг конда купайиши, СОЭ ва С-реакцивоксилнинг юкори булиши, протеинурия.# Сизнинг тахминий ташхисингиз? Бемор кайси булимда даволашкурсини утиши керак эди. Беморда кукрак кафаси рентгенограммасида нима аниклаш мумкин.Бу патологияда иммунограммада кандай узгариш булиши мумкин.бундай клиник холатда утказиладиган терапия кулами кандай?

Билет № 21

 1. "Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Иммуноглобулинларнинг гетерогенлиги. Изотип, аллотип ва идиотиплар.
 3. Тери тест усулини танлаш.
 4. Донор ва реципиент бир бирига мослигини генетик асослари.
 5. 60 ёшли киши бел огриги, кучсизлик ҳамда 39 даража иситма шикояти билан бўлимга кабул килинди. Охирги ойлар давомида 8кг.га озиб кетди. Иммуноэлектрофорез ўтказилиши жараёнида моноклональная гаммапатия аникланди.#Куйида келтирилган мулоҳазалардан кайси бири тўгри. А. Моноклональ иммуноглобулин IgM синфга тегишли. Б. 10-12 % плазмага оид ҳужайралар суяк кўмигини текшириш пайтида аникланади. В. Беморнингсийдик таркибида эркин моноклональ каппа занжирлари етарлича кўпайтирилади. Г. Бошка синф иммуноглобулинлари поликнонал ошиши кузатилади.

Билет № 22

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Турли класс ва субклассларнинг антителоларнинг биологик фаоллиги.
 3. Тери синамаларини қўйишдаги кўрсатма ва қарши кўрсатмалари.
 4. Тўқимавий ноъмослашмаликнинг клиник таърифлаш.
 5. Муковисцидоза ташхиси 17 ёшли беморда бронхоэктазалар мавжуд бўлган пайтнинг ўзида куйидаги ҳолатларда асосланган ҳолда кўйилиши мумкин. #А. Декстрокардия.Б. Кайталанувчи кичитки ут. В. Ахлат таркибида нейтрал ёғнинг мавжудлиги.Г. Артериал гипертония.Д. Зардобда А иммуноглобулин даражасининг пасайиши.Е. Сурункали полипоз риносинусит.

Билет № 23

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 2. Иммуноглобулинларнинг биосинтези ва метаболизми.
 3. Тери аллергик синовларини баҳолаш.
 4. Овқат аллергиясининг специфик диагностикаси.
 5. Бовул қилишда қийинчилик шикояти даъвоси бор сурункали обструктив бронхит билан касалланган 74 ёшли беморни даволаш жараёнида қуйида келтирилган доридан ташқари бошқа барча дорилардан ишлатилиши мумкин:# А. Атровент. Б. Сальбутамол. В. Фенотерол.Г. Теопек.Д. Дитек.

Билет № 24

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Иммуноглобулинлар синтезининг генетик назарати ва антителоларнинг полиморфизми.
 3. Болаларда тери синамаларининг қулланилиши ҳусусиятлари.
 4. Овқат аллергиясининг олдини олиши.
 5. Беморчи азалий ичкиликбозлик, иккала упкасида куплаган идровчи бушликли пневмония аникланди. Пенцилин Билан даволаш самарасиз бронхоальвеоляр суюклигида стафилококк аникланди, метицилинга чидамли.# Бу холатда кайси бир антибиотик оптималь хисобланади.

Билет № 25

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Иммун жавобининг иммуногенетикаси ва молекуляр асослари.
 3. In vitro қўлланиладиган аллергик касалликларнинг специфик диагностикаси.
 4. Қарилик давридаги дори аллергиясини кечишини ўзига ҳос хусусиятлари.
 5. 19 ёшли бемор махаллий шифокорга нафас олишининг кийинлашиши, юз, буйин сохасида шиш шикояти Билан келди. Тишни экстракциясидан кейин 5 соат утгач шиш ривожланди беморга 2 мл тавегил мушак орасига килишни буюрилган лекин шиш усишни давом эттирди, нафас кисиши йутал овознинг касайиши кучайган. # Анамнездаги кайси бир ташхис куйишда ахамиятга эга.

Билет № 26

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Иммун жавобининг генетик асослари.
 3. Аллергологик клиникада специфик лаборатор диагностика усулларининг роли.
 4. Дори-дармонларга псевдоаллергик реакцияларнинг клиник таърифи.
 5. Кейинчалик суралганда бемор 8-10 йилдан биён хар хил жойлашишдаги шишлар бу шишлар психоэмоционал зурайишлар ёки жарохат ва кичитки ут ва кичима Билан кечмайди # Бу беморда биринчи навбатда кандай беморлик булиши мумкин.

Билет № 27

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 2. HLA системаси.
 3. Асосий усулларнинг таърифи, уларнинг яхши ва ёмон тарафлари, клиник таърифи.
 4. Дори аллергиясининг диагностикаси ва дифференциал диагностикаси.
 5. Шахар шифохонасининг пульмонология булимига 35 ёшдаги бемор холсизлик Билан, йутал куп микдордаги саргиш-яшил рангдаги балгам (100-150 мл суткасига) ҳамда бурундан кўп микдорда йиринг ажралиши. Тана температураси - 38,7. Бемор ўзини 2 йилдан бери ўзини бемор деб ҳисоблайди, йилига 4-5 марта бронхит кучайиши кузатилади, зўрайиш огир кечади, узок муддат антибактериал терапияни талаб этади. Сурункали бронхитнинг беморлик аломатларини заифлашиши тургунсиз, продуктив йўтал, нафас етишмовчилиги сакланади. Йилига 6 мартагача сурункали гайморит зўрайиши кузатилади. 3 марта ўткир пневмония ўтказган. Беморхонага ётган пайтдаги ташхиси: Зўрайиш давридаги сурункали бронхит. Сурункали гайморит, зўрайиши.#Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет № 28

 1. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун - мохиятини айтиб беринг.
 2. Аъзолар ва тўқималар кўчириб ўтказишнинг генетик асослари.
 3. Поллинозлар этиологияси. Аллергик ўсимликларнинг шангининг хусусиятлари.
 4. Анамнез роли: анамнез маълумотларини баҳолаш ва интерпретация қилиш.
 5. 20 ёшдаги бемор аксириш ҳодисаси билан (10 дан 30 мартагача кетма-кет), кўп микдордаги сувсимон ажралма ажралишига, гиперемияга олиб келиши - бурун канотчалари териси ва юкорилаб, бурундан нафас олишининг қийинлашиши, бурин, танглай, кўз қичиши, кўздан ёш келиши. Бу аломатлар ёз фаслида пайдо бўлади ва тонг пайти айни авжига чиқади. Беморда енгил чарчаш, иштаха йўқолиши ва ғазабланиш аломатлари кузатилади. #Сизнинг тахминий ташхисингиз? Сиз беморга қайдай аллергологик текширишларни буюрасиз. Бу клиник ҳолатда қандай гурух препаратларини бериш керак? Кайси холатда махаллий спрей туридаги гармонол терапия буюрасиз. Беморда ўзига хос иммунотерапия ўтказиш мумкинми.

Билет № 29

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб Беринг?
 2. Иммун жавобининг индукцияси ва бошқарилишинг механизмлари.
 3. Поллинозларнинг овқат туташган ва дори аллергияси билан ўзаро боғланилиши.
 4. Дори аллергиясининг специфик диагностикасининг асосий усуллари.
 5. 53 ёшли бемор диффуз перетолит, гангреноз-перфоратив аппендицит операцияси ўтказган. Операциядан кейинги даврдаги асорати чап томонида пастки бўлак пневмонияси. Иммунограммада лейкоцитлар, лимфопения, CD3+хужайра, CD4+хужайра, CD8+хужайра кўрсаткичларининг ИРИ пасайиши. #Иммунологик натижаси кандай? Кўрсатилган ҳолатда қандай иммунокоррекция антибиотик терапия билан қўлланилиши мумкин? Бундай клиник холатда қайси кириш схемаси бўйича "Имунофан" белгиланади. Терапия тугаши билан қайта иммунологик текшириш қанчалик тез вақт мобайнида амалга оширилиши мумкин? Т-иммуностимуляторларни қўллашда қандай қарши кўрсатмаларни биласиз?

Билет № 30

 1. Мафкура нима?
 2. Иммун жавобининг эффектор механизми.
 3. Поллинозларнинг лаборатор диагностикаси.
 4. Дори аллергиясини диагностикасидаги дори аллергенлари билан кўлланиладиган тери диагностика синовларининг роли ва кам диагностик аҳамиятлигини сабаблари.
 5. 43 ёшли П. бемор "03" рақами билан ўткир зардобсимон синдром ташхиси билан аллергологик бўлимга ётқизилди. Келган пайтида артралгия, нафас қисиши, тана хароратининг кўтарилиши, тери қичиши, бурун битиши, балғам билан йўтал, чап қулоғидан йиринг ажралиши безовта қиларди. Анамнез бўйича: бир ой олдин ўткир йирингли отит ва ангина билан 7 кун давомида даволанган, самара бермаган, бир ой давомида субсубфебрилитет, кўп терлаш сақланган. Охирги 5 суткада бўлимга ўта оғир аҳволда келтирилган, бўғим териларида гемморагик тошмалар, лимфоденит, herpes. Labialis яна беморда ярали пенкратик стоматит, чап тарафлама уткир урта отит, отомикоз, бурин ва халкум шиллик каватининг замбуругли жарохатланиши, васкулит, артралгия, лихорадка халксизлик. Кон анализида: лейкоцитоз, гиперглобулинемия,трансаминаза ва канд микдорининг конда купайиши, СОЭ ва С-реакцивоксилнинг юкори булиши, протеинурия.# Сизнинг тахминий ташхисингиз? Бемор кайси булимда даволашкурсини утиши керак эди. Беморда кукрак кафаси рентгенограммасида нима аниклаш мумкин.Бу патологияда иммунограммада кандай узгариш булиши мумкин.бундай клиник холатда утказиладиган терапия кулами кандай?

Билет № 31

 1. Узбекистон республикаси конституцияси качон кабул килинган?
 2. Антигеннинг специфик таниши, Т- ва В-лимфоцитларнинг антиген-танийдиган рецепторларининг тузилиши.
 3. Поллинозларнинг даволаниши.
 4. Дори аллергиясининг лаборатор диагностикаси.
 5. 60 ёшли киши бел огриги, кучсизлик ҳамда 39 даража иситма шикояти билан бўлимга кабул килинди. Охирги ойлар давомида 8кг.га озиб кетди. Иммуноэлектрофорез ўтказилиши жараёнида моноклональная гаммапатия аникланди.#Куйида келтирилган мулоҳазалардан кайси бири тўгри. А. Моноклональ иммуноглобулин IgM синфга тегишли. Б. 10-12 % плазмага оид ҳужайралар суяк кўмигини текшириш пайтида аникланади. В. Беморнингсийдик таркибида эркин моноклональ каппа занжирлари етарлича кўпайтирилади. Г. Бошка синф иммуноглобулинлари поликнонал ошиши кузатилади.

Билет № 32

 1. Узбекистон республикаси миллий валютасини качон кабул килган?
 2. Лимфоцитларнинг фаоллаштирилиши молекуляр механизмлари.
 3. Аллергеннинг элиминацияси.
 4. Оғир токсик-аллергик реакциялар.
 5. Муковисцидоза ташхиси 17 ёшли беморда бронхоэктазалар мавжуд бўлган пайтнинг ўзида куйидаги ҳолатларда асосланган ҳолда кўйилиши мумкин. #А. Декстрокардия.Б. Кайталанувчи кичитки ут. В. Ахлат таркибида нейтрал ёғнинг мавжудлиги.Г. Артериал гипертония.Д. Зардобда А иммуноглобулин даражасининг пасайиши.Е. Сурункали полипоз риносинусит.

Билет № 33

 1. Диний экстремизм нима?
 2. Апоптоз.
 3. Овқат аллергиясининг этиология ва патогенези.
 4. Анафилактик шокнинг этиология ва патогенези.
 5. Бовул қилишда қийинчилик шикояти даъвоси бор сурункали обструктив бронхит билан касалланган 74 ёшли беморни даволаш жараёнида қуйида келтирилган доридан ташқари бошқа барча дорилардан ишлатилиши мумкин:# А. Атровент. Б. Сальбутамол. В. Фенотерол.Г. Теопек.Д. Дитек.

Билет № 34

 1. Терроризм нима?
 2. Иммунокомпетент хўжайраларнинг иммун жавобидаги биргаликдаги таъсири.
 3. Энг кўп тарқлган овқат аллергенлари ва уларнинг антиген хусусиятлари.
 4. Анафилактик шокнинг клиник кечишини турлари (оғирлиги ва асосий симптомларига асосан); асоратлари.
 5. Беморчи азалий ичкиликбозлик, иккала упкасида куплаган идровчи бушликли пневмония аникланди. Пенцилин Билан даволаш самарасиз бронхоальвеоляр суюклигида стафилококк аникланди, метицилинга чидамли.# Бу холатда кайси бир антибиотик оптималь хисобланади.

Билет № 35

 1. Бузгунчи гояларга кандай гоялар киади?
 2. Иммунологик хотира.
 3. Овқат аллергиясининг клиник таърифи.
 4. Шошилинч ёрдам; реанимацион чора-тадбирлар; беморни анафилактик шокнинг ўткир даврдан кейинги кузатилиши тактикаси.
 5. 19 ёшли бемор махаллий шифокорга нафас олишининг кийинлашиши, юз, буйин сохасида шиш шикояти Билан келди. Тишни экстракциясидан кейин 5 соат утгач шиш ривожланди беморга 2 мл тавегил мушак орасига килишни буюрилган лекин шиш усишни давом эттирди, нафас кисиши йутал овознинг касайиши кучайган. # Анамнездаги кайси бир ташхис куйишда ахамиятга эга.

Билет № 36

 1. Бунёдкор гояларга кандай гоялар киради?
 2. Иммун жавобининг супрессияси.
 3. Овқат аллергияси ва овқатни тоқат қилмаслик.
 4. ОИВ-инфекциясининг турлари ва босқичларининг, клиник кечишининг хусусиятлари.
 5. Кейинчалик суралганда бемор 8-10 йилдан биён хар хил жойлашишдаги шишлар бу шишлар психоэмоционал зурайишлар ёки жарохат ва кичитки ут ва кичима Билан кечмайди # Бу беморда биринчи навбатда кандай беморлик булиши мумкин.

Билет № 37

 1. Миллий кадриятлар билан умумбащарий кадриятларни изохланг.
 2. Иммунологик толерантлик.
 3. Овқат аллергиясининг специфик диагностикаси.
 4. ОИВ-инфекциясининг диагностикаси, олдини олиши ва даволаш усуллари.
 5. Шахар шифохонасининг пульмонология булимига 35 ёшдаги бемор холсизлик Билан, йутал куп микдордаги саргиш-яшил рангдаги балгам (100-150 мл суткасига) ҳамда бурундан кўп микдорда йиринг ажралиши. Тана температураси - 38,7. Бемор ўзини 2 йилдан бери ўзини бемор деб ҳисоблайди, йилига 4-5 марта бронхит кучайиши кузатилади, зўрайиш огир кечади, узок муддат антибактериал терапияни талаб этади. Сурункали бронхитнинг беморлик аломатларини заифлашиши тургунсиз, продуктив йўтал, нафас етишмовчилиги сакланади. Йилига 6 мартагача сурункали гайморит зўрайиши кузатилади. 3 марта ўткир пневмония ўтказган. Беморхонага ётган пайтдаги ташхиси: Зўрайиш давридаги сурункали бронхит. Сурункали гайморит, зўрайиши.#Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет № 38

 1. Олий мажлисг сайловлар кандай тартибда утказилади?
 2. Иммун системасининг гормон ва цитокинлари.
 3. Овқат аллергиясининг олдини олиши.
 4. Антиэритроцитар антителолар (изоиммун, гетероиммун ва аутоиммун) ва уларнинг одам патологиясидаги роли.
 5. 20 ёшдаги бемор аксириш ҳодисаси билан (10 дан 30 мартагача кетма-кет), кўп микдордаги сувсимон ажралма ажралишига, гиперемияга олиб келиши - бурун канотчалари териси ва юкорилаб, бурундан нафас олишининг қийинлашиши, бурин, танглай, кўз қичиши, кўздан ёш келиши. Бу аломатлар ёз фаслида пайдо бўлади ва тонг пайти айни авжига чиқади. Беморда енгил чарчаш, иштаха йўқолиши ва ғазабланиш аломатлари кузатилади. #Сизнинг тахминий ташхисингиз? Сиз беморга қайдай аллергологик текширишларни буюрасиз. Бу клиник ҳолатда қандай гурух препаратларини бериш керак? Кайси холатда махаллий спрей туридаги гармонол терапия буюрасиз. Беморда ўзига хос иммунотерапия ўтказиш мумкинми.

Билет № 39

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Тимус(айрисимон без)нинг пептидлари ва уларнинг норма ва патологиядаги роли.
 3. Қарилик давридаги дори аллергиясини кечишини ўзига ҳос хусусиятлари.
 4. Иммун ва аутоиммун гемолитик анемиялар.
 5. 53 ёшли бемор диффуз перетолит, гангреноз-перфоратив аппендицит операцияси ўтказган. Операциядан кейинги даврдаги асорати чап томонида пастки бўлак пневмонияси. Иммунограммада лейкоцитлар, лимфопения, CD3+хужайра, CD4+хужайра, CD8+хужайра кўрсаткичларининг ИРИ пасайиши. #Иммунологик натижаси кандай? Кўрсатилган ҳолатда қандай иммунокоррекция антибиотик терапия билан қўлланилиши мумкин? Бундай клиник холатда қайси кириш схемаси бўйича "Имунофан" белгиланади. Терапия тугаши билан қайта иммунологик текшириш қанчалик тез вақт мобайнида амалга оширилиши мумкин? Т-иммуностимуляторларни қўллашда қандай қарши кўрсатмаларни биласиз?

Билет № 40

 1. Хозирги кунда Узбекистон кайси давлатлар била узаро узвий алокаларини йулга куймокда?
 2. Суяк кўмигининг гуморадл факторлари.
 3. Дори-дармонларга псевдоаллергик реакцияларнинг клиник таърифи.
 4. Гемолитик анемияларнинг классификацияси ва лаборатор диагностикаси (тўғри ва ноътўғри Кумбс синови ва бошқалар).
 5. 43 ёшли П. бемор "03" рақами билан ўткир зардобсимон синдром ташхиси билан аллергологик бўлимга ётқизилди. Келган пайтида артралгия, нафас қисиши, тана хароратининг кўтарилиши, тери қичиши, бурун битиши, балғам билан йўтал, чап қулоғидан йиринг ажралиши безовта қиларди. Анамнез бўйича: бир ой олдин ўткир йирингли отит ва ангина билан 7 кун давомида даволанган, самара бермаган, бир ой давомида субсубфебрилитет, кўп терлаш сақланган. Охирги 5 суткада бўлимга ўта оғир аҳволда келтирилган, бўғим териларида гемморагик тошмалар, лимфоденит, herpes. Labialis яна беморда ярали пенкратик стоматит, чап тарафлама уткир урта отит, отомикоз, бурин ва халкум шиллик каватининг замбуругли жарохатланиши, васкулит, артралгия, лихорадка халксизлик. Кон анализида: лейкоцитоз, гиперглобулинемия,трансаминаза ва канд микдорининг конда купайиши, СОЭ ва С-реакцивоксилнинг юкори булиши, протеинурия.# Сизнинг тахминий ташхисингиз? Бемор кайси булимда даволашкурсини утиши керак эди. Беморда кукрак кафаси рентгенограммасида нима аниклаш мумкин.Бу патологияда иммунограммада кандай узгариш булиши мумкин.бундай клиник холатда утказиладиган терапия кулами кандай?

Билет № 41

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун
 2. Интерлейкин, колонияларни ститмулловчи факторлар, интерферонлар: уларнинг келиб чикиши, рецепцияси ва иммунобиологик фаоллиги.
 3. Дори аллергиясининг диагностикаси ва дифференциал диагностикаси.
 4. Антилейкоцитар антителолар ва уларнинг патологияда роли (қон қуйишда асоратлар, лейкопения, гўдаклар нейтропенияси).
 5. 60 ёшли киши бел огриги, кучсизлик ҳамда 39 даража иситма шикояти билан бўлимга кабул килинди. Охирги ойлар давомида 8кг.га озиб кетди. Иммуноэлектрофорез ўтказилиши жараёнида моноклональная гаммапатия аникланди.#Куйида келтирилган мулоҳазалардан кайси бири тўгри. А. Моноклональ иммуноглобулин IgM синфга тегишли. Б. 10-12 % плазмага оид ҳужайралар суяк кўмигини текшириш пайтида аникланади. В. Беморнингсийдик таркибида эркин моноклональ каппа занжирлари етарлича кўпайтирилади. Г. Бошка синф иммуноглобулинлари поликнонал ошиши кузатилади.

Билет № 42

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Иммун жавобининг ешга нисбатан узгаришлари.
 3. Анамнез роли: анамнез маълумотларини баҳолаш ва интерпретация қилиш.
 4. Одам тромбоцитларнинг антигенлари.
 5. Муковисцидоза ташхиси 17 ёшли беморда бронхоэктазалар мавжуд бўлган пайтнинг ўзида куйидаги ҳолатларда асосланган ҳолда кўйилиши мумкин. #А. Декстрокардия.Б. Кайталанувчи кичитки ут. В. Ахлат таркибида нейтрал ёғнинг мавжудлиги.Г. Артериал гипертония.Д. Зардобда А иммуноглобулин даражасининг пасайиши.Е. Сурункали полипоз риносинусит.

Билет № 43

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Болалар иммун системасининг тузилиши ва фаолияти.
 3. Дори аллергиясининг специфик диагностикасининг асосий усуллари.
 4. Антитромбоцитар антителолар ва тромбоцитопения патогенезида уларнинг роли.
 5. Бовул қилишда қийинчилик шикояти даъвоси бор сурункали обструктив бронхит билан касалланган 74 ёшли беморни даволаш жараёнида қуйида келтирилган доридан ташқари бошқа барча дорилардан ишлатилиши мумкин:# А. Атровент. Б. Сальбутамол. В. Фенотерол.Г. Теопек.Д. Дитек.

Билет № 44

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Қариш ва иммунитет.
 3. Дори аллергиясини диагностикасидаги дори аллергенлари билан кўлланиладиган тери диагностика синовларининг роли ва кам диагностик аҳамиятлигини сабаблари.
 4. Коллагенозларнинг иммунологияси.
 5. Беморчи азалий ичкиликбозлик, иккала упкасида куплаган идровчи бушликли пневмония аникланди. Пенцилин Билан даволаш самарасиз бронхоальвеоляр суюклигида стафилококк аникланди, метицилинга чидамли.# Бу холатда кайси бир антибиотик оптималь хисобланади.

Билет № 45

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Иммун системасини лаборатор текширув усуллари.
 3. Дори аллергиясининг лаборатор диагностикаси.
 4. Тимус(айрисимон без)нинг пептидлари ва уларнинг норма ва патологиядаги роли.
 5. 19 ёшли бемор махаллий шифокорга нафас олишининг кийинлашиши, юз, буйин сохасида шиш шикояти Билан келди. Тишни экстракциясидан кейин 5 соат утгач шиш ривожланди беморга 2 мл тавегил мушак орасига килишни буюрилган лекин шиш усишни давом эттирди, нафас кисиши йутал овознинг касайиши кучайган. # Анамнездаги кайси бир ташхис куйишда ахамиятга эга.

Билет № 46

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Аллергия тўғрисида замонавий тасаввури; "аллергия" тушунчасининг таърифи, аллергия ва иммунитетнинг ўзаро муносабати.
 3. Оғир токсик-аллергик реакциялар.
 4. Суяк кўмигининг гуморадл факторлари.
 5. Кейинчалик суралганда бемор 8-10 йилдан биён хар хил жойлашишдаги шишлар бу шишлар психоэмоционал зурайишлар ёки жарохат ва кичитки ут ва кичима Билан кечмайди # Бу беморда биринчи навбатда кандай беморлик булиши мумкин.

Билет № 47

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 2. Аллергенлар ва уларнинг классификацияси.
 3. Анафилактик шокнинг этиология ва патогенези.
 4. Интерлейкин, колонияларни ститмулловчи факторлар, интерферонлар: уларнинг келиб чикиши, рецепцияси ва иммунобиологик фаоллиги.
 5. Шахар шифохонасининг пульмонология булимига 35 ёшдаги бемор холсизлик Билан, йутал куп микдордаги саргиш-яшил рангдаги балгам (100-150 мл суткасига) ҳамда бурундан кўп микдорда йиринг ажралиши. Тана температураси - 38,7. Бемор ўзини 2 йилдан бери ўзини бемор деб ҳисоблайди, йилига 4-5 марта бронхит кучайиши кузатилади, зўрайиш огир кечади, узок муддат антибактериал терапияни талаб этади. Сурункали бронхитнинг беморлик аломатларини заифлашиши тургунсиз, продуктив йўтал, нафас етишмовчилиги сакланади. Йилига 6 мартагача сурункали гайморит зўрайиши кузатилади. 3 марта ўткир пневмония ўтказган. Беморхонага ётган пайтдаги ташхиси: Зўрайиш давридаги сурункали бронхит. Сурункали гайморит, зўрайиши.#Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет № 48

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 2. Аллергик реакцияларнинг классификацияси ва патогенези.
 3. Анафилактик шокнинг клиник кечишини турлари (оғирлиги ва асосий симптомларига асосан); асоратлари.
 4. Иммун жавобининг ешга нисбатан узгаришлари.
 5. 20 ёшдаги бемор аксириш ҳодисаси билан (10 дан 30 мартагача кетма-кет), кўп микдордаги сувсимон ажралма ажралишига, гиперемияга олиб келиши - бурун канотчалари териси ва юкорилаб, бурундан нафас олишининг қийинлашиши, бурин, танглай, кўз қичиши, кўздан ёш келиши. Бу аломатлар ёз фаслида пайдо бўлади ва тонг пайти айни авжига чиқади. Беморда енгил чарчаш, иштаха йўқолиши ва ғазабланиш аломатлари кузатилади. #Сизнинг тахминий ташхисингиз? Сиз беморга қайдай аллергологик текширишларни буюрасиз. Бу клиник ҳолатда қандай гурух препаратларини бериш керак? Кайси холатда махаллий спрей туридаги гармонол терапия буюрасиз. Беморда ўзига хос иммунотерапия ўтказиш мумкинми.

Билет № 49

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Тез кечувчи аллергик реакциялар.
 3. Шошилинч ёрдам; реанимацион чора-тадбирлар; беморни анафилактик шокнинг ўткир даврдан кейинги кузатилиши тактикаси.
 4. Болалар иммун системасининг тузилиши ва фаолияти.
 5. 53 ёшли бемор диффуз перетолит, гангреноз-перфоратив аппендицит операцияси ўтказган. Операциядан кейинги даврдаги асорати чап томонида пастки бўлак пневмонияси. Иммунограммада лейкоцитлар, лимфопения, CD3+хужайра, CD4+хужайра, CD8+хужайра кўрсаткичларининг ИРИ пасайиши. #Иммунологик натижаси кандай? Кўрсатилган ҳолатда қандай иммунокоррекция антибиотик терапия билан қўлланилиши мумкин? Бундай клиник холатда қайси кириш схемаси бўйича "Имунофан" белгиланади. Терапия тугаши билан қайта иммунологик текшириш қанчалик тез вақт мобайнида амалга оширилиши мумкин? Т-иммуностимуляторларни қўллашда қандай қарши кўрсатмаларни биласиз?

Билет № 50

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Аллергик яллиғланиш.
 3. ОИВ-инфекциясининг турлари ва босқичларининг, клиник кечишининг хусусиятлари.
 4. Қариш ва иммунитет.
 5. 43 ёшли П. бемор "03" рақами билан ўткир зардобсимон синдром ташхиси билан аллергологик бўлимга ётқизилди. Келган пайтида артралгия, нафас қисиши, тана хароратининг кўтарилиши, тери қичиши, бурун битиши, балғам билан йўтал, чап қулоғидан йиринг ажралиши безовта қиларди. Анамнез бўйича: бир ой олдин ўткир йирингли отит ва ангина билан 7 кун давомида даволанган, самара бермаган, бир ой давомида субсубфебрилитет, кўп терлаш сақланган. Охирги 5 суткада бўлимга ўта оғир аҳволда келтирилган, бўғим териларида гемморагик тошмалар, лимфоденит, herpes. Labialis яна беморда ярали пенкратик стоматит, чап тарафлама уткир урта отит, отомикоз, бурин ва халкум шиллик каватининг замбуругли жарохатланиши, васкулит, артралгия, лихорадка халксизлик. Кон анализида: лейкоцитоз, гиперглобулинемия,трансаминаза ва канд микдорининг конда купайиши, СОЭ ва С-реакцивоксилнинг юкори булиши, протеинурия.# Сизнинг тахминий ташхисингиз? Бемор кайси булимда даволашкурсини утиши керак эди. Беморда кукрак кафаси рентгенограммасида нима аниклаш мумкин.Бу патологияда иммунограммада кандай узгариш булиши мумкин.бундай клиник холатда утказиладиган терапия кулами кандай?

Назад к списку