Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Шифокорлар категориялари ва мутахассисликлари бўйича кўрсаткичлари Бош сахифа

01 января 2016

Шифокорлар категориялари ва мутахассисликлари бўйича кўрсаткичлари

2012 йилда малакавий тоифаларга кўра, шифокорларнинг тақсимланиши

Malaka toifalari Toifa bo'yicha taqsimlanishi, % Jinsi bo'yicha taqsimot, %da
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
Toifalari        
oliy 32.1 36.1 49.6 50.4
I 11.7 15.2 46.0 54.0
II 2.7 4.0 43.1 56.9
malaka toifasiga ega bo'lmaganlar 53.5 44.8 57.0 43.0
Jami        
foizda 100.0 100.0 52.5 47.5
ming kishi 42.7 38.6 x x

2013 yilda malakaviy toifalarga ko'ra, shifokorlarning taqsimlanishi

Malaka toifalari Toifa bo'yicha taqsimlanishi, % Jinsi bo'yicha taqsimot, %da
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
Toifalari        
Oliy 33.8 33.6 52.7 47.3
I 10.1 13.0 46.2 53.8
II 3.7 5.0 45.4 54.6
III 0.1 0.2 36.1 63.9
Klafikatsion toifaga ega bo`lmaganlar 52.2 48.2 54.5 45.5
Jami        
protsentlarda 100.0 100.0 52.5 47.5
ming kishi 42.7 38.8 x x

2014 yilda malakaviy toifalarga ko'ra, shifokorlarning taqsimlanishi

Malaka toifalari Toifa bo'yicha taqsimlanishi, % Jinsi bo'yicha taqsimot, %da
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
Toifalari        
Oliy 33.6 32.4 53.1 46.9
I 9.7 11.6 47.5 52.5
II 5.0 6.1 47.0 53.0
III 0.2 0.4 32.5 67.5
Klafikatsion toifaga ega bo`lmaganlar 51.5 49.5 53.1 46.9
Jami        
protsentlarda 100.0 100.0 52.1 47.9
ming kishi 42.7 39.3 x x

2007-2014 yillarda shifokorlarning ayrim ixtisosliklarga ko'ra taqsimlanishi

 

  Ming
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jami 76.9 77.1 80.4 79.9 81.7 81.3 81.7 82.0
ulardan:                
terapevtik ixtisosligi bo`yicha 19.9 20.2 21.6 22.3 22.3 25.0 26.9 28.0
shu jumladan ShJT bo`yicha 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
jarroxlik ixtisosligi bo`yicha 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 11.1
akusherlar-ginekologlar 5.9 5.8 5.8 6.0 6.1 5.8 5.9 5.7
pediatrlar 10.5 10.2 9.7 9.7 9.1 8.8 8.1 7.5
oftalmologlar 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.6
otolaringologlar 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.7 1.7
ftiziatrlar 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
nevropatologlar 1.9 1.9 1.9 2.3 2.3 2.0 2.5 2.6
psixiatrlar 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1
narkologlar 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
dermoto-venerologlar 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2
stomatologlar 6.3 6.2 6.2 5.8 7.2 7.0 7.6 7.1
sanitariya-epidemiologiya guruxi shifokorlari 4.2 4.2 4.3 4.3 4.2 4.5 4.4 4.5
rentgenologlar va radiologlar 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.3 1.2 1.2
onkologlar 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9 0.8
jami shifokorlar sonidan - ayollar 41.4 41.5 41.5 41.1 43.2 42.7 42.9 42.7
10 000 aholiga nisbatan
Jami 28.4 28.0 29.0 27.4 27.7 27.1 26.8 26.4
ulardan:                
terapevtik ixtisosligi bo`yicha 7.4 7.3 7.7 7.7 7.6 8.3 8.8 9.0
shu jumladan ShJT bo`yicha 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
jarroxlik ixtisosligi bo`yicha 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6
akusherlar-ginekologlar 1) 4.4 4.2 4.1 4.1 4.1 3.9 3.9 3.7
pediatrlar 2) 12.5 12.2 11.6 11.5 10.8 10.4 9.4 8.5
oftalmologlar 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
otolaringologlar 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
ftiziatrlar 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
nevropatologlar 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
psixiatrlar 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3
narkologlar 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
dermoto-venerologlar 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
stomatologlar 2.3 2.3 2.3 2.0 2.4 2.3 2.5 2.3
sanitariya-epidemiologiya guruxi shifokorlari 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4
rentgenologlar va radiologlar 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
onkologlar 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
jami shifokorlar sonidan - ayollar 15.3 15.1 14.8 14.1 14.6 14.2 14.1 13.8

1) Ayollar soniga nisbatan hisoblangan

2) Bolalar soniga nisbatan hisoblangan(0-14 yosh)