О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

АллергологияАЛЛЕРГОЛОГИЯ

Билет №1

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг.
 2. Экзо ва эндо аллергенлар таснифи.
 3. БА II погонасининг клиник куриниши, ташхислаш мезонлари.
 4. Овкат аллергиясини даволаш.
 5. "Тез ёрдам" машинасида 20 ёш қиз олиб келинди. Кўрув пайтида бутун тана бўйлаб бир-бирига қўшилиб кетувчи куплаб катта пуфаклар, юпка қобиқли, айримлари ёрилган, эрозив юзали. Анамнезидан: уй шароитида антибиотиклар билан даволанган. Диагноз.Даволаш.

Билет №

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Маиший аллергенларнинг узига хос хусусиятлари.
 3. БА III погонасининг клиник куриниши, ташхислаш мезонлари.
 4. Иммунокоррекцияловчи вакциналар, вакиллари, даволаш асослари.
 5. Бемор бахорда дала ховлисига бориб келгандан сўнг бурун битиши, аксириш, кўз қичишига шикоят қила бошлади. Анамнезидан: ўтган бахорда худди шундай холат кузатилган, ёз фаслида бу симптомлар хуруж қилмаган. Даволанмаган. Диагноз. Даволаш.

Билет №3

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Антитела хиллари (махсус, блокловчи).
 3. Астматик холатнинг таснифи.
 4. Анафилактик шокни даволаш.
 5. 30 ёшли аёл бемор. Шикоятлари: текис тарқалган уртикар тошмаларга, оғизда тахир таъм, ёғли овқатларни кўтара олмаслик. Антигистамин терапия кам фойдали. Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси.

Билет №4

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Аллергенларнинг организмга кириш йуллари.
 3. БАнинг консенсус буйича таснифи.
 4. Глюкокортикоидларнинг бошка дори моддалари билан синергизм ва антогонизм таъсири.
 5. Бемор 12 ёшда. Жисмоний тарбия дарсидан кейин кучли қичишиш билан кечувчи тана юқори қисмидаги папулез тошмалар пайдо бўлишга шикоят қилади. Тахминий диагноз. Тактика.

Билет №5

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятда мафкуравий бўшлиққа йўл қўйиб бўлмаслиги хақида.
 2. Овкат аллергиясининг таркалган турлари.
 3. Полинозларнинг клиник куринишлари. Полинозларни даволаш.
 4. Бета 2 агонистлар. Таснифи. Вакиллари.
 5. Янги кир ювиш кукунини ишлатгандан сўнг бемор билак сохасида эритема билан ўралган папула пайдо бўлишига ва сўнг унинг сувланишига, қичиш пайдо бўлишига ва тошмаларнинг бутун баданга тарқалиб кетишига шикоят қилади. Анамнезида - вақти-вақти билан тошувчи кучли қичиш характерига эга тошмаларга шикоят қилади. Диагноз қўйинг.

Билет №6

 1. Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох қилишнинг қандай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 2. Зудлик билан кечувчи аллергик реакциялар патогенези.
 3. Ринитлар. Таснифи. Клиникаси. Давоси.
 4. Муколитик ва балгам кучирувчи дори воситалари.
 5. 26 ёшли бемор тана харорати 38 С гача кўтарилишига, бўгимлардаги оғриққа шикоятлар билан мурожаат қилди. Бутун тана бўйлаб тошмалар, уларнинг қичиши ва карахтлик бор. 10 кун олдин беморни кучук тишлаган, шу сабабли антирабик зардоб қабул қилган. Кўрув вақтида лимфотугунлар катталашган, бўғимлар шишган, оғриқли, бутун тана бўйлаб макуло-папулёз (киндик сохасида кўпроқ учравчи) тошмалар. Тахминий диагноз.Текширув режаси

Билет №7

 1. Ўзбекистоннинг тинчлиги ва барқарорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг.
 2. Секин кечувчи аллергик реакциялар патогенез ва секин кечувчи аллергия медиаторлари.
 3. Астматик статуснинг таснифи.
 4. Астмага карши ситуацион дори воситаларнинг таъсир килиш механизми. Узок таъсир килувчи симпатомиметиклар, куллаш усуллари.
 5. 52 ёшли бемор бўғимлардаги оғриқ туфайли бир вақтнинг ўзида 600 мг ибупрофен қабул қилган. Бир неча соатдан кейин бутун тана бўйлаб кучли қичишиш ва тошмалар пайдо бўлган. Анамнезида тошсиз холецистит, сурункали гастродуоденит бор. Объектив - мономорф тошма, теридан бўртиб турувчи, ажойиб чегарали, тил сарғиш караш билан қопланган, нам. Ўпка ва юрак томондан ўзгаришсиз. Қорни юмшоқ, ўнг биқин ва гастродуоденал сохада бироз оғриқли. Тахминий диагноз қўйинг. Текширув режасини белгиланг. Сизнинг тавсияларингиз.

Билет №8

 1. Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш деганда нимани тушунасиз.
 2. Аллергик холатни текширишга карши курсатмалар.
 3. Овкат аллергияси клиник кечиш синдромлари.
 4. БАни даволаш алгоритми (базис даволаш).
 5. Аёлда бир хафта давомида бисептол қабулидан кейин бирданига тана харорати 39 С гача кўтарилган, титраш пайдо бўлган, тана юқори қисмида ачишиш хисси кузатилган, бир неча соатдан кейин қорин ва белда кучли ифодаланган қизариш пайдо бўлган, аста-секин бир-бирига қўшилиб кетувчи, тиниқ суюклиги бор юпқа деворли пуфакчалар хосил бўлган. Объектив: бутун танада тиниқ хосилали (дряблые) пуфакчалар, Никольский симптоми мусбат. Оғиз шиллиқ қавати жарохатланган. Тахминий ташхис қўйинг. Қайси касалликлар билан қиёслаш лозим? Асосий қиёсий ташхислаш критерияларини айтинг.

Билет №9

 1. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тўғрисида" янги тахрирдаги қонуни қачон қабул қилинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 2. Аллергик реакцияларнинг таснифи (Т ва В боглик).
 3. Гипофизар буйрак усти тизимини физиологияси ва патофизиологияси.
 4. Зардоб касаллиги, сабаблари, клиник манзараси, ташхислаш.
 5. 30 ёшли аёл бемор. Шикоятлари: текис тарқалган уртикар тошмаларга, оғизда тахир таъм, ёғли овқатларни кўтара олмаслик. Антигистамин терапия кам фойдали. Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси.

Билет №10

 1. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни.
 2. Бронхиал астмада яллигланишнинг узига хос хусусиятлари.
 3. Аллергик касалликларни махсус ташхислаш усуллари (томчили, скарификацион, тери ичига апликацион ва бошкалар).
 4. Экзоген аллергик альвеолит. Клиникаси, ташхислаш ва киёсий ташхислаш.
 5. Бемор 12 ёшда. Жисмоний тарбия дарсидан кейин кучли қичишиш билан кечувчи тана юқори қисмидаги папулез тошмалар пайдо бўлишга шикоят қилади. Тахминий диагноз. Тактика.

Билет №11

 1. Ўзбекистон Республикаси рамзлари байроқ, герб ва гимн қачон қабул қилинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 2. Секин ва зудлик билан кечувчи аллергик реакцияда юкори сезгирлик типларнинг характеристикаси.
 3. БАни ташхислашда диагностик мезонлар.
 4. Бактериал пневмонияни Лефлер эозинофил инфильтрати билан киёсий ташхислаш.
 5. Янги кир ювиш кукунини ишлатгандан сўнг бемор билак сохасида эритема билан ўралган папула пайдо бўлишига ва сўнг унинг сувланишига, қичиш пайдо бўлишига ва тошмаларнинг бутун баданга тарқалиб кетишига шикоят қилади. Анамнезида - вақти-вақти билан тошувчи кучли қичиш характерига эга тошмаларга шикоят қилади. Диагноз қўйинг.

Билет №12

 1. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қандай орган?
 2. Аллергик касалликларни махсус ташхислаш учун лаборатор тестлар.
 3. Овкат аллергиясининг ривожланиш патогенези.
 4. Анафилактик шокнинг клиник турлари.
 5. 26 ёшли бемор тана харорати 38 С гача кўтарилишига, бўгимлардаги оғриққа шикоятлар билан мурожаат қилди. Бутун тана бўйлаб тошмалар, уларнинг қичиши ва карахтлик бор. 10 кун олдин беморни кучук тишлаган, шу сабабли антирабик зардоб қабул қилган. Кўрув вақтида лимфотугунлар катталашган, бўғимлар шишган, оғриқли, бутун тана бўйлаб макуло-папулёз (киндик сохасида кўпроқ учравчи) тошмалар. Тахминий диагноз.Текширув режаси.

Билет №13

 1. Олий мажлиснинг Сенат ва қонунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 2. Глюкокортикоидларнинг таъсир килиш механизми.
 3. Леффлер эозинофил инфильтратини этиологиясига караб клиникаси ва ташхислаш.
 4. Астматик статуснинг I, II, III даражаларида даволаш.
 5. 52 ёшли бемор бўғимлардаги оғриқ туфайли бир вақтнинг ўзида 600 мг ибупрофен қабул қилган. Бир неча соатдан кейин бутун тана бўйлаб кучли қичишиш ва тошмалар пайдо бўлган. Анамнезида тошсиз холецистит, сурункали гастродуоденит бор. Объектив - мономорф тошма, теридан бўртиб турувчи, ажойиб чегарали, тил сарғиш караш билан қопланган, нам. Ўпка ва юрак томондан ўзгаришсиз. Қорни юмшоқ, ўнг биқин ва гастродуоденал сохада бироз оғриқли. Тахминий диагноз қўйинг.Текширув режасини белгиланг. Сизнинг тавсияларингиз.

Билет №14

 1. Хуқуқий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 2. Астматик статуснинг патогенетик ривожланиши.
 3. Зотилжамнинг упка ва упкадан ташкари куринишларининг бронхообструктив синдром билан кечиши.
 4. Теофиллинлар, таъсир механизми, вакиллари.
 5. Бемор йўталга, нафас олиш қийинлашишига жисмоний харакатдан дам олиш вақтида, масалан, автобус бекатигача югуриш. Автобусда кетаётганда хам тинч холатда хансираш кучаяди, агарда ундан олдин югурган бўлса. Сизнинг диагнозингиз? Бу беморга қандай ташхислаш муолажалари ўтқазиш лозим? Сизнинг кўрсатмаларингиз?

Билет №15

 1. Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни қандай?
 2. Овкат аллергиясини ташхислаш.
 3. Дори аллергияси. Таснифи ва ташхислаш.
 4. Глюкокорткоидларни буюриш жадвали, асоратларни олдини олиш.
 5. Аёлда бир хафта давомида бисептол қабулидан кейин бирданига тана харорати 39 С гача кўтарилган, титраш пайдо бўлган, тана юқори қисмида ачишиш хисси кузатилган, бир неча соатдан кейин қорин ва белда кучли ифодаланган қизариш пайдо бўлган, аста-секин бир-бирига қўшилиб кетувчи, тиниқ суюклиги бор юпқа деворли пуфакчалар хосил бўлган. Объектив: бутун танада тиниқ хосилали (дряблые) пуфакчалар, Никольский симптоми мусбат. Оғиз шиллиқ қавати жарохатланган. Тахминий ташхис қўйинг. Қайси касалликлар билан қиёслаш лозим? Асосий қиёсий ташхислаш критерийларни айтинг.

Билет №16

 1. Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 2. Секин ва зудлик билан кечувчи аллергияни ташхислаш усуллари.
 3. Кузгатувчи тури ва клиник кечишига караб атипик зотилжамлар.
 4. Овкат аллергиясининг ривожланиш клиник синдромлари.
 5. 32 ёшли эркак кучли тери кичишига, кучли ифодаланган қизариш пайдо бўлишига шикоятлари билан шифокорга мурожат килди. Шикоятларнинг пайдо булишини балик истемол килганлиги билан боглайди. Узини 2 кун давомида касал деб билади. Об-в: тана харорати 37,1°С, тери копламлари гиперемик, пуфакчали тошмалар. Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси. Даво.

Билет №17

 1. Маънавий - маърифий ишлар самарадорлиги нимага қараб бахоланади?
 2. Аллергологияда ишлатиладиган қўзғатувчи ва дилятацион синамалар.
 3. Обструктив ва нообструктив бронхитнинг клиник-функционал фарқи.
 4. Ташки нафас фаолиятини текшириш усуллари.
 5. КВПга 45 ёшли бемор мурожаат килди. Шикоятлари: хансираш нафас чикариш кийинлиги билан, хуружсимон йутал кийин ажралувчи балгам билан, холсизлик. Хуружнинг пайдо булишини уткир буёк хиди билан боглайди (цехда ремонт кетаётган). Объектив: холати мажбурий утирган холда, тери копламлари цианотик, перкуссияда упкада кутичасимон товуш, ауск-да куп микдорда курук хириллашлар эшитилади, НС 28 мин. Пульс 96 уд/мин Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси. Даво.

Билет №18

 1. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда қандай маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 2. Пикфлоуметрия хакида тушунча.
 3. Сурункали обструктив ўпка касаллигининг бронхиал астма билан киёсий ташхиси.
 4. Дилатацион синама нима?
 5. 38 ёши эркак КВП шифокорига мурожаат килди. Шикоятлари: холсизлик, эпигастрал сохасида кучи огрик, кунгил айнаш, 2 марта кусиш булган. Анамнезида ЮИК. Объектив: тери копламлари рангпар, нам. Юрак тонлари бугик, ритмик, пульс 90 1 мин. АД 140/90 мм.рт.ст. Сизнинг диагнозингиз? Бу беморга қандай ташхислаш муолажалари ўтқазиш лозим? Сизнинг кўрсатмаларингиз?

Билет №19

 1. Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 2. Вентиляцияни яширин бузилишларини ташхислаш.
 3. Плевра бушлиги пункцияси асослари.
 4. Бронхиал астманинг базис давоси нима?
 5. 32 ёшли эркак кучли тери кичишига, кучли ифодаланган қизариш пайдо бўлишига шикоятлари билан шифокорга мурожат килди. Шикоятларнинг пайдо булишини балик истеъмол килганлиги билан боглайди. Узини 2 кун давомида касал деб билади. Об-в: тана харорати 37,1°С, тери копламлари гиперемик, пуфакчали тошмалар. Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси. Даво.

Билет 20

 1. Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида). Ташқи нафас функциясининг обструктив ўзгаришлари белгилари.
 2. Зардоб касаллигини систем касалликлари киёсий ташхислаш.
 3. Аллергенларнинг таснифи. Специфик и носпецифик аллергик синамалар.
 4. Антигистамин препаратларининг аллергик касалликларини даволашда урни.
 5. "Тез ёрдам" машинасида 20 ёш қиз олиб келинди. Кўрув пайтида бутун тана бўйлаб бир-бирига қўшилиб кетувчи куплаб катта пуфаклар, юпка қобиқли, айримлари ёрилган, эрозив юзали. Анамнезидан: уй шароитида антибиотиклар билан даволанган. Диагноз.Даволаш.

Билет 21

 1. "Ғояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 2. Ташқи нафас фаолиятининг реструктив ўзгаришларининг белгилари ва уларнинг пайдо бўлиш сабаблари.
 3. Бирламчи ва иккиламчи ўпка эмфиземаси патогенези.
 4. Астматик холат даволаш алгоритми.
 5. Бемор йўталга, нафас олиш қийинлашишига жисмоний харакатдан дам олиш вақтида, масалан, автобус бекатигача югуриш. Автобусда кетаётганда хам тинч холатда хансираш кучаяди, агарда ундан олдин югурган бўлса. Сизнинг диагнозингиз? Бу беморга қандай ташхислаш муолажалари ўтқазиш лозим? Сизнинг кўрсатмаларингиз?

Билет 22

 1. Тараққиётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари қандай?
 2. Йуталнинг диагностик алгоритми.
 3. Алергик касалликларнинг специфик диагностикаси. Ноинфекцион ва инфекцион аллергенлар билан утказиладиган тери аллергик синамалари.
 4. Провокационные аллергические тесты. Значение провокационных аллергических тестов в диагностике аллергии. Элиминационные тесты. Показания к проведению. Диагностическое значение элиминационных тестов.
 5. "Тез ёрдам" машинасида 20 ёш қиз олиб келинди. Кўрув пайтида бутун тана бўйлаб бир-бирига қўшилиб кетувчи куплаб катта пуфаклар, юпка қобиқли, айримлари ёрилган, эрозив юзали. Анамнезидан: уй шароитида антибиотиклар билан даволанган. Диагноз. Даволаш.

Билет 23

 1. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушунасиз?
 2. Хансирашнинг диагностик алгоритми.
 3. Поллинозларнинг этиологияси, патогенези, клиникаси ва замонавий давоси.
 4. Бронхиал астмани даволашда қўлланиладиган яллиғланишга қарши препаратлар.
 5. Бемор йўталга, нафас олиш қийинлашишига жисмоний харакатдан дам олиш вақтида, масалан, автобус бекатигача югуриш. Автобусда кетаётганда хам тинч холатда хансираш кучаяди, агарда ундан олдин югурган бўлса. Сизнинг диагнозингиз? Бу беморга қандай ташхислаш муолажалари ўтқазиш лозим? Сизнинг кўрсатмаларингиз?

Билет 24

 1. Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 2. Аллергик хасталикларида физикал текширувлар (перкуссия, аускультация).
 3. Овкат аллергиясининг этиологияси, патогенези, клиникаси ва замонавий давоси.
 4. Бронхиал астма касаллигининг 1поғонаси даволаш принциплари.
 5. 32 ёшли эркак кучли тери кичишига, кучли ифодаланган қизариш пайдо бўлишига шикоятлари билан шифокорга мурожат килди. Шикоятларнинг пайдо булишини балик истемол килганлиги билан боглайди. Узини 2 кун давомида касал деб билади. Об-в: тана харорати 37,1°С, тери копламлари гиперемик, пуфакчали тошмалар. Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси. Даво.

Билет 25

 1. Маънавий тарбия бошқа тарбия турларидан қандай фарқланади?
 2. Ўткир зотилжам касаллигининг таснифига замонавий ёндошув.
 3. Бронхиал астма касаллигининг 2 поғонасининг диагностик критерийлари.
 4. Дори аллергиясининг этиологияси, патогенези, клиникаси ва замонавий давоси.
 5. 30 ёшли аёл бемор. Шикоятлари: текис тарқалган уртикар тошмаларга, оғизда тахир таъм, ёғли овқатларни кўтара олмаслик. Антигистамин терапия кам фойдали. Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси.

Билет 26

 1. Ахлоқий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 2. Обструктив синдромнинг патогенези (обструкциянинг қайтар ва қайтмас компонентлари ).
 3. Огир токсико-аллергик реакцияар. Этиологияси, патогенези. Клиник намоёндаси. Терапияси. Профилактикаси.
 4. Шифохонадан ташқари зотилжамнинг антибактериал терапия принциплари.
 5. Бемор бахорда дала ховлисига бориб келгандан сўнг бурун битиши, аксириш, кўз қичишига шикоят қила бошлади. Анамнезидан: ўтган бахорда худди шундай холат кузатилган, ёз фаслида бу симптомлар хуруж қилмаган. Даволанмаган. Диагноз. Даволаш.

Билет 27

 1. Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 2. Аллергологияда ишлатиладиган қўзғатувчи ва дилятацион синамалар.
 3. Обструктив ва нообструктив бронхитнинг клиник-функционал фарқи.
 4. Зардоб касаллиги: Этиологияси и патогенези, клиник намоёндаси. Диагностикаси. Давоси. Профилактикаси.
 5. Бемор бахорда дала ховлисига бориб келгандан сўнг бурун битиши, аксириш, кўз қичишига шикоят қила бошлади. Анамнезидан: ўтган бахорда худди шундай холат кузатилган, ёз фаслида бу симптомлар хуруж қилмаган. Даволанмаган. Диагноз. Даволаш.

Билет 28

 1. Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун - мохиятини айтиб беринг.
 2. Экзоген аллергик альвеолитнинг патогенези, клиникаси ва диагностикаси.
 3. Бронхиал астма билан сурункали обструктив ўпка касаллигининг киёсий ташхиси.
 4. Огир токсико-аллергик реакцияар. Этиологияси, патогенези. Клиник намоёндаси. Терапияси. Профилактикаси.
 5. 30 ёшли аёл бемор. Шикоятлари: текис тарқалган уртикар тошмаларга, оғизда тахир таъм, ёғли овқатларни кўтара олмаслик. Антигистамин терапия кам фойдали. Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси.

Билет 29

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб беринг?
 2. Вентиляцияни яширин бузилишларини ташхислаш.
 3. Ўткир зотилжам атипик кечишининг клиник вариантлари.
 4. Бронхиал астманинг замонавий таснифи.
 5. "Тез ёрдам" машинасида 20 ёш қиз олиб келинди. Кўрув пайтида бутун тана бўйлаб бир-бирига қўшилиб кетувчи куплаб катта пуфаклар, юпка қобиқли, айримлари ёрилган, эрозив юзали. Анамнезидан: уй шароитида антибиотиклар билан даволанган. Диагноз.Даволаш.

Билет 30

 1. Мафкура нима?
 2. Ташқи нафас функциясининг обструктив ўзгаришлари белгилари.
 3. Анафилактик шок. Этиологияси, патогенези. Клиник намоёндаси. Терапияси. Профилактикаси.
 4. Аллергенларнинг таснифи. Специфик и носпецифик аллергик синамалар.
 5. 52 ёшли бемор бўғимлардаги оғриқ туфайли бир вақтнинг ўзида 600 мг ибупрофен қабул қилган. Бир неч соатдан кейин бутун тана бўйлаб кучли қичишиш ва тошмалар пайдо бўлган. Анамнезида тошсиз холецистит, сурункали гастродуоденит бор. Объектив - мономорф тошма, теридан бўртиб турувчи, ажойиб чегарали, тил сарғиш караш билан қопланган, нам. Ўпка ва юрак томондан ўзгаришсиз. Қорни юмшоқ, ўнг биқин ва гастродуоденал сохада бироз оғриқли. Тахминий диагноз қўйинг. Текширув режасини белгиланг. Сизнинг тавсияларингиз.

Билет 31

 1. Узбекистон республикаси конституцияси качон кабул килинган?
 2. Ташқи нафас фаолиятининг рестриктив ўзгаришларининг белгилари ва уларнинг пайдо бўлиш сабаблари.
 3. Бронхиал астманинг этиологияси, патогенези, клиникаси, кассификацияси, замонавий давоси.
 4. Анафилактик шок, клиникаси, давоси.
 5. КВПга 45 ёшли бемор мурожаат килди. Шикоятлари: хансираш нафас чикариш кийинлиги билан, хуружсимон йутал кийин ажралувчи балгам билан, холсизлик. Хуружнинг пайдо булишини уткир буёк хиди билан боглайди (цехда ремонт кетаётган). Объектив: холати мажбурий утирган холда, тери копламлари цианотик, перкуссияда упкада кутичасимон товуш, ауск-да куп микдорда курук хириллашлар эшитилади, НС 28 мин. Пульс 96 уд/мин Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси. Даво.

Билет 32

 1. Узбекистон республикаси миллий валютасини качон кабул килган?
 2. Алергологияда ишлатиладиган қўзғатувчи ва дилятацион синамалар.
 3. Бирламчи ўпка эмфиземасининг клиник-диагностик белгилари.
 4. Аллергик реакцияарининг турлари.
 5. Бемор бахорда дала ховлисига бориб келгандан сўнг бурун битиши, аксириш, кўз қичишига шикоят қила бошлади. Анамнезидан: ўтган бахорда худди шундай холат кузатилган, ёз фаслида бу симптомлар хуруж қилмаган. Даволанмаган. Диагноз. Даволаш.

Билет 33

 1. Диний экстремизм нима?
 2. Бронхиал астманинг пайдо бўлишининг сабабчи ва қўзғатувчи факторлари.
 3. Аллергологияда ишлатиладиган иммунокорректорлар ва уларнинг асосий вакиллари.
 4. Балғам кўчирувчи дори воситаларининг гурухлари. Асосий вакилларини айтинг.
 5. 38 ёши эркак КВП шифокорига мурожаат килди. Шикоятлари: холсизлик, эпигастрал сохасида кучли огрик, кунгил айнаш, 2 марта кусиш булган. Анамнезида ЮИК. Объектив: тери копламлари рангпар, нам. Юрак тонлари бугик, ритмик, пульс 90 1 мин. АД 140/90 мм.рт.ст. Сизнинг диагнозингиз? Бу беморга қандай ташхислаш муолажалари ўтқазиш лозим? Сизнинг кўрсатмаларингиз?

Билет 34

 1. Терроризм нима?
 2. Трахеобронхиал дарахтининг адренергик регуляторлари, уларнинг трансформацияланиш хусусиятлари.
 3. Брохиал астмани истерия билан қиёсий ташхислаш. Дифференциальная диагностика БА от истерии.
 4. Аллергологияда ишлатиладиган мукорегуляторлар ва уларнинг асосий вакиллари.
 5. 30 ёшли аёл бемор. Шикоятлари: текис тарқалган уртикар тошмаларга, оғизда тахир таъм, ёғли овқатларни кўтара олмаслик. Антигистамин терапия кам фойдали. Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси.

Билет 35

 1. Бузгунчи гояларга кандай гоялар киади?
 2. Селектив и носелектив адреномиметиклар, уларнинг таъсир этиш нуқталари.
 3. Аллергик ринит клиникаси, классификацияси ва диагностикаси.
 4. Бронхиал астмада гормонал терапии принциплари.
 5. Бемор 12 ёшда. Жисмоний тарбия дарсидан кейин кучли қичишиш билан кечувчи тана юқори қисмидаги папулез тошмалар пайдо бўлишга шикоят қилади. Тахминий диагноз. Тактика.

Билет 36

 1. Бунёдкор гояларга кандай гоялар киради?
 2. Ташқи нафас функциясининг обструктив ўзгаришлари белгилари.
 3. Анафилактик шок. Этиологияси, патогенези. Клиник намоёндаси. Терапияси. Профилактикаси.
 4. Аллергенларнинг таснифи. Специфик и носпецифик аллергик синамалар.
 5. Янги кир ювиш кукунини ишлатгандан сўнг бемор билак сохасида эритема билан ўралган папула пайдо бўлишига ва сўнг унинг сувланишига, қичиш пайдо бўлишига ва тошмаларнинг бутун баданга тарқалиб кетишига шикоят қилади. Анамнезида - вақти-вақти билан тошувчи кучли қичиш характерига эга тошмаларга шикоят қилади. Диагноз қўйинг. Қайси касаллик билан қиёсий ташхислаш лозим. Сизнинг харакатингиз.

Билет 37

 1. Миллий кадриятлар билан умумбашарий кадриятларни изохланг.
 2. Зотилжамнинг динамикадаги клиник-физикал ўзгаришлари.
 3. Сурункали обструктив ўпка касаллигининг бронхиал астма билан қиёсий ташхислаш.
 4. Бронхиал астма IV поғонасини даволаш.
 5. 32 ёшли эркак кучли тери кичишига, кучли ифодаланган қизариш пайдо бўлишига шикоятлари билан шифокорга мурожат килди. Шикоятларнинг пайдо булишини балик истемол килганлиги билан боглайди. Узини 2 кун давомида касал деб билади. Об-в: тана харорати 37,1°С, тери копламлари гиперемик, пуфакчали тошмалар. Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси. Даво.

Билет 38

 1. Олий мажлис сайловлар кандай тартибда утказилади?
 2. Бронхиал астмада бронх йўллари шиллиқ қаватининг яллиғланиш хусусиятлари.
 3. Астматик статуснинг I, II, III босқичлари клинико-диагностик критерийлари.
 4. Метилксантинлар билан даволаш принциплари.
 5. 26 ёшли бемор тана харорати 38 С гача кўтарилишига, бўгимлардаги оғриққа шикоятлар билан мурожаат қилди. Бутун тана бўйлаб тошмалар, уларнинг қичиши ва карахтлик бор. 10 кун олдин беморни кучук тишлаган, шу сабабли антирабик зардоб қабул қилган. Кўрув вақтида лимфотугунлар катталашган, бўғимлар шишган, оғриқли, бутун тана бўйлаб макуло-папулёз (киндик сохасида кўпроқ учравчи) тошмалар. Тахминий диагноз. Текширув режаси.

Билет 39

 1. Демократия, демократик жамият нима?
 2. Атопик дерматитлар. Этиологияси, патогенези. Клиник намоёндаси. Терапияси. Профилактикаси.
 3. Атипик зотилжамлар (қўзғатувчи характерига қараб), клиникаси, диагностикаси, даволаш принциплари.
 4. Астматик статуснинг I босқичида шошилинч чоралар.
 5. Аёлда бир хафта давомида бисептол қабулидан кейин бирданига тана харорати 39 С гача кўтарилган, титраш пайдо бўлган, тана юқори қисмида ачишиш хисси кузатилган, бир неча соатдан кейин қорин ва белда кучли ифодаланган қизариш пайдо бўлган, аста-секин бир-бирига қўшилиб кетувчи, тиниқ суюклиги бор юпқа деворли пуфакчалар хосил бўлган. Объектив: бутун танада тиниқ хосилали (дряблые) пуфакчалар, Никольский симптоми мусбат. Оғиз шиллиқ қавати жарохатланган. Тахминий ташхис қўйинг. Қайси касалликлар билан қиёслаш лозим? Асосий қиёсий ташхислаш критерийларни айтинг.

Билет 40

 1. Хозирги кунда Узбекистон кайси давлатлар била узаро узвий алокаларини йулга куймокда?
 2. Дори аллергия. Этиологияси, патогенези. Клиник намоёндаси. Терапияси. Профилактикаси.
 3. Бронхиал астма III поғонаси клиник-функционал критерийлари.
 4. Бронхиал астма касаллигининг 1поғонаси даволаш принциплари.
 5. Аёлда бир хафта давомида бисептол қабулидан кейин бирданига тана харорати 39 С гача кўтарилган, титраш пайдо бўлган, тана юқори қисмида ачишиш хиси кузатилган, бир неча соатдан кейин қорин ва белда кучли ифодаланган қизариш пайдо бўлган, аста-секин бир-бирига қўшилиб кетувчи, тиниқ суюклиги бор юпқа деворли пуфакчалар хосил бўлган. Объектив: бутун танада тиниқ хосилали (дряблые) пуфакчалар, Никольский симптоми мусбат. Оғиз шиллиқ қавати жарохатланган. Тахминий ташхис қўйинг. Қайси касалликлар билан қиёслаш лозим? Асосий қиёсий ташхислаш критерийларни айтинг.

Билет 41

 1. Терроризм нима?
 2. Глюкокорткоидларни буюриш жадвали, асоратларни олдини олиш.
 3. Бронхиал астманинг 1 поғонаси диагностик критерийлари.
 4. Экзоген аллергик альвеолит. Этиологияси, патогенези. Клиник намоёндаси. Терапияси. Профилактикаси.
 5. КВПга 45 ёшли бемор мурожаат килди. Шикоятлари: хансираш нафас чикариш кийинлиги билан, хуружсимрн йутал кийин ажралувчи балгам билан, холсизлик. Хуружнинг пайдо булишини уткир буёк хиди билан боглайди (цехда ремонт кетаётган). Объектив: холати мажбурий утирган холда, тери копламлари цианотик, перкуссияда упкада кутичасимон товуш, ауск-да куп микдорда курук хириллашлар эшитилади, НС 28 мин. Пульс 96 уд/мин Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси. Даво.

Билет 42

 1. Диний экстремизм нима?
 2. Овқат аллергиясининг клиникаси ва диагностикаси.
 3. Глюкокортикоид терапиянинг рационал принциплари.
 4. Пикфлоуметриянинг бронхиал астма мониторингидаги ўрни (зонал ёндашув).
 5. 38 ёши эркак КВП шифокорига мурожаат килди. Шикоятлари: холсизлик, эпигастрал сохасида кучи огрик, кунгил айнаш, 2 марта кусиш булган. Анамнезида ЮИК. Объектив: тери копламлари рангпар, нам. Юрак тонлари бугик, ритмик, пульс 90 1 мин. АД 140/90 мм.рт.ст. Сизнинг диагнозингиз? Бу беморга қандай ташхислаш муолажалари ўтқазиш лозим? Сизнинг кўрсатмаларингиз?

Билет 43

 1. Узбекистон республикаси миллий валютасини качон кабул килган?
 2. Фибробронхоскопияга кўрсатма ва қарши кўрсатмалар.
 3. Бронхиал астма билан юрак астмасини қиёсий ташхислаш.
 4. Антелейкотриен препаратларининг аллергик касалликар даволашда урни.
 5. Бемор йўталга, нафас олиш қийинлашишига жисмоний харакатдан дам олиш вақтида, масалан, автобус бекатигача югуриш. Автобусда кетаётганда хам тинч холатда хансираш кучаяди, агарда ундан олдин югурган бўлса. Сизнинг диагнозингиз? Бу беморга қандай ташхислаш муолажалари ўтқазиш лозим? Сизнинг кўрсатмаларингиз?

Билет 44

 1. Узбекистон республикаси конституцияси качон кабул килинган?
 2. Бронхиал астмада бронхлар гиперреактивлигининг ривожланиши.
 3. Идеапатик фиброзланувчи альвеолитнинг клиникаси, диагностикаси.
 4. Атипик зотилжамларнинг даволаш принциплари.
 5. 32 ёшли эркак кучли тери кичишига, кучли ифодаланган қизариш пайдо бўлишига шикоятлари билан шифокорга мурожат килди. Шикоятларнинг пайдо булишини балик истеъмол килганлиги билан боглайди. Узини 2 кун давомида касал деб билади. Об-в: тана харорати 37,1°С, тери копламлари гиперемик, пуфакчали тошмалар. Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси. Даво.

Билет 45

 1. Мафкура нима?
 2. Секин ва зудлик билан кечувчи аллергияни ташхислаш усуллари.
 3. Кузгатувчи тури ва клиник кечишига караб атипик зотилжамлар.
 4. Овкат аллергиясининг ривожланиш клиник синдромлари.
 5. 30 ёшли аёл бемор. Шикоятлари: текис тарқалган уртикар тошмаларга, оғизда тахир таъм, ёғли овқатларни кўтара олмаслик. Антигистамин терапия кам фойдали. Сизнинг диагнозингиз. Текширув режаси.

Билет 46

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги ПҚ-451-сон "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги Қарордан келиб чиқадиган вазифаларни айтиб беринг?
 2. Тамаки чекиш - аллергик касалликарининг ривожланиш предиктори сифатида.
 3. Бронхиал астма билан сурункали обструктив ўпка касаллигини қиёсий ташхислаш.
 4. Иммунокорректорлар, уларнинг гурухлари, асосий вакиллари.
 5. Бемор 12 ёшда. Жисмоний тарбия дарсидан кейин кучли қичишиш билан кечувчи тана юқори қисмидаги папулез тошмалар пайдо бўлишга шикоят қилади. Тахминий диагноз. Тактика.

Билет №47

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун моҳиятини тушунтириб беринг.
 2. Экзо ва эндо аллегенлар таснифи.
 3. БА II погонасининг клиник куриниши, ташхислаш мезонлари.
 4. Овкат аллергиясини даволаш.
 5. Янги кир ювиш кукунини ишлатгандан сўнг бемор билак сохасида эритема билан ўралган папула пайдо бўлишига ва сўнг унинг сувланишига, қичиш пайдо бўлишига ва тошмаларнинг бутун баданга тарқалиб кетишига шикоят қилади. Анамнезида - вақти-вақти билан тошувчи кучли қичиш характерига эга тошмаларга шикоят қилади. Диагноз қўйинг. Қайси касаллик билан қиёсий ташхислаш лозим. Сизнинг харакатингиз.

Билет №48

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тўғрисида билдирилган фикрлар нималар?
 2. Маиший аллергенларнинг узига хос хусусиятлари.
 3. БА III погонасининг клиник куриниши, ташхислаш мезонлари.
 4. Иммунокоррекцияловчи вакциналар, вакиллари, даволаш асослари.
 5. 26 ёшли бемор тана харорати 38 С гача кўтарилишига, бўгимлардаги оғриққа шикоятлар билан мурожаат қилди. Бутун тана бўйлаб тошмалар, уларнинг қичиши ва карахтлик бор. 10 кун олдин беморни кучук тишлаган, шу сабабли антирабик зардоб қабул қилган. Кўрув вақтида лимфотугунлар катталашган, бўғимлар шишган, оғриқли, бутун тана бўйлаб макуло-папулёз (киндик сохасида кўпроқ учравчи) тошмалар. Тахминий диагноз. Текширув режаси.

Билет №49

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида гапириб беринг.
 2. Антитела хиллари (махсус, блокловчи).
 3. Астматик холатнинг таснифи.
 4. Анафилактик шокни даволаш.
 5. Аёлда бир хафта давомида бисептол қабулидан кейин бирданига тана харорати 39 С гача кўтарилган, титраш пайдо бўлган, тана юқори қисмида ачишиш хисси кузатилган, бир неча соатдан кейин қорин ва белда кучли ифодаланган қизариш пайдо бўлган, аста-секин бир-бирига қўшилиб кетувчи, тиниқ суюклиги бор юпқа деворли пуфакчалар хосил бўлган. Объектив: бутун танада тиниқ хосилали (дряблые) пуфакчалар, Никольский симптоми мусбат. Оғиз шиллиқ қавати жарохатланган. a. Тахминий ташхис қўйинг. b. Қайси касалликлар билан қиёслаш лозим? c. Асосий қиёсий ташхислаш критерийларни айтинг.

Билет №50

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йўқ" асарида қандай муаммолар илгари сурилган?
 2. Аллергенларнинг организмга кириш йуллари.
 3. БАнинг консенсус буйича таснифи.
 4. Глюкокортикоидларнинг бошка дори моддалари билан синергизм ва антогонизм таъсири.
 5. 52 ёшли бемор бўғимлардаги оғриқ туфайли бир вақтнинг ўзида 600 мг ибупрофен қабул қилган. Бир неча соатдан кейин бутун тана бўйлаб кучли қичишиш ва тошмалар пайдо бўлган. Анамнезида тошсиз холецистит, сурункали гастродуоденит бор. Объектив - мономорф тошма, теридан бўртиб турувчи, ажойиб чегарали, тил сарғиш караш билан қопланган, нам. Ўпка ва юрак томондан ўзгаришсиз. Қорни юмшоқ, ўнг биқин ва гастродуоденал сохада бироз оғриқли. Тахминий диагноз қўйинг.Текширув режасини белгиланг. Сизнинг тавсияларингиз.

Назад к списку