X
Логин
Пароль

Оддий куриниш

Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар
Соғлиқнинг ҳолати. Ҳомиладор, туғадиган, туққан аёллар ва янги туғилганларнинг саломатлиги

Бош сахифа

01 января 2016

Соғлиқнинг ҳолати. Ҳомиладор, туғадиган, туққан аёллар ва янги туғилганларнинг саломатлиги

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Homiladorligi tugagan ayollar soni - Jami, ming 545.5 575.5 590.1 586.6 594.0 581.9 613.9 650.3
muddatida tug`ruqlar 521.4 548.8 558.3 556.9 564.3 553.8 585.1 622.4
muddatidan kech tug`ruqlar 4.7 4.4 4.2 3.9 4.2 3.9 3.9 4.2
muddatidan oldin tug`ruqlar 12.4 15.2 16.5 15.6 14.6 14.3 13.9 12.9
bola oldirishlar 11.7 11.4 15.3 14.1 15.1 13.8 11.0 10.8
Homiladorligi tugagan ayollar sonidan, tugatganlar, foizda 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ulardan:  
muddatida tug`ruqlar 94.7 94.6 93.9 94.2 94.3 94.4 95.3 95.7
muddatidan kech tug`ruqlar 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
muddatidan oldin tug`ruqlar 2.3 2.6 2.8 2.7 2.5 2.5 2.3 2.0
bola oldirishlar 2.1 2.0 2.6 2.4 2.5 2.4 1.8 1.7
homiladorligi tugagan ayollar sonidan, kasalliklarga chalinganlar, ming:  
kamqonlik kasalligiga 343.3 346.0 364.9 317.6 301.5 301.2 301.9 293.6
qon aylanish tizimi kasalliklariga 2.6 2.9 2.4 2.3 2.3 2.6 2.2 2.1
qand kasalligi 0.03 0.05 0.05 0.04 0.1 0.1 0.1 0.1
kechki toksikoz kasalligiga 12.4 11.5 10.6 10.9 9.1 10.1 9.8 9.7
siydik - tanosil tizimi kasalliklariga 25.5 22.4 19.4 20.7 23.1 25.8 25.0 25.3
homiladorlik davridagi Venoz asoratlariga kasalliklari 6.3 5.6 5.7 4.1 4.4 4.1 5.0 5.4
Og`irlashgan tug`ruqlar (1000 tug`ruqqa nisbatan)  
kamqonlik kasalligiga 240.8 234.6 247.7 181.0 191.3 214.3 202.3 187.9
qon aylanish tizimi kasalliklariga 4.0 4.4 3.3 2.1 2.7 3.5 3.0 3.2
qand kasalligi 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
kechki toksikoz kasalligiga 35.5 31.1 27.4 23.1 20.7 22.6 20.9 25.0
siydik tanosil tizimi kasalligiga 30.6 24.5 25.4 17.4 19.3 20.6 23.7 23.2
vinoz asoratlari 3.7 4.0 3.9 3.9 3.8 4.6 4.8 5.6
tug`ruqdan oldin va keyin qon ketishi 28.4 22.7 19.3 18.4 18.8 20.6 19.2 21.6
tug`ruq davri anomaliyalari 31.2 23.1 17.1 15.5 14.8 16.1 21.8 18.3
kasal tug`ilgan yoki kasallangan bolalar (1000 gram df undan ortiq tana vazni bilan)  
jami, ming 90.0 105.0 73.6 57.2 54.8 54.1 55.0 61.0
tirik tug`ilgan soniga nisbatan 15.5 16.9 11.5 9.2 9.0 8.9 8.4 8.7
ulardan quidagi kasalliklar bilan:  
tug`ma anomaliyalar 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5
perinatal davrda yuzaga keladigan ba`zi holatlar 18.5 19.3 13.2 10.8 10.8 10.7 10.0 10.4
Jami trik tug`ilgan bolalar sonidan chala tug`ilganlar:  
jami, ming 19.2 20.5 21.7 22.4 22.6 22.6 23.1 21.8
tug`ilgan bolalar soniga nisbatan foizda: 3.3 3.3 3.4 3.6 3.7 3.7 3.5 3.1

Манба: gender.stat.uz