About the Ministry Documents Institutions News Events Projects ICT Online services
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Main

Болалар жаррохлигиБолалар жаррохлиги булими.

1. Болаларда уткир аппендицит (патогенез, диф. ташхис, даво).

2. Уткир аппендицит (клиника, ташхисот, диф. ташхис).

3. Гудак ешдаги болаларда уткир аппендицит

4. Уткир аппендицит атипик формалари.

5. Корин олди деворини анатомияси.

6. Корин олди девори ок чизигини чурралари.

7. Киндик тизимчасини чурраси.

8. Параумбликал чурраси.

9. Эмбрионал чурраси (таърифи, классификация).

10. Эмбрионал чурраси (клиника, ташхисот, диф. ташхис, даво ).

11. Болаларда чов каналини анатомияси.

12. Болаларда сикилга чов ва чов-ёргок чурралари.

13. Болаларда сикилга чов ва чов-ёргок чурралари диф. ташхиси.

14. Болаларда чов каналини пластика усуллари.

15. Уругдон анатомияси.

16. Морганьи гидатидани буралибколиши (клиника, ташхисот, диф. ташхис, даво ).

17. Ёргок жарохатлари (клиника, ташхисот, диф. ташхис, даво ).

18. Уткир орхоэпидидимит (клиника, ташхисот, диф. ташхис, даво ).

19. Уругдонни буралибколиши (клиника, ташхисот, диф. ташхис, даво ).

20. Киндик толик ва нотолик окмаси (Эмбриогенез, клиника, ташхисот, ташхис, даво ).

21. Меккель дивертикули (Эмбриогенез, клиника, ташхисот, ташхис, даво ).

22. Меккель дивертикулини яраси, ва ярасидан кон кетиши (клиника, ташхисот, ташхис, даво ).

23. Корин парда кин усимтаси облерацияси бузилиши билан боглик булга касалликлар (тухумдон истисхоси, уруг тизимчаси кистаси, диагностика, таккослама, ташхисот, даво).

24. Корин пардаси анатомияси ва физиологияси.

25. Перитонит (Тавсиф, классификация, ташхисот, даво).

26. Бирламчи перитонит ( Этиология, патогенез, клиника, даво тактикаси).

27. Янги тугилган чакалоклар перитонити (клиника, ташхисот, диф. ташхис, даво ).

28. Некротик энтероколит (Тавсиф, этология).

29. Некротик энтероколит (классификация, клиника)

30. Некротик энтероколит (ташхисот, диф. ташхис, даво ).

31. Ингичка ичак анотомияси.

32. Йугон ичак анотомияси ва эмбриогенези.

33. Гришпрунг касаллиги (изох бериш, эмбриогенези).

34. Гришпрунг касаллиги (таснифи, клиника).

35. Гришпрунг касаллиги (ташхислаш, таккослама ташхис).

36. Сифонли хукнани утказиш тартиби.

37. Гришпрунг касаллиги (жаррохлик аралашув).

38. Долихосигма (изох бериш, таснифи).

39. Долихосигма (клиника, ташхислаш, даволаш).

40. Тугма ичак тутилиши (изох бериш, таснифи).

41. Тугма ичак тутилиши патоенези.

42. Тугма юкори ичак тутилиши (изох бериш, клиника).

43. Тугма юкори ичак тутилиши (ташхислаш, таккослама ташхислаш, даволаш).

44. Тугма пастки ичак тутилиши (изох бериш, клиникаси).

45. Тугма пастки ичак тутилиши (ташхислаш, таккослама ташхислаш, даволаш).

46. Ледда синдроми (изох бериш, клиника, ташхислаш, даволаш).

47. Мальротация сидроми (изох бериш, клиника, ташхислаш, даволаш).

48. Болаларда ортирилган ичак тутилиши (аниклаш, классификация).

49. Обтурацион ичак тутилиши.

50. Странгуляцион ичак тутилиши.

51. Болаларда динамик ичак тутилиши.

52. Ичак инвагинацияси (изох бериш, патогенез).

53. Ичак инвагинацияси (ташхислаш, таккослама ташхислаш).

54. Ичак инвагинация (клиника, даволаш).

55. Чандикли ичак тутилиши (этиология, патогенез, даволаш тактикаси).

56. Кизилунгач анотомо-физиологияси.

57. Кизилунгач куйиши.

58. Киз илунгач куйишида шошилинч ёрдам.

59. Кизилунга чандикли торайиши (этиология, клиника).

60. Кизилунга чандикли торайиши (диагностика, даволаш).

61. Болаларда гастростома куйиш усуллари ва курсатма.

62. Кизилунгач атрезияси (изох бериш, эмбриогенез).

63.Кизилунгач атрезияси ( клиник кечеви, ташхислаш)

64. Кизилунгач атрезияси ( хирургик амалиетлар)

65. Кизилунгач пластика усуллари.

66. Кизилунгач ет жисми.

67. Кизилунгач жарохати

68. Кизилунгач ахлазияси.

69. Кизилунгач халазияси

70. Ошкозон анатомияси ва физиологияси.

71. Тугма пилоростеноз ( изох, ташхис ва таккослама ташхис)

72. Тугма пилоростеноз ( даволаш, операциядан кейинги парвариш)

73. Болаларда ошкозон ва ун икки бармок ичак яра касаллиги (изох, этиология)

74. Ошкозон ва ун икки бармок ичак ярасидан кон кетиш

75. Ошкозон ва ун икки бармок ичак ярасини тешилиши.

76. Ун икки бармок ичак яра касаллигида ошкозон чикиш сохасини торайиши.

77. Пилоропластика усуллари

78.Ошкозон ва ун икки бармок ичак уткир яралари

79. Ун иккибармок ичак анатомияси.

80.Диафрагма анатомияси.

81. Болаларда диафрагма чурралари. ( изох, тасниф)

82. Тугма елгон диафрагмал чурралар

83. Тугма чин диафрагмал чурралар

84. ортирилган диафрагмал чурралар

85. Сикилган диафрагмал чурралар ( ташхис, клиникаси, даволаш)

86. Ошкозон ости бези анатомияси ва физиологияси.

87. Уткир панкреатит ( изох, тасниф)

88. Ошкозон ости бези жарохати ва постравматик панкреатит.

89. Ут копи анатомияси ва физиологияси.

90. Уткир холесцестит.

91. Болаларда ут тош касаллиги.

92. Ут йуллари анатомияси.

93. Ут йуллари атрезияси ( изох, синифланиши)

94.Ут йуллари ташхиси ва таккослами ташхис

95. Ут йуллари атресияси оператив усуллари.

96. Умумий ут йуллари кистаси.

98. Жигар анатомияси.

99. Жигар эхинококки

100.Жигар циррози (аниклаш, патогенез)

101.Болаларда портал гипертензия (аниклаш, классификацияси)

102.Кизилугачнинг варикоз кенгайган веналаридан кон кетиши(ВРВ) (диагностикаси, давоси)

103.Болаларда портал гипертензия (жигардан ташкари блок, клиникаси, тащхиси, давоси)

104.Болаларда портал гипертензия (жигар ичида блок, клиникаси, тащхиси, давоси)

105.Болаларда портал гипертензия ( шунтлаш операцияси)

106.Анорекатал сохада тугма нуксонлар (эмбриогенез, классификация)

107.Анал тешиги атрезияси (окмасиз шакли)

108.Анал тешиги атрезияси (окма шакли)

109.Анал тешиги атрезиясининг диагностикаси

110.Анал тешиги атрезиясида кулланадиган операция усуллари.

111.Тугри ичак шиллик каватининг тушиши (ташхиси, диф.ташхиси)

112. Тугри ичак тушиши.

113.Оралик соханинг жарохатлари (тугри ичак жарохати)

114.Тугри ичак шиллик каватининг ерилиши (клиникаси, ташхиси, давоси)

115.Буйрак анатомияси.

116.Сийдик найлари анатомияси.

117.Ковук анатомияси.

118.Сийдик-тош касаллиги, буйрак тоши (изох, патогенез)

119.Сийдик-тош касаллиги, буйрак тоши (клиника, диагностика)

120.Сийдик-тош касаллиги, буйрак тоши (давоси)

121.Сийдик-тош касаллиги, сийдик найи тоши (клиника, ташхиси, давоси)

122.Сийдик-тош касаллиги, ковук тоши (клиникаси, диагностикаси, давоси)

123.Сийдик-тош касаллиги, уретра тоши (клиникаси, диагностикаси, давоси)

124.Гидронефроз (изохлаш, этиологияси, классификацияси)

125.Гидронефроз (клиникаси, ташхиси)

126.Гидронефроз (давоси)

127.Уретерогидронефроз (изохлащ, этиология)

128.Уретерогидронефроз (клиниаси, диагностика)

129.Уретерогидронефроз (давоси)

130.Гипоспадия (изохлаш, этиология)

131. Гипосподия( клиникаси, давоси).

132. Уткмр сийдик тутилиши ( таърифи, этиологияси, даво тактикаси).

133. Кориннинг очик жарохати, жаррохлик тактикаси.

134. Кориннинг ёпик жарохати ( жигар жарохати, классификацияси, клиникаси, ташхисот, давоси).

135. Кориннинг ёпик жарохати ( талок жарохати, классификацияси, клиникаси, ташхисот, давоси).

136. Кориннинг ёпик жарохати ( ичак тизими жарохати, классификацияси, клиникаси, тошхисот, давоси).

137. Буйракларнинг ёпик жарохати( классификацияси, клиникаси, ташхисот, давоси).

138. Уретра жарохати (классификацияси, клиникаси, ташхисот, давоси).

139. Нафас тизиим ед жисими.

140. Упка анатомияси.

141. Упканинг бактериал деструкцияси ( таъриф, классификация).

142. Упканинг бактериал деструкцияси ( Этиология, диагностика, дифференциал ташхисот).

143. Упканинг бактериал деструкцияси ( упка формаси, клиника, ташхисот, ташхисот, давоси).

144. Упканинг бактериал деструкцияси ( упка-плеврал формаси клиника, ташхисот, давоси).

145. Бронхоэктазия касаллиги. ( таърифи, этиологияси).

146. Упка эхинокоги ( Этиологияси, патогенез, даво).

147. Бронхоген киста (этиология, ташхисот, даво).

148. Бронхоэктаз касаллиги ( клиника, ташхисот, диф. Ташхис).

149. Кукрак кафаси жарохати ( упка жарохати).

150. Кукрак кафаси епик жарохати( Кукс оралиги аъзоларининг жарохати).

151. Кукрак кафаси очик жарохати ( тактика).

152. Кукрак кафаси пункцияси ва дренажлаш усуллари.

153. Медиастинит. ( Этиология, патогенез, клиника, даво тактикаси).

154. Диафрагма ерилиши ( ташхисот, клиника, даво).

Вазиятли масала №1

Бемор С 10 еш киз бола. Уткир флегманоз аппендицит буйича оператив муолажасини утказган. Операциядан кейинги 4 кун силлик утган. Операциядан сунг 4 кунига болани ичи 4 маротаба суюк келганБемор тана хароратини 37 ,60С гачам кутарилишига, ичи келганда огрикга хамда ков сохасидаи симилловчи огрикларга шикоят килиб турибди. Бемор жаррох тамонидан курилгаднда, ков сохасида огрик борлиги ва перитониал белгилар йуклиги аникланган. Орка чикарув тешиги оркали бармок билан курилганда тугри ичка олдинги деворида катиик-элластик консистенцияли 3.0см ли хосила аникланиб огрикли. Беморга ампициллин ва инфузион даво буюрулган. Вакт утиши билан болада огрикни кучайиши, тана хароратини кутарилиши, иштахани пасайиши, ва ичи кам кам огрикли келиши кузатилмокда

Кон тахлили : Эр- 4,5?1012/л; Нв- 118 г/л; Ранг курсатгич - 0,9; Тр- 270 тыс; Л – 14минг; Эозинофил - 1%; П\я - 10%; С\я - 62%; Лимфоцит - 20%; Моноцит - 7%; СОЭ - 16 мм/ч. Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг. .

Вазиятли масала №2

Бемор А 3 еш. Ичини мустакил келмаслигига, корни дам булишига шикоят килиб келди. Бемор 5 ойлигидан кушимча овкатга утказилганидан бери касал.

Тозаловчи хукна еки газ хайдовчи найча куйганидан сунг ичи келиши ва ел хайдаши кузатилади. Педиатр гастроэнтеролого хузурида дизбатериоз ташхиси билан дволанган, аммо доводан наф йук. Еши каталлашган сари беморда корин хажмини катталашуви ва тазоловчи хукнадан фойда булмаслии кучайиб бормокда. Вакти -вакти била кусиш кузатилиб, кори олд деворида ичакларни харакати куриниб турибди, сувсизланиш белгилари кучайиб бормокда.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг. .

Вазиятли масала №3

Бемор С тугилганига 20соат. Анамнезида маълум булишича беморни онаси 23 ешда булиб сурункали пиелонфрит билан кассалланган. Биринчи хомиладорлик. Хоиладорлигни 14 хафтасида сурункали пиелонефритни кузгалиши кузатилган. УЗИ хомила атрофи сувини куплиги аникланган. Тугрик 39 хафтада кузатилиб. Тугулганида атна вазни 2750гр, буйи 49 см, бош айланаси-33см, кукрак кафаси айланаси 22см. Апгар шкаласи буйича 7-8 балл. Бола тугилганидан 4 соатдан сунг кусиш кузатилиб " творожная масса" ут аралаш. Курув вактида корин эпигастрал сохасида шиш. Кусишдан сунг шиш камайган. Пайпаслаганда корни огриксиз, юмшок, жигар 1.5см ковурга равогидан чикиб турибди. Кам имкторда мекконий ажралган. Юрак уриш тезлиги 146 та. Юрак чуккисида ситолик шовкин эшитилмокда. Укада аускультатив куплак хул хиррилашлар эшитилмокда. Болала жаррохи тамонидан курилиб жаррохлик булимига утказилиш тавсия этилди.

Кон тахлили : Гемоглобин - 184 г/л; Эритроцит - 5,5 x 1012/л; Рагн курсаткич - 1,0; Лейкоцит - 8 x 109/л; Палочкоядерные - 5%; Сегментоядерные - 38%; Лейкоциты - 51%; Моноцит - 6%; СОЭ - 9 мм/час. Ht - 42/58.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг. .

Вазиятли масала №4

Бемор 1 кунлик. Болалар жаррохлик булимика нафас этишмовчилик белгилари билан олиб келинди. Биринчи хомиладорликдан 3050гр тана вазни билан тугилган. Хомиладорликни 1-2 яримида гестоз кузатилган. Тугилиши билан беморда нафас этишмовчилик белгиларини ( хансираш, кукариш) кучайиши кузатилган. Булимга келганида умумий ахволи огир, тери копламини кукариши, чап тамонлама кукрак кафасини дефформацияси. Нафас олиш ердамчи мушаклар иштирокида мин 86та. Перкусияда чап тамонлама тимпанит, аускультацияда унга тамонлама хул ириллашлар, чап тамонлама нафас эшитилмайди. Юрак тонлари туш сохасидан унг тамондан эшитилиб Пульс минутига 160та. Кори жигар катталиши хисобига асимметрик.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг. .

Вазиятли масала №5

Бемор В 6.5ойлик. Болалар жаррохлиг булимига йутал ва хансирашга шикоят килиб келди. Анамнезидан бемор онаси 26 ешда булиб. Сурункали бронхит билан касал. Биринчи хомиладорлик. Хомиладорлигни 14хафтасида уткир респиратор инфекцияни утказган. УЗИ малумоти буйича хомила атроф суюклиги куплиги аникланган. Тугрук 35 хафтада. Тугулгандаги тана вазни 2350, тана узунлиги 42см, бошо айланаси 30см, кукрак кафаси-29см, Апгар шкаласи буйича -5-6 бал.

Касаллик тугилганидан бери, йутал хуружлари, кукариш ва хансираш билан давом этган. Касаллик сурункали равишда, ремиссия давирлари билан кечган. Бир неча маротаба пневмания ташхиси билан даволанган. Хирургик касалликни инкор этиш учун муражат килишган.

Курувда. Тери коплари рангпар. Чап тамонлама кукрак кафаси дефформацияси кузатилмокда. Ковурга ораликлари кенгайган. Перкусияда чап тамонлама кутича товуши. Аускультацияда чап тамонлама суст нафас. Нафас сони 32. Ташки нафас фоалияти текширилганда вентиляция, циркуляция ва дифузия бузилган. Бошка ичик аъзолар буйича узгариш аникланмади.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг. .

Вазиятли масала № 6

Бола 1.5ойлик касаллик бошланганидан 2 хафта утиб мурожат этган. Шикояти куп маротаба нордон ходли фантансимон кусиш,тана вазнини йукотишига, ва ка сийишига. Касаллик бирданига бошланиб кусук моддаси еган оватига нисбатан куп. Юкоридаги шикоятлар доимий булиб купайиб бормокда. Уч кун олдин бемор холсиз булиб, сийиши камайган. Ичи 3 кундан бери келмаган.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг. .

Вазиятли масала № 7

Бемор С, 2 еш. Ота онасии сузи бйуича 3 кун олди болани чумилтириш вактида корин бушлигида чап тамонлама усмасимон хосила аникланган. Кушимча анамнезидан аникланишича беморда охирги 6 ойда сабасиз безовтагарчилик, вакти вакти билан коринда огрикла, тез-тез сийиш, сийш вактида ачишиш белгилари ва жисмоний оркада колиш аникланган.

Объектив: Тери копламлари тоза рангпар. Тери ости ег кавати суст ривожланган. Укада икки тамонлама везикуляр нафас, хириллашлар йук. кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовые, чистые. Фрак тонлари аник. Корни овал шакилад, шишмаган. Пайпаслаганда чап томонлама хосила пайпасланиб исбатан огрикли, хракатчан 5.0х3.0см, эластик консистенцияга эга. Перитонеал белгилар йук. Ичи келиши ва сийиши равон.

Кон тахлили: Эритроцит - 4,76?1012/л; Гемоглобин - 110 г/л; Цветной показатель - 1,0; Тромбоцит - 310 тыс; Лейкоцит - 8,5?109/л; Эозинофил - 1%; Палочкоядерные - 4%; Сегментоядерные - 63%; Лимфоциты - 26%; Моноциты - 2%; СОЭ - 8 мм/ч.

Умумий сийдик тахлили: Ранги - оч сарик; тиник, Реакция: слабо-кислая; Оксил - манфий; канд - манфий. Нисбий зичлик - 1015; Лейкоциты - 8-10 в поле зрения; Эритроцит - 14-16 в поле зрения; туз йук; оксил - 0,033 г/л.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг. .

Вазиятли масала № 8

Бемор К 7 еш. Шифоханага дойимий кориндаги огриклар, харакат вактида огрикларни кучайишига, кунгил айнашига шикоят килиб келди.

Анамнезидан: Бемор 4 соат олдин дарахдан корин сохаси билан йикилган, хушини йукатмаган, бир маротаба кусган.

Объектив курувда: Хушида. Тер ива шиллик каватлари рангпар. Упкасида везикуляр нафас эшитилмокда нафас олиш сони мин 25та. Юрак тонлари аник, ритмик кон босими 110\65 мм сим уст. Кори симметрик шакилда бели нисбатан шишган. Корин олд деворида механик жарохат белгилари аникланмайди. Чап бкин сохасида шиш аникланиб, ассимтерик шаклилда пайпаслаганда кучли огрикли

Корин пайпасланганда бутун корин буйлаб огрикли, купрок чаи тамонлама. Ков сохасида сийдик копи усимасимано хосила сифатида пайпаслениб, Щеткин- Блюмберг ва ап тамонлама Постернатцкий симптоми мусбат. Сйдик анализини топширишга харакат килган вактида огрикни кучайиши кузатилмокда. Сийдик ранги "гуш куйкаси" га ухшаш.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг. .

Вазиятли масала № 9

Бемор А 8 еш. Касалхонага тана хароратини кутарилиши, йутал, хансрираш билан шикоят килиб келлган.

Анамнезадиан: Бола 5 кун аввал огзида мебель михини уйнаб туриб калкиб кетген. Юкоридаги шикоятлар билан 5 кундан сунг мурожат этган.

Келганда умумий ахволи огир. Огирлик даражаси респиратор синдром билан боглик. Тери Тер ивак каватлари кукимтир, огиз ва рурун учбурчагида акроцианоз белгилари аникланмокда. Нафас олиш тезлашган, ердамчи мушаклар иштирокида нафас сони минутига 42та. Кукрак кафаси ассиметрик чап тамонлама нафас олишда иштирок этмайди. Юрак чукки трурткиси туш-умров чизигидан 2 см чапга силжиган. Пайпаслаганда ковурга оралик масовалари якинлашган. Аускультатив чап тамонлама нафас эшитилмайди.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг. .

Вазиятли масала №10

Бемор И 6 ешк жаррохлик булимига, енгил харакат килган вактида хансирашга, холсизлик йутал, субфибрил тана хароратини кутарилишига шикоят килиб келди.

Анамнезидан юкоридаги шикоятлар 3 кун олдтн бошланиб секин асталик билан кучайиб борган. Кушимча равишда аник булишича 2 хафта беморда курук йутал кузатилган.

Келганда умумий ахволи уртача огирликда. Тер ива шиллик каватлари рангпар, огиз бурун учбурчагида акрацианоз белгилари мавжуд. Пайпаслаганда буйин олд деворида тери ости эмфизема белгилари кузатилмокда. Кукрак кафасии симметрик равишда нафас олишда иштирок этмокда. Упкасида икки тамонлама дагал нафас фонида турли хил нам хириллашлар эшитилмокда. Нафас олиш сони мин-30та. Юрак тонлари ритмик мин 110та. Корин шимаган, пайпаслаганда юмшок, огриксиз. Ичи келиши ва сийиши равон.

Умумий кон тахлили: Эр - 3,6?1012/л; Нв - 115 г/л; Цв пок - 1,0; Тр - 310 тыс; Л - 8,2?109/л; Эозинофилы - 1%; П\я - 6%; С\я - 70%; Лимфоциты - 19%; Моноциты - 4%; СОЭ - 9 мм/ч.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг. .

Вазиятли масала №11

Бемор Л-1.5еш касаллик бошланганидан 11 соатдан сунг беморни безовталанишига, йиглашга, оекларини корин олд деворига тортиб олишга ва икки маротаба кусишга шикоят килиб келган.

Анамнезаида касаллик бирданига бошланиб бемор мурожат этшган. Больная Л., 1,5 года, поступила в клинику через 11 часов от начала заболевания. Из анамнеза известно: заболела остро, резкое беспокойство, плачет, поджимает ноги к животу, ичи буткасимон келиб паталогик узгаришсиз.

Курув вактида бемор холсиз аденами, тери копламлари рангпар юрак уриш сони мин 120та, нафас олиш сони мин 31-та. Корин ассиметрик шакилда булиб унг ковруга остида усмамисом хосила пайпасланиб турибди, кам хараккатчан булиб, огрикли улчами 8.0х4.0см. Безовталаниш вакти вакти билан тинчланиш билан давом этмокда. Пер ректум курилгана тугри ичак буш булиб, бармок учида кон аникланмокда.

Умумий кон тахлили: Эритроциты - 4,76?1012/л; Гемоглобин - 110 г/л; Цветной показатель - 1,0; Тромбоциты - 310 тыс; Лейкоциты - 8,5?109/л; Эозинофилы - 1%; Палочкоядерные - 4%; Сегментоядерные - 63%; Лимфоциты - 26%; Моноциты - 2%; СОЭ - 8 мм/ч.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг.

Вазиятли масала №12

Бемор Л. 3 еш. Болалар жаррохлик булимига шошилинч равишда , безовталаниш, орка чикарув тешии сохасидаги огрикларга, ичи келганда, юрганда, утирганда ва орка чикарув тешиги сохасини ювганда огрикни кучайиб болина безовталанишига шикоят килиб келган. Тана харорати кутарилиши 38.0 гача, иштахасизлик пайдо булиб ахволи огирлашиб бормокда. Анамнезаидан маълум булишича бемор сурункали кабзият билан касал.

Умумий ахволи уртача огир. Орка чикарув тешиги сохаси очиб курилганда атроф терисини казариши ва флюктуация белгиса мавжуд. Пайпаслаганда кучли огрикли. Орка чикарув тешиги бармок билин курилганда беморни кучли безовталаниши ват угри ичак олдинги ен девори сохасида инфильтрация вы флюктуация кузатилмокда.

Умумий кон тахлили: : Эр 4,76?1012/л; Нв- 110 г/л; Цв пок - 1,0; Тр - 310 тыс; Л - 12?109/л; Эозинофилы - 2%; П\я - 4%; С\я - 49%; Лимфоциты - 38%; Моноциты - 7%; СОЭ - 19 мм/ч.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг.

Вазиятли масала №13

Бемор С касалхонага тез тиббий ердам билан етказилиди. Келгандаги шикоятлари Корин тепа кисми кучли дойимий огрикларга, бир маротаба кусишга.

Касалликни бошланишини бемор газли сув ичганлиги ва шундан сунг кучли огрикларни бошланиши бир маротаба кусганлиги айтди. Ярим соатдан сунг огрик кучайиб, бутун корин буйлаб таркалиб кетди. Бемор омез ва альмагель ичиб юрган наф кузатилмаган. Кушимча анамнезидан 2 кун олдин бемор яхши курган кизи билан жанжаллашиб сикилган.

Анамнезидан беиор утказган касалликлари ОРИ, сув чечак. Бир йил мабойнида гастроэнтеролог хузирида ошкозон 12 бармок ичак яра касаллиги била хисоботда туради.

Касалхонада текширилиб ярага карши даволанган.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг.

Вазиятли масала №14

Бемор С 2 кунлик. Тугрук ханадан янги тугилган чакалоклар хирургияси булимига утказилан. Анамнезидан бемор 2чи хомиладорликдан. Хомиладорлик вирусли инфекция фонида утган. Тугрук мустакил 39 хафталигида булган. Тугулганидаги тана вазни-2700гр, , буйи 48см, бош айланаси 31см, кукрак кафаси айланаси 21 см. апгар шкаласи буйича -6-7 балл. Тугилиши билан бемор огзи ва бурнидан куп микторда купик кела бошлаган. Купик срагимтир рангда булиб суриб олгандан суенг яна тез йигилиши кузатилмокда. Кун охирига бориб беморда нафас аритмияси, хансираш, кукариш белгилари кузатилган. Нафас олиш сини 53 та. Аускультацияда упка устида куплаб нам хириллашлар эшитилмокда. Юра куруш сони мин 146та. Юрак чуккисида ситалик шовкин. Жигар 1.5см, талок катталашмаган. Кам икторда саргимтир мекконий ажралиши кузатилмокда. Корин эпигастрал сохасида шишган. Пальпацияда огриксиз.

Кон умумий тахлили: Нв-184 г/л; Эр- 5,5 x 1012/л; Цв пок- 1,0; Л- 8 x 109/л; П\я - 5%; С\я- 38%; Лимфоциты - 51%; Моноциты - 6%; СОЭ - 9 мм/час. Ht - 42/58.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг.

Вазиятли масала №15

Бемор К 13 еш касалхонага холсизлик, тез чарчаш, иштахани пасайши, тез тез бош огриклари, вакти вакти билан кукрак кафасидаги огриклар, енгил жисмоний харакат вактида балгам ажралишига шикоят килиб келган.

Анамнезидан маълум булишича бемор тез-тез уткир бронхит билан касалланиб туради. Охирги икки йил мабойнида ахволи огирлашиб бронхит илиги 3-4 маротаба зурайиши кузатилмокда. Йутал доимий равишда булиб, балгам ажралиб йиринг симон. Тана харорати субфибрил холатида булиб туради.

Бемор охгин 35% тана вазни етишмовчилиги аникланади. Бармок учлари барабан таекчалари шаклида. Юрак уриш сони -84та. Нафас сони-28та. Кукрак кафасини чап тамони нафас олишда оргада колмокда. Нафас олганда ердамчи мушакларни иштироки кузатилмокда. Ковурга ораликларини кичрайиши, перксияда тумток лашув. Аускультация кичик калибирли нам хириллашлар эшитилмокда.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг.

Вазиятли масала №16

Бемор Д 6 соат олдин тугилган.

Анамнезидан онасини еши 21да. Хомиладорликни 12 хафтасидан бошлаб гениколого кузатувида були биринчи, хомиладорлик. Хомиладорликни 8-9 хафтасида буйин сохасида мада тошмала кузатилиб 3 кун давомида йуколган.

Хомиладорликни 35 - 36 хафтасида хомила атроф суюклигини лойкаланиши кузатилган. Апгар шкаласи буйича -6-7 балл. Тугилганидаги тана вазни 2050, тана узунлини-41см.

Тугрук хонада тугилиши билан орка чикарув тешигии йуклиги аникланган. Корни симметрик шимаган, туртки симптоми манфий. Бемор йеглаганида уретра оркали хаво чикмокда. Сийдик мекконий билан буялган.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг.

Вазиятли масала №17

Бемор Д 12 соат олдин тугилган.

Анамнезидан онасини еши 21да. Хомиладорликни 12 хафтасидан бошлаб гениколого кузатувида були биринчи, хомиладорлик. Хомиладорликни 8-9 хафтасида буйин сохасида мада тошмала кузатилиб 3 кун давомида йуколган.

Хомиладорликни 35 - 36 хафтасида хомила атроф суюклигини лойкаланиши кузатилган. Апгар шкаласи буйича -6-7 балл. Тугилганидаги тана вазни 2050, тана узунлини-41см.

Тугрик хонада тугилиши билан киндик сохасида тери коплами мавжуд булмаган хосила аникданмокда. .Улчами 15.0х10.0см. Хосила амниотик парда билан копланган булиб ичак ковузлоклари куриниб турибди.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг.

Вазиятли масала №18

Бемор Н. 40 кунлик. Касалхонага унг чов сохасидаги брданига пайдо булган хосила билан мурожат этиб келган. Икки маротаба кусган. Келганда умумий ахволи урта огир. Тана харорати 37.8. Унг чов сохасида хосила аникланиб, пайпаслаганда элластик, огрикли корин бушлигига тугирланмайди.

Иккала тухум ергокда бир хил катталикда. Ергок териси кизармаган.

Умумий кон тахлили. : Гемоглобин - 184 г/л; Эритроциты - 5,5 x 1012/л; Цветной показатель - 1,0; Лейкоциты - 8 x 109/л; Палочкоядерные - 5%; Сегментоядерные - 38%; Лейкоциты - 51%; Моноциты - 6%; СОЭ - 9 мм/час.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг

Вазиятли масала №19

Бемор С 5 еш касалхонага режали равишда вакти вакти била ичи келганидан сунг кон келишига шикоят килиб келган.

Онасини сузида бола охирги бир ой давомида касал. Ажралган кон миктори бир неча томчидан 3-5млгачам.

Кучимча равишда онасини сузидан бола 2 ешлик даврида энероколит билан касалланган.

Келганида умумий ахволи коникарли. Корни юмшок, огрксиз. Орка чикарув тешиги атроф териси узгармаган.

Кон умумий тахлили: Эритроциты - 3,0?1012/л; Гемоглобин - 100 г/л; Цветной показатель - 1,0; Тромбоциты - 310 тыс; Лейкоциты - 8,5?109/л; Эозинофилы - 1%; Палочкоядерные - 4%; Сегментоядерные - 63%; Лимфоциты - 26%; Моноциты - 2%; СОЭ - 15 мм/ч.

Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг

Вазиятли масала №20

Бемор М 5 еш. Пульманалогия булимидан жаррохлик булимига утказилган. Упканинг уткир пневманиями билан даволаниб турган. Охирги 4 соат ичида беморнинг умумий ахволи бирданига огрилашиб , теисни окариши, хансираш, юрак уришини тезлашуви ва хул епишкок тер ажрала бошлаган.

Курув вактида бемор огзини очиб нафас олмокда, бурун лаб учбурчагида кукариш. Нафас сони -50та, юрак уриш сони-135та. Унг кукрак кафаси нафас олишда оркада колмокда.Нафас олиш ердамчи мушаклар иштирокида. Ковурга ораликлари якинлашган. Перкусияда унг тамонлама юкори сохасида тимпанит, паст тамондат ука товушини тумтоклашуви. Аускультация уенг тамонлама нафас эшитилмайди. Кокс оралиги аъзоларини чапга силжиши аникланомкда. Аускультатияда унг тамонлама нафас эшитилмайди.

Кон умумий тахлили. Эр- 3,0?1012/л; Нв- 89 г/л; Цв пок - 0,8; Тр - 270 тыс; Л - 16,4?109/л; Эозинофилы - 2%; П\я- 6%; С\я - 63%; Лим - 26%; Моноциты - 2%; СОЭ - 39 мм/ч.

. Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг