Савдо номи

АВТОКЛАВЫ Lisa 517, Lisa 522, Lina MB17, Lina MB22

Дори буюриш ёки қисқа тавсиф

Оборудование для стерилизации, дистилляции и дезинфекции

Ишлаб чиқарувчи корхона

W&H Sterilization S.r.l.

Ишлаб чиқарувчи мамлакат

Италия

Рўйхатга олиш рақами (янги):

Рўйхатга олиш санаси

Рўйхатга олиш рақами (эски):

ТТ 37214

Рўйхатга олиш санаси

РУз 05/12/14