Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги врач ва фармацевтларга малака тоифасини бериш бўйича ихтисослашган аттестация комиссияларининг 2019 йил йиғилиши муддатлари Бош сахифа

14 февраля 2019

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги врач ва фармацевтларга малака тоифасини бериш бўйича ихтисослашган аттестация комиссияларининг 2019 йил йиғилиши муддатлари

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни

cақлаш вазирининг биринчи ўринбосари

_________________ Б.К. Юсупалиев

«_____» «______________» 2019 йил

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги врач ва фармацевтларга малака тоифасини бериш бўйича ихтисослашган

аттестация комиссияларининг 2019 йил йиғилиши муддатлари

Комиссиялар номи

Аттестация ўтказиладиган сана

1

Умумий врачлик амалиёти, шошилинч тиббий ёрдам (103) мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

2 март

13 апрел

25 май

22 июн

7 сентябр

12 октябр

23 ноябр

2

Ички касалликлар (терапия), аллергология ва иммунология, врачлик меҳнат экспертизаси, гастроэнтерология, гериатрия, диетология, нефрология, касб касалликлари, реабилитология, курортология, физиотерапия, фитотерапия, даволаш физкультураси, спорт тиббиёти, клиник фармакология, лазеротерапия мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

16 март

25 май

7 сентябр

30 ноябр

3

Кардиология, интервенцион кардиология, шошилинч кардиология ва кардиореанимация, ревматология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

6 апрел

8 июн

21 сентябр

23 ноябр

4

Гематология, трансфузиология, эндокринология, болалар эндокринологияси, оператив эндокринология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

30 март

1 июн

28 сентябр

16 ноябр

5

Умумий педиатрия, педиатрия, неонатология, болалар кардиология ва ревматологияси, болалар гастроэнтерологияси, болалар нефрологияси, болалар пульмонологияси, болалар юқумли касалликлари, ўсмир ва чақирув ёшидагилар касалликларининг врачлик экспертизаси, болалар аллергология ва иммунологияси, болалик даври иммунопрофилактикаси, педиатрияда интенсив терапия (профилли ихтисосликлар бўйича), шошилинч интенсив педиатрия мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

2 март

6 апрел

4 май

22 июн

14 сентябр

26 октябр

14 декабр

6

Акушерлик ва гинекология, репродуктология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

16 март

27 апрел

15 июн

14 сентябр

19 октябр

30 ноябр

7

Умумий хирургия, кардиохирургия, абдоминал хирургия, колопроктология, трансплантология, пластик хирургия ва микрохирургия, торакал хирургия, йирингли хирургия, урология, андрология ва сексопатология, эндоурология, хирургияда лазерли технологиялар, оператив-диагностик эндохирургия (профиллар бўйича), ангиохирургия, эндоскопия, шошилинч тиббий ёрдам мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

6 апрел

4 май

8 июн

21 сентябр

2 ноябр

14 декабр

8

Травматология ва ортопедия, болалар травматологияси ва ортопедияси, ортопедия, вертебрология, нейрохирургия, эндоваскуляр нейрохирургия, спинал (вертебрал) нейрохирургия, комбустиология, рабиология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

16 март

4 май

22 июн

26 октябр

30 ноябр

9

Анестезиология ва реаниматология, интенсив терапия (профилли мутахассисликлар бўйича), кардиохирургия анестезиологияси, болалар анестезиологияси ва реаниматологияси, экстракорпорал детоксикация, токсикология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

30 март

1 июн

28 сентябр

16 ноябр

10

Тиббий радиология, рентгенология, ультратовуш диагностикаси, компьютер томографияси, магнит-резонанс томографияси, ядровий тиббиёт мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

2 март

27 апрел

8 июн

14 сентябр

2 ноябр

11

Юқумли касалликлар, умумий гигиена ва эпидемиология, гигиена, эпидемиология, микробиология, радиацион гигиена ва радиацион ҳавфсизлик, микробиологик лаборатор текширувлар (бактериология ва вирусология), дезинфектология, паразитология, тиббий энтомология, ўта ҳавфли инфекциялар лаборатор диагностикаси, паразитар касалликлар лаборатория диагностикаси, санитар-гигиеник лаборатория текшируви, радиологик лаборатория текшируви, болалар ва ўсмирлар гигиенаси, овқатланиш гигиенаси, меҳнат гигиенаси, коммунал гигиена, радиацион гигиена, тиббий экология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

30 март

18 май

15 июн

7 сентябр

19 октябр

23 ноябр

12

Умумий стоматология, болалар терапевтик стоматологияси, терапевтик стоматология, ортопедик стоматология, ортодонтия, хирургик стоматология (орал), имплантология, юз-жағ хирургияси мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

16 март

27 апрел

15 июн

7 сентябр

19 октябр

30 ноябр

13

Неврология, болалар неврологияси, психиатрия, болалар ва ўсмирлар психиатрияси, наркология, суицидология, суд-психиатрия экспертизаси, игнарефлексотерапия, нейрофизиология, мануал терапия, тиббий психология ва психотерапия мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

13 апрел

8 июн

21 сентябр

2 ноябр

14

Жамият саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш, валеология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

30 март

25 май

28 сентябр

23 ноябр

15

Болалар хирургияси, болалар урологияси, болалар кардиохирургияси, неонатал хирургия, офтальмология, болалар офтальмологияси, кўз микрохирургияси, нейроофтальмология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

20 апрел

1 июн

28 сентябр

16 ноябр

14 декабр

16

Пульмонология, фтизиатрия, фтизиохирургия, суяк тизими фтизиатрияси, фтизиоофтальмология, дерматовенерология, тиббий косметология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

13 апрел

15 июн

19 октябр

14 декабр

17

Клиник лаборатория диагностикаси, функционал ва инструментал диагностика, болалик даври функционал ва инструментал диагностикаси, тиббий генетика мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

2 март

18 май

14 сентябр

2 ноябр

18

Умумий онкология, болалар онкологияси (кимё терапияси), фотодинамик терапия, онкохирургия, болалар онкохирургияси, нур терапияси, онкоурология, онкоофтальмология, торакал онкохирургия, онкопроктология, таянч-ҳаракат аппарат ўсмалари (хирургия), бош ва бўйин ўсмалари, кимётерапия, онкогинекология, маммология, оториноларингология, тиббий сурдология, тиббий фониатрия мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

20 апрел

1 июн

12 октябр

16 ноябр

19

Патологик анатомия, суд-тиббий экспертиза мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси

6 апрел

25 май

12 октябр

23 ноябр

20

Фармация мутахассислиги аттестация комиссияси

20 апрел

22 июн

12 октябр

14 декабр

Соғлиқни сақлаш вазирлиги

Врачлар ва фармацевтларни

Фан ва ўқув юртлари бош

аттестациялаш ва лицензиялаш

бошқармаси бошлиғи Ў.С. Исмаилов

Республика маркази директори А. Яркулов


Кўчириб олиш pdf |