User's Personal Room

Log In
Registration
X
Username
Password

Normal Version

About the Ministry Documents Institutions News Events Projects ICT Online services
Аттестация

Main

ФармацевтларФармацевтлар учун

Саволнома.

1. Ички дорихона ишини ташкил килиш хакидаги кулланма , буйрук?

2. Аскарбин кислатаси стерил эритмасини тайёрлашда кушиладиган стабилизатор ном ива нима учун кушилади?

3. Натрий хлор стерил эритмасини тайёрлашгача булган асосий муолажа нима?

4. Уз.Р.СС Вазирининг 13.11.2002 йилдаги №500 сонли буйруги нима хакида гапиради ва талаблари?

5. Ички дорихоналарда стерил ва асептик дориларни тайёрлашдаги буйрук?

6. Ички дорихона шароитида тайёрланган стерил эритмаларнинг саклаш муддатлари кандай?

(алюмин колпачокли - пергамент когозлиги)

7. Асептик хонага куйиладиган талаблар?

8.Мурувват тарикасида олинган дори воситалари , тиббий анжомлари кайси йурикнома асосида амалга оширилади?

9. ДПМ ларида барча дори воситаларидан фойдаланиш , саклаш , беморларга етказилиши хакидаги асосий йурикнома?

10. Захарли ва гиёхванд дори воситаларини саклаш учун куйиладиган талаблар?

11. Рецептда курсатилмаган булса кандай кувватли спирт олинади?

12. 3% борний кислата тайёрлаш техналогияси?

13. Врач курсатмаси булмаганда хап дори огирлиги канча булиши керак?

14. Проторгол эритмасини тайёрлаш техналогияси?

15. Автоклавда инъекцион эритмаларини стерилланганда неча градус иссиклик булиши керак?

16. Наркотик дори воситалари берилган ишончнома неча кунгака уз кучини саклайди?

17. Бита рецепт оркали морфин г/х неча гр бериш мумкин промедолчи?

18. Фурациллин эритмаси кандай нисбатда тайёрланади?

19. Эуфиллин эритрасини сакланиш муддати кандай?

20.Инъекция учун ишлатиладиган дибазол эритмасининг сакланиш муддати неча кун?

21.Инъекция учун ишлатиладиган сувнинг яроклилик муддати канча?

22.Глюкоза эритмаси учун ишлатиладиган стабилизатор номи?

23.Инъекция учун ишлатиладиган глюкоза стабилизатор таркиби кандай ?

24. Инъекция учун ишлатиладиган глюкоза эритмасига нима учун стабилизатор кушилади?

25. Стерил эритмалари учун ишлатиладиган сувга булган талаблар?

26. Стерилизация учун ишлатиладиган тест номи?

27. Стерилизация учун ишлатиладиган фармтест неча минутга мулжалланган?

28. Нима учун 0,9% натрий хлор эритмасига изотоник р-р дейилади?

29. Натрий хлор эритмасининг РН нечага тенг?

30. Дистилланган сувнинг РН нечага тенг?

31. Мураккаб порошоклар кандай тайёрланади?

32. Дорихона шароитида ишлатиладиган дезинфе?

33. Рингер стерил эритмасининг таркиби кандай?

34. Рингер – Локк стерил эритмасининг таркиби кандай?

35. Инъекция учун ишлатиладиган новокаин эритмасига нима учун стабилизатор кушилади ва стабилизатор номи?

36. Инъекция учун ищлатиладиган анаьгиннинг хоссалари?

37. 96 % спиртдан кандай килиб 70 % спирт тайёрланадли?

38. Инъекция учун ишлатиладиган никотинка кислатаси кандай тайёрланади?

39. Дорихоналардан булимларга концентрат холида дорилар берилиши мумкин?

40. Узб.Респибликаси Вазирлар Махкамаси 472 – сон карори нима хакида маълумот беради?