Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Болаларнинг таъминланганлиги Бош сахифа

01 января 2016

Болаларнинг таъминланганлиги

2007-2014 yillarda bolalarning (0-14 yosh) shifoxona o'rinlari bilan ta'minlanganligi

  Jami, o'rin
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
O`zbekiston Respublikasi 29365 28724 28475 28492 27684 27797 27898 26831
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1333 1357 1355 1375 1379 1390 1333 1353
viloyatlar:
Andijon 3019 2897 2848 2885 2844 2879 2935 2675
Buhoro 1280 1305 1366 1319 1263 1266 1337 1338
Jizzax 966 979 963 942 941 941 929 905
Qashqadaryo 2693 2692 2620 2631 2661 2587 2694 2595
Navoiy 830 817 826 846 668 791 785 823
Namangan 3415 3110 3048 2962 2728 2507 2363 2142
Samarqand 3064 2950 2902 2896 2862 2852 2728 2699
Surxandaryo 1189 1219 1219 1229 1303 1441 1289 1246
Sirdaryo 849 770 777 750 743 764 746 742
Toshkent 2515 2517 2409 2461 2377 2406 2251 2257
Farg`ona 3224 3176 3194 3239 3224 3119 3033 2925
Xorazm 1289 1252 1205 1219 1018 1057 1073 1077
Toshkent sh. 3699 3683 3743 3738 3673 3927 1890 4054

 

Davomi

  10000 bolalarga (0-14 yosh) nisbatan
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
O`zbekiston Respublikasi 35.1 34.4 34.0 33.7 32.8 32.9 32.5 30.7
Qoraqalpog`iston Respublikasi 26.9 27.4 27.2 27.1 27.3 27.4 26.0 26.0
viloyatlar:
Andijon 40.5 38.8 37.9 37.9 37.3 37.5 37.7 33.5
Buhoro 28.1 28.8 30.2 28.6 27.5 27.4 28.6 28.1
Jizzax 26.4 26.9 26.5 25.8 25.9 26.0 25.4 24.3
Qashqadaryo 31.2 31.3 30.4 30.4 30.9 29.9 30.6 28.9
Navoiy 34.2 34.1 34.8 35.4 28.0 33.2 32.4 33.3
Namangan 49.7 45.5 44.8 43.0 39.7 36.4 33.7 29.8
Samarqand 30.8 29.6 29.1 28.8 28.6 28.5 26.7 25.8
Surxandaryo 17.2 17.7 17.7 17.8 18.8 20.9 18.4 17.4
Sirdaryo 38.8 35.3 35.5 34.2 33.8 34.7 33.5 32.8
Toshkent 35.2 35.3 33.7 34.3 33.3 33.7 31.2 30.7
Farg`ona 35.6 35.4 35.7 35.7 35.6 34.4 33.0 31.1
Xorazm 26.9 26.3 25.1 25.1 20.9 21.7 21.7 21.4
Toshkent sh. 72.6 71.2 71.2 69.7 68.3 72.5 34.4 72.5

Манба: gender.stat.uz