О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

Паразитология(uz) • 1. Безгак чакирувчиси бу - :
 • 2. Безгак юқиш йўллари санаб беринг:
 • 3. Безгак қўзғатувчиларини санаб ўтинг кўрсатинг:
 • 4. Қайси безгак турида эритроцитар шизогония 48 соат?
 • 5. Бир мавсумдан иккинчисигача паразит кайси организмда сақланиб қолади?
 • 6. Anopheles чивинларининг ҳаёт даврлари қайси муҳитларда кечади?
 • 7. Безгакнинг енгил шакли қайси препарат билан даволанади?
 • 8. Безгакнинг кайси шакли оғир асоратлар беради?
 • 9. Суткалик ўртача ҳарорат қанча бўлганда чивин организмида P. vivax ривожланади?
 • 10. Безгакка лаборатор ташхис қўйиш учун текширилади....
 • 11. Шизонт безгак сабаблари.
 • 12. Инфекция тарқалиш мавсумида асосий манба:
 • 13. Безгак триадаси симптомлари:
 • 14. Кайси безгак тури ўз ареалидан чиқмайди?
 • 15. Дунёда неча тур Anopheles чивинлари мавжуд?
 • 16. Қайси ҳолатда безгак ўтиши мумкин?
 • 17. Безгак тарқатувчи чивинлар ҳолатини ким доимий кузатиб бориши керак?
 • 18. Паразитнинг жинсий шакли:
 • 19. Қайси тур чивинлар орқали одамга безгак юқади?
 • 20. Уч кунлик безгакдан даволанганлар рецидивга қарши кандай даво олишлари керак?
 • 21. Безгакнинг қайси турида ўлим кўрсаткичи юқори?
 • 22. P.vivax да экзоэритроцитар шизогония тугагач битта шизонтдан чиқади:
 • 23. Уч кунлик безгак билан касалланганларни диспансер кузатув муддати:
 • 24. Безгак касаллиги ниманинг чақиши орқали юқади?
 • 25. Безгак касаллигининг кўпинча кузатиладиган дастлабки белгилари:
 • 26. Безгак ташхиси нимага асосланиб куйилади?
 • 27. Anopheles эркаги озиқланиши:
 • 28. Безгак учоғи бу-
 • 29. Гамбузиялаш бу:
 • 30. Чивинлар чақишидан ҳимояланиш чора-тадбирлари:
 • 31. Касалланиш ва ўлим кўрсатгичини пасайтириш ҳамда олдини олиш учун зарурий чоралар:
 • 32. Чивинларнинг кўпайиш жойлари:
 • 33. Кон препаратларини бўяшда ишлатиладиган бўёқ:
 • 34. Нефротик синдром қачон кузатилиши мумкин?
 • 35. ЗТЛ қўзғатувчисининг табиий резервуарлари:
 • 36. Лейшманиозларни тарқатувчилари:
 • 37. ЗВЛ қўзғатувчиларини ташувчилари:
 • 38. ЗВЛ ташхиси учун қайси пунктат қўлланилади:
 • 39. Нима билан микроскоп линзалари тозаланилади:
 • 40. Предмет ойналарини тозалаш учун қайси идеал восита бўлади
 • 41. ҚКТ кузғатувчиларининг табиий резервуарлари ва тарқатувчилари:
 • 42. Ўзбекистонда риштанинг тугатилиши кимнинг номи билан боғлик?
 • 43. Қайси вилоятларида аскаридоз кенг таркалган?
 • 44. Тениаринхозда диспансер кўриги муҳлати.
 • 45. Острицанинг узунлиги.
 • 46. Хўкиз тизмасининг узунлиги.
 • 47. Одам организмида аскариданинг яшаш даври.
 • 48. Одам организмида қилбош гижжанинг яшаш даври.
 • 49. Одам организмида описторхиснинг яшаш даври.
 • 50. Одам организмида тасмасимон (широкий лентец) гижжанинг яшаш даври.
 • 51. Аскаридоз билан қандай зарар-ланади?
 • 52. Тениаринхоз билан қандай зарарланади?
 • 53. Гименолепидоз билан қандай зарарланди?
 • 54. Тениаринхоз билан қайси маҳсулотлар билан зарарланиш мумкин?
 • 55. Аскариданинг охирги хўжайини.
 • 56. Острицанинг охирги хўжайини.
 • 57. Тасмасимон гижжанинг (широкий лентец) охирги хўжайини.
 • 58. Эхинококкнинг охирги хўжайини.
 • 59. Аскарида ва қилбош гижжалар тухумларининг ажралиб чиқиш йўллари.
 • 60. Қайси гижжа касаллиги билан бевосита бемордан зарарланиш мумкин?
 • 61. Энтеробиознинг асосий белгиси.
 • 62. Лямблиоз билан қандай зарарланади?
 • 63. Лямблияларнинг одам организмидан ажралиб чиқиш йўллари.
 • 64. Лямблия цисталарнинг размери.
 • 65. Гименолепидозни даволаш учун кайси препаратлар қўлланилади?
 • 66. Тениаринхозни даволаш учун қайси препаратлар қўлланилади?
 • 67. Безгакни ривожланиш даврларини кўрсатинг:
 • 68. Паразитнинг кетма-кет келувчи нечта хаётий даври бор?
 • 69. P.vivax нинг преэритроцитар шизогонияси давомийлиги:
 • 70. Кайси симптомлар бемор организмида инкубацион давр якунланганидан далолат беради?
 • 71. Гонотрофик даврнинг узунлиги нимага боғлик?
 • 72. Делагил (хлорохин) ўз таъсири бўйича қайси гуруҳга киради?
 • 73. Vivax ва ovale билан касалланган беморлар касалхонадан чиққандан сўнг қайси препаратлар ёрдамида даволаниш давом эттирилади?
 • 74. Тетрациклин ва доксациллин таъсири тури:
 • 75. Шизонт безгак инкубацион даври узунлиги нимага боғлик?
 • 76. P.vivax юқиш даври қачон бошланади?
 • 77. Anopheles эркаги ҳаёт узунлиги:
 • 78. Қонда паразит аниқланиши минимуми...
 • 79. Тропик безгакни даволашда примахин ишлатишга кўрсатма:
 • 80. Безгакнинг оғир ва асоратланган шаклида даво муолажаси:
 • 81. Хининни қўллашга қарши кўрсатма:
 • 82. Паразитнинг тури нима учун аниқланади?
 • 83. Асоратланмаган учкунлик безгакни даволашда паразитемия даражасини назорат қилиш вақти:
 • 84. Антропоноз тери лейшманиози (AТЛ) қўзғатувчилари:
 • 85. Зоонозли висцерал лейшманиознинг (ЗВЛ) қўзғатувчилари:
 • 86. Лейшманиозларнинг доимий равишдаги ташхиси учун умумий катталигининг даражаси:
 • 87. Клиник ташхисини тасдиқлаш учун ишлатилади:
 • 88. Асосан тоғли жойларда учрайдиган гельминтозлар.
 • 89. Аскарида личинкасининг жойлашиш жойи.
 • 90. Пакана гижжанинг жойлашиш жойи.
 • 91. Хўкиз тизмасинг жойлашиш жойи.
 • 92. Қайси гижжанинг ривожланишига ташқи муҳит зарур?
 • 93. Қайси инвазияларда УТТ асосий ташхис усули бўлиб ҳисобланади?
 • 94. Фасциолаларнинг охирги хўжайини.
 • 95. Пакана гижжанинг оралиқ хўжайини.
 • 96. Дизентерия амебиазининг клиник кечиши учун қайси белгилар тўғри келади:
 • 97. Микроскопнинг кайси катталигида препарат гижжалар тухумига текширилади?
 • 98. Пакана гижжа тухумларини аниқлаш учун қайси лаборатор ташхис усули ишлатилади?
 • 99. Қилбош гижжа тухумларини аниқлаш учун қайси лаборатор ташхис усули ишлатилади?
 • 100. Лямблиозни даволаш учун қайси препаратлар қўлланилади?
 • 101. Мудраш (гипнозоит) даври қайси турларда учрайди?
 • 102. Бегак тарқалиш даври бу:
 • 103. Қачон примахин қўлланилмайди?
 • 104. Фансидар компонентлари:
 • 105. Тропик безгак хлорохин билан даволангандан сўнг контрол слайдда гаметоцитлар топилса:
 • 106. Табиий юкиш холатида P.falciparum билан зарарланган беморнинг инфекция манбаи булиши кайси вактда тугайди?
 • 107. Эпидкузатув максади:
 • 108. Худуднинг безгакка берилувчанлик даражаси асосан куйидагича аникланади:
 • 109. Безгакка карши чора-тадбирлар кайси холатда энг самарасиз? ЗТЛ ва ЗВЛ беморлардан олинган тукима препаратлари нима билан буяланади?
 • 110. Аскаридознинг учоги булиб нима хисобланади?
 • 111. Тениаринхозга карши курашишда етакчи тадбирлар.
 • 112. Нажас суртмасида бир хужайралиларнинг цисталари аникланган. Улар кайси бир хужайралилар гурухига таълукли?
 • 113. Описторхис тухумларини аниклаш учун кайси лаборатор ташхис усули ишлатилади?
 • 114. Фюллеборн усули буйича флотацион эритмани тайерлаш учун 1 л сувга канча ош тузи кушиш керак?
 • 115. Амебаларнинг (вегетатив даврида) кайси турида тирик холатда ядроси курилмайди?
 • 116. Фасциолалар тухумларини аниклаш учун кайси лаборатор ташхис усули ишлатилади?
 • 117. Калантарян усули буйича тайерланган флотацион эритманинг солиштирма огирлиги канча булиш керак?
 • 118. Епгич ойнани куйганда суртма эритмаси четга чикиб кетса ва епгич ойнанинг устига окиб кетса нима килиш керак?
 • 119. Безгак юкумли касалликларнинг кайси турига киради?
 • 120. Одамда безгакни неча турдаги плазмодийлар чақиради?
 • 121. Безгак кўзғатувчининг ривожланиш даври қайси организмда ўтади?
 • 122. P .vivax даволанмаганда одам организмида қанча вақт сақланиб қолади?
 • 123. Чивин организмида рўй беради:
 • 124. Спорогония давомийлиги нимага боғлик?
 • 125. Учкунлик безгакнинг радикал даво курси неча кун давом этади?
 • 126. Ўзбекистонда учрайдиган безгак қўзғатувчиларини кўрсатинг.
 • 127. Безгакни олдини олиш чора-тадбирлари:
 • 128. Безгак профилактикаси учун аҳолига маслахатингиз.
 • 129. Қалин томчи нимани аниқлашда керак?
 • 130. Қайси трансмиссив касалликлар ташувчи сўлак безларида йиғилгандан сўнг ўтказилади?
 • 131. Ташувчи орқали безгакнинг ўтиши қандай йўл?
 • 132. Қайси препарат ёрдамида мавсумаро профилактика ўтказилади?
 • 133. МДХ худудида ташувчи вазифасини неча тур чивин бажариши мумкин?
 • 134. Одамдан одамга безгак қандай ўтади?
 • 135. Соғлом организмни зарарлаш учун нечта спорозоит етарли?
 • 136. Инициал иситма безгакнинг кайси турида учрайди?
 • 137. Асоратланмаган уч кунлик безгакни даволашда препаратлар кетма-кетлиги:
 • 138. Безгакнинг қайси тури бир умр давом этиши мумкин?
 • 139. Эритроцитар шизогония даври тугагач битта шизонтдан нечта мерозоит чикади?
 • 140. P.falciparum да экзоэритроцитар шизогония тугагач битта шизонтдан чиқади:
 • 141. Тропик безгак билан касалланганларни диспансер кузатув муддати:
 • 142. Ўзбекистонда кўпинча учрайдиган безгак касаллигининг шакли:
 • 143. Безгакка текшириш учун қон қачон олинади?
 • 144. Кайси кушни мамлакат безгак буйича эндемик деб хисобланади?
 • 145. Беморда безгак гумон қилинганда эпиданамнезга қандай саволлар киради?
 • 146. Тропик безгакнинг огир кечишининг белгилари:
 • 147. Чивинларнинг сонини ва уларнинг кўпайиш жойларини камайтириш учун нима қилиш зарур?
 • 148. Безгак бўйича эндемик бўлган худудларга жўнаётган шахсларга қандай тавсия берилади?
 • 149. Тадбирлар режасини тузиш учун зарурий маълумотлар:
 • 150. Конни безгакка тахлил килганда качон касаллик йуклигини аник айтиш мумкин?
 • 151. Қайси безгак шаклида пароксизм энг давомийли?
 • 152. Зооноз тери лейшманиознинг (ЗТЛ) кўзғатувчилари:
 • 153. ЗТЛ қўзғатувчиларини ташувчилари:
 • 154. АТЛ қўзғатувчиларини ташувчилари:
 • 155. Агарда микроскоп ишлатилмаса унда у каерда сакланиши керак:
 • 156. Куйидагилардан кайси лейкоцитларга мансуб эмас?
 • 157. ҚКТ чақирувчилари :
 • 158. Ришта қаерда тарқалган эди?
 • 159. Кайси вилоятларда тениаринхоз кенг тарқалган?
 • 160. Аскариданинг узунлиги.
 • 161. Қилбош гижжанинг узунлиги.
 • 162. Пакана гижжанинг узунлиги.
 • 163. Одам организмида острицанинг яшаш даври.
 • 164. Одам организмида хўкиз тизмасининг яшаш даври.
 • 165. Одам организмида фасциолаларнинг яшаш даври.
 • 166. Кайси гижжа миграция килади?
 • 167. Трихоцефалез билан қандай зарарланади?
 • 168. Энтеробиоз билан қандай зарарланади?
 • 169. Эхинококкоз билан қандай зарарланди?
 • 170. Кайси таомни истъемол килганда тениаринхоз билан зарарланиш мумкин?
 • 171. Килбош гижжанинг охирги хўжайини.
 • 172. Хўкиз тизмасининг охирги хўжайини.
 • 173. Пакана гижжанинг охирги хўжайини.
 • 174. Хўкиз тизмасининг оралик хўжайини.
 • 175. Сўроқ усули қайси гижжа касаллигининг ташхиси учун ишлатилади?
 • 176. Тениаринхознинг патогномоник белгиси.
 • 177. Кайси гижжа касаллиги аппендицитга ўхшаш клиник белгида бўлади?
 • 178. Лямблияларнинг жойлашиш жойи.
 • 179. Қайси материалда лямблияларни ва уларнинг цисталарини аниқлаш мумкин?
 • 180. Энтеробиозни даволаш учун қайси препаратлар қўлланилади?
 • 181. Аскаридозни даволаш учун қайси препаратлар қўлланилади?
 • 182. Трихоцефалезни даволаш учун кайси препаратлар қўлланилади?
 • 183. Безгак қўзғатувчисининг асосий хўжайинини кўрсатинг.
 • 184. Одам жигаридаги давр:
 • 185. Безгакнинг манбаи:
 • 186. Тропик безгакнинг асоратлари:
 • 187. Эндофиль чивинлар кундузи қаерда бўлишади?
 • 188. Примахин безгакнинг кайси турининг радикал давоси?
 • 189. Хинин қўллашга кўрсатма:
 • 190. Примахин бу -
 • 191. Примахин таъсирида рўй берадиган гемолизнинг энг кўп учрайдиган белгиси:
 • 192. Anopheles урғочисининг ҳаёт узунлиги:
 • 193. Ҳар қандай гонотрофик давр шундан иборат...
 • 194. 3 кунлик безгакда шизонтлар қандай даволанади?
 • 195. Аҳоли орасида безгак миқдорини аниқлайдиган энг яхши услуб.
 • 196. Хлорохин қўллашга қарши кўрсатма:
 • 197. Уч кунлик безгакда хинин неча кун қўлланилади?
 • 198. Беморда тропик безгак гумон қилинганда:
 • 199. АТЛ қўзгатувчисининг резервуарлари:
 • 200. Микроскопнинг катталик даражаси аникланади:
 • 201. Препаратни маркировка қилиш учун нимани қўллаш керак?
 • 202. ҚКТнинг асосий симптомлари:
 • 203. Аскариданинг жойлашиш жойи.
 • 204. Қилбош гижжанинг жойлашиш жойи.
 • 205. Пакана гижжа личинкасининг жойлашиш жойи.
 • 206. Қайси гижжа оралиқ хўжайин организмида ривожланиш даврини ўтади?
 • 207. Қайси гижжа касаллиги пневмонига олиб келади?
 • 208. Описторхиснинг охирги хўжайини.
 • 209. Эхинококкнинг оралиқ хўжайини.
 • 210. Кайси гижжа касаллигининг ташхиси учун серологик текширишлар ўтказилади?
 • 211. Микроскопнинг кайси катталигида лямблияларга текширилади?
 • 212. Острицалар тухумларини аниқлаш учун қайси лаборатор ташхис усули ишлатилади?
 • 213. Аскарида тухумларини аниқлаш учун кайси лаборатор ташхис усули ишлатилади?
 • 214. Хўкиз тизмаси тухумларини аниқлаш учун қайси лаборатор ташхис усули ишлатилади?
 • 215. Безгак клиникасининг ривожланиши қонда ниманинг пайдо бўлиши билан боғлик?
 • 216. Индивидуал химиопрофилактика ўтказилмаган ҳамда касаллик ўчоғидан чиқишдан олдин ёки чиққандан сўнг дарҳол тўхтатган шахсларда тропик безгак асосан неча вактдан сўнг рўёбга чиқади?
 • 217. Хлорохин (делагил) самарасизлиги сабаби:
 • 218. Қайси контингент одамлар P.vivax га чидамли?
 • 219. Паразитологнинг қуйидаги хулосаси нимани англатади:
 • 220. Хининнинг асосий ножуя таъсири:
 • 221. Примахин микдори ошириб юборилганда ножуя таъсири:
 • 222. Паразитнинг кайси тури топилганда паразитемияни ва паразитнинг ривожланиш боскичларини албатта аниклаш зарур?
 • 223. Фюллеборн усули буйича тайерланган флотацион эритманинг солиштирма огирлиги канча булиш керак?
 • 224. Нажас намуналарни ичак бир хужайралиларига текширилганча каерда саклаш керак:
 • 225. Ичак паразитозларини даволашда кайси доривор усимликлар кулланилади?
 • 226. Маълум бир бегак чивини популяциясида кайси курсаткичнинг нисбий куплиги мухим эпидемиологик ахамиятга эга?
 • 227. Лейшманиозларни даволаш учун кулланилади:
 • 228. Кандай холда ККТ чакирувчилари микроскоп остида куринади?
 • 229. Аскаридознинг интенсив учогларини согломлаштириш принциплари.
 • 230. Фасциолаларнинг оралик хужайини.
 • 231. Кайси амебаларнинг цисталарида ядролар сони 8 ва ундан ортик булади?
 • 232. Тасмасимон гижжа (широкий лентец) тухумларини аниклаш учун кайси лаборатор ташхис усули ишлатилади?
 • 233. Тасмасимон гижжанинг (широкий лентец) оралик хужайини.
 • 234. Нажасни лямблияларга текшириш учун кайси реактив зарур?
 • 235. Калантарян усули буйича флотацион эритмани тайерлаш учун 1 л сувга канча селитра (NaNO3) кушиш керак?
 • 236. Ичак бир хужайралиларига текшириш максадида нажаснинг оддий суртмасини тайерлаш учун, куйидаги шароитларнинг ахамияти борми?
 • 237. Ичак паразитозларини даволашда (специфик дорилардан ташкари) кайси препаратларни ишлатиш тавсия этилади?

Назад к списку