О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Болалар юкумли касалликлариБилет №1

 1. Маънавият тушунчасининг моҳиятини изоҳлаб беринг.
 2. Герпетик инфекция. Таснифи.
 3. Ўткир жигар энцефалопатия даражалари. Диагностикаси.
 4. Менингококк инфекцияси. Менингококкли назофарингит. Менингококкли бактериоташувчанлик.
 5. 8 ёшли бола. 1 хафтадан бери холсизлик, кўнгил айнаши, иштаҳани пасайишини хис қилган. Тана харорати 38 С гача кўтарилган. Кўрувда склерада бироз сариқлик ва жигарни +2, +2,5, +2,5 см га катталашиши аниқланган. Лаб-р: Алт- 2,8 мкмоль/л, Аст- 1,4 мкмоль/л, умумий билирубин 80 мкмоль/л, боғланган-60 мкмоль/л, боғланмаган -20 мкмоль/л. Серологик: HBsAg-манфий, anti-HCV-манфий, anti-HAVIgM -мусбат, anti-HЕVIg М-манфий. Якуний ташхис кўйинг.

Билет №2

 1. Маънавиятни шакллантирадиган асосий мезонлар.
 2. Грипп этиологияси. Эпидемиологияси.
 3. қутириш профилактикаси.
 4. Эшерихиозлар классификацияси.
 5. Бемор 16 ёш. Шикояти: тез чарчаш, холсизлик. Кўрувда: тери ва склерани сарғайиши ++, жигарни +0,5, +1, +1,5 см катталашиши аниқланган. Тахминан 2 ой олдин хирургик операция қилинган. Лаб-р: Алт- 2,4 мкмоль/л, Аст- 1,2 мкмоль/л, умумий билирубин 60 мкмоль/л., боғланган - 45 мкмоль/л, боғланмаган- 15 мкмоль/л. Серологик: HBsAg-манфий, anti-HCV-мусбат, anti-HAVIgM -манфий, ПЦР на HCV-мусбат. Якуний ташхис кўйинг.

Билет №3

 1. Онгни қайта дастурлаш нима?
 2. Менингококк инфекцияси. Менингоэнцефалитлар.
 3. Ботулизм. Этиологияси. Эпидемиологияси.
 4. Грипп. Даволаш тамойиллари.
 5. Беморда иштаха пасайиши, кўнгил айнаш, қайд килиш, оғиздаги таҳир таъм, ўнг ковурға остида оғирлик хисси, жигарни катталашиши кузатилган. ВГ сариқлик олди кечувини қайси турига киради?

Билет №4

 1. Маънавий камолат тараққиёт асоси.
 2. Шигеллез клиникаси
 3. ОИВ профилактикаси.
 4. Менингококк инфекцияси. Менигококцемия.
 5. 2 ёшли бола. 2 кундан бери тана харорати 39 С гача кўтарилиши, қайд килиш, катарал яллиғланиш кузатилган. Поликлиникада АЛТ- 1,3 мкмоль/л, умумий билирубин- 20 мкмоль/л. Тахминий диагноз: ВГА. Якуний ташхиз кўйиш учун қандай лаборатор текширувлар ўтказилиши керак?

Билет №5

 1. Маданият нима? Унинг қандай турларини баласиз?
 2. Қорин тифининг даволаш принциплари.
 3. Ротавирусли диареяни дифференциал диагностикаси.
 4. Инфекцион мононуклеозга таҳмин қилувчи клиник белгилар.
 5. Бемор 10 ёш. Шикояти: сурункали холсизлик, тез чарчаш, иштаха пасайиши. Объектив: тери ва склерани субиктерик кўриниши, жигар катталашиши +2,0, +2,5, +2,5 см., пальпацияда: оғриқли, қаттиклашган. Талоқ +2,5 см. Анамнездан, бир неча йил олдин аппендоэктомия қилинган, плазма қўйилган. Диагноз кўйиш учун қандай лабаратор текширувлар ўтказилиши керак?

Билет №6

 1. Бозор иқтисодиёти деганда нимани тушунасиз?
 2. Менингококцемиянинг дифференциал диагностикаси.
 3. Ботулизм клиникаси.
 4. Инфекцион-токсик шок даволаш принциплари.
 5. 9 ойли бола. Касаллик ўткир бошланган, тана харорати 38 С гача кўтарилиши аллергик типидаги тошмалар пайдо бўлиши, ахлат рангини оқариши, сийдик туклашиши, сариқлик, гепато- ва спленомегалия. Боғланмаган билирубин 33 ммоль/л, АЛТ- 3 мкмоль/л, АСТ- 1.06 мкмоль/л, бир марта HbsAg аниқланган, кейинчалик эса аникланмади. Барча курсатгичлар 3 ойдан сўнг меъёрлашди.6 ой давомида ОРВИ га қарши парентерал антибиотиклар олган. Юқумли касалликлар билан контактда бўлмаган. Қайси ташхис тўғри келади?

Билет №7

 1. Мустақил Ўзбекистоннинг ўзига хос миллий тараққиёт йўли.
 2. Вирусли гепатит Е. Хомиладор аёлларда клиник хусусиятлари.
 3. Цитомегаловирус инфекциясига таҳмин қилувчи клиник белгиларни санаб беринг.
 4. Менингитлар дифференциал диагностикаси.
 5. Мактабда ВГА билан касалланганлар аниқланган. Контактда бўлганларни кўрикдан ўтказилганда 1 та болада жигари катталашгани, қон зардобида трансаминаза активлигини ошгани аниқланган (АЛТ 3 ммоль/л, АСТ 1,5 ммоль/л). Билирубин нормада. Болага ташхис кўйинг?

Билет №8

 1. Нима учун маънавият ва иқтисод ўзаро боғлиқ?
 2. Грипп клиник симптомлари.
 3. Ботулизм даволаш принциплари
 4. Дизентерия клиник классификацияси
 5. 7 ойли бола, кўкрак сути билан озиқланади, касаллик юқори иситмалаш, сариқлик пайдо бўлиши билан бошланган. Кўрувда жигар ва талоқ катталашган. Нажас ахолитик, пешоби тўқлашган. УҚТ: Эритроцит- 4,5 млн., Нв 73г/л, лейкоцит- 3000, ЭЧТ- 4 мм/час; умумий билирубин 35 ммоль/л, боғланмаган- 25 ммоль/л, боғланган.-10 ммоль/л. АЛТ 4 мкмоль/л, АСТ 2 мкмоль/л. Анамнездан 4 ойлигида пневмония бўлган, гемотрансфузия олган. Она билан болани АВО тўғри келмайди. Болага ташхис кўйинг?

Билет №9

 1. Сиёсат ва унинг йўналишларини қандай тушунасиз?
 2. Кўк йўталнинг асоратлари.
 3. Менингоэнцефалитлар дифференциал диагностикаси.
 4. Ботулизм диагностикаси.
 5. Болага 1,5 ёшида УВГ В ташхиси кўйилган. Касаллик бошлангандан 3 ойдан сўнг клиник-биохимик кўрсаткичлар меёрлашган, сариқлик 6 хафта давом этган. Беморда ЎВГ қандай шакли кечмоқда?

Билет №10

 1. Маънавият ва худуд, уларнинг ўзаро боғлиқлиги нималарда кўринади?
 2. Орқа мия суюқлиги таҳлили.
 3. Вирусли гепатит А. Этиологияси. Эпидемиологияси. Клиник хусусиятлари. Диагностикаси.
 4. Вабо дифференциал диагностикаси.
 5. 12 ёшли бола. Шикояти, холсизлик, тез чарчаш. Анамнездан, 6 ёшида автохалокатга учраган, реанимацияда даволанган. 8 ёшида АЛТ 3 ммоль/л гача кўтарилиши, жигар катталашиши кузатилган. Серологик тек: HBsAg, anti-HBcor-total, anti-HAVIgM доим манфий булган. Объектив: умумий аҳволи ўрта оғир. Юз ва кўл соҳасида телеангиоэктозия белгилари мавжуд. Жигар қаттиқлашган, +2,5,+2,5,+2,5см катталашган. Талоқ +0,5 см катталашган. Биохимик тек: ум. билирубин- 12 мкмоль/л, боғланмаган- 5 мкмоль/л. АЛТ- 2,4 ммоль/л, АСТ- 1,2 ммоль/л. Серолог. тек: HBsAg-манфий, anti-HBcor-total-манфий, anti-HDV-манфий, anti-HCV-мусбат. Якуний ташхис кўйиш учун қандай лаб-р текширувлар ўтказилиши керак?

Билет №11

 1. Маънавиятнинг мазмун моҳияти, унинг ижтимоий хаётимиздаги ўрни.
 2. Менингококк инфекциясининг асоратлари
 3. Полиомиелит этиологияси, эпидемиологияси
 4. Менингитлар даволаш принциплари.
 5. 3 ёшли бола. Куйидаги ташхис билан келган: ВГА, сариқсиз шакли. Эпид.анамнездан: Богчада ВГА билан касалланганлар бор. Тугилганида пневмония ташҳиси билан инфузион терапия олган. Кўрувда: умумий ахволи коникарли. Буйин сохасида капиллярит белгилари мафжуд. Палпацияда: жигар қаттиқлашган, +2 см катталашган. Талоқ қаттиқ +0,5 см. Биох. тек: ум. оқсил- 70 г/л, альбумин- 30 г/л, ум. билирубин- 17 мкмоль/л, боғланмаган- 10 мкмоль/л, АЛТ- 1,8 ммоль/л, АСТ- 0,9 ммоль/л. Серолог. тек: anti-HAVIgM - манфий, HBsAg-мусбат, anti-HBcorIgM-мусбат, HBeAg-мусбат, anti-HCV- манфий. Якуний ташхисингиз.

Билет №12

 1. Умуминсоний маънавиятни қандай тушунасиз?
 2. Вирусли гепатит В серологик маркёрлари.
 3. Вабо клиникаси.
 4. Йирингли менингитларни клиникаси ва дианостикаси.
 5. Бемор 16 ёш. Шикояти: тез чарчаш, холсизлик. Кўрувда: тери ва склерани сарғайиши ++, жигарни +0,5, +1, +1,5 см катталашиши аниқланган. Тахминан 2 ой олдин хирургик операция қилинган. Лаб-р: Алт- 2,4 мкмоль/л, Аст- 1,2 мкмоль/л, умумий билирубин 60 мкмоль/л., боғланган - 45 мкмоль/л, боғланмаган- 15 мкмоль/л. Серологик: HBsAg-манфий, anti-HCV-мусбат, anti-HAVIgM -манфий, ПЦР на HCV-мусбат. Якуний ташхис кўйинг

Билет №13

 1. Миллий ва умум башарий қадриятлар уйғунлиги Ватанимиз тараққиётининг мустаҳкам пойдевори.
 2. Сероз менингитлар клиникаси, диагностикаси
 3. Парранда гриппи.
 4. Ўткир жигар энцефалопатияси клиникаси, диагностикаси
 5. 5 ёшли бола. 2 кундан бери тана харорати 39 С гача кўтарилиши, қайд қилиш, катарал яллиғланиш кузатилган. Поликлиникада АЛТ- 1,3 мкмоль/л, умумий билирубин- 20 мкмоль/л. Тахминий диагноз: ВГА. Якуний ташхиз кўйиш учун қандай лаборатор текширувлар ўтказилиши керак

Билет №14

 1. Марказий Осиё халқларининг қандай афсона, ривоят ва достонларини биласиз? Улардаги маънавий жихатларни изоҳланг.
 2. Вирусли гепатит А серологик маркёрлари.
 3. Ботулизмни қайси касалликлар билан таққослаш керак?
 4. Ўткир мия шиши клиникаси, диагностикаси.
 5. 9 ойли бола. Касаллик ўткир бошланган, тана харорати 38 С гача кўтарилиши аллергик типидаги тошмалар пайдо булиши, ахлат рангини оқариши, сийдик тўқлашиши, сариқлик, гепато- ва спленомегалия. Боғланмаган билирубин 33 ммоль/л, АЛТ- 3 мкмоль/л, АСТ- 1.06 мкмоль/л, бир марта HbsAg аниқланган, кейинчалик эса аникланмади. Барча кўрсатгичлар 3 ойдан сўнг меъёрлашди.6 ой давомида ОРВИ га қарши парентерал антибиотиклар олган. Юқумли касалликлар билан контактда бўлмаган. Қайси ташхис тўғри келади?

Билет №15

 1. Марказий Осиё халқларининг ватанпарварлик мавзуидаги қандай халқ оғзаки ижоди намуналарини баласиз?
 2. Менингококк инфекцияси классификацияси.
 3. Қорин тифи этиологияси, эпидемиологияси.
 4. Ичак иерсиниози клиник шакллари.
 5. Мактабда ВГА билан касалланганлар аниқланган. Контактда бўлганларни кўрикдан ўтказилганда 1 та болада жигари катталашгани, кон зардобида трансаминаза активлигини ошгани аниқланган (АЛТ 3 ммоль/л, АСТ 1,5 ммоль/л). Билирубин нормада. Болага ташхис кўйинг?

Билет №16

 1. "Авесто" тўғрисида нима биласиз?
 2. Вирусли гепатит С маркёрлари
 3. Менингиал симптомлар.
 4. Қорин тифи патогенези, клиникаси
 5. 5 ойли бола, кўкрак сути билан озиқланади, касаллик юқори иситмалаш, сариқлик пайдо бўлиши билан бошланган. Кўрувда жигар ва талоқ катталашган. Нажас ахолитик, пешоби тўқлашган. УҚТ: Эритроцит- 4,5 млн., Нв 73г/л, лейкоцит- 3000, ЭЧТ- 4 мм/час; умумий билирубин 35 ммоль/л, боғланмаган- 25 ммоль/л, боғланган.-10 ммоль/л. АЛТ 4 мкмоль/л, АСТ 2 мкмоль/л. Анамнездан 4 ойлигида пневмония бЎлган, гемотрансфузия олган. Она билан болани АВО тўғри келмайди. Болага ташхис кўйинг?

Билет №17

 1. Ислом дини хақида нималарни биласиз?
 2. Орқа мия суюқлиги пункциясига кўрсатмалар.
 3. Қизамик ва қизилча дифференциал диагностикаси
 4. Сальмонеллёз клиник классификацияси
 5. Болага 1,5 ёшида ЎВГ В ташхиси кўйилган. Касаллик бошлангандан 3 ойдан сўнг клиник-биохимик кўрсаткичлар меёрлашган, сариқлик 6 хафта давом этган. Беморда ЎВГ қандай шакли кечмоқда?

Билет №18

 1. Ислом динининг илмга муносабатини изоҳланг.
 2. Қутуриш клиникаси, профилактикаси.
 3. Менингитлар даволаш принциплари.
 4. Жигар энцефалопатиясини клиник босқичлари.
 5. 15ёшли қиз бола. Шикояти, холсизлик, тез чарчаш. Анамнездан, 6 ёшида автохалокатга учраган, реанимацияда даволанган. 8 ёшида АЛТ 3 ммоль/л гача кўтарилиши, жигар катталашиши кузатилган. Серологик тек: HBsAg, anti-HBcor-total, anti-HAVIgM доим манфий булган. Объектив: умумий аҳволи ўрта оғир. Юз ва кўл соҳасида телеангиоэктозия белгилари мавжуд. Жигар қаттиқлашган, +2,5,+2,5,+2,5см катталашган. Талоқ +0,5 см катталашган. Биохимик тек: ум.билирубин- 12 мкмоль/л, боғланмаган- 5 мкмоль/л. АЛТ- 2,4 ммоль/л, АСТ- 1,2 ммоль/л. Серолог.тек: HBsAg-манфий, anti-HBcor-total-манфий, anti-HDV-манфий,anti-HCV-мусбат. Якуний ташхис кўйиш учун қандай лаб-р текширувлар ўтказилиши керак?

Билет №19

 1. Нима учун Амир Темурни буюк давлат арбоби ва саркарда деймиз?
 2. Скарлатина дифференциал диганостикаси.
 3. Қоқшол профилактикаси
 4. Менингококцемия даволаш тамойиллари.
 5. 3 ёшли бола. Куйидаги ташхис билан келган:ВГА, сариқсиз шакли. Эпид.анамнездан: Богчада ВГА билан касалланганлар бор. Туғилганида пневмония ташҳиси билан инфузион терапия олган. Кўрувда: умумий ахволи қониқарли. Бўйин соҳасида капиллярит белгилари мафжуд. Пальпацияда: жигар қаттиқлашган, +2 см катталашган. Талоқ қаттиқ +0,5 см. Биох. тек: ум.оксил- 70 г/л, альбумин- 30 г/л, ум. билирубин- 17 мкмоль/л, боғланмаган- 10 мкмоль/л, АЛТ- 1,8 ммоль/л, АСТ- 0,9 ммоль/л. Серолог. тек: anti-HAVIgM - манфий, HBsAg-мусбат, anti-HBcorIgM-мусбат, HBeAg-мусбат, anti-HCV- манфий. Якуний ташхисингиз.

Билет №20

 1. Мирзо Улуғбекнинг илм-фан ва маърифат ривожига қўшган хиссаси нималардан иборат?
 2. Қизилчанинг хомиладорларда кечиши.
 3. TORCH- инфекция текшириш усуллари.
 4. Вирусли гепатит В клиникаси.
 5. 7 ёшли қиз. Анамнездан: 1 ёшлигида қон препаратлари қўйилган. 5 ёшида ВГ билан касалланган бемор билан контактда булган, қонида HBsAg, АЛТ-2 ммоль/л аниқланган. Куйидаги ташхис қўйилган: "ВГВ, сариксиз шакли. 1 йилдан сўнг текширилганда АЛТ- норма, HBsAg-мусбат. Касалхонага келишдан 3 ой олдин стоматологда даволанган. Куйидаги шикоятлар билан келган: ўзини ёмон хис қилиши, тез чарчаш, тана хароратини 37,5 С гача кўтарилиши, сийдикни тўқлашиши. Кўрувда: умумий ахволи ўрта оғир. Тери ва склера иктерик. Телеангиоэктозиялар бор. Корни юмшок, пал-яда ўнг ковурга остида оғриқли. Жигар қаттиқ, +3,+3,5,+4 см катталашган. Сийдиги тўқ. Биох.тек: ум. билирубин- 53 мкмоль/л, боғланмаган- 40 мкмоль/л, АЛТ- 6,9 ммоль/л, АСТ- 3,8 ммоль/л. Серолог. тек: anti-HAVIgM - манфий.,HBsAg-мусбат, anti-HBcor- total -мусбат, anti-HDV- мусбат, anti-HBe-мусбат, anti-HCV- манфий. Якуний ташхисингиз

Билет №21

 1. Нима Учун Алишер Навоийни "Сўз мулкининг султони" деб атаймиз? (мисоллар билан изоҳланг).
 2. ЎИИ парентерал регидратацияга тавсия. Суюқликлар.
 3. Сальмонеллёз клиник классификацияси, диагностикаси.
 4. Ботулизм даволаш принциплари.
 5. 13 ёшли бемор. Касаллик 7 кун олдин умумий холсизлик, тана хароратини 38 С гача кўтарилиши билан бошланган. Участковий врач ОРВИ ташхисини кўйган, уйда даволанган. 3-куни температураси тушган,сийдиги тўқлашган. Кейин тери ва склера саргайган. Объектив: тер ива склера иктерик ++. Юрак тонлари буғиқлашган, пульс 64 уд/мин, АД 100/60 мм.рт.ст. тили оқ караш билан қопланган. Қорни юмшоқ, ўнг ковурға ости оғриқли. Жигар катталашган +2см;+2,5см;+3см, қаттиқ, палпацияда сезиларли. Талоқ катталашмаган. Сийдик "пива" рангида. Нажаси ахолитик. Якуний ташхис кўйиш учун қандай лаб-р тек-влар ўтказилиши керак?

Билет №22

 1. Абу Али Ибн Сино тўғрисида нималар биласиз?
 2. Грипп этиологияси, эпидемиологияси.
 3. ЎИИ орал регидратацияга тавсия
 4. Скарлатина клиник хусусиятлари, даволаш.
 5. Бемор Ш.,13 ёш мактаб ўкувчиси. Касаллик 7 кун олдин,умумий холсизлик ,бош оғриги,тана хароратини 38 С кўтарилиши билан бошланган. Участковый врач ОРВИ ташҳисини кўйган, уйда даволанган. 3 чи куни тана харорати тушган, сийдик ранги ўзгарган,тери ва склера сарғайган. Объектив: тери ва склера иктерик ++ . Юрак тонлари бўғиклашган,пульс 64 мин. АД-100/60 мм.рт.ст. Тили оқ-кул ранг караш билан қопланган. Қорни юмушоқ. 10 ковурға остида оғриқли. Жигар ковурға равоғидан 3см чиққан, қаттиқлашган, сезиларли. Талоқ катталашмаган. Сийдик (пиво) рангида. Нажаси ахалитик. Тахминий ташхисингиз?

Билет №23

 1. Абдулла Авлоний хақида нима биласиз?
 2. Ботулизм клиникаси.
 3. Энцефалитга таҳмин қилувчи 4-5 клиник белгиларни санаб беринг.
 4. Инфекцион токсик шок сабаблари
 5. Бемор В. 15 ё. Касалликни 14 куни куйидаги ташхис билан келган: холсизлик, кўнгил айнаш, қайд қилиш, тер ва склерани сарғайши. Касалликнинг биринчи 10 кунида холсизлик,иштаха пасайиши, кўнгил айнаш,қайт қилиш белгилари булган. Тана харорати субфибрил. Объектив: тер ива склера иктерик ++++. Упкада везикуляр нафас. Юрак тонлари бугиклашган. Тили караш билан копланган. Жигар 4см катталашган,қаттиқ. Талоқ катталашган. Анамнездан: 2ой олдин ош козон яра касаллиги хисобига кон қўйилган. Лабаратор: ум.билирубин- 120 мкмоль/л, боғланган.- 80 мкмоль/л, боғланмаган.- 40 мкмоль/л, АЛТ- 6,9 ммоль/л, АСТ- 3,8 ммоль/л. Тахмини ташхисингиз?

Билет №24

 1. Маънавий баркамол инсон деганда нимани тушунасиз?
 2. Вирусли гепатит Дельта коинфекция клиникаси.
 3. Куйдирги клиник шакллари
 4. Вирусли гепатит Е этиологияси, эпидемиологияси, клиник хусусиятлари, диагностикаси.
 5. Беморда куйидаги симптомлар аникланади: тана хароратини 39 С гача кўтарилиши, холсизлик, терлаш, миалгая, склера кон томирларини кенгайиши, юз ва бўйин соҳасини қизариши, розеолёз тошмалар, делирий. Тахминий ташхисингиз?

Билет №25

 1. Соғлом ва баркамол авлоднинг қирраларини изоҳланг.
 2. Ўлат клиник шакллари
 3. Вирусли гепатит В паренхиматоз сариқликлар билан дифференциал диагностикаси
 4. Йирингли менингитлар клиник хусусиятлари.
 5. 8 ёшли бола, касаллакнинг 2 куни касалхонага тушди. Ахволи оғир, шикояти: бош оғриги, кўз олмасида оғриқ,танани қақшаб оғриши, йўтал (бироз балгам билан), тана харорати 39,6 С. 1 кун олдин касаллик ўткир бошланган. Объектив: юз терисининг қизарганлиги, склера қон томирларини кенгайганлиги, юзни бироз шишганлиги, юмшоқ танглайни кўкариши. Ўпкада қуруқ хириллашлар, жигар ва талоқ катталашмаган. Тахминий ташхисингиз ?

Билет №26

 1. Ватан деганда нимани тушунасиз?
 2. Сальмонеллёз клиник классификацияси, диагностика.
 3. Вирусли гепатит А серологик маркёрлари.
 4. Куйдирги ўпка шакли клиникаси
 5. Беморда бош оғриги, 2 марта қайт қилиш, юқори иситма, Кернинг, Брудзинский, Бабинскийнинг патологик рефлекслари, Оппенгейм симптомлари мусбат, талвасалар, параличлар. Менингококли инфекцияни клиник шаклини аникланг?

Билет №27

 1. Давлат рамзлари тўғрисида маълумот.
 2. Вирусли гепатит Дельтада супер-инфекция клиникаси
 3. Қизамик дифференциал диагностикаси.
 4. Шигеллез клиник классификацияси.
 5. 8 ёшли бола., касаллик ўткир бошланган, тана харорати 39 С гача кўтарилиши, бирданига бош оғриши, давомли қайд килиш, лекин ўзини енгил хис қилмаслик. Кўрувда териси рангпар, сон ва думба соҳаларида геморрагик тошма элементлари. Кернинг, Брудзинский симптомлари мусбат, энса мушаклари ригидлигининг ошиши. Тахминий ташхисингиз?

Билет №28

 1. Қандай одамни миллатпарвар дейиш мумкин?
 2. Эпидемик паротит клиник шакллари.
 3. Инфекцион токсик шок клиникаси ва даволаш тамойиллари.
 4. Вирусли гепатит А ва Е серологик маркёрлари
 5. 15 ёшли бемор, касаллик тана ҳароратини кўтарилиши, буғим ва мушакларда оғриқ, бош оғриги пёшона ва кош усти сохасида. Касаллик бошланишидан бир неча соат олдин хушини йуқотган. Келганда умумий ахволи оғир, тана харорати 39,5 С, эс-хуши хиралашган, қалтираш, безовда. Кўрувда юзи гиперемияланган, яккол конъюктивит. Лаб шиллиқ қаватида герпетик тошмалар, ўпкада қуруқ хириллашлар. Пульс 75 мин. Юрак тонлари буғиқлашган, АД 90/60 мм.рт.ст. Энса мушаклари ригидлигининг ошиши. Орка мия пункцияси ўтказилган, ликвор босим остида 250 мм.вод.ст. Ликвор текшируви: рангсиз, тиниқ, цитоз-1мм да 5, оқсил - 330 ммоль/л, шакар - 1,8 ммоль/л. Панди реакцияси - манфий. Беморга ташхис кўйинг?

Билет №29

 1. И.А.Каримовни қандай асарларини биласиз?
 2. Вирусли гепатитлар дифференциал диагностикаси
 3. Қизилча клиникаси ва диагностикаси.
 4. Вабо клиник классификацияси, диагностикаси
 5. 6 ёшли бемор. Онасининг сузидан: охирги 2 хафта ичида бола инжиҚ, кўзғалучан, лаёқатсиз, уйқуси ёмон, иштаҳаси пасайган.Боланинг онаси боланинг ахлатида майда оқ рангли гижжани кўрганлиги хақида шифокорга хабар берди.Анамнездан: бола доимо тирноқларини тишлайди. Бемор ахлатида майда ипсимон 1см узунликдаги гижжалар топилган . Тўғри ташхис кўйинг?

Билет №30

 1. Ўзбекистон Конституцияси тўғрисида маълумот беринг.
 2. Ботулизм даволаш принциплари.
 3. Вирусли гепатит А гемолитик сариқликлар билан диф.диагностикаси
 4. Сероз менингоэнцефалитлар этиологияси ва клиникаси.
 5. Бемор У. ,35 ёш . Лётчик, Жанубий Африка Республикасидан яқинда келган, касалликнинг 18 - куни тана хароратини кўтарилиши,кучли бош оғриги, умумий ҳолсилик шикояти билан келган. Касаллик хуружсимон бошланган, тана харорати 39,8С гача кўтарилган . Кейинги 5-6 кун мобайнида хар куни тана харорати 40-41 С гача кўтарилган ва 8-10 соат давом этган. Тана харорати тушиши билан кучли терлаш намоён болади. Кун ора хуруж қайталаниб турган. Келганида тана харорати 39,9С бўлган. Юзи гиперемияланган,лаб сохасида тошмалар,кўзи қизарган,Тили караш билан қопланган.Ўпкада везикуляр нафас,юрак тонлари бўғиклашган,ритмик. Пульс бир минутда 140та,АД 100/60 мм.рт.ст. Қорни юмшоқ,оғриқсиз. Жигар қовурға равоғи остида,талоқ 3-4см га катталашган,қаттиқ. Тахминий ташхисингиз?

Билет №31

 1. Маърифат сўзини изоҳлаб беринг.
 2. Вирусли гепатит Дельта серологик маркёрлари.
 3. 1- даражали сувсизланишда орал регидратация.
 4. Цитомегаловирус инфекциясига тахмин қилувчи клиник белгиларни санаб беринг.
 5. 15 ёшли бемор, касаллик тана хароратини кўтарилиши, бугим ва мушакларда оғриқ, бош оғриги пешона ва қош усти соҳасида. Касаллик бошланишидан бир неча соат олдин хушини йуқотган. Келганда умумий аҳволи оғир, тана харорати 39,5 С, эс-хуши хиралашган, калтираш, безовда. Кўрувда юзи гиперемияланган, яққол конъюктивит. Лаб шиллик каватида герпетик тошмалар, упкада курук хириллашлар. Пульс 75 мин. Юрак тонлари бугиклашган, АД 90/60 мм.рт.ст. Энса мушаклари ригидлигининг ошиши. Орқа мия пункцияси ўтказилган, ликвор босим остида 250 мм.вод.ст. Ликвор текшируви: рангсиз, тиник, цитоз-1мм да 5, оксил - 330 ммоль/л, шакар - 1,8 ммоль/л. Панди реакцияси - манфий. Беморга ташхис кўйинг?

Билет №32

 1. Мамлакатимиз фуқароларининг хамжиҳатлиги ва бағри кенглиги.
 2. Эпидемик паротит даволаш тамойиллари.
 3. Тошмали тифи клиникаси, диагностикаси
 4. Вирусли гепатит С текшириш алгоритми.
 5. 6 ёшли бемор. Онасининг сўзидан: охирги 2 хафта ичида бола инжиқ, кўзғалучан, лаёқатсиз, уйқуси ёмон, иштахаси пасайган. Боланинг онаси боланинг ахлатида майда оқ рангли гижжани кўрганлиги хақида шифокорга хабар берди. Анамнездан: бола доимо тирноқларини тишлайди. Бемор ахлатида майда ипсимон 1см узунликдаги гижжалар топилган . Тўғри ташхис кўйинг?

Билет №33

 1. Мустақил давлат тамойиллари.
 2. Вирусли гепатит Дельта ко-инфекция ва супер инфекция.
 3. ОИВ-инфекциясини лаборатор диагностикаси
 4. Ўлатнинг септицемик шакли клиникаси
 5. Бемор У. ,35 ёш .Лётчик, Жанубий Африка Республикасидан якинда келган, касалликнинг 18- куни тана хароратини кўтарилиши,кучли бош оғриги,умумий холсилик шикояти билан келган. Касаллик хуружсимон бошланган, тана харорати 39,8С гача кўтарилган . Кейинги 5-6 кун мобайнида хар куни тана харорати 40-41 С гача кўтарилган ва 8-10 соат давом этган. Тана харорати тушиши билан кучли терлаш намоён болади. Кун ора хуруж кайталаниб турган. Келганида тана харорати 39,9С бқлган. Юзи гиперемияланган,лаб сохасида тошмалар,кўзи қизарган,Тили караш билан купланган.Ўпкада везикуляр нафас,юрак тонлари богиклашган,ритмик. Пульс бир минутда 140та, АД 100/60 мм.рт.ст. Корни юмшок,оғриқсиз. Жигар ковурга равоги остида, талоқ 3-4см га катталашган,қаттиқ. Аниқ ташхис кўйиш учун қандай текширувлар ўтказиш керак?

Билет №34

 1. Ўзбекистон мадхияси тўғрисида нима биласиз.
 2. Вирусли гепатитлар дифференциал диагностикаси
 3. Ичак иерсиниози. Этиопатогенез. Клиникаси.
 4. Сувчечакасоратлари ва уни олдини олиш тадбирлари
 5. Беморда куйидаги симптомлар аниқланади: тана хароратини 39 С гача кўтарилиши, холсизлик, терлаш, миалгая, склера қон томирларини кенгайиши, юз ва бўйин соҳасини қизариши, розеолёз тошмалар, делирий. Тахминий ташхисингиз?

Билет №35

 1. Ўзбекистон байроғи тўғрисида гапириб беринг.
 2. Томоқ токсик дифтериясининг асоратлари.
 3. Инфекцион-токсик шокга таҳмин килувчи 4-5 клиник симптомларни санаб беринг.
 4. Полиомиелит клиникаси
 5. Беморда бош оғриги, 2 марта қайт қилиш, юқори иситма, Кернинг, Брудзинский, танглайни кўкариши. Ўпкада қуруқ хириллашлар, жигар ва талоқ катталашмаган. Тахминий ташхисингиз ?

Билет №36

 1. Мустакил давлат деганда нимани тушунасиз?
 2. Ўткир бруцеллез клиникаси ва диагностикаси.
 3. Вирусли гепатитларни базис терапияси.
 4. Безгак диф. Диагностикаси.
 5. Бемор В. 25 ё. Касалликни 14 куни куйидаги ташхис билан келган: холсизлик, кўнгил айнаш, қайд килиш, тер ва склерани сарғайши. Касалликнинг биринчи 10 кунида холсизлик, иштаха пасайиши,кўнгил айнаш, қайт қилиш белгилари бўлган. Тана харорати субфибрил. Объектив: тер ива склера иктерик ++++. Ўпкада везикуляр нафас. Юрак тонлари буғиқлашган. Тили караш билан қопланган. Жигар 4см катталашган,қаттиқ. Талоқ катталашган. Анамнездан: 2ой олдин ош козон яра касаллиги хисобига кон қўйилган. Лабаратор: ум.билирубин- 120 мкмоль/л, боғланган.- 80 мкмоль/л, боғланмаган.- 40 мкмоль/л, АЛТ- 6,9 ммоль/л, АСТ- 3,8 ммоль/л. Тахмини ташхисингиз?

Билет №37.

 1. Ўзбекистон Республикасининг мустақилликка эришган йили ва унинг рамзлари.
 2. Болаларда скарлатинани клиник хусусиятлари.
 3. Вирусли диареялар.
 4. Вирусли гепатит Дельта маркёрлари.
 5. 28 ёшли беморда куйидаги симптомлар аниқланади: тана хароратини 39 С гача кўтарилиши, холсизлик, терлаш, миалгая, склера кон томирларини кенгайиши, юз ва бўйин сохасини қизариши, розеолёз тошмалар, делирий. Тахминий ташхисингиз?

Билет №38

 1. Абдураҳмон Жомийнинг маънавий қарашлари.
 2. Антибиотиклар билан рационал даволаш принциплари.
 3. Паратиф А ва В га характерли 4-5 клиник белгиларни санаб беринг.
 4. ОИВ-инфекциясида ўпка сили даволаш тамойиллари

 5. 5 ёшли бола. Куйидаги ташхис билан келган:ВГА, сариқсиз шакли. Эпид.анамнездан: Боғчада ВГА билан касалланганлар бор. Туғилганида пневмония ташҳиси билан инфузион терапия олган. Кўрувда: умумий аҳволи қониқарли. Бўйин соҳасида капиллярит белгилари мафжуд. Пальпацияда: жигар қаттиқлашган, +2 см катталашган. Талоқ қаттиқ +0,5 см. Биох. тек: ум.оксил- 70 г/л, альбумин- 30 г/л, ум. билирубин- 17 мкмоль/л, боғланмаган- 10 мкмоль/л, АЛТ- 1,8 ммоль/л, АСТ- 0,9 ммоль/л. Серолог. тек: anti-HAVIgM - манфий, HBsAg-мусбат, anti-HBcorIgM-мусбат, HBeAg-мусбат, anti-HCV- манфий. Якуний ташхисингиз

Билет №39

 1. Комил инсон деганда нимани тушунасиз?
 2. 1 ёшли болаларда менигококли менингитнинг клиник хусусиятлари.
 3. Паратиф А ва В га характерли 4-5 клиник белгиларни санаб беринг.
 4. Антитоксик зардоб юбориш усули.
 5. 7 ёшли киз. Анамнездан: 1 ёшлигида кон препаратлари қўйилган. 5 ёшида ВГ билан касалланган бемор билан контактда булган, конида HBsAg, АЛТ-2 ммоль/л аниқланган. Куйидаги ташхис қўйилган: "ВГВ, сариксиз шакли. 1 йилдан сўнг текширилганда АЛТ- норма, HBsAg-мусбат. Касалхонага келишдан 3 ой олдин стоматологда даволанган. Куйидаги шикоятлар билан келган: узини емон хис қилиши, тез чарчаш, тана хароратини 37,5 С гача кўтарилиши, сийдикни туклашиши. Кўрувда: умумий ахволи ўрта оғир. Тери ва склера иктерик. Телеангиоэктозиялар бор. Корни юмшок, пал-яда ўнг ковурга остида оғриқли. Жигар қаттиқ, +3,+3,5,+4 см катталашган. Сийдиги тук. Биох.тек: ум. билирубин- 53 мкмоль/л, боғланмаган- 40 мкмоль/л, АЛТ- 6,9 ммоль/л, АСТ- 3,8 ммоль/л. Серолог. тек: anti-HAVIgM - манфий.,HBsAg-мусбат, anti-HBcor- total -мусбат, anti-HDV- мусбат, anti-HBe-мусбат, anti-HCV- манфий. Якуний ташхисингиз.

Билет №40

 1. Шахс эркинлиги.
 2. ОИВ-инфекциясида постконтакт профилактикаси
 3. .Кўкйўтал даволаш принциплари.
 4. Аденовирусли инфекциясини клиникаси.
 5. 13 ёшли бемор. Касаллик 7 кун олдин умумий холсизлик, тана хароратини 38 С гача кўтарилиши билан бошланган. Участковий врач ОРВИ ташхисини кўйган, уйда даволанган. 3-куни температураси тушган, сийдиги туклашган. Кейин тери ва склера саргайган. Объектив: тер ива склера иктерик ++. Юрак тонлари бугиклашган, пульс 64 уд/мин, АД 100/60 мм.рт.ст. тили ок караш билан копланган. Корни юмшок, ўнг ковурга ости оғриқли. Жигар катталашган +2см;+2,5см;+3см, қаттиқ, палпацияда сезиларли. Талоқ катталашмаган. Сийдик "пива" рангида. Нажаси ахолитик. Якуний ташхис кўйиш учун қандай лаборатор текширувлар ўтказилиши керак?

Билет №41

 1. Маънавий баркамол инсон деганда нимани тушунасиз?
 2. Вабо даволаш тамойиллари.
 3. ОИВ инфекцияси клиник классификацияси
 4. Вирусли гепатитларнинг специфик профилактикаси
 5. Бемор В. 15 ё. Касалликни 14 куни куйидаги ташхис билан келган: холсизлик, кўнгил айнаш, қайд килиш, тер ва склерани саргайши. Касалликнинг биринчи 10 кунида холсизлик,иштаха пасайиши,кўнгил айнаш, қайт қилиш белгилари бўлган. Тана харорати субфибрил. Объектив: тери ва склера иктерик ++++. Упкада везикуляр нафас. Юрак тонлари бўғиқлашган. Тили караш билан қопланган. Жигар 4см катталашган,қаттиқ. Талоқ катталашган. Анамнездан: 2ой олдин ошқозон яра касаллиги хисобига қон қуйилган. Лабаратор: ум.билирубин- 120 мкмоль/л, боғланган.- 80 мкмоль/л, боглпнмаган.- 40 мкмоль/л, АЛТ- 6,9 ммоль/л, АСТ- 3,8 ммоль/л. Тахмини ташхисингиз?

Билет №42

 1. Мирзо Улуғбекнинг илм-фан ва маърифат ривожига тушган хиссаси нималардан иборат?
 2. Коксаки ва ЕСНО-инфекциясини клиник шакллари
 3. Сурункали вирусли гепатитларни специфик давоси.
 4. Грипп дифференциал диагностикаси.
 5. Беморда куйидаги симптомлар аникланади: тана хароратини 39 С гача кўтарилиши, холсизлик, терлаш, миалгая, склера қон томирларини кенгайиши, юз ва бўйин соҳасини қизариши, розеолёз тошмалар, делирий. Тахминий ташхисингиз?

Билет № 43

 1. Нима учун Амир Темурни буюк давлат арбоби ва саркарда деймиз?
 2. Бруцеллез клиник классификацияси.
 3. Гиповолемик шокда кўлланиладиган эритмалар.
 4. ОИВ-инфекциясида ЦМВ-инфекциясини давоси.
 5. 8 ёшли бола., касаллик ўткир бошланган, тана харорати 39 С гача кўтарилиши, бирданига бош оғриши, давомли қайд қилиш, лекин узини енгил хис килмаслик. Кўрувда териси рангпар, сон ва думба соҳаларида геморрагик тошма элементлари. Кернинг, Брудзинский симптомлари мусбат, энса мушаклари ригидлигининг ошиши. Тахминий ташхисингиз?

Билет №44

 1. Ислом дини ҳақида нималарни биласиз?
 2. Скарлатина давоси.
 3. Қоқшол профилактикаси
 4. Нейротоксик синдром
 5. 15 ёшли бемор, касаллик тана хароратини кўтарилиши, бўғим ва мушакларда оғриқ, бош оғриги пёшона ва кош усти сохасида. Касаллик бошланишидан бир неча соат олдин хушини йукотган. Келганда умумий аҳволи оғир, тана харорати 39,5 С, эс-хуши хиралашган, қалтираш, безовда. Кўрувда юзи гиперемияланган, яккол конъюктивит. Лаб шиллиқ қаватида герпетик тошмалар, ўпкада қуруқ хириллашлар. Пульс 75 мин. Юрак тонлари буғиқлашган, АД 90/60 мм.рт.ст. Энса мушаклари ригидлигининг ошиши. Орқа мия пункцияси ўтказилган, ликвор босим остида 250 мм.вод.ст. Ликвор текшируви: рангсиз, тиниқ, цитоз-1мм да 5, оксил - 330 ммоль/л, шакар - 1,8 ммоль/л. Панди реакцияси - манфий. Беморга ташхис кўйинг?

Билет №45

 1. "Авесто" тўғрисида нима биласиз?
 2. Лейшманиоз клиник шакллари.
 3. Инвазив диареяларни клиник белгилари.
 4. Парагрип диф. Диагностикаси.
 5. 6 ёшли бемор. Онасининг сўзидан: охирги 2 хафта ичида бола инжиқ, кўзғалучан, лаёқатсиз, уйқуси ёмон, иштахаси пасайган.Боланинг онаси боланинг ахлатида майда оқ рангли гижжани кўрганлиги хақида шифокорга хабар берди. Анамнездан: бола доимо тирноқларини тишлайди. Бемор ахлатида майда ипсимон 1см узунликдаги гижжалар топилган . Тўғри ташхис кўйинг?

Билет №46

 1. Марказий Осиё халқларининг ватанпарварлик мавзуидаги қандай халқ оғзаки ижоди намуналарини баласиз?
 2. Лейшманиоз этиологияси ва эпидемиологияси, профилактикаси.
 3. Буйрук№595,қисқача маълумот.
 4. Эпидемиологик паротитни даволаш принциплари.
 5. Бемор У. ,35 ёш .Лётчик, Жанубий Африка Республикасидан якинда келган, касалликнинг 18- куни тана хароратини кўтарилиши,кучли бош оғриги,умумий холсилик шикояти билан келган.Касаллик хуружсимон бошланган, тана харорати 39,8С гача кўтарилган . Кейинги 5-6 кун мобайнида хар куни тана харорати 40-41 С гача кўтарилган ва 8-10 соат давом этган. Тана харорати тушиши билан кучли терлаш намоён болади. Кунора хуруж қайталаниб турган. Келганида тана харорати 39,9С бўлган. Юзи гиперемияланган,лаб соҳасида тошмалар,кўзи қизарган,Тили караш билан купланган.Ўпкада везикуляр нафас,юрак тонлари бўғиқлашган, ритмик. Пульс бир минутда 140та,АД 100/60 мм.рт.ст. Корни юмшок,оғриқсиз. Жигар ковурга равоғи остида,талоқ 3-4см га катталашган,қаттиқ. Аниқ ташхис кўйиш учун қандай текширувлар ўтказиш керак?

Билет №47

 1. Ижтимоий ҳаёт ва маънавиятни юксалиши.
 2. Лейшманиоз тери шаклини клиник белгилари.
 3. Буйрук № 631.
 4. Сувсизланиш даражалари ва унинг даво тамойиллари.
 5. 6 ёшли бемор. Онасининг сўзидан: охирги 2 хафта ичида бола инжиқ, кўзғалучан, лаёқатсиз, уйкуси ёмон, иштахаси пасайган.Боланинг онаси боланинг ахлатида майда оқ рангли гижжани кўрганлиги ҳакида шифокорга хабар берди.Анамнездан: бола доимо тирноқларини тишлайди. Бемор ахлатида майда ипсимон 1см узунликдаги гижжалар топилган . Тўғри ташхис кўйинг?

Билет №48

 1. Маданият нима? Унинг қандай турларини баласиз?
 2. Лейшманиоз диагностикаси.
 3. ЦМВ- инфекцияларнинг клиник кўринишлари.
 4. Энцефалитларни менингитлардан фарқини айтиб беринг.
 5. 5 ёшли бемор, касаллик тана хароратини кўтарилиши, буғим ва мушакларда оғриқ, бош оғриги пёшона ва кош усти сохасида. Касаллик бошланишидан бир неча соат олдин хушини йуқотган. Келганда умумий аҳволи оғир, тана харорати 39,5 С, эс-хуши хиралашган, калтираш, безовда. Кўрувда юзи гиперемияланган, яккол конъюктивит. Лаб шиллиқ қаватида герпетик тошмалар, ўпкада қуруқ хириллашлар. Пульс 75 мин. Юрак тонлари буғиқлашган, АД 90/60 мм.рт.ст. Энса мушаклари ригидлигининг ошиши. Орка мия пункцияси ўтказилган, ликвор босим остида 250 мм.вод.ст. Ликвор текшируви: рангсиз, тиник, цитоз-1мм да 5, оксил - 330 ммоль/л, шакар - 1,8 ммоль/л. Панди реакцияси - манфий. Беморга ташхис кўйинг?

Билет №49

 1. Маънавият тушунчасининг моҳиятини изоҳлаб беринг.
 2. Лейшманиозларни диф.диагностикаси.
 3. Туғма токсоплазмоз клиник белгилари.
 4. Эрта ёшдаги болаларда иммун тизимини ўзига хослиги.
 5. Беморда иштаха пасайиши, кўнгил айнаш, қайд килиш, оғиздаги таҳир таъм, ўнг ковурга остида оғирлик хисси, жигарни катталашиши кузатилган. ВГ сариқлик олди кечувини қайси турига киради?

Билет №50

 1. Тараққиётнинг ўзбек модели ва унинг жамият тараққиёти учун аҳамияти?
 2. Вирусли гепатитлар дифференциал диагностикаси
 3. Ичак иерсиниози. Этиопатогенез. Клиникаси.
 4. Сувчечак асоратлари ва уни олдини олиш тадбирлари
 5. Беморда куйидаги симптомлар аникланади: тана хароратини 39 С гача кўтарилиши, холсизлик, терлаш, миалгая, склера кон томирларини кенгайиши, юз ва буйин сохасини кизариши, розеолоз тошмалар, делирий. Тахминий ташхисингиз.

Назад к списку