О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

Патологик анатомияПАТОЛОГИК АНАТОМИЯ

Билет № 1

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун
 2. Патологик анатомия, унинг усуллари вазифалари, тибиётда ва амалий тибиётдаги урни.
 3. Хужайраларнинг усиш ва дифференцировкаси.
 4. Юракнинг усма касалликллари (бирламчи)
 5. Бемор 75 ёшда, касалхонага ўткир чап тарафлама параличи билан келтирилган. Анамнезида атеросклероз ва бир неча йил илгари чап мия ярим шари ишемик инфарктни ўтказган. Интенсив терапияга қарамасдан, бемор кўтарилувчи бош мия шишидан вафот этган. Атеросклерознинг клинико-морфологик формасини аниқланг. Патологоанатомик ташхисни қўйинг.

Билет № 2

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Патологик анатомия мутахассисликининг бошка мутахассисликлар билан богликлиги.
 3. Хужайраларнинг усиш ва дифференцировкаси.
 4. Кизилунгач касалликлари (тугма касалликлари, кизилунгач мотор тизимининг бузилиши билан кечувчи касалликлар).
 5. Бемор қандли диабетнинг декомпенсациясида, доимий равишда ўнг қовурға остидаоғриқ, кўнгил айниш, оғзида аччиқ там, сўнгра буйрак фаолиятининг бузилиши, 1-3%гача протеинурия, пешобида қанд белгиси қўшилган. Жигарда қандай дистрофия ривожланган? Жигардаги микроскопик ўзгаришларнинг кўринишини езинг. Буйрак каналчаларидаги эпителийсидаги дистрофик ўзгаришларининг ривожланиш механизми қандай?

Билет № 3

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Патологоанатомик текширишларнинг усуллари ва объектлари.
 3. Адаптация жараёни.
 4. Метаболитик бузилишларнинг жигарга тасири.
 5. Ўткир лейкоз билан оғриган касалда қайта қон қуйилгандан кейин анемия, склера ва терининг сарғайиши кузатилди. Мияга қон қуйилишдан ўлим юзага келди. Ериб кўрилганда: жигар, талоқ, суяк кўмиги "занглаган" рангдаги кўринишда. Ошқозонда тўқ-қўнғир рангдаги кўплаб юзаки дефект аниқланди. Ҳосил бўлган пигментнинг номини айтинг. Уни ҳосил бўлиш механизми.Беморнинг ички аъзоларнинг рангини ўзгаришдаги жараен пайдо бўлган номини аниқланг. Унинг тури.

Билет № 4

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Хужайранинг тузилиши (хужайраларнинг структуравий компонентлари, хужайранинг кайта тикланиши, хужайранинг ташки таъсиротларга жавоб реакцияси).
 3. Усмалар номенклатураси ва классификацияси.
 4. Циркулятор бузилишлар натижасида келиб чикадиган жигар касалликлари.
 5. Юрак ревматик нуқсони билан касалланган бемор талоқ артериясини тармоғининг тромбоэмболия натижасида талоқда некроз ўчоғи ривожланди. Толоқдаги ўзгаришларнинг макроскопик структуравий ўзгаришларни таърифланг. Бу некрознинг клиник-морфологик шакли қандай? Унинг этиологик тури қандай?

Билет № 5

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Патологик-анатомия соха хизматини ташкил этиш. Унинг вазифалари, урни, ахамияти.
 3. Усмалар тузилиши.
 4. Жигарни алкогол билан жарохатланиши.
 5. 35 ёшдаги эркак, узоқ бир неча йил давомида кунига 250 мл алкоголь истемол қилган. Оҳирги пайтда ўнг қовурға остида оғриқ, доимий равишда оғзига аччиқ там келишга шикоят қилади. Жигар ўнг қовурғадан 7см пастга тушган. Жигардаги қандай дистрофик жараен ривожланган? Жигардаги бундай дистрофия турининг бошқа морфогенетик механизмларини айтинг, қандай касалликларда ўрин олади? Жигардаги жараеннинг оқибати қандай?

Билет № 6

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг
 2. Дистрофия-классификацияси, паренхиматоз дистрофиялар.
 3. Усмалар усишининг мухим клинико-патологик куриниши.
 4. Гепатит.
 5. 70 ёшдаги бемор, бош миянинг ишемик инфарктидан вафот этган. Ёриб кўрилганда аорта ва йирик томирларда оқиш рангдаги пуфакчалар, пичоқ билан кесиб кўрилганда ғиртиллайди. Ўт қопи пастга осилган, ичида кўплаб яшил сариқ тошлар. Йирик қонт томирларда пуфакчалар ҳосил бўлиши қайси касалликка ҳос? Пуфакчаларнинг ҳосил бўлиши (локализация, моддолар алмашувининг бузилиши турига боғлиқ) қайси дистрофик жараён билан боғлиқ? Тошларнинг турлари.

Билет № 7

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 2. Организм тукималари тузилиши ва физиологияси.
 3. Усмалар усишининг мухим клинико-патологик куриниши.
 4. Жигар циррози.
 5. Трансмурал миокард инфаркти билан касалланган беморда бирданинга чап бел соҳасида оғриқ, пешобда қон ҳосил бўлди. Қейинчалик паралич, хушидан кетиш ва ўлим вужудга келди. Инфарктнинг ривожланишининг босқичини кўрсатинг. Миокард инфарктининг энг кўп учрайдиган сабабларини айтинг. Бош мияда ва буйракда ривожланган жараённинг номини айтинг.

Билет № 8

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Некроз, таърифи стадиялари, класификацияси, макро-ва микроскопик белгилари, ривожланиш механизми, клинико-морфлогик турлари, окибати, ахамияти.
 3. Кон томир-стромал оксил (мукоид букиш, фибриноид букиш, гиалиноз), ёг ва углевод дистрофиялар.
 4. Усмалар усишининг мухим клинико-патологик куриниши.
 5. Бемор танада шишларга шикоят қилаяпти, клиникада унда протеинурия (пешобида суткага оқсил 20г гача ), гипопротеинемия 20г/л, гиперлипидемия (қондаги холестерин 10 мм/л). Беморда қайси синдром ривожланган? Беморнинг буйрак каналчаларидаги ўзгаришларни айтинг. Кўрсатилган ўзгаришлар қайтиши мумкинми?

Билет № 9

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Хромопротеидлар (эндоген пигментлар) алмашинувининг бузилиши.
 3. Усмалар усишининг мухим клинико-патологик куриниши.
 4. Жигар етишмовчилиги (гепатоцеллюляр) ва партал гипертензиянинг мухим асоратлари.
 5. Бемор 40 ёшда. Ўпка саратони кўплаб метастазлари билан кечирган. Беморда адинамия, гипотония, тери қаватларнинг рангини ўзгариши кузатилди. Бемор кахексиядан вафот этди. Қайси пигментни алмашувининг бузилиши кузатилди? Унинг тури, келиб чиқиши, пигмент сони, тақалиши. Тери рангининг ўзгариши қайси аъзога метастазлар билан боғлиқ? Жигар, юрак, скелет мушакларини кесиб кўрганда қандай ўзгаришлар аниқланади?

Билет № 10

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Нуклеопротеидларнинг биохимиявий тузилиши, уларнинг организмдаги функцияси.
 3. Канцерогенезнинг молекуляр асослари.
 4. Жигар усмалари.
 5. Бемор шифохонага хушсиз ҳолатда, ўнг тарафлама паралич билан келтирилган. Орқа мия пункциясида қон аниқланди. Бемор ўткир юрак-қон томир етишмовчилигидан вафот этди. Жараённинг морфологик турини аниқланг, ривожланиш механизми қандай? Қон томирдаги ўзгариш беморнинг қайси касаллик билан касалганлигини айтиш мумкин? Ўпкадаги ривожланган жараённи, ўткир юрак-қон томир етишмовчилиги кўр инишини, микроскопик хусусиятини беринг.

Билет № 11

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Нуклеопротеидлар алмашувининг бузилиши.
 3. Усмалар усишининг биологияси.
 4. Гломеруляр касалликлар.
 5. Бемор 75 ёшда, касалхонага ўткир чап тарафлама параличи билан келтирилган. Анамнезида атеросклероз ва бир неча йил илгари чап мия ярим шари ишемик инфарктни ўтказган. Интенсив терапияга қарамасдан, бемор кўтарилувчи бош мия шишидан вафот этган. Атеросклерознинг клинико-морфологик формасини аниқланг. Патологоанатомик ташхисни қўйинг.

Билет № 12

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Подагра, сийдик тош касаллиги, сийдик кислотали инфаркт.
 3. Канцероген агентларининг хужайраларга таъсири.
 4. Уткир гломерулонефрит.
 5. Бемор қандли диабетнинг декомпенсациясида, доимий равишда ўнг қовурға остидаоғриқ, кўнгил айниш, оғзида аччиқ там, сўнгра буйрак фаолиятининг бузилиши, 1-3%гача протеинурия, пешобида қанд белгиси қўшилган. Жигарда қандай дистрофия ривожланган? Жигардаги микроскопик ўзгаришларнинг кўринишини езинг. Буйрак каналчаларидаги эпителийсидаги дистрофик ўзгаришларининг ривожланиш механизми қандай?

Билет № 13

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Минерал алмашувининг бузилиши.
 3. Усмага карши иммунитет.
 4. Нефротик синдром.
 5. Ўткир лейкоз билан оғриган касалда қайта қон қуйилгандан кейин анемия, склера ва терининг сарғайиши кузатилди. Мияга қон қуйилишдан ўлим юзага келди. Ериб кўрилганда: жигар, талоқ, суяк кўмиги "занглаган" рангдаги кўринишда. Ошқозонда тўқ-қўнғир рангдаги кўплаб юзаки дефект аниқланди. Ҳосил бўлган пигментнинг номини айтинг. Уни ҳосил бўлиш механизми.Беморнинг ички аъзоларнинг рангини ўзгаришдаги жараен пайдо бўлган номини аниқланг. Унинг тури.

Билет № 14

 1. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Охакланиш турлари.
 3. Органоноспецифик эпителиал усмалар.
 4. Сурункали гломерулонефрит.
 5. Юрак ревматик нуқсони билан касалланган бемор талоқ артериясини тармоғининг тромбоэмболия натижасида талоқда некроз ўчоғи ривожланди. Толоқдаги ўзгаришларнинг макроскопик структуравий ўзгаришларни таърифланг. Бу некрознинг клиник-морфологик шакли қандай? Унинг этиологик тури қандай?

Билет № 15

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Тош хосил булиши, тошларнинг патогенези, турлари, ахамияти.
 3. Хавфсиз усмалар: Папиллома, аденома.
 4. Тизимли касалликларда буйрак коптокчаларининг жарохатланиши.
 5. 35 ёшдаги эркак, узоқ бир неча йил давомида кунига 250 мл алкоголь истемол қилган. Оҳирги пайтда ўнг қовурға остида оғриқ, доимий равишда оғзига аччиқ там келишга шикоят қилади. Жигар ўнг қовурғадан 7см пастга тушган. Жигардаги қандай дистрофик жараен ривожланган? Жигардаги бундай дистрофия турининг бошқа морфогенетик механизмларини айтинг, қандай касалликларда ўрин олади? Жигардаги жараеннинг оқибати қандай?

Билет № 16

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Минерал моддалар алмашуви бузилиши билан боглик касалликлар (рахит ва остеомаляция, гиперпаратиореоз, буйрак остеодистрафияси) .
 3. Хавфли усмалар.
 4. Наслий нефрит.
 5. 70 ёшдаги бемор, бош миянинг ишемик инфарктидан вафот этган. Ёриб кўрилганда аорта ва йирик томирларда оқиш рангдаги пуфакчалар, пичоқ билан кесиб кўрилганда ғиртиллайди. Ўт қопи пастга осилган, ичида кўплаб яшил сариқ тошлар. Йирик қонт томирларда пуфакчалар ҳосил бўлиши қайси касалликка ҳос? Пуфакчаларнинг ҳосил бўлиши (локализация, моддолар алмашувининг бузилиши турига боғлиқ) қайси дистрофик жараён билан боғлиқ? Тошларнинг турлари.

Билет № 17

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. Некроз, таърифи стадиялари, класификацияси, макро-ва микроскопик белгилари, ривожланиш механизми, клинико-морфлогик турлари, окибати, ахамияти.
 3. Экзо- ва эндокрин без усмалари.
 4. Пиелонефрит ва сийдик чикариш йулларининг инфекцияси.
 5. Трансмурал миокард инфаркти билан касалланган беморда бирданинга чап бел соҳасида оғриқ, пешобда қон ҳосил бўлди. Қейинчалик паралич, хушидан кетиш ва ўлим вужудга келди. Инфарктнинг ривожланишининг босқичини кўрсатинг. Миокард инфарктининг энг кўп учрайдиган сабабларини айтинг. Бош мияда ва буйракда ривожланган жараённинг номини айтинг.

Билет № 18

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Апоптоз, унинг некроздан фарки.
 3. Мезенхимал хавфсиз ва хавфли усмалар.
 4. Дорилар ва токсинлар таъсирида келиб чикган тубулоинтерстициал нефрит.
 5. Бемор танада шишларга шикоят қилаяпти, клиникада унда протеинурия (пешобида суткага оқсил 20г гача ), гипопротеинемия 20г/л, гиперлипидемия (қондаги холестерин 10 мм/л). Беморда қайси синдром ривожланган? Беморнинг буйрак каналчаларидаги ўзгаришларни айтинг. Кўрсатилган ўзгаришлар қайтиши мумкинми?

Билет № 19

 1. "Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Улим, улимнинг белгилари, улимдан кейин буладиган узгаришлар.
 3. Меланин хосил килувчи тукима усмалари.
 4. Хавфсиз нефросклероз.
 5. Бемор 40 ёшда. Ўпка саратони кўплаб метастазлари билан кечирган. Беморда адинамия, гипотония, тери қаватларнинг рангини ўзгариши кузатилди. Бемор кахексиядан вафот этди. Қайси пигментни алмашувининг бузилиши кузатилди? Унинг тури, келиб чиқиши, пигмент сони, тақалиши. Тери рангининг ўзгариши қайси аъзога метастазлар билан боғлиқ? Жигар, юрак, скелет мушакларини кесиб кўрганда қандай ўзгаришлар аниқланади?

Билет № 20

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Артериал тулаконлик, этиологияси ва ривожланиш механизмига кура турлари.
 3. Усмага хос булмаган жарохатланишлар.
 4. Гипертензиянинг хафли фазаси (хавфли нефросклероз).
 5. Бемор шифохонага хушсиз ҳолатда, ўнг тарафлама паралич билан келтирилган. Орқа мия пункциясида қон аниқланди. Бемор ўткир юрак-қон томир етишмовчилигидан вафот этди. Жараённинг морфологик турини аниқланг, ривожланиш механизми қандай? Қон томирдаги ўзгариш беморнинг қайси касаллик билан касалганлигини айтиш мумкин? Ўпкадаги ривожланган жараённи, ўткир юрак-қон томир етишмовчилиги кўр инишини, микроскопик хусусиятини беринг.

Билет № 21

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 2. Веноз тулаконлик, турлари, органлар узгаришлари морфогенези.
 3. Усма олди узгаришлари.
 4. Буйрак усмалари.
 5. Бемор 75 ёшда, касалхонага ўткир чап тарафлама параличи билан келтирилган. Анамнезида атеросклероз ва бир неча йил илгари чап мия ярим шари ишемик инфарктни ўтказган. Интенсив терапияга қарамасдан, бемор кўтарилувчи бош мия шишидан вафот этган. Атеросклерознинг клинико-морфологик формасини аниқланг. Патологоанатомик ташхисни қўйинг.

Билет № 22

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Камконлик, ривожланиши сабаблари, турлари, ахамияти.
 3. Хавфсиз усмалар-норлар.
 4. Бачадо найининг касалликлари (сальпингитлар, кисталар,усмалар).
 5. Бемор қандли диабетнинг декомпенсациясида, доимий равишда ўнг қовурға остидаоғриқ, кўнгил айниш, оғзида аччиқ там, сўнгра буйрак фаолиятининг бузилиши, 1-3%гача протеинурия, пешобида қанд белгиси қўшилган. Жигарда қандай дистрофия ривожланган? Жигардаги микроскопик ўзгаришларнинг кўринишини езинг. Буйрак каналчаларидаги эпителийсидаги дистрофик ўзгаришларининг ривожланиш механизми қандай?

Билет № 23

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Кон кетиш. Плазморрагия.
 3. Тери меланомаси, класификацияси макро-ва микроскопик характеристикаси.
 4. Тухумдон касалликлари (кисталар, усмалар).
 5. Ўткир лейкоз билан оғриган касалда қайта қон қуйилгандан кейин анемия, склера ва терининг сарғайиши кузатилди. Мияга қон қуйилишдан ўлим юзага келди. Ериб кўрилганда: жигар, талоқ, суяк кўмиги "занглаган" рангдаги кўринишда. Ошқозонда тўқ-қўнғир рангдаги кўплаб юзаки дефект аниқланди. Ҳосил бўлган пигментнинг номини айтинг. Уни ҳосил бўлиш механизми.Беморнинг ички аъзоларнинг рангини ўзгаришдаги жараен пайдо бўлган номини аниқланг. Унинг тури.

Билет № 24

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Стаз ривожланиши механизми, сабаби, ахамияти.
 3. Нерв тизими ва мия пардаларидан усувчи усмалар, класификацияси, хавфсиз ва хавфли усмалар.
 4. Хомиладорлик патологияси (тез кечувчи абортла, эктопик хомиладорлик, гестозлар, трофобластик касаллтаклар).
 5. Юрак ревматик нуқсони билан касалланган бемор талоқ артериясини тармоғининг тромбоэмболия натижасида талоқда некроз ўчоғи ривожланди. Толоқдаги ўзгаришларнинг макроскопик структуравий ўзгаришларни таърифланг. Бу некрознинг клиник-морфологик шакли қандай? Унинг этиологик тури қандай?

Билет № 25

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 2. Тромбоз, тромб хосил булиши механизми, тромб морфологияси, ривожланиши патогенези, окибати, ахамияти,
 3. Усмага хос булмаган жарохатланишлар.
 4. Юкумли унсирлар, юктириш механизми, касаллик унсирларининг патоген таъсири.
 5. 35 ёшдаги эркак, узоқ бир неча йил давомида кунига 250 мл алкоголь истемол қилган. Оҳирги пайтда ўнг қовурға остида оғриқ, доимий равишда оғзига аччиқ там келишга шикоят қилади. Жигар ўнг қовурғадан 7см пастга тушган. Жигардаги қандай дистрофик жараен ривожланган? Жигардаги бундай дистрофия турининг бошқа морфогенетик механизмларини айтинг, қандай касалликларда ўрин олади? Жигардаги жараеннинг оқибати қандай?

Билет № 26

 1. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун - мохиятини айтиб беринг.
 2. ДВС-синдром, ривожланиш сабаблари, боскичлари, окибати.
 3. Анемиялар.
 4. Юкумли унсирларни аниклаш усуллари.
 5. 70 ёшдаги бемор, бош миянинг ишемик инфарктидан вафот этган. Ёриб кўрилганда аорта ва йирик томирларда оқиш рангдаги пуфакчалар, пичоқ билан кесиб кўрилганда ғиртиллайди. Ўт қопи пастга осилган, ичида кўплаб яшил сариқ тошлар. Йирик қонт томирларда пуфакчалар ҳосил бўлиши қайси касалликка ҳос? Пуфакчаларнинг ҳосил бўлиши (локализация, моддолар алмашувининг бузилиши турига боғлиқ) қайси дистрофик жараён билан боғлиқ? Тошларнинг турлари.

Билет № 27

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб Беринг?
 2. Патологик-анатомия соха хизматини ташкил этиш. Унинг вазифалари, урни, ахамияти.
 3. Эмболия,ривожланиш механизми, эмбол табиати.
 4. Юкумли касалликларда махаллий ва умумий реакциялар.
 5. Трансмурал миокард инфаркти билан касалланган беморда бирданинга чап бел соҳасида оғриқ, пешобда қон ҳосил бўлди. Қейинчалик паралич, хушидан кетиш ва ўлим вужудга келди. Инфарктнинг ривожланишининг босқичини кўрсатинг. Миокард инфарктининг энг кўп учрайдиган сабабларини айтинг. Бош мияда ва буйракда ривожланган жараённинг номини айтинг.

Билет № 28

 1. Мафкура нима?
 2. Некроз, таърифи стадиялари, класификацияси, ривожланиш механизми, окибати, ахамияти.
 3. Шок, сабаблари, ривожланиш механизми, окибати асоратлари.
 4. Эртроцитларнинг парчаланиши ва кон кетишидан кейинги анемиялар.
 5. Бемор танада шишларга шикоят қилаяпти, клиникада унда протеинурия (пешобида суткага оқсил 20г гача ), гипопротеинемия 20г/л, гиперлипидемия (қондаги холестерин 10 мм/л). Беморда қайси синдром ривожланган? Беморнинг буйрак каналчаларидаги ўзгаришларни айтинг. Кўрсатилган ўзгаришлар қайтиши мумкинми?

Билет № 29

 1. Узбекистон республикаси конституцияси качон кабул килинган?
 2. Инфаркт, турлари, ривожланиши боскичлари, сабаблари, окибатлари.
 3. Анапластик ва гипопластик анемиялар.
 4. Миокард касалликлари (кардиомиопатиялар, миокарднинг махсус касалликлари).
 5. Бемор 40 ёшда. Ўпка саратони кўплаб метастазлари билан кечирган. Беморда адинамия, гипотония, тери қаватларнинг рангини ўзгариши кузатилди. Бемор кахексиядан вафот этди. Қайси пигментни алмашувининг бузилиши кузатилди? Унинг тури, келиб чиқиши, пигмент сони, тақалиши. Тери рангининг ўзгариши қайси аъзога метастазлар билан боғлиқ? Жигар, юрак, скелет мушакларини кесиб кўрганда қандай ўзгаришлар аниқланади?

Билет № 30

 1. Узбекистон республикаси миллий валютасини качон кабул килган?
 2. Яллигланиш хакида умумий тушунча. Этиологияси. Морфология ва морфогенези.
 3. Дисэритропоэтик анемия.
 4. Юрак тешиклари, клапанлари ва магистрал артериялар касалликлари.
 5. Бемор шифохонага хушсиз ҳолатда, ўнг тарафлама паралич билан келтирилган. Орқа мия пункциясида қон аниқланди. Бемор ўткир юрак-қон томир етишмовчилигидан вафот этди. Жараённинг морфологик турини аниқланг, ривожланиш механизми қандай? Қон томирдаги ўзгариш беморнинг қайси касаллик билан касалганлигини айтиш мумкин? Ўпкадаги ривожланган жараённи, ўткир юрак-қон томир етишмовчилиги кўр инишини, микроскопик хусусиятини беринг.

Билет № 31

 1. Терроризм нима?
 2. Альтерация, яллигланиш медиаторлари.
 3. Анемия билан кечадиган касалликлар ва холатлар.
 4. Нафас аъзоларини купрок жарохатловчи юкумли касалликлар.
 5. Бемор 75 ёшда, касалхонага ўткир чап тарафлама параличи билан келтирилган. Анамнезида атеросклероз ва бир неча йил илгари чап мия ярим шари ишемик инфарктни ўтказган. Интенсив терапияга қарамасдан, бемор кўтарилувчи бош мия шишидан вафот этган. Атеросклерознинг клинико-морфологик формасини аниқланг. Патологоанатомик ташхисни қўйинг.

Билет № 32

 1. Бузгунчи гояларга кандай гоялар киади?
 2. Экссудация, даврлари.
 3. Гемопоэтик тукима усмалари.
 4. Упканинг обструктив касалликлари.
 5. Бемор қандли диабетнинг декомпенсациясида, доимий равишда ўнг қовурға остидаоғриқ, кўнгил айниш, оғзида аччиқ там, сўнгра буйрак фаолиятининг бузилиши, 1-3%гача протеинурия, пешобида қанд белгиси қўшилган. Жигарда қандай дистрофия ривожланган? Жигардаги микроскопик ўзгаришларнинг кўринишини езинг. Буйрак каналчаларидаги эпителийсидаги дистрофик ўзгаришларининг ривожланиш механизми қандай?

Билет № 33

 1. Бунёдкор гояларга кандай гоялар киради?
 2. Пролиферация, хужайраларни яллигланиш учогига трансформацияси.
 3. Лейкозлар.
 4. Перикард касалликлари (перикард бушлигига суюклик йигилиши, перикардитлар).
 5. Ўткир лейкоз билан оғриган касалда қайта қон қуйилгандан кейин анемия, склера ва терининг сарғайиши кузатилди. Мияга қон қуйилишдан ўлим юзага келди. Ериб кўрилганда: жигар, талоқ, суяк кўмиги "занглаган" рангдаги кўринишда. Ошқозонда тўқ-қўнғир рангдаги кўплаб юзаки дефект аниқланди. Ҳосил бўлган пигментнинг номини айтинг. Уни ҳосил бўлиш механизми.Беморнинг ички аъзоларнинг рангини ўзгаришдаги жараен пайдо бўлган номини аниқланг. Унинг тури.

Билет № 34

 1. Миллий кадриятлар билан умумбащарий кадриятларни изохланг.
 2. Яллигланишнинг регуляцияси, класификацияси.
 3. Усмага хос булмаган жарохатланишлар.
 4. Вирусли инфекциялар (рино-вирусли жарохатланиш, грипп, парагрипп, респирато-синтициал инфекция, аденовирусли инфекция).
 5. Юрак ревматик нуқсони билан касалланган бемор талоқ артериясини тармоғининг тромбоэмболия натижасида талоқда некроз ўчоғи ривожланди. Толоқдаги ўзгаришларнинг макроскопик структуравий ўзгаришларни таърифланг. Бу некрознинг клиник-морфологик шакли қандай? Унинг этиологик тури қандай?

Билет № 35

 1. Олий мажлисг сайловлар кандай тартибда утказилади?
 2. Яллигланишнинг морфологик шакллари.
 3. Тромбоцитлар касалликлари.
 4. Бактериал инфекциялар.
 5. 35 ёшдаги эркак, узоқ бир неча йил давомида кунига 250 мл алкоголь истемол қилган. Оҳирги пайтда ўнг қовурға остида оғриқ, доимий равишда оғзига аччиқ там келишга шикоят қилади. Жигар ўнг қовурғадан 7см пастга тушган. Жигардаги қандай дистрофик жараен ривожланган? Жигардаги бундай дистрофия турининг бошқа морфогенетик механизмларини айтинг, қандай касалликларда ўрин олади? Жигардаги жараеннинг оқибати қандай?

Билет № 36

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Экссудатив яллигланишлар (сероз, фибриноз, йирингли, геморрагик, чирик, катарал, аралаш).
 3. Кон томирлар ичида коннинг таркок ивиш синдроми.
 4. Сил касаллиги.
 5. 70 ёшдаги бемор, бош миянинг ишемик инфарктидан вафот этган. Ёриб кўрилганда аорта ва йирик томирларда оқиш рангдаги пуфакчалар, пичоқ билан кесиб кўрилганда ғиртиллайди. Ўт қопи пастга осилган, ичида кўплаб яшил сариқ тошлар. Йирик қонт томирларда пуфакчалар ҳосил бўлиши қайси касалликка ҳос? Пуфакчаларнинг ҳосил бўлиши (локализация, моддолар алмашувининг бузилиши турига боғлиқ) қайси дистрофик жараён билан боғлиқ? Тошларнинг турлари.

Билет № 37

 1. Хозирги кунда Узбекистон кайси давлатлар била узаро узвий алокаларини йулга куймокда?
 2. Махсулдор яллигланиш (полиплар ва уткир учли кандиломалар хосил килувчи гранулематоз, оралик).
 3. Кон коагуляциясининг бузилиши билан кечувчи геморрагик диатезнинг хар хил шакллари.
 4. Вирусли энтерит ва диареялар, бактериал энтеритлар, корин тифи ва бошка сальмонеллалар, вабо, амебиаз, лямблиоз.
 5. Трансмурал миокард инфаркти билан касалланган беморда бирданинга чап бел соҳасида оғриқ, пешобда қон ҳосил бўлди. Қейинчалик паралич, хушидан кетиш ва ўлим вужудга келди. Инфарктнинг ривожланишининг босқичини кўрсатинг. Миокард инфарктининг энг кўп учрайдиган сабабларини айтинг. Бош мияда ва буйракда ривожланган жараённинг номини айтинг.

Билет № 38

 1. Диний экстремизм нима?
 2. Гранулематоз яллигланиш.
 3. Упка кон томирларининг жарохатланиши билан кечувчи касалликлар.
 4. Эпидемик паротит.
 5. Бемор танада шишларга шикоят қилаяпти, клиникада унда протеинурия (пешобида суткага оқсил 20г гача ), гипопротеинемия 20г/л, гиперлипидемия (қондаги холестерин 10 мм/л). Беморда қайси синдром ривожланган? Беморнинг буйрак каналчаларидаги ўзгаришларни айтинг. Кўрсатилган ўзгаришлар қайтиши мумкинми?

Билет № 39

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Махсус яллигланишлар.
 3. Упканинг обструктив касалликлари.
 4. Полиомиелит.
 5. Бемор 40 ёшда. Ўпка саратони кўплаб метастазлари билан кечирган. Беморда адинамия, гипотония, тери қаватларнинг рангини ўзгариши кузатилди. Бемор кахексиядан вафот этди. Қайси пигментни алмашувининг бузилиши кузатилди? Унинг тури, келиб чиқиши, пигмент сони, тақалиши. Тери рангининг ўзгариши қайси аъзога метастазлар билан боғлиқ? Жигар, юрак, скелет мушакларини кесиб кўрганда қандай ўзгаришлар аниқланади?

Билет № 40

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Гранулематоз касалликлари.
 3. Упкадаги юкумли касалликлар (бактериал зотилжам, вирусли ва микоплазмали зотилжам, иммунитет пасайган вактида ривожланадиган пневмониялар).
 4. Анемия билан кечадиган касалликлар ва холатлар.
 5. Бемор шифохонага хушсиз ҳолатда, ўнг тарафлама паралич билан келтирилган. Орқа мия пункциясида қон аниқланди. Бемор ўткир юрак-қон томир етишмовчилигидан вафот этди. Жараённинг морфологик турини аниқланг, ривожланиш механизми қандай? Қон томирдаги ўзгариш беморнинг қайси касаллик билан касалганлигини айтиш мумкин? Ўпкадаги ривожланган жараённи, ўткир юрак-қон томир етишмовчилиги кўр инишини, микроскопик хусусиятини беринг.

Билет № 41

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Иммунопатологик жараёнлар.
 3. Упканинг диффуз интерстициал касалликлари.
 4. Тошмали тиф.
 5. Бемор 75 ёшда, касалхонага ўткир чап тарафлама параличи билан келтирилган. Анамнезида атеросклероз ва бир неча йил илгари чап мия ярим шари ишемик инфарктни ўтказган. Интенсив терапияга қарамасдан, бемор кўтарилувчи бош мия шишидан вафот этган. Атеросклерознинг клинико-морфологик формасини аниқланг. Патологоанатомик ташхисни қўйинг.

Билет № 42

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Иммуногенез бузилишининг морфологияси.
 3. Упканинг сурункали обструктив касалликлари (энфизема, сурункали бронхит, бронхиал астма, бронхоэктазлар).
 4. Дифтерия.
 5. Бемор қандли диабетнинг декомпенсациясида, доимий равишда ўнг қовурға остидаоғриқ, кўнгил айниш, оғзида аччиқ там, сўнгра буйрак фаолиятининг бузилиши, 1-3%гача протеинурия, пешобида қанд белгиси қўшилган. Жигарда қандай дистрофия ривожланган? Жигардаги микроскопик ўзгаришларнинг кўринишини езинг. Буйрак каналчаларидаги эпителийсидаги дистрофик ўзгаришларининг ривожланиш механизми қандай?

Билет № 43

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Ута сезувчанлик реакцияси.
 3. Нафас олиш аъзоларининг ятроген касалликлари.
 4. Скарлатина.
 5. Ўткир лейкоз билан оғриган касалда қайта қон қуйилгандан кейин анемия, склера ва терининг сарғайиши кузатилди. Мияга қон қуйилишдан ўлим юзага келди. Ериб кўрилганда: жигар, талоқ, суяк кўмиги "занглаган" рангдаги кўринишда. Ошқозонда тўқ-қўнғир рангдаги кўплаб юзаки дефект аниқланди. Ҳосил бўлган пигментнинг номини айтинг. Уни ҳосил бўлиш механизми.Беморнинг ички аъзоларнинг рангини ўзгаришдаги жараен пайдо бўлган номини аниқланг. Унинг тури.

Билет № 44

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Амилоидоз, амилоиднинг таркиби, класификацияси, потологик анатомияси.
 3. Упка ва бронхларнинг усма касалликлари.
 4. Менингококкли инфекция.
 5. Юрак ревматик нуқсони билан касалланган бемор талоқ артериясини тармоғининг тромбоэмболия натижасида талоқда некроз ўчоғи ривожланди. Толоқдаги ўзгаришларнинг макроскопик структуравий ўзгаришларни таърифланг. Бу некрознинг клиник-морфологик шакли қандай? Унинг этиологик тури қандай?

Билет № 45

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Аутоиммунизация ва аутоиммун касаликлар.
 3. Артеросклерознинг этиологияси ва патогенези, клинико-морфологик шакллари, патологик анатомияси, асоратлари, окибати.
 4. Герпес вируси чакирувчи инфекциялар, хламидиозлар, гонорея, захм, трихомонозлар.
 5. 35 ёшдаги эркак, узоқ бир неча йил давомида кунига 250 мл алкоголь истемол қилган. Оҳирги пайтда ўнг қовурға остида оғриқ, доимий равишда оғзига аччиқ там келишга шикоят қилади. Жигар ўнг қовурғадан 7см пастга тушган. Жигардаги қандай дистрофик жараен ривожланган? Жигардаги бундай дистрофия турининг бошқа морфогенетик механизмларини айтинг, қандай касалликларда ўрин олади? Жигардаги жараеннинг оқибати қандай?

Билет № 46

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Иммунтанкисчилик синдромлари.
 3. Артериосклероз.
 4. Прионли инфекциялар.
 5. 70 ёшдаги бемор, бош миянинг ишемик инфарктидан вафот этган. Ёриб кўрилганда аорта ва йирик томирларда оқиш рангдаги пуфакчалар, пичоқ билан кесиб кўрилганда ғиртиллайди. Ўт қопи пастга осилган, ичида кўплаб яшил сариқ тошлар. Йирик қонт томирларда пуфакчалар ҳосил бўлиши қайси касалликка ҳос? Пуфакчаларнинг ҳосил бўлиши (локализация, моддолар алмашувининг бузилиши турига боғлиқ) қайси дистрофик жараён билан боғлиқ? Тошларнинг турлари.

Билет № 47

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Узбекистон Республикаси согликни саклаш вазирлигининг патологик-анатомия хизматини ташкил этишга багишланган буйрук ва карорлари.
 3. Иккиламчи иммуннодефицит синдромлар.
 4. Гипертензия, патогенези ва морфологияси.
 5. Трансмурал миокард инфаркти билан касалланган беморда бирданинга чап бел соҳасида оғриқ, пешобда қон ҳосил бўлди. Қейинчалик паралич, хушидан кетиш ва ўлим вужудга келди. Инфарктнинг ривожланишининг босқичини кўрсатинг. Миокард инфарктининг энг кўп учрайдиган сабабларини айтинг. Бош мияда ва буйракда ривожланган жараённинг номини айтинг.

Билет № 48

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. Патологик-анатомия булимларнинг жихозланиши ва зарур ашёлар билан таъминланиши.
 3. ВИЧ-инфекцияси.
 4. Артериолосклероз (гиалинли артериолосклероз, гиперпластик артериолосклероз).
 5. Бемор танада шишларга шикоят қилаяпти, клиникада унда протеинурия (пешобида суткага оқсил 20г гача ), гипопротеинемия 20г/л, гиперлипидемия (қондаги холестерин 10 мм/л). Беморда қайси синдром ривожланган? Беморнинг буйрак каналчаларидаги ўзгаришларни айтинг. Кўрсатилган ўзгаришлар қайтиши мумкинми?

Билет № 49

 1. "Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Хужайра цикли ва хужайралар тури.
 3. Юракнинг ишемик касаллиги (стенокардия, миокард инфаркти, юракнинг сурункали ишемик касаллиги).
 4. Аутопсия баённомасини тузиш. Клинико-анатомик конференция. Даволаш ишларини назорат комиссияси.
 5. Бемор 40 ёшда. Ўпка саратони кўплаб метастазлари билан кечирган. Беморда адинамия, гипотония, тери қаватларнинг рангини ўзгариши кузатилди. Бемор кахексиядан вафот этди. Қайси пигментни алмашувининг бузилиши кузатилди? Унинг тури, келиб чиқиши, пигмент сони, тақалиши. Тери рангининг ўзгариши қайси аъзога метастазлар билан боғлиқ? Жигар, юрак, скелет мушакларини кесиб кўрганда қандай ўзгаришлар аниқланади?

Билет № 50

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Хужайра усишининг молекуляр механизми.
 3. Юракнинг гипертензия (гипертензион) касаллиги.
 4. Реанимацион патология, уткир ва иккиламчи касалликлар патоморфози.
 5. Бемор шифохонага хушсиз ҳолатда, ўнг тарафлама паралич билан келтирилган. Орқа мия пункциясида қон аниқланди. Бемор ўткир юрак-қон томир етишмовчилигидан вафот этди. Жараённинг морфологик турини аниқланг, ривожланиш механизми қандай? Қон томирдаги ўзгариш беморнинг қайси касаллик билан касалганлигини айтиш мумкин? Ўпкадаги ривожланган жараённи, ўткир юрак-қон томир етишмовчилиги кўр инишини, микроскопик хусусиятини беринг.

Назад к списку