О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

ГематологияГЕМАТОЛОГИЯ

Билет №1

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И. Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг
 2. Полипотент ўзак хужайралар хақида тушунча беринг.
 3. Нормал лимфотугунда қанақа хужайралар бўлади?
 4. Т-лимфоцитларнинг клонал дифференцировкаси хақида гапириб беринг.
 5. Гемограммани мухокама қилинг
  Гемоглобин 100.0 г/л
  Эритроцитлар 3.5 х1012/л
  Ранг кўрсаткич 0.86
  Ретикулоцитлар 6 о/оо
  Тромбоцитлар 80 :1000-280.0 х109/л
  Лейкоцитлар 10.5 х109/л
  Миелоцитлар +
  Метамиелоцитлар 2.5 %
  Таёқча-ядроли нейтрофиллар 3.0 %
  Сегмент-ядроли нейтрофиллар 58.5 %
  Эозинофиллар 5.5 %
  Базофиллар 0.5 %
  Лимфоцитлар 17.0 %
  Моноцитлар 13.0 %
  Плазматик хужайралар -
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 20.0 мм/ч
  Эритроцитлар морфологияси: анизоцитоз, ўрта ривожланган анизохромия; човда лимфатугунлар ўрдак тухумигача катталашган

Билет №2

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Лимфогранулематозни цитологик усулда тасдиқлаш.
 3. Филадельфия хромосомасининг топилиши қайси гемобластозга хос?
 4. Ўткир миелобласт лейкознинг мусбат реакцияли цитокимиёвий маркерлари хақида гапириб беринг.
 5. Ситуацион вазифа: Амбулаторияга 40 ёшли аёл енгил бош оғриғи, қувватсизлик, там билишнинг ўзгариши, терининг қуриши, тирноқларнинг синувчанлиги бўйича мурожоат қилган. Тери ва кўринадиган шиллиқ пардалар оқарган, тоза. Терилари куруқ. Жигар, талоқ ва лимфатугунлари катталашмаган. Беморга темир танқислиги камқонлиги диагнозини қўйиш учун қандай лаборатор текширишларни ўтказиш керак?

Билет №3

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Камқонликлар таснифи.
 3. Геморрагик диатезлар хақида тушунча.
 4. Темир танқислиги камқонлиги этиологияси.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 60
  Эритрооцитлар, (х1012/л) 4,0
  Ранг кўрсаткич 0,45
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 8
  Тромбоцитлар, (х109л) 180,0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 8,7
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % ) 3,0
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 67,0
  Эозинофиллар, ( % ) 1,0
  Базофиллар, ( % ) 0,5
  Лимфоцитлар, ( % ) 23,0
  Моноцитлар, ( % ) 5,5
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 8
  Эритроцитлар гипохромияси, анизоцитози, анизохромияси, пойкилоцитози

Билет №4

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И. Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Организмда темир алмашинуви, унинг патологияси.
 3. Гемобластозлар таснифи.
 4. Бирламчи ва иккиламчи гемостаз хақида гапириб беринг.
 5. Ситуацион масала: Беморнинг периферик қон кўрсаткичларида эритроцитлар сони 3.5 х 1012/л, Нв 70 г/л, ранг кўрсаткич 0.6. Қон картинаси эритроцитларнинг чуқур гипохромияси ва микроцитозга мойилликни кўрсатди. Агар бемордаги сурункали ва такрорланиб турадиган қон кетишини эътиборга олсак, бу қайси камқонликка ўхшайди?

Билет №5

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл йўл қўйиб бўлмаслиги хақидаги фикри
 2. Темир танқислиги камқонлигининг ташхиси.
 3. Катталарда ўткир лимфобласт лейкознинг диагностикаси.
 4. Гемолитик камқонликлар хақида тушунча.
 5. Гемограммани муҳокама қилинг:
  Гемоглобин 64 г/л
  Эритроцитлар 2.2 х1012/л
  Ранг кўрсаткич 0.9
  Рецикулоцитлар 2 о/оо
  Тромбоцитлар 2,2 х109/л
  Лейкоцитлар 1,2х 109/л
  Миелобластлар 2
  Промиелоцитлар 48
  Миелоцитлар +
  Сегмент-ядроли нейтрофиллар 30,5 %
  Эозинофиллар -
  Базофиллар -
  Лимфоцитлар 18 %
  Моноцитлар 1,5 %
  Плазматик ҳужайралар -
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 50 мм/ч
  Эритроцитлар морфологияси: анизоцитоз, ўрта ривожланган анизохромия; миелопероксидаза мусбатли етилмаган хужайралар кўп.

Билет №6

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Темир танқислиги камқонлигининг клиник кўриниши.
 3. Болаларда ўткир лимфобласт лейкоз диагностикаси.
 4. Ирсий гемолитик камқонликлар таснифи.
 5. Ситуацион масала: Бўлимга 48 ёшли аёл камқувватлик, бош айланиш, кўз олди қоронғилашиши, қулоқ шанғиллашиши шикоятлари билан ётқизилган. Тери ва кўринадиган шиллиқ пардалар тоза ва рангпар. Жигар ва талоқ катталашмаган. Аёлда 10та ҳомиладорлик бўлган, 6 боласи бор. Қон анализи: Нв 70 г/л, эр. 2.9 х 1012/л, РК 0.6, тромбоцитлар 232х109/л, ЭЧТ 11 мм/соат. Лейкоформулада ўзгариш йўқ. ТТК диагнозини қўйиш учун қанақа анализлар қилиш керак?

Билет №7

 1. Ўзбекистон тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг.
 2. Темир танқислиги камқонлигини асосий даволаш принциплари.
 3. Катталарда ўткир лимфобласт лейкознинг клиник вариантлари.
 4. Орттирилган гемолитик камқонликлар таснифи.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 80
  Эритроцитлар, (х1012/л) 3,2
  Ранг кўрсаткич 0,75
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 20
  Тромбоцитлар, (х109л) 230
  Лейкоцитлар, (х109/л) 6,0
  Миелоцитлар 0
  Метамиелоцитлар 1,0
  Таёқча-ядроли нейтроф, ( % ) 5,0
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 68,0
  Эозинофиллар, ( % ) 1,0
  Базофиллар, ( % ) 0,5
  Лимфоцитлар, ( % ) 20,0
  Моноцитлар, ( % ) 4,0
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 15
  Эритроцитлар гипохромияси, анизоцитози, анизохромияси, пойкилоцитози

Билет №8

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш дейилганда нимани тушунасиз.
 2. Темир танқислиги камқонлигини амбулатория поликлиника шароитида даволаш принциплари.
 3. Болаларда ўткир лимфобласт лейкоз клиникаси.
 4. Сариқлик синдромлари дифференциал диагностикаси.
 5. Ситуацион вазифа: 24 ёшли бемор тамоқ оғриғи, камқувватлик, бош айланиш, тана ҳароратининг 38º С гача кўтарилиши, бурундан ва милкдан қон кетиш билан келган. 20 кун давомида ангинага қарши ўзича, бисептол ва левоміцетин қабул қилиб даволанган. Объектив: тери рангпар кўринишли, оёқларда, қорин терисида ва юзларида петехиал тошмалар бор, шунингдек турли хил катталикдаги кўкаришлар мавжуд. Лимфотугунлар, жигар ва талоқ катталашмаган. Қон умумий анализида: Нв 60 г/л, эр 1.92 х 1012/л, ретик. 2:1000, тромб. 25х109, л. 2.2 х109, т/я 1, с/я 12, лимф. 77, мон 10, ЭЧТ 70 мм/соат. Қандай диагноз тўғрисида ўйлаш мумкин?

Билет №9

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Мегалобласт камқонликлар хақида нима биласиз?
 3. Катталарда ўткир лимфобласт лейкозни даволаш программалари.
 4. Ирсий гемоглобинопатиялар хақида гапириб беринг.
 5. Гемограммани мухокама қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 130
  Эритроцитлар, (х1012/л) 4,2
  Ранг кўрсаткич 0,85
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 4
  Тромбоцитлар, (х109л) 200,0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 8,0
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таяқча-ядроли нейтроф., ( % ) 2,0
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 67,0
  Эозинофиллар, ( % ) 0,5
  Базофилллар, ( % ) 0,5
  Лимфоцитлар, ( % ) 26,0
  Моноцитлар, ( % ) 4,0
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 13
  Нормохром эритроцитлар

Билет №10.

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Витамин В12 танқислиги камқонлигини клиникаси, ташхиси.
 3. Болаларда ўткир лимфобласт лейкозни даволаш программалари.
 4. Эритроцитлар фермантопатияларини гапириб беринг.
 5. Ситуацион вазифа: Поликлиникага вақти-вақти билан тана ҳароратининг 39,5º С гача ошиши, унинг қувватсизлик, бош айланиши ва оғриғи, терлаш, шикоятлари билан бемор мурожоат қилди. Касаллик нимадан бошланганига бемор бирор сабаб кўрсатаолмади. Охирги ойларда ўзи ҳам, атрофидагилар ҳам унинг териси ва кўринадиган шиллиқ пардаларнинг сарғайганлигига эътибор қилган. Бемор сийдигининг қора чой рангигача ўзгарилганини сезган. Бу ўзгаришлар тана ҳароратининг кўтарилишининг эртаси куни юз бераишини таъкидлаган. Объектив: жигар +2+3 см, талоқ +10+12 см қаттиқ. Ўпка ва юракнинг чегаралари нормал. Умумий қон анализида: Нв 70 г/л, эр 2.2.х1012/л, ретикул. 52:1000, тромб 83.6 х109, лейк. 4.2 х109, лейкоформула ўзгармаган. ЭЧТ 40 мм/соат. Зардоб темири 38 МкМоль/л. Ушбу ҳолда қайси касаллик тўғрисида ўйлаш мумкин?

Билет №11

 1. Ўзбекистон Республикаси байроқ, герблари ва гимни қачон қабул қилинган ва уларнинг мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Витамин В12 танқислиги камқонлигини даволаш.
 3. Ўткир миелобласт дейкозлар хақида гапириб беринг.
 4. Ирсий эритроцитлар мембранопатиялари таснифи.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 80
  Эритроцитлар, (х1012/л) 4,0
  Ранг кўрсаткич 0,6
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 21
  Тромбоцитлар, (х109л) 280,0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 4,2
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % ) 1,5
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 61,0
  Эозинофиллар, ( % ) 1,0
  Базофиллар, ( % ) 0,5
  Лимфоцитлар, ( % ) 28,0
  Моноцитлар, ( % ) 8,0
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 16
  Эритроцитлар гипохромияси, анизоцитози, анизохромияси

Билет №12.

 1. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қандай орган?
 2. Фолат кислотаси танқислиги камқонлиги.
 3. Ўткир лейкозларнинг дифференциал диагностикаси.
 4. Эритроцитлар мембранопатияларини даволаш.
 5. Ситуацион вазифа: Клиникага ёш аёл бурун, милк ва бачадондан қон кетиши, тана ҳароратининг 39º С гача ошиши шикоятлари билан келган. Касаллик анамнези: 10 кун олдин криминал аборт қилдирган, унинг иккинчи кунидан аҳволи ёмонлашган. Кўрганда - тери ва кўринадиган шиллиқ пардалар рангпар, мушак орасига ва венага укол қилинган жойларда кўкаришлар ва қон қуйилиш бор. Қон анализида: Нв 45 г/л, эр. 1.7 х 1012/л, ранг кўрсаткичи 0.8, тромб. 52 х109. Лейкоформулада миелоцитгача силжиган лейкоцитоз. ЭЧТ 55 мм/соат. Қон суртмасида кўпгина эритроцитлар парчалари топилган. Коагулограммада эса этанол тести мусбат, фибриноген Б топилган, антитромбин - 44%. Қайси касаллик тўғрисида ўйлаш мумкин?

Билет №13.

 1. Олий Мажлиснинг Сенат ва Қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Сурункали хасталиклар туфайли келиб чиқадиган камқонлик синдроми хақида гапириб беринг.
 3. Сурункали гемобластозлар таснифи.
 4. Бирламчи ва иккиламчи гемостазнинг ташхисот усуллари.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 24
  Эритроцитлар, (х1012/л) 0,8
  Ранг кўрсаткич 0,9
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 1
  Тромбоцитлар, (х109л) 4,0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 1,1
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % )
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 17
  Эозинофиллар, ( % ) 1
  Базофиллар, ( % )
  Лимфоцитлар , ( % ) 72
  Моноцитлар, ( % ) 10
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 48
  Эритроцитлар анизоцитози, анизохромияси, пойкилоцитози.

Билет №14.

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Қон тизими депрессиялари хақида гапириб беринг.
 3. Сурунали миелолейкоз ташхиси.
 4. Гемостаз системасида қон томир ва тромбоцитлар муносабати.
 5. Ситуацион вазифа: Бемор камқувватлик, тана ҳарорратининг 38º С гача ошиши, бурун ва милк қонашига, терида геморрагик тошмалар борлигига шикоят қилади. Бемор узоқ вақт амидопирин ва левомицетин қабул қилган. Қон анализи Нв 60 г/л, эр. 1.9 х 1012/л, тромб. 25 х109, лейк. 2.
 6. х109, лимф. 80, ЭЧТ 45 мм/соат. "Апластик камқонлик"ни тасдиқлаш учун беморга яна қандай текширишлар ўтказиш керак?

Билет №15.

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Лейкопения ва агранулоцитозлар.
 3. Сурунали миелолейкознинг клиник белгилари.
 4. Организмда гемостазнинг ахамияти.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 40
  Эритроцитлар, (х1012/л) 1,6
  Ранг кўрсаткич 0,75
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 204
  Тромбоцитлар, (х109л) 128,0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 9,4
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар 0,5
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % ) 5,5
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 61,0
  Эозинофиллар, ( % ) 2,0
  Базофиллар, ( % )
  Лимфоцитлар, ( % ) 21
  Моноцитлар, ( % ) 10
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 15
  анизоцитоз, микроцитоз, нормобластлар 15:200

Билет №16.

 1. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Апластик камқонликни клиник кўриниши ва диагностикаси.
 3. Сурнкали миелолейкознинг замонавий даволаш усуллари.
 4. Тромбоцитопеник холатлар, клиникаси, ташхисоти.
 5. Ситуацион вазифа: Поликлиникага 16 ёшли бемор 3 ҳафтадан буён давом этаётган ангинага, тана ҳароратининг 39º С гача ошишига шикоят қилиб келган. Тери ва кўринадиган шиллиқ пардалари оқарган. Жигар +4+4+3, талоқ +3+3 см, каттиқ, бўйин лимфа тугунлари каптар тухумигача катталашган. Қон анализида: Нв 80 г/л, эр. 3.2 х 1012/л, тромб. 4
 6. х109, лейк. 27 х 109/л, бластлар 29, п/я 4, с/я 21, лимф. 40, мон. 6, ЭЧТ 54 мм/соат. Қайси касаллик тўғрисида гап кетаяпти?

Билет №17.

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Апластик камқонликларни даволаш усуллари.
 3. Сурункали миелолейкознинг амбулатор шароитда кузатиш.
 4. Тромбоцитопатиялар хақида тушунча, клиник куринишлари.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 60
  Эритроцитлар, (х1012/л) 1,1
  Ранг кўрсаткич 1,6
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 4
  Тромбоцитлар, (х109л) 96,0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 1,7
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % ) 2
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 47
  Эозинофиллар, ( % ) 0,5
  Базофиллар, ( % ) 0,5
  Лимфоцитлар, ( % ) 56
  Моноцитлар, ( % ) 3
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 27
  гиперхромия, анизоцитоз, анизохромия, Жолли таначалари, Кэбот ҳалқачалари, макроцитлар

Билет №18.

 1. Ёшларда мафкуравий турғунлик иммунитетини шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Қон гурухлари хақида тушунча беринг.
 3. Сурункали лимфолейкоз таснифи.
 4. Тромбоцитопенияларни даволаш принциплари.
 5. Ситуацион масала: 14 ёшли бемор клиникага оғир аҳволда бош оғриғи, кўришнинг бузилиши, кўнгил айниши, қайт қилиши шикоятлари билан тушган. Анамнезидан аниқланди: бемор 3 йилдан бери клиникада ўткир лейкознинг лимфобласт варианти билан Д-ҳисобда туради. Бир неча маротаба полихимиотерапия курслари ўтказилган. Ўткир лейкознинг қайси асорати тўғрисида гап кетмоқда?

Билет №19.

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. АВ0 системаси, унинг ахамияти.
 3. Сурункали лимфолейкознинг клиник кўриниши.
 4. Тромоцитопатияларни даволаш усуллари.
 5. Гемограммани таҳлил килинг:
  Гемоглобин, (г/л) 126
  Эритроцитлар, (х1012/л) 4,0
  Ранг кўрсаткич 0,9
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 7
  Тромбоцитлар, (х109л) 220,0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 6,6
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % ) 2
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 64
  Эозинофиллар, ( % ) 0,5
  Базофиллар, ( % ) 0,5
  Лимфоцитлар, ( % ) 28
  Моноцитлар, ( % ) 5
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 11
  нормохромия, нормоцитоз.

Билет №20.

 1. Мафкура, унинг моҳияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 2. Антиген-антитело муносабати, иммуногематологиядаги ўрни ва аҳамияти.
 3. Сурункали лимфолейкозни даволаш усуллари.
 4. ДВС синдром хақида гапириб беринг.
 5. Ситуацион вазифа: 20 ёшли бемор бош оғриғи, кўришининг ёмонлашиши, кўнгил айнаши ва қайт қилиши, ютишининг ёмонлашиши шикоятлари билан клиникага ётқизилган. Анамнездан аниқланган: бемор 2 йилдан буён клиникада ўткир лейкознинг лимфобласт варианти билан ҳисобда туради. Кимёотерапия курсларини ўтган. Аҳволининг ёмонлашиши нейролейкемия ривожланиши билан бўлган. Қанақа даволаш тадбирларини ўтказиш керак?

Билет №21.

 1. "Ғояга карши фақат гоя, жаҳолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Резус фактор хақида гапириб беринг.
 3. Нейролейкемия хақида гапириб беринг.
 4. ДВС синдром тўғрисида маълумот беринг.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 130
  Эритроцитлар, (х1012/л) 4,2
  Ранг кўрсаткич 0,9
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 7
  Тромбоцитлар, (х109л) 280,0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 13,1
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар 1,5
  Таёқча-ядролинейтроф., ( % ) 8,0
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 71,5
  Эозинофиллар, ( % ) 0,5
  Базофиллар, ( % ) 0,5
  Лимфоцитлар, ( % ) 13,0
  Моноцитлар, ( % ) 5,0
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 32
  нормохромия, нормоцитоз

Билет №22.

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Чақалоқлар гемолитик камқонлиги.
 3. Нейролейкемиянинг клиник кўринишлари.
 4. ДВС синдромнинг даволаш усуллари.
 5. Ситуацион масала: Диспансеризациядаги 56 ёшли беморда жигарнинг +4+4 см, талоқнинг +6+7+7 см катталашгани топилган. Қон анализида Нв 116 г/л, эр. 4.0х1012/л, тромб. 360.0 х109, лейк. 86 х109, промиел 1, миел 9, метамиелоцит 16, п/я 11, с/я 40, эоз. 4, мон. 4, лимф. 10, ЭЧТ 14 мм/соат эканлиги аниқланган. Қайси касаллик тўғрисида гап кетмоқда?

Билет №23.

 1. Маънавий баркамол инсон деганда нимани тушинасиз?
 2. Чақалоқлар гемолитик камқонлигини даволаш.
 3. Ўткир промиелоцитар лейкоз хақида гапириб беринг.
 4. Коагулопатиялар хақида тушунча.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 60
  Эритроцитлар, (х1012/л) 1,8
  Ранг кўрсаткич 1,2
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 22
  Тромбоцитлар, (х109л) 150,0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 4,0
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таёқча-ядролинейтроф., ( % )
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 69
  Эозинофиллар, ( % ) 2
  Базофиллар, ( % ) 1
  Лимфоцитлар, ( % ) 24
  Моноцитлар, ( % ) 4
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 25
  гиперхромия, анизоцитоз макроцитоз, нейтрофиллар гиперсегментацияси

Билет №24.

 1. Мафкуравий тарбия ҳақида тушунча беринг.
 2. Қон гурухларини аниқлаш усуллари.
 3. Ўткир промиелоцитар лейкознинг клиник кўриниши.
 4. Гемофилия А клиникаси ва ташхиси.
 5. Ситуацион масала: 47 ёшли бемор 6 йил давомида ҳисобда туради ва сурункали миелолейкоз бўйича даволанади. Охирги 4 ой мобайнида тегишли дори препаратларини ичмай қўйган, аҳволи ёмонлашиб, врачга мурожоат қилган. Қон анализида: лейкоцитлар 600.0 минг, миелобластлар 66, с/я нейтр. 23, лимф. 8, мон
 6. ЭЧТ 22 мм/соат. Касалликнингг қайси босқичи тўғрисида гап кетмоқда?

Билет №25.

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Қон гуруҳини стандарт зардоб билан аниқлаш усули.
 3. Ўткир промиелоцитар лейкознинг даволаш дастури.
 4. Гемофилия В клиникаси ва ташхиси.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 60
  Эритроцитлар, (х1012/л) 2,6
  Ранг кўрсаткич 0,6
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 28
  Тромбоцитлар, (х109л) 190,0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 5,6
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар 0,5
  Таёқча-ядролинейтроф., ( % ) 5
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 60
  Эозинофиллар, ( % ) 0,5
  Базофиллар, ( % ) 1
  Лимфоцитлар, ( % ) 30
  Моноцитлар, ( % ) 3
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 18
  Эритроцитлар гипохромияси, анизоцитози, анизохромияси, пойкилоцитози, нишонли эритроцитлар, нормобластлар 10:100

Билет №26.

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Қон гурухини стандарт эритроцитлар билан аниқлаш усули.
 3. Ўткир миеломонобласт лейкоз.
 4. Плазма ўрнини босувчи моддалалар билан даволаш.
 5. Ситуацион масала: 50 ёшли бемор бош айланишига, уйқусизликга, оёқларининг уюшишига, юрак атрофидаги оғриқга ва уришидаги ўзгарилишлар (перебои), юз терисининг ва кўз коньюнктивасининг қизаришига шикоят қилиб келган. Жигар, талоқ ва лимфатугунлар катталашмаган. Қон анализида: Нв 200 г/л, эр. 6.4х1012/л, тромб. 630.0 минг, л 10.0 минг, п/я 6, с/я 80, лимф. 10, мон
 6. ЭЧТ 1 мм/час. Бу ерда қайси касаллик тўғрисида ўйлаш мумкин?

Билет №27.

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 2. Қон гурухини Моноклонал антителалар билан аниқлаш усули.
 3. Ўткир миеломонобласт лейкозни даволаш.
 4. Қон компонентлари хақида тушунча беринг.
 5. Гемограмманир таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 40
  Эритроцитлар, (х1012/л) 1.5
  Ранг кўрсаткич 0.9
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 200‰
  Тромбоцитлар, (х109л) 128.0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 9.2
  Миелоцитлар +
  Метамиелоцитлар 0.5
  Таёқча-ядролинейтроф., ( % ) 6.5
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 60
  Эозинофиллар, ( % ) 2
  Базофиллар, ( % ) +
  Лимфоцитлар, ( % ) 21
  Моноцитлар, ( % ) 10
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 15
  анизоцитоз, анизохромия, пойкилоцитоз, микросфероцитлар, нормобластлар 10:100

Билет №28.

 1. Огох ва хушёрлик тушунчаларининг мазмун - мохиятини айтиб беринг.
 2. Резус факторни аниқлаш усуллари.
 3. Ўткир лейкозларда инфузион трансфузион даволаш.
 4. Қон компонентларини қўллаш қоидалари.
 5. Ситуацион вазифа: 47 ёшли бемор 3 йил давомида вақти-вақти билан неврологда ишио-радикулит бўйича даво олган. Анамнезда кобирға синиши, прогрессив кечаётган камқонлик, ЭЧТнинг 70 мм/соатга тенг эканлиги. Қон плазмасида диспротеинемия ва М-градиент борлиги қайд этилган. Сийдикда Бенс-Джонс оқсили топилган. Қайси касаллик тўғрисида гап кетаяпти?

Билет №29.

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги Қароридан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб беринг?
 2. Резус конфликтнинг олдини олиш чоралари.
 3. Гемобластозларда қўлланиладиган препаратлар хақида гапириб беринг.
 4. Трансфузиядан сўнг келиб чиқадиган реакциялар.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 50
  Эритроцитлар, (х1012/л) 2.7
  Ранг кўрсаткич 0.7
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 50‰
  Тромбоцитлар, (х109л) 102.0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 4.4
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % ) 1
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 42
  Эозинофиллар, ( % ) 2
  Базофиллар, ( % )
  Лимфоцитлар, ( % ) 41
  Моноцитлар, ( % ) 9
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 17
  анизоцитоз, анизохромия, пойкилоцитоз, овалоцитлар, нормобластлар 12:100

Билет №30.

 1. Мафкура нима?
 2. Коллоид эритмаларни ишлатиш кўрсатмалари.
 3. Болаларда сурункали миелолейкоз учраши хақида гапириб беринг.
 4. Трансфузиядан сўнг келиб чиқадиган асоратлар.
 5. Ситуацион масала: Беморда ёшликдан травма ва кесилган жойлардан давомли қон кетишлар, ҳамда чуқур тери ости гематомалари, катта бўғинларга қон қуйилиш (гемоартроз) кузатилади. Коагулограммада қон ивиш вақти ва плазма рекальцификация вақти чўзилган. Худди шунга ўхшаш белгилар беморнинг акасида ҳам кузатилади. Қайси касаллик тўғрисида гап кетмоқда?

Билет №31.

 1. Узбекистон Республикаси конституцияси качон кабул килинган?
 2. Гидроксиэтилкрахмал эритмаларини ишлатиш кўрсатмалари.
 3. Трансфузиядан сўнг келиб чиқадиган реакцияларни даволаш.
 4. Ўзак хужайра хақида тушунча.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 50
  Эритроцитлар, (х1012/л) 2.2
  Ранг кўрсаткич 0.7
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 60‰
  Тромбоцитлар, (х109л) 110.0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 6
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % ) 1
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 50
  Эозинофиллар, ( % ) 2
  Базофиллар, ( % ) 1
  Лимфоцитлар, ( % ) 36
  Моноцитлар, ( % ) 11
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 13
  анизоцитоз, анизохромия, пойкилоцитоз, стоматоцитлар, нормобластлар 11:100

Билет №32.

 1. Узбекистон Республикаси миллий валютаси качон кабул килган?
 2. Трансфузиядан сўнг келиб чиқадиган асоратларни даволаш.
 3. Қон шаклий элементларини ишлаб чиқаришни клонал назарияси.
 4. Миелом хасталиги хақида тушунча.
 5. Ситуацион масала: 13 ёшли бемор бўғинларидаги ва қориндаги оғриқлар, оёқлари терисидаги тошмалар, субфебрил температура билан шифохонага ётқизилган. Теридаги тошмалар симметрик бўлиб, оёқнинг баъзи жойларида ва думғазада тошмалар қўшилиб каттароқ кўринишга эга. Оёқнинг пастки бўғинларида шиш ва оғриқ мавжуд. Қон анализида ЭЧТ 24 мм/соатгача ошган, қон плазмасида С-реактив оқсил мусбат. Бу ерда қандай диагноз ўринли?

Билет №33.

 1. Диний экстремизм нима?
 2. Геморрагик васкулит хақида тушунча.
 3. Кўмик трансплантацияси (ўзак ҳужайраларини кўчириб ўтказиш) усуллари.
 4. Миелом касаллигини аниқлайдиган лаборатор усуллар.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 60
  Эритроцитлар, (х1012/л) 2.7
  Ранг кўрсаткич 0.75
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 74‰
  Тромбоцитлар, (х109л) 120.0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 4.8
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % ) 2
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 68
  Эозинофиллар, ( % ) 2
  Базофиллар, ( % ) +
  Лимфоцитлар, ( % ) 20
  Моноцитлар, ( % ) 8
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 16
  анизоцитоз, анизохромия, пойкилоцитоз, акантоцитлар, нормобластлар 14:100

Билет № 34.

 1. Терроризм нима?
 2. Геморрагик васкулитнинг клиник турлари.
 3. Кўмик трансплантацияси (ўзак ҳужайраларни кўчириб ўтказиш)дан олдинги жараён.
 4. Мелом касаллигининг клиник белгилари.
 5. Ситуацион масала: Беморнинг периферик қон анализида эритроцитлар сони 3.5 х 1012/л, Нв 70 г/л, ранг кўрсаткич 0.6. Қон кўрсаткичларига эритроцитлар гипохромияси, микроцитозга хос. Агар бемордаги сурнкали ва такрорий қон кетишини эътиборга олсак, бу қайси камқонликка ўхшайди?

Билет №35.

 1. Бузғунчи ғояларга кандай ғоялар киради?
 2. Геморрагик васкулитни даволаш.
 3. Стерил блоклар хақида гапириб беринг.
 4. Миелом касаллигини даволаш усуллари.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 40
  Эритроцитлар, (х1012/л) 2.0
  Ранг кўрсаткич 0.6
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 3‰
  Тромбоцитлар, (х109л) 4.0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 60.0
  Миелобластлар 2
  Монобластлар 26
  промиелоцитлар 2
  Миелоцитлар 4
  Метамиелоцитлар 1.5
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % ) 1.5
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 13.5
  Эозинофиллар, ( % )
  Базофиллар, ( % )
  Лимфоцитлар, ( % ) 10.5
  Моноцитлар, ( % ) 39
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 10
  Эритроцитлар анизоцитози, анизохромияси

Билет № 36.

 1. Бунёдкор ғояларга кандай ғоялар киради?
 2. Ўткир лейкозларда индукцион даволаш принциплари.
 3. Гемостаз патологиясининг ташхис усуллари.
 4. Кристаллоид эритмаларни қўллаш кўрсатмалари.
 5. Ситуацион вазифа: Амбулаторияга 40 ёшли аёл енгил бош оғриғи, қувватсизлик, там билишнинг ўзгарганлиги, тери қуриши, тирноқлар синувчанлиги билан мурожоат қилган. Тери ва кўринадиган шиллиқ пардалар рангпар, тоза. Терилар куруқ. Жигар, талоқ ва лимфа тугунлари катталашмаган. Беморга темир танқислиги камқонлиги ташхисини қўйиш учун қандай лаборатор текширишларни ўтказиш керак?

Билет №37.

 1. Миллий қадриятлар билан умумбашарий қадриятларни изохланг.
 2. Гемобластозларда интенсив даволаш усуллари.
 3. Тромбоцитлар фаолиятига салбий таъсир қилувчи моддалар.
 4. Интоксикацияни даволашда плазма ўрнини босувчи эритмалар.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 40
  Эритроцитлар, (х1012/л) 2.0
  Ранг кўрсаткич 0.6
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 3‰
  Тромбоцитлар, (х109л) 2.0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 42.0
  Бластлар 48
  монобластлар +
  промиелоцитлар
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % )
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 34
  Эозинофиллар, ( % )
  Базофиллар, ( % )
  Лимфоцитлар, ( % ) 16.5
  Моноцитлар, ( % ) 1.4
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 40
  Эритроцитлар анизоцитози, анизохромияси, гипохромияси, Бласт ҳужфйраларида миелопероксидаза мусбатлилик

Билет №38.

 1. Олий Мажлисга сайловлар кандай тартибда ўтказилади?
 2. Гемобластозларда антибиотикотерапия кўрсатмалари.
 3. Тромбоцитлар фаолиятини оширувчи моддалар.
 4. Қон компонентларининг реципиентга мослигини аниқлаш.
 5. Ситуацион вазифа: Бўлимга 48 ёшли аёл камқувватлик, бош айланиш, кўз олдининг қоронғилашиши, қулоқ шанғиллашиши шикоятлари билан ётқизилган. Тери ва кўринадиган шиллиқ парда тоза ва рангпар. Жигар ва талоқ катталашмаган. Аёлда 10та ҳомиладорлик бўлган, 6 боласи бор. Қон анализи: Нв 70 г/л, эр. 2.9 х 1012/л, РК 0.6%, тромбоцитлар 232х109/л, ЭЧТ 11 мм/соат. Лейкоформулада ўзгариш йўқ. ТТК диагнозини қўйиш учун қандай анализлар лозим?

Билет №39.

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Табиий антикоагулянтлар хақида гапириб беринг.
 3. Замонавий қон препаратлари ва уларни қўллаш принциплари.
 4. Организмда темир алмашинуви.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 40
  Эритроцитлар, (х1012/л) 2.0
  Ранг кўрсаткич 0.6
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 72‰
  Тромбоцитлар, (х109л) 4.0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 40.0
  Бластлар 48
  Промиелоцитлар
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % )
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 10.5
  Эозинофиллар, ( % ) 0.5
  Базофиллар, ( % )
  Лимфоцитлар, ( % ) 35.5
  Моноцитлар, ( % ) 3.5
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 50
  Эритроцитлар анизоцитози, анизохромияси, гипохромияси, Бласт ҳужайраларида миелопероксидаза манфий, гликоген мусбатлилик

Билет №40.

 1. Хозирги кунда Ўзбекистон кайси давлатлар билан ўзаро узвий алоқаларини йўлга қўймоқда?
 2. ДВС синдромини гипокоагуляцион давридаги даволаш.
 3. Қон ўрнини босувчи моддаларнинг патогенетик таъсирлари.
 4. Гемобластозлар асоратлари.
 5. Ситуацион масала: 65 ёшли беморнинг қон анализида қуйидаги ўзгаришлар аниқланган: Нв 43 г/л, Эр. 1.24х1012/л, ранг кўрсаткич 1.2, Ретикулоцитлар 3:1000, тромбоцитлар 30:1000 - 37.2 109/л, лейк. 3.2 х 109/л, т/я 3, с/я 51, эоз 1, лимф. 40, мон. 5, ЭЧТ 48 мм/соат. Эритроцитларнинг ўртача диаметри 9 микрон, гиперхромия, анизоцитоз, анизохромия, мегалобластлар учрайди, нейтрофиллар гиперсегментацияси. Врач қайси касаллик тўғрисида ўйлаши даркор?

Билет №41.

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И. Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг.
 2. Гемобластозлар диагностикасида қўлланиладиган асосий цитокимиёвий усуллар.
 3. Геморрагик диатезлар ҳақида тушунча беринг
 4. Ирсий микросфероцитоз ҳақида гапириб беринг.
 5. Гемограмани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 110
  Эритроцитлар, (х1012/л) 3.5
  Ранг кўрсаткич 0.8
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 4‰
  Тромбоцитлар, (х109л) 315.0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 40.0
  бластдар 36
  монобластлар 1
  промиелоцитлар
  Миелоцитлар 2.5
  Метамиелоцитлар 3.5
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % ) 6.5
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 71.5
  Эозинофиллар, ( % ) 6
  Базофиллар, ( % ) 3
  Лимфоцитлар, ( % ) 7
  Моноцитлар, ( % ) 2
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 10
  эритроцитлар анизоцитози, анизохромияси.

Билет №42.

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар?
 2. Гемобластозларда цитогенетик текшириш усулларининг ахамияти.
 3. Эритроцитлар ирсий ферментопатияларининг асосий турлари.
 4. Аутоиммун гемолитик камқонликлар ташхиси ва даволаниши.
 5. Ситуацион масала: 24 ёшли бемор томоқ оғриқ, камқувватлик, бош айланиш, тана ҳароратининг 38º С гача кўтарилиши, бурундан ва милкдан қон кетиш билан келган. 20 кун давомида ангинага қарши ўзича, бисептол ва левомицетин қабул қилиб даволанган. Объектив: тана териси рангпар, оёқларда, қорин терисида ва юзларида петехиал тошмалар, турли хил катталикдаги кўкаришлар мавжуд. Лимфо тугунлар, жигар ва талоқ катталашмаган. Қон умумий анализида: Нв 60 г/л, эр 1.92 х 1012/л, ретик. 2:1000, тромб. 25х109, л. 2.2 х109, т/я 1, с/я 12, лимф. 77, мон 10, ЭЧТ 70 мм/соат. Бундай ҳолда қандай диагноз тўғрисида ўйлаш мумкин?

Билет №43.

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Ўткир гемобластозларда замонавий ташхис ва даволашлар
 3. АВ0 тизими антигенларининг клиник аҳамияти.
 4. Эритроцитар массани қўллаш учун кўрсатмалар.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 110
  Эритроцитлар, (х1012/л) 3.5
  Ранг кўрсаткич 0.86
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 4‰
  Тромбоцитлар, (х109л) 315.0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 170.0
  Бластлар 3.5
  Монобластлар
  Промиелоцитлар 4.5
  Миелоцитлар 4.5
  Метамиелоцитлар 6.5
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % ) 9
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 64
  Эозинофиллар, ( % ) 6
  Базофиллар, ( % ) 3
  Лимфоцитлар, ( % ) 7
  Моноцитлар, ( % ) 2
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 10
  Ўрта ривожланган анизоцитоз, анизохромия.

Билет №44.

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. FAB - классификацияси бўйича гемобластозлар таснифи.
 3. α- ва β- антителаларнинг клиник аҳамияти.
 4. Янги музлатилган плазмани қўллашга кўрсатмалар.
 5. Ситуацион масала: Клиникага ёш аёл бурун, милк ва бачадондан қон кетиши, тана ҳароратининг 39º С гача ошиши шикоятлари билан келган. Касаллик анамнези: 10 кун олдин криминал аборт қилдирган, унинг иккинчи кунидан аҳволи ёмонлашган. Кўрганда - тери ва кўринадиган шиллиқ пардалар рангпар, мушак орасига ва венага укол қилинган жойларда кўкаришлар ва қон қуйилиш бор. Қон анализида: Нв 45 г/л, эр. 1.7 х 1012/л, ранг кўрсаткичи 0.8, тромб. 52 х109. Лейкоформулада миелоцитгача қадар силжиган лейкоцитоз. ЭЧТ 55 мм/соат. Қон суртмасида кўпгина эритроцитлар парчалари топилган. Коагулограммада эса этанол тести мусбат, фибриноген Б топилган, антитромбин - 44%. Қайси касаллик тўғрисида ўйлаш мумкин?

Билет №45.

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Камқонликлар келиб чиқишида микроэлементларнинг ўрни.
 3. "Хавфли" универсал донор хақида тушунча.
 4. Тромбоцитлар концентратини қўллашга кўрсатмалар
 5. Гемограммани таҳлил қилинг.
  Гемоглобин, (г/л) 40
  Эритроцитлар, (х1012/л) 1,6
  Ранг кўрсаткич 0,75
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 204
  Тромбоцитлар, (х109л) 128,0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 9,4
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар 0,5
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % ) 5,5
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 61,0
  Эозинофиллар, ( % ) 2,0
  Базофиллар, ( % )
  Лимфоцитлар, ( % ) 21
  Моноцитлар, ( % ) 10
  Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 15
  анизоцитоз, микроцитоз, нормобластоз 15:200

Билет №46.

 1. "Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Темир, мис, витаминлар танқислиги камқонликлари келиб чиқишида ошқозон ичак системасининг ахамияти.
 3. Одам лейкоцитлар антигенлари (HLA) системаси хақида гапириб беринг.
 4. Эритремия хақида гапириб беринг.
 5. Ситуацион масала: Бемор камқувватлик, тана ҳарорратининг 38º С гача ошиши, бурун ва милк қонашига, терида геморрагик тошмалар борлигига шикоят қилади. Бемор узоқ вақт амидопирин, левомицетин, сульфадиметоксин қабул қилган. Қон анализи Нв 60 г/л, эр. 1.9 х 1012/л, тромб. 25 х109, лейк. 2.
 6. х109, лимф. 80, ЭЧТ 45 мм/соат. "Апластик камқонлик"ни тасдиқлаш учун беморга кандай текширишлар ўтказиш лозим?

Билет №47.

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг.
 2. Қон йўқотиш натижасида келиб чиққан камқонликларни даволаш.
 3. Одам лейкоцитлар антигенлари (HLA) системасини клиник ахамияти.
 4. Ўткир ва сурункали лейкозларни асосий фарқлаш белгилари.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 24
  Эритроцитлар, (х1012/л) 0,8
  Ранг кўрсаткич 0,9
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 1
  Тромбоцитлар, (х109л) 4,0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 1,1
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % )
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 17
  Эозинофиллар, ( % ) 1
  Базофилллар, ( % )
  Лимфоцитлар, ( % ) 72
  Моноцитлар, ( % ) 10
  Эримтроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 48
  Эритроцитлар анизоцитози, анизохромияси, пойкилоцитози.

Билет №48.

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш деганда нимани тушунасиз.
 2. Тромбоцитлар антиген системаси ва унинг клиникадаги ахамияти.
 3. Гуморал иммунитетнинг шаклланиши ҳақида гапириб беринг.
 4. Сурункали миелофиброз хақида тушунча.
 5. Ситуацион масала: Поликлиникага 16 ёшли бемор 3 ҳафтадан буён давом этаётган ангинага, тана ҳароратининг 39º С гача ошишига шикоят қилиб келган. Тери ва кўринадиган шиллиқ пардалари рангпар. Жигар +4+4+3, талоқ +3+3 см, каттиқ, бўйин лимфа тугунлари каптар тухумигача катталашган. Қон анализида: Нв 80 г/л, эр. 3.2 х 1012/л, тромб. 4
 6. х109, лейк. 27 х 109/л, бластлар 29, т/я 4, с/я 21, лимф. 40, мон. 6, ЭЧТ 54 мм/соат. Қайси касаллик тўғрисида гап кетаяпти?

Билет №49.

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Хужайрали иммунитет (фагоцито феномени) хақида тушунча.
 3. Сурункали миелофиброз ташхиси ва клиник белгилари.
 4. Сурункали жигар хасталиклари ва гемостаз тизимини ҳолати.
 5. Гемограммани таҳлил қилинг:
  Гемоглобин, (г/л) 60
  Эритроцитлар, (х1012/л) 1,1
  Ранг кўрсаткич 1,6
  Ретикулоцитлар, (о/оо) 4
  Тромбоцитлар, (х109л) 96,0
  Лейкоцитлар, (х109/л) 1,7
  Миелоцитлар
  Метамиелоцитлар
  Таёқча-ядроли нейтроф., ( % ) 2
  Сегмент-ядроли нейтроф, ( % ) 47
  Эозинофиллар, ( % ) 0,5
  Базофилллар, ( % ) 0,5
  Лимфоцитлар, ( % ) 56
  Моноцитлар, ( % ) 3
  Эримтроцитлар чўкиш тезлиги, мм/соат 27
  гиперхромия, анизоцитоз, анизохромия, эритроцитларда Жолли таначалари, Кэбот ҳалқачалари, макроцитлар

Билет №50.

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Миелодиспластик синдром таснифи.
 3. Қон компонентларини қўллашда кузатиладиган асоратлар.
 4. Сурункали миелофиброзни даволаш усуллари.
 5. Ситуацион масала: 14 ёшли бемор клиникага оғир аҳволда бош оғриғи, кўришининг бузилиши, кўнгил айниши, қайт қилиши шикоятлари билан тушган. Анамнездан аниқланишича: бемор 3 йилдан буён клиникада ўткир лейкознинг лимфобласт варианти бўйича диспансер ҳисобда туради. Бирнеча бор полихимотерапия курслари ўтказилган. Бу ерда ўткир лейкознинг қайси асорати тўғрисида гап кетмоқда?

Гематология ва трансфузиология
кафедраси мудири, академик

С.М. Баҳромов


Назад к списку