User's Personal Room

Log In
Registration
X
Username
Password

Normal Version

About the Ministry Documents Institutions News Events Projects ICT Online services
Аттестация

Main

Болалар анестезиологияси ва реанимацияси1. ИМТИХОН САВОЛАРИ

1. Болалар организмининг ёшига караб анатомо-физиологик хусусиятлари.

2. Гипотоник дегидратация, коррекция, ИТ хисоби.

3. ОДН, этиология, патогенез, коррекцияни умумий принциплари.

4. Талваса ва гипертермик синдром, жадал даволаш.

5. Сув-электролит алмашувининг бузилиш турлари. Корреция.

6. ЎЮЕ, патогенез боскичлари, даволашнинг асосий принциплари.

7. Оксигенотерапия. Болаларда ИВЛ режими ва параметрлари.

8. Обструктив синдром. жадал даволаш.

9. Шок, этиология ва прогноз боскичлари. Шошилинч ёрдам.

10. СДППД усуллари, кўрсатмалар, бажариш техникаси.

11. Терминал холатлар. Юрак-упка реанимацияси. Жонлантириш коидаси.

12. Травматик шок, патогенез босқичлари, интенсив терапия.

13. Коматоз холатлар, этиология, киника, диагностика, Глазго шкаласи, даволаш.

14. Гипертермик синдром, интенсив терапия.

15. Нафас йулларини эркинлигини таъминлаш услублари.

16. Болаларда уткир жигар етишмовчилиги, патогенез боскичлари ва жадал даволаш.

17. Ичак токсикози, клиник кўриниши, коррекция.

18. Миянинг шиши. Диагностика ва клиника. Жадал даволаш.

19. Марказий томирлар пункцияси ва техникаси. Курсатмалар ва асоратлар.

20. Болаларда Кислота-Ишқор Холати хусусиятлари. Анализ натижалари интерпретацияси.

21. Упканинг шиши. Жадал даволаш ва клиника.

22. Постреанимацион касаллик. Жадал даволаш.

23. Болаларда куйиш шок холатида оғриқсизлантириш.

24. ДВС – синдром. ДВС боскичлари клиник-лабьоратор диагностикаси. Даволаш.

25. ПО асослари, кўрсатмалар, контроль.

26. Мия шишини жадал даволаш.

27. Регургитация ва аспирация профилактикаси. Селлика приеми.

28. Болаларда ўткир буйрак етишмовчилиги, патогенез боскичлари ва жадал даволаш

29. Рей синдроми. Диагностика ва шошилинч ёрдам

30. Анафилактик шок, диагностика ва шошилинч ёрдам.

31. Спинал пункция, курсатмалар ва асоратлар.

32. Болаларда токсикознинг турли хил вариантлари. Диагностика ва даволаш.

33. Гомеостаз. Болаларда КИХ ва қон гази бузилиши

34. Юрак-қон томир системасини текшириш функционал усуллари.

35. Ларингоспазм ва бронхоспазм. Диагностика ва шошилинч ёрдам.

36. Септик шок, патогенез боскичлари. Рационал антибиотикотерапия.

37. Болалара сув-электролит алмашинуви бузилиши. Коррекция ва диагностика.

38. Захарли илон ва хашаротлар чакканда шошилинч ёрдам.

39. Электрли дефибриляция. Бажариш техникаси ва курсатмалар.

40. Болаларда эндотоксикоз. Классификация, клиника, диагностика ва даволаш.

41. Операциядан кейинги эрта даврда жадал даволаш.

42. Декортикация, «вегетатив синдром» теологик улим.

43. Чукканда шошилинч ёрдам.

44. Терминал холатлар ва клиник ўлим. Биологик ўлим

45. ЎБЕ жадал даволаш, гемодиализга курсатмалар.

46. Коматоз холатлар, классификация, диагностика ва терапия.

47. Токсикологиянинг асосий принциплари. детоксикация услублари.

48. Геморрагик шок, жадал даволаш.

49. Трахея интубацияси. Курсатмалар ва асоратлар. ИВЛ га утказиш.

50. Уткир жигар етишмовчилиги, патогенез боскичлари, жадал даволаш.

51. Инфузион терапия йўллари, воситалари ва асоратлари.

52. Гипоосмоляр кома, этиология, шошилинч

53. Бахтсиз ходисаларда (электротравма, қизиб кетиш) шошилинч ёрдам.

54. Инфузион терапия. Мақсад ва вазифалари

55. Энцефалик реакция (нейротоксикоз), босқичлари, патогенетик терапия.

56. Уотерхаус-Фридериксен синдроми, диагностика ва даволаш.

57. Плеврал пункция техникаси. Кукрак ичи кучланиш синдроми.

58. Эксикозли ичак токсикози. Болаларда Гассер синдроми, даволашю.

59. Уткир захарланиш, классификацияси ва даволашнинг асосий боскичлари.

60. ПО воситалари, умумий тавсифи.

61. Онгнинг жабрланиш даражаси. Болаларда коматоз хоатлар.

62. Юрак ритми бузилиши. Юрак блокадаси. Диагностика ва даволаш.

63. Трахео-бронхиал йуллар санацияси усулари. Гипоксия турлари.

64. Болаларда дегидратация турлари ва даражаси. Диагностика ва даволаш.

65. Генерализацияланган аллергик синдромлар. Лайелла синдроми. Даволаш.

66. ОСН, жадал даволашнинг асосий принциплари.

67. ЎНЕ, умумий принциплари ва нафас етишмовчилиги коррекция услублари

68. Болаларда упка шишини клиникаси ва жадал даволаш.

69. Мия бош чаногининг шикастланиши. Мия шишида жадал даволаш

70. Детоксикациянинг экстракорпорал услублари. Гемодиализ, курсатмалар.

71. Гипогликемик кома, диагностика ва шошилинч ёрдам.

72. Болаларда операциядан кейинги огриксизлантириш турлари ва услублари.

73. Калтираш, диагностика ва жадал даволаш. Омбредан синдроми.

74. Янги тугилган чакалокларни жадал даволаш ва реанимация хусусиятлари

75. ИВЛ режими ва параметрлари. Респиратор тузилиши

76. Асистолия. Юракни билвосита массаж килиш. Самарадорлик критерийлари.

77. Клиник ўлим. Юрак-ўпка реанимацияси.

78. ДВС – синдром. Патогенез босқичлари. Интенсив терапия

79. Инфузион терапия учун воситалар умумий характеристикаси.

80. Инфекцион-токсик шок, этиологияси, патогенези. Интенсив терапия.

81. Аппарат орқали ЎСВдаги болани олиб бориш. ЎСВ адекватлиги назорати.

82. Ўткир тормир етишмовчилиги. Шошилинч ёрдам.

83. Инфузион терапия. ИТ максад ва вазифалари. ИТ йули ва воситалари.

84. Мендельсон аспирацион синдроми. Профилактика ва даволаш.

85. Юрак ритми бузилиши. Юрак блокадаси. Диагностика ва даволаш.

86. Нейротоксикоз, интенсив терапия.

87. Хаддан зиёд кизиб кетишда, электр токи урганда биринчи ёрдам

88. Жадал даволашда ПО асослари. Курсатмалар ва асоратлар.

89. Болаларга юрак гликозидлари, допламинни буюриш принциплари. хисоби

90. Гемотрансфузия коидалари. Курсатмалар. Гемотрансфузия асоратлари.

91. Врач-анестезиологнинг хукук ва бурчлари. Болалар организмининг ёшига караб хусусиятлари.

92. Комбинирланган эндотрахеал анркоз. Техника. Курсатмалар.

93. Эндоскопик операцияларда, бронхоскопияда анестезиянинг хусусиятлари.

94. Миоплегия компонентлари, релаксантлар классификацияси, кўрсатма ва асоратлар.

95. Умумий анестезиянинг асосий компонентлари.

96. Регионар блокада (марказий). Эпидурал анестезия. Утказиш техникаси.

97. Нейрохирургик операцияларда анестезиологик услуб

98. Анестетиклар классификацияси, нейро-психик тормозланиш ёки анестезия компонентлари.

99. ОА хавф даражасини аниклаш. Замонавий классификацияси

100. Комбинирланган аппарт-масочный наркоз. Утказиш техникаси.

101. Марказий томирлар пункцияси ва техникаси. Курсатмалар ва асоратлар.

102. Операциянинг тури ва хажмига караб ИТ интраоперацион хисоби.

103. Абдоминал хирургияда анестезия хусусиятлари.

104. Утказувчан блокада. Техника. Курсатмалар. Асоратлар.

105. Наркоз боскичлари даврлари. Наркоз учун препаратлар ва воситалар.

106. Амбулатория шароитида болаларда умумий анестезия хусусиятлари.

107. Интраоперацион мониторинг: пульсоксиметрлар, капнографлар, кон газлари.

108. Болаларда ЎСВ режимлари ва параметрлари, адекватлик назорати.

109. Ингаляцион наркознинг нафас контурлари ва аппаратнинг газ утказиш тизими.

110. Уронефрологик операцияда нейролептанальгезия. НЛА варинатлари.

111. Уткир жигар етишмовчилиги, патогенез боскичлари, жадал даволаш.

112. Гипоосмоляр кома, этиология ва шошилинч ёрдам.

113. Бахтсиз ходисалар: электротравма, хадан куп кизиб кетишжа шошилинч ёрдам.

114. Ёш болаларда нейротоксикоз, боскичлари, патогенетик терапия.

115. Онг жабрланиш даражаси. Болаларда коматоз холатлар.

116. Трахео-брохиал дарахт санацияси тури. Гипоксия тури.

117. Болаларда дегидратация тури ва даражаси. Диагностика ва даволаш.

118. ОССН, жадал даволашнинг асосий принциплари.

119. Бош суяги ва мия жарохати. Мия шиши жадал даволаш.

120. Детоксикация самарали услублари. Гемодиализ, плазмоферез, курсатмалар.

121. Гипогликемик кома, диагностика ва шошилинч ёрдам.

122. Болаларда операциядан кейинги огриксизлантириш услублари ва турлари.

123. Токсикологиянинг асосий принциплари. детоксикация услублари.

124. Трахея интубацияси. Курсатмалар ва асоратлар. ИВЛ га утказиш.

125. ИВЛ аппаратида беморни олиб бориш. ИВЛ

126. Уткир кон-томир етишмовчилиги. Шошилинч ёрдам.

127. Юрак ритми бузилиши. Клиника, диагностика ва даволаш.

128. Хаддан зиёд кизиб кетишда, электр токи урганда биринчи ёрдам

129. Жадал даволашда ПО асослари. Курсатмалар ва асоратлар.

130. Болаларга юрак гликозидлари, допламинни буюриш принциплари. хисоби

131. Гемотрансфузия коидалари. Курсатмалар. Гемотрансфузия асоратлари.

132. Врач-анестезиологнинг хукук ва бурчлари.

133. Болалар организмининг ёшига караб хусусиятлари.

134. Комбинирланган эндотрахеал анркоз. Техника. Курсатмалар.

135. Эндоскопик операцияларда, бронхоскопияда анестезиянинг хусусиятлари.

136. Умумий анестезиянинг асосий компонентлари.

137. Регионар блокада (марказий). Эпидурал анестезия. Утказиш техникаси.

138. Нейрохирургик операцияларда анестезиологик услуб

139. Анестетиклар классификацияси, нейро-психик тормозланиш ёки анестезия компонентлари.

140. Комбинирланган аппарт-масочный наркоз. Утказиш техникаси.

141. Марказий томирлар пункцияси ва техникаси. Курсатмалар ва асоратлар.

142. Уронефрологик операцияда нейролептанальгезия. НЛА варинатлари.

143. Анальгезия компонентлари, наркотиклар классификацияси, асоратлар.

144. Киритилувчи наркоз даврида асоратлар (наркозга индукция)

145. Болаларда умумий анестезия хавфи ва асоратлари.

146. Ингаляцион анестетиклар, физик-химик характеристикаси, курсатмалар.

147. Офтальмохирургияда умумий анестезия хусусиятлари. Наркоз асоратлари.

148. Мендельсон аспирацион синдроми. Профилактика ва даволаш.

149. Шошилинч беморни текшириш ва унинг холати умумий бахолаш. ОА риск.

150. Спонтан нафасни саклаш билан эндотрахеал наркоз.

151. Спинал анестезия. Утказиш техникаси. Курсатмалар ва асоратлар.

152. Наркоздан чикишда хавф ва асоратлар (уйгониш)

153. Интраоперацион мониторинг.

154. Янги ва чала тугилган чакалокларда умумий анестезия хусусиятлари.

155. Томир ичига тотал анестезия. Утказиш техникаси. Асоратлар.

156. Ичак юришмаслиги билан шошилинч беморни операциядан олдин тайёрлаш

157. ОРИТ га операциядан кейин беморни транспортировка килиш. Асоратлар профилактикаси.

158. Миоплегия компоненти, классификация ва миорелаксантлар хисоби. Асоратлар.

159. Операция ва наркозга абсолют ва кисман карши курсатмалар.

160. Ингаляция булмаган анестетиклар, классификация ва уларнинг умумий характеристикаси.

161. Генерализланган аллергик реакциялар, анафилактик шок.

162. Операциядан кейинги даврда узайтирилган ИВЛ. Курсатмалар.

163. Операциядан олдин трансфузион терапия. «Гомологик кон, «массив гемотрансфузия» синдроми. Профилактикаси.

164. Махаллий анестетиклар, классификацияси, хисоби, курсатмалар. Асоратлар.

165. Наркоз-нафас аппаратларини зарарсизлантириш.

166. Нейрохирургик операцияларда анестезия хусусиятлари. Атаралгезия.

167. Эпидурал анестезия. Бажариш техникаси. Курсатмалар ва карши курсатмалар.

168. Премедикация, турари, асосий буюртмалар. Премедикация учун воситалар.

169. Операциядан кейинги эрта даврда узайтирилган ЭА. Курсатмалар.

170. Операция ва наркозда ИВЛ ва газ алмашинувини адекват куллаб кувватлаш.

171. Нейроплегия компоненти. Нейролептиклар классификацияси, курсатмалар.

172. Болаларда операциядан кейин парентерал овкатлантириш.

173. Наркотикли аналгетиклар, замонавий классификацияси.

174. ОА хавф даражасини аниклаш. Замонавий классификацияси

175. Умумий огриксизлантиришнинг балансланган тури. Курсатмалар. Асоратлар.

176. Оператив уронефрологияда умумий анестезия асослари. НЛА вариантлари.

177. Анестезиологик амалиётда аналгезия принципи.

178. Перитонитли шошилинч беморни операциядан олдин тайёрлаш ва анестезияси.

179. «Кичик газ окими» принципи асосида ангаляцион анесезия услуби.

180. Ортопедик-травматологик амалиётда анестезиологик таъминот.

181. Наркоз-нафас аппаратини зарарсизлантириш.

182. Нейрохирургик операцияларда анестезия хусусиятлари. Атарлгезия.

183. Эпидурал анестезия. Бажариш техникаси. Курсатмалар ва карши курсатмалар.

184. Премедикация, турлари, асосий буюртмалар. Премедикация учун восиалар.

185. ПО учун воситалар ва уларнинг характеристикаси.

186. Юрак-упка реанимацияси, жонлантиришнинг асосий коидалари.

187. Болаларда дегидратация турлари ва даражаси. Диагностика ва даволаш.

188. Генерализацияланган аллергик синдромлар. Лайелла синдроми. Даволаш.

189. Захарли илон ва хашаротлар чакканда шошилинч ёрдам.

190. Болаларда операциядан кейинги огриксизлантириш турлари ва услублари.

191. Ингаляцион наркоз учун нафас контури ва тизими.

192. Мия бош чаногининг шикастланиши. Мия шишида жадал даволаш

193. Детоксикациянинг экстракорпорал услублари. Гемодиализ, курсатмалар.

194. Ангидремик шок. Этиология, патогенез. Интенсив терапия

195. ЎНЕ, этиология ва патогенез, классификация, шошилинч ёрдам.

196. СДППД усуллари, чақалоқларда кўрсатмалар, бажариш техникаси.

197. СЎВ самараси, КИХ ва қон газлари назорати.

198. Чақалоқ организмининг анатомо-физиологик хусусиятлари.

199. Сув-электролит алмашувининг бузилиш турлари.

200. Умумий анестезия хавфи ва асоратлари.

ВАЗИЯТЛИ МАСАЛАЛАР

1.

Бемор 13 ешли кизалоқ Ичак тутилиши ташхиси билан йўғон ичак резекциясига клиникага келган. Кизчани ендош касаллиги патологик семизлик булиб, наркоз юбориш вақтида 100% кислородли нафас олишда беморда яққол гипоксемия юзага келди .

- Бу беморда гипоксемия ривожланишини асосий сабаблари ?

-Бу холатда сизнинг харакатингиз?

2.

Бемор бола 12 ешда, бронх олди резекцияси учун госпитализация қилинган. Анамнезида ўпка касаллиги бўлмаганлигига қарамасдан, операциядан олдин кам хириллашлар эшитилган.. Одатий холатдаги нафасда қон pH 7,38, PaO2-81 мм сим уст, Ра СО2мм.сим.уст ни ташкил қилади. Наркоз юборилгандан сўнг хириллашлар кучайган аммо беморда операциядан кейинги ИВЛ қўллаш давомида гипертензия ривожланган, қўзғалиш холати , юрак ритмини бузилиши пайдо бўлган .

- Бу беморда қандай потологик холат ривожланган

- Бу холатда сизнинг харакатингиз

3.

Бемор 2еш 2томонлама пневмония билан жуда оғир холатда . Лохас харакатсиз, териси рангпар, акроционоз, тахипноэ, корни дам, ўпкасида суюқ нам хириллашлар, тахикардия, юрак тонларини бўғиклашиши. Сизнинг даволаш тактикангиз.

4

Бола 11 ешда ўнг ўпка юқори қисми усмаси бўйича лобэктомия операциясига юборишган, Анамнезида балғамли йўтал ва жисмоний зўриқишни кўтара олмаслик кўрсатилган. Физикал текширувдан ўтказилганда гепатоюгулярный рефлюкс ва периферик шишлар аниқланди, Наркоз юбориш силлиқ ўтди, кейинги вентиляция ва анестизияни ўтказиш мақсадида икки бўшликли трубка қўйилди Лекин уни махкамлангандан сўнг мустакил вентиляция ўтказишга иложи бўлмади

- Бу беморда бир ўпкали вентиляция ўтказишда қандай имкониятсизлик сабаб бўлди

- Икки бўшликли интубацион трубка қўллашда кўрсатма бўлиб нима хизмат қилади

5.

6 ешли бола ўнг ўпка пастки қисми ўсмаси билан госпитализация қилинган. Беморга бронхоскопия ундан сўнг лобэктомия ўтказиш режалаштирилган. Бронхоскопия умумий наркоз остида дағал бронхоскоп билан асоратсиз ўтган, беморни ўнг енбош етказиб операцияга киришишган. 25 миндан сўнг кесилган терида қон босимни аниқланиши тўхтаган

- Бу беморда қандай холат юзага келган

--Бу холатда сизнинг харакатингиз?

6.

10 ешли қизалок вазни 21 кг, 2 томонлама сероз отит билан оғриган. Миринготомия ва эшитиш найини тиклаш операциясига йўлланма берилган. Анамнезидан туғма юрак нуқсони (синдром Айзенменгера икки йўналтирилган шунтлаш қоринчалар аро тўсиқ деффекти орқали, кичик қон айланиш аортал пороги ва нисбий митрал клапан регургитацияси). Бошқа касаллигидан рецидирланувчи юқори нафас йўллари инфекцияси касаллигидан ва бахтсиз ходиса туфайли аввал булиб ўтган қон томир ва мия ўзгаришлари). Қизалоқ йиғлаган вақтида цианоз пайдо бўлади. Операциядан олдинги гемотокрит 55% ташкил этади .

-Беморда наркоз беришдан олдин кандай кўрсатгичларни бахолаш керак .

- Туғма юрак нуксонида наркоз юбориш тезлиги қандай таъсир кўрсатади .

7.

Бемор бола 6 ешда жигар ўнг бўлаги эхинокок ўсмаси операцияси ўтказиш учун юборилган. Болани умумий холати қоникарли. Анестизия ва гемостаз асоратсиз ўтган. Жигар бўлаги операцияси вақтида оғриқсизлантириш закис азоти + кислород билан суфентанил, энфлюран, панкурон қўлланилган, 1соат ичида анестезия асоратсиз ўтган, кейин массив қон кетиш бошланган.

-Қон кетишни оптимал даволаш нималардан ташкил топган?

- Массив гемотрансфузия асоратларига нималар киради?

8.

Қизалоқ 13 ешда остеоген саркома бўйича ўнг тоз –сон бўғими резекцияси операциясига юборилган. Анамнезида вақти –вақти билан криз билан кечувчи ўроксимон хужайра анемияси борлиги аниқланди. Операциядан олдин гемоглобин 90 г/л, гематокрит 27%.

- Ўроқсимон хужайра анемияда операция ва наркозга тайерлаш методлари қандай?

- Ўроқсимон хужайра анемияда операцияга анестезиологик тамирлаш нимлардан иборат?

9.

10 ешли бола ўнг кўз олмаси йиртилишини даволаш ва текширувдан ўтказиш мақсадида операцион хонага олиб келишган. Кўз жарохати касалхонага келишдан 2 соат олдин содир бўлган Бошқа томондан беморни ахволи қониқарли, жарохатланган кўзи каттиқ, епилган. Баъзан бола уни артади, бошини эхтиетлаб йиғлайди

- Кўзда ўтказиладиган операцияни анестезиолагик таъминлаш нимадан ташкил топган?

- Кўз жарохати да бемор қандай олиб борилади?

10.

12 ешли кизалок ошкозон–ичак тракти юқори қисмидан қон кетиш билан портоковал анастомоз операцияси учун тушган. Анамнезида Гепатит В, жигар циррози ўтказган. Сенгстакен-Блейкмор методи ва вазопрессин билан даволаш натижасиз бўлган. Тромбоцитлар сони 90*109/л, протромбин вақти - 13,8с (N-11,7), қисман тромбопластин вақт - 42,8 с (N - 29,8 с), фибриноген - 1750 мл/л

- Беморни операция ва анестезияга тайерлаш режаси қандай?

- Анестезияни қайси турини қўллаш кўрсатма бўла олади ?

11.

Сиз шошилинч ердам врачисиз, 2 ешли болага чакиришди, Болада тонико-клоник талваса, тана харорати 40 С

- Сизнинг тактикангиз .

- Қўлланиладиган дори воситаларини езинг.

12.

5 ешли болада операция вақтида умумий методлар билан бартараф этиб бўлмайдиган гипертермия юзага келди

- беморда гипертермияни қайси тури кузатилган?

- Зудлик билан нима қўллаш керак?

13.

Навбатчи врач педиаторни кечки соат 03.00да 3,5ёш болага зудлик билан чақиришди. Бола 2 хафта мобайнида пневмония ташхиси билан стационарда даволанган.. Чақирувдан бир неча мин олдин бола бирдан оғирлашган, хансираш кучайган, цианоз. Кўрганда беморни ахволи жуда оғир, териси кулрангсимон ционатик, нафас оғиз орқали, тезлашган, юзаки хуши карахтлашган. Аускултацияда чап томонда нафас ўтказилади ўнг томонда сустлашган, ўнг ўпка остида коробкали перкутор товуш, рН = 7,21, рСО2= 52 мм.сим.уст., рО2=46 мм.сим.уст., BE – 7 ммоль/л

- Сизнинг ташхисингиз? Текширцв режангиз? Шошилинч ердам Бу холатда қандай респираторметодлардан фойдаланасиз Оксигенотерапия утказишда кислороднинг қанча концентрацияси хавфли хисобланади ва нимага?

14.

1,5ешлик болада бронхоскопия ўтказилган, трахеяда ед жисм бўлганлиги сабабли беморда яққол безовталик, терисида цианоз нафас олиш қийинлиги, шовқинли нафас, кўкрак қафаси қийшайиши билан, овоз бўғилиши. Аускултатив ўпкада нафас сусайиши.

Сизнинг ташхисингиз? Шошилинч ердам нафас йўллари ўтказувчанлигини таъминлаш учун кайси методлардан фойдаланасизқандай респираторметодлардан фойдаланиш мумкин?

15.

Трамплиндан сакраш вактида 11 ёшли бола ёнбош йиқилиб хушидан кетади ва яқин атрофдаги шифохонага олиб келинади.

Кўрганда бола холсиз нафас юзаки, тезлашган, енгил акроцианоз, Терисида кўкрак қафасини ўнг ярими орқа ён тарафида катта гематома аниқланади. Аускультацияда нафас сустлашган, кўпроқ ўнг томонда.

Сизнинг тахминий ташхисингиз? Шошилинч ердам Текширув режангиз тактикангиз . Бу холатда қўллаш мумкин бўлган асосий респиратор терапия методларини кўрсатинг.

16.

Бола 2 еш. соматик стоционарда ўнг томонлама инфильтратив пневмония ташхиси билан даволанмоқда. Бирдан ахволи оғирлашиб безовталик, нафас юзаки, тезлашган, яққол ционоз, акроцианоз пайдо бўлган Перкутор ўнг томонда тимпанит, чан ўрта деворга қўшилиши. Аускультацияда ўнг томолама эшитилмайди.

Сизнинг тахминий ташхисингиз?Текширув режангиз тактикангиз Қайси оксигенотерапия методини бу холатда қўллаш мумкин.

17.

Бемор М Апгар шкаласи бўйича 8/9 балл билан уз вақтида тугилган, 4-кунига келиб бола безовталанган, кўкракни олмаган, нафас сиқиши, тахикардия, терисида цианоз, жигар ва талоқ ўлчамларини катталашиши, юрак хажмини ўнгга силжиши кузатилган. Юрак тонлари бўғиклашган, Пульс 180-200 1минда марта. Ўпкасидв дағал нафас фонида хар хил калибрли нам хириллашлар эшитилади. Рентгенологик текширувда юрак соясини кенгайиши, чан қоринча пульсациясини камайиши. ЭКГда юрак чап бўлмасини оғирлашиши. рН = 7,10, рСО2= 53 мм сим.уст., рО2 = 55 мм сим.уст., BE – 5,5 ммоль/л.

Ташхис қўйинг Касаллик турини кўрсатинг Оқибатини қандай бахолайсиз Сизнинг тахминий текширув ва даволаш режангиз.

18.

Бемор 4 еш йирингли деструктив пневмония билан стационарга келди консерватив даволанишдан 8 кун ўтгандан кейин ахволи оғирлашди, юрак сохасида харакатланганда ва йуталда кучаювчи оғриқ, бола жуда безовта. Тана харорати гектик характерда. Қалтираш куйилувчи тер босиш. Юрак тони бўгиқ, тахикардия, юрак чуккисида овоз сезиларли сусайган юрак размери катталашган. Буйин томирлари шишган, талоқ ва жигар катталашган. АБ 75/50мм.сим.уст., МТБ (ЦВД)120мм.сув.уст.. Ренгенда юрак перикард сояси кенгайган чап ўпка пастки сохасида ателектаз, ЭКГда S-T тишлар юқорига қараган, Т тиш волтажи пасайган, P тиши I-II стандарт отведенияда катталашган

ташхиз.давоси .Текширишусуллари.

19.

Поезда уч яшар бола овкат еб турган вақтда тиқилиб қолди ва кўкариб кетди, полда хушини йуқотиб ётибди. Сиз ёрдамга шошмокдасиз. Бола хакидаги ташхисингиз. Қандай усул билан нафас йўлини ўтказувчанлигини тиклайсиз? Нимадан фойдаланасиз? Сизни кейинги харакатингиз қандай реанимацион усул қўллайсиз? Қандай частотада сунъий ўпка вентилациясини ва кўкрак қафаси компрессиясини ўтказасиз? Қанча вақт реанимация қиласиз? Реанимацион усулининг фойдасини қандай бахолайсиз?

20.

Кечқурунги кўрик вақтида 12 яшар бола, трахеостома қўйилган, трахеяни сиқилиши кўпайган. Кроватда хушсиз ётибди тери ранги совуқ кўкарган. Мустақил нафас олиши йуколган. Аускультацияда юрак уриши бир минутда 40 марта. Беморнинг ахволига бахо беринг, cизнинг харакатингиз?

Кандай дори препаратлар қўллайсиз? Юрак очиқ кўкрак массажига қандай кўрсатма бор?

21.

8 яшар боланинг сувга чўкканига гувохи бўлдингиз. Қутқарувчи уни қирғоққа олиб чиқди. Умумий ахволига ташхис қўйинг ва реанимацион усул қўлланг. Денгиз суви аспирациясининг клиник хусусияти қандай? Хозирги вақтда нафас йўли ўтказувчанлиги бузулишининг сабаби қандай? Сунъий ўпка вентиляциясини таьминлашингиз кандай? Бола ошкозонида турган сувнинг хавфи қандай? Юрак ёпиқ массажини қандай ўтказасиз? Реанимацион усулларнинг қандай фойдаси бор?

22.

10 ёшли бола сувга тушиб кетди. 6 минутдан кейин сувдан олдилар. Жабрланувчининг ахволига бахо беринг реанимцион усул қўлланг. Музли сувга чўкиш нима билан характерланади? Кандай реанимацион усул қўллайсиз? Постреанимацион давр холатининг асосий хусусияти қандай?

23.

Бола 13 ёш девордан йиқилиб тушган. Қабул булимига “Кўкрак қафаси тешилган жарохати” ташхиси билан келди. Кўрикда эс хуши сопороз, тери окимтир, юрак уришлар сони 142 марта бирминутда АД 60\0, анурия. Кўз олдингизда юрак уришдан тўхтади. Юрак тўхташига сабаб нима? Юрак-ўпка реанимациясини ўтказиш тасири қандай? Юрак очиқ массажига кўрсатма. Кандай дори воситаларини қўллайсиз?

24.

Янги тугилган чақалоқ. Вазни 1800гр, гестацион 32 хафталик, хаётининг 4 чи соатидан болалар бўлимида апноэ кузатилди. Кўрикда бурун-лаб учбурчагида цианоз. Акроцианоз. Нафас аритмик НС 20 марта бирминутда, хар замонда 30секундгача периодик апноэ Аускультацияда нафас сусайган (заиф). Икки томонлама хар хил калибрли хриллашлар бутун юза буйлаб эшитилади. Юрак қискариш сони 150 марта бирминутда, РН -7,0, РСО2-68мм.сим.уст., РО2-40 мм.сим.уст., SВ-20.ммоль/л, ВЕ-4 ммоль/л. Клиник кўринишига қараб қандай асосий бузилиш бўлган? КОСни бахоланг? Интенсив терапия қандай?

25.

1-ойлик чақалоқ, вазни 3800 гр. Бўлимга ўнг томонлама зотилжам ташхизи билан ётқизилган. Сизни навбатчи врач бол нинг умумий ахволи оғирлашгани, тана харорати 39 градусга кўтарилгани сабабли чақиришди. Кўрикда териси оқимтир оёқ-қўуллари совуқ. Териси майда тер билан қопланган, харакати заиф, кўзлари очиқ. Нафаси дағал, ўнгтомонда крепитацияловчи хириллашлар эшитилади. НС 50 марта 1 минутда, ЮҚС 180-190 1 минутда. Пулс a. Radialis да заиф тўлиқликда. Бола ахволи оғирлашган сабаби нима? Қандай қўшимча текшириш керак? Қандай шошилинч ёрдам керак? Қандай дори, қанча микдорда керак?

26.

Уткирхомилаичигипоксиясибулганлигиучуншошилинчкесерчаккесишутказилди.Курикдачакалоктугилган захоти ционоз,нафасхаракатларисударажний НС 10-15 марта 1 мин .Аускултацияданафасэшитилмайди.Юрак тони бугик.ЮКС 60 марта 1 мин.Пулсперефериктомирлардасезилмайди.Чакалокахволигабахоберинг.Тездадавоталабкиладигансиндромларнитопинг?Врачнеанотологхаракатикандай?Кандай КОС томониданузгаришкузатилади.

27.

Бола 1 ойлик. Хирургия булимига Пилоростеноз ташхизи билан тушган. Вазни келганда 3900гр. Охирги 3 кунда 2500 гр вазн йуқотган. Кўрикда териси оқимтир, тўқималар тургори пасайган. Катта лиқиллоқ чўккан. Нафас пуэрил НС 30 марта 1мин. Хириллашлар йук. Юрак тони бўғиқ. ЮКС 150 марта 1 мин. АД 85\50 мм.сим.уст. Эмизганда сути хазм бўлмайди, қайт кўп. КОС:РН-7.55, РСО2-32 мм.сим.уст.,РО2--88 мм.сим.уст., ВЕ -11.2, SВ-30,5ммоль\л. Қон биохимияси. К-2,8 ммоль/л., Nа-138 ммоль/л, Са-1,1 ммоль/л,ум. оқсил -70 г\л, мочевина-3,5, қанд-3,0. Бир кунлик операциядан олдинги план тузинг. Кандай дегигидратация нечанчи боскич. КОСга бахо беринг. Коррекция учун кандай дорилар керак, канча микдорда инфузион терапия керак.

28.

Бемор 8еш реанимация булимига огир ахволда тушган. Тери ранги кулранг. АД 90/60 мм РТ ст.Пулс120 мар.1мин. ритмик беморда 1кунда 6марта кайтва тез тезсуйукахлаткелдиКасалхонагатушгандан 20 минут утггандан кейин тонико-клоник талвасалар бошланди Гомк 100мг\кг в\в килингандан кейин талваса тухтади, .лекин 1соатдан кейин яна такрорланди .бу беморда судорог ривожланишининг патофизологик механизми кандай талвасани тухтатиш га яна кандай дорлар керак

29.

Бола10еш. Стационарга авто травмадан кейин олиб келинди ахволи огир хушийук куп марта кайт, клоника-тоник талваса кузатилмокда. Тез ердам машинасидагилар болани тротуардан олиб келдилар АД100\50ммрт ст ЮКС100мар 1мин НС 34 1мин Тана харорати нормада Талвасанинг патофизологик механизми кандай дори моддалари керак . кандай дозада .

30

Бола 3 еш Кабул булимига касалликнинг 1-чи кунидан танахарорати 39с 3соатдан буен давом килиб турибди Бирнеча марта кайт ЕС хуши спутанное Бола кузхалувчан Тери копламалари кизгиш . иссик шиллик каватлари тим кизил курукТашхисДавоси

31

Бемор7еш.Касалхонага огир ахволда касалликнинг 1-чи кунидан келди Кучли бош огригидан куп марта кайт. Еругликдан куркишга шикоят килади Танахарорати 39.5С юкори сезувчанликка. Талвасагамойиллик. Умумийхолсизлик. Апатия менингиал белгилар мусбат. Сизнингташхисингиздавомуолажангиз

32

Бола 9еш реанимация булимигамия шиши ташхиси билан келди Курикдан кейин врачлар дегидратацион терапия буюрдилар в\втомчилаб 30% мочевина 2г\кг бемор ахволи бироз яхшиланди. 6соатдан кейин ахволи бирдан огирлашиб, яна мия шиши белгилари кузатилди. Ахволини такроран ёмонлашишига сабабнима? Диуретик тасирлиянакандайдорилар бор мияшишидаколланадиган?

33

Бола 8еш Касалхонага мия шиши ташхиси билан келди орка мия пу нкция килинди орка мия суюклигининг давленияси 100 мм вод ст

Яна кандай текшириш усулларини килиш керак ташхис куйиш учун .

Юкоридаги курсатгич мия ичи давлениясининг ошган ёки камайганлигини белгидаб бера оладими?

34.

Бемор с 12 ёш ревматизм билан 6 йилдан бери огрийди хозирда прцеснинг актив фазасида Охирги йили ревматизим кузиши холсизлик безовта ,юрак сохасида огрик ва юрак сохасидаги тушуниб булмайдиган сезгилар ,кайт ,бош айланиш шикоятлари билан кечган .Бу белгилар юрак тонлари тулик аритмияси ва юрак кискаришлари алохида бир хил булмаган танаффузлар фонида келган.Дефесит пульс кузатилган.Пулс ритмик эмас ,тартибсиз,хар-хил туликликда.Пулс частотасини хар доим хам санаб булмайди.ЭКГда булмача 480 1 мин коринча 130 1 мин кискаради. Ташхиз куйинг давоси

35.

Кизча 11 ёш поликлиникага олиб келинган .Врачга мурожат килишидан олдин бош айланиши ,кулоги шангиллаши,кунгил айниши,куз олди коронгулашиши белгиларидан кегин эш хушини йукотган.Тери копламалари бирдан окарган,куз карачиги кенгайган ёругликни сезгирлиги йук.Кул оёклари музлаган,тер билан копланган.Нафас юзаки.Пулс кам,кучсиз туликликда АД 80\30 мм.рт.ст.переферик веналар буш.Бир неча минутдан кегин узига келди кузларини очди .Атрофдагилар билан мулокатга киришиб бошлади.Юрак кон томир ва нафас системаси уз холига келди

Ташхис Ахволи нима билан асосланади? Дифференциал диагноз килинг.

Давоси.

36

Бола 7еш стационарга уткир гемотаген остеомиелит билан келган Бирдан ахволи огирлашган онги сопороз холатда .Кимирламай етибди Териси окимтир мрамор рангда. Совук тер билан копланган. Бурун лаб учбурчаги кукарган.Куз олмоси чуккан,куз корачиги кенгайган,ёругликка сезгирлиги кам.Нафас юзаки тезтез .Пулс тез,кучсиз туликликда.АД ва ЦВД пасайган.Юрак тунлари бугик.

Кон айланиш механизми бузилишини тушинтиринг.

Ташхиз давоси.

37. Бола 6 ёш клиникага церроз печен.портал гипертензия ташхиси билан келган.Ахволи кундан кунга огирлашмокда.Тахикардия.АД нормада.Сезиларли тахикардия ва АД сезиларли тушиб кетиши билан алмашилди.Нафас олиш тезлашди.Диурез сезилари камайди.Териси окимтир ,совук тер билан копланган.Юрак тонлари бугик.Пулс тез кучсиз.ЦВД пасайган 1 см.вод.ст.2 марта конли кайд кузатилди.Гемоглабин тушиб кетди Нв 68 г\л.Нт-17.Ташхиз .Ички кон кетишнинг кандай диагностик критериси бор.Давоси.

38.

Бола 12 ёш Вена ичига рентгено контрас мода юборилгандан кегин 2 мин кегин ахволи бирдан ёмонлашди.Эс хуши йуколди,куз корачиги кенгайган,Ёругликка сезгиси йук.Териси бирдан окариб кетди,Юрак тонлари бугиклашди.Пулс сезиларсиз.АД улчанмайди.Нафас юзаки,аритмик,апноэ

Анофилактик шокнинг кандай формаси?Врач тактикаси.

39.

Бола 3 ойлик касалхонага ун томонлама зотилжам билан ёткизилган.Охирги 2 кун мобайнида ахволи огирлашди.Тана тхарорати 39-40 градус,калтираш билан кечади.Онги спутанное .юз мушаклари ва оек кулларида тортишишишлар кузатилади . Териси окимтир мромор рангда акроцианоз Нафас тезлашган 1 мин 70 марта,ёрдамчи нафас мушаклари иштирокида.Тахикардия 1мин 200 марта пулс кучсиз,АД 60\80 мм.рт ст.ЦВД 2 мм.рт.ст.Олигурия.Кайт,ичаклар фарези кузатилади.Кон анализилекацитоз 28000 нейтрофил ва таёкча ядролар сезиларли сурилган.Тромбоцитапения,конда токсик узгариш,анимения.Лекоцитар индекс=7КОСЖРН=7,22 РСО 2 -33 мм.рт.ст.ВЕ-18 ммол\л.

Болага нима булган?Давоси.

40.

Бола 8 еш машина уриб кетган. Касалхонага жарохат олгандан 1 соат утгандан кейин олиб келинди Умумий ахволи огир Эс хуши йок . Териси окимтир совук юз сохасида шилинищ теменной ва височной кисмда кон куйилиш чап сонда кесилган жарохат Нафас юзаки .тез кукрак кафаси чап томони нафасда катнашмайди . Чап 8-10 ковурга сохасида крепитатция. Кон куйилиш бор . Пулсъ 130 марта 1 мин . ритмик . зайиб туликликда АД60\20мм рт ст Индекс Анговерка 1.1 га тенг Корин чап томони таранг Куз корачиклари нормада .бир хил . Еругликка сезгирлиги кучсиз Физиологик рефлекслар кучсиз . потологик белгилар йок Чап томон 8-10 ковурга синган Рентгенда Бош суягида травматик жарохат йок чап сон суяги аралаш синиши . чап томон 8-10 ковурга синган

Ташхис . Текшириш усуллари Давоси.

41

Бемор 7 еш . касалхонага огир ахволда касалликнинг 1-чи кунидан келган Кучли бош огригидан . куп марта кайт. . еругликдан куркишга шикоят килади . Тана харорати 39.5 с .юкори сезувчанлик. Талвасага мойиллик умумий холсизлик. Апатия. Миненгиал белгилар мусбат

Тащхис Давоси. Юкорида келтирилган клиник картинанинг ривожланиш асоси нима..

42..

9 ёш бола қпабул бўлимига Мия шиши ташхиси билан келди. Дегидратацион терапия берилди: в/и томчилаб 30% -мочевина дозаси 1г/кг массага. Беморда яхши томонга ўзгариш бўлиб, 6 соатдан кейин кескин ўзгарди, яна мия шиши клиник симптомлари кўринди.

1. кескин ёмон томонга ўзгариш нима билан боғлиқ?

2.Қандай дори препаратлар, диуретик эффектга эга бўлиб, аналогик таъсирга эга?

3.Қандай қилиб олдини олиш мумкин?