О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

ПедиатрияПЕДИАТРИЯ

Билет №1

 1. "Фундаментализм" ва "Экстремизм" ғояларининг Марказий Осиёга кириб келишларидан кўзлаган мақсади.
 2. Болаларда гипертермик синдромни келиб чиқиш сабаблари ва ривожланиш механизмлари.
 3. Қайталанувчи бронхитнинг диагностик меъзонлари
 4. Эмлаш хонасига бўлган талаблар
 5. Бемор 4 ёшда. Шикоятлари узоқ давом этувчи субфебрилитет, сабабсиз қоринда оғриқлар, тез-тез сийиш. Сийдик анализида: оқсил 0,033, лейкоцитлар кўп миқдорда, қон ва биохимик анализлар ўзгармаган. Қайси касалликка хос:

Билет №2

 1. Биз қандай жамият барпо этмоқдамиз?
 2. Болаларда ичак дисбактериозини асосий келиб чиқиш сабаблари
 3. Ўткир пиелонефритнинг параклиник ташхисоти.
 4. Гепатит Вга қарши вакциналарини тавсифномаси
 5. 3 ойлик болада аниқланди: кўп терлаш, энса соҳасида сочнинг кўп тўкилганлиги, бош суягининг катта лиқилдоқ чеккалари юмшоқлиги. Ташхис қўйинг ва даволаш тактикаси танланг

Билет №3

 1. Айрим юртдошларимизнинг зарали ғоя ва ёт мафкуралар таъсирига тушиб қолишининг сабаби?
 2. Сунъий овқатлантиришда фойдаланиладиган асосий ва даволовчи аралашмалар тавсифномаси
 3. Эмлаш календарига киритилган вакциналар
 4. ОИВ (ВИЧ)- инфекцияси билан касалланган болаларни диспансер кузатуви.
 5. Бола 3 ёшда, шикояти тез чарчаш, физик ривожланишда орқада қолиш, бронх- ўпка касаллиги билан тез-тез оғриши. Аускультацияда юракда машинасимон систоло-диастолик шовқин тўш суягидан чапда. Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет №4

 1. Мафкуравий иммунитет қандай шакллантирилади?
 2. Конституция аномалияси эксудатив- катарал диатез клиник белгилари, даволаш
 3. Болаларда темир танқислик анемиясини белгилари
 4. ОИТС да педиатр кўруви муддатлари ва тиббий кўрик таркиби.
 5. Чақалоқ биринчи хомиладорликдан, вақтида туғилган, оғирлиги 3000, дархол йиғлаган, Апгар шкаласида 8 балл. 2-куни бола терисида ва шиллиқ қаватларида сариқлик пайдо бўлган. Бола умумий ахволи ўзгармаган, билирубин қонда 14 ммоль/л . Ташхис

Билет №5

 1. Ватанпарварлик бу ...
 2. Болаларда темир танқислик анемияси этиологияси, петогенези.
 3. Рахитнинг клиник белгилари, даволаш
 4. ОИТСда иммунопрофилактиканинг хусусиятлари
 5. Қуйидаги клиник кўринишли беморга диагноз қўйинг: бола 5 ойлик, кўкрак сути билан овқатлантирилган, қўшимча овқат сифатида манний бўтқаси берилганда болада қуйидаги ўзгаришлар пайдо бўлган: озиш, қорин катталашиб кетиши, нотинчлик, иштаха сусайиши. Нажас характери: миқдори кўпайган, ялтирайди, ёғли, суртмасимон. Патоген ичак флораси аниқланмади. Энтерал антибиотиклар, ферментлар нажаснинг нормаллашувига таъсир этмади.

Билет №6

 1. Фаровон турмуш асоси нимада?
 2. Болаларда ВКТД (ВСД) этиология, петогенези
 3. Гижжа инвазиялари таснифи, Энтеробиоз клиникаси
 4. ОИВ (ВИЧ)- инфекцияси билан касалланган онадан туғилган кўкрак ёшидаги болани овқатланиши, парвариши, эмлаши.
 5. 13 ёшли бола, 3 кундан бери касал, харорати 38,0 С. Шикояти: қоринда оғриқ, 2 марта қусган, тез-тез ичи келади, нажаси кам миқдорда, кўкимтир шиллиқ, қон аралаш. Инператив ич келиши истаги. Тахминий диагноз

Билет №7

 1. "Виждон эркинлиги" нимани англатади?
 2. ЎРИ: этиология, патогенез, клиникаси
 3. Оқсил энергетик етишмовчилиги билан оғриган болаларни пархез билан даволаш усуллари
 4. ОИТСда аппортунистик инфекциялар ва уларнинг профилактикаси
 5. 10 ёшли болага уйга врач чақирилган. Бола 2 кундан бери бетоб, тана харорати 39 градус, боши оғрийди, териси тоза, оқиш, тез-тез оғриқли сияди. Тахминий диагноз

Билет №8

 1. "Инсонпарварлик" сўзи нимани англатади?
 2. Кўкрак ёшидаги боланинг рационал овқатлантириш қоидалари.
 3. Ўткир бронхиолит ва ўткир пневмониянинг қиёсий ташхисоти.
 4. ОИВ (ВИЧ)- инфекцияси ташхисот меъзонлари.
 5. Бемор 8 ёшда. Шикоятлари: қориннинг эпигастрал соҳасида ва киндик атрофида оғриқлар, қорин дам бўлиши, баъзан ичи кетиши, баъзан ичи қотиши. Анамнезида: дизентерия билан оғриган. Диагноз:

Билет №9

 1. Маънавий меросга нималар киради?
 2. Сурункали гастродуоденит этиология патогенез.
 3. ЎРИ даволаш меъзонлари, профилактикаси
 4. 18 ойгача ва ундан катта бўлган болаларни ОИВ (ВИЧ)- инфекциясига текшириш
 5. 1ёш 7 ойлик бола. Онасининг шикояти: тўсатдан йўтал бошланиб, нафаси қисиб 15 минутдан кейин ўтиб кетган. Текшириб кўрилганда: тана харорати нормада, бола актив, аускультация: чап ўпканинг юқори бўлагида нафас чиқарганда хуштаксимон хириллашлар, перкуссияда қутисимон товуш. Тахминий диагноз

Билет №10

 1. Маънавий баркамол инсон деганда нимани тушунасиз?
 2. Ўткир зотилжам этиология, патогенез
 3. Рахит клиникаси, ташхисоти
 4. ОИТСда бактериал инфекцияларнинг кўриниши
 5. 2,5 ёшли бола, касалликнинг 3-куни, товуши бўғиқ, қуруқ йўтал (лающий), температураси 38,0 градус, нафас олиши кийин, ранги оқиш, бўшашган, томоғида чегараланган қизариш, тилининг илдиз марказида шиш бор. Гемограммада лейкоцитоз (12,0). Диагнозини аниқланг

Билет №11

 1. Марказий Осиё минтақаларида мафқуравий жараёнларга ижобий таъсир кўрсатувчи омил...
 2. Болаларни табиий овқатлантириш замонавий концепцияси.
 3. Тез-тез касалланувчи болаларни диспансер назорати ва иммунореабилитацияси
 4. ОИТС эмбриопатиялари, уларнинг клиник кўриниши.
 5. Бола 3 ойлик. Шикоятлар: 2 ойлигидан фонтанли қусиши, тана вазнини кам қўшиши, сийдигини камайиши. Анамнезида: омфалит, блефарит. Рентгенограммада ошқозон чўзилган, хайдалиш секинлашган. Диагноз:

Билет №12

 1. Миллий истиқлол ғоясининг фалсафий асослари.
 2. Болаларда гипертермик синдром
 3. Ўткир зотилжам таснифи, клиникаси.
 4. ОИТСни скрининг ва тасдиқловчи босқичларда лабаратор диагностика усуллари.
 5. Бола 10 ёш. Шикоятлари хароратнинг баландлигига, бош оғриқ, қоринда коликасимон оғриқ, кўнгил айнаш. Кўл териси ва сонида макуло-папуллез тошмалар. Анамнезидан: 2 ҳафта олдин ангина билан оғриган. Сизнинг диагнозингиз:

Билет №13

 1. Марказий Осиё минтақаларида мафқуравий жараёнларга салбий таъсир кўрсатувчи тахдидлар....
 2. Болаларда сунъий овқатлантиришнинг замонавий концепцияси.
 3. Оқсил энергети етишмовчиликнинг турлари, клиник белгилари
 4. САНПИН, эмлаш календари
 5. 5 ешли қизчада диспансеризация даврида аниқланди: сийдикда оқсил 0,033, лейкоцитлар 5-7, эритроцитлар 0-1, бу:

Билет №14

 1. Миллий истиқлол ғоясининг умумбашарий тамойиллари.
 2. Рахит этиологияси, патогенези
 3. Болаларда ревматик иситманинг клиник белгилари.
 4. Антиретровирус препаратларини тавсифномаси.
 5. 2 ойлик бола. Онасининг шикоятлари - бола сут эмади, яхши ўсмайди. Объектив: териси рангпар, йиғлаганда акроцианоз, лабларида цианоз. Ауск.- дағал систолик шовқин тўшнинг чап тамонида, 3 қовурға орасида. Диагноз

Билет №15

 1. Мафкуравий иммунитет қандай шакллантирилади?
 2. Конституция аномалиялари этиология, патогенези
 3. Гижжа инвазияси: аскаридоз
 4. Тепкига ва қизамиқка қарши вакциналарни тавсифномаси.
 5. 2 ёшли бола, ўнг томонлама ўткир пневмония билан бир ҳафтадан бери даволаняпти. Ахволи яхшиланаётган пайтда тана харорати 39 град.С кўтарилиши, безовталаниш ва нафас етишмовчилигининг аралаш хили қайд қилинди. Аускультацияда хириллашлар йўқ, ўнг томонида нафас пасайган, перкуссияда товуш қисқарган, пульс минутига 150, юрак ўнга силжиган. Ахволи оғирлашиши сабабини аниқланг:

Билет №16

 1. Миллий истиқлол ғоясини тарғиб этиши воситалари...
 2. Ўткир ва қайталанувчи бронхитлар этиология, петогенези.
 3. Ўткир зотилжамни клиникаси ва диагностик критерийлари.
 4. Махсус гурухларни эмлаш.
 5. 9 ёшлик бола, ўнг томонлама ўткир пневмония билан даволаниш давомида 3 кундан бери иситма йўқ, ахволи яхшиланяпти, хириллашлар йўқ. 4чи куни харорати кўтарилиб, азоблантирувчи қуруқ йўтал пайдо бўлди. Аускультацияда нафас иккала ўпканинг хамма жойида эшитилади, инфильтрация соҳасида ўнг томонида нам хириллашлар эшитилади, нафас минутига 18та, юрак ўнг томонга силжиган. Ахволини оғирлашиш сабабини аниқланг:

Билет №17

 1. Ватанпарварлик бу...
 2. Кўкрак ёшидаги болани рационал овқатлантириш турлари.
 3. Ўткир ларингит. Клиникаси ва даволаш
 4. Полиомиелит касаллигига қарши вакциналарни тавсифномаис ва уни асоратлари.
 5. Қуйидаги клиник кўринишли беморга диагноз қўйинг: бола 5 ойлик, кўкрак сути билан овқатлантирилган, қўшимча овқат сифатида манний бўтқаси берилганда болада қуйидаги ўзгаришлар пайдо бўлган: озиш, қорин катталашиб кетиши, нотинчлик, иштаха сусайиши. Нажас характери: миқдори кўпайган, ялтирайди, ёғли, суртмасимон. Патоген ичак флораси аниқланмади. Энтерал антибиотиклар, ферментлар нажаснинг нормаллашувига таъсир этмади.

Билет №18

 1. Фаровон турмуш асоси нимада?
 2. Нерв-артритик диатез. Этиолгия, патогенез.
 3. Диареялар орал регидротация даволаш усуллари.
 4. САНПИН эмлаш календари.
 5. Бола 8 ёшда, диагнози - сурункали носпецифик пневмония. Рентгенограммада кўкрак қафаси расми кўчайган, диафрагма пасайган. Кўкрак қафаси бочкасимон, тўшни чиқиб туриши, қовирғалар оралиғи кенгайган, кўкракда қутича товуши, қуруқ хуштаксимон хириллашлар, хансираш. Аниқланг:

Билет №19

 1. Комил инсон бу ...
 2. Сийдик йўллари инфекцияси этиологияси, патогенези.
 3. Болаларда ревматик иситма клиникаси, ташхисоти.
 4. Эмлаш асоратлари.
 5. Икки кунлик чақалоқ кўрилганда юз ва кўкрак қисмида гиперемия фонида кичик пуфакчалар кузатилган. Пуфакчадаги суюқлик Райт бўйича текширилганда, унда эозинофиллар бролиги аниқланган. Ташхис:

Билет №20

 1. Марказий Осиё минтакаларида мафкуравий жараёнларга салбий таъсир кўрсатувчи тахдидлар...
 2. Хаёт учун хавф солувчи шошилинч холатлар
 3. Аллергик холатлар ташхисоти
 4. Сил касаллигига қарши вакциналарнинг тавсифномаси.
 5. Қандай диагностик тест астмоид нафасли болаларда шубхали холларда 30 минут давомида дифференциал диагностикада ёрдам беради (ИВБДБ бўйича):

Билет №21

 1. Қадрият бу нима?
 2. Анемиялар этиология патогенези.
 3. Ўткир обструктив бронхит ва бронхиолитларни қиёсий ташхисоти
 4. Поликлиника шароитида юқумли касалликларга қарши эмлашни ташкиллаштириш.
 5. Вазни 10 кг болада талваса хуружига қарши шошилинч ёрдам кўрсатиш препарати дозаси ва юбориш усули (ИВБДБ бўйича):

Билет №22

 1. "Инсонпарварлик" сўзи нимани англатади?
 2. Бронхитлар этиопатогенези, таснифи.
 3. Лимфатик-гипопластик диатез клиникаси, ташхиси ва даволаш.
 4. Болаларни диспансер назоратини ташкиллаштиришнинг замонавий талаблари.
 5. Кўзларнинг киртайиши, тери бурмасининг секин тикланиши, летаргия, эма олмайди ёки ича олмайди. Бу сувсизланишниг қайси даражасига тўғри келади ва сизнинг тактикангиз.

Билет №23

 1. Миллий истиқлол ғоясининг амал қилиш тамойиллари ҳақида гапириб беринг
 2. Болаларда туғма юрак нуқсонлари этиология, таснифи. Аорта коарктацияси.
 3. Пиелонефрит таснифи, клиник белгилари.
 4. 5 ёшгача бўлган боланинг ўсиш ва ривожланиш мониторинг картаси.
 5. 2 ойлик (5 кг) бола ўта оғир пневмония билан шифохонада даволаниб чиқди. Амбулатор шароитда даволашни давом эттириш учун амоксациллин дозасини хисобланг ва бериш усулини тушунтиринг.

Билет №24

 1. Мафкуравий ёзма ахборотга нима киради?
 2. Анафилактик шок клиник белгилари, шошилинч ёрдам кўрсатиш.
 3. Ревматик иситма диагностик критерийлари, даволаш
 4. Болаларда пиелонефритни диспансеризацияси.
 5. 4 ёшли Лолада бронхиал астма кузатилади. Агар астмоид нафас бўлса, қайси тез таъсир қилувчи бронхолитик берасиз ва бериш усулларини тушунтириб беринг?

Билет №25

 1. Ўзбек оиласида бола онгида соғлом ғоя ва билимлар шаклланишида кимлар қатнашади?
 2. Бола хаётига хавф солувчи устувор белгиларни аниқлаш.
 3. Болалардаги диарея дифференциал ташхисоти.
 4. Сурункали гастродуоденит ташхисоти ва даволаш.
 5. Саша исмли бола, 2 ойлик. Аниқланди: Ўпка артерияси стенози, қоринча тўсиғи стенози, аорта декстрапозицияси, ўнг қоринча гипертрофияси. Ташхисингиз?

Билет№26

 1. Маънавият тушунчасини изоҳлаб беринг
 2. Аллергик холатлар этиологияси ва патогенези.
 3. Бронхитлар таснифи ва клиникаси.
 4. Ичак дисбактериозини босқичли терапияси.
 5. 8 ойлик Камола. Асабийлик, вақти-вақти билан қусиш, бўғимларни оғриши, қонда сийдик кислотаси миқдорини ошиши қуйидагилардан қайси бирига хос?

Билет №27

 1. Таълимни тарбиядан, тарбияни эса таълимдан ажратиб бўладими?
 2. Болаларда ВКТД (ВСД) этиолгия патогенези.
 3. Лямблиоз клиникаси, ташхиси ва даволаш усуллари
 4. 1 ёшгача бўлган соғлом болани диспансер назорати.
 5. Лола, 10 ёш. Эритроцитлар сони камайган, гемоглобин камайган, рангли кўрсаткич баланд, ретикулоцитопения. Бу қайси тур анемияга хос?

Билет №28

 1. Глобаллашув жараёнлари нима?
 2. Оқсил энергетик етишмовчилик ривожланиши сабаблари, клиник белгилари.
 3. КАТН (ДМЖП) гемодинамик бузилишлари, клиникаси ва даволаш мезонлари.
 4. Пневмонияни антибактериал даволаш ва диспансеризацияси.
 5. 6 ойлик бола организмида қандай минерал моддалар етишмаслигидан суякнинг нотўғри ривожаланиши, тишларнинг бузилиши ва марказий нерв системаси фаолияти бузилиши кузатиладиди?

Билет №29

 1. Бугунги кунда халқаро майдондаги сиёсий кучлар қайси шиорлар остида ўз режаларига эришиш мақсадини кўзлаган?
 2. Сурункали гастродуоденит этиологияси ва патогенези.
 3. ВКТД (ВСД) клиникаси, даволаш
 4. Профилактик эмлашга қарши кўрсатмалар.
 5. Бола 3 ойлик. Бир кунда 3-4 марта қусган. 2 суткадан бери касал. Кўрувда тери қопламлари ранпарлиги, қўл ва оёқлари совуқ, капилярларнинг тўлишиши 3 сек. ортиқ, пульс тез ва кучсиз. Поликлиника врачининг тактикаси.

Билет №30

 1. Мафкуравий иммунитетни шакллантириш учун нималарга эътиборни кучайтириш лозим?
 2. Озиқланишнинг бузулиши этиологияси ва патогенези.
 3. ЎРИ клиникаси ва даволаш
 4. Вазн ва бўй индексини хисоблаш.
 5. Соғлом 6 ойлик бола кутилмаганда кичкиришини бошлади, тана харорати нормал, қорин таранглашган, нажас йўқ, болада ректал текширилганда бармоқда қон аниқланди. Сизнин ташхисингиз?

Билет №31

 1. Марказий Осиё минтакаларида мафкуравий жараёнларга салбий таъсир кўрсатувчи тахдидлар...
 2. Овқатланишнинг сурункали бузилиши. Оқсил - энергетик етишмовчилик турлари, клиник белгилари.
 3. Пневмонининг оғирлик даражалари ва даволаш усуллари.
 4. Болаларда зотилжамнинг рентген диагностикаси.
 5. Бола 5 ёшли юқори жағ нисбатан катталашган нафас олиш оғиз орқали халқум орқа деворидан шиллиқ йиринг ажралиши бурни битган ухлаганда оғзи очиқ хуррак отади сизни тахминий ташхисингиз?

Билет №32

 1. Барқарорлик шартлари ҳамда тараққиёт кафолати?
 2. Болаларни овқатлантиришда оқсил, ёғ ва углеводларнинг ахамияти.
 3. Ўткир бронхит. Этиопатогенези, клиникаси ва даволаш.
 4. Нафас аъзоларининг патологиясида беморлар реабилитацияси.
 5. 12 ешли қиз болада бўй ўсишдан орқада қолиш кўп сонли кичик аномалиялар, қанотсимон бурмали калта бўйин иккиламчи жинсий белгиларнинг йўқлиги,сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет №33

 1. Мафкуравий таъсир самарадорликни ўлчаш мезонларига нима киради?
 2. Болаларда иситма (155-бўйруқ).
 3. Темир танқислик анемияси.
 4. ОИТС скрининги ва лабаратор диагностикаси.
 5. 3 ёшли қизда полиурия, вазн дефицити 10%, териси ва тили қуруқ, ёноқлари гиперемиялашган, нафас чиқарган хавода ацетон хиди, жигар +3 см, оч қоринда гликемия- 12,8ммоль/л. 2,5 л суткалик диурездаги қанд миқдори 6%. Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет №34

 1. "Инсонпарварлик" сўзи нимани англатади?
 2. Болаларни нафас олиш аъзоларининг касалликларида физик, асаб психик ривожланиши ва уларни ўзгариши.
 3. Нафас олиш аъзоларининг ўткир касалликларида беморларни диспансер назорати.
 4. Рахит клиникаси ва даволаш.
 5. 2ёшли бола тўсатдан йўталиб кўкара бошлади, йўтал 10минут атрофида давом этди ва бошқа кузатилмади. Кейинги кун яна йўтал пайдо бўлди (хуружсимон бўлмаган) кўпроқ ўнг томонда кўп миқдордаги қуруқ хириллашлар эшитилди. Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет №35

 1. Маънавий баркамол инсон деганда нимани тушунасиз?
 2. Конституция аномалияси: экссудатив - катарал диатез клиник белгилари, даволаш.
 3. Саломатлик критерийлари ва гурухлари.
 4. ОИТСда педиатр кўруви муддатлари ва тиббий кўрик таркиби.
 5. 5 ёшли болада тез чарчаш,чап қоринча пульсациясининг кучайиши, иккинчи қовурға оралиғида титраш, ЭКГ да чап қоринчанинг зўриқиши, рентгенограммада кичик қон айланиш доирасида гиповолемия, чап қоринча катталиши. Сизни тахминий ташхисингиз?

Билет №36

 1. Маънавий мерос ким томонидан яратилади?
 2. Турли овқатлантиришда (табиий, сунъий, аралаш) қўшимча овқатни киритиш қоидалари.
 3. Болаларда ўткир оғир бўлмаган зотилжамнинг диагностикаси ва амбулатор даволаш.
 4. ОИВ (ВИЧ)нинг ўзига хос клиник белгилари.
 5. 11 ёшли боланинг томогида оғриқ, оғзини оча олмайди, кўп миқдорда сўлак ажраляпти. Битта бодомсимон бези иккинчисига нисбатан катта, қизарган, шишган, овози манқилашган. Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет №37

 1. Мустакилликнинг дастлабки йиллариданоқ қайси давр мафкурсидан воз кечилди?
 2. Оқсил-энергетик етишмовчилигида диетотерапия.
 3. Лямблиоз клиникаси ва даволаш, реабилитация.
 4. Асмоид нафасга олиб келувчи касалликлари ва уларнинг клиник белгилари.
 5. Янги туғилгин чақалоқ хаётининг биринчи ҳафтасида сариқлиқ кучайди, 4 ҳафта давомида тургун сақланди, ич қотиши, брадикардия юзага келди. Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет №38

 1. "Ўзликни англаш" нимадан бошланади?
 2. Рецидивланувчи бронхит, диагностика ва даволаш.
 3. Болаларда иситма (155-буйруқ).
 4. Эмлашга қарши кўрсатмалар.
 5. 14 ёшли бола эпигастрал соҳада, айниқса оч қоринга ўткир хуружсимон оғриққа шикоят қилади. Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет №39

 1. Демократия нимани билдиради?
 2. Оқсил-энергетик етишмовчилиги этиопатогенези, таснифи.
 3. Сепсис, умумий даволаш принцплари, антибактериал даволаш.
 4. Касал боланинг холатини шошилинч бахолаш, диагностика ва даволаш босқичлари.
 5. Агарда, болада астмоид нафас ва сезиларли бўлмаган респиратор дистресс бўлса, ва унинг сабаби ноаниқ бўлса, қуйидаги санаб ўтилганларнинг қайси бирини диагностик тест сифатида 30 дақиқа давомида бериш тавсия этилади?

Билет №40

 1. Конституциямизда қандай хуқуқ ва эркинликлар энг олий қадрият деб тан олинган?
 2. Темир танқислиги анемияси, даволаш.
 3. Гижжа инвазияси: аскаридоз, клиника, диагностика, даволаш.
 4. Болаларда ич қотишини даволаш.
 5. ЭКГ да чап қоринча гипертрофияси, бўлмачалар перегрузкаси, ST сигментни пастга силжиши, чап кўкрак йўналишларида Т-манфий, ўнгларида ST ва Т (+), тишлар амплитудаси баланд, ритм тезлашган. Қайси касалликга хос?

Билет №41

 1. Маънавий жасорат туйғуси деганда нима тушунасиз?
 2. Болаларда гипертермик синдром келиб чиқиш сабаблари ва ривожланиш механизмлари.
 3. Рецидивланувчи бронхитнинг ташхисот меъзонлари.
 4. Эмлаш хонасига бўлган талаблар.
 5. 6 ойлик бемор. Вақтида 3 кг вазн билан туғилган. Перинатал энцефалопатия ташхиси билан неврапатолог назоратида. Нимжон, вазни кам, тез-тез шамоллаб туради. Кўрик пайитида рангпар, хансираш, нафас олиш сони минутига 40 та, юрак мароми минутига 165 та, юрак тонлари бўгиқлашган, галоп ритми. Рентгенда - кардиомегалия. ЭхоКГ да - қоринчалар ва чап бўлмачанинг кенгайиши., қисқариш фаолиятининг сусайиши (қон хайдаш фракцияси 50%). ЭКГ да қоринчалар деполяризация комплекслари кичик вольтажли. Ташхис?

Билет №42

 1. Қобилият нима?
 2. Болаларда гипертермик синдромни келиб чиқиш сабаблари ва ривожланиш механизмлари.
 3. Қайталанувчи бронхитнинг диагностик меъзонлари
 4. Эмлаш хонасига бўлган талаблар
 5. 2,5 ёшли бола, касалликнинг 3-куни, товуши бўғиқ, қуруқ йўтал температураси 38,0 градус, нафас олиши қийин, ранги оқиш, бўшашган, томогида чегараланган қизариш, тилининг илдиз марказида шиш бор. Гемограммада лейкоцитоз (12,0). Диагнозини аниқланг

Билет №43

 1. Эҳтиёж деб нимага айтилади?
 2. Болаларда ичак дисбактериозини асосий келиб чиқиш сабаблари
 3. Ўткир пиелонефритнинг параклиник ташхисоти.
 4. Гепатит Вга қарши вакциналарини тавсифномаси
 5. 2 ешли болада сурункали ич кетиш, озиш кузатилган. Ахлати ёғ аралаш епишқоқ ва замазкасимон. Бемор тез-тез терлайди.Ташхиси ва овқати қандай ?

Билет №44

 1. Коммуникатив қобилиятга хос хусусият
 2. Сунъий овқатлантиришда фойдаланиладиган асосий ва даволовчи аралашмалар тавсифномаси
 3. Эмлаш календарига киритилган вакциналар
 4. ОИВ (ВИЧ)- инфекцияси билан касалланган болаларни диспансер кузатуви.
 5. 6 ёшли болани болалар боғчасида текширилганда кучли брадикардия аниқланган. Шикояти холсизлик, тез чарчаш, синкопэ (хушдан кетиш). Ўз вақтида туғилган 3 кг вазн билан, кам касал бўлган бўлган, лекин нимжон ўсган, оғирлиги кам бўлган. Умумий ахволи қониқарли, тана тузилиши астеник. Тери ва шиллиқ қаватлари тоза. Муртак безлари хилвиллаган. Юрак чўққиси ва Боткин нуқтасида систолик шовқин эшитилади. ЭКГ: ритм синусли, юрак уриши минутига 37 та. Қон тахлили ва биохимик синовлар ўзгаришсиз. Қайси касаллик деб ўйлайсиз

Билет №45

 1. Маънавий мерос ким томонидан яратилади?
 2. Конституция аномалияси эксудатив- катарал диатез клиник белгилари, даволаш
 3. Болаларда темир танқислик анемиясини белгилари
 4. ОИТС да педиатр кўруви муддатлари ва тиббий кўрик таркиби.
 5. Бемор 2 ёш 7 ойлик. Онасининг сўзича шикоятлари - тез чарчаб қолиш, ўйнаб юрган пайтда хансираш. Ўз вақтида 2500гр вазнда туғилган. Хаётининг 2-3 ойларида эмиш вақтида лабининг атрофида енгил кўкариш кузатилган, лекин шифокорлар юрак хасталигини аниқлашмаган. 1 ёшдан кейин тез-тез шамоллаб турган. Курикда ахволи қониқарли, нимжон. Эпигастрал пульсация кузатилади. Юрак ритми минутига 32та. Аускультатив: чўққида 1 тон сақланган, ўпка артерияси устида 2 тон кучайган ва бўлинган, 2-3 қовурғалар орасида ўртача кучли систолик шовқин функционал шовқинни эслатади. ЭКГда электр ўқи ўнгга силжиган, Гисс тутами ўнг оёқчаси блокадаси. Ташхисингиз?

Билет №46

 1. Маънавият тушунчаси қайси қарашларни ўзига тўла мужассам этади?
 2. Болаларда темир танқислик анемияси этиологияси, петогенези.
 3. Рахитнинг клиник белгилари, даволаш
 4. ОИТСда иммунопрофилактиканинг хусусиятлари
 5. Бола 10 ёш. Шикоятлари хароратнинг баландлигига, бош оғриқ, қоринда коликасимон оғриқ, кўнгил айнаш. Қўл териси ва сонида макуло-папуллез тошмалар. Анамнезидан: 2 ҳафта олдин ангина билан оғриган. Сизнинг диагнозингиз?

Билет №47

 1. Демократия нимани билдиради?
 2. Болаларда ВКТД (ВСД) этиология, петогенези
 3. Гижжа инвазиялари таснифи, Энтеробиоз клиникаси
 4. ОИВ (ВИЧ)- инфекцияси билан касалланган онадан туғилган кўкрак ёшидаги болани овқатланиши, парвариши, эмлаши.
 5. 2ёшли бола тўсатдан йўталиб кўкара бошлади, йўтал 10минут атрофида давом этди ва бошқа кузатилмади. Кейинги кун яна йўтал пайдо бўлди (хуружсимон бўлмаган) кўпрок ўнг томонда кўп миқдордаги қуруқ хириллашлар эшитилди. Сизнинг тахминий ташхисингиз?

Билет №48

 1. Марказий Осиё минтакаларида мафкуравий жараёнларга салбий таъсир кўрсатувчи тахдидлар..
 2. ЎРИ: этиология, патогенез, клиникаси
 3. Озиқланишни бузулиши билан оғриган болаларни пархез билан даволаш усуллари
 4. ОИТСда аппортунистик инфекциялар ва уларнинг профилактикаси
 5. Айтадиларки, агар жарохатга яхшилаб ишлов берилган бўлса, антибиотиклар қўллашнинг хожати йўқ. Қайси холатларда антибиотикларни албатта қўллаш зарур?

Билет №49

 1. Мафкуравий иммунитетни шакллантириш учун нималарга эътиборни кучайтириш лозим?
 2. Кўкрак ёшидаги боланинг рационал овқатлантириш қоидалари.
 3. Ўткир бронхиолит ва ўткир пневмониянинг қиёсий ташхисоти.
 4. ОИВ (ВИЧ)- инфекцияси ташхисот меъзонлари.
 5. Бола хушсиз холатда-ю, лекин эркин нафас олаётган бўлса, уни қандай холда ётқизасиз?

Билет №50

 1. Ватанпарварлик бу ...
 2. 9 ойлик бола учун таомнома тузиш.
 3. ЎРИ даволаш меъзонлари, профилактикаси
 4. Эмлаш календарига киритилган вакциналар
 5. Болада қовуқ соҳасида оғриқ, дизурия, терминал макрогематурия, лейкоцитурия. Сизнинг ташхисингиз.

Назад к списку