О министерстве Документы Учреждения Новости Мероприятия Проекты ИКТ Оnline услуги

Аттестация Главная

Гериатрия (узб)Геронтология — бу:

Гериатрия:

Кариликда шахсий гигиена хусусиятлари:

Харакати чекланган карияни парваришида ахамият бериш зарур:

Карияларда жисмоний юклама олиб келади:

Карилик жараёнида кузатилади:

Узок умр кўрувчилар - бу:

Кексалик:

Карилик:

Узок муддатли ёток режимида ўтказиш зарур:

Геронтофобия — бу:

Кариликда етакчи умумпатологик жараён бу:

Карияларда реанимацион муолажалар кўрсатилган:

Хаёт давомийлигини узайтириши мумкин:

Бир нечта дори воситаларини биргаликда буюриш:

Кекса ва карияларда фармакотерапия коидалари:

Касалликлар даволанаётганида хисобга олиниши керак:

Карияларда нафас аъзоларининг ўзгариши:

Юкори нафас йўлларида ёшга боглик ўзгаришлар:

Кариликда кўкрак кафаси:

Сурункали бронхитда кайси холатда албатта рентгенографияни ўткзиш зарур?

Кекса ва карияларда ўткир бронхитнинг кўп учрайдиган асоратлари:

кексаларда сурункали бронхит ривожланишига омил яратади:

Кекса ва карияларда сурункали бронхитнинг кўзиш даврида тавсия килинади:

Кекса ва карияларда пневмония ривожланганда кам кузатилади:

Кекса ва карияларда пневмония ривожланиши омиллари:

Кекса ва карияларда кон туфлашнинг энг кўп сабаби:

Ўпкадан кон кетганда тезкор ёрдам:

Кексаларда экспиратор хансирашнинг пайдо бўлиши характерли:

Кексаларда бронхиал астманинг хуружида карши кўрсатилган:

Бронхиал астма хуружида тез ёрдам:

Бронхиал астма билан огриган катта ёшли беморларга кайси мутахассис консультацияси зарур:

Кексаларнинг эмфиземадаги асосий шикояти:

Юрак-кон томир тизимининг ёшга хос ўзгариши:

Кари одам юрагининг массаси:

Кариликда артериялар:

Физиологик кариликда юракнинг кандай ритми характерли?

Атеросклеротик гипертензияда АКБ даражаси:

Кекса ва карияларда артериал гипертензиянинг асосий сабаби:

Кекса ва карияларда гипертоник криз фонида нима етишмовчилиги келиб чикади:

Кекса ва карияларда гипертоник кризни даволаш препаратни кайси йўл билан юборишдан бошланади:

Кекса ва карияларда гипертоник кризни даволашда кўлланилади:

Кексаларда стенокардия хуружи келиб чикади:

Кексаларда стенокардия хуружи характерланади:

Стенокардия хуружини тўхтатиш учун кўлланилади:

Кексаларда антисклеротик озука бўлиб хисобланади:

Кекса ва карияларда миокард инфаркти ривожланганди огрик интенсивлигининг пасайиши сабаблари:

Кексаларда кам учровчи миокард инфарктининг тури:

Кексаларда юрак етишмовчилигини даволаш учун кўлланилади:

Карияларда гликозидли интоксикацияга омил яратади:

Кексаларда ичак микрофлорасининг ўзгариши олиб келади:

Кариликда меъдадаги ўзгаришлар:

Кексалар кунига неча марта овкатланиши зарур:

Кексаларда овкатланиш оралиги:

Кекса ва карияларда яра кўпинча жойлашади:

Кексаликда яра касаллигини ривожланишида ахамиятга эга:

«Карилик» яралари характерланади:

Кексаларда санатор-курорт даво куйидаги курортларда олиб борилади:

Карияларда кабзиятнинг сабаблари:

Карияларга зарур клетчатка куйидагилар таркибида учрайди:

Глаукомада карши кўрсатилган:

Карияларда жигар коликасида огрик локализацияси:

Кекса ва карияларда сийдик тутилиши кўп холларда куйидагига боглик:

Кекса ва карияларда уродинамиканинг бузилишига омил яратади:

Кекса ва карияларда простата бези аденомасида приоритет муаммо:

Кекса ва карияларда сийдик тутолмаслигида хамиширанинг приоритет харакати:

Кексаларда сийдикдаги кандай ўзгаришлар ўткир пиелонефритни кўрсатади.

Симптоматик гипертония характерли:

Кекса ва карияларда сурункали пиелонефрит белгилари:

Кекса ва карияларда сурункали пиелонефрит кўзиш даври асоратлари:

Кекса ва карияларда пиелонефрит ривожланишига омил яратади:

Кекса ва карияларда кандли диабет келиб чикишида ахамиятга эга:

Кекса ва карияларда кандли диабет кечишини огирлаштиради

Семизлик билан огриганлар кандли диабетга чалинади

Кекса ва карияларда семизликда кайси белги прогноз учун хавфли:

62 ёшли эркак бўйи 174 см, тана вазни 80 кг:

Инсулинга боглик бўлмаган кандли диабет (II тип диабет)кўпинча ривожланади:

Кекса ва карияларда кандли диабетда бузилади:

Кекса ва карияларда диетотерапия эффективлигининг асосий мезони:

Кекса ва карияларда гипергликемик комада тери копламлари:

II тип кандли диабетни даволашда кўлланилади:

Кекса ва карияларда куйидагикасаллик частотаси ортади:

Кекса ва карияларда холсизлик, хушдан кетиш, таъм сезгисининг ўзгариши анемиянинг кайси турида кузатилади:

Кекса ва карияларда темир танкис анемияда кайси синдром устунлиги кузатилади:

Кекса ва карияларда темир танкис анемияни даволашни дори воситаларинин куйидаги йўл билан юборишдан бошлаш зарур:

Кекса ва карияларда перорал темир препаратларининг эффективлигининг пасайиш сабаблари:

Темир препаратларини нима билан ичиш мумкин:

Кексаларда темир танкис анемияни даволашда кулланилади:

Темир препаратлари билан даволаш эффективлигини конда нима тасдиклайди:

В12 –танкис анемия ривожланади:

Кексаларда В 12-танкис анемияни даволашда кулланилади:

Дефармацияловчи остеоартрозда огрик синдроми нима билан боглик:

Дефармоцияловчи остеоартрозни даволашда кулланилади:

Остеопорознинг асосий клиник белгилари:

Кари беморларда ностабил стенокардияга нима хос эмас:

Кайси омил ошкозон ва 12 бармок ичак яра касаллигини ривожланишига олиб келади:

Карияларда кайси белгиларга асосан ошкозон ва 12 бармок ичак яра касаллиги ташхисланади:

Карияларда сурилиш бузилиш синдроми учун хос бўлмаган лаборатор белги кандай:

Карияларда сурункали юрак етишмовчилигини фармакологик воситаларсиз даволашга нималар киритилади:

Упка устида бўгик товуш кузатилмайди:

Карияларда йўгон ичак китикланиш синдроми учун нима хос эмас:

Юракнинг нисбий бўгик чегарасини кайси тузилишини тасдиклайди:

Ўпканинг кайси касалликларида кон тупуриш пайдо бўлади:

Артерияларни эшитиш куйидаги сохаларда ўтказилади:

Карияларда ошкозон касаллиги учун кандай шикоятлар хос эмас:

Карияларда портал гипертензияда кандай асоратлар бўлиши мумкин:

Курук плевритнинг асосий клиник белгиси була олмайди:

Кандай холатларда геморрагик экссудат хосил бўлмайди:

Карияларда пневмонияда кандай синдромлар ривожланади:

Карияларда ривожланувчи стенокардия учун нималар хос эмас:

Карияларда бронхга очилган ўпка абсцесси учун нималар хос:

Карияларда пневмониядан сунг упка абсцессланиш жараёни учун хос кўзгатувчи:

Карияларда кандай холатлар ўпка абсцессининг асоратлари бўла олади:

Инфекцион эндокардит учун хос бўлган лаборатор ўзгаришлар кандай:

Карияларда огир кечувчи артериал гипертензия хулосаси , кайси белгига асосан танланади:

Карияларда кайси вариантлар миокард инфарктида юрак структурасининг бутунлиги бузилиши мумкин:

Карияларда брохиал астмали бемор балгами тахлил килинганда, кандай белгилар аникланмайди:

Карияларда Дресслер синдроми учун кайси белгилар хос эмас:

Карияларда миокард некроз ўчоги шаклланишида кайси белги кузатилмайди:

Ошкозон шиллик каватини химояловчи омилга нималар киради:

Карияларда миокард инфарктида кузатиладиган кардиоген шок белгиларини кўрсатинг:

Тана вазни индекси семизликни кўрсатганда, уни куйидаги кенгликларда корреция килиш тадбирлари талаб килинади:

Кизилўнгач касаллигига кандай шикоят хос эмас:

Кичик кон айланиш доираси етишмовчилик белгиси бўла олмайди:

Карияларда миокард инфарктида камдан-кам учрайдиган аритмия турини кўрсатинг:

Карияларда кандай холат сурункали юрак етишмовчилигига сабаб бўла олади:

Карияларда кандай омиллар кабзиятга сабаб бўла олади:

Карияларда миокард инфаркти учун кандай ўзгаришлар хос эмас:

Карияларда нима плевра бўшлигида суюклик белгиси бўла олмайди:

Карияларани кўздан кечирганда аникланган кандай белги, юрак патологиясига хос эмас:

Карияларда бронхиал астма хуржига нималар хос:

Карияларда бронхиал астма асоратида, кандай холат ривожланиши мумкин эмас:

Карияларда астматик холат учун нима хос:

Инфекцион эндокардитни кўпинча кўзгатувчисини танланг:

Упка тўкимаси зичлашув синдромига кайси тасдик мос эмас:

Карияларда кандай вазиятларда симптоматик артериал гипертензия кузатилади:

Карияларда атеросклероз учун хавфли омил бўла олади:

Карияларда нималар атеросклерознинг клиник белгилари бўла олмайди:

Диастолик шовкинга нисбатан кайси маълумотлар нотўгри:

Упка касалликлари учун кайси шикоятлар хос эмас:

Карияларда, ўпкани аускультация килганда асосий нафас шовкинлари куйидагича:

Карияларда везикуляр нафас сусайишига нималар сабаб бўла олмайди:

Карияларда Вазоспастик стенокардияга нисбатан кайси тасдиклар нотўгри:

ЭКГ тахлилида аникланмайди:

Карияларда жигар циррози бўлган беморларнинг кон тахлилида, кандай ўзгаришлар кўпрок кузатилади:

Бронхиал астма хуржи учун нима хос эмас:

Карияларда сурункали панкреатитнинг асосий этиологик факторини кўрсатинг:

Гиперкалцимияни ошказон ости безига патогенетик таьсир механизмини кўрсатинг:

Кондаги кайси биохимик кўрсаткичларнинг ошиши жигар касаллигига хос:

Карияларда сурункали панкреатитдаги огрик синдроми характеристикасини кўрсатинг:

Ошкозон ости безининг ташки секретор функцияси етишмовчилиги белгисини кўрсатинг:

Карияларда сурункали панкреатитга ташхис кўйишдаги асосий симптомларни кўрсатинг:

Ошкозон ости бези патологиясида кандай шикоятлар бўлади:

Карияларда жигар санчигида асосий даво муолажасини кўрсатинг:

Холекинетик таъсирига эга препаратларни кўрсатинг:

Портал тракт нимадан иборат:

Жигар сариклиги кайси белгилар билан характерланади:

Гиперспленизм синдроми учун лаборатор инструментал текширувлар кўрсатмасидан кайси бири характерли:

Карияларда яра касалигини даволашдаги диетотерапия максади:

Карияларда механик сарикликнинг белгиларини кўрсатинг:

Карияларда жигар касалликларига хос синдромларни кўрсатинг:

Портал гипертензия белгиларини кўрсатинг:

Сарикликнинг патогенитик типларини кўрсатинг:

Органо-специфик жигар ферментларини кўрсатинг:

Карияларда портал жигар циррозининг асоратини кўрсатинг:

Карияларда холестаз синдромида кўзатилади:

Карияларда жигар комасида марказий нерв системасига нима таъсир килади:

Жигарда нима синтезланади:

Кизилунгач ракида кандай симптом учрайди:

62 ешли Беморни хашорат чаккандан сўнг, кафт, болдир белининг кичиши, тўш оркасидаги кисилиш, томирлар тортишиш, терида тошмалар, кусиш белгилари пайдо бўлган. А/Б пасайган- 80/40 мм.сим.уст. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

Шифокорга, 60 ёшли бемор, кориндаги огрик, тез-тез сийиш, кўнгил айниш, кусиш шикоятлари билан мурожат килган. Кўздан кечирганда, огиздан ацетон хид келиши, эс-хушнинг хиралашуви кузатилган. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

Шифохона кабул бўлимининг терапевт хонасида, 67 ёшли бемор хушсиз ётибди. Кариндошлари сўзига караганда, беморни холсизлик, терлаш, юрак ўйнаши, томир тортишиш безовта килган. Анамнезида кандли диабет билан кўп йилдан бери огриган, инсулинга мухтож. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

ЭГДФС килинган 70 ешли беморда ошкозон яраси аникланган. Яра кўпрок жойлашади:

62 ешли эркак беморда яра тешилди. Ушбу холатга кандай огрик хос:

Шифохонада, 60 ёшли бемор кизил – югурдак ташхиси билан ёткизилган. Ушбу холатда кайси аъзолар шикастланиши мумкин:

Шифохонада, 65 ёшли бемор, кизил югурдак, III-даража фаоллиги билан даволанмокда. Ушбу касалликда, катта ташхис мезонига нималар кирмайди:

60 ёшли эркакни профилактик кўрикдан ўтказилаётганда, ўткир лейкоз белгилари аникланган. Ушбу бемор касаллик авж олганда кандай шикоятлар килади:

Узок йиллар давомида гипертония касаллиги билан огриган 68 ёшли беморда А/Б – 240/140 мм сим.уст., бош айланиш, кулоклардаги шовкин, кусиш, кўнгил айниш, юрак сохасида огрик кузатилган. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

Кабул бўлимида, 65 ёшли беморни кўздан кечирганда симптоматик артериал гипертензия аникланган. Кандай касалликлари бор бўлган беморларда кўпрок А/Б нинг ошиши кузатилади:

Кордиологик бўлимда 60 – ёшли бемор мерцал аритмия белгилари билан тушган. Ушбу беморда мерцал аритмияга сабаб бўла олади:

Кабул бўлимига 70 ешли бемор тўсатдан пайдо бўлган юрак ўйнаш хуржи, нафас кисишидан шикоят килиб тушган. Кўздан кечирганда Рs – минутига 180 марта, ритмик. Сизнинг тахиминий ташхисингиз:

Кабул бўлимига 59 бемор юрак сохасидаги нотекис юрак харакати, юракни тўхтаб колиши, сўнг зарб билан уруши каби шикоят билан келтирилган. Сиз кандай турдаги ритм бузилиши деб ўйлайсиз:

72 ешли эракак беморда ЭКГ – да коринчалар экстасистолияси аникланган. Коринчалар экстросистолиясининг ЭКГ – мезонларини кўрсатинг:

57 – ёшли бемор, эпигастрал сохадаги овкатдан сўнг огрик, ошкозонда огриклик, кекириш, зарда бўлиши, кабзиятдан шикоят килган. Бемор ўзини 2 – йилдан бери касал деб хисоблайди. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

Кардиологик бўлимга 65 ёшли бемор ЮИК: Ўткир миокард инфаркти билан келган. Ўткир миокард инфарктининг типик турига кандай беморлар хос:

60 – ёшли бемор юрак сохасида, сикувчи харакатери, чап кўл, елка, курак сохаларига таркалувчи огрик, нафас кисиш, (юкори каватларга, 1- этаж) 500 метрдан кўпрок юрганда хосил бўлувчи огрикдан шикоят килади. Ўзини 3- ойдан бери касал деб хисобланайди. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

Кабул бўлимига 70 ёшли бемор уйкусизлик, кулокларда шовкин, бош огриги, бошайланиш, юрак сохасида нохушлик асабийликдан шикоят килиб келган. А/Б – 130 – 180 мм сим уст – га тенг. Ушбу холатга сабаб:

Кабул бўлимига 70 – ёшли бемор ошказон сохасидаги, чап курак, кўлга таркалувчи куйдирувчи огрик, нафас кисиш, холсизлик, совук ёпишкок тер, кўнгил айнаш, кусиш шикоятлари билан тушган. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

Шифохонага, 65 ёшли бемор крупоз пневмония ташхиси билан тушган. Динамикада, беморнинг ахволи ўзгаришсиз, нафас кисиш кучайган, ўнг ковурга остида огирлик пайдо бўлган. Кўздан кечирганда, кўкрак кафаси ассимитрияси, ўнг пастки кисмда, овоз титрашининг аникланмайди. Кандай асорат ривожланишидан шубха килаяпсиз:

Кабул бўлимига 63 ёшли бемор, каттик бош огриши, оёкларнинг кувватсизлиги, сўзлашнинг кийинлашувидан шикоятлари билан ёткизилган. А/Б – 210/100 мм сим.уст. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

Терапевтга, 60 ёшли бемор бўгилиш, курук йўтал, кувватсизликдан шикоят килиб мурожат килган. Анамнезида Я.К.Н.В-ларга сезувчанлик. Кўздан кечирганда: вазияти- мажбурий, акроцианоз, дистанцион хириллаш. Аускультацияда: икки томондан кўплаб, курук хуштаксимон, гўнгилловчи хириллашлар узайган нафас фонида эшитилади. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

67 ешли беморга, инфекцион- карам бронхиал астма зўрикиш даври ташхиси кўйилган. Ушбу касалликка хос бўлган физикал белгилар кайси:

Кабул бўлимига, 65 ёшли бемор бронхиал астма, астматик холатнинг 2-боскичи ташхиси билан тушган. Ушбу холат учун хос бўлган клиник симптомларни кўрсатинг:

Кабул бўлимига, авариядан сўнг 60 ешли бемор – кўкрак кафасида огрик, йўтал шикоятлари билан тушган. Кўздан кечирганда, тери ости эмфиземаси аникланган: Ушбу холатда кандай асорат ривожланди:

Кабул бўлимига 60 ёшли бемор тил ва юзни шишиши, хаво етишмаслик, аккиловчи йўталдан шикоят килиб тушган. Кўрсатилган белгилар, тиш олиш максадида лидокаин билан анестезия килгандан сўнг вужудга келган. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

69 ёшли беморда тўсатдан тўш ортида интенсив огрик хуружи безовта киляпти, давомийлиги 20 мин. ошди, нитроглицерин таъсир килмади, совук тер пайдо бўлди, тери копламлари окарган. ЮКС минутига 112 та АКБ 70/40 мм. см. Уст. Сизининг ташхисингиз:

Ўткир миокарди инфаркт билан огриган 70 ешли беморда А/Б 120/90 мм. см. уст. ЮКС 120 минутига, ўпкада курук ,хуштак симон хириллашлар эшитилади. Нафас чикариш кийинлашган,экспиратор хансираш кузатилади. Куйидаги препаратлардан кайси бирида тахикардияни бартараф килишга карши кўрсатмаси бор.

Ўткир трансмурал миокард инфаркти бўлган 67 ешли беморда кучайиб борувчи хансираш, тахикардия пайдо бўлди.Ўпка юзасида жарангдор хўл хириллашлар эшитилади. НОС – 1 минутда 30 та , ЮКС – 1 минутига 108 та, АКБ – 120/70 мм. см. Уст. Кайси асорат хакида ўйлаш мумкин.

66 ёшли беморда кечкурун тўсатдан юрак уриши тезлашди. Хансираш пайдо бўлди. Анамнезда 1 йил олдин миокард инфаркти ўтказган. Объектив: ортопноэ, тинч холатда хансираш, акроцианоз. ЮКС минутда 152 та. PS – 102 та аритмик. PS дефицити минутига 50 та, АКБ 120/60 мм. см. Уст. Кайси аритмия хуружи беморда кузатиляпти :

67 ёшли бемор охирги йилларда енгил жисмоний харакатдан сўнг хансираб колиш шикояти билан мурожат килди. Объектив: юракни чап чегараси олди кўлтик ости чизиги сатхида юрак тонлари бўгиклашган юрак чўккисида систолик шовкин бор ва “от дупури”эшитилади. Rо – юрак чап тарафга кенгайган, ўпкаларнинг пастги сохасида димланиш белгилари. Сизнинг ташхисингиз:

Миокард инфаркти билан огриган 63 ешли беморда 20 чи кунда кўкракда огрик пайдо бўлди. Тана харорати 380 С гача ошди. Перикардик ишкаланиш шовкини эшитилади. Умумий кон тахлилида ЭЧТ ошган. Сизнинг ташхисингиз:

Бир неча ой олдин миокард инфаркти ўтказган 65 ёшли беморда холсизланиш, юрак уриб кетиши, тўлик ва товонда шиш пайдо бўлди. Ўпканинг пастки кисмида нам хириллашлар эшитилади. ЭКГ да юрак тўсигида олдинги деворида чандикли ўзгариш белгилари аникланган. Беморда:

Бемор 60 ёшда. Юрак уриши, харсиллаш ва холсизликка шикоят килади. Юрак тонлари бўгиклашган, чўккисида систолик шивкин эшитилади. Пульс 102 мин. аритмик, АКБ 140/95 мм.сим.уст. га тенг. ЭКГ да R-R интервали турлича, Р-тишчаси йўк, QRS-комплекси ўзгарган эмас. f- тўлкинлари аникланади. Беморда кандай аритмия аникланади:

65 ёшли официантка, I плюснефаланг, тизза, кўл кафти, дистал ва проксимал фалангалараро бўгимлардаги огрикка шикоят килмокда. Огрик ўткир бошланиб, кўпрок тунда алкогол ва кўп микдорида гўшт кабул килгандан сўнг безовта килади. Анамнезида сийдик – тош касаллиги. Беморнинг онаси хам шунга ўхшаш касаллик билан огриган. Тўгри ташхисни танланг:

63 ёшли эркак умуртка погонасининг бўйин, кўкрак ва бел кисимларида огрикка, бўйни котиб колиш хисси, думгаза сохасида огрик ва огрикнинг тунда кучайишига шикоят килмокда.Объектив: умуртка погонасининг бўйин кисмида кифоз, паравертебрал мушаклар таранглашган, периферик бўгимлар ўзгармаган. Кон тахлилида ЭЧТ – 38 мм/с. Тўгри ташхисни танланг:

62 ёшли бемор балгам ажралувчи йўтал ва нафас чикаришнинг кийинлигига, оёкларда шишга шикоят килмлокда. Кўп йиллардан буён бронхиал астма билан огрийди. Беморда кандай асорат ривожланди:

68 ёшли беморнинг шикоятлари: бўгилиш хуруж , кийин кўчувчи балгам, юракнинг тез – тез уриши. 10 йилдан буён бемор, касаллигини тез – тез шамаллаш билан боглайди. Объектив: диффуз цианоз, нафас олиш сони 1 мин. 32 та, пульси 140 марта, ўпка артерияси устида II тон зарбли, аускультацияда ўпкада везикулляр нафас сусайган, курук, таркок хириллашлар эшитилади. Жигари + 3 см. оёкларда шиш. Сизнинг ташхисингиз:

72 ёшли беморнинг шикоятлари: хансираш, уйкучанлик. Объектив бемор семиз, оёкларида шиш, акроцианоз, бемор кўп ухлайди, хатто стулда ўтирган холатда хам ухламокда. Ўпкасида везикуляр нафас сусайган, кам микдорда курук ва нам хириллашлар эшитилмокда. Юрак тонлари бўгик, пульси 1 мин.100 та, аб. 130/80 мм. симоб уст, жигари + 7 см. Сизнинг ташхисингиз:

65 ёшли беморнинг шкоятлари: хароратнинг 390 С гача кўтарилиши, кийин кўчувчи балгамли йўтал, кўкрак кафасида огрик. 3 кундан буён бемор . Объектив: диффуз цианоз, бўйин веналар бўртган, Ўпкада бронхиал нафас, ўпка артерияси устида иккинчи тон зарбли, жигар + 3 см. Рентгенограммада икки томонлама крупоз пневмония белгилари. Касалликнинг кайси асорати юзага келган :

Узок вакт алкогол истемол килган 61 ешли беморда озиб кетиш, кип-кизил ялтирок тил, киргоклари ўткирлашган, катталашган, каттик жигар, талокнинг катталашиши, асцит, ич кетиши кузатилади. Дастлабки ташхис:

73 ешли аёл бемор ёгли овкатдан кейин коринни юкори кисмида ўраб олувчи, каттик огрикка шикоят килади, коринни юкори кисми таранглашган. Дастлабки ташхис:

Бемор 68 ёшда, бир неча йил олдин сарик касаллиги ўтказган, корнининг катталашишини ва дамланишини сеза бошлади.Объектив: териси саргайган, жигари ва талоги бироз катталашган. Кон анализида гемоглобин- 88 г/л, лейкоцитлар- 2,8, тромбоцитлар – 120 000. Сизнинг диагнозингиз:

Бемор 60 ёшда, 5 йил давомида касал, охирги вактда нажаси суткасига 7-8 маротаба кон аралаш кетади, харорати 37,5 – 38,6 градусгача кўтарилади, бўгимларда огриклар, тенезмалар кузатилади. Объектив: чап болдир терисида тугунсимон эритема, тахикардия, пальпацияда сигма сохасида, огрик бор. Анализларида анемия, ЭЧТ ошган. Сизнинг диагнозингиз ва касаллик активлиги:

65 ёшли аёл умумий холсизликка, бош огригига, ковургаларда, суякларда ва умуртка погонасида огрикларга шикоят килмокда. Беморнинг оёкларида шишлар пайдо бўлди. Умумий кон анализида гемоглобин 78 г/л, СОЭ- 70 мм/с, конда умумий оксил 98 г/л. Буйракдаги ўзгаришларни аникланг:

Бемор 68 ёшда, трансмурал инфарктнинг 4 кунида аритмия пайдо бўлиб, хансираш ва бош айланиши билан кечган.Кўрикда бироз акроцианоз белгилари, юрак тонлари бўгик, аритмик ЭКГ да бигеминия ва политоп типидаги коринча экстрасистолияси. Даволашга кандай дори воситасини танлайсиз:

66 ёшли беморда эрталаб юрак сохасида каттик огрикдан уйгонган ва дармонсизлик, совук тер, «ўлимдан кўркиш» хисси билан кечган.Тез ёрдам врачи ЭКГ да ST сегментининг куббасимон кўтарилгани ва бу ўзгариш II – III, AVF ва V5 – V6 тармокларида аниклади. Сизнинг ташхисингиз:

67 ёшли беморда, 18 йилдан буён компенсацияланган ревматик митрал нуксон мавжуд. Бир ой олдин тонзилэктомиядан сўнг харорати 37,2 - 37,8 гача кўтарилади, терлаш, артралгиялар, бўшашиш безовта кила бошлади. Талок пайпасланмокда. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

69 ешли бемор клиникага эпигастрал сохада огрик, озиш, гўштга нафрат, кекириш, умумий холсизликка шикоят билан келди.Кўрувда териси рангпар ер ранги билан, тери эластиклиги камайган, тили силлик, сўргичлари силликлашган, чап ўмров усти чукурчаси лимфа тугунлари каталашган. Кайси аъзо патологияси хакида ўйлаш мумкин:

Бемор 58 ёш каттик бош огриги булишига, вакти-вакти билан кунгил айниши, юрак уйнаши, уйкусизликка шикоят килади .Бемор касалини 35 ёшда утказган мия чайкалиши билан боглайди. Тери рангпар пульс ритмик юрак нисбий чегараси чап урта умров чизигидан 1.5см ташкарида, унг ва юкори чегараси узгаришсиз. Аускультацияда юрак чуккисида биринчи тон сусайиши, систолик функционал шовкин, аортада иккинчи тон акценти эшитилади. А/Б 180/100 мм.сим устуни, нафас везикуляр, корин юмшок, жигар ва талок пайпасланмайди,суткалик диурез узгаришсиз. Анализлар: кон ва сийдик узгаришсиз, кўз туби артерил кон томирлар торайган. Ташхис кўйинг:

60 ёшли беморни кўздан кечирганда бўйни йўгон , калконсимон безни пайпаслаганда юмшок , эластик, огриксиз, харакат килади. Кайси аъзо жарохати хакида ўйлаш мумкин:

72 ешли бемор каттик бош огригига, кунгил айнишига ,кайд килишга шикоят килди. 15 йилдан бери гипертония касаллиги билан огрийди. Кон босими 200/120 мм.см.уст.га тенг. Бу холат гипертония касаллигининг кайси асорати:

Бемор 58 ёшда курувда териси ер рангида, локланган тил, кескин ифодаланган кахексия, чап ўмров усти чукурчаси лимфа тугунлари грек ёнгоги катталигида каталашган, огрикли, терига бириккан ва ёпишган. Кайси аъзо патологияси хакида ўйлаш мумкин:

Тиббий кўрикдан ўтаётган 60 ёшли ишчида калконсимон безни пайпаслаганда юмшок, эластик, ютинганда кўзга ташланади. Кайси аъзо жарохати хакида ўйлаш мумкин:

Бемор 67 ёшли касалхонага бронхоэктаз касаллиги ташхиси билан клиникага юборилди. Бемор 21 ёшдан бери касал. Беморни ташки кўринишидаги ўзгаришларни айтинг:

54 ешли касал шифохонага куйидаги шикоятлар билан келади, юрак сохасида огрикка, огрикнинг чап кўлга таркалишига, кувватсизликкаю Бемор анамнезида ревматизм билан огриган. Юрак аускультациясида унгда 2-ковурга оралигида систолик шовкин эшитилади, пайпаслаганда систолик мушук хириллаши симптоми аникланди. Сизнинг ташхисингиз:

58 ешли бемор касалхонага кам ажралувчи балгамли доимий йўталга ,субфебриль температурага, озишга шикоят билан келди. Кўрувда тери ости ёг кавати кам ривожланган, бўйин ва кўлтик ости лимфа тугунлари катталашган . Териси нам, ер рангида. Кайси аъзо касаллиги хакида ўйлаш мумкин:

Кўрикда 72 ешли беморнинг кўкрак кафаси ассиметрик, нафас олишда ўнг томон оркада колади, бўртган, кобирга ораси кенгайган. Бу симптомларни пайдо бўлиш сабаблари:

64 ешли бемор, буйи 170 см, огирлиги 90 кг, кондаги канд микдори 5 ммоль/л, суткалик сийдик микдори 1.5л, сийдикда канд аникланмади. Нахорги кондаги канд микдори 5.2ммоль/л, 30минутдан сўнг 9,6ммоль/л, 2 соатдан сўнг 8.0ммоль/л, 3 соатдан сўнг 5.8ммоль/ л. Беморда кандли диабетнинг кайси боскичи:

Бемор 71 ёшда, куйдаги шикоятлар билан шифохонага мурожат килди: огиз куриши, чанкаш, куп сув ичиши, куп сийдик ажратиши, чов сохасида кичишиш, оёкларида огрикка. Бемор канли диабет касаллиги билан 10 йилдан бери касал. Бемор пархез саклайди, 80 ед инсулин кабул килади, кондаги канд микдори 6,2 ммоль, суткали сийдик микдори 2,5 литр, сийдикда 1% канд аникланди. Бу холат кандли диабетнинг кайси турига хос:

58 ешли бемордаги куйидаги белгиларга асосланиб кандай касаллик тугрисида ўйлаш мумкин. Адинамия, меланодермия, гипотония, диспепсия, сувсизланиш, жинсий кувватсизлик, тери тукланишининг камайганлиги, конда натрий ва хлоридларининг камайиши, уларнинг сийдик билан куп микдорда чикиши, конда калий микдорининг ортиши, унинг сийдик билан ажралиши камайиши.

Кария бемор шикоятлари кунгил айниши, кайд килиш, жигилдон кайнаши, кекириш, айникса коврилган овкатдан сўнг унг ковурга остида тўмток огриклар, огриклар вакти –вакти б-н кучайиб туради, огрик унг курак остига иррадиация беришига, баъзида бемор харорати кутарилишини сезади. Бу кандай хазм килиш аъзоси касаллигига хос:

61 ешли бемор овкатлангандан 1,5-2 соат утгандан сўнг эпигастрал сохасида огрикдан шикоят килади, баъзида огриклар кечаси пайдо булади(оч коринга овкат кабул килгандан сўнг огриклар йуколади) баъзида огриклар кунгил айниши кайт килиш б-н кузатилади сўнгра бемор узини енгил хис этади. Кайси касалликда куйидаги белгилар кузатилади:

Бемор А - 55 ёшда, чарчашдан сўнг юрак сохасида ханжарсимон огрик сезиб хушидан кетди. Бу холат миокард инфарктининг кайси асоратига киради:

Кария беморнинг юрак сохасида ханжар тикиб олгандек огрик сезганлигини, нитроглицеринни дархол тилини тагига куйганида огрик тухтамаганлигини, бемордан совук тер чикиб кетганлигини вахимага тушганлигини айтиб утди. Аускультацияда юрак тонлари бугик. Беморда кандай холат юз берди:

Карияда ошкозон яра касаллиги топилди. Беморда эпигастрал сохасида огрик, кўнгил айнаши, кўзгалувчанлик безовта килади. Анамнезида беморнинг кўп йиллардан бери гипертония касаллиги билан касланганлиги аникланди. (КБ200/130,190/120мм/сим.уст.) Бундай беморни меъдасини эндоскоп оркали текшириш мумкинми:

Бемор П.60 ёш. Шикоятлари: ичи тез-тез котиб туришига, тез-тез ич юмшатувчи дорилар кабул килади. Бу холат 6 йилдан бери давом этади. Обьектив: умумий ахволи коникорли, корин пайпасланганда бироз газ йигилган, йугон ичак кутарилувчи ва тушувчи кисмида огрик аникланди. Сизнинг тахминий ташхисингиз:

Карияда кандли диабет, бемор кунига 70ед инсулин доимий кабул килишига карамасдан кома белгилари ривожланган:чукур нафас, териси курук, кўз корачиги торайган,кўз олмаси юмшок,огиздан ацетон хиди келади,КБ пасайган.Кетон танача/и микдори ошган. Беморда кандай кома:

Бемор 62 ёш.Ўнг ковурга остида доимий огрик,кунгил айниши,умумий холсизлик,куз склераси саргимтир.Анамнезида вирусли гепатит билан огриган.Объектив:умумий ахволи ўрта огир,тери саргимтир,терида кон томир юлдузчалари бор,корни асцит хисобига катталашган, вена томирлари "Медуза бош" шаклида кенгайган,жигарни пайпаслаб булмайди.Перкутор жигарни Курлов буйича хажми 14-13-12 см. Бу кайси касалликка таллукли:

Бемор 72 ёш.Коринни пайпаслаб кўрилганда ўнг ковурга остида огрик, жигар ковурга остидан чикиб туради,ўрта умров чизигидан 3см, кўкраклараро 4 см,туш чизиги буйича 6см. Жигар пайпасланганда юзаси каттик,четлари бир хил эмас. Жигарнинг кандай касалликга хос:

Бемор 65 еш. Умумий холсизлик, тез чарчаб кклиш, иштахасизлик, озиб кетиш, кўнгил айниши ва кайт килишдан шикоят килади. Илгари бемор вирусли гепатит касаллигини бошидан ўтказган. Ўнг ковурга остида сикувчи огриклар йилига огриб турган. Бунда умумий холсизлик, диспептик белгилар, баъзида саргайиш. Бемор келганида куз склераси ва тери шиллик каватлари саргайган, тили малина рангида, кораталок ковурга чегарасида. Кандай касаллик тўгрисида ўйлаш мумкин:

Кария бемор тил учи ва четларининг ачишишига, кувватсизликка, иштахасининг йўклигига, тана хароратининг 37,2.С кўтарилишига шикоят килди. Беморнинг териси саргимтир, тили локсимон, силликлашган. Кайси камконлик хакида ўйлаш мумкин:

Кария бемор кувватсизликка, бош айланишига, жисмоний зўрикишда хансирашга, кўз олди хиралашувига шикоят килди. Бемор териси рангпар, огиз бурчаги бичилган ва кизарган, сочлари мўрт, талоги катталашмаган. Юракнинг хамма эшитиш нукталарида систолик шовкин. Кайси камконлик хакида ўйлаш мумкин:

Бемор 60 ёш, кабул бўлимига корнининг киндик атрофида бўгик огрикка, корнининг дам бўлишига, кабзиятнинг ич кетиши билан алмашиниб туришига, нажасида шиллик борлигига шикоят килиб келди. Анамнезида бемор 15 йилдан бери ичак касаллиги билан огришини айтиб ўтди. Кўздан кечирганда озгин, лаблари ёрилган, териси курук, огзининг бурчагида бичилиш, тирноклари курук, каватланган, корни шишган, пайпаслаганда киндик атрофида огрик, ўнг чов сохасида ичаклар шовкини ва гулдираши аникланди. Сизнинг ташхисингиз:

Бемор 70 ёш, корнида огрикка, кориннинг дам бўлишига, кувватсизликка, уйкусизликка шикоят килиб келди. Беморни кўрилганда териси курук, гиповитаминозга хос ўзгаришлар, корни катталашган, пальпацияда чап чов сохасида огрик, кўричак сохасида огрик. Сизнинг ташхисингиз:


Назад к списку