О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

НеврологияНЕВРОЛОГИЯ

Билет №1

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Хушдан кетиш холати тутқаноқ хуружидан нимаси билан фарқланади .
 3. Бош айланиши , турлари, сабаблари.
 4. Инсульта кўрсатиладиган биринчи ёрдам
 5. 45 ёшли эркак кишида 25 кг. оғирлик кўтарганидан сўнг бирданига бел сохасида оғриқ пайдо бўлди.Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 2

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Харакат тизимининг функцияси ва анатомияси
 3. Бош оғриш турлари.
 4. Оғриқ синдромидаги даволаш тактикаси.
 5. 35 ёшдаги аёлда кучли бош оғриғи, кўнгил айниши, қусиш ва кўз олдидаги живирлашлар пайдо бўлди. Беморни гапига қараганда куйидаги шикоятлар 10 йил давомида безовта қилади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 3

 1. Узбекистон Республикаси конституцияси качон кабул килинган?
 2. Сезиш системасининг анатомия ва вазифаси
 3. Мигрень деганда нимани тушунасиз.
 4. Ноотропные дори воситалари? Турлари, қулланиш сохалари .
 5. 54 ёшли аёлда бирданига юз қийшайиши пайдо бўлди, чап кузидан ёш оқиши, таъм билиш ёқалиши. АБ-120/80.Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз

Билет № 4

 1. Узбекистон Республикаси миллий валютасини качон кабул килган?
 2. Юз нерви анатомияси ва функцияси.
 3. Нистагм нима? Миянинг қайси касаллигида учрайди.
 4. Тутқаноқ хуружидаги биринчи ёрдам
 5. 40 ёшли аёл икки хафта мобайнидаги асаб зуриқишидан бош қимирлишига шикоят қилган. Қимирлашни камайиши ароқни озроқ ичиш вақтида кузатган. АБ -120/80. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз .

Билет № 5

 1. Диний экстремизм нима?
 2. Псевдобульбар синдроми? Қачон кузатилади?
 3. Белдаги оғриқ, сабаблари, дифференциал.диагностикаси.
 4. Систем бош айланиши.
 5. Астеник куринишдаги 13 ёшли уқувчида ўрнидан тез турган вақтида кўз олдида қорайиш ва бош айланиши пайдо бўлади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 6

 1. Терроризм нима?
 2. Туннель синдромлар , турлари, сабаблари.
 3. Вегетатив кризлар, даволаш тактикаси.
 4. Инсультдаги биринчи ёрдам.
 5. 63 ёшли эркак киши нутқдаги ўзгариш ва оёқ қулдаги қалтираш ва тортиллишга шикоят қилган. Юриши ва ёзиши ўзгарган.1 йил давомида касал. Хафақонлик 20 йилдан буён безовта қилади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 7

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Нейроген сийдик қобиғи нима?
 3. Белдаги оғриқда паравертебрал новокаин оғриқсизлантириш (блокада) кандай ўтказилади
 4. Тутқаноқ хуружида ишлатиладиган дори воситаларини айтиб ўтинг.
 5. 72 ёшли аёл хотира пасайиши, уйқусизлик, бош айланиши, юрганда гандираклашга шикоят қилади. Анамнезида атеросклероз, хафақонлик. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 8

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 2. Қайси патологик рефлексларни биласиз?
 3. Белда оғриқлар қачон пайдо бўлади?
 4. Антидепрессантлар? Антидепрессантлар турлари?
 5. 55 ёшли аёлда бирданига чидаб бўлмайдиган оғриқ пайдо бўлди. Оғриқ ўрнида живвирлаш ва пуффакка ўхшаган тошмалар Д-10дерматомада чап томондан. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 9

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Хидлов нерви анатомияси ва функцияси.
 3. Миянинг сурункали ишемияси .
 4. Юз нервини невропатиясида даволаш тактикаси.
 5. Беморда кечаси бирданига тутқаноқ хуружи пайдо бўлди, хуруж пайтида тилини тишлаш ва сийдик тутолмаслик кузатилди. Анамнезида 3 йил олдин бош мия чайқалиши кузатилган. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 10

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Уч шохли нервни анатомияси ва физиологияси.
 3. Вегетатив синдромини бошланиш сабаблари.
 4. Геморрагик инсультдаги даволаш тактикаси.
 5. 63 ёшли эркак киши юрган пайтида оёқ сохасидаги оғриқ ва живирлашга шикоят қилади. Дам олганидан сўнг оғриқ бўлмайди. Анча йиллар давомида чекади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 11

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 2. Сезиш системасини текшириш усуллари ?
 3. Мия инсультини ўтказган беморларни теабилитация усуллари.
 4. Бел оғриқларидаги даволаш тактикаси.
 5. 32 ёшли аёл 2 йил давомида бирданига қўрқув келиш ва ўлиб қолиш қўрқуви холатига тушади. Хуруж вақтида юрак уриб кетиши, АБ 150/100 гача ошиши кузатилади. Анамнезида стресс холатлари. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 12

 1. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Вегетатив асаб тизимининг анатомияси ва функцияси.
 3. Умуртқанинг бўйин сохаси остеохондрози неврологик белгилари.
 4. Бош айланиш холатидаги даво тактикаси.
 5. 75 ёшли эркак кишида нутқ бузилиши, суйиқлик ичиш вақтида тиқилиб қолиш холати, ўзига бўйсинмаган еғлаш холати кузатилади. Текшириш пайтида когнитив етишмовчилик ва ёйилиб кетган неврологик симптоматика билан орал автоматизм белгилари кузатилади. АБ 130/60. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 13

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 2. Мияча функцияси.
 3. Умуртқанинг бел сохаси остеохондрози неврологик белгилари.
 4. Тутқанок синдромида даволаш тактикангиз.
 5. 23 ёшли еркак кишида ўткир респиратор инфекция вақтида кучли бош оғриғи, тутқаноқ хуружи, энса мушакларининг тортилиши пайдо бўлди. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 14

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Орқа мия шикастланиш синдромлари .
 3. Мия ичкиқобиғи гипертензия синдроми
 4. Оғриқ синдромларининг базис давоси.
 5. 48 ёшли беморда унг оёғида аста секинлик билан кучзислик пайдо бўлди, бош оғриғи ва ўнг кўлда ва оёқда тутқанок хуружи. АБ 120/80. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 15

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 2. Гипоталамик синдромлар.
 3. Мия инсультлари профилактика чоралари.
 4. Асаб тизимида кайси усуллар қулланилади
 5. 58 ёшли беморда қон босими кутарилганда кучли бош оғриқ, кўнгил айниш, қусиш, хушдан кетиш пайдо бўлди. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 16

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Хушдан кетиш холати тутқаноқ хуружидан нимаси билан фарқланади.
 3. Мигрень нима?
 4. Тутқаноқ хуружига қарши дори воситаларини айтиб ўтинг
 5. 23 ёшли еркак кишида ўткир респиратор инфекция вақтида кучли бош оғриғи, тутқаноқ хуружи, энса мушакларининг тортилиши пайдо бўлди. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 17

 1. Чем и как отличается духовное воспитание от других форм воспитания?
 2. Харакат тизимининг функцияси ва анатомияси
 3. Нистагм нима? Миянинг кайси касалигида у учрайди .
 4. Антидепрессантлар? Уларнинг турлари?
 5. 54 ёшли аёлда бирданига юз қийшайиши пайдо бўлди, чап кузидан ёш оқиши, таъм билиш ёқалиши. АБ-120/80.Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз

Билет № 18

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Нейроген сийдик қобиғи ?
 3. белдаги оғриқларда паравертебра новокаин оғриқсизлантириш кандай ўтказилади?.
 4. Юз нерви невропатиясида даволаш тактикаси
 5. 40 ёшли аёл икки хафта мобайнидаги асаб зуриқишидан бош қимирлишига шикоят қилган. Қимирлашни камайиши ароқни азроқ ичиш вақтида кузатган. АБ -120/80. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз

Билет № 19

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Хидлов нерви анатомияси ва функцияси.
 3. Мияни сурункали ишемияси.
 4. Тутқаноққа қарши дори воситаларини айтиб ўтинг.
 5. Беморда кечаси бирданига тутқаноқ хуружи пайдо бўлди, хуруж пайтида тилини тишлаш ва сийдик тутолмаслик кузатилди. Анамнезида 3 йил олдин бош мия чайқалиши кузатилган. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз .

Билет № 20

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Уч шохли нерв анатомияси ва физиологияси.
 3. Бош айланиши, турлари. сабаблари.
 4. Геморрагик инсультда даволаш тактикаси.
 5. 32 ёшли аёл 2 йил давомида бирданига қўрқув келиш ва ўлиб қолиш қўрқуви холатига тушади. Хуруж вақтида юрак уриб кетиши, АБ 150/100 гача ошиши кузатилади. Анамнезида стресс холатлари. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 21

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари
 2. Сезиш системасининг анатомияси ва физиологияси.
 3. Белдаги оғриқлар қачон пайдо бўлади?
 4. Неврологияда текшириш усуллари 7
 5. 48 ёшли беморда унг оёғида аста секинлик билан кучзислик пайдо бўлди, бош оғриғи ва ўнг кўлда ва оёқда тутқанок хуружи. АБ 120/80. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз

Билет № 22

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Гипоталамик синдромлар.
 3. Мия инсультларининг профилактика чоралари.
 4. Тутқаноққа қарши дори воситаларини айтиб ўтинг.
 5. 40 ёшли аёл икки хафта мобайнидаги асаб зуриқишидан бош қимирлишига шикоят қилган. Қимирлашни камайиши ароқни азроқ ичиш вақтида кузатган. АБ -120/80. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз .

Билет № 23

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Нейроген сийдик қобиғи ?
 3. Белдаги оғгиқда новокаин паравертебрал оғриқсизлантириш кандай ўтказилади?
 4. Оғриқ синдромидаги базис даволаш.
 5. 75 ёшли эркак кишида нутқ бузилиши, суйиқлик ичиш вақтида тиқилиб қолиш холати, ўзига бўйсинмаган еғлаш холати кузатилади. Текшириш пайтида когнитив етишмовчилик ва ёйилиб кетган неврологик симптоматика билан орал автоматизм белгилари кузатилади. АБ 130/60. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 24

 1. Терроризм нима?
 2. Хушдан кетиш холати тутқаноқ хуружидан нимаси билан фарқланади?
 3. Бош оғриқ турлари?
 4. Бош айланишидаги даволаш тактикаси?
 5. 63 ёшли эркак киши юрган пайтида оёқ сохасидаги оғриқ ва живирлашга шикоят қилади. Дам олганидан сўнг оғриқ бўлмайди. Анча йиллар давомида чекади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 25

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Хидлов нервини анатомияси ва функцияси
 3. Бел сохасидаги оғриқ сабаблари. диф.диагностикаси
 4. Оғриқ синдромларда базис даволаш
 5. 63 ёшли эркак киши юрган пайтида оёқ сохасидаги оғриқ ва живирлашга шикоят қилади. Дам олганидан сўнг оғриқ бўлмайди. Анча йиллар давомида чекади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 26

 1. 1.Демократия, демократик жамият нима?
 2. Хидлов нервини анатомияси ва функцияси
 3. Мияни сурункали ишемияси
 4. Тутқаноққа қарши дори воситалари.
 5. 58 ёшли беморда қон босими кутарилганда кучли бош оғриқ, кўнгил айниш, қусиш, хушдан кетиш пайдо бўлди. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 27

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Мияча функцияси.
 3. Мияни сурункали ишемияси
 4. Тутқаноқ хуружини даволаш.
 5. 32 ёшли аёл 2 йил давомида бирданига қўрқув келиш ва ўлиб қолиш қўрқуви холатига тушади. Хуруж вақтида юрак уриб кетиши, АБ 150/100 гача ошиши кузатилади. Анамнезида стресс холатлари. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 28

 1. 1.Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Хушдан кетиш холати тутқаноқ хуружидан фарқланиши?
 3. Нистагм? Мияни кайси касаллигида кузатилади?.
 4. Неврологияда кайси текшириш усулларидан фойдаланалади?
 5. 58 ёшли беморда қон босими кутарилганда кучли бош оғриқ, кўнгил айниш, қусиш, хушдан кетиш пайдо бўлди. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 29

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Нейроген сийдик қобиғи?
 3. Буйин сохаси остеохондрозининг неврологик белгилари?
 4. Инсультда биринчи ёрдам?
 5. 45 ёшли эркак кишида 25 кг. оғирлик кўтарганидан сўнг бирданига бел сохасида оғриқ пайдо бўлди.Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 30

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 2. Харакат тизими анатомияси ва функцияси?
 3. Вегетатив кризлар турлари ва даволаш тактикаси
 4. Неврологияда текшириш усуллари?
 5. 35 ёшдаги аёлда кучли бош оғриғи, кўнгил айниши, қусиш ва кўз олдидаги живирлашлар пайдо бўлди. Беморни гапига қараганда куйидаги шикоятлар 10 йил давомида безовта қилади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 31

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Уч шохли нерв анатомияси ва физиологияси.
 3. Белдаги оғгиқлар қачон пайдо бўлади
 4. Геморрагик инсультларда даволаш тактикаси
 5. Астеник куринишдаги 13 ёшли уқувчида ўрнидан тез турган вақтида кўз олдида қорайиш ва бош айланиши пайдо бўлади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 32

 1. экстремизм нима?
 2. Патологик рефлексларни биласиз?
 3. Вегетатив кризлар турлари ва даволаш тактикаси?.
 4. Инсультда биринчи ёрдам.
 5. 63 ёшли эркак киши юрган пайтида оёқ сохасидаги оғриқ ва живирлашга шикоят қилади. Дам олганидан сўнг оғриқ бўлмайди. Анча йиллар давомида чекади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 33

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Уч шохли нерв анатомияси ва функцияси?
 3. Белда оғриқ қачон пайдо бўлади?
 4. Бош айланишида даволаш тактикаси
 5. 32 ёшли аёл 2 йил давомида бирданига қўрқув келиш ва ўлиб қолиш қўрқуви холатига тушади. Хуруж вақтида юрак уриб кетиши, АБ 150/100 гача ошиши кузатилади. Анамнезида стресс холатлари. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 34

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Сезиш системасини текшириш ?
 3. Мия ички қобиғи гипертензияси синдроми?
 4. Оғриқ синдромларининг базис давоси?
 5. 63 ёшли эркак киши нутқдаги ўзгариш ва оёқ қулдаги қалтираш ва тортиллишга шикоят қилган. Юриши ва ёзиши ўзгарган.1 йил давомида касал. Хафақонлик 20 йилдан буён безовта қилади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз

Билет № 35

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Орқа мия шикастланиш синдромлари .
 3. Бел сохасидаги оғриқлар қачон пайдо бўлади?
 4. Бел сохасига паравертебрал новокаин оғриқсизлантириш қандай ўтказилади?
 5. 58 ёшли беморда қон босими кутарилганда кучли бош оғриқ, кўнгил айниш, қусиш, хушдан кетиш пайдо бўлди. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 36

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 2. Мияча функцияси.
 3. Миянинг сурункали ишемияси?
 4. Оғриқ синдромларининг базис давоси.
 5. 32 ёшли аёл 2 йил давомида бирданига қўрқув келиш ва ўлиб қолиш қўрқуви холатига тушади. Хуруж вақтида юрак уриб кетиши, АБ 150/100 гача ошиши кузатилади. Анамнезида стресс холатлари. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 37

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Уч шохли нерв анатомияси ва функцияси
 3. Белдаги оғриқ пайдо бўлиш сабаблари?
 4. Инсультдаги биринчи ёрдам?
 5. 45 ёшли эркак кишида 25 кг. оғирлик кўтарганидан сўнг бирданига бел сохасида оғриқ пайдо бўлди.Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз

Билет № 38

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Нейроген сийдик қобиғи?
 3. Бел сохасига паравертебрал новокаин оғриқсизлантириш қандай ўтказилади?
 4. Бош айланишида даволаш тактикаси?
 5. 75 ёшли эркак кишида нутқ бузилиши, суйиқлик ичиш вақтида тиқилиб қолиш холати, ўзига бўйсинмаган еғлаш холати кузатилади. Текшириш пайтида когнитив етишмовчилик ва ёйилиб кетган неврологик симптоматика билан орал автоматизм белгилари кузатилади. АБ 130/60. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 39

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Гипоталамик синдромлар
 3. Бел сохасида оғриқлар пайдо бўлиш сабаблари?
 4. Юз нерв невропатиясида даволаш тактикаси?
 5. Астеник куринишдаги 13 ёшли уқувчида ўрнидан тез турган вақтида кўз олдида қорайиш ва бош айланиши пайдо бўлади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 40

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Орқа мия шикастланиш синдромлари?
 3. Миянинг сурункали ишемияси?
 4. Систем бош айланишидаги биринчи ёрдам.
 5. 32 ёшли аёл 2 йил давомида бирданига қўрқув келиш ва ўлиб қолиш қўрқуви холатига тушади. Хуруж вақтида юрак уриб кетиши, АБ 150/100 гача ошиши кузатилади. Анамнезида стресс холатлари. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 41

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Орқа мия шикастланиш синдромлари?
 3. Нистагм? Мияни қайси касаллигида кузатилади?
 4. Бел сохасига паравертебрал новокаин оғриқсизлантириш қандай ўтказилади?
 5. 58 ёшли беморда қон босими кутарилганда кучли бош оғриқ, кўнгил айниш, қусиш, хушдан кетиш пайдо бўлди. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет №42

 1. Хусусий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Хушдан кетиш холати тутқаноқ хуружидан нимаси билан фарқланади .
 3. Бош айланиши , турлари, сабаблари.
 4. Инсульта кўрсатиладиган биринчи ёрдам
 5. 45 ёшли эркак кишида 25 кг. оғирлик кўтарганидан сўнг бирданига бел сохасида оғриқ пайдо бўлди.Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 43

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Харакат тизимининг функцияси ва анатомияси
 3. Бош оғриш турлари.
 4. Оғриқ синдромидаги даволаш тактикаси.
 5. 35 ёшдаги аёлда кучли бош оғриғи, кўнгил айниши, қусиш ва кўз олдидаги живирлашлар пайдо бўлди. Беморни гапига қараганда куйидаги шикоятлар 10 йил давомида безовта қилади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз. 6.

Билет № 44

 1. Узбекистон Республикаси конституцияси качон кабул килинган?
 2. Сезиш системасининг анатомия ва вазифаси
 3. Мигрень деганда нимани тушунасиз.
 4. Ноотропные дори воситалари? Турлари, қулланиш сохалари .
 5. 54 ёшли аёлда бирданига юз қийшайиши пайдо бўлди, чап кузидан ёш оқиши, таъм билиш ёқалиши. АБ-120/80.Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз

Билет № 45

 1. Узбекистон Республикаси миллий валютасини качон кабул килган?
 2. Юз нерви анатомияси ва функцияси.
 3. Нистагм нима? Миянинг қайси касаллигида учрайди.
 4. Тутқаноқ хуружидаги биринчи ёрдам
 5. 40 ёшли аёл икки хафта мобайнидаги асаб зуриқишидан бош қимирлишига шикоят қилган. Қимирлашни камайиши ароқни озроқ ичиш вақтида кузатган. АБ -120/80. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз

Билет № 46

 1. Диний экстремизм нима?
 2. Псевдобульбар синдроми? Қачон кузатилади?
 3. Белдаги оғриқ, сабаблари, дифференциал.диагностикаси.
 4. Систем бош айланиши.
 5. Астеник куринишдаги 13 ёшли уқувчида ўрнидан тез турган вақтида кўз олдида қорайиш ва бош айланиши пайдо бўлади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 47

 1. Терроризм нима?
 2. Туннель синдромлар , турлари, сабаблари.
 3. Вегетатив кризлар, даволаш тактикаси.
 4. Инсультдаги биринчи ёрдам.
 5. 63 ёшли эркак киши нутқдаги ўзгариш ва оёқ қулдаги қалтираш ва тортиллишга шикоят қилган. Юриши ва ёзиши ўзгарган.1 йил давомида касал. Хафақонлик 20 йилдан буён безовта қилади. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 48

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Нейроген сийдик қобиғи нима?
 3. Белдаги оғриқда паравертебрал новокаин оғриқсизлантириш (блокада) кандай ўтказилади
 4. Тутқаноқ хуружида ишлатиладиган дори воситаларини айтиб ўтинг.
 5. 72 ёшли аёл хотира пасайиши, уйқусизлик, бош айланиши, юрганда гандираклашга шикоят қилади. Анамнезида атеросклероз, хафақонлик. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 49

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 2. Қайси патологик рефлексарни биласиз?
 3. Белда оғриқлар қачон пайдо бўлади?
 4. Антидепрессантлар? Антидепрессантлар турлари?
 5. 55 ёшли аёлда бирданига чидаб бўлмайдиган оғриқ пайдо бўлди. Оғриқ ўрнида живвирлаш ва пуффакка ўхшаган тошмалар Д-10дерматомада чап томондан. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Билет № 50

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг "Юксак Маънавият енгилмас куч"асарининг мазмун мохиятини тушунтириб беринг
 2. Хидлов нерви анатомияси ва функцияси.
 3. Миянинг сурункали ишемияси .
 4. Юз нервини невропатиясида даволаш тактикаси.
 5. Беморда кечаси бирданига тутқаноқ хуружи пайдо бўлди, хуруж пайтида тилини тишлаш ва сийдик тутолмаслик кузатилди. Анамнезида 3 йил олдин бош мия чайқалиши кузатилган. Ташхис қўйинг. Сизни даволаш ва ташхис қўйиш тактикангиз.

Назад к списку