About the Ministry Documents Institutions News Events Projects ICT Online services
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Main

МикробиологияМИКРОБИОЛОГИЯ СОХАСИДА САВОЛЛАР

1. Микроорганизмлар морфологияси.

2. Бактерияларнинг тузилиши.

3. Бактерия хужайрасининг химиявий тузилиши.

4. Микробларнинг овкатланиши ва метаболизми.

5. Бактерияларнинг ферментлари.

6. Бактерияларнинг нафас олиши.

7. Микробларни культивация килиш принципи.

8. Вируслар физиологиясиининг хусусиятлари.

9. Микроорганизмларга физик факторларнинг таъсири.

10. Микроорганизмларга химик факторларнинг таъсири.

11. Микроорганизмларга биологик факторларнинг таъсири.

12. Микробларнинг табиатда таркалиши.

13. Инфекцион холат.

14. Микроорганизмларнинг патогенлиги.

15. Микроорганизмларнинг вирулентлиги.

16. Микробларнинг организмда таркалиши.

17. Инфекцион холат динамикаси.

18. Иммунитет.

19. Иммунитет турлари

20. Иммунитета факторлари.

21. Микроорганизмлар патогенлик факторлари.

22. Микроорганизмлар вирулентлик факторлари.

23. Бактериологияда кулланиладиган стерилизациялашнинг физик усуллари.

24. Бактериологияда кулланиладиган стерилизациялашнинг химик усуллари.

25. Микробларни культивация килиш.

26. Микроорганизмларни культивация килиш учун озикланиш мухитлари (Питательные среды).

27. Микроорганизмларни культивация килиш учун зич озикланиш мухитлари.

28. Микроорганизмларни культивация килиш учун суюк озикланиш мухитлари.

29. Микроорганизмларни культивация килиш учун курук озикланиш мухитлари.

30. Озикланиш мухитлари тайёрлаш учун индикаторлар.

31. Микроорганизмларни культивациялаш учун ишлатиладиган электив озикланиш мухитлари.

32. Микроорганизмларни культивациялаш учун ишлатиладиган селектив озикланиш мухитлари.

33. Микроскопик текширувлар усуллари.

34. Микроскопиянинг усуллари.

35. Микроскопия учун «препарат»лар тайёрлаш.

36. «Препарат»ларни буяшнинг оддий усуллари.

37. «Препарат»ларни буяшнинг кийин усуллари.

38. Бактерияларни идентификациялаш усуллари.

39. Антибиотиклар

40. Антибиотиклар классификацияси.

41. Антибиотикларнинг резистентнлиги.

42. Стафилококк инфекцияси.

43. Стафилококкларни идентификациялаш усуллари.

44. Стрептококк инфекцияси.

45. Стрептококкларни идентификациялаш усуллари.

46. Дифтериянинг лаборатория ташхиси.

47. Коклюшнинг лаборатория ташхиси.

48. Пневмококк инфекциялари.

49. Пневмококк инфекцияларнинг лаборатория ташхиси.

50. Менингококк инфекциялари..

51. Менингококк инфекцияларни лаборатория ташхиси.

52. Анаэроб микроорганизмлар.

53. Анаэроб микроорганизмлар идентификацияси.

54. Энтеробактериялар.

55. Род Escherichia – бактерия характеристикаси.

56. Род Shigella – бактерия характеристикаси.

57. Род Salmonella – бактерия характеристикаси .

58. Род Citrobacter – бактерия характеристикаси .

59. Род Klebsiella – бактерия характеристикаси .

60. Род Enterobacter – бактерия характеристикаси.

61. Род Proteus – бактерия характеристикаси.

62. Инфекцион касалликларга ташхис куйишдаги микробиология усуллари.

63. Ичак инфекциялари: брюшной тиф – лаборатория ташхиси.

64. Паратифлар – лаборатория ташхиси.

65. Бошка сальмонеллёзлар – лаборатория ташхиси.

66. Бактериологик текширишларнинг асосий принциплари.

67. Бактериологик текширишларнинг асосий боскичлари.

68. Бактериологик текширишлар учун «материал»танлаб олиш.

69. Бактериологик текширишлар учун олинган ашьёни жунатиш.

70. Антимикроб препаратларга микроорганизмларнинг тасирчанглигини аниклаш.

71. Биологик материални микробиологик текшириш усуллари.

72. Кони микробиологик текшириш усуллари.

73. Оркамия суюклигини микробиологик текшириш усуллари

74. Сапрони микробиологик текшириш усуллари.

75. Сийдикни микробиологик текшириш усуллари.

76. Балгамни микробиологик текшириш усуллари.

77. Огиз бушлигидан олинган материални микробиологик текшириш усуллари.

78. Бурун бушлигидан олинган материални микробиологик текшириш усуллари.

79. Бурун-таълакдан олинган материални микробиологик текшириш усуллари микробиологик текшириш усуллари.

80. Ифлосланган яраларни микробиологик текшириш усуллари

81. Операция жойидан олинган материални микробиологик текшириш усуллари.

82. Куз ажралмаларини микробиологик текшириш усуллари.

83. Кулок ажралмаларини микробиологик текшириш усуллари

84. Аёллар жинсий аъзоларидаги ажралмаларни микробиологик текшириш усуллари.

85. Кукрак сутини микробиологик текшириш усуллари

86. Аутопсияда микробиологик текшириш усуллари.

87. Кайт килиш материали ва ошкозон ювилган сувни микробиологик текшириш усуллари.

88. Синегной палочкаси.. Классификация

89. Синегной палочканинг экологияси.

90. Синегной палочканинг дифференциацияси.

91. Бошка фермент ишлаб чикмайдиган грамминкор (грамотрицательные) бактериялар. (НГОБ).

92. НГОБ экологияси

93. НГОБ дифференциацияси.

94. Шифохона ички инфекциясини олдини олишдаги санитар – бактериологик текширувлар.

95. Атроф – мухитдаги ашъёлардан ювинди суви олиш. (опер блоки, манипуляция ва боглов хоналари)

96. Опер блок, манипуляция ва боглов хоналари хавосини бактериологик текшириш.

97. Хирургик материалларнинг стериллигини назорат килиш.

98. Бактериология лабораториясини ташкиллаштириш

99. Бактериология лабораториясини жихозлаш.

100. Бактериология лабораториясининг иш тартиби.