Персональный кабинет

Вход
Регистрация
X
Логин
Пароль

Обычная версия

О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги
Аттестация

Главная

КардиологияКАРДИОЛОГИЯ

Билет №1

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун
 2. ЮИК патогенези: миокард ва томирларнинг ремоделированиясининг клиник аҳамияти
 3. Ностабил стенокардияли беморларга коронарографияга ва хирургик усулларда даволашга кўрсатма
 4. Бўлмача гипертрофиясини ЭКГ белгилари
 5. 63 ешли эркакшикоятлари: 100 м юргандан кейин кўкрак қафасида оғриқ пайдо бўлади, тўхтаганда оғриқ йўқолади. Объектив текширганда юрак тонлари бўғиқлашган. Юрак чегаралари чапга кенгайган. Узоқ та'сир етувчи нитратлар билан терапия самарасиз. Ташхис, даволаш тактикаси.

Билет № 2

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Ўткир миокард инфаркти: госпитализациягача бўлган босқичда оғриқсизлантириш усуллари ва принциплари.
 3. Ўткир коронар синдром билан беморларга реваскуляризацияга кўрсатма.
 4. Нормал ЭКГ характер элементлари
 5. Беморнинг С. 67 ёш шикоятлари сокин пайтда кучайган хансираш, юрак уриб кетиш хуружлари, бош оғриги, оёқларида шиш, холати ортопноэ. Акроцианоз. COR-тонлари буғиқлашган, систолик шовқин ва II тон акценти a.pulmonalis-да. Пульс 100 та/мин., ритмик. АД 170/100. Ўпкада ўрта ва пастки бўлимларида ўрта-йирик пуфакли, нам хириллашлар везикуляр нафас фонида эшитилади. Оёқда, тиззада шишлар. Ташхис. Даволаш тактикаси.

Билет № 3

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Тромболитик дори воситаларини асосий гуруҳлари та'сир механизми
 3. AV блокадани клиникаси, диагностикаси, даволаш.
 4. ЮИК диагностикасида зўрикиш синамаларини аҳамияти.
 5. Бемор М. 65 ёшда ЮИК. Стабил стенокардия ФС II ташхиси кўйилган. Охирги 2 ойда бош оғриши, бош айланиши, пайдо бўлиб, бир неча марта хушдан кетишига шикоят килади. Юрак сохасида оғриқ кучайган. Аускультацияда : юрак тонлари бўғиқ, норегуляр юрак уриши эўитилади. Пульс - брадиаритмик. АД 140/90мм.сб.ус. ЭКГ да : СА блокада II босқич, III тип("узоқ кетган"блокада) аниқланади. Сизнинг даво тактикангиз.

Билет № 4

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. ЎИМ, эрта асоратлари (кардиоген шок, ўпка шиши, аритмиялар)
 3. Стабил стенокардиянинг клиникаси, диагностикаси даволаши
 4. Миокард инфарктнинг ўткир босқичнинг чап қоринча сурункали аневризмаси билан диф.диагностикаси.
 5. Бемор А. 45 ёшда овқатдан сўнг кўкрак сохасида оғриққа ва горизонтал холатда оғриқни кўчаишига шикоят қилади. Оғриқ нитроглицерин қабул қилганда қолмайди. Объектив кўрикда юрак ва ўпга томонидан ўзгаришлар йўқ. ЭКГда хужум пайтида ST сегмент депрессияси V3V4V5 да. Оғриқ синдроми нима билан боғлиқ. Диагностика усуллари. Даволаш тактикаси

Билет № 5

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. ЮИКни таснифи
 3. Стабил зўриқиш стенокардиясининг диагностикаси ва диф.диагностикаси.
 4. AV ўтқазувчанлиги бўзилишнинг ЭКГ белгилари
 5. Бемор Р 52 ёшда кўп миқдорда овқат ва совуқ ичимликлар сўнг, ерталаб соат 5да курак орқасида кучли оғриқ хуружи пайдо бўлган. Оғриқ давомлиги 10 сек. Ошмаган ва нитроглицерин қабул қилганда оғриқ қолган, шунга ўҳшаш хуружлар яна 3 марта такрорланган. Шундан сўнг бемор ухлаб қолган. Кейинги кун ўзини яхши хиз қилган, 5 қаватга кўтарилган, тез юрган, аммо юрак соҳасида оғриқ кузатилмаган. ЭКГда коронар қон айланиши белгилари аниқланмаган. Оғриқ синдроми нима билан боғлиқ. Диагностика усуллари. Даволаш тактикаси.

Билет № 6

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 2. Стабил стенокардиянинг таснифи. Даволаш стандартлари.
 3. Юкламали тестлар ва уларнинг ЮИК диагностикаси аҳамиятлари.
 4. Ўнг қоринча гипертрофиясиниг ЭКГ белгилари.
 5. Бемор С. 57 ёшда кучли босувчи бош оғригига кулоқдаги шовқинларга, ҳолсизликка, хотирани пасаишига ёмон уйқуга шикоят қилади. Бемор 6 ой давомида ўзини касал хисоблайди, касаллиги кўп стресслар билан боғлайди. Вақти вақти билан АД 200/110 кўтарилиб турган. Объектив кўрикда аортада II тон акценти ва аортада систолик шовқин. Диагностик усуллари. Диагностика тактикаси.

Билет №7

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 2. Уткир миокард инфаркти (сурункали юрак етишмокчилиги, аритмия, аневризмалар ва бошкалар.)
 3. Унг коринча систолик ва диастолик зурикишдаги ЭКГ куриниши.
 4. Стабил стенокордия диагностикаси ва диф диагностикаси.
 5. Бемор 59-ешта куйидагиларга шикоят килади:100-метрдан коп юрганда кукрак кафасида пайдо буладиган огрикка, тухташга мажбур булади. Обьектив курикда юракни чап чегараси катталашиши ва тонларни бугиглашиши, пульс тезлашиши аникланилади. Пролонгированный нитратлар билан даволанганда эффект кузатилмайди. Ташхис. Даволаш тактикаси.

Билет №8

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Мерцал аритмия: ташхиси, клиник турлари, даволаш тактикаси.
 3. ЮИК клиник коронарографиядаги ташхиси.
 4. Синус-тугун автоматизм функцияси бузилишидаги ЭКГ кўринишлари.
 5. Бемор А. 17 ёш бироздан жисмоний харакатда хам кучаювчи, кучли хансирашга,холсизлик, охирги ярим йилда тана вазнинг 5 кг га камайиши, оёқларда шиш, хаво етишмовчилиги, қуруқ йўтал ва унинг горизонтал холатда кучайиши, юрак уриши, юрак сохасида дискомфортга норегуляр пульс ва юрак уриб кетишига шикоят қилади.Касаллик белгилари 1 йил аввал пайдо бўлган, хеч нарса билан боғлай олмайди. Аста секин кучайиб борган.анамнезидан акаси ва амакиси худди шу клиникага ўхшаш симптоматика билан ёшлигида тўсатдан вафот этган. ЭКГда 110 тагача 1 дақиқада тахикардия, ЮЭЎ кескин чапга оғган. Кўкрак уланишларда V5 гача R тишчани ўсиши кузатилмайди, V5 гачачуқур QS тишчалар аниқланади, Гисс тутами чап оёқчасида ўтказувчанлик қийинлашган, тез - тез қоринчалар экстрасистолияси, жумладан жуфт ва гурухли, R тишчанинг нисбати стандарт уланишлардаги максимал R га нибатан V6 уланишда. ЭхоКСда юрак барча бўшлиқлари дилятацияси кузатилади.(КДР 73 мм, КСР 62 мм, ЧБ 47 мм, ЎҚ) юрак сферик шаклида, қисқарувчанлиги тотал сусайган(ФВ 32%). Миокард деворлари ингичка, гипертрофиясиз. Клапанлар интакт. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №9

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Ностабил стенокардия, класификацияси ва тактикаси.
 3. ИБС Эхокардиографиядаги ташхиси.
 4. Гисс тутами чап оекчаси блокадасини ЭКГ белгилари.
 5. Бемор Б. 63-ешта, тинч холатта кучайган хансирашка, юрак уруш хуружига, бош огригига, оеклардаги шишка, шикоят килиб келди. Бемор ортопное холатида, акрационоз, юрак тонлари бугик, а-pylmonalis систолик шовкин ва иккинчи тон акценти, пульс минутига 100-марта, ритмик, АКБ 170/100 мм.см.уст. Упкани урта ва паски кисмида визикуляр нафас фонида жарангсиз урта ва катта пуфакчали нам хириллашлар эшитилади. Оек товон ва болдирда шиш.Диагнозингиз ва даволаш тактикаси?

Билет № 10

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Коринчалар аритмияси. Клиникаси, диагностикаси, даволаш методлари.
 3. брадисистолия тушунчаси. Келиб чекиш сабаби. Брадисистолик синдромда врач тактикаси.
 4. Юрак утказувчаларини бузулиши. ЭКГ ташхис
 5. Бемор М да куп йиллардан бери кон босими баланд булган. Булимга умумий холсизлик,тез чарчаб колиш, озрок жисмоний характда хансираш, оёклардаги шиш шикоятлари билан келди. Объектив: АКБ 180/100 мм см уст. ЭХОКГ: Чап коринчани эксцентрик гипертрофияси, ЭКГ да булмачалар хилпираши нормасистолик шакли, чап коринча гипертрофияси миокардда иккиламчи узгаришлар билан. Анамнезидан: 4 йил олдин БМУКАБ (ОНМК) утказган. 2 йилдан бери хилпирок аритмияси бор. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №11

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. СЮЭ( диастолик). Патогенези, клиника, ташхис, даволаш усулари.
 3. антитромботик препаратларни кулланиши. Тромболизис ва антикоагулянт терапия.
 4. ЮИК классификацияси.
 5. БеморТ. нафас сикиши, тез чарчаб колиш, холсизлик, юрак сохасида огрик, баъзида жисмоний харакатда туш ортида огрик чап кул, чап елкага таркалиши билан .Огрик нитроглицерин билан колади. Аускултатив аортада систолик шовкин. Эхокгда кони трансаортал систолик оким тезлиги ошган клапан тавакаларининг систолик эгилиши.Аорта томонда чап коринча яккол гипертрофияси ва бушликларининг торайиши.Сизни ташхисингиз.

Билет №12

 1. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қандай орган?
 2. СЮЭ классификацияси.
 3. Вазоспастик (вариантли) стенокардия клиникаси, ташхиси,даволаш.
 4. Миокарднинг тронзитор ишемиясининг асосий сабаби.
 5. Бемор К. 50 ёш клиникага юрак соҳасида узоқ сиқувчи, санчувчи оғрикларга, иррадиациясиз, валидол ва нитроглицерин қабул қилинганда утмайдиган, таъсирчарлик, уйқусизликга, йиғлоқликка, хотирани пасайшига шикоят қилиб келди.Объектив: юрак тонлари ритмик, қисман боғиқлашган, ЭКГда ST сегмент яссиланган. Текширув плани, даволаш тактикаси.

Билет №13

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Асоратланмаган миокард инфарктини даволаш.
 3. Тўш ортидаги ўткир оғриклар ривожланиш сабаблари, дифференциал диагностика.
 4. Юрак ритми бузулиши классификацияси.
 5. Бемор С. 59 ёш. Клиникага бошдаги кучли сиқувчи характерли оғрикларга, бош айланишига, қулоқдаги шовқинларга, холсизликка, кунгил айниши, хотирани пасайиши, уйқувни ёмонлиги шикоят қилиб келди. 6 йил давомида касалланади, касаллигини тез-тез стресс холатлари ва тунги навбатчилик билан боғлайди, қон босимини вақти вақти билан 200/120 mm см ут кутарилиши кузатилади. Объектив: Аортада IIтон акценти ва систолик шовқин эшитилади. аввал врачга мурожат қилмаган. Диагностика методлари ва даволаш тактикаси.

Билет №14

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Булмачалар тахикардияси: клиникаси, диагностикаси, даволаш тактикаси
 3. ЮИК классификацияси.
 4. Инфактга ўхшаш ЭКГ белгиларини қиёсий ташхислаш.
 5. Бемор Ж. 35 ёш. эрталаб ишга кетаётганда биринчи бор кукрак ортидаги оғриқ сезганига, ва шунинг учун тухташга мажбур булганлигига шикоят қилади. Кукрак сохасидаги қисқа мудатли сиқувчи оғриклар эртаси куни икки маротаба кучли интенсив холатда қайтарилди. Объектив: Узига хос узгаришлар аниқланмади. ЭКГда яққол моддалар алмашинувидаги узгаришлар анқланди. Диагностика методлари ва даволаш тактикаси.

Билет №15

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Уткир ИМ; госпитализациягача булган боскичда огриксизлантириш принциплари ва усуллари.
 3. Гипертоник криз: клиник турлари даволаш тактикаси.
 4. ЮИКнинг класификацияси.
 5. Бемор Д. 45-еш клиникага юрак сохасидаги босимли симилловчи иррадиация килинмайдиган огрикка, валидол кабул килгандаям колмидиган огрикка, иссик хуружи беш олти дакика давом этишига, терлашка, хурлиги келмокга, таъсирчанликга, уйкусизликга, хотира пасайишига арзи билан тушди. Узини холатини норегуляр хайз куриш билан боглади. Аникланди: юрак тони ритмик, бироз бугиглашган. ЭКГда ST-сегменти текислашган. 1) Текширув режасида 2) Даволаш тактикаси.

Билет №16

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. АГ класификацияси (ВОЗ/МОГ, 1999г.). АГ билан огриган беморларнинг юрак томирлар асоратининг стратегик хавф принциплари.
 3. Зурикиш пробаси ва унинг юрак ишемик касаллигидаги диагностик ахамияти.
 4. ЮИКнинг асосий хавф омилари ва ЮИКнинг биринчи профилактикаси хакида тушунча.
 5. Бемор М да куп йиллардан бери кон босими баланд булган. Булимга умумий холсизлик,тез чарчаб колиш, озрок жисмоний харакатда хансираш, оёклардаги шиш шикоятлари билан келди. Объектив: АКБ 180/100 мм см уст. ЭХОКГ: Чап коринчани эксцентрик гипертрофияси, ЭКГ да булмачалар хилпираши нормасистолик шакли, чап коринча гипертрофияси миокардда иккиламчи узгаришлар билан. Анамнезидан: 4 йил олдин БМУКАБ (ОНМК) утказган. 2 йилдан бери хилпирок аритмияси бор. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №17

 1. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Тавсия килинадиган асосий гипотензив препаратларнинг классификацияси. АГнинг номедикаментоз даволаш усуллари.
 3. Нормал ЭКГ анализы (тишлар ва интерваллар анализи).
 4. Бемор Д. 45-еш клиникага юрак сохосидаги босимли симилловчи иррадиация килинмайдигон огрикка, валидол кабул килгандаям колмайдиган огрикка, иссик хуружи беш олти дакика давом этишига, терлашка, хурлиги келмокга, таъсирчанликга, уйкусизликга, хотира пасайишига арзи билан тушди. Узини холатини норегуляр хайз куриш билан боглади. Аникланди: юрак тони ритмик, бироз бугиглашган. ЭКГда ST-сегменти текислашган.

Билет №18

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун.
 2. ЮИК патогенези: миокард ва томирларнинг ремоделлаштирилишининг клиник аҳамияти.
 3. Ностабил стенокардияли беморларга коронарографияга ва хирургик усулларда даволашга кўрсатма
 4. Бўлмача гипертрофиясини ЭКГ белгилари
 5. Бемор Б. Келгандаги шикоятлари: юрак сохасидаги (интенсив) кучли оғриқларга, оғриқни эпигастрал сохага тарқалишига, давомийлиги 1 соатдан кўпроқ, нитроглицирин қабул қигандан кейин оғриқни ўтиб кетмаслиги. ЭКГ да II,III,avF да тармоқларида патологик Q, ST сегментнинг элевацияси кузатиляпти, I, avL, V1 V 2 да ST сегментининг депрессияси кузатилмоқда. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 19

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. ЎИМ: госпитализациягача бўлган босқичда оғриқсизлантириш усуллари ва принциплари.
 3. ЎКС билан беморларга реваскуляризацияга кўрсатма.
 4. Нормал ЭКГ характер элементлари.
 5. Беморнинг С. 67 ёш шикоятлари сокин пайтда кучайган хансираш, юрак уриб кетиш хуружлари, бош оғриги, оёқларида шиш, холати ортопноэ. Акроцианоз. COR-тонлари буғиқлашган, систолик шовқин ва II тон акценти a.pulmonalis-да. Пульс 100 та/мин., ритмик. АД 170/100. Ўпкада ўрта ва пастки бўлимларида ўрта-йирик пуфакли, нам хириллашлар везикуляр нафас фонида эшитилади. Оёқда, тиззада шишлар. Ташхис. Даволаш тактикаси.

Билет №20

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун
 2. ЮИК патогенези: миокард ва томирларнинг ремоделированиясининг клиник аҳамияти.
 3. Ностабил стенокардияли беморларга коронарографияга ва хирургик усулларда даволашга кўрсатма.
 4. Бўлмача гипертрофиясини ЭКГ белгилари.
 5. 63 ешли эркак шикоятлари: 100 м юргандан кейин кўкрак қафасида оғриқ пайдо бўлади, тўхтаганда оғриқ йўқолади. Объектив текширганда юрак тонлари бўғиқлашган. Юрак чегаралари чапга кенгайган. Узоқ та'сир етувчи нитратлар билан терапия самарасиз. Ташхис, даволаш тактикаси.

Билет № 21

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Ўткир миокард инфаркти: госпитализациягача бўлган босқичда оғриқсизлантириш усуллари ва принциплари.
 3. Ўткир коронар синдром билан беморларга реваскуляризацияга кўрсатма.
 4. Турли перикардитларга хос ЭКГ узгаришлар.
 5. Беморнинг С. 67 ёш шикоятлари сокин пайтда кучайган хансираш, юрак уриб кетиш хуружлари, бош оғриги, оёқларида шиш, холати ортопноэ. Акроцианоз. COR-тонлари буғиқлашган, систолик шовқин ва II тон акценти a.pulmonalis-да. Пульс 100 та/мин., ритмик. АД 170/100. Ўпкада ўрта ва пастки бўлимларида ўрта-йирик пуфакли, нам хириллашлар везикуляр нафас фонида эшитилади. Оёқда, тиззада шишлар. Ташхис. Даволаш тактикаси.

Билет № 22

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Тромболитик дори воситаларини асосий гуруҳлари та'сир механизми
 3. AV блокадани клиникаси, диагностикаси, даволаш.
 4. ЮИК диагностикасида зўрикиш синамаларини аҳамияти.
 5. Бемор М. 65 ёшда ЮИК. Стабил стенокардия ФС II ташхиси кўйилган. Охирги 2 ойда бош оғриши, бош айланиши, пайдо бўлиб, бир неча марта хушдан кетишига шикоят килади. Юрак сохасида оғриқ кучайган. Аускультацияда : юрак тонлари бўғиқ, норегуляр юрак уриши эўитилади. Пульс - брадиаритмик. АД 140/90мм.сб.ус. ЭКГ да: СА блокада II босқич, III тип("узоқ кетган"блокада) аниқланади. Сизнинг даво тактикангиз.

Билет № 23

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. ЎИМ, эрта асоратлари (кардиоген шок, ўпка шиши, аритмиялар).
 3. Стабил стенокардиянинг клиникаси, диагностикаси даволаши.
 4. Миокард инфарктнинг ўткир босқичнинг чап қоринча сурункали аневризмаси билан диф.диагностикаси.
 5. Бемор А. 45 ёшда овқатдан сўнг кўкрак сохасида оғриққа ва горизонтал холатда оғриқни кўчаишига шикоят қилади. Оғриқ нитроглицерин қабул қилганда қолмайди. Объектив кўрикда юрак ва ўпга томонидан ўзгаришлар йўқ. ЭКГда хужум пайтида ST сегмент депрессияси V3V4V5 да. Оғриқ синдроми нима билан боғлиқ. Диагностика усуллари. Даволаш тактикаси

Билет № 24

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Синус тугун заифлиги синдроми асосида нима ётади?
 3. Стабил зўриқиш стенокардиясининг диагностикаси ва қиёсий ташхиси
 4. AV ўтқазувчанлиги бузилишнинг ЭКГ белгилари.
 5. Бемор Р 52 ёшда кўп миқдорда овқат ва совуқ ичимликлар сўнг, ерталаб соат 5да курак орқасида кучли оғриқ хуружи пайдо бўлган. Оғриқ давомлиги 10 сек. ошмаган ва нитроглицерин қабул қилганда оғриқ қолган, шунга ўҳшаш хуружлар яна 3 марта такрорланган. Шундан сўнг бемор ухлаб қолган. Кейинги кун ўзини яхши хис қилган, 5 қаватга кўтарилган, тез юрганда, аммо юрак соҳасида оғриқ кузатилмаган. ЭКГда коронар қон айланиши белгилари аниқланмаган. Оғриқ синдроми нима билан боғлиқ. Ташхис усуллари. Даволаш тактикаси.

Билет № 25

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Стабил стенокардиянинг таснифи. Даволаш стандартлари.
 3. Юкламали тестлар ва уларнинг ЮИК диагностикаси аҳамиятлари.
 4. Ўнг қоринча гипертрофиясиниг ЭКГ белгилари.
 5. Бемор С. 57 ёшда кучли босувчи бош оғригига кулоқдаги шовқинларга, ҳолсизликка, хотирани пасайишига ёмон уйқуга шикоят қилади. Бемор 6 ой давомида ўзини касал хисоблайди, касаллигини кўп стресслар билан боғлайди. Вақти вақти билан АД 200/110 кўтарилиб турган. Объектив кўрикда аортада II тон акценти ва аортада систолик шовқин. Диагностик усуллари. Диагностика тактикаси.

Билет №26

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Ўткир миокард инфаркти (сурункали юрак етишмокчилиги, аритмия, аневризмалар ва бошкалар.)
 3. Ўпка артериясининг тромбоэмболияси.
 4. Стабил стенокордия диагностикаси ва диф диагностикаси.
 5. Бемор 59-ёшда куйидагиларга шикоят килади:100-метрдан ортиқ юрганда кўкрак қафасида пайдо бўладиган огриққа, тўхташга мажбур бўлади. Обьектив юракни чап чегараси катталашиши ва тонларни буғиқлашиши, пульс тезлашиши аникланилади. Пролонгированный нитратлар билан даволанганда эффект кузатилмаган.Ташхис. Даволаш тактикаси.

Билет №26

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Мерцательный аритмия: ташхиси, клиник турлари, даволаш тактикаси.
 3. ЮИК клиник ва коронарографиядаги ташхиси.
 4. Синус-тугун автоматизм функцияси бузилишидаги ЭКГ кўринишлари.
 5. Бемор Д. 26-ёшда жисмонийзўриқишда хансирашга, тинч холатта ва кичик зўриқишда юрак уриб кетишига, кескин хосизликка, субфебрил хароратга, калтирашга шикоят килиб келди.Касалигини ўтгазган ангина билан боглайди.Обьектив кўрикда: умумий холати коникарли, тери копламлари рангпар. юрак тонлари бўғиқлашган, юрак чўққисида систалик шовкин, ягона экстрасисталиялар, ички органларида потология аниқланмади. Дигноз қандай ва даволаш тактикаси?

Билет №27

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. Ностабил стенокардия, класификацияси ва тактикаси.
 3. ИБС Эхокардиографиядаги ташхиси.
 4. Гисс тутами чап оекчаси блакадасини ЭКГ белгилари.
 5. Бемор Б. 63-ёшда, тинч холатда кучайган хансирашга, юрак хуржига, бош оғриғига, оёқлардаги шишга, шикоят килиб келди. Бемор ортопное холатида, акрационоз, юрак тонлари бўгиқ, а-pylmonalis систолик шовқин ва иккинчи тон акценти, пульс минутига 100марта, ритмик, АБ 170/100 мм.см.уст. Ўпкани ўрта ва паски кисмида везикуляр нафас фонида жарангсиз орқа ва катта пуфакчали нам хириллашлар этилади. Оёқ товон ва болдирда шиш. Диагноз кандай ва даволаш тактикаси?

Билет № 28

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Коринчалар аритмияси. Клиникаси, диагностикаси, даволаш методлари.
 3. Брадисистолия тушунчаси. Келиб чиқиш сабаби. Брадисистолик синдромда врач тактикаси.
 4. Юрак ўтказувчанлигини бузулиши. ЭКГ ташхис
 5. Бемор Р. 52 ёш, кўп овқатланиб совук сув ичган. 5 соатан кеин тўш суяги ортида оғриқ бўлган, оғрик 10 сек давом этган. Нитроглицерин ичган. Бу оғриклар 3 марта давом этган. Эртаси куни аҳволи яхшиланган. 5чи каватга бемалол чиқканда оғриклар бўлмаган. Бу қандай оғрик синдроми. Ташхис методлари. Даволаш усулари.

Билет №29

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. СЮЭ( диастолик). Патогенези, клиника, ташхис, даволаш усулари.
 3. антитромботик препаратларни кулланиши. Тромболизис ва антикоагулянт терапия.
 4. ЮИК классификацияси.
 5. Бемор Б. 63 ёш. Тинч турганда хансирашга, юрак уйнашига, бош оғрисига, оёқлардаги шишга шикоят қилди. Холати ортопное, акроцианоз, юрак торлари бўғиқлашган, ўпка артерияларда IIтон акценти, пулс 100 ритмик, АБ 170/100 мм см ут. Ўпкада ўрта ва паски қисимларида пуфакчали ҳирилашлар бор, тизза ва болдирда шишлар бор. Бу қандай диагноз, даволаш усулингиз.

Билет №30

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. СЮЭ классификацияси.
 3. Экссудатив перикардитнинг физикал белгилари, клиникаси, даволаш усуллари.
 4. Инфекцион эндокардитда тромбоэмболик асоратини оширувчи омиллар
 5. Бемор К. 50 ёш клиникага юрак соҳасида узоқ сиқувчи, санчувчи оғрикларга, иррадиациясиз, валидол ва нитроглицерин қабул қилинганда утмайдиган, таъсирчарлик, уйқусизликга, йиғлоқликка, хотирани пасайишига шикоят қилиб келди.Объектив: юрак тонлари ритмик, қисман бўғиқлашган, ЭКГда ST сегмент яссиланган. Текширув плани, даволаш тактикаси.

Билет №31

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Асоратланмаган миокард инфарктини даволаш.
 3. Тўш ортидаги ўткир оғриклар ривожланиш сабаблари, дифференциал диагностика.
 4. Юрак ритми бузулиши классификацияси.
 5. Бемор С. 59 ёш. Клиникага бошдаги кучли сиқувчи характерли оғрикларга, бош айланишига, қулоқдаги шовқинларга, холсисзликка, кунгил айниши, хотирани пасайиши, уйқувни ёмонлиги шикоят қилиб келди. 6 йил давомида касалланади, касаллигини тез-тез стресс холатлари ва тунги навбатчилик билан боғлайди, қон босимини вақти вақти билан 200/120 мм см ус кўтарилиши кузатилади.Объектив: Аортада II тон акценти ва систолик шовқин эшитилади. Аввал врачга мурожат қилмаган. Диагностика методлари ва даволаш тактикаси.

Билет №32

 1. Хозирги кунда Ўзбекистон қайси давлатлар билан ўзаро узвий алокаларини йулга куймокда?
 2. Бўлмачалар тахикардияси: клиникаси, диагностикаси, даволаш тактикаси
 3. ЮИК классификацияси.
 4. Инфактга ўхшаш ЭКГ белгиларини қиёсий ташхислаш.
 5. Бемор Ж. 35 ёш. эрталаб ишга кетаётганда биринчи бор кўкрак ортидаги оғриқ сезганига ва шунинг учун тўхташга мажбур бўлганлигига шикоят қилади. Кўкрак сохасидаги қисқа мудатли сиқувчи оғриқлар эртаси куни икки маротаба кучли интенсив холатда қайтарилди.Объектив: Ўзига хос ўзгаришлар аниқланмади. ЭКГда яққол моддалар алмашинувидаги ўзгаришлар анқланди. Диагностика методлари ва даволаш тактикаси.

Билет №33

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Ўткир ИМ; госпитализациягача бўлган босқичда огриқсизлантириш принциплари ва усулллари.
 3. Гипертоник криз: клиник турлари даволаш тактикаси.
 4. ЮИКнинг классификацияси.
 5. Бемор Д. 45-ёш клиникага юрак сохасидаги босимли симилловчи иррадиация қилинмайдигон оғриққа, валидол кабул қилганда ҳам колмайдиган огрикка, иссиқ хуружи беш олти дакика давом этишига, терлашка, таъсирчанликга, уйкисизликка, хотира пасайишига. Ўзини холатини норегуляр хайз куриш билан боглайди.Аникланди: юрак тони ритмик, бироз бўгиқлашган.ЭКГда ST-сегменти текислашган.Текширув режаси ва даволаш тактикаси.

Билет №34

 1. Олий мажлиснинг сайловлари кандай тартибда ўтказилади?
 2. АГ класификацияси (ВОЗ/МОГ, 1999г.). АГ билан огриган беморларнинг юрак томирлар асоратининг хавф стратефикацияси принциплари.
 3. Инфекцион эндокардитлар этио-патогенези.
 4. Стенокардиянинг патогенезида асосий механизмини кўрсатинг
 5. Бемор Э. 63-ёш, юрганда тўхташга мажбур киладиган, кўкрак сохасидаги огриқка, иккинчи каватга кўтарилганда огрикни колишига шикоят килди. Обьектив текширилганда юрак чап чегарасининг катталашгани ва тоннинг бўгиглашгани аникланди. Узок таъсир килувчи нитратлар истеъмол қилган ва фойдаси бўлмаган.Диагноз.даволаш тактикаси.

Билет №35

 1. Миллий кадриятлар билан умумбашарий кадриятларни изохланг.
 2. Хилпироқ аритмияда стратегик даволаш усуллари
 3. Кўллашга тавсия килинган асосий гипотензив препаратларнинг класификацияси. АГнинг номедикаментоз даволаш усунлари.
 4. Нормал ЭКГ анализ (тишлар ва интервалар анализи).
 5. Бемор Ф. да эхокгда чап қоринча орқа девори ва перикард варақлари оралиғида систола ва диастола вақтида эхонегатив хосила ва эпикрд гиперкинезияси аниқланди. Эхонегатив бўшлиқ ўлчами 6 ммга тенг. Чап қоринчада ва чап бўлмачада суюқлик аниқланди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет №36

 1. 1 Бунёдкор ғояларга кандай ғоялар киради?
 2. ЮИК патогенези: миокард ва томирларнинг ремоделированиясининг клиник аҳамияти
 3. Ностабил стенокардияли беморларга коронарографияга ва хирургик усулларда даволашга кўрсатма
 4. Бўлмача гипертрофиясини ЭКГ белгилари
 5. 25 ёшли беморда ўткир респиратор касалликдан кейин синкопал холатлар кузатилди. ЭКГ да синусли брадикардия, периодик узун пауза, avтугундан кам сирғанучи импульс. Миокардда дистрофик ўзгаришлар. Сизнинг хулосангиз?

Билет № 37

 1. Бузғунчи гояларга кандай ғоялар киради?
 2. ЎИМ: госпитализациягача бўлган босқичда оғриқсизлантириш усуллари ва принциплари.
 3. ЎКС билан беморларга реваскуляризацияга кўрсатма.
 4. Нормал ЭКГ характерли элементлари
 5. Беморнинг С. 67 ёш шикоятлари тинч пайтда кучайган хансираш, юрак уриб кетиш хуружлари, бош оғриги, оёқларида шиш, холати ортопноэ. Акроцианоз. COR-тонлари буғиқлашган, систолик шовқин ва II тон акценти a.pulmonalis-да. Пульс 100 та/мин., ритмик. АД 170/100. Ўпкада ўрта ва пастки бўлимларида ўрта-йирик пуфакли, нам хириллашлар везикуляр нафас фонида эшитилади. Оёқда, тиззада шишлар. Ташхис. Даволаш тактикаси.

Билет № 38

 1. Диний экстремизм нима? Терроризм нима?
 2. Туғруқдан кейинги кардиомиопатияга нима хос.
 3. Қайси калъций антагонисти пульсни секинлаштиради
 4. Стенокардиянинг патогенезида асосий механизмини кўрсатинг
 5. Бемор Р.нафас сикиш хуружи билан ривожланиб борувчи холсизлик юрак тез уриб кетиши каби шикоятлар билан бўлимга тушди анамнезидан куп йилдан бери ревматизм билан оғрийди аускултатив кўп йилдан бери ревматизм б-н оғрийдиАускултатив "карсилловчи" 1 тон,ўпка артериясида 11 тонни иккиланиши ,Юрак чўккисида диастолик шовкин.Эхокг М-режимда тавакаларни бир томонлама(П-симон) харакати аникланди.сизни ташхисингиз.

Билет № 39

 1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қачон кабул килинган?
 2. ВЭМ ўтказишга қарши кўрсатма
 3. Варфарин таъсирини нозорат қилишнинг асосий методлари
 4. Миокарднинг транзитор ишемиясининг асосий сабаблари
 5. Бемор П. тез ёрдам орқали келди , шикоятлари: тўш орқасидаги кучли оғриққа, оғриқнинг 2 соатдан ошиқ давомийлиги нитроглицирин қабули таъсирсиз ва қўрқув билан безовта бўлишига. ЭКГда I, avL да патологик Q ва ST сегментининг кўтарилиши, V5,V6 тармоқларининг 2 та қовурғага баланд қўйиб ишлатилганда худди шу ўзгаришлар кузатилди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 40

 1. Ўзбекистон Республикаси миллий валютасини качон кабул килган?
 2. Миокард инфарктида ўлимга олиб келувчи асосий сабаблар
 3. Синус тугун заифлиги синдроми асосида нима ётади?
 4. Юрак қандай асосий вазифаларни бажаради?
 5. Бемор В. Чап қоринчанинг Q тишчали орқа диафрагмал инфарктида, 2 кунда ўнг қоринча етишмовчилиги белгилари пайдо бўлди. ЭКГ да АВ блокада 2 даражали, пароксизмал форма, Гисс тутамини ўнг оёқали бутун блокадаси билан. Сизнинг дастлабки ташхисингиз.

Билет № 41

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб беринг?
 2. Миокардитларнинг даволаш тактикаси
 3. Р "pulmonale" қайси клиник ҳолатларга хос?
 4. E. Vaughan - Williams классификацияси бўйича антиаритмик препаратларининг синфларига қандай препаратлар киради?
 5. Бемор Д. Тез ёрдам машинасида кардиореанимация бўлимига куйидаги шикоятлар билан келди: кучли тўш ортидаги оғриққа, кучли тўш ортидаги оғриққа,совуққотиш билан бирга. ЭКГ да V1, V2тармоқларида баланд R,STсегментида депрессияси. Қўшимча тармоқлар олинганда V7,V8,V9 да патологик Q, ST сегментини кўтаилиши ва (-) Т. Сизнинг клиник ташхисингиз.

Билет № 42

 1. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун - мохиятини айтиб беринг.
 2. Ўнг коринча аритмоген дисплазияси
 3. Миокарднинг тронзитор ишемиясининг асосий сабаби.
 4. Биринчи пайдо бўлган стенокардия оқибати бўлиши мумкин.
 5. Бемор Д. Тез ёрдам машинасида кардиореанимация бўлимига куйидаги шикоятлар билан келди: кучли тўш ортидаги оғриққа, кучли тўш ортидаги оғриққа,совуққотиш билан бирга. ЭКГ да V1, V2тармоқларида баланд R,STсегментида депрессияси. Бу холат учун қайси қўшимча тармоқларда олиш керак.

Билет № 43

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъноси ва мохияти).
 2. Авж олиб борувчи стенокардияси клиникаси ва даволаш тактикаси.
 3. Кардиоген шокни даволашда ишлатилиши мақсадга мувофиқ бўлган препаратлар.
 4. Инфекцион эндокардитни келтириб чиқарувчи фактори.
 5. Бемор М. Чап қоринчанинг олдинги тўсиқ деворининг ўткир трансмурал миокард инфаркти. Беморнинг 5 кунда умумий ахволи оғирлашти (чап қоринча етшмовчилиги) оғрлашган фонида, ўнг бўлмача етишмовчили белгилари юзага келди (цианоз, шишлар, жигарнинг катталашиши,бўйин веналарининг бўртиши). Беморда кардиоген шоки ривожланди. Аускультатив: прекардиал сохада максимум III - IV қовурға оралиғида тушнинг чап қоринча қиррасида дағал пансистолик шовқин. ЭХОКГ: "Д"да систолик қон оқими ЧҚданЎҚга ўтиши аниқланди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 44

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Асоратланмаган миокард инфарктини даволаш.
 3. Тўш ортидаги ўткир оғриклар ривожланиш сабаблари, дифференциал диагностика.
 4. Юрак ритми бузулиши классификацияси.
 5. Бемор В. Юрак сохасидаги босувчи характердаги оғриққа, оғриқни чап қўлга тарқалишига, оғриқли 5 мин давомийлигига, нитроглицирин қабул қигандан кейин оғриқни ўтиб кетишига шикоят қилади. Оғриқни пайдо бўлиши жисоний ва эмоционал зўриқишларга боғлайди (2 қаватга кўтарилса, 500 м. ва ундан узоққа юрса)хуруж бўлмаган даврида ўзини қониқарли хис қилади. Сизнинг дастлабки ташхисингиз.

Билет № 45

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. СЮЭ классификацияси. ЮИК классификацияси
 3. Экссудатив перикардитнинг физикал белгилари, клиникаси, даволаш усуллари.
 4. Инфекцион эндокардитда тромбоэмболик асоратини оширувчи омиллар.
 5. Бемор П. Келгандаги шикоятлари: юракнинг тез - тез уриб кетишига ва юрак ўйнашига. ЭКГ да Р тишчанинг йўқ, R -R интервал хар - хил, QRS комплекс ораларида аррасимон шаклида, бир хил амплитудали шакли ва давомийлиги f тўлқинлар. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 46

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. ЮИК патогенези: миокард ва томирларнинг ремоделированиясининг клиник аҳамияти.
 3. Ностабил стенокардияли беморларга коронарографияга ва хирургик усулларда даволашга кўрсатма
 4. Бўлмача гипертрофиясини ЭКГ белгилари
 5. Бемор Б. Келгандаги шикоятлари: юрак сохасидаги (интенсив) кучли оғриқларга, оғриқни эпигастрал сохага тарқалишига, давомийлиги 1 соатдан кўпроқ, нитроглицирин қабул қигандан кейин оғриқни ўтиб кетмаслиги. ЭКГ да II,III,avF да тармоқларида патологик Q, ST сегментнинг элевацияси кузатиляпти, I, avL, V1 V 2 да ST сегментининг депрессияси кузатилмоқда. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 47

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушунасиз?
 2. ЮИК патогенези: миокард ва томирларнинг ремоделированиясининг клиник аҳамияти
 3. Ностабил стенокардияли беморларга коронарографияга ва хирургик усулларда даволашга кўрсатма
 4. ўткир инфекцион эндокардит учун хос булган клиник симптомлар.
 5. Бемор М. Охирги 1 ой давомида, юрак уриб кетиши хуружлари пайдо бўлган. Хуружлар тўсатдан пайдо бўлади ва ўтиб кетади давомийлиги 5 - 10 мин. Охирги хуружлар давомийлиги узоқроқ ва хаво етишмовчили хисси билан кузатилди ЭКГда: PQ интервалнинг қисқариши,QRS да дельта тўлқиннинг борлиги ўзгарилган ST ва Т билан.

Билет № 48

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Фибриноз перикардит белгилари, диагностика усуллари, даволаш тактикаси.
 3. Томир эндотелийси функцияларини айтиб беринг.
 4. Инфекцион эндокардитнинг диагностик критерияларини кўрсатинг.
 5. Бемор М. Чап қоринчанинг олдинги тўсиқ деворининг ўткир трансмурал миокард инфаркти. Беморнинг 5 кунда умумий ахволи оғирлашди (чап қоринча етишмовчилиги) оғирлашган фонида, ўнг бўлмача етишмовчили белгилари юзага келди (цианоз, шишлар, жигарнинг катталашиши, бўйин веналарининг бўртиши). Беморда кардиоген шоки ривожланди. Аускультатив: прекардиал сохада максимум III - IV қовурға оралиғида тушнинг чап қоринча қиррасида дағал пансистолик шовқин. ЭхоКГ: "Д"да систолик қон оқими ЧҚданЎҚга ўтиши аниқланди. Сизнинг ташхисингиз.

Билет № 49

 1. "Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. ВЭМ ёки тредмил тестга кўрсатма.
 3. Бета адреноблокаторларнинг қабул қилишга кўрсатмани кўрсатинг.
 4. Йирингли перикардит (этиологияси), диогностикаси, даволаш тактикаси.
 5. Бемор Д. Тез ёрдам машинасида кардиореанимация бўлимига куйидаги шикоятлар билан келди: кучли тўш ортидаги оғриққа, кучли тўш ортидаги оғриққа,совуққотиш билан бирга. ЭКГ да V1, V2тармоқларида баланд R,STсегментида депрессияси. Бу холат учун қайси қўшимча тармоқларда олиш керак.

Билет № 50

 1. Мафкура нима?Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Юрак ўтказувчи йўллари тизимига нималар киради?
  1. Вольф - Паркенсон - Уайт синдроми.
  2. Туғруқдан кейинги кардиомиопатияга нима хос.
  3. Бемор В. Чап қоринчанинг Q тишчали орқа диафрагмал инфарктида, 2 кунда ўнг қоринча етишмовчилиги белгилари пайдо бўлди. ЭКГ да АВ блокада 2 даражали, пароксизмал форма, Гисс тутамини ўнг оёқчали бутун блокадаси билан. Сизнинг дастлабки ташхисингиз?

Кардиология ва геронтология
Кафедраси мудири, т.ф.д., доцент

Тулабаева Г.М.


Назад к списку