О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Главная

КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА(uz) • 1. ЭММ энергия даражаси қаерда ўлчанади:
 • 2. Ахоли яшаш жойларида ЭММ маънбаларига қуйидагилар киради:
 • 3. Товуш тўлқинлари ўлчов бирлиги:
 • 4. Телемарказларнинг СХМ ўлчамлари нималарга боғлиқ:
 • 5. Телемарказларнинг СХМ қандай минтақаларга бўлинади:
 • 6. Шовқин кучланиши қандай ўлчов бирлигида ўлчанади:
 • 7. Вазифаси бўйича дорихоналар неча гурухга бўлинади:
 • 8. Ишлаб чиқариш лабораториясида ичимлик сувидан микробиологик кўрсаткичлар бўйича синамалар олиш сони нималарга боғлиқ:
 • 9. Ичимлик сувини эпидемиологик томонидан хавфсизлигини бахоловчи микроорганизмни кўрсатинг:
 • 10. Саноат корхоналарининг СХМ ўлчамлари қандай ўрнатилади:
 • 11. Ўпка патологиясига нисбатан "юқори риск" қайси ахоли гурухидалини кўрсатинг:
 • 12. Атмосфера хавосини қайси ифлослантирувчиларини ахолини санитария-маиший шароитларга таъсири юқори:
 • 13. Атмосфера хавосининг қайси ифлослантирувчи маънбаларитўлиқ ёнмаган ва қурум махсулотларини ташлайди:
 • 14. Қонда карбоксигемоглобин хосил бўлиши қайси ифлослантирувчига боғлиқ:
 • 15. Нафас олиш минтақсида ифлосланиш даражасининг юқори бўлиши қайси инверсияда кузатилади:
 • 16. Ахоли саломатлигига қайси инверсия бевосита таъсир кўрсатади:
 • 17. Атмосфера хавосидан синама олиш жойи қаерда ташкил этилади:
 • 18. Қайси муассаса амосфера хавосининг назоратини тўлиқ тахлил ва график бўйича олиб боради:
 • 19. Хаводан синамалар олиш бир вақтнинг ўзида нечта нуқтада олиб борилади:
 • 20. Максимал ифлосланиш аниқланганда хаводан нечта синама олиш зарур:
 • 21. Атмосфкера хавосидаги ифлослантирувчини максимал бир маротабали концентрацияси қачон бахоланади:
 • 22. Атмосфера хавосини ифлослантирувчиларини фақат бир марталик концентрациясини бахолаш учун қайси муассаса синама олади:
 • 23. Санитария врачи амалиётда атмосфера хавосини бахолаш учун қайси синамалардан фойдаланади:
 • 24. Хаво харакат тезлиги ва йўналишини аниқлаш учун қайси асбоблар қўлланилади:
 • 25. Атмосфера хавосидаги ифлослантирувчиларни қайси концентрацияларини ўрганишда Мигунов электр аспираторидан фойдаланилади:
 • 26. Хаводан синама олиш ва тахлил қилиш нима билан якунланади:
 • 27. Атмосфера хавосини максимал ифлосланиш минтақаси аниқланса, қанча миқдорда синама олиш керак:
 • 28. Атмосфера хавосини кузатув постларини ким ташкил этади:
 • 29. Хаводан синма олиш қайси усулга киради
 • 30. КСН да атмосфера хавосининг ифлосланиш даражасини ким текширади:
 • 31. Ахоли турар жойлари атмосфера хавосини сифатини тўғри назорат қилиш учун қайси хужжатдан фойдаланилади:
 • 32. Лаборатория текширув натижалари бўйича атмосфера хавосининг сифатига ким бахо беради:
 • 33. Хаводаги зарарли моддаларни концентрация қайси ўлчов бирликларида ифодаланади:
 • 34. Ахоли турар жойлари режасида объектни жойлашишини ўрганиш қайси санитария текширув усулига киради:
 • 35. Ахоли саломатлигини ўрганиш қайси усулга киради:
 • 36. Атмосфера хавосини ифлосланиш даражасини бахолаш қайси тадбирга киради:
 • 37. Атмосфера хавосини санитария мухофазаси бўйича радикал тадбирий чораларни кўрсатинг:
 • 38. Атмосфера хавосини ифлослантирувчиларини РЭК ким, қачон билиши керак:
 • 39. Атмосфера хавосидаги зарарли моддаларнинг РЭК қайси даражада ўрнатилади:
 • 40. Агар ифлосланирувчи ўсмликларга, хаво мусаффолигига ва иқлимга таъсир этса уни меёрда деб бўладими:
 • 41. Моддани хаво мухитидаги РЭК асослашдан аввал ыайси кўрсаткич ўрганилади:
 • 42. Ахоли турар жойлари атмосфера хавосида кимёвий моддаларнинг гигиеник меёри қандай аталади:
 • 43. Атмосфера хавоси азот оксиди билан ифлосланган шароитда яшаётган болаларда пайдо бўладиган махсус касаллик:
 • 44. Атмосфера хавоси қайси ифлослантирувчи маънбасидан ер усти (приземной) қаватига кимёвий модда тушади:
 • 45. Автотранспортлар томонидан атмосфера хавосини ифлосланиш даражаси нимага боғлиқ:
 • 46. Йилнинг қиш фаслида атмосфера хавосини интенсив ифлослантирадиган маънба:
 • 47. Атмосфера хавосини ёқилғи газлари билан ифлосланиш даражасига таъсир кўрсатадиган метеоомилларни кўрсатинг:
 • 48. Инсон қонида карбоксигемоглобинни пайдо бўлишида иштирок этадиган ифлослантирувчи маънбани кўрсатинг:
 • 49. саноат корхонасидан чиқадиган қайси чиқиндиларни исобга олиш зарур:
 • 50. Қайси маънба атмосфера бактериал таркибини седиментацион услукбда ўрганишни талаб этади:
 • 51. Бир хонали хонадонни яшаш майдони нечага тенг:
 • 52. Яшаш хоналари баландлигининг қандай ахамиятлари бор:
 • 53. Биноларни қурилиш фундаменти қанча чуқурликда бўлиши керак:
 • 54. Йилнинг совуқ мавсумида хоналардаги хаво харакатини оптимал тезлиги
 • 55. Яшаш хоналарида хаво неча маротаба алмашиниши керак соатда:
 • 56. Яшаш хоналарида кундузи шовқинни максимал рухсат этилган даражаси:
 • 57. лойиханинг 1:500 масштаби қандай ўқилади:
 • 58. Янги қурилган ёки қайта таъмириланган объектларни қабул қилишда санитарный врач иштирок этадими:
 • 59. Ётоқхоналарнинг бир яшаш хонасига нечта талаба жойлаштириш мумкин:
 • 60. Ётоқхоналарнинг яшаш хонаси қандай хисоб китоб билан аниқланади:
 • 62. Яшаш хоналарида ёруғлик коэффициенти ўлчами:
 • 63. Табиий ёритилганлик интенсивлиги қайси асбоб ёрдамида ўлчанади:
 • 64. Ёруғликни тушуш бурчагини меёрини кўрсатинг:
 • 65. Шифохонанинг операция хонасида ёруғлик коэффициентини ўлчами:
 • 66. Шифохона палаталарида ёруғлик коэффициентини гигиеник меёри қанча:
 • 67. Боксларда бир ўрин учун майдон м2да:
 • 68. Боксларда икки ўрин учун майдон м2да:
 • 69. Операция блоклари операция хонасининг энг қулай ориентацияси:
 • 70. Шифохоналарнинг қурилиш фоизи неча фоизга тенг:
 • 71. Амбулатория-поликлиника муассасаларининг қабули хисобини кўрсатинг:
 • 72. Катталар учун юқумли ва рухий касалликлар бўлимида палаталар майдони бўлиши керак м2:
 • 73. Катталар учун соматик бўлимларда бир ўрин учун палата майдони меёрини кўрсатинг:
 • 74. Қайси хаммомларда иситиш ва табиий харакатлантирувчи вентиляция қурилмаларини ўрнатиш рухсат этилади:
 • 75. Хаммомларнинг ечиниш хонасидаги мебел ва мосламаларни дезинфекцияси учун қўллаиладиган дезинфекция эритмаси:
 • 76. Сартарошхоналарни тозалашда қандай дезинфекция эритмасини қўллаш тавсия этилади:
 • 77. Сартарошхонада иш қуролларини қандай дезинфекция эритмаси билан тозаланади:
 • 78. Сартарошхонада иш қуролларини дезинфекция эритмаси билан мулоқат вақти (экспозиция) қанча:
 • 79. Кўкаламзорлаштириш ўсимликларини нечта тоифасини биласиз:
 • 80. Қайси тўлқин частота инфратовуш дейилади:
 • 81. Қайси тўлқин частота ултратовуш дейилади:
 • 82. Тўлқин частотасининг ўлчов бирлиги:
 • 83. Товуш кучи қайси ўлчов бирлигида ифодаланади:
 • 84.ДСЭНМ томонидан лойиханинг қайси қисмларига хулоса беради:
 • 85. Ахоли турар жойларида хаво харакатининг қандай тезлиги уларни нафас олиш функциясига таъсир кўрсатади:
 • 86. Шахар худудидаги функционал фойланилмайдиган минтақани кўрсатинг:
 • 87. Омборхоналарнинг турар жой ва бошқа биноларгача бўлган СХМ ўлчами нималарга боғлиқ:
 • 88. Картошка, мева ва сабзовотлар сақлаш омборхонаси СХМ минимал ўлчамини кўрсатинг:
 • 89. Юк ташиш ва тез юрар автомобил йўлларини қаерга жойлаштирган маъқул:
 • 90. Қурилишнинг қизил чизиғи нима:
 • 91. Гараждан турар жой ва жамоат биноларигача масофа ўлчами нимага боғлиқ:
 • 92. Микрорайондаги биноларнинг инсоляциясини гигиеник бахолашда қандай қурилиш тизими мақсадга мувофиқ хисобланади:
 • 93. Бинолар орасидаги масофа қанча бўлиши керак:
 • 94. Болалар муассасаси биноси билан соя берадиган бино орасидаги масофа қанчага бўлиши керак:
 • 95. Турар жой ва жамоат биноларининг бош лойихасида қандай умумий маълумотлар берилади:
 • 96. Назорат остидаги объектларни санитария текшириш усуллари бўлинади:
 • 97. Назорат остидаги объектларни мукаммал санитария текширувидан ўтказиш частотаси:
 • 98. ДСЭНМ Коммунал гигиена бўлими бўйича санитария шифокорларининг ставкаси нимага асосланиб ўрнатилади:
 • 99. ДСЭНМ КГ бўлими штати ЎзР ССВ қайси буйруғида кўрсатилган:
 • 100. Марказлаштирилган сув таъминоти тизими учун танлаб олинган маънбалар атрофида санитария химоя минтақалари (СХМ) қайси хужжат бўйича ташкил қилиш:
 • 101. Ётоқхоналарда КСН ўтказишда қандай қонуний ҳужжатга асосланади:
 • 102. ДСЭНМ иш юритиш хизмат хужжатлари қандай турларга бўлинади:
 • 103. Санитария врачи фаолиятида фойдаланадиган хужжатлар ыайси гурухларга бщлинади:
 • 104. ДСЭНМ Коммунал гигиена бўлими иш режасини ким томонидан тузилади ва ким тасдиқлайди:
 • 105. Санитария врачи вазифа ва хуқуқлари қайси хужжатда кўрсатилган:
 • 106. Санитария врачининг ДСЭНМдаги иш режаси қайси бўлимлардан иборат бўлади:
 • 107. Қуйида келтирилган қайси ишлар ташкилий услубий хисобланади:
 • 108. мукаммал санитария текширув далолатномаси қайси қисмлардан иборат:
 • 109. Ахоли яшайдиган жойларни тозалашни асосан кимлар назорат қилади:
 • 110. Назорат остидаги объектни мукаммал санитария текширувидан сўнг қанйдай расмий хужжат тўлдирилади:
 • 111. Назорат остидаги объектларнинг "иш папкасида" қандай хужжатлар бўлиши керак:
 • 112. Санитария-гигиена ва эпидемияга қарши қоидалар бузилганда санкция солишнинг кетма-кетлигини кўрсатинг:
 • 113. Қандай қонуний-меёрий хужжатга асосланиб махаллий сув таъминоти сувларининг сифатига гигиеник талаб қўйилади:
 • 114. Табиий ва сунъий ёритилганлик қайси расмий хужжат асосида меъёрлаштирилади:
 • 115. Санитария врачи хаммомлар устидан кундалик санитария назорати ўтказганда фойдаланадиган расмий хужжат:
 • 116. Кирхоналар устидан санитария назорати ўтказишда сан врачи қайси расмий хужжат асосида текшириш ўтказади:
 • 117. Сартарошхоналар устидан кундалик санитария назорати ўтказишда санитария врачи қайси расмий хужжат асосида текшириш ўтказади:
 • 118. Тупрокни санитария мухофазаси бўйича профилактик тадбирлар қандай гурухларга бўлинади:
 • 119. Касаланиш тахлили кўпроқ тиббий ёрдамга мурожатининг қайси тури бўйича ўтказилади:
 • 120. Кимевий моддаларни биргаликда йиғинди бўлиб таъсир этиши қандай оқибатларга олиб келади:
 • 121. Ичимлик суви таркибида нитарат миқдори ошиб кетса қандай касаллик келиб чиқади:
 • 122. Ичимлик суви таркибида фтор миқдори ошиб кетса қандай касаллик келиб чиқади:
 • 123. Ичимлик суви таркибида фтор миқдори камайиб кетса қандай касаллик келиб чиқади:
 • 124. Ичимлик суви таркибида йод миқдори камайиб кетса қандай касаллик келиб чиқади:
 • 125. Атмосфера хавосининг қайси таъсир характери ахоли саломатлигини демографик кўрсаткичларига таъсир кўрсатади:
 • 126. ДСЭНМ экологлари ўткир ва узоқ вақт давом этадиган касалликларни қандай хисобга олади:
 • 127. Ахоли саломалигини ўрганиш бўйича материаллар йиғиш учун қанча давр бўлиш керак:
 • 128. Анкета сўров усулларига ахолинининг ёшдагилари жалб қилинади:
 • 129. Атмосфера хавосини умумий ислослантирувчилари таъсири натижасида қандай касалликлар келиб чиқиши мумкин:
 • 130. Ахоли саломатлиги холатини ифодаловчи кўрсаткичлар:
 • 131. Ахоли ўртасида касалланишни ўрганишда фойдаланиладиган усулларни кўрсатинг:
 • 132. Қуйидаги синамалардан қайси бири бактериологик кўрсаткичлар бўйича ДавСТ 950:2011 талабларига тўғри келади:
 • 133. Ичимлик сувнинг кимевий таркибини ўзгариши сабаб қандай юқумли бўлмаган касалликларни келтириб чиқаради:
 • 134. Ичимлик суви таркибидаги инсон организмига зарарли таъсир кўрсатадиган кимёвий моддалар:
 • 135. Ичимлик сувини эпидемия томонидан хавфсизлигини таъминловчи санитария бактериологик кўрсаткичларн6и кўрсатинг:
 • 136. Ичимлик сувини эпидемиологик хавфсизлиги кўрсаткичлари:
 • 137. Ичимлик сувинининг қаттиқлиги юқори бўлса қайси касалликни ривожланишига олиб белади:
 • 138. Ичимлик суви таркибида хлоридлар кўп бўлса организмда:
 • 139. Турар жой минтақасидаги қайси атроф мухит омиллари ёмонлашса юқумли касалликларни ошиши кузатилади:
 • 140. Ахоли анкетасўров усулларидан ўтказишда қайси гурух ахоли ва белгилар ўрганилмайди:
 • 141. Онкологик хасталик олиб келувчи ёнилғи газ таркибидаги инградиент айтинг:
 • 142. Атмосфера хавосини ифлосланишига яшаш минтақасидаги қайси ахоли гурухи сезгир
 • 143. Тупроқда 20-25 йил мобайнида қандай касаллик қўзғатувчилари сақлана олади:
 • 144. Тупроқ омили орқали қандай гижжа касалликлари тарқалиши мумкин:
 • 145. Кемирувчилар орқали қандай касалликлар тарқалиши мумкин:
 • 146. Атмосфера хавосини санитария мухофазоси буйига тиббиёт йўналиши тадбирларини кўрсатинг:
 • 147. Сув омили орқали қандай юқумли касалликлар тарқалади:
 • 148. Узоқ вақт давомида таркибида 4 мг/.л фтор бўлган сувни истемол қилса қандай эндемик касаллик келиб чиқади:
 • 149. Узоқ вақт давомида таркибида фтор бўлмаган сувни истемол қилса қандай эндемик касаллик келиб чиқади:
  • А. флюороз
  • B. кариес*
  • C. асбестоз
  • D. гелбминтоз
 • 150. Сув мухити орқали тарқаладиган юқумли касалликларни тез тарқалишини ўзига хос хусусиятларини санаб беринг.
 • 151. Сув мухити орқали тарқаладиган юқумли касалликларни тез тарқалишини ўзига хос хусусиятлари:
 • 152. Касалланишни ўрганиш бўйича материаллар йиғишни ташкил этишни қандай ўзига хос хусусиятлари хисобга олинади:
 • 153. Катта ёшдаги ахоли саломатлигини ўрганишда санитария шифокори қайси гурух касалликлар билан кўпроқ қизиқади:
 • 154. Атмосфера хавосини ифлосланиши натижасида ахоли саломатлик холати қайси кўрсаткичлар билан ўрганилади:
 • 155. Автотранспортларнинг ёқилғи газлари таъсирида қайси касалликлар ривожланиши мумкин:
 • 156. Атмосфера хавоси ифлосланиши натижасида қандай махсус касалликлар келиб чиқади:
 • 157. Коммунал объектларни қурилиши юзасидан ОСН нечта босқичини биласиз:
 • 158. Коммунал объектларни лойихалаштириш ва қурилиш устидан ОСН ўтказишда қандай қонуний меёрий хужжалардан фойдаланилади:
 • 159. Сан Қ ва М бўйича коммунал объектларнинг СХМ нечта синфга юўлинади:
 • 160. Қурилишнинг бош режаси нима:
 • 161. Турар жой биноларининг ситуацион лойихасида нималар акс эттирилади:
 • 162. Ишлаб чиқаришда корхоналарида ичимлик сув қайси мақсадларда сарфланади:
 • 163. "Яшаш хоналарининг ориентацияси" деганда нимани тушунасиз:
 • 164. Хонадонларнинг яшаш хоналари лойихаларини санитария экспертизасида аниқланади:
 • 165. Иморат лойихасида секция жойланишига караб қуйидагича бўлади:
 • 166. Ётоқхоналарнинг қайси турдаги лойихалари ДСЭНМ лари билан келишилиб олинмайди:
 • 167. Қурулиш лойихаларининг қандай турларини биласиз:
 • 168. Огохлантирувчи санитария назоратида санитария врачи олдида тўрган масалалар нималардан иборат?
 • 169. Огохлантирувчи санитария назоратида санитария врачи олдида турган масалалар нималардан иборат:
 • 170.Ётоқхонанинг қурилиш бош лойихасига санитария врачи берадиган умумий тавсифнома:
 • 171. Талабалар турар жойи лойихасидан қурилиш фоизини аниқлаш учун қайси ўлчамлар керак:
 • 172. Ётоқхоналарни санитария-техник жихозланишига қайсилар киради:
 • 173. Яшаш хоналарида табиий ёритилганликни қандай хилларини биласиз:
 • 174. Табиий ва сунъий ёритилганликни қўшиб меёрлаштирилса қандай аталади:
 • 175. Даволаш профилатика муассасаларида қанақа санитария-техник қурилмалар бўлиши шарт:
 • 176. Касалхона майдонини минтақаларга бўлиниши ўз ичига қуйидагиларни олади:
 • 177. Сиз қандай меъморий-лойихавий қарорлари турларини биласиз:
 • 178. Кўп профиллик касалхонани лойихасини санитария экспертизасини ўтказишни ўзига хос томонлари:
 • 179. Лойиха бўйича хулоса, қандай қисмлардан иборат:
 • 180. Шифохона палаталарини қуён нурига нисбатан риентацияси аниқланг:
 • 181. Қайси шифохоналар шахар чекасига жойлаштириш мақсадга мувифиқ:
 • 182. . Санитария назоратининг қайси турида хаммомнинг ўтказиш қобилияти, ер майдонининг катталиги, аҳоли пунктида тўғри жойлашганлиги, лойихалаштирилганлиги ва ободонлаштирилганлиги ўрганилади:
 • 183. Шахар майдонларини функционал минтақаларга бўлиниши:
 • 184. Агар сув манбаси атрофига СХМ ташкил қилишга имконият бўлмаса, маънбани марказлаштирилган сув таъминоти учун қўллаш мумкинми:
 • 185. Канализация иншоотини қурилиш лойихаси ўз ичига нималарни олади:
 • 186. Канализация лойихаси чизма митериали ўз ичига нималарни олади:
 • 187. Канализация лойихаси чизма митериали ўз ичига нималарни олади:
 • 188. Канализация иншоотлари лойихаси паспорт қисмига нималар киради:
 • 189. Турар жой ва жамоат биноларини лойихаларини сан экспертизасида огохлантирувчи санитария назоратининг вазифаларини айтинг:
 • 190. Лойиханинг паспорт қисми билан танишганда қайси масалалар ечилади:
 • 191. Турар жойнинг боғловчи лойихалари ўз ичига қуйидагиларни олади:
 • 192. Хўжалик-ичимлик сув таъминоти учун сув маънбаларини танлашда нималар хисобга олинади:
 • 193. Марказлаштирилган сув таъминоти манбалари қандай кўрсаткичлар бўйича синфларга бўлинади:
 • 194. Огохлантирувчи санитария назоратининг учинчи босқичи:
 • 195. Объектларнинг СХМ ўлчамлари нималарга боғлиқ:
 • 196. УзДСТ 951:2000 бўйича ер ости ва очиқ сув таъминоти маънбалари нечта синфга бўлинади:
 • 197. Сув таъминоти маънбаларининг синфларини ким ўрнатади:
 • 198. ДавСт 951-2000 бўйича II синф ер ости сув манбаси учун қандай тозалаш усуллари қўлланилади:
 • 199. ДавСт 951-2000 бўйича III синф ер ости сув манбаси учун қандай тозалаш усуллари қўлланилади:
 • 200. ДавСт 951-2000 бўйича I синф очиқ сув манбасини сувини яхшилаш учун қандай усуллар қўлланилади:
 • 201. ДавСт 951-2000 бўйича II синф очиқ сув манбаси сувини яхшилаш учун қандай усулдан фойдаланилади:
 • 202. Агар сув маънбаси сувининг таркибида фитопланктон бўлса қандай тозалаш усули қўлланилади:
 • 203. Марказлаштирилган сув таъминоти учун сув маънбаларини танлаш бўйича амалдаги хужжатни кўрсатинг:
 • 204. Сув манбалари II СХМ қандай номланади:
 • 205. Сув санбалари III СХМ қандай номланади
 • 206. Махаллий сув таъминоти учун қудуқлар қандай қурилади:
 • 207. Сув таъминоти маънбалари атрофида СХМ нима учун ташкил этилади:
 • 208. Сув таъминоти маънбаларини санитария мухофазаси:
 • 209. Сув хавзаларига нечта СХМ чегаралари ўрнатилади:
 • 210. Оқар (дарё ва каналлар) сувлар учун I-СХМ чегараси:
 • 211. Окмайдиган (кўл ва сув омборлари) сувлар учун I-СХМ чегараси:
 • 212. Қатламлараро босимсиз сув манбалари учун I-СХМ чегаралари:
 • 213. Очиқ сув манбасининг атрофига II -СХМ ўрнатишдан мақсад:
 • 214. Оқмайдиган сув хавзалари учун II-СХМ чегаралари:
 • 215. Чиқинди сувларни ташлаш шароитлари қайси хужжат асосида назорат қилинади:
 • 216. Ер ости сув маънбаларини эксплуатация қилишнинг ўртача давомийлиги:
 • 217. Кўнгилдагидек санитария техник ва гидрогеологик шароитларда ДСЭНМ билан келишилган холда, ер ости сув манбаларининг I-СХМ канчага қисқартириш мумкин:
 • 218. Иморатни инсоляцияси деганда нимани тушунасиз:
 • 219. Хонадон (квартира)нинг таркибига қуйидаги хоналар киради:
 • 220. Кўп хоналик турар жойнинг асосий яшаш хоналарига нималар киради:
 • 221. Яшаш хонаси майдони процентларда қуйидагича бўлади:
 • 222. . 9 қаватлик иморатни лойихасини санитария экспертизасида санитария техника қурилмалари текширилганда ахлат ташлаш қурилмаси назарда тутилганлиги аниқланди. Ахлат тўпланадиган хона ярим подвал қаватида турар жой хоналари тагида жойлашганлиги аниқланди. Шу масала юзасидан сизнинг фикрингиз:
 • 223. Иморат лойихасининг горизонтал кесмаси деганда сиз нимани тушунасиз:
 • 224. Селитеб минтақага худудига корхоналарни жойлаштириш мумкинми:
 • 225. Қурулиши тугалланган иморатни қабул қилиш ишчи комиссия томонидан вентиляцияни самарали ишламаётгани ва ёритилганликни етарли эмаслиги аниқланди. Ушбу ишлаб чиқариш объектни қабул қилишда ДСЭНМ бош врачи Давлат қабул комиссияси таркибида қандай қарорга келиши керак:
 • 226. Талабалар ётоқхонаси лойихасини ДСЭНМ га текширишга келтирилди: Бир одам учун яшаш хонаси майдони 4 м кв, хоналари бир-бирига утадиган, ҚМҚга қайси кўрсатгичлари тўғри келмайди:
 • 227. ДСЭНМ номига Олмазор туманидаги 8-чи талабалар турар жойида яшовчилардан тунги пайтда шовқиннинг юқорилигидан шикояти тушди. Санитария текширувларида йўл қўйиладиган шовқиннинг миқдори соат 23 дан 7 гача бўлган вақтда 50 дба дан ошмаслиги аниқланди. Шу юзасидан сизнинг хулосангиз:
 • 228. Хамза тумани ДСЭНМ га кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун, иморатнинг цокол ва ярим ертўла қаватларида жойлашган хоналарни яшаш хоналарига айлантириш, кайта таъмирлаш лойихаси келтирилди. Бу хоналарда ЁК 1:6.0 га тенг. Сизнинг хулосангиз:
 • 229. Даволаш профилактика муассасалари лойихасида тушунтириш хатида қандай маълумотлар бўлади:
 • 230. Санитария шифокори ДПМ иморати лойихаси қирқмалари, олд кўриниши чизмалари ва бўлимларини лойихалаштирилганлигини ўрганиб қандай маълумотлар олади:
 • 231. Кўп профиллик касалхонани лойихасини кўриб чиқилиб ижобий хулоса берилди. Санитария врач объект қурилишида лойихадан четга чиқилганлигини аниқлади. Санитария врачи қандай йўл тутиши керак:
 • 232. Агар текширувлар сувда хлорфенол хиди пайдо бўлиши эхтимолини билдирса, қандай тадбирини ўтказиш мўлжаллланиши керак:
 • 233. Коагуляция ва тиндиргичнинг лойихаларини экспертиза қилишда нималарни текширилади:
 • 234. Сув таъминоти лойихаларини кўриб чиқкандан сўнг нималар бўйича гигиеник бахо бериш керак:
 • 235. Сув ўтказиш тармоғининг қандай турларини биласиз:
 • 236. Хлоратор хонасида қандай вентиляция ўрнатиш мумкин:
 • 237. Сув таъминоти лойихаларини экспертизаси учун норматив ҳужжатлар:
 • 238. Марказлаштирилган сув таъминоти огохлантирувчи санитария назорати босқичлари:
 • 239. Сув таъминоти бўйича қандай лойихалар санитария экспертизадан ўтказилиши шарт:
 • 240. Сув таъминоти лойихаларини экспертиза қилиш режаси:
 • 241. Сув таъминоти лойихалари таркибида қандай хужжатлар бўлиши керак:
 • 242. Сув маънбаси атрофида ташкил этилган I-СХМ худудида ташкил қилиш керак:
 • 243. Ер ости манъбалари атрофида II-СХМ чегаралари нималарга асосланиб ҳисобланади:
 • 244. Инсон қулоғи қайси тебранишдаги хаво тўлқинлари товуш сифатида эшитадии:
 • 245. Экзоген кимёвий моддаларни инсон организмига кумулятив таъсир самараси нечага бўлинади:
 • 246. Ичимлик сувининг органолептик кўрсаткичлари:
 • 247. Ичимлик сувида коли-индекс канчага тенг:
 • 248. Ичимлик сувида умумий микроблар сони канчага тенг:
 • 249. ЎзР шароити ичимлик суви таркибида рухсат этиладиган фтор миқдори:
 • 250. Ичимлик суви таркибида нитратниг рухсат этилган миқдори:
 • 251. Допустимая мутность воды согласно ГОСТ "Вода питьевая" должна составлять:
 • 252. Ичимлик сувида рухсат этиладиган лойқалик миқдори:
 • 253. Қолдиқ реагентларнинг миқдорини аниқлаш учун сувдан синамалар қанча вақт оралиғида олинади:
 • 254. Ичимлик сувини хлорлашдан сўнг пайдо бўладиган махсус хид қанчадан ошмаслиги керак:
 • 255. Ичимлик сувини тақсимловчи тармоққа беришдан аввал қолдиқ хлор қанча вақт оралиғида аниқланади:
 • 256. Ичимлик сувини патоген микроблар билан ифлосланиш сабабларини аниқлаш учун қўшимча қандай текширишлар ўтказилади:
 • 257. Ичимлик сувини қандай зарарсизлантириш усулларини биласиз:
 • 258. ичимлик суви билан хлор бирикмаси қаерда мулоқотда бўлади:
 • 259. Сувда хлор фенол хидини пайдо бўлишини олдини олиш учун қандай хлорлаш услуби ишлатилади:
 • 260. Сувни УБН билан зарарсизлантиришни хлорлашга нисбатан устиворлиги:
 • 261. Сувни самарали хлорлаш учун керакли шароитлар:
 • 262. Хлорнинг оптимал дозаси, бу:
 • 263. Ичимлик сувини зарарсизлантиришнинг самарадорлигини қандай кўрсаткичлар бўйича назорат қилинади:
 • 264. Ичимлик сувини тақсимловчи тармоққа беришдан аввал эркин қолдиқ хлор канча бўлиши керак:
 • 265. Ичимлик сувини тақсимловчи тармоққа беришдан аввал боғланган қолдиқ хлор канча бўлиши керак:
 • 266. Ичимлик сувида қолдиқ озон бўлиши керак:
 • 267. Сувни зарарсизлантириш учун фойдаланиладиган хлорли охактош сақланадиган хоналарга қўйиладиган гигиеник талабалар:
 • 268. Ичимлик сувини зарарсизлантирилгапндан сўнг олинган қуйидаги кўрсаткичлардан қайси бири ДавСТ 950:2011 талабаларга жавоб беради:
 • 269. Синамалардан қайсиниси ичимлик сувини эпидемиологик томонидан ҳавфсизлигини кўрсатади:
 • 270. Сувни хлорга бўлган эхтиёжи нима:
 • 271. Агар ичимлик сувида эркин қолдиқ хлор 0, 8 мг.л дан ортиб кетса сувни қандай хусусияти бузилади:
 • 272. Сувда микробларнинг яшаши ва ўлиши натижасида ичимлик сувининг қандай кўрсаткичлари ёмонлашади:
 • 273. Тармокдаги сувда микрофлораларни ўсишини тўхтатиш учун нима қилинади:
 • 274. Ичимлик сувини эпидемиологик томонидан ҳавфсизлигини таъминловчи билвосита кўрсаткичлар:
 • 275. Ичимлик сувини бактериялар билан ифлосланиши манбасини аниқлаш учун қўшимча қандай текширишлар олиб борилади:
 • 276. Марказлаштирилган сув таъминотида сув хлор бирикмаси билан зарарсизлантиришни санитария назоратидан ўтказишда нималарга эътибор берилади:
 • 277. 36% хлорли охак тош таркибида қанча фаол хлор бўлади:
 • 278. Ичимлик сувини сифатини яхшилашда қўлланиладиган асосий усуллар:
 • 279. Ичимлик сувини сифатини яхшилашда қўлланилмайдиган усуллар:
 • 280. Ичимлик сувини сифатини яхшилашда фойдаланиладиган махсус усуллар:
 • 281. Ичмлик сувини сувини тиниқлаштириш деганда нимани тушунасиз:
 • 282. Ичимлик сувини рангсизлантириш деганда нимани тушунасиз:
 • 283. Ичимлик сувини тайёрлашда коагуляция нима мақсадда қўлланилади:
 • 284. Ичимлик сувини самарали коагуляция ўтказиш учун қандай шароитлар бўлиши керак:
 • 285. Коагулянтнинг оптимал дозаси нима:
 • 286. Коагуляция жараёнига таъсир қиладиган табиий омиллар:
 • 287. Коагуляция жараёни ташкил қилиш учун қандай иншоотлар бўлиши керак:
 • 288. Коагулянтнинг тахминий дозасини қандай кўрсаткичлар бўйича аниқланади:
 • 289. Коагулянтнинг тахминий дозасини қандай кўрсаткичлар бўйича аниқлаб бўлмайди:
 • 290. Коагуляциянинг жараёнини тезлаштириб берувчи услуб:
 • 291. Коагулянтнинг оптимал дозамини аниқлаш принципи:
 • 292. Коагулянтнинг оптимал дозамини аниқлаш принципи:
 • 293. Коагуляция жараени тезлаштириш учун қўлланиладиган флокулянтлар:
 • 294. Флокулянтларга қўйиладиган гигиеник талаблар:
 • 295. Коагуляция жараени самарадорлиги қандай кўрсаткичлар бўйича бахоланади:
 • 296. Коагуляция жараёнининг самарали бўлиши нимага боғлиқ:
 • 297. Ичимлик сувини муаллак моддалардан тозалаш усуллари:
 • 298. Қуйидаги коагуляциянинг кейинги натижаларидан қайсиниси ДавСТ 950:2011 талабларига тўғри келади:
 • 299. Сувда темир миқдори нормадан юқори бўлса, қандай таъсир кўрсатади:
 • 300. Коагуляция жараенини тезлаштириш учун полиакриламид қўлланилса сувнинг сифати қандай назорат қилинади:
 • 301. Сувни тозалаш босқичида коагулянт қаерда қўшилади:
 • 302. Секин фильтрда хосил бўладиган биологик пленка нималарни ушлаб колади:
 • 303. Ичимлик сувини сифатини яхшилашда қайси тез фильтрлар қўлланилади:
 • 304. Ичимлик сувини қисқа санитария тахлили учун қанча миқдори сув олиш керак:
 • 305. Ичимлик сувини тўлиқ тахлили учун қанча миқдорда сув олиш керак:
 • 306. Ичимлик сувини бактериологик тахлили учун қанча сув олиш керак:
 • 307. Ичимлик сувини бактериологик текшириш учун синама қандай идишларга олинади:
 • 308. Сув таъминоти тармоғидан бактериологик текшириш учун синама қандай олинади:
 • 309. Очиқ сув хавзаларидан синама қандай асбоб ёрдамида олинади:
 • 310. Сувдан синама олишда қандай ҳужжат расмийлаштирилади:
 • 311. Сувдан олинган синамалар тўғрисида кузатув варақасига нималар кўрсатилади:
 • 312. Ичимлик суви тармоғи жумрагидан олинган синамани кундалик санитария назоратида қандай кўрсаткичларда текширилади:
 • 313. Ичимлик сувида кимёвий моддаларни пайдо бўлишига сабаблар:
 • 314. Марказлаштирилган сув таъминотида ичимлик сувидан олинган синамада қандай кўрсаткичларда текширилади:
 • 315. Сув тармоғида янги нажасли ифлосланишни аниқлаш учун қандай қўшимча текширишлар ўтказалади:
 • 316. . Ичимлик сувида кимёвий моддаларни пайдо бўлишига сабаблар:
 • 317. Ичимлик сувининг лойқалигига нима таъсир кўрсатади:
 • 318. Ичимлик сувини ранг кўрсаткич ошиб ёки камайиб кетишини қандай гигиеник ахамияти бор:
 • 319. Ичимлик сувида қандай таъмлар фарқланади:
 • 320. Сув таркибида азот аммиак миқдори юқори бўлса, нимадан хабар беради:
 • 321. Сув таркибида нитрат миқдори юқори бўлса, нимадан далолат беради:
 • 322. Қуйидаги синамалардан қайсини органолептик кўрсаткичлари бўйича ДАВСТ 950 - 2011 талабларига мос келади:
 • 323. Синамалардан қайси бири ДАВСТ 950:2011 бўйича эпид.томонидан ҳавфсиз:
 • 324. Марказлаштирилган сув таъминоти учун қандай сув манбалари мавжуд:
 • 325. Марказлаштирилган сув таъминоти тизими учун қандай очиқ сув манъбаларини биласиз:
 • 326. Марказлаштирилган сув таъминоти учун қандай ер ости сув манъбалари бор:
 • 327. Сув таъминоти манъбаларини танлаб олиш кетма-кетлик қоидаси:
 • 328. Сув таъминоти тизимида сувдан синама олиш жойи ким томонидан аниқланади:
 • 329. Сув маънбалари атрофига ўрнатиладиган СХМ 1-минтақаси қандай номланади:
 • 330. Сув тармоги сувлари таркибида қолдиқ хлор-0 мг.л. бўлса, Сизнинг хулосангиз:
 • 331. Ичимлик сувидан синама олиш жойи боши берк тармоқдан белгиланган бўлса, сизнинг фикрингиз:
 • 332. Ичимлик сувини сифатини тармокка беришдан олдин ким назорат қилади:
 • 333. Агар ичимлик сувида қолдиқ хлор 3, 0 мг.л миқдорда аниқланган бўлса, қандай бартараф этиш усули қўлланилади:
 • 334. Ичимлик суви тайёрлаш станциясидаги хўжалик лабораторияси ходимлари томонидан қолдиқ хлор назорати хар бир соат ўрнига хар икки соатда аниқланаётганлиги кузатилса, Сизнинг фикрингиз:
 • 335. Агар ичимлик сувини таркибида лимит кўрсаткичи бир хил бўлган учта кимевий модда аниқланган бўлса, истемол қилиш мумкинми:
 • 336. Сув тармоғи станциясида хлорланган сувнинг сифатини бахоланг. Микроблар сони-50, коли-индекс-2, эркин қолдиқ хлор -0, 3 мг.л:
 • 337. Сув тармоғи станциясида хлорланган сувнинг сифатини бахоланг. Микробар сони-350, коли-индекс-10, эркин қолдиқ хлор -0, 8 мг.л:
 • 338. Сув таъминоти маънбалари санитария назорати турлари фарқланади:
 • 339. Сув таъминоти маънбаларини мукаммал санитария текшириш чоғида қандай саволлар ўрганилади:
 • 340. Сув таъминоти маънбаларини даврий санитария текшириш чоғида қандай саволлар ўрганилади:
 • 341. Сув таъминоти маънбалари санитария текшириш усулларидан қайсиларини биласиз:
 • 342. Очиқ сув маънбаларини санитария -топографик текширишдан мақсад:
 • 343. Очиқ сув маънбаларини санитария -топографик текширишнинг қандай вазифаларини биласиз:
 • 344. Хонадонларнинг микроиқлими қандай кўрсаткичлар бўйича гигиеник баҳоланади:
 • 345. Хоналарнинг хаво хароратини баландлиги ТИК градиентлари бўйича ўзгариши, ошмаслиги керак
 • 346. Хоналарнинг хаво хароратини горизонтал градиенти бўйича ўзгариши, ошмаслиги керак:
 • 347. Хонадоннинг умумий майдонидан неча фоизи яшаш майдони ташкил қилиши керак (%ларда):
 • 348. Ёруғлик коэффициентига таъриф беринг:
 • 349. Ёруғлик коэффициентига таъриф беринг:
 • 350. ҚурМваҚ асосан бир киши учун йирик шахарларда ва Тошкент шахри мисолида қаттиқ маиший чиқиндиларни йиғилиш нормаси:
 • 351. ҚурМваҚ асосан канализация бўлмаган жойларда бир киши учун бир йилда суюк чиқиндиларни йиғилиш нормаси:
 • 352. Кўп қаватли уйларда ўрнатилган ахлат ўтказувчиларни /мусоропровод/ зарарсизлантириш учун қандай моддалар қўлланилади:
 • 353. Ахоли яшаш жойларини режали-хонадонлардан тозалаш тизимини қаерда қўллаш мумкин:
 • 354. Даволаш-профилактик муассасаларида қандай ахлат қутисидан фойдаланилади:
 • 355. Қаттиқ маиший чиқиндиларни зарарсизлантириш компост далаларининг умумий майдони қандай тақсимланади:
 • 356. Ишлаб чиқариш объектларини санитаия текшириш частотаси нималарга боғлиқ:
 • 357. Ишлаб чиқаришда микроиқлим шароитларини ўлчаш учун қайси асбоблардан фойдаланилади:
 • 358. Марказлаштирилган сув таъминоти маиший-хўжалик сувлари органолептик хусусиятига таъсир қилувчи кимёвий моддалар:
 • 359. Реагент сифатида сувга қўшилган, органолептик хусусиятига таъсир қиладиган кимёвий моддаларни кўрсатинг:
 • 360. Ичимлик сувида кимёвий моддаларни пайдо бўлишига сабаблар:
 • 361. Марказлаштиирилган сув таъминоти ичимлик сувининг сифати қандай талабларга хавоб бериши керак:
 • 362. УзДСТ 950:2011 на асосан сувни сифати қандай бўлиши керак:
 • 363. Эпидемиологик кўрсатгичлари бўйича ДавСТ-950-2011 талабларига жавоб берадиган синамани кўрсатинг:
 • 364. Тақсимловчи тармоқнинг қайси хавфли нуқталаридан лабораторияда текшириш учун синамалар олинади:
 • 365. Ичимлик сувини тақсимловчи тармоққа узатишдан аввал қайси кўрсаткичлари бўйича назорат қилинади:
 • 366. Ичимлик суви тармоғидан микробиологик кўрсатгичларга синама олиш сони нимага боғлиқ:
 • 367. Ичимлик сувини хлор бирикмаси билан зарарсилантирилгандан кейин ичимлик сувида боғланган қолдиқ хлорнинг рухсат этилган миқдори:
 • 368. Ичимлик сувини тақсимловчи тармоққа беришдан аввал эркин қолдиқ хлор канча бўлиши керак:
 • 369. ДАВСТ 950-2011 қандай сув таъминоти учун тадбиқ қилинади:
 • 370. Ичимлик сувини хлорлаш зарарсизлантиришнинг қайси усулига киради:
 • 371. Ичимлик сувини ультрабинафша нурлари билан зарарсизлантириш зарарсизлантиришнинг қайси усулига киради:
 • 372. Ичимлик сувини хлорлашнинг қандай услубларини биласиз:
 • 373. Ичимлик сувини озонлаш йўли билан зарарсизлантиришнинг хлорлашга нисбатан устивор томонлари:
 • 374. Сувни хлор билан зарарсизлантириш учун қандай хлор бирикмаларидан фойдаланилади:
 • 375. II-Тоифадаги сув хавзалари нима:
 • 376. CанҚваМ "Сув хавзаларини санитария мухофазаси" бўйича сув хавзалари ифлослантиришни нечта ва қандай ифлосланиш даражаларини биласиз:
 • 377. Сув объектларини ифлосланиш критериялари:
 • 378. II-Тоифадаги сув хавзалари нима:
 • 379. Сувни ўзини-ўзи тозалаш жараённини яхши ўтишини таъминловчи кўрсатгичлар:
 • 380. Сув хавзалари сувларининг органолептик кўрсатгичлари:
 • 381. Сув хавзаларининг ифлосланишини рухсат этилган даражаси:
 • 382. I-тоифадаги сув хавзаларини рухсат этилган ифлосланиш даражаси:
 • 383. II-тоифа сув хавзаларининг рухсат этилган ифлосланиш даражаси:
 • 384. I ва II тоифа сув хавзалари сувида муаллок моддаларини қўшимча миқдори:
 • 385. I ва II тоифа сув хавзалари ранги канча бўлиши керак:
 • 386. I тоифа сув хавзаларида эриган кислород нечага тенг:
 • 387. II тоифа сув хавзаларида эриган кислород нечага тенг:
 • 388. Чиқинди сувлар билан ифлосланган сув хавзалари аҳолига қандай ножўя таъсир кўрсатади:
 • 389. Сув хавзаларини ифлослантирувчи маънбалардан қайсиниси хавфли хисобланади:
 • 390. Точка проточного водоема водного объекта состав и свойства воды который должны отвечать нормативам:
 • 391. Шахар ичида сув хавзаларига чиқинди сув ташланса қаерда талаб қўйилади:
 • 392. Оқмайдиган сувхавзаларини сувларининг таркиби ва хусусиятлари қаерда гигиеник меёрларда жавоб бериши керак:
 • 393. Кимёвий моддаларни сув хавзаларининг умумий санитар режимига таъсири қайси кўрсатгичлар бўйича ўрганилади:
 • 394. Кимёвий моддаларни сув хавзалари сувларига зарарли таъсирини меёрлаштириш қандай ўтказилади:
 • 395. Кимёвий моддаларни сув хавзалари сувларида захарлилик хусусиятини қандай ўрганилади:
 • 396. Сув хавзалари санитар режимининг кўрсаткичлари:
 • 397. Кимёвий моддаларни сув хавзалари сувларига зарарли таъсири лимит кўрсатгичи нима:
 • 398. Кимёвий моддаларни сув хавзаси сувига зарарли таъсир лимит кўрсаткичларини кўрсатинг:
 • 399. Сув хавзаларининг умумий санитар режимига зарарли моддаларнинг таъсири қандай ўрганилади:
 • 400. Коммунал объектларни санитария паспортини тузиш учун нималар қилиш керак
 • 401. Чиқинди сувларни тозалаш иншоотларини санитария -топографик текширишдан мақсад:
 • 402. Канализация тозалаш иншоотларини санитария-эпидемиологик текширишдан мақсад:
 • 403. Канализация тозалаш иншоотларини санитария текшириш дастурига қайси саволлар киритилади:
 • 404. Чиқинди сувларнитозалаш учун қўлланиладиган тиндиргичлардан чўкмани ўз вақтида олинмаганлигидан нима далолат беради:
 • 405. Чиқинди сувларни санитария техник текширишдан мақсад:
 • 406. Тупроқ мухитида захарли моддаларни РЭК ўрнатилмаган такдирда унинг шу модда билан ифлосланганлик даражаси қандай бахоланади:
 • 407. Қайси объектлар эпидемиологик нуқтаи назардан ахамиятли:
 • 408. Аҳоли яшайдиган жойларда хосил бўладиган суюқ ифлосликлар қандай транспорт ёрдамида ташиб кетилади:
 • 409. Мавсумнинг харорати ўртача-5 даражадан совук бўлганда хўжалик чиқиндиларини неча кунда бир ташиб кетиш керак:
 • 410. Мавсумнинг ўртача харорати-5 дан 5 гача бўлганда хўжалик чиқиндилари неча кунда бир олиб кетилиши керак:
 • 411. Кўп қаватли уйларда "хонадонлардан" тозалаш тизимини татбиқ қилиш мумкинми:
 • 412. Кўп қаватли уйларда "ховлилардан" тозалаш тизимини татбиқ қилиш мумкинми:
 • 413. Мавсумнинг ўртача харорати плюс 5 дан бўлганда қаттиқ маиший хўжалик чиқиндилари неча кунда бир олиб кетилиши мумкин:
 • 414. Қаттиқ маиший чиқиндиларни зарарсизлантириш қандай жойларга амалга оширилади:
 • 415. Суюқ маиший чиқиндилар қайси жойларга ташлаб кетилади:
 • 416. Санитария-топографик текширишдан аниқланган сув манъбаларини ифлослантирувчи маънбалар қаерга туширилади:
 • 417. Очиқ сув маънбалари санитария-эпидемиологик текшириш деганда нимани тушунасиз:
 • 418. ДавСТ 950:2011 асосан ичимлик сувининг органолептик кўрсаткичлари:
 • 419. Синамалардан қайси бири органолептик кўрсаткичлари бўйича ДАВСТ 950-2011 талабларига тўлиқ жавоб беради:
 • 420. Қуйидаги синамалардан қайси бири бактериологик кўрсаткичлар бўйича ДавСТ 950:2011 талабларига тўғри келади:
 • 421. Синамаларнинг қайсиниси кимевий кўрсаткичлари бўйича ДАВСТ 950:2011 талабларига жавоб беради (мг.л):
 • 422. Агар коли-титр 500 га тенг бўлса, коли-индекс нечага тенг бўлади:
 • 423. Агар коли-индекс 5 га тенг бўлса, коли-титр нечага тенг бўлади:
 • 424. Агар коли-индекс 10 га тенг бўлса, коли-титр канча бўлади:
 • 425. Агар А шахрида жойлашган саноат корхонасининг чиқинди сувлари марказлаштирилган сув таъминоти мақсадлари учун фойдаланадиган сув омборига ташланаётган бўлса, сувнинг сифати ва таркибига қаерда талаб қўйилади:
 • 426. Сув манбаси сувида КБЭ20 6 мг.л, эриган кислород 4 мг.л, сув манбасини қандай мақсадда ишлатилиши бўйича хулоса қилинг:
 • 427. Сув манбаси сувида КБЭ20 3 мг.л, эриган кислород 4 мг.л, сув манбасини қандай мақсадда ишлатилиши бўйича хулоса қилинг:
 • 428. Моддаларни гигиеник меъёрлашда шу аниқланди, бўсаға концентрацияси: хиди бўйича-0, 05 мг/л, мазаси-5 мг/л, кўпик хосил қилиш-10 мг/л, КБЭ динамикаси-5 мг/л, нитрификация жараёни-10 мг/л, микрофлора ўсиши ва ривожланиш бўйича 10 мг/л, санитар-токсикологик зарарли кўрсаткичи бўйича 0, 1 мг/л: моддани РЭК зарарли лимит кўрсаткичларини аниқланг:
 • 429. Моддаларни гигиеник меъёрлашда қуйидаги бўсаға концентрациялари аниқланган: хиди бўйича-0, 5 мл/л, мазаси-0, 1 мг/л, кўпик хосил қилиш-0, 02, ранги-0, 05 мг/л КБЭ динамикаси-0, 01 мг/л, нитрификация жараёни-0, 1 мг/л, микрофлора ўсиши ва ривожланиш бўйича 0, 1 мг/л, РЭМ даражаси зарарли лимит кўрсаткичларини аниқланг:
 • 430. Моддаларни гигиеник меъёрлашда қуйидаги бўсаға концентрациялари аниқланган: хиди бўйича-1 мл\л, мазаси-0, 05 мг/л, ранги-0, 1 мг/л, кўпик хосил қилиш-0, 5 мг/л КБЭ динамикаси-1 мг/л, нитрификация жараёни-5 мг/л, санитар-токсикологик зарарли кўрсаткичи бўйича 0, 2 мг/л: РЭМ даражасини, зарарли лимит кўрсаткичини аниқланг:
 • 431. Зарарли лимит кўрсаткичлари бўйича моддани РЭК аниқланг. Агар модданинг концентрациялари: хиди бўйича-0, 05 мл/л, мазаси-0, 1 мг/л, ранги0, 05 мг/л, кўпик хосил қилиш-0, 5 мг/л КБЭ динамикаси-1 мг/л, нитрификация жараёни-5 мг/л, сапрофит микрофлорасининг ўсиши ва кўпайиши бўйича 10 мг/л, санитар-токсикологик зарарли кўрсаткичи бўйича 0, 001 мг/л тенг бўлса
 • 432. РЭМ даражасини, зарарли лимит бўйича аниқланг. Бўсаға концентрациялари: хиди бўйича-1 мл/л, мазаси-0, 05 мг/л, ранги-0, 1 мг/л, кўпик хосил қилиш-0, 01 мг/л КБЭ динамикаси-1 мг/л, нитрификация жараёни-5 мг/л, микрофлора ўсиши ва ривожланиш бўйича 5 мг/л, санитар токсикологик зарарли кўрсаткичи бўйича 0, 02 мг/л:
 • 433. РЭМ даражасини, зарарли лимит кўрсаткичини аниқланг. Бўлса концентрациялари: хиди бўйича-0, 001 мл/л, мазаси-0, 01 мг/л, ранги 0, 1 мг/л, кўпик хосил қилиш-0, 1 мг/л КБЭ динамикаси-0, 2 мг/л, нитрификация жараёни-0, 5 мг/л, микрофлора ўсиши ва ривожланиш 0, 5 мг/л, санитар-токсикологик зарарли кўрсаткичи бўйича 0, 05 мг/л:
 • 434. РЭМ даражасини, зарарли лимит кўрсаткичини аниқланг. Бўлса концентрациялари: хиди бўйича-0, 01 мл/л, мазаси-0, 001 мг/л, ранги 0, 1 мг/л, кўпик хосил қилиш-0, 1 мг/л КБЭ динамикаси-0, 2 мг/л, нитрификация жараёни-0, 5 мг/л, микрофлора ўсиши ва ривожланиш 0, 5 мг/л, санитар-токсикологик зарарли кўрсаткичи бўйича 0, 05 мг/л:
 • 435. РЭМ даражасини, зарарли лимит кўрсаткичини аниқланг. Бўлса концентрациялари: хиди бўйича-0, 1 мл/л, мазаси-0, 01 мг/л, ранги 0, 1 мг/л, кўпик хосил қилиш-0, 001 мг/л КБЭ динамикаси-0, 2 мг/л, нитрификация жараёни-0, 5 мг/л, микрофлора ўсиши ва ривожланиш 0, 5 мг/л, санитар-токсикологик зарарли кўрсаткичи бўйича 0, 05 мг/л:
 • 436. РЭМ даражасини, зарарли лимит кўрсаткичини аниқланг. Бўлса концентрациялари: хиди бўйича-0, 1 мл/л, мазаси-1,5 мг/л, ранги 0, 1 мг/л, кўпик хосил қилиш-0, 1 мг/л КБЭ динамикаси-0, 2 мг/л, нитрификация жараёни-0, 5 мг/л, санитар-токсикологик зарарли кўрсаткичи бўйича 0, 005 мг/л:
 • 437. Саноат корхонасини сув хавзасига нисбатан тўғи жойлаштирилди, СХМ ни белгилашда "Шамол гули" ни хисобга олишмади.. Шундан режалаштириш мумкинми:
 • 438. Кўп тармоқли шифохона таркибида юқумли касалликлар учун 8 ўрин ажратилган. Уларни қандай жойлаштириш керак:
 • 439. Нима сабабдан хаммомда ечиниш хонасининг майдони 100 % ҳисобида олинади:
 • 440. Турар жойлар устидан кундалик санитария назорати ўтказишда қандай масалалар олдинга қўйилади:
 • 441. Хонанинг қайси нуқталарида шовқиннинг холати ўлчанади:
 • 442. Ички шовқин маънбаларини кўрсатинг:
 • 443. Ташқи шовқин маънбаларини кўрсатинг:
 • 444. Аҳоли яшаш жойларининг асосий санитария ободонлаштириш элементларига нималар киради:
 • 445. Аҳоли яшаш жойларининг асосий санитария ободонлаштириш элементларига нималар киради:
 • 446. Ерга яқин жойда хосил бўладиган туман қандай салбий таъсир кўрсатади:
 • 447. Қабристонлар учун ер майдони ажратилишида нималар хисобга олинади
 • 448. Ер юзи қатламига етиб келадиган ультра бинафша нурларининг интенсивлиги қайси омилларга боғлиқ
 • 449. Жойларнинг рельефи қуйидаги қиялик даражасида яшаш иморатларини қурулиши учун яроқсиз:
 • 450. Ахоли турар жойларида хосил бўлаётган суюқ маиший чиқиндилар қайси тозалаш иншоотларига чиқарилади:
 • 451. Ахоли турар жойларида хосил бўлаётган қаттиқ маиший чиқиндилар қайси тозалаш иншоотларида зарарсиз холга келтирилади:
 • 452. Қайси шароитларни хисобга олган холда саноат корхоналарининг СХМ чегараларини кенгайтириш мумкин:
 • 453. КСаноат корхоналари учун ўрнатилган СХМ чегаралари қандай бўлиши керак:
 • 454. Саноат корхналарининг СХМ да жойлашган яшил ўсимликлар қандай номланади:
 • 455. Саноат корхоналари СХМ қайси асосий шароитларни хисобга олган холда ўрнатилади:
 • 456. Саноат чиқиндилари учун химоя барьери вазифасини бажаради:
 • 457. СХм химоя барьери ролини бузулиш сабаблари биласиз:
 • 458. Ахоли саломатлик холатини ўрганишда санитария врачининг фаолитидаги биринчи босқични кўрсаинг:
 • 459. Ахоли саломатлигини ўрганишда кузатув минтақасида қанча ахоли бўлиши керак:
 • 460. Яшаш минтақаларида ўткир ичак инфекцияларини кўпайиб кетишига атроф мухитнинг қайси омилларини бузилиши олиб келиши мумкин:
 • 461. Ахоли турар жойлари атроф мухитини эколого-гигиеник бахолаш учун нечта кузатув туманлари ўрганилади:
 • 462. Яшаш минтақасидаги ахолининг кайфиятларини бузулишини субектив бахолаш учун биринчи навбатда қандай йўл тутилади:
 • 463. Атмосфера хавосини ифлосланиш даражасини қайсиниси ахоли саломатлиги учун хавфсиз хисобланади:
 • 464. Атмосфера хавосининг ифлосланишини ахоли саломатлик холатига салбий таъсир сигнали:
 • 465. Шахарларда индустриянинг ривожланиши қайси касалликларни ўсиш омили хисобланади:
 • 466. Жойларни рельефини қандай қиялик даражасида фуқоролик қурулишларига шартли яроқли хисобланади:
 • 467. Нима учун жойларда фуқоролик қурулишлари учун ер ости сув маънбалари камида 3 м чуқурликда жойлашиши қулай хисобланади:
 • 468. Агар ер ости суви горизонти 1-3 м чуқурликда жойлашган бўлса қандай тадбирларни қўллаш талаб этилади:
 • 469. Аҳоли яшаш жойлари танланганида қандай принцип асосида сув манъбалари танлаб олинади:
 • 470. Ишлаб чиқариш минтақаси нима учун қўлланилади:
 • 471. Темир йўл транспортларининг камчиликларини нималар киради:
 • 472. Атмосфера хавосини темир йўллари транспорти билан ифлосланишини камайтириш учун қандай режали тадбир қўллаш мақсадга мувофиқ:
 • 473. Селитеб минтақа билан захарлилиги бўйича 1 синфга кирадиган саноат корхонаси орасида СХМ чегараларини кўрсатинг:
 • 474. Корхоналар атрофида СХМ ташкил этиш қайси тадбирий-чора ва санитария назоратига киради:
 • 475. Янги қурилган/қайта таъмирланган объектларини Давлат қабул комиссиясини хилларини кўрсатинг?
 • 476. Аҳолининг сони 10 000 гача зарарсизлантириладиган очиқ сув таъминоти манбаси сувларидан олинадиган синамаларнинг энг кам сони?
 • 477. Аҳолининг сони 10 000 дан ортиқ бўлса зарарсизлантириладиган очиқ сув манбаси сувларидан олинадиган синамаларнинг энг кам сони?
 • 478. Атмосфера хавосини ифлослантирувчиларини биологик таъсир самараси тажрибадан неча босқичда текширилади:
 • 479. Зарарли моддаларни атмосфера хавосида меёрлаштириш асосида нечта принцип ётади:
 • 480. Иморат пойдеворидан ер ости сувларнинг узоқлиги куйидагича бўлиши керак?
 • 481. Яшаш хоналарнинг чуқурлиги канчадан ошмаслиги керак?
 • 482. Соматик шифохоналарнинг қурилиш проценти нечага тенг?
 • 483. Шифохонанинг сигими-ҳисоб кўрсатгичи нимага боғлиқ?
 • 484. Катталар касалхонасида палата секцияси деганда нима тушунилади?
 • 485. Сув таъминоти бош иншоотлари станцияси I-СХМ худудида аҳоли истикомат қилиши мумкинми?
 • 486. Янги қурилган ёки қайта таъмирланган объектларни Давлат қабул комиссияси таркибида санитария врачи иштирок этадими:
 • 487. Гигиеник нуқтаи назаридан зиналарнинг маршида нечта қадам бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади:
 • 488. Гигиеник нуқтаи назаридан зиналарнинг марши нечта бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади:
 • 489. Талабалар турар жойининг қайси қаватига маиший хизмат хоналари жойлаштирилади:
 • 490. Данилюк жадвали бўйича нималарни аниқлаш мумкин:
 • 491. Турар жой биноларида табиий ёритилганликни етарли бўлиши учун ёруғлик коэффициенти ўлчами қанча бўлиши лозим:
 • 492. ДПМ операция хоналарида талаб қилинадиган ёруғлик коэффициенти:
 • 493.Шифохонанинг палаталаридаги ёруғлик коэффициентини гигиеник меёри:
 • 494. интенсив терапия палаталаридаги бир ўрин учун майдон:
 • 495. Операция блокидаги операция хоналарини оптимал ориентацияси:
 • 496. Кирхоналарга ташқаридан кириш эшиги нечта бўлиши керак:
 • 497. Сартарошхоналарни тозалаш учун қандай дезинфекция эритмаси қўлланилади:
 • 498. Сартарошхона устаталарининг иш қуроллари қандай дезинфекция қилинади:
 • 499. Тўрт қаватли биноларнинг яшаш зичлик чегараси фоизларда:
 • 500. Туманларга бўлиб режалаштиришда маданий-маиший хизмат кўрсатиш муассасаларининг хизмат кўрсатиш радиуси:

Назад к списку