User's Personal Room

Log In
Registration
X
Username
Password

Normal Version

About the Ministry Documents Institutions News Events Projects ICT Online services
Аттестация

Main

Ультратовуш диагностикасиТез тиббий ёрдам хизматидаги врачлар учун

“ ультратовуш диагностикаси” мутахассислиги буйича

аттестация саволлари.

1. Ультратовушнинг физик асослари.Ультратовуш тулқини. Ультртатовуш ютилиш даражасини частота билан боғлиқлиги.

2. Ультратовушни тезлик ва частотасини ўлчов бирликлари.

3. Ультратовуш тасвир сифатини қандай яхшилаш мумкин.

4. Реверберация.

5. Кучайтиришнинг акустик эффекти.

6. Допплернинг асосий режимлари, уларнинг устунлиги ва камчиликлари.

7. Допплер анализида оқимларнинг сохта камайиши ва йуқолиш сабаблари.

8. Ламинар ва турбулент оқимлар.

9. Ўт йулларининг нормадаги сонографик характеристикаси.

10. Холедохни қаерда ўлчаш лозим ва унинг нормадаги диаметри.

11. Нормада жигар ўт йуллари текширувини амалга ошириш мумкинми ва қандай ўлчов натижаларида кенгайиш хисобланади.

12. Ўткир калькулёз холециститнинг ультратовуш белгилари. Ўт қопи девори деструкцияси белгилари. Ультратовуш Мёрфи симптоми.

13. Ўт қопи полипозининг ультратовуш критериялари.

14. Ўт қопи полипларини ўт тошлари ва димланган ўтдан қандай ажратиш мумкин.

15. Ўчирилган ўт қопининг ультратовуш манзараси.

16. Ўт копи саратонининг сонографик белгилари.

17. Сурункал калькулёз холециститнинг ультратовуш диагностикаси.

18. Нормада жигарнинг ультратовуш манзараси.

19. Жигар эхинококкозининг ультратовуш белгилари. Кистоз хосилалар ва метастазлар билан таққослама ташхис.

20. Жигар циррози ультратовуш манзараси.

21. Жигар оддий кистасининг ультратовуш критерийлари.

22. Жигар травматик жарохатланишдаги ультратовуш белгилар

23. Жигар ёғ босишининг ультратовуш белгилари.

24. Гемодинамик ўзгаришлар билан боғлиқ жигар иккиламчи диффуз ўзгаришларининг ультратовуш диагностикаси.

25. Жигар гемангиомасининг ультратовуш белгилари.

26. Жигар метастазларининг ультратовуш характеристикаси.

27. Буйракларнинг нормадаги ультратовуш куриниши.

28. Буйракларнинг сон аномалияси.

29. Буйракларнинг жойлашиш аномалияси.

30. Буйракларнинг травматик жарохатланишидаги ультратовуш диагностикаси.

31. Ўткир гломерулонефритнинг эхобелгилари.

32. Буцрак кисталарининг УТ ташхиси.

33. Буйраклар ўткир ва сурункали яллиғланишидаги эхобелгилар.

34. ўткир буйрак етишмовчилигидаги эхобелгилар.

35. Буйрак апостамотози ва абсцессида ультратовуш белгилар.

36. Гидронефрознинг ультратовуш белгилари.

37. Буйрак тошлари УТТда қандай куринади ва уларни аниқлашга нима халақит беради.

38. Буйрак мультикистози ультратовуш манзараси.

39. Қуриган буйрак ультратовуш манзараси.

40. Ошқозон ости бези нормал ультратовуш анатомияси.

41. Ўткир панкреатит ультратовуш белгилари.

42. Сурункали гепатит ультратовуш манзараси.

43. Ошқозон ости бези кистаси ультратовуш ташхи.

44. Талоқ ультратовуш текширув усули.

45. Талоқ ёрилишининг ультратовуш ташхиси.

46. Талоқ абсцесси ва инфарктининг ультратовуш ташхиси.

47. Сийдик пуфагини текширишда ультратовуш майдон юзаси. Сийдик пуфаги ҳажмини аниклаш.

48. Сийдик пуфаги ёрилишининг ультратовуш ташхиси. Ультратовуш текшируви кандай усул билан тўлдирилиши лозим?

49. Нормал сийдик қолдиқ ҳажми қанча ва қандай факторлар унга таъсир курсатади?

50. Травмада кандай турдаги датчик билан УТТ ўтказилади.

51. Травматик жарохатланишни кандай квадрантларда изланади?

52. Кичик чаноқ бўшлиғидаги суюқликни қандай қилиб аниқлаш ва сийдик пуфагидан ажратиш мумкин.

53. Аппендицитнинг ультратовуш куриниши. Бўш ичак тутамидан аппендицит қандай фарқ қилади?

54.Аппендикс текширувининг қийинлашишига қандай сабаблар олиб келади?

Аппендицит ташхисида УТТ камчилиги?

55.Ичак инвагинациясининг УТ белгилари.

56. Ичак тутилишининг УТ ташхиси.

57.Нормада тухумдонларнинг УТ куриниши.

58.Тухумдонни куришнинг қийинлашишига қандай сабаблар олиб келиши мумкин.

59. Сальпингоофоритнинг УТ куриниши.

60. Тухумдон кисталарининг УТ белгилари.

61. Нормада бачадоннинг УТ куриниши.

62. Эндометрий чизиғи нима? Эндометрийни оптимал куриш вақти?

63. Бачадон миомаси УТ белгиси.

64. Тубоовариал хосиланинг УТ белгиси.

65. Туғруқдан кейинги бачадоннинг УТ кўриниши. Гематометра.

66. Бачадондан ташқари хомиладорликда УТТ имкониятлари.

67. Эктопик хомиладорликнинг УТТ белгилари.

68. Дуглас бушлиғи абсцесси УТТ белгилари.

69. Қалқонсимон без УТ сканирлаш усули.

70. Қалқонсимон без хавфсиз тугунининг УТ белгилари.

71. Қалқонсимон без хавфли тугунининг УТ белгилари.

72. Қалқонмимон без кисталарининг УТ куриниши.

73. Эхокардиографияда асосий сканирлаш майдонлари.

74. Митрал клапан нормада ва митрал стенозда.

75. Митрал регургитация УТ баҳолашининг тамойили.

76. Бактериал эндокардит ташхисида ЭхоКГ имкониятлари ва чекланишлари. Миксома билан дифференциал ташхис.

77.Дилатацион кардиомиопатия – ЭхоКГ критериялари.

78. Чап қоринча аневризмасининг ЭхоКГ белгилари.

79. Юрак ишемик касаллигида ЭхоКГ.

80. Миокард инфарктида ЭхоКГ.

81. “Интима-медиа” комплексини улчаш.

82. Уйқу артериялар текшируви қандай майдон юзасида олиб борилади.

83. Ички ва ташқи уйқу артерияларини фарқлашнинг УТ критериялари.

84 Уйқу артериялари стенози даражаини аниқлашнинг УТ усули.

85. Қон айланиш тезлиги хақида туғри маълумот қандай олинади?

86. Уйқу артериялари деформацияси.

87. Ички уйку артерияси окклюзиясининг УТ куриниши.

88. Носпецифик аортоартеритнинг ультратовуш ташхиси.

89. Ташқи уйқу артерияси гомолатерал стенозида умумий ва ички уйқу артерияси қон айланиши қандай ўзгаради.

90. Атеросклеротик бляшкалар ультратовуш ташхиси.

91. Умуртқа артериялари сканирлашидаги техник мураккабликлар.

92. Пастки тана охирлари веналарининг нормал ультратовуш анатомияси.

93. Пастки тана охирлари чуқур веналари тромбозининг ультратовуш ташхиси.

94. Сон венаси девор чети ва флотирланувчи тромбининг ультратовуш ташхиси.

95. Юзаки сон артерияси аневризмасининг ультратовуш ташхиси.

96. Қорин аортаси қаватлашган аневризмаси УТТда қандай кўринади.

97. Тана охири чуқур веналари тромбозининг ультратовуш критерийлари. Динамикада УТТнинг ахамияти.

98. Тана охири чуқур веналари тромбозида ультратовуш ташхиси қанчалик аниқ хисобланади. Тана охири чуқур веналари тромбозида ишлатиладиган бошқа визуализация усуллари.

99. Сон венаси реканализацияси ультратовуш белгилари.

100. Сон венаси окклюзив тромбининг ультратовуш манзараси.