О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

ДерматовенерологияДерматовенерологиядан билетлар

Билет №1

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун
 2. Псориазнинг этиопатогенези, клиникаси ва давоси.
 3. Трихофитиянинг этиологияси, клиникаси ва давоси
 4. Бирламчи захм клиникаси
 5. Бемор К., 27 ёшда, турмушга чиқмаган, жинсий аъзоларидан кўп микдорда йирингли ажралма ажрашига шикоят қилади. Микроскопик текширувда гонококклар аниқланмаган. Шифокорнинг кейинги тактикаси қандай?

Билет №2

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Кечки тери порфириясининг клиникаси ва давоси.
 3. Микроспориянинг, этиологияси, клиникаси ва давоси.
 4. Захмнинг инкубацион даври.
 5. 35 ёшли аёлда 6 ой олдин оз-моз қичийдиган доғ қўлтиқ остида пайдо бўлган. Объектив кўрганда, қўлтик остидаги доғнинг ранги ғишт-қизғишсимон, чегаралари аниқ, юзаси майда кепаклар билан қопланган, четлари тери сатҳидан бир оз кўтарилиб туради. Қайси диагноз хақида ўйлаш керак ва шифокорнинг кейинги тактикаси қандай?

Билет №3

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Атопик дерматитнинг этиопатогенези, клиникаси, давоси ва профилактикаси.
 3. Рубромикознинг этиологиси, клиникаси ва давоси.
 4. Иккиламчи захмдаги морфологик элементларнинг умумий ҳусусиятлари
 5. Бемор 50 ёшда, анамнезидан у иккиламчи рецидив захмли бемор билан алоқада бўлган. КСР манфий. Териси текширилганда тана терисида кўп сонли розеолёз тошмалар, оёқ кафтида папулез тошмалар бор. Пайпаслаб кўрилганда полиаденит кузатилади. Сизнинг ташҳисингиз ва тактикангиз, яъни қандай текширувлар ўтказиш керак?

Билет №4

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Қизил югурук. Клиник турлари, давоси
 3. Замбуруғли касалликларнинг таснифи
 4. Эркакларда янги сўзакнинг клиник кечиши.
 5. Поликлиникага бошнинг сочли қисмида оғриқ ва бир оз тана ҳароратининг кўтарилишига шикоят билан аёл киши мурожат қилиб келди. Бошнинг сочли қисмини кўздан кечирганда диаметри 1см, ёрқин қизил рангли мадда ва унинг марказида соч борлиги аниқланди. Пайпаслаб кўрилганда кучли оғриқ безовта қилади. Сизнинг ташхисингиз?

Билет №5

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Лейшманиознинг клиникаси, даволаш ва профилактикаси.
 3. Оқиш трепонеманинг морфобиологик ҳусусиятлари.
 4. Эркакларда сурункали сузакнинг сабаблари ва клиник кечиши.
 5. Бемор бўйиннинг орқа соҳасида қизариш, лўқилловчи оғриқ, тана ҳароратининг кўтарилишига шикоят қилди. Кўздан кечирганда 5 см катталикдаги, оғриқли, тўқ қизил рангдаги зич тугун аниқланди, тугуннинг ўрта қисмида некротик тўқима бор. Қандай ташхис тўгрисида гап кетяпти?

Билет №6

 1. . "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Ўчокли склеродермиянинг клиник кечиши ва давоси.
 3. Бошнинг сочли кисмининг замбуругли касалликлари.
 4. Аёлларда сўзакни даволашнинг умумий тамоиллари.
 5. Клиникага харорати кўтарилиши ва ўнг болдир терисида тошмага шикояти билан бемор ётқизилди. Болдирнинг ўрта ва пастки қисмларини деярли айлана шаклда ўраб олган, ўткир яллиғланишли характердаги, тери сатҳидан бир оз кўтарилиб турувчи, чегараси аниқ, қизил рангдаги, юзаси силлиқ, пайпаслаганда оғриқ ва маҳаллий ҳарорати юқори бўлган доғ аниқланади. Ушбу ҳолат қайси касаллик учун хос?

Билет №7

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 2. СПИД да теридаги ўзгаришлар.
 3. Онихомикозлар. Силлиқ терининг замбуруғли касалликлари ва уларни даволаш
 4. Аёлларда сўзак асоратларининг сабаблари ва кечиши.
 5. 7 ёшли бемор елка ва бўйин терисидаги тошмаларга шикоят билан мурожат қилди. Кўздан кечирганда чегараси аниқ, думалоқ-овал шаклдаги, оч пушти рангли, марказида кепакланиши мавжуд бўлган, пушти тугунча, пуффакчалар ва пўстлоқлардан иборат бўлган тери сатҳидан кўтарилиб турувчи периферик халқага эга доғ кузатилади. Анамнезидан маълум бўлдики, унинг отаси чорвачилик билан шуғулланади.
  Субъектив шикояти -қичишиш. Анамнези бўйича 1 ҳафтадан бери бетоб.
  1- Қайси касаллик ҳақида ўйлайсиз?
  2- Уни тасдиқлаш учун қандай диагностик усуллардан фойдаланасиз?
  3- Қайси касалликлар билан таққослаш керак?

Билет №8

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш деганда нимани тушунасиз?
 2. Псориазнинг клиникаси ва давоси.
 3. Қиз болалар гонореяси.
 4. СПИДнинг умуий кечиши.
 5. 4 ёшли бемор бошнинг сочли қисми соҳасидаги тошмаларга шикоят билан мурожат қилди. Кўздан кечирганда чегараси аниқ, периферик ҳалқа устида тугунча, пуфакча, тангачалар билан қопланган майда бир нечта ўчоқлар бошнинг сочли қисм ва терини чегара соҳаларида жойлашган, ўчоқдаги айрим соч толлари 6-8 мм баландликда синганлиги аниқланди. Анамнези бўйича 4 ҳафта илгари сартарошда сочини олдирган. Бемор сурункали тонзилитни бошдан кечирган, тез-тез шамоллаб туради.
  1- Қайси касаллик ҳақида ўйлайсиз?
  2-Уни тасдиқлаш учун қандай диагностик усуллардан фойдаланасиз?
  3-Қайси касалликлар билан таққослаш керак

Билет №9

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Псориазнинг замонавий даволаш усуллари.
 3. Яширин захм, таснифи
 4. Онихомикозлар ва уларни дваолаш
 5. Клиникага юз, кафт, кўкракнинг юқори қисмининг қизариши, иштаҳанинг пасайиши, тери сезгирлигининг сусуйиши каби шикоятлар билан бемор ётқизилди. Кўздан кечирганда терининг очиқ соҳларида аниқ ва кескин чегарали эритематосквамоз ўчоқлар ва лойқаланган суюлик сақловчи пуфакчалар аниқланади. Анамнездан у кўп алькогол истемол қилади. Тил шишган. Сизнинг ташхисингиз?

Билет №10

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Псориаз. Клиника ва даволаш.
 3. Эркакларда ногонококли уретритлар.
 4. Қўтир канаси йўлларини аниклаш усули.
 5. Стационарда дисгидротик экзема ташхиси билан ётиб даволанаётган бемор ёнига унинг қариндошлари колбаса, бодринг, олма ва шоколадли конфеталар олиб келди. Беморга юқорида айтилган маҳсулотларнинг қай бири истеъмол қилиш учун яроқли, қай бири эса яроқсиз?

Билет №10

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Теридаги тошмаларнинг бирламчи элементлари. 3.Фотодерматозлар. Клиника ва давоси.
 3. Аёлларда гонореянинг кечиш ҳусусиятлари.
 4. Гинеколог-шифокор ошхонада ишлайдиган аёлни профилактик кўрикдан ўтказа туриб, жинсий аъзолар соҳасида тугунли тошмалар мавжудлигига эътибор берди. Анамнезидан 3 ой илгари бемор ютунганда томоғида нохуш ҳиссиёт сезган ва шу сабабли отоларингологга мурожат этган. Кўздан кечириш даврида катта ва кичик лабларида нўхотдан то олчагача катталикдаги, соғлом теридан аниқ чегараланиб турувчи, юзаси ғадир-будир, айримлари эрозияланган тугунли тошмалар аниқлаган. Кафт ва товонда папулуз элементлар аниқлади. Қайси касаллик ҳақида ўйлаш мумкин? Қандай текширувлар ўтказиш керак? Қайси касалликлар билан таққослаш керак?

Билет №11

 1. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қандай орган?
 2. Васкулитларнинг таснифи ва давоси.
 3. Замбуруғли касалликларининг лаборатор ташхислаш усуллари.
 4. Сўзак ва захм билан курашишда акушер-гинекологларнинг вазифаси.
 5. Бемор К., 27 ёшда, турмушга чиқмаган, жинсий аъзоларидан кўп миқдорда йирингли ажралма ажралишига шикоят қилиб келган. Микроскопик текширувда гонококклар анқланмаган. Шифокорнинг кейинги тактикаси?

Билет №12

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Склеродермия, клиник турлари ва давоси.
 3. Трихофитянинг клиник шакллари ва ташхислаш.
 4. Урогенитал трихомониаз, этиологияси, клиникаси.
 5. Бемор қўлида доғ мавжудлигига ва қичишиш билан кечишига шикоят қилади. Объектив кўрганда, қўл терисида доғдумалоқ формада,катталиги 0.5 см ли, чегараси аниқ, кенгайишга мойил, юзаси майда тангачалар билан қопланган, шундай ўзгаришлар бошнинг сочли қисмида ҳам кузатилади. Соч ўчоқларнинг диаметри 5-8 мм. Вуд чироғи ёруғлигида зарарланган жой яшил ёғдуланади. Қайси касаллик ҳақида ўйлайсиз? Сизнинг ҳаракатларингиз.

Билет №13

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Чегараланган нейродермитнинг клиникаси ва давоси.
 3. Замбуруғли касалликлар давосида антимикотикларни қўллаш.
 4. Иккиламчи янги захмда розеоланинг таққослама ташхиси.
 5. 35 ёшли аёлда 6 ой олдин қўлтиқ остида оз-моз қичийдиган доғ хосил бўлган. Объектив кўрганда, қўлтиқ остида ғишт-қизғиш рангдаги, чегаралари аниқ, юзаси майда кепаклар билан қопланган, четлари тери сатҳидан бир оз кўтарилиб турувчи доғлар мавжуд. Ташхис. Тасдиқлаш учун текширув усуллари?

Билет № 14

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. Моховнинг лепроматоз хилининг клиник кечиши.
 3. Рубромикоз этиологияли терининг зарарланиши ва давоси.
 4. Туғма захм ва уни профилактикаси.
 5. Бемор Р., харорати кўтарилиши ва ўнг болдир терисида тошмага шикояти билан клиникага ётқизилди. Болдирнинг ўрта ва пастки қисмларини деярли айлана шаклда ўраб олган, ўткир яллиғланишли характердаги, тери сатҳидан бир оз кўтарилиб турувчи, чегараси аниқ, қизил рангдаги, юзаси силлиқ, пайпаслаганда оғриқ ва маҳаллий ҳарорати юқори бўлган доғ аниқланади. Ушбу ҳолат қайси касаллик учун хос?

Билет №15

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Стафилококкли пиодермитлар, клиник хиллари ва давоси.
 3. Қўтир касаллигини ташхислаш ва даволаш.
 4. Захмни давосининг умумий тамоиллари.
 5. 42 ёшли аёл, териси қизарганлиги ва тери бурмаларининг намланиб туриши, қичишишидан шикоят қилади. Бемор 3 ойдан бери касал. Анамнезида қандли диабет бор. Объектив кўрганда, сут бези ости, думба ораси, чов-сон бурмалари терисида қизариш, мацерация, эрозияланиш ва намланиш кузатилади. ўчоқларни қирғоғига томон эпидермиснинг ялтироқ ва кўчиб тушувчи кепакланиш кузатилади. Текшириш усуллари, ташхис?

Билет №16

 1. Кўп партиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Дерматитларнинг таснифи.
 3. Микроспориянинг клиник шакллари ва профилактикаси
 4. Сўзакни давосидаги провокация усуллари.
 5. Бемор 50 ёшда, ўпка сили билан хасталанган, гавда терисида кўп сонли розеолёз тошмалар, полиаденит кузатилади. Анамнезидан: иккиламчи рецидив захмли бемор билан алоқада бўлган КСР манфий. Захм ташхисни исботлаш учун кандай текширувлар ўтказиш керак?

Билет № 17

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Терининг вирусли касалликлари -таснифи ва давоси.
 3. Тери касаликлари лаборатор-диагностика усуллари.
 4. Эркакларда трихомониаз касаллиги. Этиология, клиника ва давоси.
 5. 35 ёшли аёл гинекологга ўнг уятли лабларининг оғриқли шишига, ҳаракатланишининг бир мунча қийинлашганлигига шикоят қилди. Касал ланганлгига 3 ҳафта бўлган. Гинекологнинг маслаҳатига кўра стрептоцид ичган ва махаллий УФО олган. Даволаш натижа бермаган. Қайта кўрик вақтида шиш томондаги чов лимфа тугунлари катталашганлиги аниқланган ва қонни серологик текшируви тайинланган. Қайси касалликлар ҳақида ўйлаш мумкин? Қайси белгилар бартолинитга ўхшади? Гинеколог томондан қандай хатога йўл қўйилган? Серологик текширувдан қандай натижалар кутиш мумкин?

Билет №18

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Қизил ясси темиратки. Клиника, даволаш.
 3. Терининг замбуруғли касалликларини таснифи.
 4. Бирламчи сифиломанинг асоратлари. Атипик шанкрлар.
 5. 18 ёшли қизда гавда терисида катта-кичик ва хар-хил жигаррангнамо доғлар юзага келган. Булар периферияга қараб ўсиб бир-бири билан қўшилиб кетган ва ғалати шакллар ҳосил қилган. Бальцер синамаси "мусбат". Қайси касаллик ҳақида ўйлаш мумкин ва қандай текширувлар ўтказиш зарур?

Билет № 19

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. Токсикодермияларнинг, таснифи, клиник кечиши, даволаш асослари.
 3. Ранг баранг темираткининг клиникаси, ташғиси ва давоси.
 4. Аёлларда трихомониаз касаллигининг кечиши, даволаш усуллари.
 5. 14 ёшли бола, панжа бармоқлари орасидаги тери қичишишидан шикоят қилиб келди. ўзини 6 ойдан бери, чўмилиш бассейнига боргандан бошлаб, касал деб ҳисоблайди. Хар иккала товоннинг бармоқлари орасидаги бурмаларда қизариш, унинг фонида пуффакчали тошмалар, эрозиялар мавжуд. Бармоқлар ораси шилинган. Қичишиш безовта қилади. Ташхис учун қандай текширувлар ўтказиш керак?

Билет №20

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Атопик дерматит боскичлари.
 3. Контагиоз моллюск этиологияси, диагностика усули ва даволаш
 4. Венерик лимфогранулема. Этиологияси, клиникаси
 5. Бемор К., 31 ёшда, турмушга чиқмаган, жинсий аъзоларидан кўп микдорда йирингли ажралма ажрашига ва тугунли тошмаларга шикоят қилади. Микроскопик текширувда гонококклар аниқланмаган. Шифокорнинг кейинги тактикаси қандай ва қандай текширишлар ўтказилиши керак?

Билет №21

 1. "Ғояга карши факат ғоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Ўраб олувчи темиратки. Клиникаси, даволаш асослари.
 3. Иккиламчи захмнинг клиник кечиши.
 4. Терининг замбуругли касалликларининг диагностика усуллари.
 5. 28 ёшли аёлда 6 ой олдин оз-моз қичийдиган доғ қўлтиқ остида пайдо бўлган. Объектив кўрганда, қўлтик остидаги доғнинг ранги ғишт-кизғишсимон, чегаралари аниқ, юзаси майда кепаклар билан қопланган, четлари тери сатҳидан бир оз кўтарилиб туради. Гавда терисида катта-кичик ва хар-хил жигаррангнамо доғлар юзага келган. Булар периферияга қараб ўсиб бир-бири билан қўшилиб кетган ва ғалати шакллар ҳосил қилган. Бальцер синамаси "мусбат". Қайси диагнозлар хақида ўйлаш керак ва шифокорнинг кейинги тактикаси қандай ва қандай текширувларлар ўтказиш зарур?

Билет №22

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Витилиго. Клиникаси ва даволаш усуллари.
 3. Оёқ микозининг клиник шакллари ва давоси.
 4. Юмшоқ шанкр этиологияси ва клиникаси.
 5. Бемор К., иккиламчи рецидив захмли бемор билан алоқада бўлган. Териси текширилганда тана терисида кўп сонли розеолёз тошмалар, оёқ кафтида папулез тошмалар бор. Пайпаслаб кўрилганда полиаденит кузатилади. КСР манфий. Қайси диагноз хақида ўйлаш керак ва қандай текширувлар ўтказиш керак?

Билет №23

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
 2. Мохов касаллиги клиникаси, диагностикаси.
 3. Захмнинг умумий кечиши
 4. Урогенитал учук. Этиологияси, клиникаси, даволаш усуллари.
 5. Бемор Р., харорати кўтарилиши ва ўнг болдир терисида тошмага шикояти билан клиникага ётқизилди. Болдирнинг ўрта ва пастки қисмларини деярли айлана шаклда ўраб олган, ўткир яллиғланишли характердаги, тери сатҳидан бир оз кўтарилиб турувчи, чегараси аниқ, қизил рангдаги, юзаси силлиқ, пайпаслаганда оғриқ ва маҳаллий ҳарорати юқори бўлган доғ аниқланади. Ушбу ҳолат қайси касаллик учун хос?

Билет №24

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Кебнер феномени кайси касалликлар учун ҳос.
 3. Ўткир учли ва кенг кандиломаларнинг таққослама диагностикаси.
 4. Эпидермафития, клиник шакллари, диагностикаси ва даволаш усуллари.
 5. Тери ва таносил касалликлари диспансерига бемор елка ва бўйин терисидаги тошмаларга шикоят билан мурожат қилди. Кўздан кечирганда чегараси аниқ, думалоқ-овал шаклдаги, оч пушти рангли, марказида кепакланиши мавжуд бўлган, пушти тугунча, пуффакчалар ва пўстлоқлардан иборат бўлган тери сатҳидан кўтарилиб турувчи периферик халқага эга доғ кузатилади. Анамнезидан маълум бўлдики, унинг отаси чорвачилик билан шуғулланади. Субъектив шикояти -қичишиш. Анамнези бўйича 2 ҳафтадан бери бетоб. Қайси касаллик ҳақида ўйлайсиз ва уни тасдиқлаш учун қандай диагностик усуллардан фойдаланасиз?

Билет № 25

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Чин пўрсилдок яра, клиник шакллари ва даволаш.
 3. Пиодермитларнинг таснифи, даволаш профилактикаси.
 4. Учламчи захмда ички аъзолрнинг касалланиши.
 5. 43 ёшли бемор клиникага юз, кафт, кўкракнинг юқори қисмининг қизариши, иштаҳанинг пасайиши, тери сезгирлигининг сусайиши каби шикоятлар билан бемор ётқизилди. Кўздан кечирганда терининг очиқ соҳларида аниқ ва кескин чегарали эритематосквамоз ўчоқлар ва лойқаланган суюқлик сақловчи пуфакчалар аниқланади. Анамнездан у кўп алькогол истемол қилади. Тил шишган. Сизнинг ташхисингиз?

Билет №26

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Коллагенозлар хакида умумий тушинча, таснифи, эиологияси ва патогенези.
 3. Тери касаликлари лаборатор-диагностика усуллари.
 4. Туғма захм. Шакиллари, клиникаси ва профилактикаси.
 5. Профилактик тиббий кўрик вақтида шифокор ошхонада ишлайдиган аёлни кўрикдан ўтказа туриб, жинсий аъзолар соҳасида тугунли тошмалар мавжудлигига эътибор берди. Анамнезидан 3 ой илгари бемор ютунганда томоғида нохуш ҳиссиёт сезган ва шу сабабли отоларингологга мурожат этган. Кўздан кечириш даврида катта ва кичик лабларида нўхотдан то олчагача катталикдаги, соглом теридан аниқ чегараланиб турувчи, юзаси ғадир-будир, айримлари эрозияланган тугунли тошмалар аниқлаган. Кафт ва товонда папулёз элементлар аниқланди. Қайси касаллик ҳақида ўйлаш мумкин ва қандай текширувлар ўтказиш керак?

Билет №27

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 2. Дюрингни герпетиформ дерматитининг клиникаси ва давоси
 3. Эритразманинг клиникаси ва давоси
 4. Сифилитик папула ва унинг таккослама ташхиси.
 5. Врач дерматологга 14 ёшдаги бола панжа бармоклари орасидаги тери кичишидан шикоят килиб келди. ўзини 6 ойдан буён,чўмилиш бассейнига боргандан бошлаб, касал деб ҳисоблайди.. Объектив: Хар икки оёқ панжалари орасидаги бурмаларда эритема, шилиниш ва пуфакчали тошмалар, эрозия аниқланади. Субъектив: қичиш Қандай ташхисни ўйлаш керак.

Билет №28

 1. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун - мохиятини айтиб беринг.
 2. Хейли -Хейли касаллигининг клиникаси, ва давоси.
 3. Трихофития касаллигининг эпидемиологияси.
 4. Урогенитал хламидиоз
 5. Бемор К., 27 ёшда, турмушга чиқмаган, жинсий аъзоларидан кўп миқдорда йирингли ажралма ажралишига шикоят қилиб келган. Микроскопик текширувда гонококклар анқланмаган. Шифокорнинг кейинги тактикаси?

Билет №29

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб Беринг?
 2. Терининг структураси ва функцияси.
 3. Тери микозини қўзғатувчилари.
 4. Захмда ресуперинфекция ҳолати.
 5. Бемор қўлида доғ мавжудлигига ва қичишиш билан кечишига шикоят қилади. Объектив кўрганда, қўл терисида доғ думалоқ формада,катталиги 0.5 см ли, чегараси аниқ, кенгайишга мойил, юзаси майда тангачалар билан қопланган, шундай ўзгаришлар бошнинг сочли қисмида ҳам кузатилади. Соч ўчоқларнинг диаметри 5-8 мм. Вуд чироғи ёруғлигида зарарланган жой яшил ёғдуланади. Қайси касаллик ҳақида ўйлайсиз? Сизнинг ҳаракатларингиз.

Билет №30

 1. Мафкура нима?
 2. Парапсориазнинг этиопатоганези, клиникаси ва давоси.
 3. Контагиоз моллюскнинг этиопатогенези, клиникаси ва давоси.
 4. Урогенитал кандидознинг клиникаси ва давоси.
 5. Бемор А., 28 ёш бир неча ойдан бери қўлтиқ остида оз-моз қичийдиган доғга шикоят қилади. Объектив кўрганда, қўлтиқ остида ғишт-қизғиш рангдаги, чегаралари аниқ, юзаси майда кепаклар билан қопланган, четлари тери сатҳидан бир оз кўтарилиб турувчи доғлар мавжуд. Сизнинг ташхисингиз ва уни тасдиқлаш учун кандай текширув усулларини ўтказасиз?

Билет №31

 1. Ўзбекистон республикаси конституцияси қачон қабул қилинган?
 2. Қизил темиратки (Девержи касаллиги)нинг этиопатогенези, клиникаси ва давоси.
 3. Терининг вирусли касалликларини таснифи ва давоси.
 4. Цитомелановирус инфекцияси - этиологияси, клиникаси ва давоси.
 5. Н. исмли аёл, териси қизарганлиги ва тери бурмаларининг намланиб туриши, қичишишидан шикоят қилади. Бемор бир неча ойдан бери касал. Анамнезида қандли диабет бор. Объектив кўрганда, сут бези ости, думба ораси, чов-сон бурмалари терисида қизариш, мацерация, эрозияланиш ва намланиш кузатилади. ўчоқларни қирғоғига томон эпидермиснинг ялтироқ ва кўчиб тушувчи кепакланиш кузатилади. Сизнинг тахминий ташхисингиз ва қандай текшириш усулларини қўллайсиз?

Билет №32

 1. Ўзбекистон республикаси миллий валютасини қачон қабул қилган?
 2. Капоши ангиоретикулёзи - этиопатогенези, клиникаси ва давоси.
 3. Фавус - этиологияси, клиникаси ва давоси.
 4. Туғма захмнинг сабаблари ва шакллари.
 5. М. исмли 32 ёшли, бемор гавда терисида кўп сонли розеолёз тошмалар, полиаденит кузатилади. Анамнезидан: иккиламчи рецидив захмли бемор билан алоқада бўлган Захм ташхисни исботлаш учун кандай текширувлар ўтказиш керак?

Билет №33

 1. Диний экстремизм нима?
 2. Дерматомиозитнинг этиопатогенези, клиникаси ва давоси.
 3. Актиномикознинг этиологияси, клиникаси ва давоси.
 4. Бактериал вагинознинг этиологияси, клиникаси, диагностикаси ва давоси.
 5. Бемор С., гавда терисида катта-кичик ва хар-ҳил жигаррангнамо доғлар пайдо булганлигига шикоят қилади. Улар периферияга қараб ўсиб бир-бири билан қўшилиб кетган ва турли ҳил шакллар ҳосил қилади. Қайси касалликлар ҳақида ўйлаш мумкин ва қандай текширувлар ўтказиш зарур?

Билет №34

 1. Терроризм нима?
 2. Порокератознинг клиник шакллари ва давоси
 3. Лейшманиознинг этиологияси, клиникаси ва давоси.
 4. Юмшоқ шанкрнинг этиологияси, клиникаси ва давоси.
 5. Бемор П., 20 ёшда панжа бармоқлари орасидаги тери қичишишидан шикоят қилиб келди. ўзини 12 ойдан бери касал деб ҳисоблайди. Хар иккала товоннинг бармоқлари орасидаги бурмаларда қизариш, унинг фонида пуффакчали тошмалар, эрозиялар мавжуд. Бармоқлар ораси шилинган. Қичишиш безовта қилади. Бу ҳолатни ташхиси учун қандай текширувлар ўтказиш керак?

Билет №35

 1. Бузғунчи ғояларга қандай ғоялар киради?
 2. Пуфакли пемфигоиднинг патогенези, клиникаси ва давоси.
 3. Гистоплазмознинг этиологияси, клиникаси ва давоси.
 4. Гентитал герпеснинг этиопатогенези, клиникаси ва давоси.
 5. Бемор Р., шифокорга оғиз шиллиқ қаватларида, танада ва оёқларда пуфаклар, эрозиялар тошганлигига шикоят қилади. Касалликнинг биринчи белгиси оғиз шиллиқ қаватида пуфак ва яра ҳосил бўлиши билан бошланди ва у стоматологга мурожат этди. Стоматологнинг 3 ойлик давоси натижасиз бўлди. Қайси касалликлар хақида ўйлаш керак ва қандай текширишларни ўткази керак?

Билет №36

 1. Бунёдкор гояларга кандай гоялар киради?
 2. Пушти ранг хуснбузарнинг этиопатогенези, клиникаси ва давоси.
 3. Хромомикознинг этиологияси, клиникаси ва давоси.
 4. Ўткир учли кондиломаларнинг этиопатогенези, клиникаси ва давоси.
 5. Бемор И., 24 ёшда, турмушга чиқмаган, жинсий аъзоларидан кўп микдорда йирингли ажралма ажрашига ва тугунли тошмаларга шикоят қилади. Шифокорнинг кейинги тактикаси қандай ва қандай текширишлар ўтказилиши керак?

Билет №37

 1. Миллий қадриятлар билан умумбашарий қадриятларни изохланг.
 2. Энтеропатик акродерматитнинг патогенези, клиникаси, давоси ва профилактикаси.
 3. Дерматомикозларнинг таснифи.
 4. Учламчи захмдаги морфологик элементалар.
 5. Бемор В., 54 ёшда. Клиникага юз, кафт, кўкракнинг юқори қисмининг қизариши, иштаҳанинг пасайиши, тери сезгирлигининг сусайиши каби шикоятлар билан бемор ётқизилди. Кўздан кечирганда терининг очиқ соҳларида аниқ ва кескин чегарали эритематосквамоз ўчоқлар ва лойқаланган суюқлик сақловчи пуфакчалар аниқланади. Анамнездан у кўп алькогол истемол қилади. Тил шишган. Қайси касаллик хақида ўйлаш мумкин ва уни қандай касалликлар билан таққослаш керак?

Билет №38

 1. Олий мажлисга сайловлар кандай тартибда ўтказилади?
 2. Мастоцитознинг клиникаси ва давоси.
 3. Кератомикозларнинг таснифи ва диагностикаси.
 4. Захмни даволашдан кейинги клиник-серологик назорат.
 5. Бемор Л., 21 ёшда, эркак. У Ф., исмли аёл билан жинсий алоқада бўлди ва таҳминан 1 ой муддатдан кейин, унинг ков соҳаси ва соннининг ички томонида тошмалар тошди. Объектив: Қов соҳаси ва соннининг ички томонида аниқ чегараланган, овал ва думалоқ ўчоқлар кўзга ташланади. Ўчоқлар устида ва атрофидаги бир оз кўтарилган хошиясида пустула, пўстлоқлар бор. Сизнинг тахминий ташҳисингиз ва уни тасдиқловчи лаборатор текширувлар.

Билет №39

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Касбга алоқадор дерматозлар.
 3. Кандидозларнинг таснифи ва давоси.
 4. Захмнинг умумий кечиши.
 5. Бемор С., нотаниш бемор аёл билан алоқада бўлган. Тўрт кундан кейин унинг уретрасидан ажралмалар келган ва таниш шифокорда лаборатор анализсиз антибиотиклар қабул қилган. Уч ой ўтиб бемор териси текширилганда тана терисида кўп сонли розеолёз тошмалар, оёқ кафтида папулез тошмалар бор. Пайпаслаб кўрилганда полиаденит кузатилади. Қайси диагноз хақида ўйлаш керак ва қандай текширувлар ўтказиш керак?

Билет №40

 1. Хозирги кунда Ўзбекистон қайси давлатлар била ўзаро узвий алокаларини йўлга қўймоқда? 2.Саркоидознинг клиникаси ва давоси.
 2. Замонавий антимикотикларга қандай талаблар қўйилади.
 3. Рейтер синдромининг келиб чиқиш сабаблари, клиникаси ва давоси.
 4. Тиббий профилактик кўрик вақтида шифокор ошхонада ишлайдиган аёлни кўрикдан ўтказа туриб, жинсий аъзолар соҳасида тугунли тошмалар мавжудлигига эътибор берди. Анамнезидан 3 ой илгари бемор ютунганда томоғида нохуш ҳиссиёт сезган ва шу сабабли отоларингологга мурожат этган. Кўздан кечириш даврида катта ва кичик лабларида нўхотдан то олчагача катталикдаги, соқлом теридан аниқ чегараланиб турувчи, юзаси ғадир-будир, айримлари эрозияланган тугунли тошмалар аниқлаган. Кафт ва товонда папулуз элементлар аниқланди. Қайси касаллик ҳақида ўйлаш мумкин ва қандай текширувлар ўтказиш керак?

Билет №41

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг. Нима учун
 2. Базалиоманинг келиб чиқиш сабаблари, клиникаси ва давоси.
 3. Битлиқилик.
 4. Яширин захм ва унинг келиб чиқиш сабаблари.
 5. Беморнинг олати бошида эритематоз асосда гурухлашган пуфаклар мавжуд, улар ачишиш ва оғриш билан кечади. Улар хар уч-тўрт ойда қайталанади. Қайси касаллик хақида ўйлаш керак ва қандай лаборатор усуллар билан текшириш керак.

Билет №42

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Липоидли некробиознинг келиб чиқиш сабаблари, клиникаси ва давоси.
 3. Тери туберкулези.
 4. Жинсий йўл билан юқувчи касалликларнинг ортирилган иммун танқислиги синдромини вужудга келишидаги аҳамияти.
 5. К., исмли бемор нотаниш бемор билан алоқада бўлган. Уч ой ўтиб бемор териси текширилганда тана терисида кўп сонли розеолёз тошмалар, оёқ кафтида папулез тошмалар бор. Пайпаслаб кўрилганда полиаденит кузатилади. Қайси диагноз хақида ўйлаш керак ва қандай текширувлар ўтказиш керак?

Билет №43

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг.
 2. Фотодерматозларга ҳос клиник манзара ва уларни даволаш.
 3. Бошнинг сочли қисмида учрайдиган микозлар.
 4. Венерик лимфогранулематоз.
 5. Бемор бадани, қўли, оёғи ва жинсий аъзоларда тошмалар тошишига ва қичишишга шиткоят қилади. Қичишиш кечқурун кучаяди. Объектив: юқоридаги айтилган соҳаларда қизарган тери фонида сероз суюқлиги бор пуфаклар, пўстлоқлар бор ва улар аксарият жуфт-жуфт жойлашган. Сизнинг ташҳисингиз, тактикангиз ва даволаш муолажангиз.

Билет №44

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Тери лимфомаси.
 3. Оёқ микозини таснифи, клиникаси ва давоси.
 4. Трансфузион захмнинг келиб чиқиши ва уни профилактикаси.
 5. 31 ёшдаги аёлнинг ков соҳаси ва соннининг ички томонида бегона эркак билан жинсий алоқадан 23 кун ўтиб тошмалар тошди. Объектив: Қов соҳаси ва соннининг ички томонида аниқ чегараланган, овал ва думалоқ ўчоқлар кўзга ташланади. Ўчоқлар устида ва атрофидаги бир оз кўтарилган хошиясида пустула, пўстлоқлар бор. Сиз қайси касаллик ҳақида ўйлайсиз уни тасдиқлаш учун қандай лаборатор текширувларни ўтказасиз?

Билет №45

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Бехчет касалликининг этиопатогенези, клиникаси ва давоси.
 3. Оёқ микозини давоси ва профилактикаси.
 4. Эркаклар сўзагининг клиник кечиши ва давоси.
 5. Учламчи захм билан оғриган А. исмли эркак бемор, иккиламчи фаол даврдаги аёл билан жинсий алоқада бўлган. А. исмли эркакда захм белгилари ривожланши мумкинми. Ривожланса бу қандай ҳолат деб аталади?

Билет №46

 1. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Вульгар хуснбузарнинг этиопатогенези, клиникаси ва давоси.
 3. Терининг замбуруғли касалликларини таснифи.
 4. ОИТС билан ассоциацияланган касалликлар.
 5. Қорин, қўл ва оёқда оқ доғларга шикоят билан бемор мурожат этди. Объектив: оқ доғлар сут рангида бўлиб, улар аниқ ва кескин чегарага эга, субъектив белгилар йўқ. Уларнинг устида жойлашган баъзи соч туклари оқарган. Вақт ўтган сари улар кенгаймоқда ва янгилари пайдо бўлмоқда. Сизнинг ташхисингиз ва уни қайси касалликлардан фарқлаш керак?

Билет №47

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Кўп шаклли экссудатив эритема.
 3. Сўгалларнинг клиник шакллари ва давоси.
 4. Захм алопецияси ва пигментли сифилид.
 5. Бемор А., терида қичишиш билан кечувчи тошмаларга шикоят қилади. Объектив: қўл ва оёқнинг букулувчи соҳаларида ясси, полигонал, пушти бинафша рангли, ялтираб турувчи, тошмалар кўзга ташланади. Баъзи папулалар бирлашиб пилакчаларни ҳосил қилади, ва уларнинг усти экскорацияланган ва пўстлоқлар билан қопланган. Кебнер феномени кузатилади. Сизнинг ташҳисингиз ва уни қайси касалликлар билан таққослаш керак.

Билет №48

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиришда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Қизил югурукнинг патогенези, клиникаси ва давоси.
 3. Трихофитянинг клиник шакллари ва ташхислаш.
 4. Захмни ташхислашда қўлланиладиган серологик реакциялар
 5. Бемор олат терисида пуфакчалар тошиши ва ачишиш ва енгил оғриқ ҳиссиётига шикоят қилади. Объектив: Олатнинг тана қисмида, бир оз шишган ва эритематоз терида, гуруҳлашган, тиниқ суюқлик сақловчи пуфакчалар жойлашгани кузатилади. Ёрилган пуфакчалар ўрнида гирляндасимон ёки жимжимадор кўринишли эрозиялар бор. Сизнинг таҳминий ташҳисингиз ва қандай лаборатор текширувлар ўтказилиши лозим.

Билет №49

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. Ихтиознинг патогенези, клиникаси ва давоси.
 3. Қўтир касаллигини ташхислаш ва даволаш.
 4. ОИТСи да вирусли ва замбуруғли касалликларни кечиши.
 5. Бемор оёғи ва қўлида оғриқли ярага мурожат этиб келди. Объектив: беморнинг болдирини олди ва билакнинг ён соҳасида юзаси қорақўтир билан қопланган оғриқли яралар кузатилади. Яралар қирраси нотекис, ёйилган, некрозланган, чуқур бўлиб некротик-йирингли ва қонли масса билан тўлиб туради. Яралар четида лимфангитлар қатор бўлиб жойлашиб, силаганда қўлга уннайди. Яра тубида балиқ тухумлари симптоми ифодаланган.Сизнинг ташхисингиз ва тактикангиз. Қайси касалликлар билан таққослаш керак.

Билет №50

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Себореянинг патогенези, клиникаси ва давоси.
 3. Замбуруғли касалликлар давосида антимикотикларни қўллаш.
 4. Аёлларда сўзакли уретрит, эндоцервицитнинг клиникаси.
 5. Бемор юзидаги тошмаларга шикоят қилиб, тери ва таносил касалликлари диспансерига мурожат этди. Объектив: бурун усти ва юзнинг лунж қисмида чегараси аниқ, периферия томон ўсиб борувчи, устига кепаксимон тангачалар билан қопланган пушти қизил рангли доғлар кузатилади. Бенье Мешерский симптои мусбат.Касаллик баҳор ва ёз ойларида авж олади. Сизнинг ташхисингиз, кейинги текшириш ва даволаш тактикангиз.

Назад к списку