Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Айрим юқимли касалликлар Бош сахифа

01 января 2016

Айрим юқимли касалликлар

2012 yilda aholining ayrim yuqimli kasalliklarga chalinishi

  100 000 aholiga nisbatan Jinsi bo'yicha taqsimot, % da
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
O`tkir ichak kasalliklari 104.80 118.00 47.00 53.00
shu jumladan bakterial dizenteriya 7.90 7.40 51.70 48.30
Virusli gepatitlar 95.40 102.70 48.10 51.90
Skarlatina 1.40 1.70 44.40 55.60
Suvchechak 13.40 15.70 46.00 54.00
Epidemik parotit 6.00 9.40 39.00 61.00
qizamiq - - - -
qizilcha - - - -
Meningokokk infektsiya 0.03 0.03 44.40 55.60
Yuqori nafas olish yo`llarining o`tkir infektsiyalari 1035.00 1242.70 45.40 54.60
Gripp 3.30 5.30 38.20 61.80

 

2013 yilda aholining ayrim yuqimli kasalliklarga chalinishi

  100 000 aholiga nisbatan Jinsi bo'yicha taqsimot, % da
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
O`tkir ichak kasalliklari 108.20 124.00 46.50 53.50
shu jumladan bakterial dizenteriya 7.50 7.30 50.60 49.40
Virusli gepatitlar 134.90 141.10 48.80 51.20
Skarlatina 1.10 1.50 42.40 57.60
Suvchechak 13.20 15.00 46.80 53.20
Epidemik parotit 8.30 13.20 38.50 61.50
qizamiq 0.00 0.00 0.00 0.00
qizilcha 0.00 0.00 0.00 0.00
Meningokokk infektsiya 0.00 0.07 0.00 100.00
Yuqori nafas olish yo`llarining o`tkir infektsiyalari 1165.90 1348.10 46.30 53.70
Gripp 2.50 2.60 48.30 51.70

 

2014 yilda aholining ayrim yuqimli kasalliklarga chalinishi

  100 000 aholiga nisbatan Jinsi bo'yicha taqsimot, % da
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
O`tkir ichak kasalliklari 116.6 131.9 46.8 53.2
shu jumladan bakterial dizenteriya 5.9 6.2 48.7 51.3
Virusli gepatitlar 118.6 128.0 48.0 52.0
Skarlatina 1.2 1.5 44.5 55.5
Suvchechak 16.1 17.4 47.9 52.1
Epidemik parotit 5.7 9.5 37.5 62.5
qizamiq 0.0 0.0 60.0 40.0
qizilcha - - - -
Meningokokk infektsiya 0.1 0.0 90.0 10.0
Yuqori nafas olish yo`llarining o`tkir infektsiyalari 1172.0 1243.0 48.4 51.6
Gripp 2.3 2.0 53.0 47.0