User's Personal Room

Log In
Registration
X
Username
Password

Normal Version

About the Ministry Documents Institutions News Events Projects ICT Online services
Аттестация

Main

Функционал диагностикаФункционал диагностика бўйича саволлар

1. Юрак ўнг бўлмачаси гипертрофияси

2. Юрак чап бўлмачаси гипертрофияси

3. Юрак иккала бўлмачаси гипертрофияси

4. Юрак ўнг бўлмачаси зўриқиши

5. Юрак чап қоринчаси гипертрофияси

6. Юрак ўнг қоринча гипертрофияси

7. Иккала қоринчалар гипертрофияси

8. Гисс тутами ўнг оёқчаси блокадаси (тўлиқ ва нотўлиқ)

9. Гисс тутами чап оёқчаси блокадаси (тўлиқ ва нотўлиқ)

10. Гисс тутами чап оёқчаси олдинги шохчаси блокадаси

11. Гисс тутами чап оёқчаси орқа шохчаси блокадаси

12. Гисс тутами ўнг оёқчаси блокадасининг Гисс тутами чап оёқчаси орқа шохи блокадаси билан қўшилиб келиши

13. Гисс тутами чап оёқчаси блокадасининг чап оёқча олдинги шохчаси блокадаси билан қўшилиб келиши

14. Гисс тутами оёқчаларининг ўтиб кетувчи блокадаси

15. Гисс тутами оёқчаларининг билатерал блокадаси

16. Уч тутамли блокада

17. Синус тугуни сустлиги синдроми

18. Юрак бўлмачалари экстрасистолалари

19. Атриовентрикуляр бирикма экстрасистолалари

20. Қоринчалар экстрасистолалари

21. Парасистолия

22. Пароксизмал ва пароксизмал бўлмаган тахикардиялар

23. Пароксизмал тахикардирянинг бўлмача тури

24. Қоринчалар пароксизмал тахикардияси

25. Ҳилпилловчи аритмия

26. Фредерик синдроми

27. Юрак бўлмачалари титраши

28. I-даражали синоаурикуляр блокада

29. II-даражали синоаурикуляр блокада

30. III-даражали синоаурикуляр блокада

31. Атриовентрикуляр ўтказувчанлик бузилиши. I-даража АВ-блокада

32. II-даража АВ-блокада

33. I-тип II-даражали АВ-блокада Самойлов-Венкебах даври билан

34. II-даражали Мобитц типидаги АВ-блокада

35. II-даража АВ-блокада 2:1

36. Ўсиб борувчи атриовентрикуляр блокада (юқори даражали)

37. Тўлиқ кўндаланг АВ-блокада

38. Идиовентрикуляр ритм

39. А типидаги WPW синдромида ЭКГ белгиси

40. В типидаги WPW синдромида ЭКГ белгиси

41. Лаун-Генонг-Левине синдромида ЭКГ

42. Чап қоринча олдинги девори миокардининг субэндокардиал ишемиясининг ЭКГ белгилари

43. Чап қоринча олдинги девори миокардининг субэпикардиал ишемиясининг ЭКГ белгилари

44. Чап қоринча олдинги девори миокардининг трансмурал ишемиясининг ЭКГ белгилари

45. Чап қоринча орқа девори миокардининг субэндокардиал ишемиясининг ЭКГ белгилари

46. Чап қоринча орқа девори миокардининг трансмурал ишемиясининг ЭКГ белгилари

47. Чап қоринча олдинги девори миокардининг субэндокардиал шикастланиш ЭКГ белгилари

48. Чап қоринча олдинги девори миокардининг субэпикардиал шикастланиш ЭКГ белгилари

49. Чап қоринча олдинги девори миокардининг трансмурал шикастланиш ЭКГ белгилари

50. Чап қоринча орқа девори миокардининг субэндокардиал шикастланиш ЭКГ белгилари

51. Чап қоринча орқа девори миокардининг трансмурал шикастланиш ЭКГ белгилари

52. Чап қоринча олд девори миокардининг трансмурал инфаркти ЭКГ белгилари

53. Чап қоринча олд девори миокардининг трансмурал булмаган инфаркти ЭКГ белгилари

54. Субэндокардиал миокард инфаркти

55. Интрамурал миокард инфаркти

56. Миокард инфаркти ривожланиш боскичлари

57. Чап коринча олдинги девори миокардининг инфаркти ЭКГ белгилари

58. Чап коринча орка девори миокардининг инфаркти ЭКГ белгилари

59. Чап коринча олдинги ва ён девори миокардининг инфаркти ЭКГ белгилари

60. Чап коринча олд-тусик миокардининг инфаркти ЭКГ белгилари

61. Чап коринча ён девори миокардининг инфаркти ЭКГ белгилари

62. Юкори олд-ён девори миокардининг инфаркти ЭКГ белгилари

63. Орка диафрагмал миокард инфаркти ЭКГ белгилари

64. Орка-ён миокард инфаркти ЭКГ белгилари

65. Олдинги таркалган миокард инфаркти ЭКГ белгилари

66. Гисс тутами чап оёкчаси тулик блокадасида миокард инфарктининг диагностикаси

67. Упка артерияси эмболиясида ва уткир упка юрагидаги ЭКГ узгаришлари

68. Сурункали упка юрагидаги ЭКГ узгаришлари

69. Перикардитда ЭКГ даги узгаришлар

70. Миокардитда ЭКГ даги узгаришлар

71. Электролит алмашинуви бузилишлари (гипо- ва гиперкалиемия) да ЭКГ узгаришлари

72. ЭКГ хулосасини тузиш коидалари

73. Суткалик ЭКГ-мониторлаш

74. Ташки нафас функциясини текшириш техникаси

75. Ташки нафас функциясининг бузилиш турлари

76. Нормада ташки нафас функциясининг асосий курсаткичлари

77. Обструктив турдаги нафас бузилишларидаги асосий курсаткичлар

78. Рестриктив турдаги нафас бузилишларидаги асосий курсаткичлар

79. Аралаш турдаги нафас бузилишларидаги асосий курсаткичлар

80. Уйгок одам ЭЭГсининг нейрофизиологик асослари

81. Нормал ЭЭГ интерпретацияси принциплари

82. Патологияда ЭЭГ интерпретациясининг умумий принциплари

83. Нормада ЭЭГ турлари

84. Эпилепсияда ЭЭГ даги нейрофизиологик узгаришлар

85. Кичик ва катта эпилепсияда ЭЭГ нейрофизиологик курсаткичларининг фаркли томонлари

86. Чакка сохасида жойлашган эпилепсияда ЭЭГ даги узгаришлар

87. Супратенториал усмаларда ЭЭГ даги узгаришлар

88. Субтенториал ЭЭГ даги узгаришлар

89. Неврозларда ЭЭГ даги узгаришлар

90. Коматоз холатларда ЭЭГ даги узгаришлар

91. Команинг нейрофизиологик боскичлари

92. Мия кон айланишининг уткир бузилишларида ЭЭГ даги узгаришлар

93. Мия кон айланишининг сурункали бузилишларида ЭЭГ даги узгаришлар

94. Бош мия яллигланиш касалликларида ЭЭГ даги узгаришлар

95. Гематома билан асоратланган бош мия жарохатларида ЭЭГ даги узгаришлар

96. Бош мия дегенератив касалликларида ЭЭГ даги узгаришлар

97. Бош мия усмаларида Эхо-ЭС

98. Бош мия жарохатларида Эхо-ЭС

99. Мия кон айланишининг уткир бузилишларида Эхо-ЭС

100. Мия кон айланишининг сурункали бузилишларида Эхо-ЭС