О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

ГастроэнтерологияГастроэнтерология

Билет №1

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун.
 2. Сурункали пиелонефрит: этиологияси, патогенези, даволаш ва профилактикаси.
 3. Жигар циррози этиологияси патогенези
 4. Уткир пневмония аниклаш классификация диагностика
 5. Вазиятли масала; 25 ешли эркак врачга умумий холсизлик,чарчаш,бош огриши,тана температурасининг 37,5*Сга кутарилиши,курук йутал шикоятлари билан келди.Касалланганига 2кун булган,касаллигини совук котиш билан боглайди. Объектив: Тана температураси 37,2*С. Умумий ахволи коникарли.Периферик лимфа тугунлари катталашмаган.Перкуссияда аник упка товуши эшитилади. Аускультацияда дагал нафас,таркалган гунгилловчи ва хуштаксимон курук хириллашлар эшитилади. НОС 1мин.да 16 марта. Юрак тонлари аник,ритмик. ЮКС -1 мин.да 72та.А/Д 120/80 мм.с.у га тенг. Абдоминал патология аникланмади.
  Тахминий диагнозни шакллантиринг ва асосланг.
  Кушимча текширув усулларини санаб утинг.
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг
  Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси

Билет №2

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Кандли диабетда буйракнинг зарарланиши: клиникаси, диагностикаси
 3. Портал гипертензия: давоси.
 4. Уткир буйрак етишмовчилиги: классификацияси, диагностикаси, даволаш принциплари
 5. Вазиятли масала Бемор Б., 38 ешда, шикоятлари: умумий холсизлик, тез чарчаш, хоргинлик, харорат кутарилиши, шиллик-йирингли балгамли йутал,хансираш. Ахволи огирлашганига 5 кун булган. Касаллик 5 йил олдин бошланган булиб, даврий равишда бахор-куз фаслларида совуккотиш натижасида кузиб турган. Шиллик-йирингли балгам кузиш пайтида бир неча ойгача оз микдорда ажралиб турган. Бемор 20 йил давомида кунига 1 кути сигарет чекади. Объектив: Тана температураси 37,5*С. Умумий ахволи коникарли. Териси тоза. Упкада аник перкутор товуш эшитилади. Аускультатив сусайган везикуляр нафас,икала томонда турли калибрдаги нам хириллашлар эшитилади. НОС 1мин.да 22 марта. Юрак тонлари аник,ритмик. А/Д 120/80 мм.с.у.га тенг. Абдоминал патология аникланмади.
  Тахминий диагнозни шакллантиринг ва асосланг.
  Кушимча текширув усулларини санаб утинг.
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг
  Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

Билет №3

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Гипертония касаллиги: этиопатогенези. ГК ривожланишида нейрогуморал ва эндокрин омиллар.
 3. Уткир пневмония: аниклаш, классификация, диагностика.
 4. Бронхиал астма: аниклаш, классификацияси, диагностик усуллари.
 5. Вазиятли масала Бемор В., 44ешда, врачга кунора буладиган холсизликка, нафас чикариш кийинлигига, умумий холсизликка, тез чарчашга шикоят килиб келди. Хуруждан кейин кам микдордаги шишасимон балгам ажралган. Бемор 3 йилдан бери касал,хар йили юкоридаги шикоятлар безовта килади, июнь ва июль ойларида симптомлар йуколади.Ўз касаллигини якин кишисини йўкотиш билан боглайди.Беморни 7 ва 13 ешли икки нафар боласи булиб уларда хам бўгилиш хуружлари бўлиб туради. Беморнинг онаси ва бувисида хам бўгилиш хуружлари кузатилган.Беморда кулупнай ва пенициллинга нисбатан аллергия бор. Объектив: Умумий ахволи ўртча огирликда.Бемор кўлини стул четига тираган холда ўтирибди.Териси тоза,кўкимтир.Кўкрак кафаси бочкасимон,ўмров усти ва ости сохалари текислашган,ковургалараро масофа кенгайган, бўйин веналари бўртган, кушимча кўкрак мускулатураси иштирок килмокда. Нафас олиши кучли,хуштакли ва шовкинли,мин.га 26 марта. Перкуссияда кутичасимон товуш аникланади, упкани пастки чегараси ўрта кўлтик ости чизигидан 9ковурга сохасида,ўпка экскурсияси шу чизикда 2 см ни ташкил килади.Ўпкада сусайган везикуляр нафас фонида курук хуштаксимон хириллашлар нафас чикараетганда эшитилади. НОС мин.га 26 марта. Юрак тонлари аник,ритмик. А/Д 110/70 мм.с.у.га тенг. Абдоминал патология аникланмади. Пикфлоуметрияда нафас чикаришнинг энг юкори чуккиси 70%.
  Тахминий диагнозни шакллантиринг ва асосланг.
  Кушимча текширув усулларини санаб утинг.
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг
  Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

Билет №4

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Плевритлар. Этиологияси, клиникаси, диагностикаси.
 3. Уткир гломерулонефрит аниклаш классификация даволаш
 4. Гастритлар этиология клиника даволаш ва профилактика
  5 Бемор Г., 20 еш, врачга умумий холсизликка,тана хароратининг кутарилиши, шиллик-йирингли балгамли йуталга,хансирашга шикоят килиб келди. Касаллик 10 кун олдин куйидаги белгилар билан бошланган:бурун битиши,йутал,бош огриши,узича даволанган. Кеча ахволи огирлашган -тана харорати 38,4*Сга кутарилган. Объектив: Тана температураси 38,6*С. Умумий ахволи урта огирликда. Териси тозаюзи кизарган. . НОС 1мин.да 30 марта. Кукрак кафасини курганда узгаришлар йук.Перкуссияда унг томонда курак остида перкутор товуш тумтоклашган. Аускультацияда шу жойда огир нафас,майда пуфакчали кучли нам хириллашлар эшитилади Юрак тонлари бугик. Пульс 1 мин.да 98та,ритмик. А/Д 110/60 мм.с.у.га тенг..Тили ок караш билан копланган. Абдоминал патология аникланмади.
  Тахминий диагнозни шакллантиринг ва асосланг.
  Кушимча текширув усулларини санаб утинг.
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг
  Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.
 5. Оксигенотерапиянинг техникасини айтинг.

Билет №5

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Сурункали гастрит клиника классификацияси диагностик текширувлар натижаси даволаш ва профилактика
 3. Ошкозон яра касаллиги этиологияси клиника даволаш асоратлари профилактика
 4. Ярали колитни даволаш усуллари
 5. Бемор Ж., 35 еш, врачга куйидаги шикоятлар: холсизлик, тез чарчаш, хансираш, шиллик-йирингли хидсиз балгамли йутал.Балгам купинча эрталаблари куп ажралиб,суткасига 300 мл ни ташкил килган. Баъзан кон тупуриш кузатилган. Бемор 5 йилдан бери касал булиб даврий равишда ахволи огирлашган,бир неча марта стационарда даволаниб чиккан. Объектив:харорати 37.4*С. Умумий ахволи коникарли, лаблари кўкимтир,тери ости ег клетчаткаси яхши ривожланмаган,кул ва оек бармокларининг тирнок фалангалари "барабан таекчалари" шаклида,тирноклари "соат ойнаси" шаклида.НОС мин.га 22та. Перкуссияда ўпканинг пастки булагида перкутор товуш тумтоклашиши эшитилади. Аускультацияда сусайган везикуляр нафас, пастки кисмларида якка нам хириллашлар эшитилади.Юрак тонлари бугик,ритмик. Пульс 1 мин.да 95та А/Д 130/60 мм.с.у.га тенг.. Абдоминал патология аникланмади.
  Тахминий диагнозни шакллантиринг ва асосланг.
  Кушимча текширув усулларини санаб утинг.
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг
  Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси

Билет №6

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Жигар циррози: классификацияси.
 3. Сариклик дифференциал диагностикаси .
 4. Сийдик хайдовчи препаратлар классификацияси
 5. Бемор 3., 32 еш. Шикоятлари- кўп микдордаги йирингли бадбўй хидли балгамли,кучли йўтал,харорат кўтарилиши,холсизлик,хансираш, кўкрак кафаси ўнг томонида огрик. Касаллик 1 хафта олдин совуккотишдан кейин бошланган.Врачга мурожат килмай ўзича аспирин ичиб юрган. Кеча умумий ахволи бирданига емонлашган,йўтал кучайган,кўп микдорда бадбўй хидли ажрала бошлаган. Объектив:харорати 38.5*С. Умумий ахволи ўрта огирликда,териси тоза,юзи кизарган. Перкуссияда кўкрак кафаси ўнг курак ости сохаси 7-8 ковургалар орасида перкутор товуш тумтоклашиши эшитилади.Бошка сохаларда ўпка товуши аникланади. Аускультацияда тўмтоклашган сохада бронхиал нафас,йирик ва ўрта калибрли нам хириллашлар эшитилади.Колган сохаларда везикуляр нафас.Юрак тонлари бугик,ритмик. Пульс 1 мин.да 102та А/Д 100/70 мм.с.у.га тенг.. Абдоминал патология аникланмади.
  Тахминий диагнозни шакллантиринг ва асосланг.
  Кушимча текширув усулларини санаб утинг.
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг
  Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

Билет №7

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 2. Ошкозон яра касаллигини келиб чикиш сабаблари
 3. Хеликобактер нима тушунча беринг
 4. Жигар комаси: диагностикаси, бошка турдаги комалар билан диф. диагностикаси .
 5. Бемор К., 28 еш, врачга куйдаги шикоятлар билан мурожат килди: тана хароратининг кечаси 37,3Сга кутарилиши, тунги терлаш,курук йутал, умумий холсизлик, иштаха пасайиши. Узини 2 ойдан бери касал хисоблайди. Объектив: тана харорати 37С, умумий ахволи урта огирликда, териси тоза, нам. Перкуссияда кукрак кафаси унг томонида II-III ковургалар орасида перкутор товушнинг тумтоклашиши аникланилди. Аускультацияда бронхиал нафас, пастки сохаларда якка курук хириллашлар эшитилади. Юрак тонлари бугик, ритмик. ЮКС-94 минутига, АД 115/80 мм сим уст. Абдоминал патология аникланмади.
  Тахминий диагнозни шакллантиринг ва асосланг.
  Кушимча текширув усулларини санаб утинг.
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг
  Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

Билет №8

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 2. Уткир буйрак етишмовчилиги: классификацияси, диагностикаси, даволаш принциплари
 3. Ут тоши касаллиги дискенизияси нима
 4. Дисбактериоз. Дисбактериознинг комплекс ташхиси ва даволаш
 5. Бемор А 3 еш. Ичини мустакил келмаслигига, корни дам булишига шикоят килиб келди. Бемор 5 ойлигидан кушимча овкатга утказилганидан бери касал. Тозаловчи хукна еки газ хайдовчи найча куйганидан сунг ичи келиши ва ел хайдаши кузатилади. Педиатр гастроэнтеролого хузурида дизбатериоз ташхиси билан дволанган, аммо доводан наф йук. Еши каталлашган сари беморда корин хажмини катталашуви ва тазоловчи хукнадан фойда булмаслии кучайиб бормокда. Вакти -вакти била кусиш кузатилиб, кори олд деворида ичакларни харакати куриниб турибди, сувсизланиш белгилари кучайиб бормокда.
  Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг.

Билет №9

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Крон касаллиги.
 3. Ошкозон ва 12-бармокли ичак яра касаллиги асоратлари.
 4. Кизилунгач дискенезияси.
 5. Бемор С касалхонага тез тиббий ердам билан етказилиди. Келгандаги шикоятлари Корин тепа кисми кучли дойимий огрикларга, бир маротаба кусишга. Касалликни бошланишини бемор газли сув ичганлиги ва шундан сунг кучли огрикларни бошланиши бир маротаба кусганлиги айтди. Ярим соатдан сунг огрик кучайиб, бутун корин буйлаб таркалиб кетди. Бемор омез ва альмагель ичиб юрган наф кузатилмаган. Кушимча анамнезидан 2 кун олдин бемор яхши курган кизи билан жанжаллашиб сикилган.
  Анамнезидан беиор утказган касалликлари ОРИ, сув чечак. Бир йил мабойнида гастроэнтеролог хузирида ошкозон 12 бармок ичак яра касаллиги била хисоботда туради.
  Касалхонада текширилиб ярага карши даволанган.
  Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг.

Билет №10

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни
 2. Дуоденит. Дуоденостаз
 3. Эзофагитлар. Кизилунгач пептик яралари.
 4. Сурункали тошсиз холецистит
 5. Бемор Е., 50 ешда, клиникага бош огриши, тана хароратининг кутарилишига, кукрак кафаси унг томонида кескин сикувчи огрикка, огрикнинг йуталганда кучайишига, хансирашга, саргиш рангдаги балгамли йуталга шикоят килади. Касаллик совуккотишдан кейин уткир бошланган. Бемор 2 кундан бери касал. Объектив: Тана температураси 39,4*С. Умумий ахволи огир.Юзи кизил, лабларида герпетик тошма тошган. НОС 1 мин.да 28та. Курикда унг кукрак кафаси нафас олишдан оркада колади. Пальпацияда овоз дириллаши кучайган. Перкуссияда унг томон пастки булакда перкутор товуш тумтоклашиши эшитилади. Аускультацияда шу томонда сусайган везикуляр нафас, крепитация эшитилади.Юрак тонлари бугик,ритмик. А/Д 110/70 мм.с.у.га тенг.Пульс 1 мин.да 110та. Абдоминал патология аникланмади.
  Тахминий диагнозни шакллантиринг ва асосланг.
  Кушимча текширув усулларини санаб утинг.
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг
  Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

Билет №11

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Ошкозон яраси ва ун икки бармок ичак яраси
 3. Уткир гастрит
 4. Ич котиши ва йугон ичак дискинезияси
 5. Бемор Г., 20 еш, врачга умумий холсизликка,тана хароратининг кутарилиши, шиллик-йирингли балгамли йуталга,хансирашга шикоят килиб келди. Касаллик 10 кун олдин куйидаги белгилар билан бошланган:бурун битиши,йутал,бош огриши,узича даволанган. Кеча ахволи огирлашган -тана харорати 38,4*Сга кутарилган. Объектив: Тана температураси 38,6*С. Умумий ахволи урта огирликда. Териси тозаюзи кизарган. . НОС 1мин.да 30 марта. Кукрак кафасини курганда узгаришлар йук.Перкуссияда унг томонда курак остида перкутор товуш тумтоклашган. Аускультацияда шу жойда огир нафас,майда пуфакчали кучли нам хириллашлар эшитилади Юрак тонлари бугик. Пульс 1 мин.да 98та,ритмик. А/Д 110/60 мм.с.у.га тенг..Тили ок караш билан копланган. Абдоминал патология аникланмади.
  Тахминий диагнозни шакллантиринг ва асосланг.
  Кушимча текширув усулларини санаб утинг.
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг
  Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.
 6. Оксигенотерапиянинг техникасини айтинг.

Билет №12

 1. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қандай орган?
 2. Жигар циррози: классификацияси.
 3. Жигар комаси: давоси.
 4. Ёгли гепатоз
 5. 46 ешли бемор шифокорга куйидаги шикоятлар билан мурожат килди: умумий холсизлик, иш кобилияти ва иштахани пасайишига, озишга, каттик йутал кам микдораги балгам ажралишига. 3 ой мобайнида 6 кг-га озган. 30 йилдан бери чекади. Объектив умумий холати коникарли. Харорати 36,9С, тери копламлари окимтир, тоза. Тери ости ег кавати кам ривожланган. Умров ва култик ости лимфа тугунлари 1 см гача катталашган. Огриксиз. Атрофдаги тугималарга богланган.Нафас аускультацияда унг томонлама сусайган. якка нам хириллашлар. Перкуссияда III ковурга урта умров чизиги буйича товуш тумтоклашган. Юрак тонлари ритмик, аник. ЮУС-84 мин. АД 110/70 мм сим уст. Абдоминал патология аникланмади.
  Тахминий диагнозни шакллантиринг ва асосланг.
  Кушимча текширув усулларини санаб утинг.
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг
  Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси

Билет №13

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Портал гипертензия: классификацияси
 3. Ошкозон ва 12-бармокли ичак яра касаллиги.
 4. Дуоденит. Дуоденостаз.
 5. Бемор Б. 26 ёш, врачга куйидаги шикоятлар б-н мурожат килди: тез чарчаш, хансираш, бош огриши, кунгил айниши, юзида шиш. 15 ёшида уткир гломерулонефрит касаллиги билан касалланган. Шундан кейин бош огриши, холсизлик, сийдаги узгаришлар колган. Касаллигини совкотиш билан боглайди. Объектив: тана харорати 37,2*С. Умумий ахволи уртача огирликда. Териси курук окимтир, юзи шишган, оёкларида шишлар кузатилади. Юракнинг чап нисбий бугиклик чегараси чап урта умров чизигида. Юрак тонлари ритмик, бугик. ЮКС минутига 78 марта. АД 150/100 мм.сим.уст. тенг. Тили нам, окимтир караш б-н копланган. Корни юмшок, огриксиз.
  Тахминий ташхис куйинг ва уни асосланг.
  Кандай кушимча текширувлар утказилиши керак?
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг.
  Ушбу бемор учун сизнинг тактикангиз, даволаш усуллари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

Билет №14

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Ичакнинг механик ва динамик тутилиши дифференциаль ташхиси
 3. Сурункали колит.
 4. Гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги
 5. Бемор Н. 32 ёш, врачга куйидаги шикоятлар б-н мурожат килди: кучли титраш, хароратнинг кутарилиши, бел сохасидаги эзувчи огрик, огрикли сийишга. Узини касаллигини совкотиш билан боглайди. Анамнезида цистит билан касалланган. Объектив: тана харорати 38*С. Териси тоза, упкада везик. Нафас. Юрак тонлари бугик, ритмик. ЮКС мин. 92 та. АД 120/80 мм.сим.уст. га тенг. Тили тоза, корни юмшок, пальпацияда корин тугри мушаги ташки чеккаси унг ковурга ёйи, киндик, чов бурмаси сохалари огрикли. Пастернацкий симптоми унг томонлама мусбат.
  Тахминий ташхис куйинг ва уни асосланг.
  Кандай кушимча текширувлар утказилиши керак?
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг.
  Ушбу бемор учун сизнинг тактикангиз, даволаш усуллари, касалликнинг Прогноз ива профилактикаси

Билет №15

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Сурункали хеликобактерли гастрит ва келиб чикиши бошка гастритлар
 3. Ошкозон ва12-бармок ичак эрозияси
 4. Ут йули дискинезияси
 5. Клиникага 45 ешли бемор келди. Шикоятлари:нафас чикариш кийин булган хансираш, кийин ажралувчи балгамли хуружсимон йутал,умумий холсизлик. Хуружлар буек хидидан кейин кучайган. Объектив:бемор мажбурий холатда кулларини стул суянчигига тираб утирибди. Тери копламлари кукимтир рангда. Перкуссияда кутисимон товуш эшитилади. Упкада катта хажмдаги курук хуштаксимон хириллашлар эшитилади. НОС мин.га 28 та. Пульс мин.га 96 та.
  Беморга курсатиладиган шошилинч ердамни аникланг.
  Шошилинч ердам кетма-кетлигини тузинг ва хар бир боскични тушунтиринг.
  Чунтак ингаляторини куллаш техникасини айтинг.

Билет №16

 1. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Таъсирланган ичак синдроми, колит, метеоризм
 3. Ошкозон-ичак йули текшириш усуллари.
 4. Эзофагитлар. Кизилунгач пептик яралари.
 5. Бемор 34 еш, холсизликка, озгина жисмоний харакатдан кейин хансираш. 10 ешида митрал нуксон аникланган, лекин узини яхши сезган. 1 ой олдин харорати даврий равишда 37,6-38*Сгача ошиб турган. 2 хафта аввал белда, унг енбош сохасида кучли огрик пайдо булган. Объектив: териси окиш-саргиш рангда, сонда петихиал тошмалар бор. Пульс 88 та 1мин.да. АД 140/40 мм.с.уга тенг. Кузатувда култик ости чизигининг 6-ковурга оралигида пульсация аникланади, 5-6 ковургалар сохасида диастолик титраш аникланади. Юрак чегаралари: чапда- урта умров чизигидан 2 см ташкарида, 6 ковурга орасида; юкори чегараси- 3 ковурга сохасида; унгда-туш унг киррасидан 3 см ташкарида. Аус-яда аортада ва5 нуктада диастолик шовкин , чуккида систолик шовкин , упка артериясида 2 тон акценти . упкада дагал нафас. Жигар +3 см., палпацияда сезгир. Пальпацияда унг буйракнинг пастки кисми огрикли. Кон анализи : Нb 65 г/л, эритр 2,6*1012/л, лейк 3,8*109/л, эоз 2%, п/я 6%, сегм 66%, лимф 20%, мон 6%, ЭЧТ 55 мм/с.
  .Клиник диагнозни шакллантиринг.
  .огрик синдроми нима билан боглик?
  .Кандай кушимча текшириш усуллари тавсия киласиз.
  .Даво режаси.

Билет №17.

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Жигар комаси: диагностикаси, бошка турдаги комалар билан диф. диагностикаси .
 3. Ич котиши ва йугон ичак дискинезияси
 4. Дуоденит. Дуоденостаз
 5. Бемор 30 еш, клиникага харакатланишда хансираш, чап эпигастрий сохасидаги кучли огрикка, холсизликка шикоят килиб келди. Объектив: тери ранги "сутли кахва"рангида, елкада геморрагик тошмалар бор. Тана харорати субфебрил,совуккотиш кузатилади. Юрак чапга кенгайган, унг томон 2 ковурга орасида ва Боткин нуктасида диастолик шовкин. Упкада узгаришлар йук. Жигар 2 см га катталашган, талок катталашган,огрикли, бироз зичлашган. Аускултацияда периспленит белгилари. Кон анализи: Нb 60 г/л, эритр 2,8*1012/л, лейк 4,0*109/л, ЭЧТ 60 мм/час. Сийдик анализи: нис.зичлиги 1020, оксил 0,66%0, сийдик чукмасида 1 неча узгарган ва узгармаган эритроцитлар, бир неча лейкоцитлар.
  Синдромларни ажратинг.
  Диагнозни шакллантиринг.
  Кайд этилган касалликка асосланган холда киесий ташхис утказинг.
  Беморда жигар ва талокнинг жарохатланиш характери ва сабабини айтинг.
  Даволаш тадбирларини айтинг.
  Окибатини аникланг.

Билет №18

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Жигар хужайралари етишмовчилиги классификацияси.
 3. Жигилдон диафрагмаси грижаси
 4. Рефлюкс-эзофагит
 5. Бемор А 3 еш. Ичини мустакил келмаслигига, корни дам булишига шикоят килиб келди. Бемор 5 ойлигидан кушимча овкатга утказилганидан бери касал. Тозаловчи хукна еки газ хайдовчи найча куйганидан сунг ичи келиши ва ел хайдаши кузатилади. Педиатр гастроэнтеролого хузурида дизбатериоз ташхиси билан дволанган, аммо доводан наф йук. Еши каталлашган сари беморда корин хажмини катталашуви ва тазоловчи хукнадан фойда булмаслии кучайиб бормокда. Вакти -вакти била кусиш кузатилиб, кори олд деворида ичакларни харакати куриниб турибди, сувсизланиш белгилари кучайиб бормокда.
  Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг.

Билет №19

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. Неспецифик ярали колит.
 3. Йугон ичак дивертикуллари, унинг асоратлари
 4. Дуоденит. Дуоденостаз
 5. 13 ешли киз тана хароратининг 37,5*С га кутарилишига ва холсизликка шикоят килади. Ота-онасининг гапига кура кизида сунгги пайтларда тез чарчаш, кулнинг ноаник харакатлари натижасида тугри езолмаслик , нуткнинг ноаниклиги каби белгилар кузатилган. Курикда умров ости, корин, билакнинг езувчи юзаларида окиш-пушти рангдаги узуксимон тошмалар тошган. Конда лейкоцитоз ва ЭЧТ ошиши аникланган
  Маслахатга кайси мутахассисларни жалб килиш керак?
  Эхтимолий диагноз.
  Текшириш режасини тузинг.
  Даволаш.

Билет №20

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Овкат хазм килиш аъзоларини классификацияси
 3. Эзофагит этиологияси клиника даволаш асоратлари профилактика
 4. Ошкозон яра касаллиги янгича тасаввурда клиника аниклаш даволаш
 5. Бола 1.5ойлик касаллик бошланганидан 2 хафта утиб мурожат этган. Шикояти куп маротаба нордон ходли фантансимон кусиш,тана вазнини йукотишига, ва ка сийишига. Касаллик бирданига бошланиб кусук моддаси еган оватига нисбатан куп. Юкоридаги шикоятлар доимий булиб купайиб бормокда. Уч кун олдин бемор холсиз булиб, сийиши камайган. Ичи 3 кундан бери келмаган.
  Тахминий ташхис ва кейинги боскич нимадан иборатлигини аникланг.

Билет №21

 1. Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Сурункали гастрит клиника аниклаш даволаш
 3. Яра касаллиги янгича тасаввурда клиника аниклаш даволаш. Хеликобактер инфекцияси роли.
 4. Ошкозон кислота-ишкор холатини аниклаш (Ph-метрия
 5. Бемор 68 еш, касалхонага тинч холатдаги чарчаш, тунда нафас кисиши, юракни нотекис уришига, оекларида шишга,корин катталашишига шикоят килиб келди. Куп йиллардан буен максимал АД 200/100мм.с.у.гача кутарилувчи артериал гипертония билан касалланиб келади. Киска муддат капотен, клофелин кабул килган. 1 йил олдин миокард инфаркти утказган булиб шундан кейин хансираш,юрак тез ва нотекис уриши кузатилган. Даврий равишда оекларида шишлар кузатилиб диуретиклар ичгандан кейин утиб кетган. Доимий дигоксин,энап,фуросемид,нитросорбид кабул килган. Охирги ой мобайнида хансираш кучайган,тунги нафас кисиш хуружлари куп безовта килган,оеклардаги шишлар тургун характерда булган. Касалхонага мурожаат килганда беморнинг ахволи огир булган. Ортопноэ. Лабларида цианоз, "совук" акроцианоз кузатилган. НОС мин.га 24 марта. Унг упка пастки булаги сохасида-жарангсиз нам хириллашлар эшитилади, шу томонда нафас сусайган ва шу томонда перкутор товуш кискариши аникланади. Юрак чегаралари чапга кенгайган. Юрак тонлари бугик, юрак чуккисида систолик шовкин эшитилади. ЮКС мин.га 62марта. АД 160/90 мм.с.у га тенг. Корин эркин суюклик хисобига катталашган. Болдир,сон,корин олдинги деворида шишлар аникланади. Клиник тахлиллар патологиясиз. ЭКГ да булмачалар титрашининг нотугри тури, ЮКС 1мин.да 48 марта. V2 - V5 - комплекс QS. Олдинги йилги ЭКГ лар динамикасиз. Рентгенологик-кичик кон айланиш доирасида димланиш. Клиник диагнозни шакллантиринг.
  Текширув режаси.
  Даво режаси.
  Окибати кандай булиши мумкин?

Билет №22

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Ошкозон ва 12 бармокли ичак яраси.Ошкозон усимтаси клиника аниклаш даволаш
 3. Дуоденитлар этиопатогенез клиника аниклаш даволаш
 4. Уткир панкреатит клиника аниклаш даволаш
 5. Бемор 17 еш. Шикоятлари: вакти-вакти билан тана хароратининг кутарилишига, холсизлик, терлаш,терида кичишиш,бугимларда огрикка. Анамнезидан кичик хорея, ангина б.н касалланган. Юкоридаги шикоятлари икки хафта олдин пайдо булган. Объектив: терисида ануляр эритема. Пульс лабил, ритмик 72 - 96 мар/мин, юрак катталашмаган, тонлари бироз бугиклашган, асосий тонлар сакланган,чуккида енгил систолик шовкин. Кон анализида ЭЧТ 25 мм/с, альбумин 46%, глобулин 54% (a2 12%,g 29%). ЭКГда PQ интервал 0,26, миокарда диффуз узгариш аникланган.Синдромларни ажратинг. 1.Диагнозни шакллантиринг. 2.Диагностик тадбирларни аникланг. 3.Даволаш.

Билет №23

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 2. СРК Сурункали колит
 3. Йугон ичак полипи
 4. Жигар циррози : клиник кечиши.
 5. 46 ешли бемор шифокорга куйидаги шикоятлар билан мурожат килди: умумий холсизлик, иш кобилияти ва иштахани пасайишига, озишга, каттик йутал кам микдораги балгам ажралишига. 3 ой мобайнида 6 кг-га озган. 30 йилдан бери чекади. Объектив умумий холати коникарли. Харорати 36,9С, тери копламлари окимтир, тоза. Тери ости ег кавати кам ривожланган. Умров ва култик ости лимфа тугунлари 1 см гача катталашган. Огриксиз. Атрофдаги тугималарга богланган.Нафас аускультацияда унг томонлама сусайган. якка нам хириллашлар. Перкуссияда III ковурга урта умров чизиги буйича товуш тумтоклашган. Юрак тонлари ритмик, аник. ЮУС-84 мин. АД 110/70 мм сим уст. Абдоминал патология аникланмади.
  Тахминий диагнозни шакллантиринг ва асосланг.
  Кушимча текширув усулларини санаб утинг.
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг
  Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

Билет №24

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Эзофагитлар. Кизилунгач пептик яралари.
 3. Ошкозон-ичак йули текшириш усуллари.
 4. Корин бушлиги томирларининг допплерографияси
 5. Бемор И., 36 еш, врачга куйдаги шикоятлар билан мурожат килди: калтираш, тана хароратининг куталиши курук йутал, унг кукрак кафасида огрик. Бемор сузидан унг ёнбош сохаси билан ётиш кулайлик тугдиради. Объектив: тана харорати 37,8°С, холати урта огирликда, бемор унг томони билан ётибди. Тери коплами тоза, курикда кукрак кафасининг унг томони нафас актидан оркада колган. Унг томонида сусайган нафас, плевра ишкаланиш шовкини эшитилади. Юрак тонлари бугик, ЮКС 92 минутга, КБ 120/80 мм.сим.уст. га тенг. Абдоминал касалликлар аникланмайди.
  Тахминий ташхис куйинг ва уни асосланг.
  Кандай кушимча текширувлар утказилиши керак?
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг.

Билет №25

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Кардия ахалазияси.
 3. Диафрагманинг кизилунгач тешиги чурралари.
 4. Кизилунгачнинг хавфсиз усмалари .
 5. Бемор И. 26 ёш врачга совкатиш, курук йутал, йуталнинг чукур нафас олганда кучайишига, кукрак кафасининг унг томонида огирлик, кучайиб борувчи хансирашга шикоят килиб келди. Беморга ётишдан кура утириш кулайлик тугдиради. Касаллик бошланганига 2 хафта булган. Объектив: тана харорати 37,8*С, холатаи урта огирликда, териси тоза. Курувда кукрак кафасининг унг томони нафас актидан оркада колган, пальпацияда шу сохада овоз дириллаши сусайган. Перкуссияда урта култик ости чизиги VII ковургадан ва пастки умуртка олди чизикда перкутор товуш бугик. Шу сохада нафас сусайган. Юракнинг чап чегараси урта умров чизигидан 1см ташкарида.Юрак тонлари бугик,ритмик.ЮКС мин.га 110 марта. А/Д 90/60 мм с.у га тенг. Абдоминал касалликлар аникланмайди.
  Тахминий ташхис куйинг ва уни асосланг.
  Кандай кушимча текширувлар утказилиши керак?
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг.
  Ушбу бемор учун сизнинг тактикангиз, даволаш усуллари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

Билет №26

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Кизилунгач саратони.
 3. Гастрит.
 4. ва 12-бармокли ичак яра касаллиги.
 5. Бемор А., 36 еш, врач хузурига коринда уткир огрик,огрикнинг овкатдан 30 мин. утгач кучайишига, огрик пайтида кусишга, кайт килгандан кейин ахволининг бироз енгиллашишига шикоят килади. Бемор баъзан енгиллик булиши учун кусиш рефлексини узи чакиради. Иштахаси сакланган, лекин овкатдан кейин огрик пайдо булганлиги учун овкатланишдан бош тортади. Бемор бир неча йилдан буён касал, касаллик белгилари куз-бахор мавсумида ва рухий кузгалишдан кейин кучаяди. Бемор 20 йилдан буён кунига 1 кути сигарет чекади. Объектив: умумий ахволи коникарли, тери ва куринадиган шиллик каватлари рангпар, тери ости ёг кавати яхши ривожламаган. Упка ва юрак патологиясиз. Тили ок караш б-н копланган, пальпацияда кориннинг эпигастрал сохаси огрикли. Жигар ва талок пайпасланмайди.
  Тахминий ташхис куйинг ва уни асосланг.
  Кандай кушимча текширувлар утказилиши керак?
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг.
  Ушбу бемор учун сизнинг тактикангиз, даволаш усуллари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси

Билет №27.

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 2. Ошкозон ва 12-бармокли ичак яра касаллиги асоратлари.
 3. Ошкозон саратони.
 4. Ошкозон хавфсиз усмалари
 5. Бемор О. 20 ёш. Врачга коринда кучли огрик, огрикниинг овкатдан кейин 3-4 соат утгач, нахорда кучайишига, кам холларда тунги огрикларга, огрикнинг сут ичгандан кейин камайишига шикоят килиб келди. Ич котишига мойиллиги бор, озгин, иштаси сакланган. Бемор узини бир неча йилдан буён касал хисоблайди. Анамнезидан бемор куп чекади, алкогол куп истеъмол килади. Объектив: Умумий ахволи коникарли, тери коплами рангпар, тери ости ёг кавати яхши ривожланган. Упка ва юрак-кон томир системастда патология йук. Тили ок-саргиш караш билан копланган. Пальпацияда кориннинг унг томони, киндикдан юкорида огрик. Жига рва талок пайпасланмайди.
  Тахминий ташхис куйинг ва уни асосланг.
  Кандай кушимча текширувлар утказилиши керак?
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг.
  Ушбу бемор учун сизнинг тактикангиз, даволаш усуллари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

Билет №28

 1. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун - мохиятини айтиб беринг.
 2. Дуоденит. Дуоденостаз.
 3. Крон касаллиги.
 4. Йугон ичак дивертикуллари, унинг асоратлари.
 5. Бемор Н. 18 ёш. Шифокорга куйидаги шикоятлар билан мурожаат килди: юзда ва оёкларида шиш, бош огриги, белдаги симилловчи огрик, умумий холсизлик, пушти хиралашган сийдик ажралишига. Узини 3 кундан буён касал хисоблайди. Утказган касалликлари: Грипп, 2 хафта олдин ангина б-н касалланган. Объектив: тана харорати 37,7*С, умумий ахволи урта огирликда, юзида, оёгида, товон ва болдирида шиш, териси рангпар. Нафаси везикуляр. Юрак тонлари ритмик, бугик, аортада II тон акценти эшитилади, пульс 84 та, ритмик, кучли. КБ 165/100 мм.сим.уст. Тили тоза, корни юмшок, огриксиз. Пастернатский симптоми икки томонлама енгил мусбат.
  Тахминий ташхис куйинг ва уни асосланг.
  Кандай кушимча текширувлар утказилиши керак?
  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг.
  Ушбу бемор учун сизнинг тактикангиз, даволаш усуллари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси

Билет №29

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб Беринг?
 2. Жигар циррози: классификацияси. клиник кечиши. Давоси
 3. Портал гипертензия: клиник кечиши.
 4. Сариклик дифференциал диагностикаси
 5. 34 ёшли аёл авж олиб борувчи кон айланиш етишмовчилиги б-н касалхонага олиб келинди. Анамнезидан (10 йилдан буён) вакти- вакти билан кузиб турувчи сурункали гайморит, унг жагости сохаси рецидивланувчи лимфаденити билан касалланган. Объектив: ахволи урта огирликда. Ёноклари "капалаксимон" кукимтир, акроцианоз. Пальпацияда юрак чуккисида диастолик титраш, I тон кучайган, туш суягидан чапда II ковургалар орасида II тон кучайган. Юрак чегаралари перкутор хамма томонга кенгайган. Аускультацияда "бедана" ритми, упка артериясида акцент ва иккиланиш, протодиастолик ва пресистолик шовкин зшитилади. КБ 110/70 мм.сим.уст. ЮКС 80 та мин. ЭКГ да синусли тахикардия, ЮЭУ унгга силжиган, II, aVF, VI- V2 улашларда ST сегмент пастга силжиган ; S тишча V5-V6 улашларда чукур; III, aVF, VI-V2 улашларда Т тишчаси икки фазали. Рентгенографияда-юрак бели текислашган.
  Тахминий ташхис. Текширув режаси. Даволаш.

Билет №30

 1. Мафкура нима?
 2. Кандли диабет: этиологияси, патогенези,аниклаш.
 3. Холепатия
 4. Неспецифик ярали колит.
 5. Бемор 76 ешда, неврология булимига бош мияда кон айланиши бузилиш белгилари билан келган. Анамнезида 10 йилдан буен артериал гипертензия билан касалланган, тез-тез гипертоник кризлар булиб турган. Гипотензив препаратларни мунтазам ичмаган. Охирги вактларда тез-тез бурундан кон кетиб турган. Курик пайтида юз гиперемияланган, куз ичи кизарган. Периферик лимфа тугунлари катталашмаган. Упкасида везикуляр нафас, хириллашлар йук. Юрак тонлари бугик, ритмик.ЮКС мин.га 86 марта. А/Д 200/105 мм. с. у га тенг. Корни юмшок,огриксиз. Жигар ва талок чегараси пайпасланади. Кон анализида-эритроцитоз,HB-баланд,тромбоцит нормада.
  Биринчи навбатда кайси касаллик хакида уйлаш керак?
  Кандай кушимча текширув усуллари утказиш керак.
  Даволаш тадбирлари.

Билет №31

 1. Узбекистон республикаси конституцияси качон кабул килинган?
 2. Гиршпрунг касаллиги.
 3. Йугон ичак усмалари.
 4. Ичакнинг механик тутилишининг рентген куриниши
 5. 65 ешли эркак 3 хафтадан буен харорат кутарилишига ва холсизликка шикоят килиб келди. Узини амалий жихатдан соглом сезган, лекин ешлигида юракда шовкин аникланган. Физикал текширувда узгаришлар аникланмайди. Харорати 38,2*С ва юрак чуккисида аник эшитиладиган систолик шовкин эшитилади. Кон анализида- HB 100г/л, лей-10,2*109/л, ЭЧТ-45 мм/с, сийдик анализи-оксил-0,66%,эрит.-8-10.
  Тахминий ташхис.
  Ташхисни асосланг.
  Агар антибиотик тавсия килсангиз даволаш жараенини кандай бошкарасиз?

Билет №32

 1. Узбекистон республикаси миллий валютасини качон кабул килган?
 2. Гастрит.
 3. Ошкозон ва 12-бармокли ичак яра касаллиги.
 4. Жигар комаси: диагностикаси, бошка турдаги комалар билан диф. Диагностикаси
 5. 65 ешли эркак 3 хафтадан буен харорат кутарилишига ва холсизликка шикоят килиб келди. Узини амалий жихатдан соглом сезган, лекин ешлигида юракда шовкин аникланган. Физикал текширувда узгаришлар аникланмайди. Харорати 38,2*С ва юрак чуккисида аник эшитиладиган систолик шовкин эшитилади. Кон анализида- HB 100г/л, лей-10,2*109/л, ЭЧТ-45 мм/с, сийдик анализи-оксил-0,66%,эрит.-8-10.
  Тахминий ташхис.
  Ташхисни асосланг.
  Агар антибиотик тавсия килсангиз даволаш жараенини кандай бошкарасиз?

Билет №33

 1. Диний экстремизм нима?
 2. Ут тоши касаллиги
 3. Сурункали тошсиз холецистит
 4. Ут йули дискинезияси
 5. 13 ешли киз тана хароратининг 37,5*С га кутарилишига ва холсизликка шикоят килади. Ота-онасининг гапига кура кизида сунгги пайтларда тез чарчаш, кулнинг ноаник харакатлари натижасида тугри езолмаслик , нуткнинг ноаниклиги каби белгилар кузатилган. Курикда умров ости, корин, билакнинг езувчи юзаларида окиш-пушти рангдаги узуксимон тошмалар тошган. Конда лейкоцитоз ва ЭЧТ ошиши аникланган
  Маслахатга кайси мутахассисларни жалб килиш керак?
  Эхтимолий диагноз.
  Текшириш режасини тузинг.
  Даволаш.

Билет №34

 1. Терроризм нима?
 2. Дисбактериоз. Дисбактериознинг комплекс ташхиси ва даволаш
 3. Таъсирланган ичак синдроми, колит, метеоризм
 4. Ич котиши ва йугон ичак дискинезияси
 5. Бемор 68 еш, касалхонага тинч холатдаги чарчаш, тунда нафас кисиши, юракни нотекис уришига, оекларида шишга,корин катталашишига шикоят килиб келди. Куп йиллардан буен максимал АД 200/100мм.с.у.гача кутарилувчи артериал гипертония билан касалланиб келади. Киска муддат капотен, клофелин кабул килган. 1 йил олдин миокард инфаркти утказган булиб шундан кейин хансираш,юрак тез ва нотекис уриши кузатилган. Даврий равишда оекларида шишлар кузатилиб диуретиклар ичгандан кейин утиб кетган. Доимий дигоксин,энап,фуросемид,нитросорбид кабул килган. Охирги ой мобайнида хансираш кучайган,тунги нафас кисиш хуружлари куп безовта килган,оеклардаги шишлар тургун характерда булган. Касалхонага мурожаат килганда беморнинг ахволи огир булган. Ортопноэ. Лабларида цианоз, "совук" акроцианоз кузатилган. НОС мин.га 24 марта. Унг упка пастки булаги сохасида-жарангсиз нам хириллашлар эшитилади, шу томонда нафас сусайган ва шу томонда перкутор товуш кискариши аникланади. Юрак чегаралари чапга кенгайган. Юрак тонлари бугик, юрак чуккисида систолик шовкин эшитилади. ЮКС мин.га 62марта. АД 160/90 мм.с.у га тенг. Корин эркин суюклик хисобига катталашган. Болдир,сон,корин олдинги деворида шишлар аникланади. Клиник тахлиллар патологиясиз. ЭКГ да булмачалар титрашининг нотугри тури, ЮКС 1мин.да 48 марта. V2 - V5 - комплекс QS. Олдинги йилги ЭКГ лар динамикасиз. Рентгенологик-кичик кон айланиш доирасида димланиш. Клиник диагнозни шакллантиринг.
  Текширув режаси.
  Даво режаси.
  Окибати кандай булиши мумкин?

Билет №35

 1. Бузгунчи гояларга кандай гоялар киади?
 2. Жигилдон диафрагмаси грижаси
 3. Эзофагит
 4. Гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги (жигилдон кайнаши билан намоён булувчи рефлюкс)
 5. Бемор 45 еш, тахминан 15 йил олдин полиартрит билан касалланган булиб юкори харорат,тизза, тирсак, тупик-панжа бугимларида шиш ва кизариш,узгарувчан огриклар борлиги аникланди. 1 ой мобайнида аспирин билан даволанган. 5 йилдан буен юрганда хансираш,юрак тез уриши, охирги икки йил ичида болдир сохасида шиш,юрак нотекис уриши пайдо булган. Объектив: бемор озгин, лаблари цианотик. Пульс 100 мар/мин, аритмик, суст. АД 100/80 мм с.у. Юракнинг нисбий тумтоклик чегараси: чап-урта умров чизигидан 1 см чапда, юкори- 2 ковурга сохасида, унг-туш суяги унг киррасидан 1 см унгда. Аускультатив: ритм нотугри, тахиаритмия, 1 тон юрак чуккисида кучайган, шу сохада систолик ва диастолик шовкин эшитилади, упка артериясида 2 тон акценти. Упканинг орка пастки сохасида кам хажмдаги майда пуфакли нам хириллашлар эшитилади. Жигар Курлов буйича 14-11-9 см, пальпацияда бироз огрикли, чеккалари каттиклашган. Болдир ва оек панжаси шишган. Лаборатор маълумотлар патологиясиз. ЭКГда - ритм нотекис (R-R турлича), Р манфий, S1 - RШ, баланд R- V1,.II,AVRда, V 5,6.да чукур S.
  Тахминий диагноз куйинг.
  2.ЭКГ хулосасини айтинг.

Билет №36
 • Бунёдкор гояларга кандай гоялар киради?
 • Сурункали хеликобактерли гастрит ва келиб чикиши бошка гастритлар
 • Дуоденит
 • Уткир буйрак етишмовчилиги: классификацияси, диагностикаси, даволаш принциплари
 • 24 ешли беморда жис. Зурикишдан кейин тусатдан нафас сикиши,кон аралаш балгам ажралиши пайдо булган. 5 йил аввал беморда ревматик юрак нуксони аникланган. Объектив:акроцианоз, еноклари кукимтир, гапирганда хансираш. Упкада дагал нафас, пастки сохаларда куп микдорда жарангсиз майда пуфакчали хириллашлар эшитилади. Юрак хамма томонга кенгайган, чуккида карсилловчи 1 тон , упка артериясида 11 тон акценти, чуккида систолик ва диастолик шовкин, охирида кучайган пресистолик шовкин эшитилади. Пульс унг кулда нисбатан тулик. АБ 95/70 мм.с.у га тенг. Жигар катталашган, +2,5 см, огрикли, одатдаги зичликда. Рентгенографияда-упкада кон димланиши, юракнинг хамма томонга кенгайиши аникланади. Кон тахлили: лейк 10*109/л, ЭЧТ 15 мм/с.
  Сизнинг ташхисингиз.
  Пульс хар хиллиги сабабини тушунтиринг
  Даволаш режасини тузинг.
 • Билет №37.

  1. Миллий кадриятлар билан умумбащарий кадриятларни изохланг.
  2. Ошкозон яраси ва ун икки бармок ичак яраси
  3. Ёгли гепатоз
  4. Турли этиологияли сурункали гепатит
  5. 34 ёшли аёл авж олиб борувчи кон айланиш етишмовчилиги б-н касалхонага олиб келинди. Анамнезидан (10 йилдан буён) вакти- вакти билан кузиб турувчи сурункали гайморит, унг жагости сохаси рецидивланувчи лимфаденити билан касалланган. Объектив: ахволи урта огирликда. Ёноклари "капалаксимон" кукимтир, акроцианоз. Пальпацияда юрак чуккисида диастолик титраш, I тон кучайган, туш суягидан чапда II ковургалар орасида II тон кучайган. Юрак чегаралари перкутор хамма томонга кенгайган. Аускультацияда "бедана" ритми, упка артериясида акцент ва иккиланиш, протодиастолик ва пресистолик шовкин зшитилади. КБ 110/70 мм.сим.уст. ЮКС 80 та мин. ЭКГ да синусли тахикардия, ЮЭУ унгга силжиган, II, aVF, VI- V2 улашларда ST сегмент пастга силжиган ; S тишча V5-V6 улашларда чукур; III, aVF, VI-V2 улашларда Т тишчаси икки фазали. Рентгенографияда-юрак бели текислашган.
   Тахминий ташхис. Текширув режаси. Даволаш.

  Билет №38

  1. Олий мажлисг сайловлар кандай тартибда утказилади?
  2. Пневмония асоратлари (упка абсцесси, плевра эмпиемаси, РДСВ, упка шиши ва бошкалар)
  3. Уткир нафас етишмовчилиги,классификацияси, этиологияси.
  4. УНЕ: клиникаси, диагностикаси.
  5. 46 ешли бемор шифокорга куйидаги шикоятлар билан мурожат килди: умумий холсизлик, иш кобилияти ва иштахани пасайишига, озишга, каттик йутал кам микдораги балгам ажралишига. 3 ой мобайнида 6 кг-га озган. 30 йилдан бери чекади. Объектив умумий холати коникарли. Харорати 36,9С, тери копламлари окимтир, тоза. Тери ости ег кавати кам ривожланган. Умров ва култик ости лимфа тугунлари 1 см гача катталашган. Огриксиз. Атрофдаги тугималарга богланган.Нафас аускультацияда унг томонлама сусайган. якка нам хириллашлар. Перкуссияда III ковурга урта умров чизиги буйича товуш тумтоклашган. Юрак тонлари ритмик, аник. ЮУС-84 мин. АД 110/70 мм сим уст. Абдоминал патология аникланмади.
   Тахминий диагнозни шакллантиринг ва асосланг.
   Кушимча текширув усулларини санаб утинг.
   Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг
   Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

  Билет №39.

  1. Демократия, демократик жамият нима?
  2. Портал гипертензия: диагностикаси.
  3. Жигар комаси: диагностикаси, бошка турдаги комалар билан диф. Диагностикаси
  4. Гипергликемик кома: гипергликемик кома турлари.
  5. Бемор И. 26 ёш врачга совкатиш, курук йутал, йуталнинг чукур нафас олганда кучайишига, кукрак кафасининг унг томонида огирлик, кучайиб борувчи хансирашга шикоят килиб келди. Беморга ётишдан кура утириш кулайлик тугдиради. Касаллик бошланганига 2 хафта булган. Объектив: тана харорати 37,8*С, холатаи урта огирликда, териси тоза. Курувда кукрак кафасининг унг томони нафас актидан оркада колган, пальпацияда шу сохада овоз дириллаши сусайган. Перкуссияда урта култик ости чизиги VII ковургадан ва пастки умуртка олди чизикда перкутор товуш бугик. Шу сохада нафас сусайган. Юракнинг чап чегараси урта умров чизигидан 1см ташкарида.Юрак тонлари бугик,ритмик.ЮКС мин.га 110 марта. А/Д 90/60 мм с.у га тенг. Абдоминал касалликлар аникланмайди.
   Тахминий ташхис куйинг ва уни асосланг.
   Кандай кушимча текширувлар утказилиши керак?
   Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг.
   Ушбу бемор учун сизнинг тактикангиз, даволаш усуллари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

  Билет №40

  1. Хозирги кунда Узбекистон кайси давлатлар била узаро узвий алокаларини йулга куймокда?
  2. Дисбактериоз. Дисбактериознинг комплекс ташхиси ва даволаш
  3. Хеликобактер пилори инфекциясини турли усуллар билан (уреаз экспресс-тести, антитаначаларнинг Хеликобактер пилорига нисбатан харакатининг кон анализи)
  4. Ичакнинг механик ва динамик тутилиши дифференциаль ташхиси
  5. Бемор А 8 еш. Касалхонага тана хароратини кутарилиши, йутал, хансрираш билан шикоят килиб келган.
   Анамнезадиан: Бола 5 кун аввал огзида мебель михини уйнаб туриб калкиб кетген. Юкоридаги шикоятлар билан 5 кундан сунг мурожат этган.
   Келганда умумий ахволи огир. Огирлик даражаси респиратор синдром билан боглик. Тери Тер ивак каватлари кукимтир, огиз ва рурун учбурчагида акроцианоз белгилари аникланмокда. Нафас олиш тезлашган, ердамчи мушаклар иштирокида нафас сони минутига 42та. Кукрак кафаси ассиметрик чап тамонлама нафас олишда иштирок этмайди. Юрак чукки трурткиси туш-умров чизигидан 2 см чапга силжиган. Пайпаслаганда ковурга оралик масовалари якинлашган. Аускультатив чап тамонлама нафас эшитилмайди.
   Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг.

  Билет №41

  1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
  2. Ахалазия кардии
  3. Жигар циррози этиопатогенез, клиника
  4. Меьда ости бези раки
  5. 19 ёшли бемор, УАШга овкат, айникса каттик таом еганда огриклар, туш оркасида 10-15 дакика давом этувчи, баъзида бир неча соатга чузилувчи ва эринит ичганда босиладиган огрикларга, ютиш кийинлиги ва овкат лукмаси ханжарсимон усимта йуналишида огрикди утишига, юрак уриб кетиши, айникса хаёжонланганда, регургитацияга (еган овкатининг кайтиши), тунда куп сулак ажралишига (бемор сузидан купинча эрталаб ёстик нам булиб колади) шикоятлар билан мурожаат килди.
   Курикда: Умумий ахволи коникарли, тери копламлари курук, рангпар. Озгин. Упкаларида везикуляр нафас. Юрак тонлари аник, ритмик. Томир уриши бир дакикада 92 марта. АКБ 100 / 70 мм сим. уст. Ютишнинг аускультатив вакти узайган, бир култум сув ичгандан сунг 1,5 -2 дакика утгач, ханжарсимон усимта устида бугик, кулдираш товуши аникланади. Тили нам. Корни юмшок ва огриксиз. Ич келиши ва пешоб ажралиши меъёрида. Умумий кон тахлили ва ЭКГ да узгаришлар йук.
   Ушбу белгилар кузатиладиган камида учта касалликни курсатинг;
   Сизнинг эхтимолли дастлабки диагнозингиз;
   Диагнозингизни тасдикдаш учун лозим булган кушимча текширув усуллари;
   Диагнозни тасдиклашда энг мухим текширув усулини айтинг;
   УАВ тактикаси ва даволаш тамойили.

  Билет №42

  1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун
  2. Ошкозон яраси.Клиникаси
  3. Энтеритлар даволаш
  4. Ут-тош касаллиги даволаш
  5. 52 ёшли бемор УАВ кабулида куйидаги шикоятларни билдиради: туш орти, эпигастрал сохада огрикларга (айникса йуталганда ва жисмоний зурикишда), зарда кайнашига (айникса эгилганда ва ётганда), хаво ва истеъмол килган таоми хиди билан кекиришга, вакти-вакти билан хикичок тутиши, тез туйиниш х,исси, баъзида кон аралаш кусиш, тунда овкат лукмасининг огзига кайтиб келишига ("нам ёстик" белгиси). Куздан кечирганда: умумий ах,воли нисбатан коникарли. Тери копламлари рангпар. Упка, юрак ва бошка ички аъзолартомонидан узгаришлар йук. УКА: гипохром камконлик. ЭКГ: узгаришсиз.Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 3 касалликни курсатинг;Сизнинг дастлабки диагнозингиз;
   Диагнозни тасдиклаш учун кушимча текширув усуллари;
   Диагноз куйиш учун энг мухим ахамиятга эга текширув усули;
   Даволаш;
   УАВ тактикаси.Диагнозни тасдиклаш учун кушимча текширув усуллари;
   Диагноз куйиш учун энг мухим ахамиятга эга текширув усули;
   Даволаш;
   УАВ тактикаси.

  Билет №43

  1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида
  2. Гепатитлар,Диф. диагностикаси
  3. Ошкозон ва 12 бармокли ичак эрозиялари
  4. Портал гипертензия жигар циррози
  5. 22 ёшли бемор, студент УАВ га туш орти ва ханжарсимон усимта атрофида ачишиш хиссига, кизилунгачдан овкат утганда тикилиш ва ачишиш хисси, ютишнинг бузилиши, баъзида олдинга эгилганда ва горизонтал холатда таом, нордон ёкй аччик суюкликнинг огизга кайтиб келишига шикоятлар билан мурожаат килди.
   Кизилунгач рентгеноскопиясида контраст модданинг онщозондан кизилунгачга окиб чикиши
   кузатилади. Кон ва пешоб умумий тахлили, шунингдек ЭКГ узгаришларсиз.
   Юкоридаги белгилар билан кузатиладиган камида 3 касалликни санаб утинг;
   Сизнинг дастлабки диагнозингиз;
   Диагнозни аниклаш учун кушимча текширув усуллари;
   Диагноз куйишда энг мухим ахамиятга эга текширув усули;
   УАВ тактикаси ва даволаш тамойиллари (номедикаментоз ва медикаментоз).

  Билет №44

  1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
  2. Тошсиз холецистит Билиард тизим дискенизияси
  3. Сурункали панкреатитклиникаси диагностикаси
  4. Портал гипертензия Жигар циррози
  5. 28 ёшли бемор УАВга корнида дардсимон огрикларга ва ичи келгандан сунг уларнинг камайишига шикоятлар билан мурожаат килган. Касаллик тарихидан: бемор болалигида дизентерия билан хасталанган. Куздан кечирганда корни катталашган, шишган, пайпаслаб курилганда гуриллаш ва йугон ичак буйлаб огрик аникланади. Кабзият. Ич келиши 3-4 кунда бир марта, "куй кумалоги" куринишида. Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 3 касалликни курсатинг;
   Сизнинг дастлабки диагнозингиз;
   Диагнозни тасдиклаш учун зарур булган кушимча текшириш усуллари;
   Диагноз куйишда энг мухим ахамиятга эга булган текшириш усули;

  Билет №45

  1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
  2. Дуоденитлар, диагностикаси даволаш
  3. Йугон ичак колитлари.Нооспецифик ярали колит.
  4. Сурункали гастрит клиникаси даволаш алохида турдаги гастритлар
  5. Бемор Я. 32 ёшда, кррин чап ёнбош сохасида дардсимон огриклар, кон ва йиринг аралаш, тез-тез суюк ич келиши, ёлгон чакириклар, кувватсизлик, тана вазнининг камаииши, юкори тана хароратига шикоятлар билан мурожаат килди. Касаллик тарихидан: узини 4 йилдан бери касал деб хисоблайди. Ахволи ёмонлашуви 1,5 ойдан бери давом этади. Куздан кечирганда: умумий ахволи урта огирликда. Тери копламлари рангпар. Тана вазни меъёрига нисбатан кам. Упкаларида везикуляр нафас. Юрак тонлари бугиклашган, ритмик. Томир уриши бир дакикада 100 марта. Тили ок-саргиш караш билан крпланган. Корин шишган, чап ёнбош сохада огрикли, пайпаслаганда ичаклар зичлашган. Жигар ковурга ёйи равогидан +3-4 см туртиб чиккан.
   УКТ: камконлик белгилари, лейкоцитозчапга силжиши билан, ЭЧТ ортган УПТ: енгил протеинурия.
   Конда: гипопротеинемия, гипоальбуминемия, трансаминазалар, серомукоид, сиал кислота, фибрин микдори ортиши.
   Нажас тахлили: эритроцитлар, лейкоцитлар, шиллик куп микдорда.Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 4 касаллик санаб утинг;
   Сизнинг дастлабки диагнозингиз;
   Кандай кушимча текширув усуллари диагнозни тасдиклашдаёрдам беради;
   Ушбу касалликда кандай асоратлар кузатилиши мумкин;

  Билет №46

  1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
  2. Гастроэзофагеал рефлюкс касаллигини даволаш
  3. Ошкозон раки
  4. Ингичка ичак касалликлари Крон касаллиги
  5. Бемор А. 34 ёшда, унг ва чап ковурга ёйи ости сохасида, юрганда кучаядиган огрикларга, тана хароратининг кутарилиши, совук котиш, бурундан тез-тез кон окиши, тана вазни кескин камайганлигига шикоятлар билан мурожаат килди. Бундан 10 йил олдин грипп огир шаклда утказган, шундан сунг коринда огрик ва диспептик аломатлар безовта кила бошлаган. Куздан кечирганда: куз шиллик пардаси иктерик, териси мис рангида, огиз бушлиги шиллик кавати корамтир рангда. Корин шишган, якдол асцит хисобига жигар ва талокни пайпаслаш мушкул.
   Жигар + 4 см, талок + 3 см.
   Кон тахлили: камконлик, лейкопения, ЭЧТ кескин ортган (40 мм/соат), канд микдори 7 ммоль/ л, пешобда 1%.
   Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 3 касалликни курсатин Сизнинг дастлабки диагнозингиз;
   Диагнозни аниклаш учун зарурий кушимча текширув усуллари;
   Ушбу касалликка хос булган 3 асосий белгилар;
   Даволаш.

  Билет №47

  1. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қандай орган?
  2. Сурункали панкреатит этиопатогенез клиника
  3. Ут-тош касаллиги клиникаси диагностикаси
  4. Гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги даволаш
  5. Бемор М. 22 ёшда, кул-оёкдари титраши, иштаханинг пасайишига шикоят килади. Курик вактида куллари титраши, нущи секинлашган ва талаффузи тушунарсиз эканлиги аникданди. "Жигар кафтлари", тери куруклиги, куз шиллик пардаси иктериклиги, кукрак ва корин олд юзасида "томир юлдузчалари" аникланади. Тили алвон рангда. Жигар + 2 см, огрикли, енгил асцит кузатилади. Окулист куриги: шох парда чекка кисмида Кайзер-Флейшер халкаси мавжуд.АБ 100/80 мм сим.уст. Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 3 касалликни курсатинг;
   Сизнинг дастлабки диагнозингиз;
   Диагнозни аниклаш учун зарурий кушимча текширув усуллари;

  Билет №48

  1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
  2. Ошкозон яраси хеликобактер инфекуция роли
  3. Йугон ичак касалликлари таъсирланган ичак синдроми
  4. Мальабсорбция, мальдигестия
  5. Бемор С. 36 ёшда, УАВ га мурожаат килди. Касаллик тарихидан аникланишича, бемор бир неча марта стационарда жигар хасталиги буйича даволанган, сунгги марта, 6 йил илгари жигар катталашганлиги, унг ковурга ости сохасида доимий булмаган огриклар, тери копламларининг тук рангда эканлиги ва юзида туклар йуадиги аникланган. Текширувларда тери копламлари кулранг-саргиш рангда, кескин камхаракатлик, сувга ташналик аниаданди. АБ 90/60 мм сим.уст.га пасайган. Жигар +8-10 см, енгил асцит.
   Конда билирубин -38 ммоль/л, канд микдори -16 ммоль/л, пешобда канд миадори - 6%. Кон зардобида темир миадори - 60 ммоль/л.
   Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 3 касалликни курсатинг;
   Сизнинг дастлабки диагнозингиз;
   Диагноз куйиш учун зарурий кушимча текширув усуллари;
   Диагнозни тасдикдаш учун энг мухим ахамиятга эга текширув усуллари ва уларнинг меъёрий курсаткичлари;

  Билет №49

  1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
  2. Гепатитлар жигар паразитар кисталари
  3. Ошкозон яраси
  4. Портал гипертензия
  5. Бемор Я. 32 ёшда, кррин чап ёнбош сохасида дардсимон огриклар, кон ва йиринг аралаш, тез-тез суюк ич келиши, ёлгон чакириклар, кувватсизлик, тана вазнининг камаииши, юкори тана хароратига шикоятлар билан мурожаат килди. Касаллик тарихидан: узини 4 йилдан бери касал деб хисоблайди. Ахволи ёмонлашуви 1,5 ойдан бери давом этади. Куздан кечирганда: умумий ахволи урта огирликда. Тери копламлари рангпар. Тана вазни меъёрига нисбатан кам. Упкаларида везикуляр нафас. Юрак тонлари бугиклашган, ритмик. Томир уриши бир дакикада 100 марта. Тили ок-саргиш караш билан крпланган. Корин шишган, чап ёнбош сохада огрикли, пайпаслаганда ичаклар зичлашган. Жигар ковурга ёйи равогидан +3-4 см туртиб чиккан.
   УКТ: камкрнлик белгилари, лейкоцитозчапга силжиши билан, ЭЧТ ортган УПТ: енгил протеинурия. Конда: гипопротеинемия, гипоальбуминемия, трансаминазалар, серомукоид, сиал кислота, фибрин микдори ортиши.
   Нажас тахлили: эритроцитлар, лейкоцитлар, шиллик куп микдорда. Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 4 касаллик санаб утинг; Сизнинг дастлабки диагнозингиз;
   Кандай кушимча текширув усуллари диагнозни тасдиклашдаёрдам беради;
   Ушбу касалликда кандай асоратлар кузатилиши мумкин;

  Билет №50

  1. Хозирги кунда Узбекистон кайси давлатлар била узаро узвий алокаларини йулга куймокда?
  2. Ут-тош касаллиги 3Сурункали колитлар
  3. Яра касаллигит даволаш
  4. 22 ёшли бемор УАВ кабулига умумий холсизлик, иш кобилиятининг пасайиши, тана хароратининг субфебрил курсаткичларгача кутарилиши, тана вазнининг камаииши, шишлар, милклардан кон кетиши, шапкурлик, огиз бурчакларининг ёрилиши, суяк ва бугимларда огриклар, соч тукилиши, тирноклар синиши каби шикоятлар билан мурожаат килиб келган. Касалллик тарихидан: узини 3 йилдан бери касал деб хисоблайди. Куздан кечирганда: умумий ахволи огир. Саволларга кийналиб жавоб беради. Тери копламлари рангпар. Юзи керккан. Упка ва юрак томонидан узгаришлар аникланмади. Kорни юмшок, пайпаслаганда унг ёнбош сохада огрикли, усмасимон хосила аникланади. Жигар ва талок пайпасланмайди. Ич келиши тез-тез, суюк, купикланувчи, кон, шиллик аралаш. Пешоб ажралиши эркин, огриксиз. Рентгеноскопияда ёнбош ичак якуний кисмининг кескин торайиши аникланади.
   1. Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 4 касалликни курсатинг;
   2. Сизнинг дастлабки диагнозингиз;
   3. Диагнозни тасдиклаш учун кандай кушимча текширувлар утказилиши зарур;
   4. Ушбу текширишларда кандай узгаришлар ни кутмокдасиз;
   5. Мальдигестия синдромига тушунча беринг;

  Назад к списку