О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

Юкумли касалликларЮКУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР

Билет № 1

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун
 2. Вирусли гепатит В кандай лаборатор текширув усуллари билан тасдикланади?
 3. Корин тифида антибиотиклар билан даволаш принциплари.
 4. ОИВ: этиология, эпидемиология, клиника, классификацияси.
 5. Бемор 22 ешда. Шикояти: иштахани пастлиги, умумий холсизлик , кунгил айниши, ошкозон ва киндик атрофида огрик, ични суюк кетиши йиринг ва кон аралаш.
  Сизининг тахминий ташхисингиз?

Билет № 2

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Менингокок инфекциясининг кечки асоратларини санаб беринг.
 3. Гиповолемик шок келиб чикиш сабаблари.
 4. ОИВни клиник классификацияси.
 5. Бемор 22 ешда. Шикояти: иштахани пастлиги, умумий холсизлик , кунгил айниши, ошкозон ва киндик атрофида огрик, ични суюк кетиши йиринг ва кон аралаш.
  Кандай тахлиллар килиш керак?

Билет № 3

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Уткир мия шишини характерловчи клиник синдромларни айтиб беринг ва даво тактикаси.
 3. Вирусли гепатитларда "базис" даволаш тушунчаси.
 4. ОИВ профилактикаси.
 5. Бемор М. 24 еш. Шикояти: бир оз тана хароратини кутарилиши ва унг кули кафти устида икки дона корамтир яря бор (2х2 см), яра безовта килмайди. Анамнезида бемор 10 кун илгари кушнисини касал молини суйган.
  Тахминий ташхис?

Билет № 4

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Кайси юкумли касалликларда "уткир корин" клиникаси юзага келиши мумкин?
 3. Дизентериянинг даволаш принциплари.
 4. АРВТ хакида тушунча.
 5. Бемор М. 24 еш. Шикояти: бир оз тана хароратини кутарилиши ва унг кули кафти устида икки дона корамтир яря бор (2х2 см), яра безовта килмайди. Анамнезида бемор 10 кун илгари кушнисини касал молини суйган.
  Ташхис ва сунги даволаш тактикаси?

Билет № 5

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Вакцинация принциплари ва поствакцинал асоратлар.
 3. Тиф ва паратиф: этиология, патогенез, клиника, диагностика ва даволаши.
 4. Инфекцион-токсик шок га тахмин килувчи 4-5 клиник симптомларни санаб беринг.
 5. Бемор 11 ешда. Шикояти: 5-6 кун давомида харорати 39-40 С даражада, боши огрийди, кечаси уйкусизлик безовта килади, бир оз курук йуталади ва корнида бир оз огрик. Текширилганда терилари курук, киндик атрофии ва коринни ен томонида 3-4 тошмалар бор.
  Сизнинг тактикангиз ва тахминий ташхисингиз?

Билет № 6

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Тукима иммунитети хакида тушунча.
 3. Корин тифининг асоратлари.
 4. ОИВ: этиология, патогенез ва классификацияси.
 5. Бола 6 ешда, хеч кандай эмлаш олмаган. Касалликни 4 куни, 1 кундан бошлаб дагал йутал, харорат безовта килган. Текширилганда беморни куз склераси кизарган, Томок шиллик каватлари кизарган ва танглайда петехиялар ва лунж шиллик каватида ок-ок тошмалар бор. Пешона, кулок атрофии ва буйинда папулез тошмалар бор.
  Сизнинг ташхисингиз?

Билет № 7.

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 2. Сальмонеллез клиник классификацияси.
 3. Тиф ва паратиф касалликарини тасдикловчи лаборатор текширув усулларини айтиб беринг.
 4. Эпид.паротит патогенези ва клиник турлари.
 5. Бемор 24 ешда. Шикоятлари: харорат, бурундан нафас олиш огирлиги, томокда ютунганда огрик. Текширилганда терилари нимсарик, периферик лимфа тугунлари барчаси катталашган. Томок шиллик кавати кизарган, бодом безлари шишган. Жигар 1,5-2,0 см, талок 1,0 см катталашган.
  Сизнинг тахминий тахисингиз.

Билет № 8.

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 2. Сурункали гепатитларнинг клиник синдромларини ва даволаш принциплари гапириб беринг.
 3. Токсоплазмоз: этиология, патогенез, клиника, даволаш ва профилактикаси.
 4. Скарлатинани дифференциал диагностикаси, давоси, асоратлари.
 5. Бемор 24 ешда. Шикоятлари: харорат, бурундан нафас олиш огирлиги, томокда ютунганда огрик. Текширилганда терилари нимсарик, периферик лимфа тугунлари барчаси катталашган. Томок шиллик кавати кизарган, бодом безлари шишган. Жигар 1,5-2,0 см, талок 1,0 см катталашган.
  Сизнинг текшириш режангиз ва ташхис?

Билет № 9.

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Куп учрайдиган гельминтлар, гельминтозларни клиникаси ва даволаши.
 3. Сурункали гепатитларнинг даволаш принциплари.
 4. ОИВ да контактдан кейинги профилактика.
 5. Богча боласи. Касаллик харорат билан бошланган. Онасининг сузича кечаси болани юзи, бош терилари ва баданларига майда пуфак-симон тошмалар тошган. Тошмалар бироз кичийди. Текширилганда терларида бош сохасида хам майда везикуляр тошмалар бор. Ички аъзоларда узгариш йук.
  Сизнинг ташхисингиз?

Билет № 10

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Иерсиниозга тахмин килувчи 5-8 клиник белгиларни айтиб беринг.
 3. Диареяли беморларни текширув усуллари.
 4. Сурункали гепатитларнинг клиник синдромларини ва даволаш принциплари гапириб беринг.
 5. Бемор 12 еш. Онасининг сузича 2-3 кудан бери бола бехол, куп етокчилайди, иштахаси йук, кунгли айниди. Синифида 2 укувчи касал. Текширилганда куз склераси ва бадан териси бироз саригиш. Жигари +2+2,5 см, сезувчан, талоги катталашмаган.
  Текширув услуби?

Билет № 11.

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Томок дифтериясининг клиник формалари. Даволаш принциплари.
 3. Вирусли гепатитларда вирусга карши даволаш принциплари
 4. Эксикозларда регидратацион терапия принциплари.
 5. Бемор 12 еш. Онасининг сузича 2-3 кудан бери бола бехол, куп етокчилайди, иштахаси йук, кунгли айниди. Синифида 2 укувчи касал. Текширилганда куз склераси ва бадан териси бироз саригиш. Жигари +2+2,5 см, сезувчан, талоги катталашмаган.
  Сизнинг ташхисингиз?

Билет № 12

 1. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қандай орган?
 2. Томок токсик дифтерисига тахмин килувчи клиник белгилар, лаборатор текширув усуллари, асоратлари.
 3. Сурункали гепатитларнинг клиник синдромларини ва даволаш принциплари гапириб беринг.
 4. Оппортунистик инфекциялар хакида гапириб Беринг.
 5. Болада бирданига тана харорати кутарилиб 1-2 соат ичида 39 С булган. Каттик бош огриги ва кусиш безовта килади. Бемор бироз безовта, онаси иссик туширувчи дори ичирган (?). Бола ухлаган, лекин эрталаб соат 6 да яна безовта, харорати 40С, оек, енбош териларида майда ва йирик турли хилдаги юлдузсимон тошмалар бор.
  Сизнинг ташхисингиз?

Билет № 13

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. ОИВда герпесвирусли инфекциясини клиникаси ва давоси.
 3. Гепатит клиник классификацияси.
 4. Корин тифида ичакдан кон кетишга тахмин килувчи клиник белгиларни айтиб беринг.
 5. Болада бирданига тана харорати кутарилиб 1-2 соат ичида 39 С булган. Каттик бош огриги ва кусиш безовта килади. Бемор бироз безовта, онаси иссик туширувчи дори ичирган (?). Бола ухлаган, лекин эрталаб соат 6 да яна безовта, харорати 40С, оек, енбош териларида майда ва йирик турли хилдаги юлдузсимон тошмалар бор.
  Сизнинг текшириш услубингиз, ташхисигниз?

Билет № 14

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Уткир вирусли гепатиг Вга тахмин килувчи клиник белгиларни ва лаборатор курсаткичларни санаб беринг.
 3. Ботулизмни дифференциал диагностикаси, текшириш усуллари ва даволаш принциплари.
 4. АРВТ хакида гапириб Беринг.
 5. Болада бирданига тана харорати кутарилиб 1-2 соат ичида 39 С булган. Каттик бош огриги ва кусиш безовта килади. Бемор бироз безовта, онаси иссик туширувчи дори ичирган (?). Бола ухлаган, лекин эрталаб соат 6 да яна безовта, харорати 40С, оек, енбош териларида майда ва йирик турли хилдаги юлдузсимон тошмалар бор.
  Ташхис ва даволаш.

Билет № 15

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Корин тифига тахмин килувчи клиник белгилар ва тасдикловчи лаборатор текширув усуллари.
 3. Менингококцемияда огирлик критерийлари.
 4. ОИВ да контактдан кейинги профилактика.
 5. Бемор 36 еш, укитуви. Шикоятлари: ютишнинг кийинлиги, хаво етишмаслиги, нарсаларни аник кура олмаслиги, баъзида буюмлар кушалок куринади. 2 кун аввал туйда турли хилдаги тузламалар истеъмол килган. Тер ива шилик каватлари тоза, периферик лимфа безлари шишмаган. Текширилганда ички аъзоларда узгариш йук.
  Сизнинг текшириш услубингиз, ташхисигниз?

Билет № 16

 1. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Коли инфекцияга тахмин килувчи клиник белгиларни ва лаборатор текширув усуллари.
 3. Корин тифида геморрагик шокда даволаш принциплари.
 4. Ботулизм клиник турлари.
 5. Бемор 36 еш, укитуви. Шикоятлари: ютишнинг кийинлиги, хаво етишмаслиги, нарсаларни аник кура олмаслиги, баъзида буюмлар кушалок куринади. 2 кун аввал туйда турли хилдаги тузламалар истеъмол килган. Тер ива шилик каватлари тоза, периферик лимфа безлари шишмаган. Текширилганда ички аъзоларда узгариш йук.
  Ташхис ва даволаш.

Билет № 17

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Дизентерияга тахмин килувчи клиник белгилар, лаборатор текширув усулари.
 3. Вирусли гепатит С патогенези, клиникаси ва маркерлари.
 4. ОИВ да контактдан кейинги профилактика.
 5. Бемор 36 ешда. 2 ой дан бери тана харорати кутарилиши, сабабсиз ичи кетишига шикоят килади. Ичган дорилари ердам бермаган. Териси тоза, барча лимфа тугунлари катталашган.
  Текширув тактикангиз?

Билет № 18

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Уткир жигар энцефалопатияси даврлари ва лаборатор текширув усуллари.
 3. Менингококли менингитни асоратлари ва диспансер назорати
 4. Вабо клиникаси ва даволаш принциплари.
 5. Бемор 36 ешда. 2 ой дан бери тана харорати кутарилиши, сабабсиз ичи кетишига шикоят килади. Ичган дорилари ердам бермаган. Териси тоза, барча лимфа тугунлари катталашган.
  Тахминий ташхисингиз?

Билет № 19

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. Сальмонеллез этиологияси, патогенези, клиник классификацияси
 3. Орка мия суюклигининг характеристикаси
 4. ОИВ да контактдан кейинги профилактика.
 5. Бемор 12 ешда. Шикояти харорат ва томокда огрикка. Текширилганда терилари тоза, Томок шиллик каватлари кизарган, бодом безлари шишган, кизарган ва безлар устида майда окимтир тошмалар бор.
  Сизнинг текширув услубингиз?

Билет № 20

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Сальмонеллез этиологияси, патогенези, клиник классификацияси
 3. ОИВни классификацияси
 4. Безгак: этиология, патогенез, клиника ва даволаш принципи.
 5. Бемор 12 ешда. Шикояти харорат ва томокда огрикка. Текширилганда терилари тоза, Томок шиллик каватлари кизарган, бодом безлари шишган, кизарган ва безлар устида майда окимтир тошмалар бор.
  Ташхис ва даволаш?

Билет № 21

 1. "Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Иерсиниозни этиологиси кайси касалликлар билан таккослаш керак?
 3. Вирусли гепатитларда патогенетик ва вирусга карши даволаш принциплари
 4. Болаларда ОИВни даволаш принциплари.
 5. Бола 3 еш. Онасининг сузича болани холсизлик, харорат, Томок огриши безовта килади. Текширилганда терилари кизарган ва майда тошмалар билан копланган. Тошмалар чов, кул ва буйин бурмаларида купрок жойлашган. Жаг ости лимфа безлари катталашган. Огиз ва томок шиллик кавати алангали кизарган.
  Тахминий ташхисингиз?

Билет № 22

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Болаларда ОИВни 3 клиник боскичини кечиши
 3. Кизилчани специфик профилактикаси
 4. Вирусли диареялар: этиология, клиника ва даволаш принциплари.
 5. Бола 3 еш. Онасининг сузича болани холсизлик, харорат, Томок огриши безовта килади. Текширилганда терилари кизарган ва майда тошмалар билан копланган. Тошмалар чов, кул ва буйин бурмаларида купрок жойлашган. Жаг ости лимфа безлари катталашган. Огиз ва томок шиллик кавати алангали кизарган.
  Тактикангиз ва даволаш режаси.

Билет № 23

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 2. Ута-огир сувсизланишни белгилари
 3. Вирусли гепатит В+Д: клиник кечиши ва асоратлари.
 4. ОИВни патогенези ва классификацияси.
 5. Бола 3 еш. Онасининг сузича болани холсизлик, харорат, Томок огриши безовта килади. Текширилганда терилари кизарган ва майда тошмалар билан копланган. Тошмалар чов, кул ва буйин бурмаларида купрок жойлашган. Жаг ости лимфа безлари катталашган. Огиз ва томок шиллик кавати алангали кизарган.
  Тактикангиз ва даволаш режаси.

Билет № 24

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Кукйутални специфик профилактикаси.
 3. Кутуриш: этиология, патогенез, клиника, даволаш ва профилактика.
 4. ОИВни 2 клиник боскичини кечиши
 5. Бемор 56 еш. Анамнезида Ош-козон ярасига 12 йил олдин операция булган. 5-6 йилладан бери тез-тез чарчаш, корни дам булиши ва жигар сохасида нохушлик безовта килади. Текширилганда жигар катталашган ва сезувчан.
  Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет № 25

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Болаларда вирусли гепатит А ни даволаш
 3. Бугмани специфик профилактикаси
 4. Вирусли диареялар: этиология, патогенез, клиника, диагностика усуллари.
 5. Бемор 56 еш. Анамнезида Ош-козон ярасига 12 йил олдин операция булган. 5-6 йилладан бери тез-тез чарчаш, корни дам булиши ва жигар сохасида нохушлик безовта килади. Текширилганда жигар катталашган ва сезувчан.
  Сизнинг тахминий ташхисингиз ва даволаш услуби?

Билет № 26

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Вирусли гепатит Енинг хомиладор аелларда кечиши ва даволаш тактикаси.
 3. Чин ва сохта крупни дифференциал таккослаш.
 4. Сальмонеллез этиологияси, патогенези, клиник классификацияси
 5. Бемор 56 еш. Анамнезида Ош-козон ярасига 12 йил олдин операция булган. 5-6 йилладан бери тез-тез чарчаш, корни дам булиши ва жигар сохасида нохушлик безовта килади. Текширилганда жигар катталашган ва сезувчан. Anti HCVмусбат.
  Сизнинг тахминий ташхисингиз ва даволаш услуби?

Билет № 27

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 2. Гриппни специфик ва носпецифик профилактикаси.
 3. Скарлатинани асоратлари.
 4. ОИВ да контактдан кейинги профилактика.
 5. Бемор 30 ешда. Бир неча йил буен даволанади. Шикояти холсизликка, корни дам булишига. Текширувда: корни катта, коринда суюклик бор.
  Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет № 28

 1. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун - мохиятини айтиб беринг.
 2. Жигар циррозини этиологияси, классификацияси.
 3. Кокшол: этиология, патогенез, клиника, даволаш ва профилактикаси.
 4. Эксикозларда регидратацион терапия принциплари.
 5. Бемор 30 ешда. Бир неча йил буен даволанади. Шикояти холсизликка, корни дам булишига. Текширувда: корни катта, коринда суюклик бор.
  Кандай текширувлар утказиш керак?

Билет № 29

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб Беринг?
 2. Вакциналарни тури.
 3. Ботулизмни дифференциал диагностикаси, текшириш усуллари ва даволаш принциплари.
 4. Уткир жигар етишмовчилиги.
 5. Бемор 30 ешда. Бир неча йил буен даволанади. Шикояти холсизликка, корни дам булишига, Бир-икки марта кусганда кон келган. Текширувда: корни катта, коринда суюклик бор.
  Кандай текширувлар утказиш керак?

Билет № 30

 1. Мафкура нима?
 2. Огир сувсизланиш белгилари.
 3. Лейшманиоз: этиология, патогенез, клиника, диагностика ва даволаши.
 4. Ботулизмни дифференциал диагностикаси, текшириш усуллари ва даволаш принциплари
 5. Бемор 30 ешда. Бир неча йил буен даволанади. Шикояти холсизликка, корни дам булишига. Анамнезида 12 ешлигида сарик касал булган. Текширувда: жигар катта, талок катталашган.
  Кандай текширувлар утказиш керак?

Билет № 31

 1. Узбекистон республикаси конституцияси качон кабул килинган?
 2. Ботулизмни этиологияси, патогенези, клиник белгилари.
 3. Эксикозларда регидратацион терапия принциплари.
 4. Сув чечакни клиникаси, тошмаларнинг характери ва асоратлари?
 5. Бемор 43 еш. Шикояти холсизликка, тез озиб кетишига, вакти-вакти билан ичи суюк келишига. Анамнезида Россияда ишлаб келган.
  Кандай текширув утказиш керак?

Билет № 32

 1. Узбекистон республикаси миллий валютасини качон кабул килган?
 2. Кизамикни специфик профилактикаси.
 3. Сепсисга тахмин килувчи клиник белгилари, лаборатор текширув усуллари ва дифференциал диагностикаси.
 4. Геморрагик иситма: этиология, патогенез ва даволаш принципи.
 5. Бемор 43 еш. Шикояти холсизликка, тез озиб кетишига, вакти-вакти билан ичи суюк келишига. Анамнезида Россияда ишлаб келган. Кандай текширув утказиш керак?
  Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет № 33

 1. Инфекцион-токсик шок: патогенез ва даволаш принциплари
 2. Геморрагик иситма: этиология, патогенез ва даволаш принципи.
 3. Сероз ва бактериал менингитлар дифференциал диагностикаси
 4. Бемор 43 еш. Шикояти холсизликка, тез озиб кетишига, вакти-вакти билан ичи суюк келишига. Анамнезида Россияда ишлаб келган. 2009 йилда ИБ мусбат. СД 4 150.
  АРВ терапия зарурми?

Билет № 34

 1. Диний экстремизм нима?
 2. ОИВни онадан болага утиш профилактикаси
 3. HiB- инфекцияни профилактикаси
 4. Хомиладор аелларда вирусли гепатит Е ва уткир егли гепатозни дифференциал ташхиси.
 5. Бемор 43 еш. Шикояти холсизликка, тез озиб кетишига, тана харорати 1 ойдан бери безовта килади. Анамнезида Россияда ишлаб келган. Огиз шилик каватларида везикуляр тошмалар бор.
  Кандай текширув утказиш керак?

Билет № 35

 1. Терроризм нима?
 2. Сепсисга тахмин килувчи клиник белгилари, лаборатор текширув усуллари ва дифференциал диагностикаси.
 3. Полимомиелитни специфик профилактикаси
 4. ОИВни 4 клиник боскичини кечиши
 5. Бемор 53 ешда. АРВтерапия олади. Лекин сунги кунда холсизлик, йутал, хансираш ва харорат безовта килади. Харакат килганда хансираш кучаяди.
  Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет № 36

 1. Бузгунчи гояларга кандай гоялар киади?
 2. Йирингли бактериал менингитларнинг этиологияси, клиникаси, текшириш ва даволаш усуллари.
 3. ОИВ инфекциясини кечиши.
 4. Эпидемик паротитни даволаш принциплари.
 5. Бемор 53 ешда. АРВтерапия олади. Лекин сунги кунда холсизлик, йутал, хансираш ва харорат безовта килади. Харакат килганда хансираш кучаяди.
  Сизнинг ташхисингиз ва даволашга кандай препарат кушиш зарур?

Билет № 37

 1. Бунёдкор гояларга кандай гоялар киради?
 2. Куйдирги: этиология, патогенез, клиника, диагностика ва даволаши.
 3. ОИВ да контактдан кейинги профилактика.
 4. Дизентерияга тахмин килувчи клиник белгилар, лаборатор текширув усулари.
 5. Вирусли диареялар: этиология, патогенез, клиника, диагностика усуллари.
 6. Бемор 30 ешда. Шикояти ютишга кийналади. Огиз бушлиги ок караш билан копланган. 6 ой ичида анча озган, баъзида ичи суради.
  Сизнинг текширув услубингиз?

Билет № 38

 1. Миллий кадриятлар билан умумбащарий кадриятларни изохланг.
 2. Вирусли гепатит С патогенези, клиникаси ва маркерлари.
 3. ОИВ да контактдан кейинги профилактика.
 4. Кукйутални специфик профилактикаси
 5. Бемор 30 ешда. Шикояти ютишга кийналади. Огиз бушлиги ок караш билан копланган. 6 ой ичида анча озган, баъзида ичи суради.
  Тахминий ташхисингиз ва якуний ташхис?

Билет № 39

 1. Олий мажлисг сайловлар кандай тартибда утказилади?
 2. Кутуриш: этиология, патогенез, клиника, даволаш ва профилактика.
 3. ОИВни 2 клиник боскичини кечиши
 4. Сальмонеллез этиологияси, патогенези, клиник классификацияси
 5. Хомиладор аел 30 ешда. Хомиласи 18 хафта. Эри Россияда ишлайди. Бир хафтадан бери ютишга кийналади. Огиз бушлиги ок караш билан копланган.
  Тахминий ташхисингиз?

Билет № 40

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун
 2. ОИВни классификацияси
 3. Безгак: этиология, патогенез, клиника ва даволаш принципи.
 4. Коли инфекцияга тахмин килувчи клиник белгиларни ва лаборатор текширув усуллари.
 5. Хомиладр аел 30 ешда. Хомиласи 18 хафта. Эри Россияда ишлайди. Бир хафтадан бери ютишга кийналади. Огиз бушлиги ок караш билан копланган.
  Тахминий ташхисингиз ва текшириш услубингиз, якуний ташхис?

Билет № 41

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Корин тифида геморрагик шокда даволаш принциплари.
 3. Ботулизм клиник турлари.
 4. Дизентерияга тахмин килувчи клиник белгилар, лаборатор текширув усулари.
 5. Хомиладр аел 30 ешда. Хомиласи 18 хафта. Эри Россияда ишлайди. Бир хафтадан бери ютишга кийналади. Огиз бушлиги ок караш билан копланган.
  Тахминий ташхисингиз ва текшириш услубингиз, якуний ташхис?

Билет № 42

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Вирусли гепатит С патогенези, клиникаси ва маркерлари.
 3. ОИВ да контактдан кейинги профилактика.
 4. Уткир жигар энцефалопатияси даврлари ва лаборатор текширув усуллари.
 5. Бемор 26 ешда. Шикояти: ичи сувдай келишига. Тана харорати нормада, коринда огрик йук.
  Тахминий ташхисингиз ва текшириш услубингиз?

Билет № 43

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Менингококли менингитни асоратлари ва диспансер назорати
 3. Вабо клиникаси ва даволаш принциплари.
 4. Сальмонеллез этиологияси, патогенези, клиник классификацияси
 5. Бемор бола 2 ешда. Бола ланж, иштахаси йук. Териси саригиш. Текширувда жигари катталашган. Онасида сурункали гепатит. Бола вактида эмланмаган.
  Тахминий ташхисингиз ва текшириш услубингиз?

Билет № 44

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Уткир жигар энцефалопатияси даврлари ва лаборатор текширув усуллари.
 3. Орка мия суюклигининг характеристикаси
 4. ОИВ да контактдан кейинги профилактика.
 5. Бола 4 кундан бери касал. Шикояти: тана харорати кутарилишига, боши огришига, танасида майда тошмалар тошишига. Текширувда: энса мушак тортиши мусбат, Кернига мусбат.
  Тахминий ташхисингиз ва текшириш услубингиз?

Билет № 45

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Геморрагик иситма: этиология, патогенез ва даволаш принципи.
 3. Эпидемик паротитни специфик профилактикаси.
 4. Эксикозларда регидратацион терапия принциплари.
 5. Бола 7 ешда. Шикояти тана харорати кутарилишига, томокда огрикка. Текширувда орка буйин лимфа безлари катталашган. Терисида майда тошмалар бор.
  Тахминий ташхисингиз ва текшириш услубингиз?

Билет № 46

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 2. Сув чечакни клиникаси, тошмаларнинг характери ва асоратлари?
 3. Кизамикни специфик профилактикаси.
 4. Сепсисга тахмин килувчи клиник белгилари, лаборатор текширув усуллари ва дифференциал диагностикаси.
 5. Бемор 6 еш. Шикояти иш кетишига суткасига 8-10 марта, кайт килишига - 3-4 марта, кориндаги огрик, ич келишдан кейин анча камайишига. Эпид анамнезидан: бемор узум, творог еган.
  Тахминий ташхисингиз ва текшириш услубингиз?

Билет № 47

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Ботулизмни этиологияси, патогенези, клиник белгилари.
 3. Инфекцион-токсик шок: патогенез ва даволаш принциплари
 4. Геморрагик иситма: этиология, патогенез ва даволаш принципи.
 5. Бемор 5 ешда. Шикояти иштахасизликка, кайт килишга, кориндаги огрикка. Ахлати окимтир рангда, сийдик тук рангда.
  Тахминий ташхисингиз ва текшириш услубингиз?

Билет № 48

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Сероз ва бактериал менингитлар дифференциал диагностикаси
 3. Крим-Конго геморрагик иситма: клиника, диагностика, даволаш ва профилактика.
 4. Жигар циррозини этиологияси, классификацияси.
 5. Бемор 45 ешда, богбон. Шикояти: кузининг хиралашишига, ланжлигига, куз олдида тур парда пайдо булиши, ютиниш кийинлигига. Анамнезда: уй шароитда тайерланга помидор консерваси истеъмол килинган.
  Тахминий ташхисингиз ва текшириш услубингиз?

Билет № 49

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Кокшол: этиология, патогенез, клиника, даволаш ва профилактикаси.
 3. Эксикозларда регидратацион терапия принциплари.
 4. Вакциналарни тури.
 5. Бемор 12 еш. Шикояти: тана харорати 37,5 - 38 С. Томоги кизарган, чап кулогидаги сулак безлари шишган, огрик кузатилади, махалий харорати кутарилган.
  Тахминий ташхисингиз ва текшириш услубингиз?

Билет № 50

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Ботулизмни дифференциал диагностикаси, текшириш усуллари ва даволаш принциплари.
 3. Уткир жигар етишмовчилиги.
 4. Лейшманиоз: этиология, патогенез, клиника, диагностика ва даволаши.
 5. Бемор 7 ешда. Анус сохасида кичиш борлигига, холсизликка, коринда огрикка шикоят килади, вазни йукотишга. Кон тахлилларида анемия, эозинофилия.
  Тахминий ташхисингиз ва текшириш услубингиз?

Назад к списку