О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Буйруғ № 272Согликни саклаш вазирлиги кошида Марказий эксперт комиссиясини тузиш тугрисида Главная

17 апреля 2010

Буйруғ № 272Согликни саклаш вазирлиги кошида Марказий эксперт комиссиясини тузиш тугрисида

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИНИНГ

Б У Й Р У Ғ И

2006 й. «20» июньдан                                                                                                                                            № 272

Тошкент ш.

Узбекистон Республикаси

Согликни саклаш вазирлиги

кошида Марказий эксперт

комиссиясини тузиш тугрисида.

Хужжатларнинг сакланишини ташкил килиш, кийматини экспертиза килиш буйича услубий ва амалий ишлар килиш, яроксиз хужжатларни ташлаб юбориш учун ажратиш, давлат архивига юбориладиган хужжатларни тайёрлаш ва топшириш, шунингдек, иш юритишда хужжатлардан фойдаланишни йулга куйиш максадида

Буюраман

Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирлиги кошидаги Марказий Эксперт Комиссияси куйидаги тартибда тузилсин:

1

М.Х.Ходжибеков

-

Согликни саклаш вазирининг уринбосари, Марказий экспертиза комиссиясининг раиси

2

И.Ю.Козинская

-

Согликни саклаш вазирлигининг шахсий таркибига оид архивининг 1 тоифали мутахассиси, котиба


Аъзолари:3

Д.Н.Комилова

-

Согликни саклаш вазирлигининг назорат инспекцияси юристи.

4

Р.К.Салиходжаева

-

Согликни саклаш вазирлиги аппаратининг етакчи мутахассиси.

5

Т.П.Хакимов

-

Согликни саклаш вазирлиги Кадрлар ва укув юртлари бош бошкармаси бошлиги уринбосари.

6

Г.Д.Гиязова

-

Согликни саклаш вазирлигининг Махсус булим бошлиги.

7

В.С.Алимова

-

Согликни саклаш вазирлиги хайъати котиби

8

И.П.Дудукина

-

Согликни саклаш вазирлиги Бош адлия маслахатчиси

9

И.И.Железняк

-

Согликни саклаш вазирлигининг маъмурий-хужалик булими бошлиги

10

Л.А.Юсина

-

Согликни саклаш вазирлиги Иктисодиёт ва маблаг билан таъминлаш бош бошкармаси бош мутахассиси.

11

М.Т.Хожиметова

-

Илмий-техникавий ва тиббиёт хужжатлари марказий Давлат архивининг директори.

12

А.Тиллаходжаев

-

Илмий-техникавий ва тиббиёт хужжатлари марказий Давлат архивининг булим бошлиги.

13

Т.П.Мирошникова

-

Согликни саклаш вазирлигининг шахсий таркибига оид архиви директори

Доимий ишлаб турувчи Марказий Эксперт Комиссияси хакидаги Низом тасдиклансин.

Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирлигининг 1999 йил 16 декабрдаги 732-сонли буйруги уз кучини йукотган деб хисоблансин.

Мазкур буйрукнинг бажарилишини назорат килиш Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирининг уринбосари М.Х.Ходжибеков зиммасига юклатилсин.

Вазир                                                                                                                                      Ф.Назиров

Тип документа:  Приказ
Номер документа:  № 272
Дата принятия:  20.06.2006
Дополнительно:  Приложение к приказу №272 от 20.06.2006г.
Сохранить в формате pdf |