X
Логин
Пароль

Оддий куриниш

Вазирлик ҳақида Ҳужжатлар Муассасалар Янгиликлар Тадбирлар Лойиҳалар АКТ Оnline хизматлар
Аллергик касаллик бўйича диагностика ва даволаш стандартлари

Бош сахифа

21 ноября 2014

Аллергик касаллик бўйича диагностика ва даволаш стандартлари

Ўзбекистон Республикаси

Соғлиқни сақлаш вазирининг

2014 йил “_____”___________

_____ - сонли буйруғига илова

Аллергик касаллик бўйича диагностика ва даволаш стандартлари

п/п

МКБ-Х Нозологик- шакли Ташхислашдаги тахлиллар % зарур текши-рувлар Текши-рувлар сони Даво муолажалари Кузатув муддати Бахолаш мезонлари
Стацио- нар Поликли-ника
1 2 3 4 6 7 8 9
1 Шифр МКБ- J30 Аллергик ринит Лаборатор текширувлар Клиник:
 • Умуми қон тахлили.
 • Умумий пешоб тахлили.
 • Умумий IgЕ миқдорини аниқлаш –кўрсатма бўлганда.*
 • атопик аллергенлар билан тери синамаси (prick, скарифи (prick, скарификацион-касаллик тинч даврида). Функционал
 • . Бурун ёндош бўшлиқлари рентгенографияси –кўрсатма бўлганда.
 • .Консультация.
 • Аллерголог.
 • Отоларинголог кўрсатмага кўра.

100

100

50

50

50

100

50

1

1

1

1

1

1

1

Консерватив
 • .2- авлод антигистамин препаратлари.
 • .Мембранастабилловчи таъсирга эга препарат:
 • Кромогликат кислота унумлари препаратлари.
 • Таьсири паст ёки таьсири бўлмаганда топик глюкокортикостероидлар. Қўлланиш дозаси индивидуал равишда белгиланади.
 • Агар қарши кўрсатма бўлмаса АСИТ -аллергенспецифик иммунотерапия.*
10 кун 5 йил. Касаллик зўрайиб борганда бутун ҳаёти давомида кузатилади Базис терапия фонида касаллик хуружларини йўқолиши
2 Шифр МКБ- J45 Бронхи- ал астма Лаборатор текширувлар
  Клиник:
 • Умуми қон тахлили.
 • Умумий пешоб тахлили.
 • Қон биокимёвий текшируви
 • (умумий билирубин, аланинтрансфераза-АЛТ, аспартаттрансферазы,-АСТ, глюкоза).
 • Балғам текшируви.
 • Балғамни бактериологик экиш ва антибиотикка сезгирлигини текшириш (кўрсатма бўлганда).
 • Аллергенлар билан тери синамалари (prick, скарификацион).-касаллик тинч даврида.
 • Умумий IgЕ миқдорини аниқлаш –кўрсатма бўлганда.*
 • Функционал.
 • Кўкрак қафаси рентгенографияси.
 • Бурун ёндош бўшлиқлари рентгенографияси.
 • Даво муолажасидан олдин ва кейин ФВД текшируви.
 • ЭКГ-электрокардиография.
 • Консультация.
 • Аллерголог.
 • Отоларинголог- кўрсатмага кўра.
100

100

100

100

50

50

50

100

50

100

100

100

50

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Консерватив
 • Симпатомиметиклар:
 • қисқа таьсирли β2 агонистлар:

 • Метилксантинлар.
 • Холинолитиклар.
 • Тизимли яллиғланишга қарши даво глюкокортикостероидлар.
 • Ингаляцион глюкокортикостероидлар.
 • Семиз хужайраларни мембранастабилловчи таьсирга эга антигистамин дори воситалари.
 • Муколитиклар- касаллик оғирлигига қараб.
 • Лейкотриен рецепторлари антагонистлари.
 • Агар қарши кўрсатма бўлмаса АСИТ-аллергенспецифик иммунотерапия.*
10-12 кун 5 йил. Касаллик зўрайиб борганда бутун ҳаёти давомида кузатилади. Базис терапия фонида касаллик хуружларини йўқолиши.
3 Шифр МКБ- L20 Атопик дерматит Лаборатор текширувлар Клиник:
 • Умумий қон тахлили.
 • Умумий пешоб тахлили.
 • . Қоннинг биохимик тахлили(билирубин, аланинтрансфераза-АЛТ, аспартаттрансфераза- АСТ, С реактив оқсил-СРО, глюкоза).
 • Аллергенлар билан тери синамалари (prick, скарификацион касаллик тинч даврида).
 • Функционал.
 • Бурун ёндош бўшлиқлари ва кўкрак қафаси аъзоларининг рентгенографияси-кўрсатмага кўра
 • Электрокардиография
 • (ЭКГ).
 • Қорин бўшлиғи аъзоларининг УТТ – кўрсатмага кўра.
 • Консультациялар.
 • Аллерголог.
 • Дерматолог- кўрсатмага кўра.
100

100

100

50

50

100

50

100

50

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Босқичма-босқич даво.

1-босқич -сабабчи аллергенлар элиминацияси: индивидуал гипоаллергик пархез ва сақловчи тартиблари.

2-босқич : 3-10 кун давомида касалликни ўткир даврдан назоратга ўтказиш

 • 1-авлод антигистамин дори воситалари;
 • Тизимли яллиғланишга қарши даво ГКС билан;
 • (теридаги жараён оғирлиги ва тарқоқлигига қараб).

  3-босқич-базис терапия:

 • 2- авлод антигистамин дори воситалари;
 • Семиз хужайра мембранаси стабилизаторлари: (3 ойдан кам бўлмаган даврда 6-12-24 ойгача).
 • Топик ГКС-глюкокортикостероидлар турли активликдаги атопик дерматит оғирлик даражасига кўра берилади
 • 4-босқич касаллик клиник ремиссияга туширилгандан сўнг АСИТ-аллергенспецифик иммунотерапия ўтказилади

 • Антибактериал терапия: терида йирингли асоратлар пиодермия кузатилганида антибактериал терапия курси ўтказилади.
10 кун 5 йил. Касаллик зўрайиб борганида хаёт охиригача Базис даво фонида касаллик белгилари йўқолиши.
4 Шифр МКБ- L50 Қавар-чиқлар Лаборатор тахлиллар Клиник:
 • Умумий қон тахлили.
 • Умумий пешоб тахлили.
 • Қоннинг биохимик тахлили(билирубин, аланинтрансфераза-АЛТ, аспартаттрансфераза- АСТ, С реактив оқсил-СРО, глюкоза).
 • Копрограмма- кўрсатмага кўра.
 • Умумий IgЕ миқдорини аниқлаш кўрсатмага кўра.*
 • Аллергенлар билан тери синамалари (prick, скарификацион касаллик тинч даврида).
 • Тестлар: совуқдан (Дункан тест), иссиқдан, жгут билан.
 • Лейкоцитлар эмиграциясининг тормозланиш тестини дори воситалар билан In vivo ўтказиш.*
 • Функционал
 • Бурун ёндош бўшлиқлари ва кўкрак қафаси аъзоларининг рентгенографияси -кўрсатмага кўра.
 • Электрокардиография
 • ( ЭКГ).
 • Қорин бўшлиғи аъзоларининг УТТ- кўрсатмага кўра.
 • Консультациялар
 • Аллерголог
 • Дерматолог – кўрсатмага кўра.
 • Гастроэнтеролог – кўрсатмага кўра.
100

100

100

50

50

50

50

50

50

100

50

100

50

50

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Консерватив
 • 1-авлод антигистамин дори воситалари парентерал
 • Таъсирсиз холларда тизимли таъсирга эга ГКС:
 • 2-авлод антигистамин дори воситалари
 • Семиз хужайра мембранасини стабилловчи антигистамин дори воситалари қўллаш эхтимоли бор:
 • АСИТ –аллергенспецифик иммунотерапия қарши кўрсатмалар бўлмаган холларда.
10 кун 5 йил. Касаллик зўрайиб борганда хаёт охиригача Қаварчиқли тошмалар бартараф бўлиши.
5 Шифр МКБ- L51.2 Токсик эпи дермал нек- ролиз ( Лайелла синдроми). Лаборатор тахлиллар
 • Қоннинг кенгайтирилган тахлили хар хафтада беморнинг ахволи яхшилангунча, кейинчалик - заруратда.
 • Коагулограмма: III-IV оғирлик даражасида динамикада.
 • Қоннинг биохимик тахлили(умумий оқсил ва оқсил фракцияси, креатинин,билирубин, аланинтрансфераза-АЛТ, аспартаттрансфераза- АСТ, фибриноген, С реактив
 • оқсил-СРО, глюкоза, КИМ кислота ишқор мухити).
 • Умумий пешоб тахлили хар хафтада беморнинг ахволи яхшилангунча.
 • Балғам бактериологик тахлили.
 • КИМ (кислота-ишқорий мухит) ИВЛ ўтказилганда (кўрсатмага кўра) .
 • Функционал
 • Электрокардиография-ЭКГ.
 • Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ- кўрсатмага кўра.
 • Консультациялар
 • Аллерголог.
 • Дерматолог.
 • Стоматолог.
100

100

100

100

100

50

100

50

100

50

50

2-5

1-2

1-2

2-5

1

1

1-2

1

1

1

1

Консерватив:
 • ГКС-глюкокортикостероидлар:
 • Дезинтоксикацион терапия; (электролитлар, тузли эритмалар).
 • .Симптоматик терапия:
 • Антигистамин дори воситалари.
 • Антикоагулянтлар.
 • Дезагрегантлар.
 • Юрак гликозидлари.
 • Седатив воситалар.
 • Вазопрессор аминлар (гемодинамика бузилишида).
 • Антибактериал терапия –фармакологик анамнез ва бактериологик тахлиллар натижаларига кўра кенг таъсир спектрли антибиотиклар қўллаш.
 • Пенициллин гурухи антибиотикларини қўллаш қатъиян тақиқланади.
 • Дисбакетриоз коррекцияси (эубиотиклар).
14-30 кунгача 5 йил. Тўлиқ тузалиш ёки мехнатга лаёқатликнинг тикланиши.
6 Шифр МКБ- Т78,2 Анафилак- тик шок Лаборатор тахлиллар
 • Қон клиник тахлили
 • Коагулограмма:
 • III-IVоғирлик даражасида – динамикада ( кўрсатмага кўра).
 • Биохимик қон тахлили ( билирубин, аланинтрансфераза-АЛТ, аспартаттрансфераза- АСТ, фибриноген, глюкоза).
 • Пешоб умумий тахлили.
 • Функционал
 • Электрокардиография-ЭКГ.
 • Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ – кўрсатмага кўра.
 • Консультациялар
 • Аллерголог.
 • Реаниматолог (кўрсатмага кўра).
100

50

100

100

100

50

100

50

1

1

1

1

1

1

1

1

Консерватив:
 • Гумон қилинган медикамент-аллерген юборилишини тўхтатиш.
 • Имкон бўлса дори воситаси юборилган жойидан юқорида жгут боғланиши ёки ушбу жойнинг 0,1 % адреналин эритмаси 4-5 мл физиологик эритма билан санчиб чиқиш.
 • ГКС-глюкокортикостероидлар:
 • Преднизолон 90-120 мг ёки дексаметазон 8-32 мг томир ичига секинлик билан ёки томчилаб
 • Систолик артериал қон босими 90 мм.сим.уст. юқори бўлганида антигистамин воситалар юборилиши мумкин
 • Плазмаўрнини босувчи воситалар томир ичига секинлик билан ёки томчилаб юборилади.
 • Бронхообструктив синдром белгиларида -аминофиллин 2,4%-5 мл томир ичига физиологик эритмада.
 • Оксигенация.
 • КИМ коррекцияси.
 • Ўткир нафас етишмовчилиги давоси, бемор ИВЛ аппаратига ўтказилади ва бемор реанимация бўлимига ўтказилади.
1 кундан 10 суткача. 5 йил. Тўлиқ тузалиш ёки мехнатга лаёқатлиги тикланиши.

Изох:*-Республика Илмий-Ихтисослашган Аллергологик Марказида ўтказилади.


Ҳужжат тури:  Стандартлари
Ҳужжат:  Download
Кўчириб олиш pdf |